Office 365 Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi'nde denetim günlüklerini arayın

Office 365’te denetim günlüğünde arama yapma işlemi şöyle çalışır:

1. Adım: Denetim günlüğü araması çalıştırma

2. Adım: Arama sonuçlarını görüntüleme

3. Adım: Arama sonuçlarını filtreleme

4. Adım: Arama sonuçlarını dosyaya aktarma

Office 365 denetim günlüğünde arama yapmaya ilişkin gereken önkoşullar hakkında bilgi edinmek için Başlamadan önce bölümüne göz atın.

1. Adım: Denetim günlüğü araması çalıştırma

 1. https://protection.office.com adresine gidin.

  İpucu: Office 365 Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi’ne erişmek için gizli gözatma oturumunu (normal oturumu değil) kullanın. Bu, şu anda oturum açtığınız kimlik bilgilerinin kullanılmasını önler. Internet Explorer veya Microsoft Edge’de InPrivate Gözatma oturumu açmak için CTRL+SHIFT+P tuşlarına basın. Google Chrome’da gizli gözatma oturumu (gizli pencere olarak adlandırılır) açmak için CTRL+SHIFT+N tuşlarına basın.

 2. İş veya okul hesabınızı kullanarak Office 365’te oturum açın.

 3. Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi’nin sol bölmesinde Arama ve araştırma’ya, sonra da Denetim günlüğü araması’na tıklayın.

  Denetim günlüğü araması sayfası görüntülenir.

  Ölçütleri yapılandırın ve ardından raporu çalıştırmak için Ara’ya tıklayın

  Not: Denetim günlüğü aramasını çalıştırabilmek için önce denetim günlüğünü açmanız gerekir. Kullanıcı ve yönetici etkinliği kaydını başlat bağlantısı görüntüleniyorsa, denetimi açmak için bu bağlantıya tıklayın. Bu bağlantıyı görmüyorsanız, kuruluşunuzda denetim zaten açılmıştır.

 4. Aşağıdaki arama ölçütlerini yapılandırın:

  1. Etkinlikler   Arayabileceğiniz etkinlikleri görüntülemek için, açılan listeye tıklayın. Kullanıcı ve yönetici etkinlikleri, ilgili etkinlik grupları halinde düzenlenmiştir. Belirli etkinlikleri seçebileceğiniz gibi, etkinlik grubu adına tıklayarak gruptaki tüm etkinlikleri de seçebilirsiniz. Ayrıca, seçili etkinliğe tıklayarak seçimini temizleyebilirsiniz. Aramayı çalıştırdıktan sonra, yalnızca seçili etkinliklere ilişkin denetim günlüğü girdileri görüntülenir. Tüm etkinlikler için sonuçları göster seçildiğinde, seçilen kullanıcının veya kullanıcı grubunun gerçekleştirdiği tüm etkinliklere ilişkin sonuçlar görüntülenir.

   Office 365 denetim günlüğüne 100'den fazla kullanıcı ve yönetici etkinliği kaydedilir. Her farklı Office 365 hizmetinin her etkinliğine ilişkin açıklamaları görmek için, bu makalenin konusundaki Denetlenen etkinlikler sekmesine tıklayın.

  2. Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi    Varsayılan olarak son yedi gün seçilir. Bir tarih ve saat aralığında gerçekleştirilen olayları görüntülemek için, o tarih ve saat aralığını seçin. Tarih ve saat, Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) biçiminde gösterilir. Belirtebileceğiniz en uzun tarih aralığı 90 gündür. Seçilen tarih aralığı 90 günden uzun olduğunda, bir hata görüntülenir.

   İpucu: En uzun tarih aralığı olan 90 günlük bir aralık kullanıyorsanız, Başlangıç tarihi olarak geçerli saati seçin. Aksi takdirde, başlangıç tarihinin bitiş tarihinden önce geldiğini bildiren bir hata alırsınız. Denetimi son 90 gün içinde açtıysanız, en uzun tarih aralığı denetimin açıldığı tarihten önce başlayamaz.

  3. Kullanıcılar  Bu kutuya tıklayın ve kendisiyle ilgili arama sonuçlarını görüntülemek için bir veya birden çok kullanıcı seçin. Sonuç listesinde, bu kutuda seçtiğiniz kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen seçili etkinliğin denetim günlüğü girdileri yer alır. Kuruluşunuzdaki tüm kullanıcılara (ve hizmet hesaplarına) ilişkin girdilerin döndürülmesi için bu kutuyu boş bırakın.

  4. Dosya veya klasör   Belirtilen anahtar sözcüğü içeren dosya veya klasörle ilgili etkinliği aramak için, dosya veya klasör adının tamamını ya da bir bölümünü yazın. Ayrıca dosyanın ya da klasörün URL’sini de belirtebilirsiniz. Bir URL kullanırsanız tam URL yolunu yazdığınızdan emin olun. URL’nin yalnızca bir bölümünü yazarsanız hiçbir özel karakter veya boşluk eklemeyin.

   Kuruluşunuzdaki tüm dosya ve klasörlere ilişkin girdilerin döndürülmesi için bu kutuyu boş bırakın.

 5. Arama ölçütlerinizi kullanarak aramayı çalıştırmak için Ara’ya tıklayın.

  Arama sonuçları yüklenir ve birkaç dakika sonra Sonuçlar altında görüntülenir. Arama bittiğinde, bulunan sonuç sayısı görüntülenir. Sonuçlar bölmesine 150 olaylık artışlarla en çok 5.000 olayın görüntüleneceğini unutmayın; arama ölçütlerine uyan 5.000’den fazla olay varsa, en son 5.000 olay gösterilir.

  Arama bittikten sonra sonuçların sayısı gösterilir

Başa dön

Denetim günlüğü arama ipuçları

 • Etkinlik adına tıklayarak belirli etkinlikler için arama yapmayı seçebilirsiniz. İsterseniz, grup adına tıklayarak bir gruptaki (Dosya ve klasör etkinlikleri gibi) tüm etkinlikler için de arama yapabilirsiniz. Bir etkinlik seçili durumdaysa, bu etkinliğe tıklayarak seçimi iptal edebilirsiniz. Ayrıca, yazdığınız anahtar sözcüğü içeren etkinlikleri görüntülemek için de arama kutusunu kullanabilirsiniz.

  Tüm etkinlikleri seçmek için etkinlik grup adına tıklayın
 • Exchange yöneticisi denetim günlüğünden olayları görüntülemek için, Etkinlikler listesinde Tüm etkinlikler için sonuçları göster’i seçmeniz gerekir. Bu denetim günlüğünden alınan olaylar için sonuçların Etkinlik sütununda bir cmdlet adı (örneğin, Set-Mailbox) görüntülenir. Daha fazla bilgi için, bu konunun Denetlenen etkinlikler sekmesine tıklayın ve ardından Exchange yöneticisi etkinlikleri’ne tıklayın.

  Benze biçimde, Etkinlikler listesinde bazı denetim etkinlikleriyle ilgili öğeler bulunmaz. Söz konusu etkinliklere ilişkin işlemin adını biliyorsanız tüm etkinlikler için arama yapabilir, ardından işlemin adını Etkinlik sütununun kutusuna yazarak sonuçları filtreleyebilirsiniz. Sonuçları filtreleme hakkında daha fazla bilgi için 3. Adıma bakın.

 • Geçerli arama ölçütlerini temizlemek için Temizle’ye tıklayın. Tarih aralığı, varsayılan değer olan son yedi güne döndürülür. Ayrıca, tüm seçili etkinlikleri iptal etmek için Tüm etkinliklerin sonuçlarını göstermek için tümünü temizle’ye de tıklayabilirsiniz.

 • 5.000 sonuç bulunursa, büyük olasılıkla arama ölçütlerine uyan 5.000’den çok olay olduğunu varsayabilirsiniz. Daha az sonuç döndürmek için arama ölçütlerini daraltıp aramayı yeniden çalıştırabilir veya Sonuçları dışarı aktar > Tüm sonuçları indir’i seçerek arama sonuçlarının tümünü dışarı aktarabilirsiniz.

Başa dön

2. Adım: Arama sonuçlarını görüntüleme

Denetim günlüğü aramasının sonuçları Denetim günlüğü araması sayfasındaki Sonuçlar alanında görüntülenir. Daha önce de belirtildiği gibi, 150 olaylık artışlarla en çok 5.000 (en yeni) olay görüntülenir. Daha fazla olay görüntülemek için, Sonuçlar bölmesindeki kaydırma çubuğunu kullanabilir veya Shift + End tuşlarına basarak sonraki 150 olayı görüntüleyebilirsiniz.

Sonuçlar, arama tarafından döndürülen her olay hakkında aşağıdaki bilgileri içerir.

 • Tarih    Olayın gerçekleştirildiği tarih ve saat (UTC biçiminde).

 • IP adresi    Etkinlik günlüğe kaydedilirken kullanılan cihazın IP adresi. IP adresi, IPv4 veya IPv6 adres biçiminde görüntülenir.

 • Kullanıcı    Olayı tetikleyen eylemi gerçekleştiren kullanıcı (veya hizmet hesabı).

 • Etkinlik   Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen etkinlik. Bu değer, Etkinlikler açılan listesinde seçtiğiniz etkinliklere karşılık gelir. Exchange yönetici denetim günlüğünden bir olay için, bu sütundaki değer bir Exchange cmdlet’idir.

 • Öğe    İlgili etkinliğin sonucunda oluşturulan veya değiştirilen nesne. Örneğin, görüntülenen veya değiştirilen bir dosya ya da güncelleştirilen kullanıcı hesabı. Tüm etkinliklerin bu sütunda değeri olmaz.

 • Ayrıntı   Etkinlik hakkındaki ek ayrıntılar. Burada da tüm etkinliklerin değeri olmaz.

İpucu: Sonuçları sıralamak için Sonuçlar’ın altındaki sütun başlığına tıklayın. Sonuçları A’dan Z’ye veya Z’den A’ya sıralayabilirsiniz. Sonuçları en eskiden en yeniye veya en yeniden en eskiye doğru sıralamak için, Tarih başlığına tıklayın.

Belirli bir olayın ayrıntılarını görüntüleme

Arama sonuçları listesinde olayın kaydına tıklayarak, olay hakkındaki diğer ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz. Olay kaydından alınan ayrıntılı özelliklerin bulunduğu bir Ayrıntılar sayfası görüntülenir. Görüntülenen özellikler, olayın gerçekleştiği Office 365 hizmetine bağlıdır. Bu ayrıntıları görüntülemek için Daha fazla bilgi’ye tıklayın. Açıklamalar için, Office 365 denetim günlüğündeki ayrıntılı özellikler konusuna bakın.

Denetim günlüğü olay kaydının ayrıntılı özelliklerini görüntülemek için Ek bilgi'ye tıklayın

Başa dön

3. Adım: Arama sonuçlarını filtreleme

Sıralamaya ek olarak, denetim günlüğü aramasının sonuçlarını filtreleyebilirsiniz. Bu, sonuçları belirli bir kullanıcı veya etkinlik için hızla filtrelemenize yardımcı olabilecek harika bir özelliktir. Başlangıçta büyük bir sorgu oluşturabilir ve ardından belirli olayları görmek için sonuçları hızla filtreleyebilirsiniz. Sonra daha küçük, daha özet bir sonuç kümesi döndürmek üzere arama ölçütlerini daraltabilir ve aramayı yeniden çalıştırabilirsiniz.

Sonuçları filtrelemek için:

 1. Denetim günlüğü aramasını çalıştırın.

 2. Sonuçlar görüntülendiğinde, Sonuçları filtrele’ye tıklayın.

  Her sütun başlığının altında anahtar sözcük kutuları görüntülenir.

