Office 365'te Yammer kullanıcı lisanslarını yönetme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Paketlenmiş Office 365 abonelik planının Office 365 Kurumsal E3gibi bir parçası olarak kullanıcıya lisans atadığınızda, Yammer lisansının kullanıcıya otomatik olarak atanır. Kaldırabilir veya ya da Office 365 yönetim merkeziOffice 365için Windows PowerShell cmdlet'leri kullanarak belirli kullanıcıların Yammer lisansları atayın.

Güvenlik Yammer lisansı olmayan kullanıcılar bloğu Office 365 ayarı üzerinde dönüştürerek Yammer erişmesini Yammer lisansı olmayan kullanıcılar engelleyebilirsiniz ( lisansı olmayan başlangıç engelleyici Office 365 kullanıcıları Yammerbakın).

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için bir Office 365 genel yöneticisi veya kullanıcı yöneticisi olmanız gerekir.

Yalnızca bir Yammer lisansına sahip kullanıcılar Office 365 uygulama başlatıcısıYammer döşemedeki görürsünüz.

Atanabilecek Yammer Kurumsal lisansını içeren Office 365 yönetim merkezinin Lisans atama bölümünün ekran görüntüsü

Office 365 Yönetim merkezinde Yammer lisanslarını yönetme

Siz atama veya aynı şekilde, herhangi bir Office 365 Kurumsal E3 lisans atamanız kullanıcılara Yammer lisans kaldırma.

 • Office 365 Kurumsal E3için oturum açın, Office 365 yönetim merkezive kullanıcılara gezinme > Etkin kullanıcılar sayfasında, atamak veya kullanıcıların Yammer lisansını kaldırma.

Office 365 iş'te kullanıcı için lisans atama ve Office 365 iş'te kullanıcı lisanslarını kaldırmak daha fazla bilgi için bkz.

Windows PowerShell kullanarak Yammer lisanslarını yönetme

Office 365 lisans atamak için Windows PowerShell içinde cmdlet'lerini kullanabilirsiniz. Windows PowerShellile daha kolayca lisans sahip kişileri görmek ve aynı anda birden çok kullanıcı için lisans atama. Daha fazla bilgi için Kullanıcı hesapları için lisans atamak için Office 365 PowerShell kullanmakonusuna bakın. Ayrıca toplu güncelleştirme CSV dosyasını temel alan lisans. Daha fazla bilgi için Toplu Lisans atama üzerinde CSV dayalı Office 365 kullanıcıları içinbkz.

Aşağıda Yammer lisanslarını yönetmek için kullanabileceğiniz bazı örnek Windows PowerShell komut dosyası kod parçacıkları bulunur. Bunları kuruluşunuz için tam bir komut dosyası geliştirmek üzere kullanın.

 • Aşağıdaki örnekte, litwareinc:ENTERPRISEPACK (Office 365 Kurumsal E3) lisans planından, lisanssız olan belindan@litwareinc.com kullanıcısına bir lisans atanmaktadır.

  Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName "belindan@litwareinc.com" -AddLicenses "litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE"
 • Aşağıdaki örnek, litwareinc:ENTERPRISEPACK (Office 365 Kurumsal E3) planından belindan@litwareinc.com kullanıcısının Yammer Kurumsal lisansı atamasını kaldırır.

  $UPN = "belindan@litwareinc.com"
  
  $LicenseDetails = (Get-MsolUser -UserPrincipalName $UPN).Licenses
  
  ForEach ($License in $LicenseDetails) {
  
   $DisabledOptions = @()
  
   $License.ServiceStatus | ForEach {
  
     If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" } 
  
   }
  
   $LicenseOptions = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId $License.AccountSkuId -DisabledPlans $DisabledOptions
  
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $UPN -LicenseOptions $LicenseOptions
  
  }
  
 • Bunun yerine kendi Lisansı'nda başka bir şey etkilemeden bir kullanıcı için Yammer etkinleştirmek isterseniz, yukarıdaki komut dosyasını çalıştırın ancak değiştirin:

  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }

  seçeneğini

  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -and $_.ServicePlan.ServiceName -notlike "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }
 • Aşağıdaki örnek, Office 365 lisansı olmayan kullanıcılar hakkındaki bilgileri döndürür.

  Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly

Yammer lisansı olmayan kullanıcıları engelleme

Yammer lisansı olmayan Office 365 kullanıcılarını engellemek için uygulamanız gereken yalnızca birkaç adım vardır. Ancak bu ayarı etkinleştirmeniz, kullanıcıların Yammer erişimini yanlışlıkla kesintiye uğratabilir. Bu nedenle, başlamadan önce Yammer kullanıcılarınızın sorunsuzca çalışmaya devam edebilmeleri için şunları yapın:

 • Yammer kullanıcıları için Office 365 kimlik zorla ayarını açık olduğundan emin olun.    Atama veya yalnızca Office 365içinde yönetilir Yammer kullanıcılara Yammer lisans atamalarını kaldırma. Şimdi, Yammer lisansı olmayan kullanıcılar Office 365 engellemek için gerekli olduğunu Office 365tüm Yammer kullanıcıları yönetilen. Yammer kullanıcıları için office 365 kimlik zorla ayarı yalnızca açık olduğunda Yammer lisansı olmayan kullanıcılar bloğu Office 365 ayarını açık olabilir.

