Office 365 senaryoları için ExpressRoute’ta BGP topluluklarını kullanma

Azure ExpressRoute kullanarak Office 365’e bağlanma işleminde, Office 365 uç noktalarının dağıtıldığı ağları temsil eden belirli IP alt ağlarının BGP tanıtımları temel alınır. Genel olarak Office 365’in doğası gereği ve Office 365’i oluşturan hizmetlerin sayısından dolayı, müşterilerin çoğunlukla ağlarında kabul ettikleri tanıtımları yönetmeleri gerekir. BGP ağ yönetim terminolojisine uyum sağlamak için, IP alt ağlarının (bu makalenin kalan bölümlerinde IP ön ekleri olarak adlandırılır) sayısını azaltmak müşterilerin sonunda aşağıdaki hedeflere ulaşmasını sağlar:

 • Kabul edilmiş tanıtılan IP ön eklerinin sayısını yönetme – Yalnızca sınırlı sayıda IP ön ekini destekleyen bir iç ağ yapısı veya ağ taşıyıcısı olan müşteriler ve ağ taşıyıcısı sınırlı bir sayının üstündeki ön ekleri kabul etmek için ücret alan müşteriler, ağlarına zaten tanıtılmış olan ön eklerin toplam sayısını hesaplamak ve ExpressRoute için en uygun Office 365 uygulamalarını seçmek isteyeceklerdir.

 • Azure ExpressRoute bağlantı hattında gereken bant genişliği miktarını yönetme - Müşteriler İnternet yolu yerine ExpressRoute yolu üzerinden Office 365 hizmetlerinin bant genişliği kaplamasını denetlemek isteyebilirler. Bu, müşterilerin ExpressRoute bant genişliğini Skype Kurumsal gibi belirli uygulamalara ayırmasına ve kalan Office 365 uygulamalarını İnternet yolu üzerinden yönlendirmesine olanak tanır.

Müşterilerin bu hedeflere ulaşmasına yardım etmek için, ExpressRoute üzerinden tanıtılan Office 365 IP ön ekleri, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi hizmete özgü BGP topluluk değerleriyle etiketlenir.

Not: Diğer uygulamalarla ilişkilendirilmiş ağ trafiğinin bir bölümünün topluluk değerine eklenmesini beklemelisiniz. Bu, paylaşılan hizmetleri ve veri merkezleri olan genel Hizmet Olarak Yazılım tekliflerinde beklenen bir davranıştır. Yukarıdaki iki hedef, yani ön ek sayısını ve/veya bant genişliğini yönetme hedefleri düşünülerek, bu mümkün olduğunca en aza indirilmiştir.

Hizmet

BGP Topluluk Değeri

Notlar

exchange*

12076:5010

Exchange ve EOP hizmetlerini içerir*

sharepoint*

12076:5020

SharePoint Online

skype kurumsal*

12076:5030

Skype Kurumsal Çevrimiçi

diğer Office 365 hizmetleri*

12076:5100

Hem Azure Active Directory’yi (Kimlik Doğrulama ve Dizin Eşitleme senaryoları) hem de Office 365 Portal hizmetlerini içerir

* ExpressRoute’taki hizmet senaryolarının kapsamı, Office 365 uç noktaları makalesinde belgelenmiştir.

**Gelecekte başka hizmetler ve BGP topluluk değerleri eklenebilir. BGP Topluluklarının güncel listesine bakın.

BGP topluluğunu kullanmaya yönelik en yaygın senaryolar hangileridir?

Müşteriler, Azure ExpressRoute aracılığıyla ağları tarafından kabul edilen IP ön eki gruplarını düzenlemek için BGP topluluklarını kullanabilir; böylelikle, bazı Office 365 hizmetlerinin toplam IP ön ek sayısını ve beklenen bant genişliği kaplamasını etkileyebilirler. Azure ExpressRoute veya BGP Topluluklarının kullanılıp kullanılmamasına bakılmaksızın, tüm Office 365’e İnternet’e bağlı trafik gerekeceği anlaşılmalıdır. Aşağıdaki üç senaryo, bu işlevselliğin en yaygın kullanımlarıdır.

Contoso Corporation, şu anda Exchange Online ve SharePoint Online için Office 365 kullanan 50.000 kişilik bir şirkettir. Contoso ExpressRoute gereksinimlerini gözden geçirirken, birçok bölgesel konumda ağ cihazlarının fazladan 100 yönlendirme girdisinin üzerindeki yönlendirme tablosu boyutlarını işleyemediğini saptadı. Contoso tüm Office 365 hizmetleri kümesi için ExpressRoute’un tanıtabileceği toplam IP ön ekleri sayısını gözden geçirdi ve bu sayının 100’ü aştığı sonucuna vardı. Ek 100 yönlendirme girdisini aşmamak için, Contoso Office 365 için ExpressRoute kullanım kapsamını yalnızca ExpressRoute Microsoft eşliği aracılığıyla alınan SharePoint Online BGP topluluk değeri 12076:5020’yi içerecek şekilde belirledi.

