Office 365'e bağlı ağlara Yammer'da kullanıcıları denetleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Şirketinizin Yammer ağınız şirketiniz için artık çalışmayan kullanıcıların olabilir. Veya, çünkü bunlar karşılık gelen bir Office 365 hesabınız yoksa bazı Yammer kullanıcıların kendi e-posta ve parolanızla oturum oturumunu. Eylem gerçekleştirme ve bu gibi durumlarda çözümlemek için Yammer kullanıcılarınızı denetleyebilirsiniz. Bu, Yammer kullanıcıları, bu Yammer kullanıcılar durumunu Windows PowerShell için Azure Active Directory Modülü, kullanma ve sonuçlarını çözümleme ve eylem gerçekleştirmeye Office 365 içinde bulma listesini verme içerir.

Yammer kullanıcıları denetleme yanı sıra, nasıl Yammer hizmet sorunsuz Office 365yönetilebilir hakkında daha fazla anlamak isteyebilirsiniz. Örneğin, Office 365'ten yaşam döngüsü boyunca yönetme Yammer kullanıcıları ve office 365 kimlik Yammer kullanıcıları için zorlakaldırabilirsiniz.

Yammer kullanıcıları liste verme

Denetim betiği çalıştırmadan önce kullanıcı hesapları için kullanılacak komut listesini içeren bir giriş dosyası oluşturma. Yammeriçinde Kullanıcıları dışarı işlevini kullanarak giriş dosyası oluşturursunuz.

 1. Yammer, Yammer ayarlar simgesi Yammer ayarlar simgesini tıklatın ve sonra da Ağ yönetici' yi tıklatın.

 2. Kullanıcıları Dışarı Aktar' ı tıklatın.

  Yammer Kullanıcıları Dışarı Aktar menüsü

 3. Dışarı aktarma Kullanıcılar sayfasında, tüm kullanıcıları Dışarı Aktar' ı seçin ve sonra Dışarı Aktar' ı tıklatın.

  Yammer Kullanıcıları Dışarı Aktar seçenekleri - Tüm kullanıcıları dışarı aktar veya Şu tarihten bu yana tüm kullanıcıları dışarı aktar: (tarih)
 4. Dışarı aktarılan dosyayı kaydedin. Dosya, sıkıştırılmış bir dosya olarak .zip dosya adı uzantısıyla kaydedilir.

 5. Sıkıştırılmış dosyayı kaydettiğiniz konuma gidin ve genişletin.

  Not: Sıkıştırılmış dosya içinde bulunan birkaç dosyaları vardır. Yalnızca users.csv adlı dosyası gerekir.

Office 365'te Yammer kullanıcıları durumunu bulma

 1. Yükleyin ve Windows PowerShell için Azure Active Directory Modülüyapılandırın. Bu yönergeler için aşağıdaki belge okuyun: Azure AD yardımcı olur.

 2. Aşağıdaki örnek kodu kopyalayın, Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisine yapıştırın ve sonra dosyayı UserMatchToAzureAD.ps1 olarak kaydedin.

  Kuruluşunuzun gereksinimlerine uyacak şekilde değişiklik çekinmeyin.

  <# 
  
  Copyright 2016 
  
  Microsoft Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 
  
  you may not use this file except in compliance with the License. 
  
  You may obtain a copy of the License at   
  
  
  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
  
  
  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
  
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
  
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 
  
  See the License for the specific language governing permissions 
  
  and limitations under the License. 
  
  
  Yammer auditing tool for Office 365 looks for active Yammer accounts 
  
  that are missing from Office 365 / Azure AD. 
  
  
  Takes User.csv file from Yammer Data Export as the input file. 
  
  Compares all Active Yammer accounts in the input file to user 
  
  lookup in Azure AD. User is searched by both email and proxyAddresses. 
  
  
  The output csv file is exactly matching the source file, but it includes 
  
  three new columns: exists_in_azure_ad, object_id and azure_licenses: 
  
  exists_in_azure_ad: Will be TRUE or FALSE, and signals that the user
  
             can be, or cannot be found in Office 365 / Azure AD 
  
  object_id: For users that can be found, lists the ObjectId in Azure AD 
  
  azure_licenses: For users that can be found, lists the SKUs assigned to the
  
           user in Azure AD. This information can be used to double check
  
           licenses are assigned correctly for each user. 
  
