Office 365 kuruluşunuzdaki posta kutuları için bir arşivleme ve silme ilkesi ayarlama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makale yöneticilere yöneliktir. Posta kutunuzdaki öğelere arşiv ve bekletme ilkeleri eklemek mi istiyorsunuz? Bkz. E-posta iletilerine bekletme ilkesi atama | İşletmeler için Web üzerinde Outlook'ta bekletme ve arşiv ilkeleri

Office 365’te, öğeleri otomatik olarak kullanıcının arşiv posta kutusuna taşıyan ve posta kutusundan silen bir arşivleme ve silme ilkesi oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için, öğeleri belirli bir sürenin ardından kullanıcının arşiv posta kutusuna taşıyan ve aynı zamanda belirli bir yaş sınırına ulaşan öğeleri de posta kutusundan silen bir bekletme ilkesi oluşturun ve bu ilkeyi posta kutularına atayın. Hangi öğelerin taşınacağını veya silineceğini ve bu işlemlerin ne zaman gerçekleştirileceğini belirleyen kuralların kendilerine ise bekletme etiketleri adı verilir. Bekletme etiketleri, bir bekletme ilkesine bağlanır ve bekletme ilkesi de kullanıcının posta kutusuna atanır. Bekletme etiketi, bekletme ayarlarını kullanıcının posta kutusundaki tek tek iletilere ve klasörlere uygular. İletinin ne kadar süre posta kutusunda kalacağını ve ileti belirtilen bekletme yaşına ulaştığında hangi eylemin gerçekleştirileceğini tanımlar. Bekletme yaşına ulaşan bir ileti, kullanıcının arşiv posta kutusuna taşınır veya silinir.

Bu makalede, Alpine House adlı hayali bir kuruluş için bir arşivleme ve bekletme ilkesi ayarlamanın adımları sunulmaktadır. Bu ilkenin ayarlanması için aşağıdaki görevler tamamlanmalıdır:

 • Kuruluştaki her kullanıcı için bir arşiv posta kutusu etkinleştirilmelidir. Bu işlem, kullanıcılara ek posta kutusu depolama alanı sağlar ve bekletme ilkesinin öğeleri arşiv posta kutusuna taşıyabilmesi için gereklidir. Ayrıca kullanıcıların öğeleri arşiv posta kutusuna taşıyarak bilgi arşivlemesine olanak tanır.

 • Aşağıdaki işlemler için üç özel bekletme etiketi oluşturulmalıdır:

  • 3. yılını dolduran öğeleri otomatik olarak kullanıcının arşiv posta kutusuna taşır. Öğelerin arşiv posta kutusuna taşınması kullanıcının birincil posta kutusunda yer açar.

  • 5. yılını dolduran öğeleri otomatik olarak Silinmiş Öğeler klasöründen siler. Bu işlem de kullanıcının birincil posta kutusunda yer açar. Kullanıcı, gerekirse bu öğeleri kurtarabilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için Daha fazla bilgi bölümündeki dipnota bakın.

  • 7. yılını dolduran öğeleri otomatik (ve kalıcı) olarak hem birincil hem de arşiv posta kutusundan siler. Uyumluluk mevzuatı nedeniyle bazı kuruluşların e-postalarını belirli bir süre saklamaları gerekir. Kuruluş, bu süre sona erdikten sonra söz konusu öğeleri kullanıcı posta kutularından kalıcı olarak kaldırmak isteyebilir.

 • Yeni bir bekletme ilkesi oluşturur ve yeni özel bekletme etiketlerini buna ekler. Yeni bekletme ilkesine, yerleşik bekletme etiketleri de eklenir. Bu etiketler arasında kullanıcıların, posta kutularındaki öğelere atayabileceği kişisel etiketler bulunur. Ayrıca, öğeleri kullanıcının birincil posta kutusundaki Kurtarılabilir Öğe klasöründen arşiv posta kutusundaki Kurtarılabilir Öğe klasörüne taşıyan bir bekletme etiketi de eklenir. Böylece, kullanıcının posta kutusu saklamaya alınırsa Kurtarılabilir Öğe klasöründe yer açılabilir.

