Office 365 Denetim günlüğüne denetim Paylaşımı kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Paylaşım bir anahtar SharePoint Online ve OneDrive İşetkinliktir ve Office 365 kuruluşlarda yaygın olarak kullanılır. Yöneticiler artık Office 365 Denetim günlüğüne denetim paylaşımı nasıl paylaşımı kuruluşları kullanıldığını belirlemek için kullanabilirsiniz.

SharePoint paylaşımı şema

Paylaşım olayları (hariç İlkesi paylaşmayı ve paylaşımı bağlantısı olayları) ait etkinlikleri dosya ve klasör ilgili farklı bir birincil yolla: tek bir kullanıcının başka bir kullanıcı bazı etkisi bir eylem alma. Örneğin, kullanıcı A kullanıcı B dosyaya erişmenizi sağlar. Bu örnekte, kullanıcı A davranan kullanıcı ve kullanıcı B hedef kullanıcı. SharePoint dosya şemasında acting kullanıcının eylem yalnızca dosya etkiler. Dosya, FileAccessed olayı gereken bilgiler yalnızca bir kullanıcı A açar olduğunda acting kullanıcı. Bu fark yönelik olarak olayları paylaşma hakkında daha fazla bilgi yakalayan SharePoint paylaşım şemaadlı ayrı bir şema yoktur. Bu bir kaynak kimin paylaştığını içine daha fazla fikir Yöneticiler sahip ve kaynak kullanıcı ile paylaşılan sağlar.

Denetim günlüğü olayları paylaşımı için ilgili iki ek alanlara paylaşım şema sağlar:

 • TargetUserOrGroupName   UPN veya hedef kullanıcı veya grubun bir kaynak (önceki örnekte kullanıcı B) ile paylaşılan adını depolar.

 • TargetUserOrGroupType   Hedef kullanıcı veya grubun üyesi, konuk, Grup veya iş ortağı olup olmadığını belirler.

Office 365 denetim günlüğü şemada kullanıcı, işlem ve tarih gibi diğer özellikleri yanı sıra bu iki alan hangi paylaşılan kullanıcı hangi kaynak kim ve ne zamanile ilgili tam Öykü söyleyebilirsiniz.

Paylaşım öykü için önemli olan başka bir şema özelliği yoktur. EventData özelliği olayları paylaşma hakkında ek bilgi depolar. Kullanıcı site başka bir kullanıcıyla paylaşıyor olduğunda, örneğin, bu SharePoint gruba hedef kullanıcı ekleyerek gerçekleştirilir. EventData özelliği Yöneticiler için bağlam sağlamak için bu ek bilgileri yakalar.

Başa dön

Model paylaşımı ve olayları paylaşımı SharePoint

Paylaşım üç ayrı olayları göre gerçekten tanımlanır: SharingSet, SharingInvitationCreatedve SharingInvitaitonAccepted. İş akışını nasıl paylaşım olaylar için Office 365 Denetim günlüğüne kaydedilir burada.

Denetim paylaşımı nasıl çalıştığını akış çizelgesi

Bir kullanıcı (acting kullanıcı) bir kaynak (hedef kullanıcı) başka bir kullanıcıyla paylaşma istediğinde SharePoint (veya OneDrive İş) ilk hedef kullanıcı e-posta adresini zaten kuruluşunuzun dizininde bir kullanıcı hesabıyla ilişkili olup olmadığını denetler. Hedef kullanıcının kuruluşun dizininde ise, SharePoint aşağıdakileri yapar:

 • Hemen kaynağa erişmek için hedef kullanıcı izinlerini atar.

 • Hedef kullanıcının e-posta adresine paylaşım bir bildirim gönderir.

 • SharingSet olay günlüğünü.

Hedef kullanıcı için bir kullanıcı hesabı kuruluşunuzun dizininde değilse, SharePoint aşağıdakileri yapar:

 • Paylaşım daveti oluşturur ve hedef kullanıcı e-posta adresine gönderir.

 • SharingInvitationCreated olay günlüğünü.

  Not: SharingInvitationCreated olayı her zaman en hedef kullanıcının paylaşılan kaynağa erişim izni olmadığında dış veya Misafir paylaşımı ile ilişkilidir.

Ne zaman hedef kullanıcı bunlara SharePoint (davet bağlantısını tıklatarak), gönderildiğini Paylaşma davetini kabul SharingInvitationAccepted olay günlüğünü ve kaynağa erişmek için hedef kullanıcı izinlerini atar. Hedef kullanıcının ilgili ek bilgiler de, davetin gönderildiği kullanıcı ve gerçekten daveti kabul kullanıcının kimliğini gibi kaydedilir. Bazı durumda da, bu kullanıcılar (veya e-posta adresleri) farklı olabilir.

Başa dön

Dış kullanıcılarla paylaşılan kaynakları tanımlama

Yöneticiler için ortak bir gereksinim kuruluş dışında kullanıcılarıyla paylaşılan tüm kaynakların listesi oluşturur. Yöneticiler, Office 365içinde denetim paylaşımı kullanarak, şimdi bu liste oluşturabilirsiniz. İşte nasıl.

Adım 1: olayları paylaşım için arama ve sonuçları bir CSV dosyasına aktarma

İlk adım Office 365 denetim günlüğü olayları paylaşmak için arama tıklatmaktır. Arama denetim günlüğü hakkındaki (gerekli izinlere dahil) daha fazla bilgi almak için Denetim günlüğü Office 365 güvenlik ve Uyumluluk Merkezi aramakonusuna bakın.

 1. https://protection.office.com adresine gidin.

 2. İş veya okul hesabınızı kullanarak Office 365'te oturum açın.

