Notlarınızı düzenleme

OneNote, kâğıt defterler veya üç halkalı klasörler gibi, bilgileri sayfa ve bölümler içeren not defterlerinde düzenlemenize olanak tanır. İhtiyacınız olan yerde ve zamanda sayfalar, bölümler ve başka not defterleri ekleyebilir ve bunları aynı şekilde kolayca yeniden adlandırabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

Doug’un OneNote’unu nasıl ayarladığını gösteren videoyu izleyin veya yalnızca aşağıdaki adımları izleyin.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Tipik bir OneNote not defteri, bir veya birden çok not defteri bölümünden oluşur. Her bir bölümde üzerine notlar aldığınız tek tek sayfalar ve alt sayfalar bulunur. OneNote, belirli bir kurumsal tarzla sınırlı değildir. Notlarınızı istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Fikrinizi değiştirirseniz notlarınızın düzenlendiği biçimi değiştirmek kolaydır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Sayfalar ve alt sayfalarla çalışma

Bölümlerle çalışma

Diğer kaynaklar

Sayfalar ve alt sayfalarla çalışma

OneNote'ta sayfada herhangi bir yere not alabilirsiniz. Sayfa penceresinin yanı sıra etiketli sayfa sekmeleri her bir sayfayı tanımlar, böylelikle istediğiniz sayfaları kolayca görüntüleyebilirsiniz. Sayfa sekmeleri, not defterindeki herhangi bir yere yeni sayfalar eklemeyi de kolaylaştırır.

Alt sayfalar ekleyerek ilgili sayfalardan oluşan gruplar oluşturabilirsiniz. Her grubun bir birincil sayfası ve gerek duyduğunuz kadar alt sayfası vardır. Grubu sayfa görevlerini basitleştirmek için bir birim olarak kolayca seçebilirsiniz (örneğin bunları kopyalamak veya taşımak, veya bir e-posta iletisinde göndermek için). Alt sayfa başlıkları da bilgilerinizi düzenlemeye yardımcı olabilir.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Yeni sayfa oluşturmak için sayfa sekmelerinin üstündeki Sayfa Ekle düğmesine tıklayın.
  (OneNote 2010 kullanıyorsanız Yeni Sayfa düğmesine tıklayın.)

 • Yeni alt sayfa oluşturmak için fare imlecini sayfa sekmesinin üzerine getirin, ardından başlık girintili hâle gelene kadar sayfa sekmesini tıklayıp sürükleyin.

 • Herhangi bir sayfanın üst tarafındaki başlık alanına doğrudan bir başlık yazın. Her sayfa başlığı ilgili sayfa sekmesinde de görüntülenir. Başlık alanını boş bırakırsanız, notlarınızın ilk satırı otomatik olarak sayfa başlığı olur.

  Bir sayfayı yeniden adlandırmak için sayfa sekmesine tıklayın ve sonra başlık alanına farklı bir başlık yazın.

Sayfa veya alt sayfayı silmek için sayfa sekmesine sağ tıklayın ve sonra Sil’e tıklayın.

 1. Sayfa başlığı altında tarihe tıklayın ve sonra görünen takvim simgesine tıklayın.

 2. Takvimde sayfada gösterilmesini istediğiniz tarihe tıklayın. Güncel tarihi seçmek için Bugün’e tıklayın.

  Not: Seçtiğiniz yeni tarih, kalıcı olarak sayfanın eski tarihinin yerine geçer. Notlar aradığınızda yeni sayfa tarihi kullanılır.

 • Bir sayfayı seçmek için o sayfaya gitmek üzere sayfa sekmesine tıklayın ve sayfayı seçmek için sayfa sekmesine yeniden tıklayın.

 • Bir sayfa grubunu seçmek için o gruptaki birincil sayfayı seçin ve sonra sayfa sekmesine çift tıklayın.

 • Bir grubun parçası olmayan birden fazla sayfa seçmek için seçmek istediğiniz sayfaların sekmelerine tıklarken CTRL veya SHIFT tuşlarına basılı tutun.

 1. Taşımak istediğiniz sayfanın sekmesine tıklayın ve yeni konumuna sürükleyin. Yatay bir çubuk sayfanın nereye yerleştirileceğini gösterir.

  • Birden fazla sayfa veya alt sayfa seçmek için taşımak istediğiniz sayfaların sekmelerine tıklarken CTRL veya SHIFT tuşlarına basılı tutun.