Kullanılan BGP topluluk etiketi

Azure ExpressRoute üzerinden yönlendirilebilir işlevsellik

Gereken İnternet yolları

SharePoint

(12076:5020)

SharePoint Online ve OneDrive İş

 • DNS, CRL ve CDN istekleri

 • Azure ExpressRoute üzerinde özellikle desteklenmeyen diğer tüm Office 365 hizmetler

 • Diğer tüm Microsoft bulut hizmetleri

 • Office 365 portalı, Office 365 kimlik doğrulaması ve Office Online

 • Exchange Online, Exchange Online Protection ve Skype Kurumsal Çevrimiçi

Not: Her hizmette daha az ön ek sayısına ulaşmak için, hizmetler arasında çok küçük miktarda çakışma kalıcı olacaktır. Bu beklenen bir davranıştır.

Dağıtılmış heterojen bir ağa sahip, çok uluslu büyük bir kuruluş olan Fabrikam Inc, Exchange Online, SharePoint Online ve Sype Kurumsal Çevrimiçi gibi birçok Office 365 hizmetine abonedir. Fabrikam’ın iç yönlendirme altyapısı yönlendirme tablolarında binlerce IP ön ekini işleyebilir; bununla birlikte, Fabrikam yalnızca ağ performansı konusunda en hassas olan Office 365 uygulamaları için ExpressRoute ve iç bant genişliği sağlamak ve diğer tüm Office 365 uygulamalarında mevcut İnternet bant genişliğini kullanmak istiyor.

Bu nedenle, Azure ExpressRoute bant genişliğinin kapsamını yalnızca ExpressRoute Microsoft eşliği aracılığıyla alınan Skype Kurumsal Çevrimiçi BGP Topluluk değeri 12076:5030’u içerecek şekilde belirliyor. Office 365 ile ilişkili trafiğin kalan bölümü internet çıkış noktalarını kullanmaya devam ediyor.

Kullanılan BGP topluluk etiketi

Azure ExpressRoute üzerinden yönlendirilebilir işlevsellik

Gereken İnternet yolları

Skype Kurumsal

(12076:5030)

Skype SIP sinyallemesi, indirimleri, sesi, videosu ve masaüstü paylaşımı

 • DNS, CRL ve CDN istekleri

 • Azure ExpressRoute üzerinde özellikle desteklenmeyen diğer tüm Office 365 hizmetler

 • Diğer tüm Microsoft bulut hizmetleri

 • Office 365 portalı, Office 365 kimlik doğrulaması ve Office Online

 • Skype Kurumsal telemetrisi, Skype istemcisi hızlı ipuçları, genel anlık mesajlaşma

 • Exchange Online, Exchange Online Protection ve SharePoint Online

Woodgrove Bank, Office 365 dahil çeşitli Microsoft bulut hizmetlerinin müşterisidir. Ağ kapasitesini ve kullanımını değerlendirdikten sonra Woodgrove Bank desteklenen Office 365 hizmetleri için tercih edilen yol olarak Azure ExpressRoute’un dağıtımını yapmaya karar verdi. Yönlendirme tabloları tüm Office 365 IP ön ekleri kümesini destekleyebilir ve onların sağladığı Azure ExpressRoute bağlantı hatları tüm tahmini bant genişliğini ve gecikme gereksinimlerini destekler.

Office 365 dışındaki Microsoft bulut hizmetleriyle ilişkilendirilmiş trafiği güvence altına almak için, Woodgrove Bank Office 365 için ExpressRoute kullanımının kapsamını Office 365’e özgü BGP topluluk değerleri, 12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100 ile etiketlenmiş tüm IP ön eklerini içerecek şekilde belirler.

Kullanılan BGP topluluk etiketi

Azure ExpressRoute üzerinden yönlendirilebilir işlevsellik

Gereken İnternet yolları

Exchange, Skype Kurumsal, SharePoint ve diğer hizmetler

(12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100)

Exchange Online ve Exchange Online Protection

SharePoint Online ve OneDrive İş

Skype SIP sinyallemesi, indirimleri, sesi, videosu ve masaüstü paylaşımı

Office 365 portalı, Office 365 kimlik doğrulaması ve Office Online

 • DNS, CRL ve CDN istekleri

 • Azure ExpressRoute üzerinde özellikle desteklenmeyen diğer tüm Office 365 hizmetler

 • Diğer tüm Microsoft bulut hizmetleri

BGP topluluklarını kullanırken planlamada dikkate alınacak önemli noktalar

ExpressRoute’un müşteri ağında tanıtılma ve yayılma biçimini etkilemek için BGP topluluklarından yararlanmayı seçen müşteriler, aşağıdaki noktaları dikkate almalıdır:

 • Ağ tasarımınızda BGP topluluklarını kullanırken, yönlendirme simetrisinin korunduğundan emin olmanız önemlidir. Bazı durumlarda, BGP topluluklarının eklenmesi veya kaldırılması simetrik yönlendirmeni bozulduğu bir durum yaratabilir ve simetrik yönlendirmeyi yeniden oluşturmak için yönlendirme yapılandırmanızın güncelleştirilmesi gerekir.

