Office 365 Gruplarını PowerShell ile Yönetme

Son güncelleştirme 18 Nisan 2018

Bu makalede, Microsoft PowerShell’de Gruplara yönelik sık kullanılan yönetim görevlerini yerine getirmek için gereken adımlar sağlanır. Ayrıca Gruplar için PowerShell cmdlet’leri de listelenir. SharePoint sitelerini yönetme hakkında bilgi için bkz. PowerShell kullanarak SharePoint Online sitelerini yönetme.

Office 365 Gruplarını yönetmek için sık kullanılan görevler

Office 365 Grupları kullanım yönergelerinizin bağlantısı

Outlook'ta bir grup oluşturan veya düzenleyen kullanıcılara, onları kuruluşunuzun kullanım yönergelerine yönlendiren bir bağlantı gösterebilirsiniz. Örneğin, grup adına eklemek üzere belirli bir ön ek veya son ek şartı getirebilirsiniz.

Kullanıcılarınızı kuruluşunuzun Office 365 grupları kullanım yönergelerine yönlendirmek için Azure Active Directory PowerShell’i kullanın. Grup ayarlarını yapılandırmaya yönelik Azure Active Directory cmdlet’leri konusunu gözden geçirin ve kullanım yönergeleri köprüsünü tanımlamak için Dizin düzeyinde ayarlar oluşturma başlığı altında verilen adımları izleyin. AAD cmdlet’ini çalıştırdığınızda, Outlook’ta grup oluşturan veya düzenleyen kullanıcılara yönergelerinizin bağlantısı gösterilir.

Kullanım kılavuzu bağlantısını kullanarak yeni grup oluşturma

Kuruluşunuzun Office 365 grupları kılavuzunu görüntülemek için Grup kullanımı kılavuzuna tıklayın.

Kullanıcıların Office 365 Grubu yerine göndermelerine izin verme

Bu işlemi Exchange Yönetim merkezinde de yapabilirsiniz. Bkz. Üyelerin bir Office 365 Grubu “olarak” veya bir Office 365 Grubu “Adına” göndermesine izin verme.

Office 365 gruplarınızın "Farklı Gönder" özelliğini kullanarak ileti göndermesini etkinleştirmek istiyorsanız, bunu yapılandırmak için Add-RecipientPermission ve Get-RecipientPermission cmdlet’lerini kullanın. Bu ayarı etkinleştirdiğinizde, Office 365 grubu kullanıcıları Outlook’u veya Web üzerinde Outlook’u kullanıp Office 365 grubu olarak e-posta gönderebilir ve yanıtlayabilir. Kullanıcılar gruba gidebilir, yeni e-posta oluşturabilir ve "Farklı Gönder" alanını değiştirip grubun e-posta adresini girebilir.

Not: Grup “olarak” gönderilecek bir e-posta oluştururken, bu iletinin Gruba gönderilmesi ve grup konuşmalarında gösterilebilmesi için, grup e-posta adresini Bilgi alanına eklemeniz gerekir.

Şu anda, posta kutusu ilkesini güncelleştirmenin tek yolu PowerShell kullanmaktır.

 • Grup diğer adını ayarlamak için bu komutu kullanın.

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • Kullanıcı diğer adını ayarlamak için bu komutu kullanın.

  $userAlias = "User"
 • Grup diğer adını (groupalias) Get-Recipient cmdlet’ine geçirip alıcının ayrıntılarını almak için bu komutu kullanın.

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • Ardından, hedef alıcı adı (Grup adı) Add-RecipientPermission cmdlet’ine geçirilmelidir. Farklı gönderme (sendas) izninin verileceği kullanıcı diğer adı (useralias), -Trustee parametresine atanır.

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • Cmdlet yürütüldüğünde, kullanıcılar Outlook’a veya Web üzerinde Outlook’a gidebilir ve grup e-posta adresini Kimden alanına ekleyerek grup olarak gönderebilir.

Kuruluşunuzdaki Office grupları için sınıflandırmalar oluşturma

Kuruluşunuzda Office 365 grubu oluşturan kullanıcıların ayarlayabileceği sınıflandırmalar oluşturabilirsiniz. Örneğin, kullanıcıların oluşturdukları grupları “Standart”, “Gizli” ve “Çok Gizli" olarak ayarlamasını sağlayabilirsiniz. Grup sınıflandırmaları varsayılan olarak ayarlanmaz ve kullanıcılarınızın ayarlayabilmesi için sınıflandırmaları oluşturmanız gerekir. Kullanıcılarınızı kuruluşunuzun Office 365 grupları kullanım yönergelerine yönlendirmek için Azure Active Directory PowerShell’i kullanın.

Grup ayarlarını yapılandırmaya yönelik Azure Active Directory cmdlet’leri konusunu gözden geçirin ve Office 365 gruplarının sınıflandırmasını tanımlamak için Dizin düzeyinde ayarlar oluşturma başlığındaki adımları izleyin.

$setting[“ClassificationList”] = “Low Impact, Medium Impact, High Impact”

Her sınıflandırmaya bir açıklama ilişkilendirmek için ClassificationDescriptions ayar özniteliğini kullanarak tanımlayabilirsiniz.

$setting[“ClassificationDescriptions”] ="Classification:Description,Classification:Description", where Classification matches the strings in the ClassificationList.

Örneğin:

$setting[“ClassificationDescriptions”] = "Low Impact: General communication, Medium Impact: Company internal data , High Impact: Data that has regulatory requirements"

Yukarıdaki Azure Active Directory cmdlet’ini çalıştırıp sınıflandırmanızı ayarladıktan sonra, sınıflandırmayı belirli bir grup için ayarlamak istiyorsanız Set-UnifiedGroup cmdlet’ini çalıştırın.

