Office 365 kuruluşunuzda Merkezi Dağıtım eklentilerinin çalışıp çalışmadığını belirleme

Merkezi Dağıtım çoğu müşteri için, Office 365 kuruluşunuzdaki kullanıcılara ve gruplara Office eklentileri dağıtımı konusunda önerilen ve özellik açısından en zengin yöntemdir. Bir Office 365 yöneticisiyseniz, Merkezi Dağıtım’ı kullanabilmek için kiracınızın ve kullanıcılarınızın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını belirleyin.

Gereksinimler

Merkezi Dağıtım özelliğini kullanmak için gerekli koşullar şunlardır:

 • Kullanıcılar Office ProPlus 2016'yı aşağıdaki işletim sistemlerinde kullanıyor olmalıdır:

  • Windows’ta: Office derleme 16.0.8067 veya üstü

  • Mac’te: Office derleme 15.34.17051500 veya üstü

 • Outlook için aşağıdaki sürümlerinden birini kullanmaları gerekir:

  • 2013 Tıkla Çalıştır sürümü: 15.0.4819.1000 veya üzeri

  • 2013 MSI sürümü: 15.0.4937.1000 veya üzeri*

  • 2016 Tıkla Çalıştır sürümü: 16.0.7726.5702 veya üzeri

  • 2016 MSI sürümü: 16.0.4494.1000 veya üzeri*

  *Outlook’un MSI sürümünde, yönetici tarafından yüklenmiş eklentiler Outlook’ta uygun şeritte görünür, ancak “Eklentilerim” bölümünde görünmez.

 • Dizininizin, Azure Active Directory ile birleşmiş olması gerekir.

 • Kullanıcılarınızın, kendi Kurumsal Kimliklerini kullanarak Office 2016’da oturum açması gerekir.

 • Kullanıcınızın Exchange posta kutusunda, OAuth özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Merkezi Dağıtım şunları desteklemez:

 • Office 2013’te Word, Excel veya PowerPoint’i hedef alan eklentiler

 • Şirket içi dizin hizmeti

 • SharePoint’e eklenti dağıtımı

 • Office Online Server’a eklenti dağıtımı

 • Bileşen Nesne Modeli’nin (COM) dağıtımı veya Office için Visual Studio Araçları (VSTO) eklentileri

 • Office 365 İş gibi Exchange içermeyen Office 365 dağıtımları

İstemci gereksinimleri

Aşağıdaki tabloda, şu anda Merkezi Dağıtım özelliğini destekleyen istemciler gösterilir.

Office uygulaması

2016 - Windows

Office Online

2016 - Mac

Word

onay işareti

onay işareti

onay işareti

Excel

onay işareti

onay işareti

onay işareti

PowerPoint

onay işareti

onay işareti

onay işareti

Outlook

onay işareti

onay işareti

onay işareti

Office Online, tüm Office 365 iş planları tarafından desteklenir. Office 365 ProPlus dağıtımları, yalnızca masaüstü istemcileri tarafından desteklenir. Office 365 ProPlus kullanmak için kullanıcının bir Office 365 hesabı ve atanmış bir lisansı olmalıdır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Office 365 ProPlus’a Genel Bakış.

Office 365 Merkezi Dağıtım Uyumluluk Denetleyicisi

Office 365 Merkezi Dağıtım Uyumluluk Denetleyicisi’ni kullanarak kiracınızdaki kullanıcıların Word, Excel ve PowerPoint için Merkezi Dağıtım kullanacak şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını doğrulayabilirsiniz. Outlook desteği için Uyumluluk Denetleyicisi gerekmez. Uyumluluk denetleyicisini buradan indirebilirsiniz.

Uyumluluk denetleyicisini çalıştırmak için şu adımları izleyin:

 1. PowerShell.exe'yi başlatın.

 2. Invoke-CompatibilityCheck komutunu çalıştırın. Bu komut sizden  TenantDomain (örneğin, TailspinToysIncorporated.onmicrosoft.com) ve TenantAdmin kimlik bilgileri için değerler sağlamanızı ister ve sonra da onayınızı ister.

Not: Kiracınızdaki kullanıcıların sayısına bağlı olarak, denetleyici dakikalar içinde veya saatler içinde tamamlanabilir.

