Notlarınızı düzenleme

Kağıttan defterler veya delikli klasörler gibi, Microsoft Office OneNote 2007 uygulaması da sayfaları ve bölümleri içeren not defterlerindeki bilgileri düzenlemenize olanak tanır. İhtiyaç duyduğunuz yerde ve zamanda sayfalar, bölümler ve başka not defterleri ekleyebilir ve bunları yine aynı şekilde kolayca yeniden adlandırabilir, taşıyabilir ve silebilirsiniz..

Genel bir OneNote not defteri, bir veya daha fazla not defteri bölümü içeren klasörlerden oluşur. Her bölümün içerisinde not aldığınız tek tek sayfalar ve alt sayfalar bulunur. OneNote belirli bir düzenleme stiliyle sınırlı değildir. Notlarınızı istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz, üstelik fikrinizi değiştirirseniz notlarınızın düzenleme şeklini kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Sayfalar ve alt sayfalarla çalışma

Bölümlerle çalışma

Sayfalar ve alt sayfalarla çalışma

OneNote'ta, sayfa üzerinde istediğiniz yere not alabilirsiniz. Her bir sayfa, sayfa penceresinin yanındaki etiketli sayfa sekmeleri tarafından belirlenir. Böylelikle, istediğiniz sayfaları kolayca görüntüleyebilirsiniz. Sayfa sekmeleri bunun yanı sıra, bir not defterindeki herhangi bir yere yeni sayfalar eklemeyi kolaylaştırır.

Alt sayfalar ekleyerek, ilişkili sayfalardan gruplar oluşturabilirsiniz. Her grubun bir birincil sayfası ve ihtiyaç duyduğunuz kadar alt sayfası olur. Sayfa görevlerini (örneğin, sayfaları kopyalamak veya taşımak, ya da e-posta iletisinde göndermek) basitleştirmek için grubu bir birim olarak kolayca seçebilirsiniz. Ayrıca, alt sayfa başlıkları bilgilerinizi düzenlemenize yardımcı olabilir.

Yeni sayfa veya alt sayfa oluşturma

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Yeni bir sayfa oluşturmak için sayfa sekmelerinin üstündeki Yeni Sayfa düğmesini tıklatın.

 • Yeni bir alt sayfa oluşturmak için Yeni Sayfa okunun ardından Yeni Alt Sayfa'yı tıklatın.

  İpucu: Ayrıca, bir sayfa sekmesini sağ tıklatıp ardından kısayol menüsünde Yeni Alt Sayfa seçeneğini tıklatarak yeni bir alt sayfa oluşturabilirsiniz.

Sayfa başlığı ekleme veya değiştirme

 • Herhangi bir sayfanın en üstündeki başlık alanına doğrudan bir başlık yazın. Her sayfa başlığı bu sayfaya ait ilgili sayfa sekmesinde de görüntülenir. Boşluk alanını boş bıraktığınız durumlarda, notlarınızın ilk satırı otomatik olarak sayfanın başlığı olur.

  Bir sayfayı yeniden adlandırmak için, bu sayfaya ait sayfa sekmesini tıklatın ve başlık alanına başka bir başlık yazın.

Sayfayı veya alt sayfayı silme

 • Sayfayı veya alt sayfayı silmek için sayfanın, sayfa sekmesini sağ tıklatın ve sonra Sil seçeneğini tıklatın.

Sayfanın tarihini değiştirme

 1. Sayfa başlığının altında tarihi tıklatın ve sonra görüntülenen takvim simgesini tıklatın.

 2. Takvimde, sayfada görüntülemek istediğiniz tarihi tıklatın. Geçerli tarihi seçmek için Bugün seçeneğini tıklatın.

  Not: Seçtiğiniz yeni tarih, kalıcı olarak sayfanın eski tarihinin yerini alır. Siz notları ararken, yeni sayfa tarihi kullanılır.

Bir veya birden çok sayfa seçme

 • Sayfa seçmek için, seçeceğiniz sayfaya gitmek üzere sayfa sekmesini tıklatın ve sonra sayfayı seçmek için tekrar sayfa sekmesini tıklatın.

 • Bir sayfa grubunu seçmek için, grubun birincil sayfasını seçin ve bu sayfanın sayfa sekmesini çift tıklatın.

 • Bir grubun parçası olmayan birden çok sayfa seçmek için, seçmek istediğiniz sayfaların sekmelerini tıklatırken CTRL veya ÜST KARAKTER tuşunu basıl tutun.

Varolan sayfaları gruplandırma

 1. Gruplandırmak istediğiniz sayfa listesinde ilk sırada görünmesi için birincil sayfa olmasını istediğiniz sayfanın sekmesini tıklatın ve sürükleyin.

 2. CTRL veya ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun ve gruplandırmak istediğiniz sayfaların sayfa sekmelerini tıklatın.

