Office 365 Video portalınızı yönetme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Not: Microsoft tarafından Stream Office 365 Video değiştirilir. Video işbirliği için zekası ekler ve geçerli Office 365 Video müşteriler için geçiş planları hakkında bilgi edinin yeni Kurumsal görüntülü hizmeti hakkında daha fazla bilgi için Office 365 Video akışından geçişbakın.

Kuruluşunuz için özelleştirmek için Office 365 Video portalınızı yönetebilirsiniz. Yalnızca bir video yönetici iseniz, gerçekleştirebileceğiniz Office 365 Video portalınızı yönetme yordamları şunlardır:

Kanalları oluşturma ve videoları karşıya yükleme hakkında bilgi için bkz. Office 365 Video’da kanal oluşturma ve yönetme.

Office 365 Video portalınızın ayarlarını yönetmek için önce Office 365 Video portalının ayarlar sayfasına açın.

Office 365 Video portalının ayarlar sayfasına açmak için

 1. Office 365 Video’da video yöneticisi izin olan bir kullanıcı olarak Office 365’te oturum açın. Video yöneticisi izni hakkında bilgi için, bu makalenin devamındaki Office 365 Video portalınız için yönetici izinlerini değiştirme bölümüne bakın.

 2. Office 365uygulama başlatıcısı Office 365’te uygulama başlatıcısı simgesi seçerek Office 365 Video portalına gidin ve Videolar' ı seçin.

  Office 365 uygulama başlatıcı

  Aradığınız uygulamayı bulamıyor musunuz? Kullanabileceğiniz Office 365 uygulamaların alfabetik sıralanmış listesini görmek için uygulama başlatıcısından Tüm uygulamalar öğesine tıklayın. Buradan belirli bir uygulama için arama yapabilirsiniz.

 3. Office 365 Video üst gezinti çubuğunda Giriş’in seçili olmasına dikkat edin.

  Office 365 Video üst gezinti çubuğundaki giriş düğmesi
 4. Üst gezinti çubuğunun sağ tarafında, Portalı Ayarları' nı seçin.

  Portal seçili ayarlarla video portalı menüsü

İki tür Office 365 Video yöneticisi grubuna kimlerin üye olacağını, Office 365 Video’daki video yöneticisi denetler:

 • Video yöneticileri.    Bu makalede açıklanan yordamları, video yöneticisi izni olan bir kullanıcı veya güvenlik grubu gerçekleştirebilir. Kuruluşunuzun SharePoint Online kiracı yöneticileri varsayılan olarak video yöneticisi iznine sahiptir.

 • Kanal yöneticileri.    Kanal yöneticisi izni olan bir kullanıcı veya güvenlik grubu yeni kanallar oluşturabilir. Varsayılan olarak, kuruluşunuzdaki herkesin kanal yöneticisi izni vardır; ancak video yöneticisi bu durumu değiştirip yalnızca belirli kişilerin kanal yöneticisi iznine sahip olmasını sağlayabilir.

  Önemli: Kanal yöneticisinin, belirli bir kanalı düzenleme izninin veya görüntüleme izninin olması gerekli değildir. Bir kanalı oluşturan kişinin o kanalı düzenleme izni vardır ve yine o kanal için diğer kişilere düzenleme izni verebilir. Örneğin, A kullanıcısı ve B kullanıcısı birer kanal yöneticisiyse ve A kullanıcısı bir kanal oluşturursa, B kullanıcısının o kanalı düzenleme izninin veya görüntüleme izninin olup olmayacağını A kullanıcısı (ve oluşturduğu kalan için düzenleme izni verdiği diğer kişiler) denetler. Daha fazla bilgi için, Office 365 Video’da kanal oluşturma ve yönetme konusunda Kanal izinlerini değiştirme bölümüne bakın.

Office 365 Video Yönetici izinlerini değiştirmek için

 1. Video Portalı Ayarları sayfasını açın. Bunun nasıl yapılacağına hakkında daha fazla bilgi için önceki yordamı açma Office 365 Video portalının ayarlar sayfasınabakın.