Aracın çalışması bittiğinde, virgülle ayrılmış dosya (.csv) biçiminde bir çıkış dosyası üretir. Çıkış dosyası aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Kullanıcı Adı

 • Kullanıcı Kimliği (Kullanıcının e-posta adresi)

 • Merkezi Dağıtım için hazır – Diğer öğeler doğruysa

 • Office SKU – Lisansına sahip olduğu Office SKU'su

 • Office Etkinleştirildi – Office'i etkinleştirdiyse

 • Desteklenen Posta Kutusu – OAuth özellikli bir posta kutusu kullanıyorsa

Office 365 ProPlus’ın yüklü olup olmadığını öğrenme

Bir kullanıcının, Office 365 ProPlus yükleyip yüklemediğini ve bunu son zamanlarda kullanıp kullanmadığını anlamanın en basit yolu, Office 365 yönetim merkezi üzerindeki Microsoft Office Etkinleştirme raporlarını kullanmaktır. Rapor; son 7, 30, 90 veya 180 gün içinde Office 365 ProPlus’ı etkinleştiren tüm kullanıcıların bir listesini sunar. Merkezi dağıtım açısından önemli olan sütunlar, Windows veya Mac için masaüstü etkinleştirmeleridir. Raporu Excel’e dışarı aktarabilirsiniz. Rapor hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Yönetim Merkezinde Office 365 Raporları - Microsoft Office etkinleştirmeleri.

Etkinleştirme raporunu kullanmak istemiyorsanız, bir kullanıcıdan makinesinde Word gibi bir Office uygulamasını açmasını ve ardından Dosya > Hesap’ı seçmesini isteyebilirsiniz. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Ürün Bilgileri başlığının altında, Abonelik Ürünü’nü ve Microsoft Office 365 ProPlus’ı görmelisiniz.

Bir Office uygulamasındaki Ürün Bilgileri bölümünün ekran görüntüsü. Uygulamanın, Office 365 ProPlus için bir Abonelik Ürünü olduğunu gösterir.

Office 365 ProPlus hakkında yardım için bkz. Office 365 ProPlus için sorun giderme ipuçları.

Exchange gereksinimleri

Microsoft Exchange, eklenti bildirimlerini kuruluşunuzun kiracısında depolar. Eklentileri dağıtan yönetici ve bu eklentileri alan kullanıcılar, OAuth kimlik doğrulamasını destekleyen bir Exchange Server sürümünde olmalıdır. Varsayılan olarak, Exchange’in Çok Kiracılı ve Adanmış VNext dağıtımları OAuth’u destekler. Exchange’in Adanmış Eski ve karma şirket içi dağıtımları OAuth’u destekleyecek şekilde yapılandırılabilir, ancak varsayılan yapılandırma bu değildir.

Kullanılan mevcut yapılandırmanın hangisi olduğunu öğrenmek için kuruluşunuzun Exchange yöneticisiyle görüşün. Kullanıcı başına OAuth bağlantısı, Test-OAuthConnectivity PowerShell cmdlet komutu kullanılarak doğrulanabilir.

Kullanıcı ve grup atamaları

Merkezi Dağıtım özelliği şu anda Office 365 Grupları, dağıtım listeleri ve güvenlik grupları dahil olmak üzere Azure Active Directory tarafından desteklenen grupların çoğunu destekler.

Not: Posta hesabı etkin olmayan güvenlik grupları şu anda desteklenmemektedir.

Aşağıdaki tabloda, kullanıcıların daha önce bahsedilen istemci ve sunucu gereksinimlerini karşıladığı varsayılarak, hangi atamaların Merkezi Dağıtım’da desteklendiği gösterilir. Merkezi Dağıtım, üst düzey gruplardaki veya üst grupları olmayan gruplardaki kullanıcıları destekler, ancak iç içe gruplardaki veya üst grupları olan gruplardaki kullanıcıları desteklemez.

Eklentiye atama

Desteklenir

Doğrudan atama aracılığıyla kullanıcı

Evet

Grup ataması aracılığıyla kullanıcı

Evet, grup üst düzey bir grupsa (üst grubu yoksa)

Hayır, grup iç içe bir grupsa (üst grubu varsa)

Kiracıdaki herkes

Evet

Merve, Zeynep ve Satış Bölümü grubunun bir eklentiye atandığı aşağıdaki örneğe bakın. Batı Sahili Satış Bölümü iç içe bir grup olduğundan, Burak ve Ahmet hiçbir eklentiye atanmaz.