Kuruluşunuzdaki posta kutuları için bir arşivleme ve silme ilkesi ayarlamak için, bu makaledeki adımların tamamını veya bazılarını uygulayabilirsiniz. Bu süreci, kuruluşunuzdaki tüm posta kutuları için uygulamadan önce birkaç posta kutusu üzerinde test etmenizi öneririz.

Başlamadan önce

 • Bu konudaki adımları uygulayabilmek için Office 365 kuruluşunuzda genel yönetici olmanız gerekir.

 • Office 365’te yeni bir kullanıcı hesabı oluşturup kullanıcıya bir Exchange Online lisansı atadığınızda, bu kullanıcı için otomatik olarak bir posta kutusu oluşturulur. Oluşturulan posta kutusuna otomatik olarak Varsayılan MRM İlkesi adlı bir varsayılan bekletme ilkesi atanır. Bu makaledeki adımları izlediğinizde, yeni bir bekletme ilkesi oluşturup sonra bunu kullanıcı posta kutularına atayarak Varsayılan MRM ilkesini değiştirmiş olursunuz. Bir posta kutusuna aynı anda yalnızca bir adet bekletme ilkesi atanmış olabilir.

 • Exchange Online’da bekletme etiketleri ve bekletme ilkeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Bekletme etiketleri ve bekletme ilkeleri.

İlk adım, kuruluşunuzdaki her kullanıcı için arşiv posta kutusunu etkinleştirmektir. "Arşive Taşı" bekletme eylemine sahip bir bekletme etiketinin, bekletme süresi dolan öğeleri taşıyabilmesi için kullanıcının arşiv posta kutusunun etkinleştirilmiş olması gerekir.

Not: Süreç tamamlanmadan etkinleştirilmiş olmaları şartıyla arşiv posta kutularını, süreç sırasında ne zaman isterseniz etkinleştirebilirsiniz. Bir arşiv posta kutusu etkinleştirilmemişse, arşiv ilkesi atanmış olan öğeler üzerinde hiçbir eylem gerçekleştirilmez.

 1. https://protection.office.com adresine gidin.

 2. Office 365 için genel yönetici hesabınızı kullanarak oturum açın.

  Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi görüntülenir.

 3. İçinde Güvenlik ve Uyumluluk Merkezigitmek için veri yönetim > Arşiv.

  Kuruluşunuzdaki posta kutularının bir listesi ve her bir posta kutusuna ait arşiv posta kutusunun etkin olup olmadığı görüntülenir.

 4. Listedeki ilk posta kutusuna tıkladıktan sonra Shift tuşunu basılı tutup son posta kutusuna tıklayarak tüm posta kutularını seçin.

  İpucu: Bu adımda, hiçbir arşiv posta kutusunun etkinleştirilmiş olmadığı varsayılmaktadır. Arşivi etkinleştirilmiş posta kutularınız varsa Ctrl tuşunu basılı tutarak tek tek arşiv posta kutusu devre dışı olan tüm posta kutularına tıklayın. İsterseniz posta kutularını seçmeyi kolaylaştırmak için Arşiv posta kutusu sütun başlığına tıklayarak satırları posta kutusunun etkin veya devre dışı olmasına göre sıralayabilirsiniz.

 5. Ayrıntılar bölmesindeki Toplu Düzenleme’nin altında Etkinleştir’e tıklayın.

  İki yıldan daha eski olan öğeleri için yeni arşiv posta taşınacak belirten bir uyarı görüntülenir. 2 yıl bekletme yaşını içeren bir arşiv varsayılan ilke etiketi oluşturulduğunda, yeni bir kullanıcının posta kutusu atamalıdır varsayılan bekletme ilkesi sahip olmasıdır. Adım 2'de oluşturacaksınız özel Arşiv varsayılan ilke etiket 3 yıl, bir bekletme yaşı bulunur. 3 yıl olan öğeleri gelir veya eski arşiv posta kutusuna taşınır.