 3. Sütun başlığının altındaki kutulardan birine tıklayın ve filtre uyguladığınız sütuna bağlı olarak bir sözcük veya tümcecik yazın. Sonuçlar, filtrenizle eşleşen olayları görüntülemek üzere dinamik olarak yeniden ayarlanır.

  Filtreyle eşleşen olayları görüntülemek için filtreye bir kelime yazın
 4. Filtreyi temizlemek için, filtre kutusundaki X işaretine tıklayın veya yalnızca Filtreyi gizle’ye tıklayın.

İpucu: Exchange yöneticisi denetim günlüğündeki olayları görüntülemek için, Etkinlik filtre kutusuna (çizgi) girin. Bu, Exchange yönetici olaylarının Etkinlik sütununda görüntülenen cmdlet adlarını gösterir. Ardından, cmdlet adlarını alfabetik düzende sıralayabilirsiniz.

Başa dön

4. Adım: Arama sonuçlarını dosyaya aktarma

Denetim günlüğü aramasının sonuçlarını yerel bilgisayarınızdaki bir virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyasına aktarabilirsiniz. Bu dosyayı Microsoft Excel’de açabilir ve arama, sıralama, filtreleme ve tek sütunu (çok değerli hücreler içeren bir sütunu) birden çok sütuna bölme gibi özellikleri kullanabilirsiniz.

 1. Denetim günlüğü aramasını çalıştırın ve ardından dilediğiniz sonuçları elde edene kadar arama ölçütlerini düzeltin.

 2. Sonuçları dışarı aktara tıklayın ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirtin:

  • Yüklenen sonuçları kaydet    Yalnızca Denetim günlüğü araması sayfasındaki Sonuçlar’ın altında görüntülenen girdileri dışarı aktarmak için bu seçeneği belirtin. İndirilen CSV dosyası, sayfada görüntülenenlerle aynı sütunları (ve verileri) içerir (Tarih, Kullanıcı, Etkinlik, Öğe ve Ayrıntılar). CSV dosyasına, denetim günlüğü girdisinden ek bilgileri içeren bir sütun daha (Diğer adlı sütun) eklenir. Denetim günlüğü araması sayfasına yüklenen (ve görüntülenebilen) sonuçların aynılarını dışarı aktardığınız için, en çok 5.000 girdi dışarı aktarılır.

  • Tüm sonuçları indirOffice 365 denetim günlüğündeki arama ölçütlerine uyan tüm girdileri dışarı aktarmak için bu seçeneği seçin. Büyük bir arama sonuçları kümesi elde etmek isterseniz, Denetim günlüğü araması sayfasında görüntülenebilen 5.000 sonuca ek olarak denetim günlüğündeki tüm girdileri indirmek için bu seçeneği seçin. Bu seçenek, denetim günlüğünden ham verileri CSV dosyasına indirir ve Denetim Verileri adlı bir sütunda denetim günlüğü girdisindeki ek bilgileri içerir. Bu dışarı aktarma seçeneğini seçtiğinizde dosyayı indirmek daha uzun sürebilir çünkü dosya, diğer seçeneği seçtiğinizde indirilen dosyadan çok daha büyük olabilir.

   Önemli: Tek bir denetim günlüğü aramasından CSV dosyasına en çok 50.000 girdi indirebilirsiniz. CSV dosyasına 50.000 girdi indirilirse, büyük olasılıkla arama sonuçlarına uyan 50.000’den çok olay olduğunu varsayabilirsiniz. Bu sınırın üzerinde girdiyi dışarı aktarmak için, bir tarih aralığı kullanarak denetim günlüğü girdilerinin sayısını azaltmayı deneyin. Bu 50.000 girdiden fazlasını dışarı aktarmak için, daha kısa tarih aralıklarıyla birden çok arama çalıştırmanız gerekebilir.

 3. Dışarı aktarma seçeneklerinden birini belirttikten sonra, pencerenin altında CSV dosyasını açmanızı, İndirilenler klasörüne kaydetmenizi veya belirli bir klasöre kaydetmenizi bildiren bir ileti görüntülenir.

Başa dön

Denetim günlüğü arama sonuçlarını dışarı aktarma hakkında daha fazla bilgi

 • Tüm sonuçları indir seçeneği, Office 365 denetim günlüğünden CSV dosyasına ham verileri indirir. Bu dosya, Yüklenen sonuçları kaydet seçeneğini seçtiğinizde indirilen dosyadakilerden farklı sütun adları (Oluşturma Tarihi, Kullanıcı Kimlikleri, İşlem, Denetim Verileri) içerir. Aynı etkinlik için iki farklı CSV dosyasındaki değerler de farklı olabilir. Örneğin, CSV dosyasındaki Eylem sütununda yer alan etkinliğin değeri, Denetim günlüğü arama sayfasındaki Etkinlik sütununda görüntülenen “kullanımı kolay” sürümünden farklı olabilir; örneğin MailboxLogin - Kullanıcı posta kutusunda oturum açtı.

 • Tüm sonuçları indirirseniz, CSV dosyasında her olayla ilgili ek bilgileri içeren Denetim Verileri adlı bir sütun bulunur. Daha önce de belirtildiği gibi, bu sütun denetim günlüğü kaydındaki birden çok özellik için çok değerli bir özellik içerir. Bu çok değerli özellikteki property:value çiftlerinin her biri virgülle ayrılmıştır. Her özelliğin kendi sütununda gösterilmesi için, Excel’de Power Query’yi kullanarak bu sütunu birden çok sütuna bölebilirsiniz. Bu işlem, bu özelliklerden birine veya birden çoğuna göre sıralama ve filtreleme yapmanıza olanak tanır. Bunun nasıl yapıldığını öğrenmek için, Metin sütununu bölme (Power Query) başlığı altındaki “Sütunu sınırlayıcıyla bölme” bölümüne bakın.

  Denetim Verileri sütununu böldükten sonra, belirli bir etkinlik türünün ayrıntılı özelliklerini görüntülemek için İşlemler sütununa göre filtre uygulayabilirsiniz.

 • Bir denetim kaydına yönelik olarak Denetim Verileri alanında gösterilen veriler için 3.060 karakterlik bir sınır bulunmaktadır. 3.060 karakterlik sınır aşılırsa bu alandaki veri kısaltılır.

 • Farklı Office 365 hizmetlerinden olaylar içeren bir arama sorgusunun tüm sonuçlarını indirdiğinizde, eylemin gerçekleştirildiği hizmete bağlı olarak, CSV dosyasındaki Denetim Verileri sütununda farklı özellikler yer alır. Örneğin, Exchange ve Azure AD denetim günlüklerinden gelen girdiler, eylemin başarılı olup olmadığını gösteren ResultStatus adlı bir özellik içerir. Bu özellik, SharePoint’teki olaylarda yoktur. Benzer biçimde, SharePoint olaylarının dosyayla ve klasörle ilgili etkinlikler için site URL’sini tanımlayan bir özelliği vardır. Bu davranışın etkisini azaltmak için, tek hizmetten gelen etkinliklerin sonuçlarını dışarı aktarmak üzere farklı aramalar kullanmayı düşünebilirsiniz.

  Tüm sonuçları indirdiğinizde CSV dosyasındaki Denetim Verileri sütununda listelenen özelliklerin açıklamasını ve her birinin uygulandığı hizmeti görmek için bkz. Office 365 denetim günlüğündeki ayrıntılı özellikler.

Başa dön

Office 365 denetim günlüğünde arama yapmaya başlamadan önce aşağıdaki konuları okuduğunuzdan emin olun.

 • Office 365 denetim günlüğünde arama yapmaya başlayabilmeniz için önce sizin (veya başka bir yöneticinin) denetim günlüğünü açması gerekir. Bunu açmak için, Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi'ndeki Denetim günlüğü araması sayfasında Kullanıcı ve yönetici etkinliğini kaydetmeyi başlat'a tıklamanız yeterlidir. (Bu bağlantıyı görmüyorsanız, kuruluşunuzda denetim zaten açılmıştır.) Bunu açtıktan sonra, denetim günlüğünün hazırlandığını ve birkaç saat içinde hazırlık tamamlandıktan sonra arama çalıştırabileceğinizi bildiren bir ileti görüntülenir. Bu işlemi tek bir kez yapmanız yeterlidir.

  Not: Varsayılan olarak denetimi açma sürecindeyiz. O zamana kadar, denetimi daha önce açıklandığı gibi açabilirsiniz.

 • Office 365 denetim günlüğünde arama yapmak için, Exchange Online’da Yalnızca Görüntülemeli Denetim Günlükleri veya Denetim Günlükleri rolüne atanmanız gerekir. Varsayılan olarak, bu roller Exchange yönetim merkezi’ndeki İzinler sayfasında Uyumluluk Yönetimi ve Kuruluş Yönetimi rol gruplarına atanır. Kullanıcıya en düşük ayrıcalık düzeyiyle Office 365 denetim günlüğünde arama yapma olanağı sağlamak için, Exchange Online’da özel bir rol grubu oluşturabilir, Yalnızca Görüntülemeli Denetim Günlükleri veya Denetim Günlükleri rolünü ekleyebilir ve sonra da kullanıcıyı yeni rol grubuna üye olarak ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Exchange Online’da rol gruplarını yönetme.

  Önemli: Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi’nin İzinler sayfasında kullanıcıya Yalnızca Görüntülemeli Denetim Günlükleri veya Denetim Günlükleri rolü atarsanız, Office 365 denetim günlüğünde arama yapamaz. İzinleri Exchange Online’da atamanız gerekir. Çünkü, denetim günlüğünde arama yaparken kullanılan temel cmdlet, bir Exchange Online cmdlet’idir.

 • Kuruluşunuzda Office 365 denetim günlüğü aramasını kapatmak isterseniz, Exchange Online kuruluşunuza bağlı uzak PowerShell’de şu komutu çalıştırabilirsiniz:

  Set-AdminAuditLogConfig -UnifiedAuditLogIngestionEnabled $false

  Denetim aramasını yeniden açmak için Exchange Online PowerShell’de aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz:

  Set-AdminAuditLogConfig -UnifiedAuditLogIngestionEnabled $true

  Daha fazla bilgi için bkz. Office 365’te denetim günlüğü aramasını kapatma.

 • Daha önce de belirtildiği gibi, denetim günlüğünde arama yaparken kullanılan temel cmdlet, Search-UnifiedAuditLog olan bir Exchange Online cmdlet’idir. Bu, bu cmdlet’i, Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi’ndeki Denetim günlüğü araması işlevini kullanmak yerine, Office 365 denetim günlüğünde arama yapmak için kullanabileceğiniz anlamına gelir. Bu cmdlet’i, Exchange Online kuruluşunuza bağlı uzak PowerShell’de çalıştırmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Search-UnifiedAuditLog.

 • Office 365 denetim günlüğünden programlama yoluyla veri indirmek istiyorsanız, PowerShell betiği yerine Office 365 Yönetim Etkinliği API’sini kullanmanızı öneririz. Office 365 Yönetim Etkinliği API’si, kuruluşunuzda işlem, güvenlik ve uyumluluk izleme çözümleri geliştirmek için kullanabileceğiniz bir REST web hizmetidir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Office 365 Yönetim Etkinliği API başvurusu.

 • Office 365 denetim günlüğünde, son 90 gün içinde gerçekleştirilen etkinlikler için arama yapabilirsiniz.

 • Bir olay gerçekleştikten sonra, olaya ilişkin günlük girişinin arama sonuçlarında görüntülenmesi 30 dakika veya 24 saate kadar sürebilir. Aşağıdaki tabloda, Office 365’teki farklı hizmetler için gereken süre gösterilmiştir.

