Office 365 kiracılar arası işbirliği

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makalede, iki Office 365 kiracısı arasında işbirliği yapmanın çeşitli yolları açıklanır. Bu makale Office 365 Yöneticilerine yöneliktir.

Fabrikam ve Contoso adlı iki kuruluştan her birinin Office 365 İş kiracılığına sahip olduğunu ve bazıları sınırlı bir süre devam eden, diğerleri ise sürekli olan çeşitli projelerde birlikte çalışmak istediklerini varsayalım. Fabrikam ve Contoso, kişilerinin ve ekiplerinin kendi ayrı Office 365 kiracılarında güvenli bir şekilde daha etkili işbirliği yapmalarını sağlayabilir mi? Office 365, Azure Active Directory B2B işbirliğiyle birlikte çeşitli seçenekler sağlar. Bu makalede, Fabrikam ve Contoso’nun dikkate alabileceği birkaç önemli senaryo açıklanır.

Office 365 kiracılar arası karşılıklı işbirliği seçenekleri arasında dosyalar ve konuşmalar için merkezi bir konum sağlama, takvimleri paylaşma, iletişim için anlık ileti, sesli/görüntülü arama kullanma ve kaynaklarla uygulamalara erişimi güvenlik altına alma vardır. Aşağıdaki tabloları kullanarak çözümleri seçin ve daha fazla bilgi edinin.

Exchange Online işbirliği seçenekleri

Paylaşım hedefi

Yönetim eylemi

Nasıl yapılır bilgileri

Başka bir Office 365 kuruluşuyla takvimleri paylaşma

Yöneticiler, işletmelerin diğer işletmelerle işbirliği yapmasına ve kullanıcıların zamanlamalarını (serbest/meşgul bilgilerini) diğer kullanıcılarla paylaşmasına olanak tanımak için Exchange Online’da takvim erişimi için farklı düzeyler ayarlayabilir

Exchange Online’da paylaşım

Exchange Online’da kuruluş ilişkileri

Exchange Online’da kuruluş ilişkisi ayarlama

Exchange Online’da kuruluş ilişkisini değiştirme

Exchange Online’da kuruluş ilişkisini kaldırma

Dış kullanıcılarla takvimleri paylaşma

Kullanıcıların kuruluşunuzun dışındakilerle takvimlerini paylaşmasını denetleme

Yöneticiler kimlerin ile paylaşılabilir ve verilen erişim düzeyini denetlemek için kullanıcıların posta kutularına paylaşım ilkeleri uygulama

Exchange Online’da paylaşım ilkeleri

Exchange Online’da paylaşım ilkesi oluşturma

Exchange Online’da posta kutularına paylaşım ilkesi uygulama

Exchange Online’da paylaşım ilkesini değiştirme, devre dışı bırakma veya kaldırma

İş ortağı kuruluşlarla güvenli e-posta kanalları yapılandırma ve posta akışını denetleme

Yöneticiler, iş ortağı bir kuruluşla veya servis sağlayıcıyla yapılan posta alışverişlerine güvenlik uygulamak için bağlayıcılar oluşturur. Bağlayıcılar aktarım katmanı güvenliği (TLS) üzerinden şifrelemeyi zorunlu tuttuğu gibi, iş ortaklarının e-posta gönderirken kullandığı etki alanı adları veya IP adresi aralıklarına kısıtlamalar getirilmesine de olanak tanır.

Office 365’te e-posta bağlantılarının güvenliğini sağlamak için Exchange Online TLS’yi nasıl kullanır?