 2. Sol gezinti bölmesinde, İzinler öğesini seçin.

  Portal kanalı ayarlar sayfası - izinler
 3. Video yöneticileri kutusunda, video yöneticisi izni vermek istediğiniz kişileri veya güvenlik gruplarını belirtin.

 4. Kanal yöneticileri kutusunda, kanal yöneticisi izni vermek istediğiniz kişileri veya güvenlik gruplarını belirtin.

Office 365 Video portalı giriş sayfasında öne çıkarmak istediğiniz videoları ve kanalları seçebilirsiniz. Portalın giriş sayfasında en çok beş videoyu ve üç kanalı öne çıkarabilirsiniz.

Not: Portal giriş sayfanızda öne çıkarmayı seçtiğiniz videoların, kuruluşunuzdaki herkes tarafından görülebildiğinden emin olun. Videoları, herkesin kanal görüntüleme iznine sahip olduğu kanallardan seçerek bunu yapabilirsiniz. Öne çıkarmayı seçtiğiniz video herkes tarafından görülemiyorsa, portal giriş sayfasındaki öne çıkanlar kutucuğu boş görünebilir. Kanal görüntüleme izni hakkında bilgi için Office 365 Video bir kanal oluşturma ve yönetme konusunda Kanal izinlerini değiştirme bölümüne bakın.

Office 365 Video giriş sayfasında videoları öne çıkarmak için

 1. Video Portalı Ayarları sayfasını açın. Bunun nasıl yapılacağına hakkında daha fazla bilgi için Office 365 Video portalının ayarlar sayfasına açın , bu makalenin bakın.

 2. Sol gezinti bölmesinde, Öne çıkanlar öğesini seçin.

  Portal kanalı ayarlar sayfası - öne çıkanlar
 3. Öne çıkan videolar altında Öne Çıkanlar 1 gibi bir öne çıkanlar kutucuğu seçin.

 4. Görüntülenen iletişim kutusunda, öne çıkarmak istediğiniz videoyu arayın veya bu videoya göz atın.

  Not: Henüz yeni karşıya yüklenmiş olan bir video, ancak arama tarafından dizine alındıktan ve portalda genel olarak oynatılmaya hazır olduktan sonra öne çıkarılabilir. Öne çıkarmak istediğiniz videoyu hemen göremiyorsanız, kısa bir süre bekleyip yeniden arayın.

 5. Öne çıkarmak istediğiniz videonun kutucuğunu seçin.

 6. Tamam’ı seçin.

 7. (İsteğe bağlı) Diğer öne çıkanlar kutucukları için bu yordamın 3 ile 6 arasındaki adımları yineleyin.

  Öne çıkanlar kutucuğuna farklı bir video koymak için, öne çıkanlar kutucuğunu seçin ve sonra da farklı bir video seçin.

Office 365 Video giriş sayfasında kanalları öne çıkarmak için

 1. Video Portalı Ayarları sayfasını açın. Bunun nasıl yapılacağına hakkında daha fazla bilgi için Office 365 Video portalının ayarlar sayfasına açın , bu makalenin bakın.

 2. Sol gezinti bölmesinde Öne çıkanlar öğesini seçin.

 3. Öne çıkan kanallar altında, açılan listelerden öne çıkarmak üzere en çok 3 kanal seçin.

 4. Kaydet’i seçin.

Kuruluşunuzun video kılavuzları Office 365 Video portal giriş sayfanızın ana menüsünde bağlayabilirsiniz. Karşıya yükleme sayfanın ana menüsü için "yükleme yönergeleri" bir bağlantı da ekleyebilirsiniz.

Office 365 Video yönergeleri

Office 365 Video portalınızı yönergeleri eklemek için

 1. Video Portalı Ayarları sayfasını açın. Bunun nasıl yapılacağına hakkında daha fazla bilgi için Office 365 Video portalının ayarlar sayfasına açın , bu makalenin bakın.