 6. Evet’e tıklayarak uyarı iletisini kapatın ve seçili her posta kutusu için arşiv posta kutusunu etkinleştirme işlemini başlatın.

 7. İşlem tamamlandığında Yenile’ye yenile tıklayarak Arşiv sayfasındaki listeyi güncelleştirin.

  Kuruluşunuzdaki tüm kullanıcılar için arşiv posta kutusu etkinleştirilir.

  Arşiv posta kutusu etkinleştirilmiş posta kutularının listesi
 8. Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi açık bırakın. Bir sonraki adımda kullanacaksınız.

Başa dön

Bu adımda, daha önce açıklanan üç özel bekletme etiketini oluşturacaksınız.

 • Alpine House 3 Yıl Arşive Taşı (özel arşivleme ilkesi)

 • Alpine House 7 Yıl Kalıcı Olarak Sil (özel silme ilkesi)

 • Alpine House Silinmiş Öğeler 5 Yıl Sil ve Kurtarmaya İzin Ver (Silinmiş Öğeler klasörü için özel etiket)

Yeni bekletme etiketleri oluşturmak için Exchange yönetim merkezi (EAC)Exchange Online kuruluşunuzdaki kullanacaksınız.

 1. Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi, sol üst köşedeki uygulama Başlatıcı tıklatın ve ardından yönetici kutucuğunu tıklatın.

 2. Office 365 yönetim merkezisol gezinti bölmesinde, Yönetim merkezlerinetıklatın ve ardından Exchange'itıklatın.

  Ekran görüntüsü, Yönetim merkezleri seçeneğinin genişletildiği ve Exchange’in seçili olduğu Office 365 yönetim merkezini gösterir.
 3. Uyumluluk Yönetimi içinde EACGit > bekletme etiketleri

  Kuruluşunuza ait bekletme etiketlerinin bir listesi görüntülenir.

Özel bir arşivleme varsayılan ilke etiketi oluşturma

İlk olarak, öğeleri 3 yılın ardından arşiv posta kutusuna taşıyan özel bir arşivleme varsayılan ilke etiketi (DPT) oluşturacaksınız.

 1. Bekletme etiketleri sayfasında Yeni etiket Yeni simgesi seçeneğine tıklayıp otomatik olarak tüm posta kutusuna uygulanır (varsayılan) seçeneğini belirleyin.

 2. Otomatik olarak tüm posta kutusuna uygulanan yeni etiket (varsayılan) sayfasında aşağıdaki alanları doldurun:

  Yeni bir arşivleme varsayılan ilke etiketi oluşturma ayarları
  1. Ad   Yeni bekletme etiketi için bir ad yazın.

  2. Bekletme eylemi Arşive Taşı’yı seçerek bekletme süresi dolduğunda öğelerin arşiv posta kutusuna taşınmasını sağlayın.   

  3. Bekletme süresi Öğe aşağıdaki yaşa ulaştığında (gün cinsinden) seçeneğini belirleyip bekletme süresini girin. Bu senaryoda, öğeler 1095 günün (3 yıl) ardından arşiv posta kutusuna taşınır.

  4. Açıklama   (İsteğe bağlı) Özel bekletme ilkesinin amacını belirten bir açıklama yazın.

 3. Kaydet'e tıklayarak özel arşivleme DPT’sini oluşturun.

  Yeni arşivleme DPT’si bekletme etiketleri listesinde görüntülenir.

Özel bir silme varsayılan ilke etiketi oluşturma

Şimdi de öğeleri 7 yılın ardından kalıcı olarak silen bir silme ilkesi şeklinde başka bir özel DPT oluşturacaksınız.