  Office 365 hizmeti

  30 dakika

  24 saat

  Azure Active Directory (yönetici olayları)

  Onay işareti

  Azure Active Directory (kullanıcı oturumu açma olayları)

  Onay işareti

  Exchange Online

  Onay işareti

  Microsoft Teams

  Onay işareti

  Power BI

  Onay işareti

  Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi

  Onay işareti

  SharePoint Online ve OneDrive İş

  Onay işareti

  Sway

  Onay işareti

  Yammer

  Onay işareti

 • Azure Active Directory (Azure AD), Office 365'in dizin hizmetidir. Birleşik denetim günlüğü, Office 365 yönetim merkezinde veya Azure yönetim portalında gerçekleştirilen kullanıcı, grup, uygulama, etki alanı ve dizin etkinliklerini içerir. Azure AD olaylarının tam listesi için bkz. Azure Active Directory Denetim Raporu Olayları.

 • Exchange Online denetim günlükleri iki tür olaydan oluşur: Exchange yönetici olayları (yöneticiler tarafından gerçekleştirilen eylemler) ve posta kutusu olayları (kullanıcıların posta kutularında gerçekleştirdiği eylemler). Posta kutusu denetiminin varsayılan olarak etkinleştirilmediğini unutmayın. Office 365 denetim günlüğünde posta kutusu olaylarını arayabilmek için, önce her kullanıcı posta kutusunda bunun etkinleştirilmesi gerekir. Posta kutusu denetimi ve günlüğe alınan posta kutusu denetim eylemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Office 365’te posta kutusu denetimini etkinleştirme.

 • Power BI için denetim günlüğü kaydı varsayılan olarak etkin değildir. Office 365 denetim günlüğünde Power BI etkinliklerini aramak için, Power BI yönetim portalında denetimi etkinleştirmelisiniz. Yönergeler için bkz. Power BI denetimi.

Başa dön

Bu bölümdeki tablolarda, Office 365’te denetlenen etkinlikler açıklanır. Bu olayları aramak için, Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi’nde denetim günlüğünde arama yapabilirsiniz. Adım adım yönergeler için Denetim günlüğünde arama yapma sekmesine tıklayın.

Bu tablolarda ilgili etkinlikler veya belirli bir Office 365 hizmetinden gelen etkinlikler gruplandırılır. Tablolarda, Etkinlikler açılan listesinde görüntülenen kolay ad ve denetim kaydının ayrıntılı bilgisinde ve arama sonuçlarını dışarı aktardığınızda CSV dosyasında görünen ilgili işlemin adı bulunur. Ayrıntılı bilgi açıklamaları için bkz. Office 365 denetim günlüğünde ayrıntılı özellikler.

Belirli bir tabloya gitmek için aşağıdaki bağlantılardan birine tıklayın.

Dosya ve sayfa etkinlikleri

Klasör etkinlikleri

Paylaşım ve erişim isteği etkinlikleri

Eşitleme etkinlikleri

Site yönetimi etkinlikleri

Exchange posta kutusu etkinlikleri

Sway etkinlikleri

Kullanıcı yönetimi etkinlikleri

Azure AD grup yönetimi etkinlikleri

Uygulama yönetimi etkinlikleri

Rol yönetimi etkinlikleri

Dizin yönetimi etkinlikleri

eBulma etkinlikleri

Power BI etkinlikleri

Microsoft Teams etkinlikleri

Yammer etkinlikleri

Microsoft Stream

Exchange yönetici etkinlikleri

Dosya ve sayfa etkinlikleri

Aşağıdaki tabloda, SharePoint Online ve OneDrive İş’teki dosya ve sayfa etkinlikleri açıklanır.

Kolay ad

İşlem

Açıklama

Dosyaya erişildi

FileAccessed

Kullanıcı veya sistem hesabı bir dosyaya erişmiştir.

(yok)

FileAccessedExtended

Bu durum, “Dosyaya erişildi” (FileAccessed) etkinliğiyle ilgilidir. Aynı kişi bir dosyaya uzun bir süre boyunca (3 saate kadar) sürekli olarak erişim sağladığında, FileAccessedExtended etkinliği günlüğe kaydedilir. FileAccessedExtended etkinliklerinin günlüğe kaydedilmesindeki amaç, bir dosyaya sürekli olarak erişildiğinde günlüğe kaydedilen FileAccessed etkinliklerinin sayısını azaltmaktır. Bu, aynı kullanıcı etkinliğine yönelik birden fazla FileAccessed kaydı oluşturulmasını önleyerek gürültünün azaltılmasına ve başlangıçtaki (ve daha önemli olan) FileAccessed etkinliğine odaklanmanıza yardımcı olur.

Dosya iade edildi

FileCheckedIn

Kullanıcı belge kitaplığından kullanıma aldığı belgeyi iade etmiştir.

Dosya kullanıma alındı

FileCheckedOut

Kullanıcı belge kitaplığındaki belgeyi kullanıma almıştır. Kullanıcılar, kendileriyle paylaşılmış olan belgeleri kullanıma alabilir ve bu belgelerde değişiklik yapabilir.

Dosya kopyalandı

FileCopied

Kullanıcı siteden bir belge kopyalamıştır. Kopyalanan dosya sitede başka bir klasöre kaydedilebilir.

Dosya silindi

FileDeleted

Kullanıcı siteden bir belge silmiştir.

Dosya geri dönüşüm kutusundan silindi

FileDeletedFirstStageRecycleBin

Kullanıcı sitedeki geri dönüşüm kutusundan dosyayı silmiştir.

Dosya ikinci aşama geri dönüşüm kutusundan silindi

FileDeletedSecondStageRecycleBin

Kullanıcı bir sitenin ikinci aşama geri dönüşüm kutusundan bir dosyayı silmiştir.

Dosyada kötü amaçlı yazılım algılandı

FileMalwareDetected

SharePoint virüsten koruma altyapısı dosyada kötü amaçlı yazılım algıladı.

Kullanıma alınan dosya atıldı

FileCheckOutDiscarded

Kullanıcı, kullanıma alınmış bir dosyayı atmıştır (veya işlemi geri almıştır). Bu, kullanıma aldıktan sonra dosya üzerinde yaptığı tüm değişikliklerin atıldığı ve belgenin belge kitaplığındaki sürümüne kaydedilmediği anlamına gelir.

Dosya indirildi

FileDownloaded

Kullanıcı siteden bir belge indirmiştir.

Dosya değiştirildi

FileModified

Kullanıcı veya sistem hesabı, sitede bulunan bir belgenin içeriğinde veya özelliklerinde değişiklik yapmıştır.

(yok)

FileModifiedExtended

Bu durum, “Değiştirilmiş dosya” (FileModified) etkinliğiyle ilgilidir. Aynı kişi bir dosyayı uzun bir süre boyunca (3 saate kadar) sürekli olarak değiştirdiğinde FileModifiedExtended etkinliği günlüğe kaydedilir. FileModifiedExtended etkinliklerinin günlüğe kaydedilmesindeki amaç, bir dosya sürekli olarak değiştirildiğinde günlüğe kaydedilen FileModified etkinlikleri sayısını azaltmaktır. Bu, aynı kullanıcı etkinliğine yönelik birden fazla FileModified kaydı oluşturulmasını önleyerek gürültünün azaltılmasına ve başlangıçtaki (ve daha önemli olan) FileModified etkinliğine odaklanmanıza yardımcı olur.

Dosya taşındı

FileMoved

Kullanıcı bir belgeyi sitedeki geçerli konumundan yeni bir konuma taşımıştır.

Dosyanın tüm ikincil sürümleri geri dönüştürüldü

FileVersionsAllMinorsRecycled

Kullanıcı dosyanın sürüm geçmişinden tüm ikincil sürümleri silmiştir. Silinen sürümler sitenin geri dönüşüm kutusuna taşınır.

Dosyanın tüm sürümleri geri dönüştürüldü

FileVersionsAllRecycled

Kullanıcı dosyanın sürüm geçmişinden tüm sürümleri silmiştir. Silinen sürümler sitenin geri dönüşüm kutusuna taşınır.

Dosyanın sürümü geri dönüştürüldü

FileVersionRecycled

Kullanıcı dosyanın sürüm geçmişinden bir sürümü silmiştir. Silinen sürüm sitenin geri dönüşüm kutusuna taşınır.

Dosya yeniden adlandırıldı

FileRenamed

Kullanıcı sitedeki bir belgeyi yeniden adlandırmıştır.

Dosya geri yüklendi

FileRestored

Kullanıcı sitenin geri dönüşüm kutusundaki bir belgeyi geri yüklemiştir.

Dosya karşıya yüklendi

FileUploaded

Kullanıcı sitedeki bir klasöre belge yüklemiştir.

Sayfa görüntülendi

PageViewed

Kullanıcı sitede bir sayfayı görüntülemiştir. Bu, Web tarayıcısı kullanarak belge kitaplığında yer alan dosyaları görüntüleme işlemlerini içermez.

(yok)

PageViewedExtended

Bu durum, “Sayfa görüntülendi” (PageViewed) etkinliğiyle ilgilidir. Aynı kişi bir dosyayı uzun bir süre boyunca (3 saate kadar) sürekli olarak görüntülediğinde PageViewedExtended etkinliği günlüğe kaydedilir. PageViewedExtended etkinliklerinin günlüğe kaydedilmesindeki amaç, bir dosya sürekli olarak görüntülendiğinde günlüğe kaydedilen PageViewed etkinlikleri sayısını azaltmaktır. Bu, aynı kullanıcı etkinliğine yönelik birden fazla PageViewed kaydı oluşturulmasını önleyerek gürültünün azaltılmasına ve başlangıçtaki (ve daha önemli olan) PageViewed etkinliğine odaklanmanıza yardımcı olur.

Başa dön

Klasör etkinlikleri

Aşağıdaki tabloda, SharePoint Online ve OneDrive İş’teki klasör etkinlikleri açıklanır.

Kolay ad

İşlem

Açıklama

Klasör kopyalandı

FolderCopied

Kullanıcı sitedeki klasörü SharePoint veya OneDrive İş'te başka bir konuma kopyalamıştır.

Klasör oluşturuldu

FolderCreated

Kullanıcı sitede bir klasör oluşturmuştur.

Klasör silindi

FolderDeleted

Kullanıcı siteden klasör silmiştir.

Klasör geri dönüşüm kutusundan silindi

FolderDeletedFirstStageRecycleBin

Kullanıcı sitedeki geri dönüşüm kutusundan klasörü silmiştir.

Klasör ikinci aşama geri dönüşüm kutusundan silindi

FolderDeletedSecondStageRecycleBin

Kullanıcı sitedeki ikinci aşama geri dönüşüm kutusundan klasörü silmiştir.

Klasör değiştirildi

FolderModified

Kullanıcı sitedeki bir klasörde değişiklik yapmıştır. Bu, klasörün meta verilerini değiştirmeyi (etiketleri ve özellikleri değiştirme gibi) içerir.

Klasör taşındı

FolderMoved

Kullanıcı klasörü sitede farklı bir konuma taşımıştır.

Klasör yeniden adlandırıldı

FolderRenamed

Kullanıcı sitede bir klasörü yeniden adlandırmıştır.

Klasör geri yüklendi

FolderRestored

Kullanıcı sitedeki geri dönüşüm kutusundan klasörü geri yüklemiştir.

Başa dön

Paylaşım ve erişim isteği etkinlikleri

Aşağıdaki tabloda, SharePoint Online ve OneDrive İş’teki kullanıcı paylaşımı ve erişim isteği etkinlikleri açıklanır. Paylaşım olayları için, Sonuçlar’ın altındaki Ayrıntı sütunu öğenin paylaşıldığı kullanıcı veya grubun adını tanımlar ve söz konusu kullanıcı veya grubun kuruluşunuzda üye mi yoksa konum mu olduğunu belirtir. Daha fazla bilgi için bkz. Office 365 denetim günlüğünde paylaşım denetimini kullanma.