 • Geçerli tüm Yammer kullanıcıları Yammer'a lisans olduğundan emin olun.    Office 365Yammer lisansı olmayan kullanıcılar engelleme başladığınızda, Yammer lisansı olmayan herhangi bir kullanıcı Yammererişemiyor olacaktır. Başlamadan önce bu nedenle geçerli Yammer kullanıcılarınızın tümünü Yammer lisansları olduğundan emin olun. Bunu denetlemek için bir YammerDışarı kullanıcılar sayfasına gidin ve tüm kullanıcıları dışarı yöntemdir. Daha sonra o listeye Office 365 kullanıcıların listesini karşılaştırma ve gerekli değişiklikleri yapın. Daha fazla bilgi almak için Office 365'e bağlı ağlara Yammer'da kullanıcıları denetleme nasılmakalesine bakın.

 • Kullanıcılarınızı bu değişiklik konusunda bilgilendirin.    Günlük Yammer kullanımlarını kesintiye uğratabileceğinden, kullanıcılarınızı Yammer lisansı olmayan Office 365 kullanıcılarını engellemeye başladığınız konusunda bilgilendirmenizi kesinlikle öneririz.

Bu adımları tamamlayabilmeniz için Yammer‘a doğrulanmış yönetici olarak eşleştirilmiş bir Office 365 genel yöneticisi olmanız gerekir.

Yammer lisansı olmayan blok kullanıcılara hazırsanız, aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Yammer, Ağ Yöneticisi bölümüne gidin ve Güvenlik ayarları' nı seçin.

 2. Güvenlik Ayarları sayfasında, Office 365 kimlik zorla bölümüne gidin, Office 365 zorla kimlik Yammer'da onay kutusunu seçin ve seçimi onaylayın. Office 365 kimlik zorlamayı bloğu Yammer lisansı olmayan kullanıcılar için önceden zorunlu bir adımdır.

 3. Office 365 zorla kimlik Yammer'da onay kutusu seçildikten sonra Yammer lisansı olmayan kullanıcılar Office 365 engelle onay kutusunu kullanılabilir. Yammer lisansı olmayan kullanıcılar Office 365 engelle onay kutusunu seçin ve sonra Kaydet' i seçin.

  Yammer Güvenlik Ayarları’nda Yammer lisansı olmayan Office 365 kullanıcılarını engelleme onay kutusunun ekran görüntüsü
 4. Yammer lisansı olmayan kullanıcılar Office 365 engelleme başlatmaya hazır olup olmadığını soran bir onay iletisi görürsünüz.

  Yammer lisansı olmayan kullanıcıları engelleme onay iletişim kutusunun ekran görüntüsü

  Onay iletisi Yammer ağındaki etkin kullanıcı sayısını gösterir. Tüm geçerli Yammer kullanıcılarının Yammer lisanslarına sahip olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için Office 365’e bağlı ağlarda Yammer kullanıcılarını denetleme konusuna bakın.

  Dilerseniz tüm mevcut kullanıcıların oturumunu kapatabilirsiniz. Böylece, Yammer hizmetini kullanan herkesin, Office 365 kimlikleriyle oturum açtıklarından ve bir Yammer lisansına sahip olduklarından emin olabilirsiniz. Bunu yapmak isterseniz Tüm geçerli kullanıcıların oturumunu kapat onay kutusunu seçin. Bu işlemi en düşük kullanıcı etkinliğinin olduğu bir zamanda yapmanızı (kullanıcıların oturumları, çalışmalarının yarısında kapanabileceğinden) ve kullanıcıları önceden bilgilendirmenizi öneririz.

 5. Office 365Yammer lisansı olmayan kullanıcılar engelleme başlatmaya hazır olduğunuzda, seçiminizi onaylamak için Evet'i, hazır olduğumda seçin. Bu Yammer lisansı olmayan kullanıcılar Office 365 engelle onay kutusunu şimdi seçildiği Güvenlik ayarları sayfasına döndürür.

 6. Sayfadaki tüm ayarlarınızı kaydetmek için Kaydet’i seçin.

  Ayarlarınızı kaydetmek seçmeyin, ancak bunun yerine sayfadan çıkmak etkili değil.

SSS

S: neden Yammer olan her kullanıcı lisansları?

Y: kullanıcıya lisans Yammer – genellikle bir coğrafi veya ekip tarafından ekip dağıtımını için şirketinizdeki kullanıcıların kümesini atama olanak sağlar. Yalnızca bir lisans kullanıcılarla içinde Office 365uygulama başlatıcısıdöşeme Yammer görebilirsiniz. 

S: Bu değişiklik e-posta ve parolalarıyla oturum açan Yammer kullanıcılarını nasıl etkiler?

Y: Lisans Office 365 kimlikle oturum yalnızca kullanıcılar için uygulanır.

S: Şirketimdeki kimsenin eski Yammer kimliğini kullanmasını istemiyorsam ne yapmalıyım?

Y: Tüm kullanıcılarınız içinOffice 365 kimliğini zorunlu kılabilirsinizYammer.

S: Tüm Yammer kullanıcılarımın Office 365’te hesapları olup olmadığını nasıl anlarım?

A: Yammer'dan listenizi kullanıcıları dışarı aktarma ve Office 365'te olmayan kullanıcılar için işaretleyin. Daha fazla bilgi için bkz: Office 365'e bağlı ağlara denetim Yammer kullanıcıları.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×