 3. Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi’nin sol bölmesinde Arama ve araştırma’ya, sonra da Denetim günlüğü araması’na tıklayın.

  Denetim günlüğü araması sayfası görüntülenir.

 4. Etkinlikleraltında yalnızca olayları paylaşım için arama yapmak için Paylaşım etkinlikleri ' i tıklatın.

  Etkinlikler altında paylaşım etkinlikleri seçme
 5. Belirtilen süre içinde gerçekleşen paylaşım olaylar bulmak için tarih ve saat aralığını seçin.

 6. Aramayı çalıştırmak için Arama ' yı tıklatın.

 7. Aramayı sona erdiğinde çalışıyor ve sonuçları görüntüleniyorsa, sonuçları Dışarı Aktar ' ı tıklatın > Tüm sonuçları indirin.

  Dışarı aktarma seçeneği seçtikten sonra bir ileti CSV dosyasını açmanızı veya kaydetmenizi isteyen penceresinin en altında görüntülenir.

 8. Kaydet ' i tıklatın > olarak kaydedin ve CSV dosyasını yerel bilgisayarınızdaki bir klasöre kaydedin.

Başa dön

Adım 2: dış kullanıcılarla paylaşılan kaynaklar için CSV dosyasını filtre uygulama

Sonraki adım TargetUserOrGroupType özelliği Guestnerede CSV SharingSet ve SharingInvitationCreated olayları için filtre uygulama ve bu olayları görüntülemek için kullanılır. Bunu yapmak için Power Query özellik Excel içinde kullanacaksınız. Aşağıdaki yordam Excel 2016içinde gerçekleştirilir.

 1. Excel 2016içinde boş bir çalışma kitabını açın.

 2. Veri sekmesine tıklayın.

 3. Yeni sorgu tıklatın > Dosyadan > CSV'den.

  Veri sekmesinde, yeni bir sorgu seçin, dosyadan seçin ve ardından CSV'den seçin
 4. Adım 1'de yüklediğiniz CSV dosyasını açın.

  CSV dosyasını sorgu düzenleyicisinde açılır. Dört sütun olduğunu unutmayın: zaman, kullanıcı, Eylemve ayrıntı. Ayrıntı sütunu bir çok özellik alanıdır. Sonraki adım ayrıntı sütununda özelliklerin her biri için yeni bir sütun oluşturmaktır.

 5. Ayrıntı sütunu seçin ve sonra Giriş sekmesinde, Sütunu Böl tıklatın > Sınırlayıcı.

  Giriş sekmesinde, sütunu Böl'i tıklatın ve sonra sınırlayıcı tıklatın
 6. Sütunu sınırlayıcıyla Böl penceresinde aşağıdakileri yapın:

  • Sınırlayıcı girin veya seçinaltında virgülseçin.

  • Bölünenaltında sınırlayıcı her geçtiği' ı seçin.

 7. Tamam'a tıklayın.

  Ayrıntı sütunu birden fazla sütuna bölme. Her yeni sütun Detail.1, Detail.2, Detail.3ve benzeri olarak adlandırılır. Her bir hücredeki Detail.n sütunlarındaki değerleri özelliğin adını önekli fark edeceksiniz; Örneğin, İşlem: SharingSet, İşlem: SharingInvitationAcceptedve İşlem: SharingInvitationCreated.

  Ayrıntı sütunu her özellik için birden çok sütun bölündüğünü
 8. Dosya sekmesinde, sorgu Düzenleyicisi'ni kapatın ve Excel çalışma kitabında dosyayı açmak için Kapat ve yükle'yi tıklatın.

  Sonraki adım yalnızca SharingSet ve SharingInvitationCreated olayları görüntülemek için dosyayı filtre tıklatmaktır.

 9. Giriş sekmesine gidin ve sonra Eylem sütunu seçin.

 10. Sırala ve filtre açılan listesinde, tüm seçimleri temizlemek sonra SharingSet ve SharingInvitationCreatedseçin ve Tamam' ı tıklatın.

  ExcelSharingSet ve SharingInvitationCreated olayları için satırları görüntüler.

 11. Detail.17 (veya TargetUserOrGroupType özelliği hangi sütun içerir) adlı sütununa gidin ve seçin.

 12. Sırala ve filtre açılan listesinde, tüm seçimleri temizlemek sonra TargetUserOrGroupType:Guest seçin ve Tamam' ı tıklatın.

  Şimdi dış kullanıcılar tarafından değeri TargetUserOrGroupType:Guesttanımlanan çünkü ExcelSharingInvitationCreated ve SharingSet olayları ve hedef kullanıcı kuruluşunuzun dışından nerede satırları görüntüler.

Aşağıdaki tabloda belirtilen tarih aralığı içinde bir konuk kullanıcıyla paylaşılan kaynakları kuruluştaki tüm kullanıcıların gösterir.

Office 365'te paylaşım olaylarını günlük denetleme

Yukarıdaki tabloda bulunmayan olsa da, Detail.10 sütunu (veya nesne kimliği özelliği hangi sütun içerir) ile hedef kullanıcının paylaşılan kaynak tanımlar; Örneğin ObjectId:https:\/\/contoso-my.sharepoint.com\/personal\/sarad_contoso_com\/Documents\/Southwater Proposal.docx.

İpucu: İstediğinizde tanımlamak ne zaman bir Konuk kullanıcı gerçekten atanmış bir kaynağa erişim izinlerinin (kaynaklar aksine bu nereye onlarla paylaşılan), 10 ve 11 12 adımları yineleyin ve filtre uygulama SharingInvitationAccepted ve SharingSet olayları adım 10.

Başa dön

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×