Not: Kullanıcılar, kullanıcı nesnesinin UserType özelliğine bağlı olarak üye veya konuk olabilir. Üyeler çoğunlukla çalışanlardır ve konuklar da kuruluşunuzun dışındaki katılımcılardır. Kullanıcı paylaşım davetini kabul ettiğinde (ve henüz kuruluşunuzun bir parçası değilse), kuruluşunuzun dizininde onun için bir konuk hesabı oluşturulur. Konuk kullanıcının dizininizde hesabı olduktan sonra, kaynaklar o kullanıcıyla doğrudan paylaşılabilir (davet gerekmez).

Kolay ad

İşlem

Açıklama

Erişim isteği kabul edildi

AccessRequestAccepted

Siteye, klasöre veya belgeye yönelik bir erişim isteği kabul edilmiş ve istekte bulunan kullanıcıya erişim verilmiştir.

Paylaşım daveti kabul edildi

SharingInvitationAccepted

Kullanıcı (üye veya konuk) bir paylaşım davetini kabul etmiş ve kendisine kaynak üzerinde erişim verilmiştir. Bu olay, davet edilen kullanıcı ve daveti kabul etmek için kullanılan e-posta adresi hakkında bilgi içerir (bunlar birbirinden farklı olabilir). Bu etkinliğe çoğunlukla, kullanıcıya kaynak üzerinde nasıl erişim verildiğini (örneğin, kullanıcıyı kaynak üzerinde erişimi olan bir gruba ekleme gibi) açıklayan ikinci bir olay eşlik eder.

Site koleksiyonuna izin düzeyi eklendi

PermissionLevelAdded

Site koleksiyonuna bir izin düzeyi eklenmiştir.

Kullanıcı güvenli bağlantıya eklendi

AddedToSecureLink

Bir kullanıcı bu güvenli paylaşım bağlantısını kullanabilecekler listesine eklendi.

Paylaşım daveti engellendi

SharingInvitationBlocked

Kuruluşunuzdaki bir kullanıcı tarafından gönderilen paylaşım daveti, hedef kullanıcının etki alanı temelinde dış paylaşıma izin veren veya dış paylaşımı reddeden bir dış paylaşım ilkesinden dolayı engellendi. Bu örnekte, paylaşım daveti engellenmiştir çünkü:

 • Hedef kullanıcının etki alanı, izin verilen etki alanı listesine eklenmemiştir.

  Veya

 • Hedef kullanıcının etki alanı, engellenen etki alanı listesine eklenmiştir.

Etki alanları temelinde dış paylaşıma izin verme veya engelleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. SharePoint Online’da ve OneDrive İş’te kısıtlı etki alanları paylaşımı.

İzin düzeyi devralma özelliği kesildi

PermissionLevelsInheritanceBroken

Bir öğe değiştirildiğinden artık üst öğesinden izin düzeylerini devralmaz.

Paylaşım devralma özelliği kesildi

SharingInheritanceBroken

Bir öğe değiştirildiğinden artık üst öğesinden paylaşım izinlerini devralmaz.

Şirkette paylaşılabilir bağlantı oluşturuldu

CompanyLinkCreated

Kullanıcı kaynağın şirket geneline yönelik bir bağlantısını oluşturmuştur. Şirket geneline yönelik bağlantılar yalnızca kuruluşunuzdaki üyeler tarafından kullanılabilir. Konuklar tarafından kullanılamaz.

Erişim isteği oluşturuldu

AccessRequestCreated

Kullanıcı, erişim izinlerine sahip olmadığı bir site, klasör veya belgeye erişim isteğinde bulunmuştur.

Anonim bağlantı oluşturuldu

AnonymousLinkCreated

Kullanıcı kaynağa yönelik bir anonim bağlantı oluşturmuştur. Bu bağlantıya sahip olan herkes kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalmadan kaynağa erişebilir.

Güvenli bağlantı oluştur

SecureLinkCreated

Bu öğeye bir güvenli paylaşım bağlantısı oluşturuldu.

Paylaşım daveti oluşturuldu

SharingInvitationCreated

Kullanıcı SharePoint Online veya OneDrive İş’teki bir kaynağı, kuruluşunuzun dizininde yer almayan bir kullanıcıyla paylaşmıştır.

Silinmiş güvenli bağlantı

SecureLinkDeleted

Güvenli paylaşım bağlantısı silindi.

Erişim isteği reddedildi

AccessRequestDenied

Site, klasör veya belgeye erişim isteği reddedilmiştir.

Site koleksiyonunda izin düzeyi değiştirildi

PermissionLevelModified

Site koleksiyonunda bir izin düzeyi değiştirilmiştir.

Şirkette paylaşılabilir bağlantı kaldırıldı

CompanyLinkRemoved

Kullanıcı bir kaynağın şirket geneline yönelik bağlantısını kaldırmıştır. Artık bu bağlantı kaynağa erişmek için kullanılamaz.

Anonim bağlantı kaldırıldı

AnonymousLinkRemoved

Kullanıcı kaynağa yönelik bir anonim bağlantıyı kaldırmıştır. Artık bu bağlantı kaynağa erişmek için kullanılamaz.

Site koleksiyonundan izin düzeyi kaldırıldı

PermissionLevelRemoved

Site koleksiyonundan bir izin düzeyi kaldırılmıştır.

Paylaşım devralma özelliği geri yüklendi

SharingInheritanceReset

Öğenin üst öğesinden paylaşım izinlerini devralmasını sağlayan bir değişiklik yapılmıştır.

Dosya, klasör veya site paylaşıldı

SharingSet

Kullanıcı (üye veya konuk) SharePoint veya OneDrive İş’teki bir dosyayı, klasörü veya siteyi, kuruluşunuzun dizinindeki bir kullanıcıyla paylaşmıştır. Bu etkinliğin Ayrıntı sütunundaki değer, kaynağın paylaşıldığı kullanıcının adını tanımlar ve bu kullanıcının üye mi yoksa konum mu olduğunu belirler. Bu etkinliğe çoğunlukla, kullanıcıya kaynak üzerinde nasıl erişim verildiğini (örneğin, kullanıcıyı kaynak üzerinde erişimi olan bir gruba ekleme gibi) açıklayan ikinci bir olay eşlik eder.

Güncelleştirilmiş erişim isteği

AccessRequestUpdated

Bir öğeye erişim isteği güncelleştirilmiştir.

Anonim bağlantı güncelleştirildi

AnonymousLinkUpdated

Kullanıcı kaynağa yönelik bir anonim bağlantıyı güncelleştirmiştir. Arama sonuçlarını dışarı aktardığınızda, güncelleştirilen alan EventData özelliğine eklenir.

Güncelleştirilmiş paylaşım daveti

SharingInvitationUpdated

Dış Paylaşım daveti güncelleştirilmiştir.

Anonim bağlantı kullanıldı

AnonymousLinkUsed

Anonim bir kullanıcı, anonim bağlantı kullanarak bir kaynağa erişmiştir. Kullanıcının kimliği bilinmiyor olabilir, ancak kullanıcının IP adresi gibi diğer ayrıntıları alabilirsiniz.

Dosya, klasör veya sitenin paylaşımı kaldırıldı

SharingRevoked

Kullanıcı (üye veya konuk) daha önce başka bir kullanıcıyla paylaşılmış olan dosyanın, klasörün veya sitenin paylaşımını kaldırmıştır.

Şirkette paylaşılabilir bağlantı kullanıldı

CompanyLinkUsed

Kullanıcı şirket geneline yönelik bir bağlantı kaynağa erişmiştir.

Kullanılmış güvenli bağlantı

SecureLinkUsed

Bir kullanıcını güvenli bağlantı kullandı.

Kullanıcı güvenli bağlantıya eklendi

AddedToSecureLink

Bir kullanıcı bu güvenli paylaşım bağlantısını kullanabilecekler listesine eklendi.

Kullanıcı güvenli bağlantıdan kaldırıldı

RemovedFromSecureLink

Bir kullanıcı bu güvenli paylaşım bağlantısını kullanabilecekler listesinden çıkarıldı.

Paylaşım daveti geri alındı

SharingInvitationRevoked

Kullanıcı bir kaynağın paylaşım davetini geri almıştır.

Başa dön

Eşitleme etkinlikleri

Aşağıdaki tabloda, SharePoint Online ve OneDrive İş’teki dosya eşitleme etkinlikleri listelenir.

Kolay ad

İşlem

Açıklama

Bilgisayarın dosyaları eşitlemesine izin verildi

ManagedSyncClientAllowed

Kullanıcı siteyle başarılı bir eşitleme ilişkisi kurmuştur. Eşitleme ilişkisinin başarılı olmasının nedeni, kullanıcının bilgisayarının kuruluşunuzdaki belge kitaplarına erişebilen etki alanları listesine (güvenilir alıcılar listesi olarak adlandırılır) eklenmiş olan bir etki alanına üye olmasıdır.

Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows PowerShell cmdlet’lerini kullanarak güvenilir alıcılar listesindeki etki alanlarında OneDrive eşitlemesini etkinleştirme.

Bilgisayarın dosyaları eşitlemesi engellendi

UnmanagedSyncClientBlocked

Kullanıcı kuruluşunuzun etki alanına üye olmayan veya kuruluşunuzdaki belge kitaplıklarına erişebilen etki alanları listesine (güvenilir alıcılar listesi olarak adlandırılır) eklenmemiş bir etki alanına üye olan bir bilgisayardan, siteyle eşitleme ilişkisi kurmaya çalışmıştır. Eşitleme ilişkisine izin verilmez ve kullanıcının bilgisayarının belge kitaplığındaki dosyaları eşitlemesi, indirmesi veya karşıya yüklemesi engellenir.

Bu özellik hakkında bilgi için bkz. Windows PowerShell cmdlet’lerini kullanarak güvenilir alıcılar listesindeki etki alanlarında OneDrive eşitlemesini etkinleştirme.

Dosyalar bilgisayara indirildi

FileSyncDownloadedFull

Kullanıcı bir eşitleme ilişkisi kurmuş ve dosyaları ilk kez belge kitaplığından bilgisayarına başarıyla indirmiştir.

Dosya değişiklikleri bilgisayara indirildi

FileSyncDownloadedPartial

Kullanıcı dosyalarda yapılan değişiklikleri belge kitaplığından başarıyla indirmiştir. Bu etkinlik, belge kitaplığında dosyalar üzerinde yapılan tüm değişikliklerin kullanıcının bilgisayarına indirildiğini gösterir. Yalnızca değişiklikler indirilir çünkü belge kitaplığı daha önce kullanıcı tarafından indirilmiştir (Dosyalar bilgisayara indirildi etkinliğinde belirtildiği gibi).

Dosyalar belge kitaplığına yüklendi

FileSyncUploadedFull

Kullanıcı bir eşitleme ilişkisi kurmuş ve dosyaları ilk kez bilgisayarından belge kitaplığına başarıyla yüklemiştir.

Dosya değişiklikleri belge kitaplığına yüklendi

FileSyncUploadedPartial

Kullanıcı dosyalarda yapılan değişiklikleri belge kitaplığına başarıyla yüklemiştir. Bu olay, belge kitaplığından gelen bir dosyanın yerel sürümünde yapılan tüm değişikliklerin belge kitaplığına başarıyla yüklendiğini gösterir. Yalnızca değişiklikler karşıya yüklenir çünkü söz konusu dosyalar daha önce kullanıcı tarafından karşıya yüklenmiştir (Dosyalar belge kitaplığına yüklendi etkinliğinde belirtildiği gibi).