Office 365’te bağlayıcıları kullanarak posta akışını yapılandırma

Exchange Online’da uzak etki alanları

İş ortağı kuruluşla güvenli posta akışı için bağlayıcıyı ayarlama

Exchange Online ve Office 365 için posta akışıyla ilgili en iyi yöntemler (genel bakış)

SharePoint Online ve OneDrive İş işbirliği seçenekleri

Paylaşım hedefleri

Yönetim eylemi

Nasıl yapılır bilgileri

Dış kullanıcılarla siteleri ve belgeleri paylaşma

Yöneticiler, kimliği doğrulanmış Microsoft hesabı, kimliği doğrulanmış iş veya okul hesabı ya da konuk hesapları için kiracı veya site koleksiyonu düzeyinde paylaşımı yapılandırır

SharePoint Online ortamınızda dış paylaşımı yönetme

Office 365 SharePoint Online’da ve OneDrive İş’te Sınırlı Etki Alanları Paylaşımı

SharePoint İşletmeler Arası İşbirliği: Office 365’le İş Ortakları için Extranet

Son kullanıcılar için dış paylaşımı izleme ve denetleme

OneDrive İş dosya sahipleri ve SharePoint Online son kullanıcıları site ve belge paylaşımını yapılandırır ve paylaşımı izlemeye yönelik bildirimler oluşturur

OneDrive İş için dış paylaşım bildirimlerini yapılandırma

Office 365'te SharePoint dosya veya klasörlerini paylaşma

Skype Kurumsal işbirliği seçenekleri

Paylaşım hedefi

Yönetim eylemi

Nasıl yapılır bilgileri

Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm - diğer Skype Kurumsal kullanıcılarıyla anlık iletiler, aramalar ve iletişim durumu

Yöneticiler kendi Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm kullanıcılarının başka bir Office 365 kiracısındaki kullanıcılarla anlık ileti paylaşmasına, sesli/görüntülü aramalar yapmasına ve karşılıklı iletişim durumlarını görmesine olanak tanır.

Kullanıcıların kuruluş dışındaki Skype Kurumsal kullanıcılarıyla bağlantı kurmasına izin verme

Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm - Skype (tüketici) kullanıcılarıyla anlık iletiler, aramalar ve iletişim durumu

Yöneticiler kendi Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm kullanıcılarının Skype (tüketici) kullanıcılarıyla ileti paylaşmasına, aramalar yapmasına ve karşılıklı iletişim durumlarını görmesine olanak tanır.

Kullanıcıların Skype’tan dış kişiler eklemesine izin verme

Azure AD B2B İşbirliği seçenekleri

Paylaşım hedefi

Yönetim eylemi

Nasıl yapılır bilgileri

Azure AD B2B işbirliği - Dış kullanıcıları kuruluşunuzun dizinindeki bir gruba ekleyerek içerik paylaşımı

Office 365 kiracılarından birinin genel yöneticisi diğer Office 365 kiracısındaki kişileri kendi dizinine katılmaya davet edebilir, bu dış kullanıcıları bir gruba ekleyebilir ve grup için SharePoint siteleri ve kitaplıkları gibi içeriğe erişim verebilir.

Azure AD B2B işbirliği önizlemesi nedir?

Azure AD B2B: Yeni güncelleştirmeler işletmeler arası işbirliğini kolaylaştırır

Office 365 dış paylaşımı ve Azure Active Directory B2B işbirliği

Azure Active Directory B2B işbirliği API'si ve özelleştirme

Azure AD ve Kimlik Gösterisi: Azure AD B2B İşbirliği (İşletmeler Arası

Office 365 işbirliği seçenekleri

Paylaşım hedefi

Yönetim eylemi

Nasıl yapılır bilgileri

Office 365 Grupları - E-posta, takvim, OneNote ve merkezi bir konumda paylaşılan dosyalar

Gruplar, iş başlangıç, Business Premium, eğitim ve kurumsal E1, E3 ve E5 planları'da desteklenir. Kişiler'de bir Office 365 Kiracı bir grup oluşturun ve Konuk kullanıcıları olarak başka bir Office 365 Kiracı kişileri davet edin. Dynamics CRM için de geçerlidir.

Office 365 grupları hakkında bilgi edinin

Office 365 Grupları’nda konuk erişimi

Office 365 Gruplarını dağıtma

Yammer işbirliği seçenekleri

Paylaşım hedefi

Yönetim eylemi

Nasıl yapılır bilgileri

Yammer - Kurumsal sosyal medya üzerinden işbirliği

Bir Yammer yöneticisi dış grup oluşturma özelliğini devre dışı bırakmadığı sürece, kullanıcılar Yammer’da konuşmalar, gönderileri beğenme ve takip etme, dosyaları paylaşma ve çevrimiçi sohbet etme özellikleri aracılığıyla işbirliği yapmak için dış gruplar oluşturabilir.