 3. Seçtiğiniz sayfaları sağ tıklatın ve sonra Sayfaları Gruplandır seçeneğini tıklatın.

Sayfaların grubunu çözme

 • Sayfa grubunu tek tek sayfalara ayırtmak için, sayfa sekmesini sağ tıklatın ve sonra Sayfa Gruplarını Çöz seçeneğini tıklatın.

Sayfayı veya alt sayfayı bölüm içinde taşıma

 1. Taşımak istediğiniz sayfanın sekmesini tıklatın ve sonra sayfayı yeni konumuna sürükleyin. Küçük üçgen, sayfanın nereye yerleştirileceğini gösterir.

  • Birden çok sayfa veya alt sayfa seçmek için, taşımak istediğiniz sayfaların sekmelerini tıklatırken CTRL veya ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun.

  • Alt sayfayı yeni bir konuma sürüklerseniz, bu birincil sayfaya dönüşür. Birincil sayfayı ve alt sayfalarını taşımak için, birincil sayfayı ve alt sayfalarını seçin, sonra da bunları birlikte taşıyın.

 2. Üçgen göstergesi istediğiniz yere gelene kadar sayfa sekmesini aşağı veya yukarı sürükleyin ve sonra fare düğmesini serbest bırakın.

Sayfayı veya alt sayfayı başka bir bölüme taşıma

 1. Taşımak istediğiniz sayfanın sekmesini tıklatın ve bu sekmeyi taşımak istediğiniz bölüm sekmesine sürükleyin.

  İpucu: Ayrıca taşımak istediğiniz sayfanın veya alt sayfanın sekmesini sağ tıklatıp, kısayol menüsünde Sayfayı Taşı öğesinin üzerine gelerek Başka bir bölüme seçeneğini tıklatabilirsiniz.

  • Birden çok sayfa veya alt sayfa seçmek için, taşımak istediğiniz sayfaların sekmelerini tıklatırken CTRL veya ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun.

  • Alt sayfayı yeni bir konuma taşırsanız, bu birincil sayfaya dönüşür. Birincil sayfayı ve alt sayfalarını taşımak için, birincil sayfayı ve alt sayfalarını seçin, sonra da bunları birlikte taşıyın.

 2. Sayfaları Taşı veya Kopyala iletişim kutusunda sayfayı veya alt sayfayı taşımak istediğiniz bölümü tıklatın ve sonra Taşı seçeneğini tıklatın.

Geçerli sayfaya köprü kopyalama ve yapıştırma

Not defterinizdeki herhangi bir sayfa üzerinde, seçili metinden not defterinizdeki başka bir sayfaya atlamak için köprü ekleyebilirsiniz. Bu, notlara çapraz gönderme yapmak veya not defterinizdeki her bölümün ilk sayfasında bir İçindekiler Tablosu oluşturmak için faydalı olur.

 1. Yan kenar boşluğunda, köprünün yöneleceği sayfanın sekmesini sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde Bu sayfaya köprü kopyala seçeneğini tıklatın.
  Seçili sayfaya yönelik köprü ve sayfanın başlığı Microsoft Windows Panosuna kopyalanır.

 3. Sayfa üzerinde köprüyü içeren konumu tıklatın.

 4. Düzen menüsünde Yapıştır seçeneğini tıklatın.
  OneNote, tıklatıldığında hedef sayfasını görüntüleyen bir köprü ekler.

  İpucu: Köprüyü tıklattıktan sonra hızlıca bir önceki sayfaya dönmek için Standart araç çubuğunda Geri öğesini tıklatın.

Sayfadaki notları yeniden düzenleme

 • Taşımak istediğiniz not kapsayıcısının üst kenarını tıklatın ve kapsayıcıyı sayfa üzerinde yeni bir konuma sürükleyin.

  İpuçları

  • Paragrafı taşımak için, işaretçiyi dört başlı ok şekline dönüşünceye kadar paragraf tutamacının üzerinde dolaştırın ve paragrafı sayfada yeni konumuna sürükleyin. Taşıdığınız paragrafta girintili paragraflar varsa, girintili paragraflar da seçilen paragrafla birlikte taşınır. Yalnızca en üst paragrafı seçmek için paragrafın tutamacını yeniden tıklatın.

  • Bir not kapsayıcısını diğerinin üzerine sürüklerken ÜST KARAKTER tuşuna basarak not kapsayıcılarını birleştirebilirsiniz.