Başa dön

Site yönetimi etkinlikleri

Aşağıdaki tabloda, SharePoint Online’daki site yönetimi görevleri sonucunda gerçekleşen olaylar listelenir.

Kolay ad

İşlem

Açıklama

Muaf kullanıcı aracısı eklendi

ExemptUserAgentSet

SharePoint yöneticisi veya genel yönetici SharePoint yönetim merkezindeki muaf kullanıcı aracıları listesine bir kullanıcı aracısı eklemiştir.

Site koleksiyonu yöneticisi eklendi

SiteCollectionAdminAdded

Site koleksiyonu yöneticisi veya sahibi, bir kişiyi sitenin koleksiyon yöneticisi olarak eklemiştir. Site koleksiyonu yöneticilerinin site koleksiyonu ve tüm alt siteler üzerinde tam denetim izinleri olur.

SharePoint grubuna kullanıcı veya grup eklendi

AddedToGroup

Kullanıcı, SharePoint grubuna bir üye veya konuk eklemiştir. Bu, bilerek yapılan bir eylem olabileceği gibi paylaşım olayı gibi başka bir etkinliğin sonucu da olabilir.

Kullanıcıya grup oluşturma izni verildi

AllowGroupCreationSet

Site yöneticisi veya sahibi, siteye bir izin düzeyi ekleyerek bu izne atanan kullanıcıların söz konusu sitede grup oluşturmasına olanak tanımıştır.

Sitenin coğrafi olarak taşınması iptal edildi

SiteGeoMoveCancelled

SharePoint yöneticisi veya genel yönetici SharePoint veya OneDrive sitesinin coğrafi olarak taşınmasını iptal etmiştir. Multi-Geo özelliği sayesinde Office 365 kuruluşları birden çok Office 365 veri merkezi coğrafyasını (geo) yayabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Office 365’teki OneDrive ve SharePoint Online’da Multi-Geo Capabilities.

Paylaşım ilkesi değiştirildi

SharingPolicyChanged

SharePoint yöneticisi veya genel yönetici, Office 365 yönetim portalını, SharePoint yönetim portalını veya SharePoint Online Yönetim Kabuğu’nu kullanarak SharePoint paylaşım ilkesini değiştirmiştir. Kuruluşunuzdaki paylaşım ilkesinin ayarlarında yapılan her değişiklik günlüğe kaydedilir. Değiştirilen ilke, olay kaydının ayrıntılı özelliklerindeki ModifiedProperties alanında tanımlanır.

Cihaz erişim ilkesi değiştirildi

DeviceAccessPolicyChanged

SharePoint yöneticisi veya genel yönetici kuruluşunuz için yönetilmeyen cihazlar ilkesini değiştirmiştir. Bu ilke, kuruluşunuza katılmamış olan cihazlardan SharePoint, OneDrive ve Office 365’e erişimi denetler. Bu ilkenin yapılandırılması için Enterprise Mobility + Security aboneliği gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Yönetilmeyen cihazlardan erişimi denetleme.

Muaf kullanıcı aracıları değiştirildi

CustomizeExemptUsers

SharePoint yöneticisi veya genel yönetici SharePoint yönetim merkezindeki muaf kullanıcı aracıları listesini özelleştirmiştir. Hangi kullanıcı aracılarının dizin oluşturmak üzere bir web sayfasının tamamını almaktan muaf tutulacağını belirtebilirsiniz. Bu, muaf olduğunu belirttiğiniz kullanıcı aracısı bir InfoPath formuyla karşılaştığında, formun tam bir web sayfası yerine XML dosyası olarak döndürüleceği anlamına gelir. Bu InfoPath formlarında dizin oluşturmayı hızlandırır.

Ağ erişim ilkesi değiştirildi

NetworkAccessPolicyChanged

SharePoint yöneticisi veya genel yönetici SharePoint yönetim merkezinde veya SharePoint Online PowerShell kullanarak konum tabanlı erişim ilkesini (güvenilir ağ sınırı olarak da adlandırılır) değiştirmiştir. Bu ilke türü, sizin belirttiğiniz yetkili IP adresi aralığı temelinde kuruluşunuzda kimlerin SharePoint ve OneDrive kaynaklarına erişebileceğini denetler. Daha fazla bilgi için bkz. Önceden tanımlanmış ağ konumları temelinde SharePoint Online ve OneDrive verilerine erişimi denetleme.

Sitenin coğrafi olarak taşınması tamamlandı

SiteGeoMoveCompleted

Kuruluşunuzda genel yönetici tarafından zamanlanan siteyi coğrafi olarak taşıma işlemi başarıyla tamamlanmıştır. Multi-Geo özelliği sayesinde Office 365 kuruluşları birden çok Office 365 veri merkezi coğrafyasını (geo) yayabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Office 365’teki OneDrive ve SharePoint Online’da Multi-Geo Capabilities.

Grup oluşturuldu

GroupAdded

Site yöneticisi veya sahibi, site için bir grup oluşturmuş veya grubun oluşturulmasıyla sonuçlanan bir görev gerçekleştirmiştir. Örneğin, kullanıcı ilk kez bir dosyanın paylaşımına yönelik bağlantı oluşturduğunda, kullanıcının OneDrive İş sitesine bir sistem grubu eklenir. Bu olay, kullanıcının paylaşılan bir dosyaya düzenleme izinleri içeren bir bağlantı oluşturmasının sonucu da olabilir.

Gönder bağlantısı oluşturuldu

SendToConnectionAdded

SharePoint yöneticisi veya genel yönetici SharePoint yönetim merkezindeki Kaynak yönetimi sayfasında yeni bir Gönder bağlantısı oluşturmuştur. Gönder bağlantısı, belge deposunun veya kayıt merkezinin ayarlarını belirtir. Gönder bağlantısı oluşturduğunuzda, İçerik Düzenleyicisi belgeleri belirtilen konuma gönderebilir.

Site koleksiyonu oluşturuldu

SiteCollectionCreated

SharePoint yöneticisi veya genel yönetici SharePoint Online kuruluşunuzda yeni bir site koleksiyonu oluşturmuştur veya kullanıcı kendi OneDrive İş sitesine hüküm eklemiştir.

Grup silindi

GroupRemoved

Kullanıcı siteden bir grup silmiştir.

Gönder bağlantısı silindi

SendToConnectionRemoved

SharePoint yöneticisi veya genel yönetici SharePoint yönetim merkezindeki Kaynak yönetimi sayfasında bir Gönder bağlantısını silmiştir.

Site silindi

SiteDeleted

Site yöneticisi bir siteyi siler.

Belge önizleme etkinleştirildi

PreviewModeEnabledSet

Site yöneticisi site için belge önizlemesini etkinleştirmiştir.

Eski iş akışı etkinleştirildi

LegacyWorkflowEnabledSet

Site yöneticisi veya sahibi siteye SharePoint 2013 İş Akışı Görevi içerik türünü eklemiştir. Ayrıca genel yöneticiler, SharePoint yönetim merkezinde kuruluşun tamamı için de iş akışlarını etkinleştirebilir.

İsteğe Bağlı Office etkinleştirildi

OfficeOnDemandSet

Site yöneticisi, kullanıcıların Office masaüstü uygulamalarının en son sürümüne erişmesine olanak tanıyan İsteğe Bağlı Office’i etkinleştirmiştir. İsteğe Bağlı Office SharePoint yönetim merkezinde etkinleştirilir ve tam, yüklü Office uygulamalarını içeren bir Office 365 aboneliği gerektirir.

RSS akışları etkinleştirildi

NewsFeedEnabledSet

Site Yöneticisi veya sahibi, site için RSS akışlarını etkinleştirmiştir. Genel yöneticiler, SharePoint yönetim merkezinde kuruluşun tamamı için RSS akışlarını etkinleştirebilir.

Değiştirilmiş erişim isteği ayarları

WebRequestAccessModified

Erişim isteği ayarları bir sitede değiştirildi.

Değiştirilmiş Üyeler ayalar Paylaşabilir

WebMembersCanShareModified

Paylaşabilen Üyeler ayarı sitede değiştirildi.

Site izinleri değiştirildi

SitePermissionsModified

Site sahibi veya yöneticisi (veya sistem hesabı), sitedeki bir gruba atanan izin düzeyini değiştirmiştir. Gruptan tüm izinler kaldırıldığında da bu etkinlik günlüğe kaydedilir.

Not: Bu işlem SharePoint Online’da kullanım dışı bırakılmıştır. İlgili etkinlikleri bulmak için, Site koleksiyonu yöneticisi eklendi, SharePoint grubuna kullanıcı veya grup eklendi, Kullanıcıya grup oluşturma izni verildi, Grup oluşturuldu ve Grup silindi gibi diğer izin etkinliklerini arayabilirsiniz.

SharePoint grubundan kullanıcı veya grup kaldırıldı

RemovedFromGroup

Kullanıcı, SharePoint grubundan bir üyeyi veya konuğu kaldırmıştır. Bu, bilerek yapılan bir eylem olabileceği gibi paylaşımı kaldırma olayı gibi başka bir etkinliğin sonucu da olabilir.

Site yeniden adlandırıldı

SiteRenamed

Site yöneticisi veya sahibi siteyi yeniden adlandırmıştır.

Site yöneticisi izinleri istendi

SiteAdminChangeRequest

Kullanıcı, bir site koleksiyonunda site koleksiyonu yöneticisi olarak eklenme isteğinde bulunmuştur. Site koleksiyonu yöneticilerinin site koleksiyonu ve tüm alt siteler üzerinde tam denetim izinleri olur.

Sitenin coğrafi olarak taşınması zamanlandı

SiteGeoMoveScheduled

SharePoint yöneticisi veya genel yönetici SharePoint veya OneDrive sitesinin coğrafi olarak taşınmasını başarılı bir şekilde zamanlamıştır. Multi-Geo özelliği sayesinde Office 365 kuruluşları birden çok Office 365 veri merkezi coğrafyasını (geo) yayabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Office 365’teki OneDrive ve SharePoint Online’da Multi-Geo Capabilities.

Ana bilgisayar sitesi ayarlandı

HostSiteSet

SharePoint yöneticisi veya genel yönetici, kişisel siteleri veya OneDrive İş sitelerini barındırmak için hedeflenen siteyi değiştirmiştir.

Grup güncelleştirildi

GroupUpdated

Site yöneticisi veya sahibi, site için bir grubun ayarlarını değiştirmiştir. Bu, grubun adını, grup üyeliğini görüntüleyebilecek veya düzenleyebilecek kişileri ve üyelik isteklerinin nasıl işleneceğini içerebilir.

Başa dön

Exchange posta kutusu etkinlikleri

Aşağıdaki tabloda, posta kutusu denetim günlüğü tarafından günlüğe kaydedilebilecek etkinlikleri listeler. Posta kutusu sahibinin, temsilci kullanıcının veya yöneticinin gerçekleştirdiği posta kutusu etkinlikleri günlüğe kaydedilir. Varsayılan olarak, Office 365’te posta kutusu denetimi açık değildir. Posta kutusu etkinliğinin günlüğe kaydedilebilmesi için önce her posta kutusunda posta kutusu denetim günlüğünün açılması gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Office 365’te posta kutusu denetimini etkinleştirme.

Kolay ad

İşlem

Açıklama

Temsilci posta kutusu izinleri eklendi

Add-MailboxPermission

Yönetici, kullanıcıya (temsilci olarak adlandırılır) başka bir kişinin posta kutusu için FullAccess posta kutusu izni atamıştır. FullAccess izni, temsilciye diğer kişinin posta kutusunu açma ve posta kutusunun içeriğini okuyup yönetme izni verir.

İletiler başka bir klasöre kopyalandı

Kopyalama

İleti başka bir klasöre kopyalanmıştır.

