Office 365’e aşamalı e-posta geçişi hakkında bilmeniz gerekenler

Office 365 dağıtımı kapsamında, kullanıcı posta kutularının içeriğini kaynak e-posta sisteminde Office 365’e geçirebilirsiniz. Bu işlemi zamana yayarak yaparsanız, buna aşamalı geçiş denir. Aşağıdaki durumlarda aşamalı bir geçiş önerilir:

 • Kaynak e-posta sisteminiz Microsoft Exchange Server 2003 veya Microsoft Exchange Server 2007 ise.

  Not: Exchange 2013 veya Exchange 2010 posta kutularınızı Office 365’e geçirmek için aşamalı geçiş kullanamazsınız. Bunun yerine tam geçiş veya karma e-posta geçişi kullanmayı dikkate alın.

 • 2.000'den fazla posta kutunuz varsa.

Aşamalı e-posta geçişi size uygun değilse, diğer seçenekler için E-postayı Office 365’e geçirmenin yolları konusuna bakın.

Dikkat edilmesi gerekenler

Aşağıda dikkat etmeniz gereken birkaç konu açıklanmaktadır:

 • Aşamalı geçişin kullanılabilmesi için, Azure Active Directory kullanarak şirket içi Active Directory etki alanıyla Office 365 arasında hesaplarınızı eşitlemeniz gerekir.

 • Şirket içi Exchange kuruluşunuzda kullanılan birincil etki alanı adının, Office 365 kuruluşunuz için doğrulanmış bir etki alanı olması gerekir.

 • Yalnızca kullanıcı posta kutularını ve kaynak posta kutularını geçirebilirsiniz. Dağıtım grupları, kişiler ve posta özelliği etkin kullanıcılar gibi diğer alıcı türleri Office 365’e dizin eşitleme işlemi aracılığıyla geçirilir.

 • Kullanıcı posta kutularıyla birlikte İş Yeri Dışında iletileri geçirilmez. Kullanıcı geçiş öncesinde İş Yeri Dışında özelliğini açtıysa, özellik geçirilmiş posta kutusunda etkin durumda kalır ancak İş Yeri Dışında iletisi boş olur. Posta kutusuna ileti gönderen kişiler İş Yeri Dışında bildirimi almaz. İş Yeri Dışında iletilerinin gönderilmesine izin vermek için, posta kutusu geçirildikten sonra kullanıcının İş Yeri Dışında iletisini yeniden oluşturması gerekir.

 • Kaynak e-posta sisteminizle bağlantıları sınırlandırdıysanız, geçiş performansını geliştirmek için bu sınırı artırmanız iyi olabilir. Sık kullanılan bağlantı sınırları istemci/sunucu toplam bağlantı sayısı, kullanıcı başına bağlantı sayısı ve sunucuda veya güvenlik duvarında IP adresi bağlantı sayısıdır. Bu bağlantıları sınırlandırmadıysanız, bu görevi atlayabilirsiniz.

Geçişin kullanıcılar üzerindeki etkisi

 • Yöneticiler e-postaya erişebilir        E-postayı geçirmek için, kaynak e-posta sisteminizde kullanıcı posta kutularına erişiminiz olmalıdır.

 • Kullanıcılar yeni Outlook profilleri oluşturmalıdır        Posta kutuları geçirildikten ve şirket içi hesapları posta özelliği etkin hesaplara dönüştürüldükten sonra, kullanıcıların Outlook’ta yeni Office 365 profili oluşturmaları gerekir. Bundan sonra Outlook otomatik olarak Office 365’e bağlanır.

Aşamalı geçiş nasıl çalışır?

Aşamalı geçiş için izlediğiniz ana adımlar ve kullanıcılarınız açısından bunun sonuçları aşağıdaki çizimde gösterilmiştir.

Exchange’den Office 365’e aşamalı e-posta geçişi gerçekleştirme işlemi

Aşağıda, çizimde gösterilen aşamalı geçişin açıklaması verilmiştir.

 1. Yönetici, şirket içi ortamıyla Office 365 arasında kullanıcı listesini eşitler.

  Aşamalı geçişe hazırlanma altında verilen nasıl yapılır adımlarına bakın.

