Office 365'te Yammer kullanıcı lisanslarını yönetme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Yammer, Office 365 ile daha sıkı tümleştiğinden Yammer lisanslarını Office 365 içinden yönetebileceksiniz. Daha önceden Yammer lisansları kullanıcılara ayrı ayrı atanamazdı. Aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi, Office 365Lisansları ata sayfasına baktığınızda Yammer lisanslarının devre dışı bırakıldığını ve tek tek kullanıcılara atanamadığını görürdünüz.

Yammer Kurumsal lisansı seçili halde Office 365 yönetim merkezinin Lisans atama bölümünün ekran görüntüsü

Yakında Yammer lisansları aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi kullanıcılara tek tek atanabilecek.

Atanabilecek Yammer Kurumsal lisansını içeren Office 365 yönetim merkezinin Lisans atama bölümünün ekran görüntüsü

Yammer lisansları kullanıcı düzeyinde değiştirildiğinde bu seçenek Office 365 deneyimine yansıtılır. Örneğin Office 365 uygulama başlatıcısı, Yammer lisansına sahip kullanıcılar için yalnızca Yammer kutucuğunu gösterir (diğer Office 365 hizmetlerine benzer şekilde). Kullanıcıların Office 365 kimliklerini kullanarak www.yammer.com adresinden oturum açmaya devam edebileceklerini unutmayın. Bir Office 365 kimliği ve lisansı olmayan kullanıcılar oturum açamazlar. Yammer lisansı olmayan Office 365 kullanıcılarını engelle güvenlik ayarını etkinleştirerek Yammer lisansı olmayan kullanıcıların Yammer erişimlerini engelleyebilirsiniz (Yammer lisansı olmayan Office 365 kullanıcılarını engelleme konusuna bakın).

Kullanıcılara Yammer lisansları atama

Kullanıcılara lisansları Office 365 yönetim merkezi’nden veya Office 365 için Windows PowerShell cmdlet’lerini kullanarak atayabilirsiniz.

 • Yammer’ı paketlenmiş bir abonelik planının (Office 365 Kurumsal E3 gibi) bir parçası olarak satın aldıysanız ve paketlenmiş abonelik planını bir kullanıcıya atadıysanız kullanıcı başına lisans özelliği kullanılabilir olduğunda Yammer lisansı kullanıcıya otomatik olarak atanacaktır.

 • Yammer Kurumsal Tek Başına aboneliğini satın aldığınızda bunu önceden bir kullanıcıya atayamazdınız. Yammer kullanıcı başına lisans özelliği kullanılabilir olduğunda Yammer lisansı kullanıcıya otomatik olarak atanmaz.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için bir Office 365 genel yöneticisi veya kullanıcı yöneticisi olmanız gerekir.

Office 365 yönetim merkezinde lisansları yönetme

Siz atama veya aynı şekilde, herhangi bir Office 365 Kurumsal E3 lisans atamanız kullanıcılara Yammer lisans kaldırma. Office 365 Kurumsal E3için oturum açın, Office 365 yönetim merkezive kullanıcılara gezinme > Etkin kullanıcılar sayfasında, atamak veya kullanıcıların Yammer lisansını kaldırma. Office 365 iş'te kullanıcı için lisans atama ve Office 365 iş'te kullanıcı lisanslarını kaldırmak daha fazla bilgi için bkz.

Lisansları Windows PowerShell kullanarak yönetme

Office 365 lisans atamak için Windows PowerShell içinde cmdlet'lerini kullanabilirsiniz. Windows PowerShellile daha kolayca lisans sahip kişileri görmek ve aynı anda birden çok kullanıcı için lisans atama. Daha fazla bilgi için Kullanıcı hesapları için lisans atamak için Office 365 PowerShell kullanmabakın. Ayrıca toplu güncelleştirme CSV dosyasını temel alan lisans. Daha fazla bilgi için Office 365 kullanıcılarına CSV temelinde toplu lisans atamabakın.

Aşağıda Yammer lisanslarını yönetmek için kullanabileceğiniz bazı örnek Windows PowerShell komut dosyası kod parçacıkları bulunur. Bunları kuruluşunuz için tam bir komut dosyası geliştirmek üzere kullanın.

 • Aşağıdaki örnek, litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE (Yammer Kurumsal Tek Başına) lisans planından lisanssız belindan@litwareinc.com kullanıcısına bir lisans atar.

  Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName "belindan@litwareinc.com" -AddLicenses "litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE"
 • Aşağıdaki örnek, litwareinc:ENTERPRISEPACK (Office 365 Kurumsal E3) planından belindan@litwareinc.com kullanıcısının Yammer Kurumsal lisansı atamasını kaldırır.

  $UPN = "belindan@litwareinc.com"
  
  $LicenseDetails = (Get-MsolUser -UserPrincipalName $UPN).Licenses
  
  ForEach ($License in $LicenseDetails) {
  
   $DisabledOptions = @()
  
   $License.ServiceStatus | ForEach {
  
     If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" } 
  
   }
  
   $LicenseOptions = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId $License.AccountSkuId -DisabledPlans $DisabledOptions
  
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $UPN -LicenseOptions $LicenseOptions
  
  }
  
 • Bunun yerine kendi Lisansı'nda başka bir şey etkilemeden bir kullanıcı için Yammer etkinleştirmek isterseniz, yukarıdaki komut dosyasını çalıştırın ancak değiştirin:

  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }

  seçeneğini

  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -and $_.ServicePlan.ServiceName -notlike "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }
 • Aşağıdaki örnek, Office 365 lisansı olmayan kullanıcılar hakkındaki bilgileri döndürür.

  Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly

Yammer lisansı olmayan kullanıcıları engelleme

Yammer lisansı olmayan Office 365 kullanıcılarını engellemek için uygulamanız gereken yalnızca birkaç adım vardır. Ancak bu ayarı etkinleştirmeniz, kullanıcıların Yammer erişimini yanlışlıkla kesintiye uğratabilir. Bu nedenle, başlamadan önce Yammer kullanıcılarınızın sorunsuzca çalışmaya devam edebilmeleri için şunları yapın:

 • Yammer kullanıcıları için Office 365 kimlik zorla ayarını açık olduğundan emin olun.    Atama veya yalnızca Office 365içinde yönetilir Yammer kullanıcılara Yammer lisans atamalarını kaldırma. Şimdi, Yammer lisansı olmayan kullanıcılar Office 365 engellemek için gerekli olduğunu Office 365tüm Yammer kullanıcıları yönetilen. Yammer kullanıcıları için office 365 kimlik zorla ayarı yalnızca açık olduğunda Yammer lisansı olmayan kullanıcılar bloğu Office 365 ayarını açık olabilir.

 • Geçerli tüm Yammer kullanıcıları Yammer'a lisans olduğundan emin olun.    Office 365Yammer lisanssız kullanıcılar engelleme başladığınızda, Yammer lisansı olmayan herhangi bir kullanıcı Yammererişemiyor olacaktır. Başlamadan önce bu nedenle geçerli Yammer kullanıcılarınızın tümünü Yammer lisansları olduğundan emin olun. Bunu denetlemek için bir YammerDışarı kullanıcılar sayfasına gidin ve tüm kullanıcıları dışarı yöntemdir. Daha sonra o listeye Office 365 kullanıcıların listesini karşılaştırma ve gerekli değişiklikleri yapın. Daha fazla bilgi almak için Office 365'e bağlı ağlara Yammer'da kullanıcıları denetleme nasılmakalesine bakın.

 • Kullanıcılarınızı bu değişiklik konusunda bilgilendirin.    Günlük Yammer kullanımlarını kesintiye uğratabileceğinden, kullanıcılarınızı Yammer lisansı olmayan Office 365 kullanıcılarını engellemeye başladığınız konusunda bilgilendirmenizi kesinlikle öneririz.

Bu adımları gerçekleştirmek için Office 365 üzerinde Yammer ile doğrulanmış yönetici olarak eşitlenmiş bir genel yönetici olmanız gerekir. Hesabınızın eşitlenip eşitlenmediğini görmek için Yammer'da Ağ Yöneticisi sayfasındaki Yöneticiler bölümüne bakabilirsiniz. Genel Yöneticiler yalnızca Office 365 kullanıcı asıl adları (UPN) Yammer üzerindeki bir etki alanıyla eşleşiyorsa Yammer ile eşitlenir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, eşitlenen bir yöneticinin YammerYöneticiler sayfasında nasıl göründüğünü gösterilmektedir.

Yammer lisansı olmayan kullanıcıları engellemeye hazırsanız bu adımları izleyin.