Oluşturulan posta kutusu öğesi

Oluşturma

Posta kutusunun Takvim, Kişiler, Notlar veya Görevler klasöründe bir öğe oluşturulmuştur; örneğin, yeni bir toplantı isteği oluşturulmuş olabilir. İleti oluşturma, gönderme ve alma işlemlerinin izlenmediğini aklınızda bulundurun. Ayrıca, posta kutusu klasörü oluşturma işlemi de izlenmez.

Silinmiş Öğeler klasöründeki öğeler silindi

SoftDelete

İleti kalıcı olarak silinmiştir veya Silinmiş Öğeler klasöründen silinmiştir. Bu öğeler, Kurtarılabilir Öğeler klasörüne taşınır. Kullanıcı bir iletiyi seçtiğinde ve Shift+Delete tuşlarına bastığında da, bu ileti Kurtarılabilir Öğeler klasörüne taşınır.

İletiler başka bir klasöre taşındı

Taşıma

İleti başka bir klasöre taşınmıştır.

İletiler Silinmiş Öğeler klasörüne taşındı

MoveToDeletedItems

İleti silinmiştir ve Silinmiş Öğeler klasörüne taşınmıştır.

Klasör izinleri değiştirildi

UpdateFolderPermissions

Bir klasör izni değiştirildi. Klasör izinleri, kuruluşunuzdaki hangi kullanıcıların posta kutusu klasörlerine ve klasördeki iletilere erişebileceğini denetler.

İletiler posta kutusundan temizlendi

HardDelete

İleti Kurtarılabilir Öğeler klasöründen temizlenmiştir (posta kutusundan kalıcı olarak silinmiştir).

Temsilci posta kutusu izinleri kaldırıldı

Remove-MailboxPermission

Yönetici, kişinin posta kutusu üzerindeki Tam Erişim iznini (temsilciye atanmış olan izin) kaldırmıştır. Tam Erişim izni kaldırıldıktan sonra temsilci diğer kişinin posta kutusunu açamaz veya buradaki hiçbir içeriğe erişemez.

İleti Farkı Gönder izinleri kullanılarak gönderildi

SendAs

Farklı Gönder izni kullanarak bir ileti gönderilmiştir. Bu, başka bir kullanıcının iletiyi, posta kutusu sahibinden geliyormuş gibi gönderdiği anlamına gelir.

İleti Adına Gönder izinleri kullanılarak gönderildi

SendOnBehalf

SendOnBehalf izni kullanarak bir ileti gönderilmiştir. Bu, başka bir kullanıcının iletiyi, posta kutusu sahibi adına gönderdiği anlamına gelir. İletide, iletinin kimin adına gönderildiği ve aslında kim tarafından gönderildiği alıcıya bildirilir.

İleti güncelleştirildi

Güncelleştirme

İleti veya özelliklerini değiştirilmiştir.

Kullanıcı posta kutusunda oturum açtı

MailboxLogin

Kullanıcı posta kutusunda oturum açmıştır.

Başa dön

Sway etkinlikleri

Aşağıdaki tabloda, Sway’deki kullanıcı ve yönetici etkinlikleri listelenir. Sway; kullanıcıların fikirleri, öyküleri ve sunuları etkileşimli, web tabanlı bir tuvalde toplamasına, biçimlendirmesine ve paylaşmasına yardımcı olan bir Office 365 uygulamasıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Sway hakkında sık sorulan sorular – Yönetici Yardımı.

Kolay ad

İşlem

Açıklama

Sway paylaşım düzeyi değiştirildi

SwayChangeShareLevel

Kullanıcı, Sway’in paylaşım düzeyini değiştirmiştir. Bu olay, kullanıcının Sway ile ilişkilendirilmiş paylaşımın kapsamını değiştirme işlemini yakalar; örneğin, genel yerine kuruluş içi yapılmış olabilir.

Sway oluşturuldu

SwayCreate

Kullanıcı bir Sway

Sway silindi

SwayDelete

Kullanıcı bir Sway’i silmiştir.

Sway çoğaltması devre dışı bırakıldı

SwayDisableDuplication

Kullanıcı, Sway çoğaltmasını devre dışı bırakmıştır.

Sway çoğaltıldı

SwayDuplicate

Kullanıcı Sway’i çoğaltmıştır.

Sway düzenlendi

SwayEdit

Kullanıcı Sway’i düzenlemiştir.

Sway çoğaltması etkinleştirildi

EnableDuplication

Kullanıcı Sway’in çoğaltmasını etkinleştirmiştir; kullanıcının Sway’i çoğaltabilme yeteneği varsayılan olarak etkindir.

Sway paylaşımı iptal edildi

SwayRevokeShare

Kullanıcı, erişimi iptal ederek Sway’in paylaşımını sona erdirmiştir. Erişimin iptal edilmesi, Sway’le ilişkilendirilmiş bağlantıları değiştirir.

Sway paylaşıldı

SwayShare

Kullanıcı bir Sway’ı paylaşmayı amaçlamıştır. Bu olay, kullanıcının Sway paylaşma menüsünde belirli bir paylaşma hedefine tıklama eylemini yakalar. Olay, kullanıcının paylaşma eylemini tamamlayıp tamamlamadığını göstermez.

Sway’in dış paylaşımı kapatıldı

SwayExternalSharingOff

Yönetici, Office 365 yönetim merkezini kullanarak tüm kuruluşta dış Sway paylaşımını devre dışı bırakmıştır.

Sway’in dış paylaşımı açıldı

SwayExternalSharingOn

Yönetici, Office 365 yönetim merkezini kullanarak tüm kuruluşta dış Sway paylaşımını etkinleştirmiştir.

Sway hizmeti kapatıldı

SwayServiceOff

Yönetici, Office 365 yönetim merkezini kullanarak tüm kuruluşta Sway’i devre dışı bırakmıştır.

Sway hizmeti açıldı

SwayServiceOn

Yönetici, Office 365 yönetim merkezini kullanarak tüm kuruluşta Sway’i etkinleştirmiştir (Sway hizmeti varsayılan olarak etkindir).

Sway görüntülendi

SwayView

Kullanıcı bir Sway görüntülemiştir.

Başa dön

Kullanıcı yönetimi etkinlikleri

Aşağıdaki tabloda, yönetici Office 365 yönetim merkezini veya Azure yönetim portalını kullanarak bir kullanıcı hesabını eklediğinde veya değiştirdiğinde günlüğe kaydedilen kullanıcı yönetimi etkinlikleri listelenir.

Etkinlik

İşlem

Açıklama

Kullanıcı eklendi

Kullanıcı ekleme

Office 365 kullanıcı hesabı oluşturulmuştur.

Kullanıcı lisansı değiştirildi

Kullanıcı lisansını değiştirme

Kullanıcıya atanan lisans değiştirilmiştir. Hangi lisansların değiştirildiğini görmek için, ilgili Kullanıcı güncelleştirildi etkinliğine bakın.

Kullanıcı parolası değiştirildi

Kullanıcı parolasını değiştirme

Yönetici bir kullanıcının parolasını değiştirmiştir.

Kullanıcı silindi

Kullanıcıyı silme

Office 365 kullanıcı hesabı silinmiştir.

Kullanıcı parolası sıfırlandı

Kullanıcı parolasını sıfırlama

Yönetici bir kullanıcının parolasını sıfırlamıştır.

Kullanıcıyı parolasını değiştirmeye zorlayan bir özellik ayarlandı

Kullanıcıyı parolasını değiştirmeye zorlamayı ayarlama

Yönetici, kullanıcıyı bir sonraki Office 365 oturumu açışında parolasını değiştirmeye zorlayan özelliği ayarlamıştır.

Lisans özellikleri ayarlandı

Lisans özelliklerini ayarlama

Yönetici, bir kullanıcıya atanan lisansın özelliklerinde değişiklik yapmıştır.

Kullanıcı güncelleştirildi

Kullanıcıyı güncelleştirme

Yönetici, bir kullanıcı hesabının bir veya birden çok özelliğini değiştirmiştir. Güncelleştirilebilen kullanıcı özelliklerinin listesi için, Azure Active Directory Denetim Raporu Olayları başlığı altındaki “Kullanıcı özniteliklerini güncelleştirme” bölümüne bakın.

Başa dön

Azure AD grup yönetimi etkinlikleri

Aşağıdaki tabloda, yönetici veya kullanıcı Office 365 grubunu oluşturduğunda veya değiştirdiğinde ya da yönetici Office 365 yönetim merkezini veya Azure yönetim portalını kullanarak bir güvenlik grubu oluşturduğunda, günlüğe kaydedilen grup yönetimi etkinlikleri listelenir. Office 365’teki gruplar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Office 365 yönetim merkezinde grupları görüntüleme, oluşturma ve silme.

Kolay ad

İşlem

Açıklama

Grup eklendi

Grup ekleme

Bir grup oluşturulmuştur.

Gruba üye eklendi

Gruba üye ekleme

Gruba bir üye eklenmiştir.

Grup silindi

Grubu silme

Bir grup silinmiştir.

Gruptan üye kaldırıldı

Gruptan üye kaldırma

Gruptan bir üye kaldırılmıştır.

Grup güncelleştirildi

Grubu güncelleştirme

Grubun özelliği değiştirilmiştir.

Başa dön

Uygulama yönetimi etkinlikleri

Aşağıdaki tabloda, yönetici Azure AD’de kayıtlı bir uygulamayı eklediğinde veya değiştirdiğinde günlüğe kaydedilen uygulama yönetim etkinlikleri listelenir. Kimlik doğrulaması için Azure AD’ye güvenen tüm uygulamalar dizine kaydedilmelidir.

Kolay ad

İşlem

Açıklama

Temsilci girdisi eklendi

Temsilci girdisi ekleme

Azure AD’de bir uygulamaya kimlik doğrulama izni oluşturulmuştur/verilmiştir.

Hizmet sorumlusu eklendi

Hizmet sorumlusu ekleme

Uygulama Azure AD’ye kaydedilmiştir. Uygulamalar dizinde bir hizmet sorumlusuyla temsil edilir.

Hizmet sorumlusuna kimlik bilgileri eklendi

Hizmet sorumlusu kimlik bilgileri ekleme

Azure AD’de hizmet sorumlusuna kimlik bilgileri eklenmiştir. Hizmet sorumlusu, dizinde bir uygulamayı temsil eder.

Temsilci girdisi kaldırıldı

Temsilci girdisini kaldırma

Azure AD’de uygulamadan kimlik doğrulama izni kaldırılmıştır.

Dizinden hizmet sorumlusu kaldırıldı

Hizmet sorumlusunu kaldırma

Azure AD’den bir uygulama silinmiştir/kaydı kaldırılmıştır. Uygulamalar, dizinde bir hizmet sorumlusuyla temsil edilir.

Hizmet sorumlusundan kimlik bilgileri kaldırıldı

Hizmet sorumlusu kimlik bilgilerini kaldırma

Azure AD’de hizmet sorumlusundan kimlik bilgileri kaldırılmıştır. Hizmet sorumlusu, dizinde bir uygulamayı temsil eder.

Temsilci girdisi ayarlandı

Temsilci girdisini ayarlama

Azure AD’de uygulamanın kimlik doğrulama izni güncelleştirilmiştir.

Başa dön

Rol yönetimi etkinlikleri

Aşağıdaki tabloda, yönetici Office 365 yönetim merkezide veya Azure yönetim portalında yönetici rollerini yönettiğinde günlüğe kaydedilen Azure AD rolü etkinlikleri listelenir.

Kolay ad

İşlem

Açıklama

Role üye eklendi

Role rol üyesi ekleme

Office 365’te bir kullanıcı yönetici rolüne eklenmiştir.