Yammer’da dış grup oluşturma ve yönetme

Ekiplerin işbirliği seçenekleri

Paylaşım hedefi

Yönetim eylemi

Nasıl yapılır bilgileri

İçinde ekiplerin kuruluşa dış kullanıcılarla işbirliği yapma

Kişileri davet Office 365 Kiracı için genel yönetici ekiplerin dış işbirliğini etkinleştirmelidir. Genel Yöneticiler ve ekip sahipleri şimdi ekiplerin'te birlikte çalışmak için bir e-posta adresi olan herkes davet etmek mümkün olur.

Yöneticiler ayrıca yönetme ve kendi kiracıda zaten var olan Konukları düzenleyebilirsiniz.

Konuk erişim yetkisi

Konuk erişimi ekiplerin içinde açma veya kapatma

Konuk erişimi denetlemek için PowerShell kullanma

Konuk erişim denetim listesi

Konuk kullanıcıları görüntüle

Konuk kullanıcı bilgilerini düzenleme

Ekip sahipleri davet ve Konukları kendi ekipleri içinde nasıl işbirliği yönetme.

Ekip sahipleri Konukları kendi ekipleri içinde neler yapabileceğine ek denetimleri içerir.

Konukları ekleme

Konuk bir ekibine ekleme

Ekiplerin Konuk erişimi yönetme

Bir ekip veya kanal kaydedenleri görme

Konukları diğer kiracılar'nden ekiplerin içinde içeriği görüntüleyebilir ve diğer üyeleriyle işbirliği yapma

Hiçbiri.

Konuk erişim deneyimi

Office 365 kiracılar arası işbirliği hakkında bilinmesi gereken noktalar

Kullanıcı hesaplarını, lisansları, abonelikleri ve depolama alanını paylaşma

Her kuruluş kendi kullanıcı hesaplarını, kimliklerini, güvenlik gruplarını, aboneliklerini, lisanslarını ve depolama alanını korur. Kişiler gerekli bilgilere erişim sağlarken şirket varlıklarının denetimini de korumak için, Office 365'teki işbirliği özelliklerini paylaşım ilkeleri ve güvenlik ayarlarıyla birlikte kullanırlar.

  • Kullanıcı hesapları:    Hesaplar paylaşılamaz ve şirket içi Active Directory Dizin Hizmetleri'nde kiracılar veya bölümler arasında çoğaltılamaz.

  • Lisanslar ve abonelikler:    Office 365'te, lisans planlarından (SKU'lar veya Office 365 planları olarak da adlandırılır) gelen lisanslar kullanıcının söz konusu planlar için tanımlanmış Office 365 hizmetlerine erişmesini sağlar.

  • Depolama alanı:    Office 365 planlarında, SharePoint Online için yazılım kısıtlamaları ve sınırları posta kutusu depolama sınırlarından ayrı yönetilir. Posta kutusu depolama sınırları, Exchange Online kullanılarak ayarlanır ve yönetilir. Her iki senaryoda da, depolama alanı kiracılar arasında paylaşılamaz.

Office 365 kiracıları arasında etki alanı ad alanlarını paylaşabilir miyiz?

Hayır. Fabrikam.com veya tailspintoys.com gibi gösterim etki alanları, aynı anda tek bir kiracıyla ilişkilendirilebilir ve kullanılabilir. Her kiracının kendi ad alanı olmalıdır; UPN, SMTP ve SIP ad alanları kiracılar arasında paylaşılamaz.

Karma bileşenler ve Office 365 kiracılar arası işbirliği nasıl oluyor?

Exchange kuruluşu ve Azure AD Connect gibi şirket içi karma bileşenleri, birden çok kiracı arasında bölünemez.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×