Diyagramda, Tamer ve Salih adlarını içeren Satış Böl. olarak etiketlenmiş bir kutu gösterilir ve bu kutu, altındaki Burak ve Ahmet adlarını içeren Batı Sahili Satışları olarak etiketlenmiş bir kutuya bağladır. Kutunun yanında kırmızı bir X vardır. Merve ve Zeynep adları, diyagramın sağ üst kısmında yer alır.

Kullanıcı

Yönetici eklentiyi nasıl atar?

Bir eklentiye atandı mı?

Tamer

Satış Bölümü grubu aracılığıyla

Evet, Satış Bölümü’nün hiçbir üst grubu yok

Salih

Satış Bölümü grubu aracılığıyla

Evet, Satış Bölümü’nün hiçbir üst grubu yok

Merve

Doğrudan kullanıcı ataması

Evet

Zeynep

Doğrudan kullanıcı ataması

Evet

Burak

Atama mümkün değil

Hayır, Batı Sahili Satış Bölümü iç içe

Ahmet

Atama mümkün değil

Hayır, Batı Sahili Satış Bölümü iç içe

Bir grubun iç içe gruplar içerip içermediğini öğrenme

Bir grubun iç içe gruplar içerip içermediğini saptamanın en kolay yolu, Outlook içindeki kişi kartlarını görüntülemektir. Bir e-postanın Kime alanına grubun adını girip ardından grup adı çözüldüğünde üzerine tıklarsanız, grubun kullanıcılar veya iç içe gruplar içerip içermediği gösterilir. Aşağıdaki örnekte, Test Grubu için Outlook kişi kartının Üyeler sekmesinde, hiçbir kullanıcıyı olmadığı ve yalnızca iki alt grubu olduğu gösteriliyor.

Test Grubu adlı grubun Outlook kişi kartının Üyeler sekmesinin ekran görüntüsü. Alt Grup 1 ve Alt Grup 2, üyeler olarak gösterilir.

Grubun, herhangi bir grubun üyesi olup olmadığını öğrenmek için grubu çözerek ters sorgu da yapabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, Alt Grup 1’in Outlook kişi kartının Üyelik sekmesinde, Test Grubunun bir üyesi olduğunu görebilirsiniz.

Alt Grup 1 adlı grubun, Test Grubu adlı grubun üyesi olduğunu gösteren Outlook kişi kartının Üyelik sekmesinin ekran görüntüsü.

Alternatif olarak, bir gruptaki grupların listesini bulmak amacıyla sorgu çalıştırmak için Azure Active Directory Grafik API’sini de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Gruplar üzerinde işlemler | Grafik API’si başvurusu.

Destek için Microsoft'a başvurma

Siz veya kullanıcılarınız merkezi olarak dağıtılan Office Online uygulamalarını (Word Online, Excel Online, vb.) kullanarak eklentiyi yüklerken sorunlarla karşılaşırsanız, Microsoft desteğine başvurmanız gerekebilir (nasıl başvuracağınızı öğrenin). Destek biletinizde Office 365 ortamınız hakkında aşağıdaki bilgileri sağlayın.

Platform

Hata ayıklama bilgisi

Office Online

 • Charles/Fiddler günlükleri

 • Kiracı Kimliği (nerede bulacağınızı öğrenin)

 • Bağıntı Kimliği Office sayfalarından birinin kaynağını görüntüleyerek bağıntı kimliği değerini bulun ve gönderin:

  <input name="wdCorrelationId" type="hidden" value="{BC17079E-505F-3000-C177-26A8E27EB623}">

  <input name="user_id" type="hidden" value="1003bffd96933623"> </form>

Zengin istemciler (Windows, Mac)

 • Charles/Fiddler günlükleri

 • İstemci uygulamasının derleme numaraları (tercihen Dosya/Hesap bölümünün ekran görüntüsü)

Ayrıca bkz.

Office 365 Yönetim Merkezinde Office Eklentileri dağıtma

Eklentileri yönetmek için Merkezi Dağıtım Powershell cmdlet’lerini kullanma

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×