 1. Yammer, Ağ Yöneticisi bölümüne gidin ve Güvenlik ayarları' nı seçin.

 2. Güvenlik Ayarları sayfasında, Office 365 kimlik zorla bölümüne gidin, Office 365 zorla kimlik Yammer'da onay kutusunu seçin ve seçimi onaylayın. Office 365 kimlik zorlamayı bloğu Yammer lisansı olmayan kullanıcılar için önceden zorunlu bir adımdır.

 3. Office 365 zorla kimlik Yammer'da onay kutusu seçildikten sonra Yammer lisansı olmayan kullanıcılar Office 365 engelle onay kutusunu kullanılabilir. Yammer lisanssız kullanıcılar Office 365 engelle onay kutusunu seçin ve sonra Kaydet' i seçin.

  Yammer Güvenlik Ayarları’nda Yammer lisansı olmayan Office 365 kullanıcılarını engelleme onay kutusunun ekran görüntüsü
 4. Yammer lisansı olmayan kullanıcılar Office 365 engelleme başlatmaya hazır olup olmadığını soran bir onay iletisi görürsünüz.

  Yammer lisansı olmayan kullanıcıları engelleme onay iletişim kutusunun ekran görüntüsü

  Onay iletisi Yammer ağındaki etkin kullanıcı sayısını gösterir. Tüm geçerli Yammer kullanıcılarının Yammer lisanslarına sahip olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için Office 365’e bağlı ağlarda Yammer kullanıcılarını denetleme konusuna bakın.

  Dilerseniz tüm mevcut kullanıcıların oturumunu kapatabilirsiniz. Böylece, Yammer hizmetini kullanan herkesin, Office 365 kimlikleriyle oturum açtıklarından ve bir Yammer lisansına sahip olduklarından emin olabilirsiniz. Bunu yapmak isterseniz Tüm geçerli kullanıcıların oturumunu kapat onay kutusunu seçin. Bu işlemi en düşük kullanıcı etkinliğinin olduğu bir zamanda yapmanızı (kullanıcıların oturumları, çalışmalarının yarısında kapanabileceğinden) ve kullanıcıları önceden bilgilendirmenizi öneririz.

 5. Office 365Yammer lisansı olmayan kullanıcılar engelleme başlatmaya hazır olduğunuzda, seçiminizi onaylamak için Evet'i, hazır olduğumda seçin. Bu Yammer lisansı olmayan kullanıcılar Office 365 engelle onay kutusunu şimdi seçildiği Güvenlik ayarları sayfasına döndürür.

 6. Sayfadaki tüm ayarlarınızı kaydetmek için Kaydet’i seçin.

  Ayarlarınızı kaydetmek seçmeyin, ancak bunun yerine sayfadan çıkmak etkili değil.

SSS

S: Yammer lisanslarını kullanıcılara tek tek atama özelliğini neden ekliyorsunuz?

Y: Müşteriler genel olarak coğrafi veya ekip olarak kademeli dağıtım için şirketlerindeki bir kullanıcı alt kümesine Yammer sağlamak istiyorlar. Müşterilerden özellikle Office 365 uygulama başlatıcısı’nda hangi kullanıcıların Yammer kutucuğunu görebildiklerini denetlemek istediklerini belirten birkaç istek aldık. Yammer lisanslarını kullanıcı başına atama özelliği bir açıdan bu özelliğin diğer Office 365 hizmetleriyle tutarlı bir şekilde sunulmasını sağlar.

S: Bu değişiklik e-posta ve parolalarıyla oturum açan Yammer kullanıcılarını nasıl etkiler?

Y: Eski Yammer kimliğine sahip kullanıcılar (e-posta ve parola ile oturum açma) Office 365’ten yönetilemediğinden lisanslar yalnızca Office 365 kimlikleriyle oturum açan kullanıcılar için zorunlu kılınacaktır.

S: Şirketimdeki kimsenin eski Yammer kimliğini kullanmasını istemiyorsam ne yapmalıyım?

Y: Tüm kullanıcılarınız içinOffice 365 kimliğini zorunlu kılabilirsinizYammer.

S: Kullanıcı başına Yammer lisansları müşterilere nasıl dağıtılacak?

Y: Office 365 kiracılarına bağlı tüm Yammer ağları bu değişikliği otomatik olarak alır.

S: Tüm Yammer kullanıcılarımın Office 365’te hesapları olup olmadığını nasıl anlarım?

Y: Yammer’daki kullanıcılarınızın listesini dışarı aktararak Office 365’te olmayan kullanıcıları denetleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Office 365’e bağlı ağlarda Yammer kullanıcılarını denetleme konusuna bakın.

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×