 1. Bekletme etiketleri sayfasında Yeni etiket Yeni simgesi seçeneğine tıklayıp otomatik olarak tüm posta kutusuna uygulanır (varsayılan) seçeneğini belirleyin.

 2. Otomatik olarak tüm posta kutusuna uygulanan yeni etiket (varsayılan) sayfasında aşağıdaki alanları doldurun:

  Yeni bir silme varsayılan ilke etiketi oluşturma ayarları
  1. Ad   Yeni bekletme etiketi için bir ad yazın.

  2. Bekletme eylemi Kalıcı Olarak Sil’i seçerek bekletme süresi dolduğunda öğelerin posta kutusundan temizlenmesini sağlayın.   

  3. Bekletme süresi Öğe aşağıdaki yaşa ulaştığında (gün cinsinden) seçeneğini belirleyip bekletme süresini girin. Bu senaryoda, öğeler 2555 günün (7 yıl) ardından temizlenir.

  4. Açıklama   (İsteğe bağlı) Özel bekletme ilkesinin amacını belirten bir açıklama yazın.

 3. Kaydet'e tıklayarak özel silme DPT’sini oluşturun.

  Yeni silme DPT’si, bekletme etiketleri listesinde görüntülenir.

Silinmiş Öğeler klasörü için özel bir bekletme ilkesi etiketi oluşturma

Oluşturacağınız son bekletme etiketi, Silinmiş Öğeler klasörüne yönelik özel bir bekletme ilkesi etiketidir (RPT). Bu etiket, 5 yılın ardından Silinmiş Öğeler klasöründeki öğeleri siler ve kullanıcıların Silinmiş Öğeleri Kurtarma aracını kullanarak bir öğeyi kurtarabileceği bir kurtarma dönemi sağlar.

 1. Bekletme etiketleri sayfasında Yeni etiket Yeni simgesi seçeneğine tıklayıp otomatik olarak bir varsayılan klasöre uygulanır seçeneğini belirleyin.

 2. Otomatik olarak bir varsayılan klasöre uygulanan yeni etiket sayfasında aşağıdaki alanları doldurun:

  Silinmiş Öğeler klasörü için yeni bir bekletme ilkesi etiketi oluşturma ayarları
  1. Ad   Yeni bekletme etiketi için bir ad yazın.

  2. Bu etiketi aşağıdaki varsayılan klasöre uygula    Açılan listede Silinmiş Öğeler’i seçin.

  3. Bekletme eylemi Sil ve Kurtarmaya İzin Ver‘i seçerek bekletme süresi dolduğunda öğelerin silinmesini, ancak kullanıcıların silinmiş bir öğeyi silinmiş öğe bekletme süresi (varsayılan olarak 14 gündür) içerisinde kurtarabilmesini sağlayın.  

  4. Bekletme süresi Öğe aşağıdaki yaşa ulaştığında (gün cinsinden) seçeneğini belirleyip bekletme süresini girin. Bu senaryoda, öğeler 1825 günün (5 yıl) ardından silinir.

  5. Açıklama   (İsteğe bağlı) Özel bekletme ilkesinin amacını belirten bir açıklama yazın.

 3. Kaydet'e tıklayarak Silinmiş Öğeler klasörüne yönelik özel RPT’yi oluşturun.

  Yeni RPT bekletme etiketleri listesinde görüntülenir.

Başa dön

Özel bekletme etiketleri oluşturduktan sonra sonraki adım yeni bekletme ilkesi oluşturma ve bekletme etiketleri eklemektir. Adım 2'de oluşturulan üç özel bekletme etiketleri ve ilk bölümde bahsedilen yerleşik etiketler ekliyorum. Adım 4'te, kullanıcı posta kutularına bu yeni bekletme ilkesi atama.