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

İsterseniz, bir sınıflandırmaya sahip yeni bir grup da oluşturabilirsiniz.

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

Exchange Online PowerShell’i kullanmayla ilgili diğer ayrıntılar için, Exchange Online ile PowerShell’i kullanma ve Exchange Online PowerShell’e bağlanma konularını gözden geçirin.

Bu ayarlar etkinleştirildikten sonra, grup sahibi Outlook’ta ve Web üzerinde Outlook’ta açılan menüden bir sınıflandırma seçebilir ve Düzenle grup sayfasında bunu kaydedebilir.

Office 365 grup sınıflandırmasını seçme

Office 365 Gruplarını GAL İçinde Gizleme

Office 365 grubunun genel adres listesinde (GAL) ve kuruluşunuzun diğer listelerinde gösterilip gösterilmeyeceğini belirtebilirsiniz. Örneğin, adres listesinde gösterilmesini istemediğiniz bir hukuk departmanı grubunuz varsa, bu grubun GAL'da gösterilmesini durdurabilirsiniz. Grubu adres listesinde gizlemek için Set-Unified Group komutunu şu şekilde çalıştırın:

 Set-UnifiedGroup -Identity "Legal Department" -HiddenFromAddressListsEnabled $true

Office 365 grubuna yalnızca iç kullanıcıların ileti göndermesine izin verme

Başka kuruluşlardan kullanıcıların bir Office 365 grubuna e-posta göndermesini istemiyorsanız, söz konusu grubun ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bu, yalnızca iç kullanıcıların grubunuza e-posta göndermesine izin verir. Dış kullanıcılardan biri bu gruba ileti gönderirse, ileti reddedilir.

Bu ayarı güncelleştirmek için Set-UnifiedGroup komutunu şu şekilde çalıştırın:

Set-UnifiedGroup -Identity "Internal senders only" - RequireSenderAuthenticationEnabled $true

Office 365 Gruplarına Posta İpuçları ekleme

Office 365 grubuna e-posta göndermeyi deneyen her kullanıcıya bir Posta İpucu gösterilebilir.

Gruba Posta İpucu eklemek için Set-Unified Group komutunu çalıştırın:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailTip Group" -MailTip “This group has a MailTip”

Posta İpucu'yla birlikte, Posta İpucu için ek diller belirten Posta İpucu Çevirileri de ayarlayabilirsiniz. Örneğin, İspanyolca çevirisini istiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırın:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailaTip Group" -MailTip "This group has a MailTip" -MailTipTranslations "@{Add="ES:Esta caja no se supervisa."

Office 365 grubunun Görünen adını değiştirme

Görünen ad, Office 365 grubunun adını belirtir. Bu adı Exchange yönetim merkezinizde veya o365 yönetim portalınızda görebilirsiniz. Set-UnifiedGroup komutunu çalıştırarak grubun görünen adını düzenleyebilir veya varolan bir Office 365 grubuna görünen ad atayabilirsiniz:

Set-UnifiedGroup -Identity "mygroup@contoso.com" -DisplayName “My new group”

Office 365 Gruplarında kullanıcı fotoğraflarını yönetme

Cmdlet adı

Açıklama

Get-UserPhoto

Hesapla ilişkilendirilmiş kullanıcı fotoğrafı hakkındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır. Kullanıcı fotoğrafları Active Directory’de depolanır

Set-UserPhoto

Kullanıcı fotoğrafıyla hesabı ilişkilendirmek için kullanılır. Kullanıcı fotoğrafları Active Directory’de depolanır

Remove-UserPhoto

Office 365 grubunun fotoğrafını kaldırın

Outlook için Office 365 Gruplarının varsayılan ayarını Genel veya Özel olarak değiştirme

Outlook'ta Office 365 Grupları varsayılan olarak Özel ayarıyla oluşturulur. Kuruluşunuz Outlook için Office 365 Gruplarının varsayılan olarak Genel ayarıyla oluşturulmasını (veya Özel ayarına dönülmesini) istiyorsa, şu PowerShell cmdlet'i söz dizimini kullanın:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Public

Özel ayarı için:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Private

Ayarı doğrulamak için:

Get-OrganizationConfig | ft DefaultGroupAccessType

Daha fazla bilgi için bkz. Set-OrganizationConfig ve Get-OrganizationConfig.

Office 365 Grupları cmdlet’leri

Son olarak aşağıdaki cmdlet’ler Office 365 Grupları kullanımına açılmıştır. Bunları kullanamıyorsanız, Office 365 aboneliğiniz henüz bunlarla güncelleştirilmemiştir. İleti Merkezinizi ve Office 365 Yol Haritası’nı denetleyin.

Cmdlet adı

Açıklama

Get-UnifiedGroup

Mevcut Office 365 Gruplarını aramak ve grup nesnesinin özelliklerini görüntülemek için bu cmdlet'i kullanın.

Set-UnifiedGroup

Belirli bir Office 365 Grubunun özelliklerini güncelleştirin

New-UnifiedGroup

Yeni Office 365 grubu oluşturun. Bu cmdlet, yeni grup oluşturduktan sonra Set-UnifiedGroup kullanan genişletilmiş özellikler için değerleri ayarlama için en az sayıda parametre sağlar

Remove-UnifiedGroup

Mevcut Office 365 Grubunu silin

Get-UnifiedGroupLinks

Office 365 Grubunun üyelik ve sahip bilgilerini alın

Add-UnifiedGroupLinks

Mevcut Office 365 Grubuna yüzlerce veya binlerce kullanıcı veya yeni sahip ekleyin

Remove-UnifiedGroupLinks

Mevcut Office 365 Grubundan sahipleri ve üyeleri kaldırın

Daha fazla bilgi için

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×