Kullanıcı dizin rolünden kaldırıldı

Rolden rol üyesini kaldırma

Office 365’te bir kullanıcı yönetici rolünden kaldırılmıştır.

Şirket iletişim bilgileri ayarlandı

Şirket iletişim bilgilerini ayarlama

Office 365 kuruluşunuz için şirket düzeyinde iletişim tercihleri güncelleştirilmiştir. Bu, hem abonelikle ilgili olarak Office 365 tarafından gönderilen e-posta için e-posta adreslerini hem de Office 365 hizmetleri hakkındaki teknik bildirimleri içerir.

Başa dön

Dizin yönetimi etkinlikleri

Aşağıdaki tabloda, yönetici Azure ADnde veya Azure yönetim portalında Office 365 kuruluşunu yönetirken günlüğe kaydedilen, Office 365 yönetim merkezi dizini ve etki alanıyla ilgili etkinlikler listelenir.

Kolay ad

İşlem

Açıklama

Şirkete etki alanı eklendi

Şirkete etki alanı ekleme

Office 365 kuruluşunuza etki alanı eklenmiştir.

Dizine iş ortağı eklendi

Şirkete iş ortağı ekleme

Office 365 kuruluşunuza iş ortağı (yönetici temsilcisi) eklenmiştir.

Şirketten etki alanı kaldırıldı

Şirketten etki alanı kaldırma

Office 365 kuruluşunuzdan etki alanı kaldırılmıştır.

Dizinden iş ortağı kaldırıldı

Şirketten iş ortağı kaldırma

Office 365 kuruluşunuzdan iş ortağı (yönetici temsilcisi) kaldırılmıştır.

Şirket bilgileri ayarlandı

Şirket bilgilerini ayarlama

Office 365 kuruluşunuzun şirket bilgileri güncelleştirilmiştir. Bu, hem abonelikle ilgili olarak Office 365 tarafından gönderilen e-posta için e-posta adreslerini hem de Office 365 hizmetleri hakkındaki teknik bildirimleri içerir.

Etki alanı kimlik doğrulaması ayarlandı

Etki alanı kimlik doğrulaması ayarlama

Office 365 kuruluşunuz için etki alanı kimlik doğrulama ayarı değiştirilmiştir.

Etki alanı için federasyon ayarları güncelleştirildi

Etki alanında federasyon ayarlarını belirleme

Office 365 kuruluşunuzun federasyon (dış paylaşım) ayarları değiştirilmiştir.

Parola ilkesi ayarlandı

Parola ilkesi ayarlama

Office 365 kuruluşunuzda kullanıcı parolalarının uzunluk ve karakter kısıtlamaları değiştirilmiştir.

Azure AD eşitlemesi açıldı

Şirkette DirSyncEnabled bayrağını ayarlama

Azure AD Eşitlemesi için dizini etkinleştirme özelliği ayarlanmıştır.

Etki alanı güncelleştirildi

Etki alanını güncelleştirme

Office 365 kuruluşunuzda bir etki alanının ayarları güncelleştirilmiştir.

Etki alanı doğrulandı

Etki alanını doğrulama

Kuruluşunuzun bir etki alanının sahibi olduğu doğrulanmıştır.

Doğrulanmış e-postayla etki alanı doğrulandı

Doğrulanmış e-postayla etki alanını doğrulama

Kuruluşunuzun bir etki alanının sahibi olduğunu doğrulamak için e-posta doğrulaması kullanılmıştır.

Başa dön

eBulma etkinlikleri

Office 365 Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi’nde veya ilgili Windows PowerShell cmdlet’leri çalıştırılarak gerçekleştirilen İçerik Arama ve eBulma ile ilgili etkinlikler, Office 365 denetim günlüğüne kaydedilir. Bu, aşağıda etkinlikleri içerir:

 • eBulma servis taleplerini oluşturma ve yönetme

 • İçerik Aramalarını oluşturma, başlatma ve düzenleme

 • Arama sonuçlarını önizleme, dışarı aktarma ve silme gibi İçerik Arama eylemleri gerçekleştirme

 • İçerik Arama için izin filtrelemeyi yapılandırma

 • eBulma Yönetici rolünü yönetme

Günlüğe kaydedilen eBulma etkinliklerinin listesi ve ayrıntılı açıklamaları için bkz. Office 365 denetim günlüğünde eBulma etkinlikleri için arama yapma.

Not: Etkinlikler açılan listesindeki eKeşif etkinlikleri altında listelenen etkinliklerden kaynaklanan olayların arama sonuçlarında görüntülenmesi 30 dakika kadar sürer. Buna karşılık, eKeşif cmdlet etkinliklerinden kaynaklanan ilgili olayların arama sonuçlarında gösterilmesi 24 saat kadar sürebilir.

Başa dön

Power BI etkinlikleri

Aşağıdaki tabloda, Power BI’de gerçekleştirilen ve Office 365 denetim günlüğüne kaydedilen kullanıcı ve yönetici etkinlikleri listelenir.

Önemli: Power BI için denetim günlüğü kaydı varsayılan olarak etkin değildir. Office 365 denetim günlüğünde Power BI etkinliklerini aramak için, Power BI yönetim portalında denetimi etkinleştirmelisiniz. Yönergeler için bkz. Power BI denetimi.

Kolay ad

İşlem

Açıklama

Power BI grup üyeleri eklendi

AddGroupMembers

Power BI grup çalışma alanına üye eklendi.

Çözümlenmiş Power BI veri kümesi

DışUygulamaTarafındanÇözümlendi

Bir veri kümesi dış bir uygulama tarafından çözümlenir.

Power BI panosu oluşturuldu

CreateDashboard

Yeni pano oluşturuldu.

Power BI grubu oluşturuldu

CreateGroup

Grup oluşturuldu.

Kurumsal Power BI içerik paketi oluşturuldu

CreateOrgApp

Kurumsal bir içerik paketi oluşturuldu.

Power BI panosu silindi

DeleteDashboard

Pano silindi.

Power BI veri kümeleri silindi

DeleteDataset

Veri kümesi silindi.

Power BI raporu silindi

DeleteReport

Rapor silindi.

Power BI raporu indirildi

DownloadReport

Kullanıcı, hizmetteki bir Power BI raporunu kendi bilgisayarına indirdi.

Power BI panosu düzenlendi

EditDashboard

Pano yeniden adlandırıldı.

Power BI raporu görsel verileri dışarı aktarıldı

ExportReport

Rapor kutucuğundan veriler dışarı aktarıldı.

Power BI kutucuk verileri dışarı aktarıldı

ExportTile

Pano kutucuğundan veriler dışarı aktarıldı.

Power BI panosu yazdırıldı

PrintDashboard

Pano yazdırıldı.

Power BI rapor sayfası yazdırıldı

PrintReport

Rapor yazdırıldı.

Power BI raporu web’de yayımlandı

PublishToWebReport

Rapor Web'de yayımlandı.

Power BI panosu paylaşıldı

ShareDashboard

Pano paylaşıldı.

PowerBI denemesi başlatıldı

OptInForProTrial

Bir kullanıcı, PowerBI Pro Deneme Sürümü aboneliğini başlatır.

Kuruluşun Power BI ayarları güncelleştirildi

UpdatedAdminFeatureSwitch

Bir yönetici, Power BI yönetim portalında bir kuruluş ayarını değiştirdi.

Power BI panosu görüntülendi

ViewDashboard

Pano görüntülendi.

Power BI raporu görüntülendi

ViewReport

Rapor görüntülendi.

Başa dön

Microsoft Teams etkinlikleri

Aşağıdaki tabloda, Microsoft Teams’de gerçekleştirilen ve Office 365 denetim günlüğüne kaydedilen kullanıcı ve yönetici etkinlikleri listelenir. Microsoft Teams, Office 365’te sohbet odaklı bir çalışma alanıdır. Ekibin konuşmalarını, toplantılarını, dosyalarını ve notlarını aynı konumda bir araya getirir. Daha fazla bilgi edinmek ve yardım konularının bağlantılarını görmek için, bkz:

Kolay ad

İşlem

Açıklama

Bot ekibe eklendi

BotAddedToTeam

Kullanıcı ekibe bir bot ekler.

Kanal eklendi

ChannelAdded

Kullanıcı ekibe bir kanal eklemiştir.

Bağlayıcı eklendi

ConnectorAdded

Kullanıcı kanala bir bağlayıcı ekler.

Ekibe üyeler eklendi

MemberAdded

Ekip sahibi ekibe üye(ler) eklemiştir.

Sekme eklendi

TabAdded

Kullanıcı kanala bir sekme ekler.

Kanal ayarı değiştirildi

ChannelSettingChanged

Bir ekip üyesi aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirdiğinde ChannelSettingChanged işlemi günlüğe kaydedilir. Bu etkinliklerin her biri için, değiştirilen ayarın açıklaması (aşağıda parantez içinde gösterilir) denetim günlüğü arama sonuçlarındaki Öğe sütununda görüntülenir.

 • Ekip kanalının adını değiştirir (Kanal adı).

 • Ekip kanalının açıklamasını değiştirir (Kanal açıklaması).

Kuruluş ayarı değiştirildi

OrganizationSettingChanged

Aşağıdaki etkinlikler bir genel yönetici tarafından Office 365 yönetim merkezi kullanılarak gerçekleştirildiğinde, OrganizationSettingChanged işlemi günlüğe kaydedilir. Bu etkinliklerin kuruluş genelindeki Microsoft Teams ayarlarını etkilediğini unutmayın. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Teams için yönetici ayarları.

Bu etkinliklerin her biri için, değiştirilen ayarın açıklaması (aşağıda parantez içinde gösterilir), denetim günlüğü arama sonuçlarındaki Öğe sütununda görüntülenir.

 • Kuruluş için Microsoft Teams’i etkinleştirir ya da devre dışı bırakır (Microsoft Teams).

 • Kuruluş için Microsoft Teams ve Skype Kurumsal arasındaki birlikte çalışılabilirliği etkinleştirir ya da devre dışı bırakır (Skype Kurumsal birlikte çalışılabilirlik).

 • Microsoft Teams istemcilerindeki kuruluş şeması görünümünü etkinleştirir ya da devre dışı bırakır (Kuruluş şeması görünümü).

 • Ekip üyelerinin özel toplantıları zamanlama özelliğini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır (Özel toplantı zamanlama).

 • Ekip üyelerinin kanal toplantıları zamanlama özelliğini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır (Kanal toplantısı zamanlama).

 • Ekip toplantılarında görüntülü aramayı etkinleştirir ya da devre dışı bırakır (Skype toplantıları için video).

 • Kuruluş Microsoft Teams toplantılarında ekran paylaşımını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır (Skype toplantıları için ekran paylaşımı).

 • Ekip konuşmalarına animasyonlu resim (Giphys) ekleme özelliğini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır (Animasyonlu resimler).

 • Kuruluş için içerik değerlendirme ayarlarını değiştirir (İçerik değerlendirme) .

  İçerik değerlendirme, konuşmalarda gösterilebilecek animasyonlu resim türlerini kısıtlar.

 • Ekip üyelerinin ekip konuşmalarına İnternet üzerinden özelleştirilebilir resimler (özel meme’ler) eklemesi özelliğini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır (İnternet üzerinden alınan özelleştirilebilir resimler).

 • Ekip üyelerinin ekip konuşmalarına düzenlenebilir resimler (çıkartmalar) eklemesi özelliğini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır (Düzenlenebilir resimler).

 • Ekip üyelerinin Microsoft Teams sohbet ve kanallarında botları kullanması özelliğini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır (Kuruluş genelindeki botlar).