 1. Uyumluluk Yönetimi içinde EACGit > bekletme ilkeleri.

 2. Bekletme ilkeleri sayfasında Yeni Yeni simgesi tıklatın.

 3. Ad kutusuna yeni bekletme ilkesi için bir ad (örneğin Alpine House Arşivleme ve Silme İlkesi) yazın.

 4. Bekletme etiketleri başlığının altında Ekle Yeni simgesi seçeneğine tıklayın.

  Bekletme etiketleri kuruluşunuzdaki bir listesi görüntülenir. Adım 2'de oluşturduğunuz özel etiketler görüntülenir dikkat edin.

 5. (Bu etiketler daha fazla bilgi bölümünde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır) aşağıdaki ekran vurgulanmış 9 bekletme etiketleri ekleyin. Bekletme etiket eklemek için bunu seçin ve Ekle'yitıklatın.

  Yeni bekletme ilkesine bekletme etiketleri ekleme

  İpucu: Ctrl tuşunu basılı tutup tek tek etiketlere tıklayarak birden çok bekletme etiketi seçebilirsiniz.

 6. Bekletme etiketlerini ekledikten sonra Tamam’a tıklayın.

 7. Yeni bekletme ilkesi sayfasında Kaydet’e tıklayarak yeni ilkeyi oluşturun.

  Yeni bekletme ilkesi, listede görüntülenir. İlkeyi seçerek ayrıntılar bölmesinde ilkeye bağlı bekletme etiketlerini görüntüleyebilirsiniz.

  Yeni bekletme ilkesi ve bağlı bekletme etiketlerinin listesi

Başa dön

Yeni bir posta kutusu oluşturulduğunda, varsayılan MRM İlkesi adlı bekletme ilkesi için varsayılan olarak atanır. (Yalnızca bir bekletme ilkesi atanmış bir posta kutusu olabileceği için) Bu adımda, bu bekletme ilkesi kuruluşunuzdaki kullanıcı posta kutularına adım 3'te oluşturulan yeni bekletme ilkesi atayarak değiştirmeniz. Bu adımda, yeni bir ilke tüm posta kutuları için kuruluşunuzdaki atamanız olduğu varsayılır.

 1. Alıcılar içinde EACGit > posta kutuları.

  Kuruluşunuzdaki tüm kullanıcı posta kutularının listesini görüntülenir.

 2. Listedeki ilk posta kutusuna tıkladıktan sonra Shift tuşunu basılı tutup son posta kutusuna tıklayarak tüm posta kutularını seçin.

 3. EAC, Toplu düzenlemealtında sağ tarafındaki Ayrıntılar bölmesinde diğer seçenekler' i tıklatın.

 4. Bekletme ilkesialtında Güncelleştir' i tıklatın.

 5. Toplu bekletme ilkesi atama sayfasında bekletme ilkesini seçin açılan listesinde, adım 3'te oluşturduğunuz bekletme ilkesini seçin; Örneğin, yalnız evi Arşiv ve bekletme ilkesi.

 6. Yeni bekletme ilkesi atama kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.

 7. Posta kutuları için yeni bekletme ilkesi atandığı doğrulamak için aşağıdakileri yapabilirsiniz: posta kutuları sayfasında bir posta kutusu seçin ve ardından Düzenle'yi tıklatın.

  1. Posta kutuları sayfasında bir posta kutusu seçin ve sonra Düzenleme Düzenle' yi tıklatın.

  2. Seçili kullanıcının posta kutusu Özellikler sayfasında, posta kutusu özellikleri' ni tıklatın.

   Posta kutunuza atanan yeni İlkesi adını bekletme ilkesi açılan listede görüntülenir.

Başa dön

Adım 4'te posta kutuları için yeni bekletme ilkesini uyguladıktan sonra posta kutuları için uygulanacak yeni bekletme ayarlarının Exchange Online içinde en çok 7 gün sürebilir. Bir işlem Klasör Yardımcısı yönetilen işlemler posta kutularını 7 günde bir kez adlı olmasıdır. Yönetilen klasör çalıştırmak Yardımcısı için bekleniyor yerine çalıştırarak yapılmasını zorlayabilirsiniz Exchange Online PowerShell içinde Start-ManagedFolderAssistant cmdlet öğesi.