  Params - 
  
  UseExistingConnection: Defines if the script should try to use an existing
  
              Azure AD connection. Will prompt for credentials and will
  
              start a new connection if $FALSE. Default is $FALSE 
  
  InputFile: Source CSV file of users, coming from the Yammer User Export tool 
  
  OutputFile: Output location to save the final CSV to 
  
  
  Example - 
  
  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv 
  
  
  
  #> 
  
  Param(
  
    [bool]$UseExistingConnection = $FALSE,
  
    [string]$InputFile = ".\Users.csv",
  
    [string]$Outputfile = ".\Results.csv"
  
   ) 
  
  if(!$UseExistingConnection){
  
     Write-Host "Creating a new connection. Login with your Office 365 Global Admin Credentials..."
  
     $msolcred = get-credential
  
     connect-msolservice -credential $msolcred
  
   }
  
   Write-Host "Loading all Office 365 users from Azure AD. This can take a while depending on the number of users..."
  
   $o365usershash = @{}
  
   get-msoluser -All | Select userprincipalname,proxyaddresses,objectid,@{Name="licenses";Expression={$_.Licenses.AccountSkuId}} | ForEach-Object {
  
     $o365usershash.Add($_.userprincipalname.ToUpperInvariant(), $_)
  
     $_.proxyaddresses | ForEach-Object {
  
       $email = ($_.ToUpperInvariant() -Replace "SMTP:(\\*)*", "").Trim()
  
       if(!$o365usershash.Contains($email))
  
       {
  
         $o365usershash.Add($email, $_)
  
       }
  
     }
  
   }
  
   Write-Host "Matching Yammer users to Office 365 users"
  
   $yammerusers = Import-Csv -Path $InputFile | Where-Object {$_.state -eq "active"}
  
  
   $yammerusers | ForEach-Object {
  
     $o365user = $o365usershash[$_.email.ToUpperInvariant()]
  
     $exists_in_azure_ad = ($o365user -ne $Null)
  
     $objectid = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.objectid } else { "" }
  
     $licenses = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.licenses } else { "" }
  
  
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "exists_in_azure_ad" -Value $exists_in_azure_ad
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_object_id" -Value $objectid
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_licenses" -Value $licenses
  
   } 
  
  
  Write-Host "Writting the output csv file..."
  
  $yammerusers | Export-Csv $Outputfile -NoTypeInformation 
  
  
  Write-Host "Done." 
  
 3. Bir Windows PowerShell için Azure Active Directory Modülü komut penceresinden altındaki Yammer ve çıkış dosyası konumunu dışa giriş dosyası geçirilmesini örnekteki komutunu çalıştırın.

  Örnek kullanım:

  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  

  Komut dosyası çalıştırma konusunda daha fazla bilgi için yukarıdaki PS1 dosyasına bakma.

Sonuçları çözümlemek ve eylem gerçekleştirme

 1. Sonuçta elde edilen CSV dosyasını açın ve exists_in_azure_ad sütununda FALSE değeri gösterilen tüm satırları filtreleyin.

  Her biri olan Yammer, ancak Office 365 mevcut hesapları / Azure AD. Her biri için ihtiyacınız olursa karar verin:

  • Kullanıcının erişimi olmaması gerekiyorsa Yammer’da kullanıcı hesabını askıya alın.

  • Office 365 / Azure AD’de kullanıcıyı oluşturun.

 2. Bu işlemler tamamladıktan sonra bu adımları tekrar tüm kullanıcılar artık Office 365 ve Azure AD' de bulunan onaylamak için baştan çalıştırmanız öneririz.

Office 365 kimlik zorlamayı varsa, böylece herkes şimdi kendi Office 365 kimlik bilgileriyle oturum ve önbelleğe alınan kimlik bilgilerini kullanarak değil emin sonra sonra tam bir denetim, tüm geçerli kullanıcıların oturumunu kapatma göz önünde bulundurun isteyebilirsiniz. Bunu yapmak tercih ederseniz, bu kullanıcılarınıza iletildiğini emin olun. Daha fazla bilgi için Yammer kullanıcıları office 365 kimlik zorla.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×