 • Microsoft Teams için özel botları etkinleştirir. Bu, botlar kuruluş için etkinleştirildiğinde kullanılan ekip yardım botu olan T-Bot’u içermez (Bireysel botlar).

 • Ekip üyelerinin uzantılar ya da sekmeler eklemesi özelliğini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır (Uzantılar ya da sekmeler).

 • Microsoft Teams için özel Botların dışarıdan yüklenmesini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır (Botların dışarıdan yüklenmesi)

 • Kullanıcıların bir Microsoft Teams kanalına e-posta iletileri göndermesi özelliğini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır (Kanal e-posta).

Ekipteki üyelerin rolü değişti

MemberRoleChanged

Ekip sahibi ekipteki bir veya birden çok üyenin rolünü değiştirmiştir. Aşağıdaki değerler kullanıcıya atanan Rol türünü gösterir.

1      Sahip rolünü gösterir.

2      Üye rolünü gösterir.

3      Konuk rolünü gösterir.

Members özelliği kuruluşunuzun adını ve üyenin e-posta adresini de içerir.

Ekip ayarı değiştirildi

TeamSettingChanged

Bir ekip sahibi aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirdiğinde TeamSettingChanged işlemi günlüğe kaydedilir. Bu etkinliklerin her biri için, değiştirilen ayarın açıklaması (aşağıda parantez içinde gösterilir) denetim günlüğü arama sonuçlarındaki Öğe sütununda görüntülenir.

 • Ekibin erişim türünü değiştirir. Ekipler Özel veya Genel (Ekip erişim türü) olarak ayarlanabilir.

  Ekip özel olduğunda (varsayılan ayar), kullanıcılar ekibe ancak davet edilerek erişebilir. Ekip genel olduğunda, herkes tarafından bulunabilir.

 • Ekibin sınıflandırma bilgilerini değiştirir (Ekip sınıflandırması).

  Örneğin, ekip verileri işi üzerinde çok etkili, iş üzerinde orta düzeyde etkili veya iş üzerinde az etkili olarak sınıflandırılabilir.

 • Ekibin adını değiştirir (Ekip adı).

 • Ekibin açıklamasını değiştirir (Ekip açıklaması).

 • Ekip ayarlarının herhangi birinde yapılan değişiklikler. Ekip sahibi Teams istemcisinde bir ekibe sağ tıklatıp ardından Ekibi yönet'e ve Ayarlar sekmesine tıklayarak bu ayarlara erişebilir. Bu etkinlikler için, değiştirilen ayarın adı denetim günlüğü arama sonuçlarındaki Öğe sütununda görüntülenir.

Ekip oluşturuldu

TeamCreated

Kullanıcı yeni ekip oluşturur.

Kanal silindi

ChannelDeleted

Bir kullanıcı ekipten bir kanalı siler.

Ekip silindi

TeamDeleted 

Ekip sahibi bir ekibi siler.

Bot ekipten kaldırıldı

BotRemovedFromTeam

Bir kullanıcı ekipten bot kaldırır.

Bağlayıcı kaldırıldı

ConnectorRemoved

Bir kullanıcı kanaldan bağlayıcı kaldırır.

Ekipten üyeler kaldırıldı

MemberRemoved

Ekip sahibi ekipten bir veya birden çok üye kaldırır.

Sekme kaldırıldı

TabRemoved

Bir kullanıcı kanaldan sekme kaldırır.

Bağlayıcı güncelleştirildi

ConnectorUpdated

Kullanıcı kanalda bağlayıcıyı değiştirdi.

Sekme güncelleştirildi

TabUpdated

Kullanıcı kanalda sekmeyi değiştirdi.

Kullanıcı Teams’te oturum açtı

TeamsSessionStarted

Bir kullanıcı Microsoft Teams istemcisinde oturum açıyor.

Başa dön

Yammer etkinlikleri

Aşağıdaki tabloda, Yammer’da gerçekleştirilen ve Office 365 denetim günlüğüne kaydedilen kullanıcı ve yönetici etkinlikleri listelenir. Office 365 denetim günlüğünden Yammer’la ilgili etkinliklerin döndürülmesi için, Etkinlikler listesinde Tüm etkinlikler için sonuçları göster’i seçmeniz gerekir. Arama sonuçlarını daraltmak için tarih aralığı kutularını ve Kullanıcılar listesini kullanın.

Kolay ad

İşlem

Açıklama

Veri bekletme ilkesi değiştirildi

SoftDeleteSettingsUpdated

Doğrulanmış yönetici ağ verileri bekletme ilkesinin ayarını Kalıcı Olarak Sil veya Geçici Sil olarak güncelleştirir. Yalnızca doğrulanmış yöneticiler bu işlemi gerçekleştirebilir.

Ağ yapılandırması değiştirildi

NetworkConfigurationUpdated

Ağ yöneticisi veya doğrulanmış yönetici Yammer ağının yapılandırmasını değiştirir. Bu işlem, verileri dışarı aktarma ve sohbeti etkinleştirme aralığını ayarlamayı içerir.

Ağ profil ayarları değiştirildi

ProcessProfileFields

Ağ yöneticisi veya doğrulanmış yönetici, ağ kullanıcıları için üye profillerinde görüntülenen bilgileri değiştirir.

Özel içerik modu değiştirildi

SupervisorAdminToggled

Doğrulanmış yönetici, Özel İçerik Modu’nu açar veya kapatır. Bu mod, yöneticinin özel gruplardaki gönderileri ve bireysel kullanıcılar (veya kullanıcı grupları) arasındaki özel iletileri görüntüleyebilmesine olanak sağlar. Bu işlemi yalnızca doğrulanmış yöneticiler gerçekleştirebilir.

Güvenlik yapılandırması değiştirildi

NetworkSecurityConfigurationUpdated

Doğrulanmış yönetici Yammer ağının güvenlik yapılandırmasını güncelleştirir. Bu işlem, parola süre sonu ilkelerini ve IP adreslerindeki kısıtlamaları ayarlamayı içerir. Yalnızca doğrulanmış yöneticiler bu işlemi gerçekleştirebilir.

Dosya oluşturuldu

FileCreated

Kullanıcı dosyayı karşıya yükler.

Grup oluşturuldu

GroupCreation

Kullanıcı yeni grup oluşturur.

Grup silindi

GroupDeletion

Yammer’dan grup silindi.

İleti silindi

MessageDeleted

Kullanıcı iletiyi siler.

Dosya indirildi

FileDownloaded

Kullanıcı dosyayı indirir.

Veriler dışarı aktarıldı

DataExport

Doğrulanmış yönetici Yammer ağ verilerini dışarı aktarır. Yalnızca doğrulanmış yöneticiler bu işlemi gerçekleştirebilir.

Dosya paylaşıldı

FileShared

Kullanıcı başka bir kullanıcıyla dosyayı paylaşır.

Ağ kullanıcısı askıya alındı

NetworkUserSuspended

Ağ yöneticisi veya doğrulanmış yönetici Yammer’dan kullanıcıyı askıya alır (devre dışı bırakır).

Kullanıcı askıya alındı

UserSuspension

Kullanıcı hesabı askıya alındı (devre dışı bırakıldı).

Dosya açıklaması güncelleştirildi

FileUpdateDescription

Kullanıcı dosyanın açıklamasını değiştirir.

Dosya adı güncelleştirildi

FileUpdateName

Kullanıcı dosyanın adını değiştirir.

Dosya görüntülendi

FileVisited

Kullanıcı dosyayı görüntüler.

Başa dön

Microsoft Stream

Microsoft Stream’deki etkinlikler için denetim günlüğünde arama yapabilirsiniz. Bu etkinlikler, kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen video etkinliklerini, grup kanal etkinliklerini ve kullanıcıları yönetmek, kuruluş ayarlarını yönetmek ve raporları dışa aktarmak gibi yönetici etkinliklerini içerir. Bu etkinliklerin açıklaması için Microsoft Stream’deki Denetim Günlükleri’nde bulunan “Microsoft Stream’de günlüğe kaydedilen etkinlikler” bölümüne bakın.

Exchange yöneticisi denetim günlüğü

Office 365’te varsayılan olarak etkinleştirilen Exchange yöneticisi denetim günlüğü, bir yönetici (veya yönetim izinleri atanmış bir kullanıcı) Exchange Online kuruluşunuzda değişiklik yaptığında Office 365 denetim günlüğüne bir olay kaydeder. Exchange yönetim merkezi kullanılarak veya Windows PowerShell’de cmdlet çalıştırılarak yapılan değişiklikler, Exchange yöneticisi denetim günlüğüne kaydedilir. Exchange’deki yönetici denetim günlüğü hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Yönetici denetim günlüğü.

Aşağıda, Exchange yöneticisi denetim günlüğünde etkinlik araması yapmaya yönelik bazı ipuçları verilmiştir:

 • Exchange yöneticisi denetim günlüğünden girdilerin döndürülmesi için, Etkinlikler listesindeTüm etkinlikler için sonuçları göster’i seçmeniz gerekir. Arama sonuçlarını, belirli bir tarih aralığında belirli bir Exchange yöneticisini içerecek şekilde daraltmak için, tarih aralığı kutularını ve Kullanıcılar listesini kullanın.

 • Exchange yöneticisi denetim günlüğündeki olayları görüntülemek için, arama sonuçlarına filtre uygulayın ve Etkinlik filtre kutusuna (çizgi) girin. Bu, Exchange yönetici olaylarının Etkinlik sütununda görüntülenen cmdlet adlarını gösterir. Ardından, cmdlet adlarını alfabetik düzende sıralayabilirsiniz.

  Exchange yönetici olaylarını filtrelemek için Etkinlikler kutusuna çizgi koyun
 • Hangi cmdlet’in çalıştırıldığı, hangi parametrelerin ve parametre değerlerinin kullanıldığı ve hangi nesnelerin etkilendiği hakkında bilgi almak için, arama sonuçlarını dışarı aktarmalı ve Tüm sonuçları indir seçeneğini belirtmelisiniz.

 • Ayrıca, Exchange yönetici denetim günlüğündeki olayları Exchange yönetici merkezini kullanarak görüntüleyebilirsiniz. Yönergeler için bkz. Yönetici denetim günlüğünü görüntüle.

Başa dön

Kullanıcının belirli bir belgeyi görüntüleyip görüntülemediğini veya gelen kutusundan bir öğeyi temizleyip temizlemediğini mi bulmanız gerekiyor? Öyleyse, Office 365 Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi’ni kullanarak birleşik denetim günlüğünde arama yapabilir ve Office 365 kuruluşunuzdaki kullanıcı ve yönetici etkinliğini görebilirsiniz. Neden birleşik denetim günlüğü? Çünkü, Office 365’te aşağıdaki türlerde kullanıcı ve yönetici etkinliği için arama yapabilirsiniz:

 • SharePoint Online ve OneDrive İş’teki kullanıcı etkinliği

 • Exchange Online’da kullanıcı etkinliği (Exchange posta kutusu denetim günlüğü)

  Önemli: Exchange Online’da kullanıcı etkinliğinin günlüğe kaydedilebilmesi için, her kullanıcı posta kutusunda posta kutusu denetim günlüğünün açılması gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Office 365’te posta kutusu denetimini etkinleştirme.

 • SharePoint Online’daki yönetici etkinliği

 • Azure Active Directory’deki yönetici etkinliği (Office 365 için dizin hizmeti)

 • Exchange Online’daki yönetici etkinliği (Exchange yönetici denetim günlüğü)

 • Sway’deki kullanıcı ve yönetici etkinliği

 • Office 365 için Power BI’deki kullanıcı ve yönetici etkinliği

 • Microsoft Teams’deki kullanıcı ve yönetici etkinliği

 • Yammer’daki kullanıcı ve yönetici etkinliği

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×