Yönetilen Klasör Yardımcısı’nı çalıştırdığınızda ne olur? Yardımcı, posta kutusundaki öğeleri denetleyip bekletmeye tabi olup olmadıklarını belirleyerek bekletme ilkesindeki ayarları uygular. Ardından, bekletmeye tabi olan öğeleri uygun bekletme etiketi ile damgalar ve bekletme yaşı geçmiş öğelere belirlenmiş bekletme eylemini uygular.

Exchange Online için PowerShell bağlanmak ve ardından Yönetilen Klasör Yardımcısı her posta kutusu kuruluşunuzdaki çalıştırmak için adımlar şunlardır.

 1. Yerel bilgisayarınızda Windows PowerShell uygulamasını açıp aşağıdaki komutu çalıştırın.

  $UserCredential = Get-Credential

  Windows PowerShell Kimlik Bilgileri İsteği iletişim kutusuna Office 365 genel yönetici hesabınızın kullanıcı adını ve parolasını yazıp Tamam’a tıklayın.

 2. Aşağıdaki komutu çalıştırın.

  $Session = New-PSSession –ConfigurationName Microsoft.Exchange –ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential –Authentication Basic -AllowRedirection
 3. Aşağıdaki komutu çalıştırın.

  Import-PSSession $Session
 4. Exchange Online kuruluşunuza bağlı olduğunuzu doğrulamak için, aşağıdaki komutu çalıştırarak kuruluşunuzdaki tüm posta kutularının listesini alın.

  Get-Mailbox

  Not: Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya Exchange Online kuruluşunuza bağlanmakta sorun yaşıyorsanız bkz. Uzak PowerShell'i kullanarak Exchange Online'a bağlanma.

 5. Aşağıdaki iki komutu çalıştırarak Yönetilen Klasör Yardımcısı’nı, kuruluşunuzdaki tüm kullanıcı posta kutuları için başlatın.

  $Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited -Filter {RecipientTypeDetails -eq "UserMailbox"}
  $Mailboxes.Identity | Start-ManagedFolderAssistant

Hepsi bu kadar! Alpine House kuruluşu için bir arşivleme ve silme ilkesi ayarladınız.

Daha fazla bilgi

 • Bekletme yaşı nasıl hesaplanır? Posta kutusu öğelerinin bekletme yaşı, teslim tarihinden ya da taslak iletileri gibi kullanıcı tarafından oluşturulan ancak gönderilmeyen öğeler için oluşturma tarihinden itibaren hesaplanır. Yönetilen Klasör Yardımcısı, bir posta kutusundaki öğeleri işlerken, Sil ve Kurtarmaya İzin Ver veya Kalıcı Olarak Sil bekletme eylemlerine sahip bekletme etiketleri bulunan tüm öğelere bir başlangıç tarihi ve sona erme tarihi damgalar. Arşiv etiketi bulunan öğelere bir taşıma tarihi damgalanır.

 • Aşağıdaki tabloda, bu konudaki adımlar takip edilerek oluşturulmuş özel bekletme ilkesine eklenen tüm bekletme etiketleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır.

  Bekletme etiketi

  Bu etiket ne yapar?

  Yerleşik mi özel mi?

  Tür

  Alpine House 3 Yıl Arşive Taşı

  1095 günlük (3 yıllık) öğeleri arşiv posta kutusuna taşır.

  Özel (bkz: Adım 2 )

  Varsayılan İlke Etiketi (arşivleme): Bu etiket, otomatik olarak tüm posta kutusuna uygulanır.

  Alpine House 7 Yıl Kalıcı Olarak Sil

  Birincil veya arşiv posta kutusundaki 7 yıla ulaşmış öğeleri kalıcı olarak siler.