 2. Yönetici bir virgülle ayrılmış değer (CSV) dosyası oluşturur. Bu dosyada, şirket içi posta kutusu geçiş toplu işlemiyle geçirilecek olan her kullanıcı için bir satır bulunur.

  Geçirilecek posta kutularının listesini oluşturma altında verilen nasıl yapılır adımlarına bakın.

 3. Yönetici, Exchange yönetim merkezindeki geçiş panosunu kullanarak bir aşamalı geçiş toplu işlemi oluşturur ve bunu çalıştırır.

  Office 365’i e-posta sisteminize bağlama, Posta kutularınızı geçirme ve Aşamalı geçiş toplu işlemini başlatma altında verilen nasıl yapılır adımlarına bakın.

  Yönetici geçiş toplu işlemini başlattıktan sonra, Exchange Online aşağıdakileri yapar:

  • Dizin eşitlemenin etkinleştirildiğini doğrular.

  • CSV dosyasında listelenen her kullanıcı için Office 365 kuruluşunda posta özelliği etkin bir kullanıcı bulunup bulunmadığını denetler. Posta özelliği etkin kullanıcılar Office 365’te, dizin eşitleme işleminin sonucunda oluşturulur.

  • Geçiş toplu işlemindeki her kullanıcı için, posta özelliği etkin Office 365 kullanıcısını bir Exchange Online posta kutusuna dönüştürür.

  • İlk eşitlemeyi başlatır. Exchange Online, bir kerede en çok N geçiş isteğini işler. N, yöneticinin geçiş toplu işleminde kullanılacak geçiş uç noktasını oluştururken belirttiği, eş zamanlı geçiş sayısı üst sınırını temsil eder. Varsayılan olarak, ilk eşitleme bir kerede 20 posta kutusunda yapılır ve geçiş toplu işlemindeki tüm posta kutuları geçirilene kadar devam eder.

  • Posta iletmeyi yapılandırır. Şirket içi posta kutusundaki TargetAddress özelliği, Exchange Online posta kutusunun e-posta adresiyle yapılandırılır. Bu işlem, şirket içi posta kutusuna gönderilen postanın buna karşılık gelen Exchange Online posta kutusuna iletileceği anlamına gelir.

 4. Exchange Online posta kutusunu oluşturduktan ve CSV dosyasındaki her kullanıcı için posta iletmeyi yapılandırdıktan sonra, Exchange Online yöneticiye bir durum e-posta iletisi gönderir. Bu durum iletisinde, başarıyla geçirilen posta kutularının sayısı ve kaç tanesinin geçirilemediği listelenir. İletide, daha ayrıntılı bilgiler içeren geçiş istatistiklerinin ve hata raporlarının bağlantıları da bulunur. Bu noktada, kullanıcılar kendi Exchange Online posta kutularını kullanmaya başlayabilir.

 5. İlk eşitleme kapsamında, Exchange Online şirket içi posta kutularındaki tüm e-posta iletilerini, kişileri ve takvim öğelerini Exchange Online posta kutularına geçirir. Veri geçişi tamamlandıktan sonra, Exchange Online son bir geçiş raporu gönderir.

 6. Geçiş toplu işlemi tamamlandıktan ve yönetici toplu işlemdeki tüm posta kutularının başarıyla geçirildiğini doğruladıktan sonra, yönetici şirket içi posta kutularını posta özelliği etkin kullanıcılara dönüştürebilir.

  Şirket içi posta kutularını posta özelliği etkin kullanıcılara dönüştürme altında verilen nasıl yapılır adımlarına bakın.

 7. Kullanıcı posta kutusunu Outlook’la açarsa, Otomatik Bulma hizmeti şirket içi posta kutusuna bağlanmayı dener. Siz şirket içi posta kutularını posta özelliği etkin kullanıcılara dönüştürdükten sonra, Otomatik Bulma hizmeti kullanıcının yeni bir Outlook profili oluşturmasının ardından Outlook’u Exchange Online’a bağlamak için posta özelliği etkin kullanıcıyı kullanır.