  • Varsayılan olarak, sayfa üzerindeki not kapsayıcılar ve diğer öğeler, sayfa içerisinde taşınırken görünmez bir kılavuza dayanırlar. Bu, sayfa üzerindeki not kapsayıcıları, resimleri ve diğer öğeleri hizalamayı kolaylaştırır. Bu ayarı, not kapsayıcısını sürüklerken ALT tuşunu basılı tutarak geçici olarak geçersiz kılabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Bölümlerle çalışma

Bazı delikli klasörlerde, notlar sekmeli ayırıcılarla bölümlere ayrılmış olarak düzenlenir. Böylece, her bir not farklı konu veya temayla etiketlendirilebilir. OneNote'ta, geçerli sayfanın üstünün karşısındaki sekmeler o anda not defterinde açık olan bölümleri (ve klasörleri) temsil eder. Not defterinizdeki her bölüm, varsayılan olarak bilgisayarınızdaki varsayılan Belgeler klasöründe bulunan OneNote Not Defterleri klasöründeki bir .one dosyası içerinde saklanır.

Yeni bölüm oluşturma

 1. Dosya menüsünde Yeni seçeneğinin üzerine gelin ve Bölüm'ü tıklatın.

  İpucu: Varolan bir bölüm sekmesini sağ tıklatıp sonra kısayol menüsünde Yeni Bölüm seçeneğini tıklatarak da yeni bölümler oluşturabilirsiniz.

 2. Seçili bölüm sekmesine yeni bir başlık yazın ve sonra ENTER tuşuna basın.

Bölüm açma

 1. Dosya menüsünde seçeneğinin üzerine gelin ve Bölüm'ü tıklatın.

 2. Dosya Aç iletişim kutusunda, açmak istediğiniz bölüm dosyasını bulup öğesini tıklatın.

Bölümü taşıma

Zamanla not defterlerinin boyutlarının artması nedeniyle, eklediğiniz bölüm sekmelerinin sırasını değiştirmeniz gerekebilir.

Bölüm sekmesini geçerli not defterinde yeni bir konuma hızlıca taşımak için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Geçerli sayfanın üstünde, bölüm sekmesini tıklatın ve sola ya da sağa sürükleyin. Yeni konumu belirtmek üzere küçük bir üçgen görünür.

 • Açık olan not defterlerindeki bölümleri göstermek için sol kenar boşluğundaki Gezinti çubuğunun üstünde bulunan Gezinti Çubuğunu Genişlet (çift yönlü ok) düğmesini tıklatın ve yukarı ya da aşağı doğru yeni konumuna sürükleyin. Bir bölümü sürüklediğinizde, yeni konumu belirtmek üzere yatay bir çizgi görünür.

Geçerli not defterindeki bir bölümü, klasöre ya da başka bir not defterine taşımak için aşağıdakini yapın:

 1. Geçerli sayfanın üstünde, taşımak istediğiniz bölüm sekmesini sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Taşı seçeneğini tıklatın.

 2. Bölümü Taşı iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Geçerli bölümü başka bir bölüm sekmesinin önüne taşımak için listede hedef bölüm sekmesini tıklatın ve sonra Önüne Taşı öğesini tıklatın.

  • Geçerli bölümü başka bir bölüm sekmesinin arkasına taşımak için listede hedef bölüm sekmesini tıklatın ve sonra Arkasına Taşı öğesini tıklatın.

  • Geçerli bölümü, içerisinde hiç bir bölüm bulunmayan bir bölüm grubuna ya da not defterine taşımak için listede hedef klasör veya bölüm sekmesini tıklatın ve sonra İçine Taşı öğesini tıklatın.

   İpucu: Yeni bir bölüm grubu oluşturmak için listede bir konum seçin ve geçerli bölümü taşımadan önce Yeni Bölüm Grubu Oluştur seçeneğini tıklatın.

Bölümü yeniden adlandırma

 1. Yeniden adlandırmak istediğiniz bölümün sekmesini sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Yeniden Adlandır seçeneğini tıklatın.

 2. Bölüm için yeni bir ad yazın ve sonra ENTER tuşuna basın.

Bölüm silme

 • Silmek istediğiniz bölümün sekmesini sağ tıklatın, sonra da kısayol menüsünde Sil seçeneğini tıklatın.

Geçerli bölüme köprü kopyalama ve yapıştırma

Not defterinizdeki herhangi bir sayfa üzerinde, seçili metinden not defterinizdeki başka bir bölüme atlamak için köprü ekleyebilirsiniz. Notlara çapraz gönderme yapmak veya not defterinizdeki her bölümün ilk sayfasında bir İçindekiler Tablosu oluşturmak için faydalı olur.

 1. Köprünün yöneleceği bölümün sekmesini sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde Bu bölüme köprü kopyala seçeneğini tıklatın.
  Seçili sayfaya yönelik köprü ve sayfanın başlığı Windows Panosuna kopyalanır.

 3. Sayfa üzerinde köprüyü içeren konumu tıklatın.

 4. Düzen menüsünde Yapıştır seçeneğini tıklatın.
  OneNote, tıklatıldığında hedef bölümünü görüntüleyen bir köprü ekler.

  İpucu: Köprüyü tıklattıktan sonra hızlıca bir önceki sayfaya dönmek için Standart araç çubuğunda Geri düğmesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×