  Özel (bkz: Adım 2 )

  Varsayılan İlke Etiketi (silme): Bu etiket, otomatik olarak tüm posta kutusuna uygulanır.

  Alpine House Silinmiş Öğeler 5 Yıl Sil ve Kurtarmaya İzin Ver

  Silinmiş Öğeler klasöründeki 5 yıllık öğeleri siler. Kullanıcılar, silinmelerinin ardından 14 gün içerisinde bu öğeleri kurtarabilir.*

  Özel (bkz: Adım 2 )

  Bekletme İlkesi Etiketi (Silinmiş Öğeler): Bu etiket, otomatik olarak Silinmiş Öğeler klasöründeki öğelere uygulanır.

  Kurtarılabilir Öğeler 14 gün Arşive Taşı

  Kurtarılabilir Öğeler klasöründe 14 gün süreyle kalmış öğeleri, arşiv posta kutusundaki Kurtarılabilir Öğeler klasörüne taşır.

  Yerleşik

  Bekletme İlkesi Etiketi (Kurtarılabilir Öğeler): Bu etiket, otomatik olarak Kurtarılabilir Öğeler klasöründeki öğelere uygulanır.

  Gereksiz E-posta

  Gereksiz E-posta klasöründe 30 gün süreyle kalmış öğeleri kalıcı olarak siler. Kullanıcılar, silinmelerinin ardından 14 gün içerisinde bu öğeleri kurtarabilir.*

  Yerleşik

  Bekletme İlkesi Etiketi (Gereksiz E-posta): Bu etiket, otomatik olarak Gereksiz E-posta klasöründeki öğelere uygulanır.

  1 Ay Sil

  30 günlük öğeleri kalıcı olarak siler. Kullanıcılar, silinmelerinin ardından 14 gün içerisinde bu öğeleri kurtarabilir.*

  Yerleşik

  Kişisel: Bu etiket, kullanıcılar tarafından uygulanabilir.

  1 Yıl Sil

  365 günlük öğeleri kalıcı olarak siler. Kullanıcılar, silinmelerinin ardından 14 gün içerisinde bu öğeleri kurtarabilir.*

  Yerleşik

  Kişisel: Bu etiket, kullanıcılar tarafından uygulanabilir.

  Hiçbir Zaman Silme

  Bu etiket, öğelerin bekletme ilkeleri tarafından silinmesini önler.

  Yerleşik

  Kişisel: Bu etiket, kullanıcılar tarafından uygulanabilir.

  Kişisel 1 yıl arşive taşı

  1 yılın ardından öğeleri arşiv posta kutusuna taşır.

  Yerleşik

  Kişisel: Bu etiket, kullanıcılar tarafından uygulanabilir.

  Notlar: * Kullanıcılar, Outlook ve Outlook Web App’te Silinmiş Öğeleri Kurtarma aracını kullanarak silinmiş bir öğeyi, silinmiş öğe bekletme süresi içerisinde kurtarabilir. Bu süre, Exchange Online için varsayılan olarak 14 gündür. Bir yönetici Windows PowerShell ile, silinmiş öğe bekletme süresini en fazla 30 güne kadar artırabilir. Daha fazla bilgi için bkz. 

 • Kurtarılabilir Öğeler 14 gün Arşive Taşı bekletme etiketini kullanarak, kullanıcının birincil posta kutusundaki Kurtarılabilir Öğeler klasöründe depolama alanı açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu özellik, kullanıcının posta kutusundan hiçbir şeyin kalıcı olarak silinemediği, posta kutusunun saklamaya alındığı durumlarında oldukça kullanışlıdır. Öğeler arşiv posta kutusuna taşınmazsa, birincil posta kutusundaki Kurtarılabilir Öğeler klasöründe depolama alanı kotasına ulaşılabilir. Bu durum ve nasıl önlenebileceği hakkında daha fazla bilgi için bkz. Saklamaya alınan posta kutularında Kurtarılabilir Öğeler kotasını artırma.

Başa dön

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×