 • Azure ExpressRoute’un kapsamını BGP topluluğu değerleriyle belirlemek bir müşteri eylemidir. Microsoft, müşteri tarafından yapılandırılan kapsama bakmaksızın, eşlik ilişkisiyle bağlantılı tüm IP ön eklerini tanıtacaktır.

 • Azure ExpressRoute, müşterinin atadığı BGP toplulukları temelinde Microsoft’un ağında hiçbir eylemi desteklemez.

 • Office 365 tarafından kullanılan IP ön ekleri yalnızca hizmete özgü BGP topluluk değerleriyle işaretlenir; konuma özgü BGP toplulukları desteklenmez. Office 365 hizmetleri, doğaları gereği genel hizmetlerdir; kiracının konumu veya Office 365 bulutu içindeki veriler temelinde ön ekleri filtreleme işlemi desteklenmez. Önerilen yaklaşım, istenen Office 365 hizmeti IP adresinin fiziksel konumuna bakılmaksızın, ağınızı kullanıcının ağ konumundan Microsoft genel ağına en kısa veya en çok tercih edilen ağ yoluyla koordine edecek şekilde yapılandırmaktır.

 • Her BGP topluluk değerinde bulunan IP ön ekleri, değerle ilişkilendirilmiş Office 365 uygulaması için IP adreslerini içeren bir alt ağı temsil eder. Bazı durumlarda, alt ağ içinde birden çok Office 365 uygulamasının IP adresleri bulunabilir ve bunun sonucunda bir IP ön eki birden çok topluluk değerinde yer alır. Bu, ayırma parçalanmasından kaynaklanan nadir ancak beklenen bir durumdur ve ön ek sayısını veya bant genişliği yönetim hedeflerini etkilemez. Etkiyi en aza indirmek amacıyla, müşterilerin Office 365 için BGP topluluklarından yararlanırken “gerekmeyenleri reddetme” yerine “gerekenlere izin verme” yaklaşımını benimsemeleri önerilir.

 • BGP topluluklarının kullanılması, Office 365’i kullanmaya yönelik temel ağ bağlantısı gereksinimlerini ve gereken yapılandırmayı değiştirmez. Office 365’e erişmek isteyen müşterilerin yine İnternet’e erişebilmeleri gerekir.

 • Azure ExpressRoute’un kapsamını BGP topluluklarıyla belirlemek, yalnızca iç ağınızın Microsoft eşlik ilişkisi üzerinden görebildiği yönlendirmeleri etkiler. Kapsamı belirlenen yönlendirmeyle birlikte, PAC veya WPAD yapılandırmasının kullanılması gibi ek uygulama düzeyi yapılandırmaları yapmanız gerekebilir.

 • Microsoft tarafından atanan BGP topluluklarını kullanmaya ek olarak, müşteriler iç yönlendirmeyi etkilemek için Azure ExpressRoute aracılığıyla öğrenilen Office 365 IP ön eklerine kendi BGP topluluklarını atamayı da seçebilir. Yaygın bir kullanım örneği, belirtilmiş her ExpressRoute eşlik konumu aracılığıyla öğrenilen tüm yönlendirmelere BGP topluluğunu temel alan bir konum atamak ve ardından Microsoft’un ağına giden en kısa veya en çok tercih edilen ağ yolunu koordine etmek için bu bilgiyi aşağı akışla müşteri ağında kullanmaktır. Müşteri tarafından atanan BGP topluluklarını Office 365 için ExpressRoute senaryolarıyla birlikte kullanmak, Microsoft’un denetim ve izleme kapsamı dışında kalır.

İşte geri dönmek için kullanabileceğiniz kısa bir bağlantı: https://aka.ms/bgpexpressroute365.

İlgili Konular

Office 365’e ağ bağlantısı
Office 365 için Azure ExpressRoute
Office 365 için ExpressRoute bağlantısını yönetme
Office 365 için ExpressRoute ile yönlendirme
Office 365 için ExpressRoute ile ağ planlaması
Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm hizmetinde Medya Kalitesi ve Ağ Bağlantısı Performansı
Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm hizmetinde ExpressRoute ve QoS
ExpressRoute’u kullanarak çağrı akışı
Office 365 için ExpressRoute’u uygulama
BGP toplulukları desteği
Taban çizgilerini ve performans geçmişini kullanarak Office 365 performansını ayarlama
Office 365 için performans sorunlarını giderme planı
Office 365 için Azure ExpressRoute Eğitimi

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×