 8. Yönetici, her geçiş toplu işlemi için bir CSV dosyası göndererek ek geçiş toplu işlemlerini oluşturur.

 9. Yönetici, ek geçiş toplu işlemlerini çalıştırır.

 10. Yönetici tüm sorunları çözer. Bir geçiş toplu işlemindeki tüm şirket içi posta kutuları başarıyla geçirildikten sonra, yönetici toplu işlemi siler.

  Aşamalı geçiş toplu işlemini silme altında verilen nasıl yapılır adımlarına bakın.

 11. Kullanıcılar kendi Exchange Online posta kutularını kullanabilir.

 12. Exchange Online ve Office 365’e geçişi tamamlamak için, yönetici şu tür yapılandırma sonrası görevlerini gerçekleştirir:

  • Office 365 kullanıcılarına lisansları atar.

  • E-postanın doğrudan Exchange Online posta kutularına teslim edilebilmesi için, MX kaydını Office 365 kuruluşunuza işaret edecek şekilde yapılandırır.

  • Office 365 kuruluşunuz için bir Otomatik Bulma Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) kaydı oluşturur.

  E-postanızı doğrudan Office 365’e yönlendirme ve Geçiş sonrası görevlerini tamamlama altında verilen nasıl yapılır adımlarına bakın.

  Yönetici şirket içi Exchange Server’ların yetkisini alabilir (isteğe bağlı).

  Not: Çoklu oturum açma çözümü uyguluyorsanız, en az bir Exchange Server’ı alıkoymanız önerilir; böylelikle şirket içi posta özelliği etkin kullanıcılarda postayla ilgili öznitelikleri yönetmek için Exchange Sistem Yöneticisi’ne (Exchange 2003) veya Exchange Yönetim Konsolu/Exchange Yönetim Kabuğu’na (Exchange 2007) erişebilirsiniz. Exchange 2007 için, alıkoyduğunuz Exchange Server’da Hub Aktarımı, İstemci Erişimi ve Posta Kutusu sunucu rolleri yüklü olmalıdır.

Başlamaya hazır mısınız?

Office 365’e geçişi ayarlama işlemlerini rahatça yapabilecek durumdaysanız, yapılması gereken görevler şunlardır.

 • Office 365’te kendi şirket içi kullanıcılarınızı eşitlemek ve oluşturmak için, Microsoft Azure Active Directory Eşitleme Aracı’nı veya Microsoft Azure Active Directory Eşitleme Hizmetleri’ni (AAD Eşitleme) kullanma.

 • Exchange yönetim merkezini kullanarak Exchange Server’ı yapılandırma.

 • Geçiş tamamlandığında kuruluşunuzun MX kaydını Office 365’e işaret edecek şekilde değiştirme. MX kaydınız, diğer posta sistemlerinin sizin e-posta sisteminizin konumunu bulma yoludur. MX kaydınızın değiştirilmesi, diğer posta sistemlerinin e-postayı doğrudan Office 365’teki yeni posta kutularına göndermeye başlamasını sağlar.

Aşamalı e-posta geçişini başarıyla tamamlamak için, aşağıdaki görevleri rahatça yerine getirebilmeniz yararlı olur:

 • Dizin eşitlemeyi yapılandırır veya çalıştığını doğrularsınız.

 • Her Yerden Outlook’u yapılandırır veya çalıştığını doğrularsınız.

 • Excel’de geçirilecek bir veya birden çok posta kutusu listesi oluşturursunuz.

 • Geçiş işlemini yapılandırmak ve başlatmak için Office 365 içindeki adım adım sihirbazları kullanırsınız.

 • Kuruluşunuzun Otomatik Bulma ve MX kayıtları gibi DNS kayıtlarını ekler veya değiştirirsiniz.

 • Şirket içi posta kutularını posta özelliği etkin kullanıcılara dönüştürürsünüz.

Aşamalı e-posta geçişine başlamaya hazırsanız, Office 365’e aşamalı bir e-posta geçişini gerçekleştirme altında verilen adımları kullanabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

E-postayı Office 365’e geçirmenin yolları

Office 365’e aşamalı geçiş gerçekleştirmek için PowerShell kullanma

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×