 2. Sol gezinti bölmesinde, yönergeleri bağlantılar' ı seçin.

 3. Office 365 için kuruluşunuzun yönergeleri bağlantısı Bölmesi'nde Ekle "Video yönergeleri" düğmesini giriş sayfasında , yönergelerinizi URL'sini girin ve sonra Kaydet'itıklatın.

Office 365 Video bağlantısı "karşıya yükleme yönergelerine" eklemek için sayfa yükleme

 1. Video Portalı Ayarları sayfasını açın. Bunun nasıl yapılacağına hakkında daha fazla bilgi için Office 365 Video portalının ayarlar sayfasına açın , bu makalenin bakın.

 2. Sol gezinti bölmesinde, yönergeleri bağlantılar' ı seçin.

 3. Office 365 için kuruluşunuzun yönergeleri bağlantısı Bölmesi'nde, yönergelerinizi karşıya yükleme sayfasında "yönergeleri karşıya yükle" düğmesinin ekleme içinde URL'sini girin ve Kaydet' i tıklatın.

Kuruluşunuz Office 365 Video’yu kullanmak istemiyorsa veya henüz kullanmaya hazır değilse, SharePoint Online kiracı yöneticisi bu uygulamayı devre dışı bırakabilir. Office 365 Video devre dışı bırakıldıktan sonra, kuruluşunuzdaki kimse (Office 365 Video’nun video yöneticileri de) bu uygulamaya erişemez ve Office 365’te uygulamanın hiçbir bağlantısı görünmez. Kuruluşunuz bunu kullanmaya hazır olduğunda, SharePoint Online kiracı yöneticisi uygulamayı yeniden etkinleştirebilir. Örneğin, önceden yapılandırılmış Topluluk kanalını kullanmak isteyip istemediğinize, bunun için hangi düzenleme ve görüntüleme izinlerini ayarlamak istediğinize veya başka kanallar oluşturmak ve bunlara videolar yüklemek için zamanınız olana kadar Office 365 Video’yu devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Office 365 Video’da kanal oluşturma ve yönetme.

Office 365 Video'yu yeniden etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak

 1. Genel yönetici veya SharePoint yöneticisi olarak Office 365'te oturum açın.

 2. Sol üstteki uygulama başlatıcı simgesini Office 365’te uygulama başlatıcısı simgesi seçin ve ardından Office 365 yönetici merkezini açmak için Yönetici seçeneğini belirleyin. (Yönetici kutucuğunu görmüyorsanız, kuruluşunuzda Office 365 yönetici izinleri yoktur.)

 3. Soldaki bölmede, Yönetim merkezleri > SharePoint’i seçin.

 4. Sol bölmede ayarlar öğesini seçin.

 5. Video akışı hizmeti bölümünde Azure Media Services aracılığıyla video akışını devre dışı bırak ve Video portalını devre dışı bırakma veya Azure Media Services aracılığıyla video akışını etkinleştir ve Video portalını etkinleştirseçin.

  SharePoint Online yönetim merkezinde Office 365 Video ayarını devre dışı bırak

  Not: Office 365 Videodevre dışı bırakırsanız, sistem üzerinden değişikliği yansıyacaktır sırada Office 365 üst gezinti çubuğunda veya Video'yu Office 365uygulama başlatıcısı daVideo bağlantısı hala görünür olabilir. Bağlantı veya simge bile yine görünür olmakla birlikte, kimsenin kuruluşunuzdaki Office 365 Videokullanma imkanınız olur. Office 365 Videoyeniden etkinleştirirseniz, Video bağlantıyı Office 365 üst gezinti çubuğunda veya Office 365uygulama başlatıcısıVideo simgesine yeniden görüntülenecektir.

Ayrıca Bkz:

Office 365 Video hakkında yardım bulma

Office 365 Video ile tanışın

Office 365 Video’da kanal oluşturma ve yönetme

Office 365 Video’da çalışan video biçimleri

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×