  • Birincil bir sayfayı ve alt sayfalarını taşımak için birincil sayfayı ve alt sayfalarını seçin ve ardından bunları birlikte taşıyın.

 2. Yatay çubuk istediğiniz konuma gelene dek sayfayı yukarı veya aşağı sürükleyin ve sonra fare düğmesini bırakın.

 1. Taşımak istediğiniz sayfanın sekmesine tıklayın ve sonra taşımak istediğiniz bölüm sekmesine sürükleyin.

  İpucu: Taşımak istediğiniz sayfa veya alt sayfanın sekmesine de sağ tıklayabilir ve kısayol menüsünde Taşı veya Kopyala’ya işaret edebilirsiniz.

  • Birden fazla sayfa veya alt sayfa seçmek için taşımak istediğiniz sayfaların sekmelerine tıklarken CTRL veya SHIFT tuşlarına basılı tutun.

  • Birincil bir sayfayı ve alt sayfalarını taşımak için birincil sayfayı ve alt sayfalarını seçin ve ardından bunları birlikte taşıyın.

 2. Sayfaları Taşı veya Kopyala iletişim kutusunda sayfa veya alt sayfayı taşımak istediğiniz bölüme ve sonra Taşı’ya tıklayın.

Not defterinizdeki herhangi bir sayfada, not defterinizdeki başka bir sayfaya atlamak için bir metnin seçili kısmından bir köprü ekleyebilirsiniz. Bu işlem, çapraz başvuru yapan notlar veya not defterinizdeki her bölümün ilk sayfasında bir İçindekiler Tablosu oluşturmak için yararlıdır.

 1. Yan boşlukta köprünün işaret edeceği sayfanın sekmesine sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Bağlantıyı Sayfaya Kopyala’ya tıklayın.
  Seçilen sayfanın köprüsü ve sayfanın başlığı Pano’ya kopyalanır.

 3. Sayfada köprüyü içerecek konuma tıklayın.

 4. Düzenle menüsünde Yapıştır’a tıklayın.
  OneNote, tıklandığında hedef sayfasını görüntüleyen bir köprü ekler.

  İpucu: Köprüye tıkladıktan sonra hızlı bir şekilde bir önceki sayfaya dönmek için Hızlı Erişim Araç Çubuğu’ndaki Geri’ye tıklayın.

 • Taşımak istediğiniz not kapsayıcısının üst kenarına tıklayın ve sonra kapsayıcıyı sayfa üzerinde yeni bir konuma sürükleyin.

  İpuçları: 

  • Bir paragrafı taşımak için işaretçi dört başlı bir oka dönüşene kadar işaretçiyi paragraf tutamacının üzerinde gezdirin ve sonra paragrafı sayfadaki yeni konumuna sürükleyin. Taşıdığınız paragraf girintili paragraflar içeriyorsa, girintili paragraflar seçili paragrafla birlikte taşınır. Yalnızca üst paragrafı seçmek için tutamacına yeniden tıklayın.

  • Bir not kapsayıcısını diğerinin üzerine sürüklerken SHIFT tuşuna basarak not kapsayıcılarını birleştirebilirsiniz.

  • Bir sayfadaki not kapsayıcıları ve diğer öğeler, sayfa etrafında taşındıklarında varsayılan olarak görünmez bir kılavuza uydurulur. Bu, not kapsayıcılarını, resimleri ve sayfadaki diğer öğeleri hizalamayı kolaylaştırır. Bir not kapsayıcısını sürüklerken ALT tuşuna basılı tutarak bu ayarı geçici olarak geçersiz kılabilirsiniz.

Bölümlerle çalışma

Bazı üç delikli klasörlerde, notlar her biri farklı bir konuyla etiketlenebilen sekmeli ayırıcılar aracılığıyla bölümler hâlinde düzenlenir. OneNote’ta geçerli sayfanın üst tarafındaki sekmeler, not defterindeki o anda açık olan bölümleri (ve varsa klasörleri) temsil eder.

 1. Var olan herhangi bir bölüm sekmesine sağ tıklayın ve kısayol menüsünde Yeni Bölüm’ü seçin.

 2. Yeni bölüm için anlamlı bir açıklama yazıp ENTER tuşuna basın. 

Not defterlerinin boyutu arttıkça, bölüm sekmelerinin sırasını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Bölüm sekmesini geçerli not defterinde yeni bir konuma hızla taşımak için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Geçerli sayfanın en üstünde bir bölüm sekmesine tıklayarak sola veya sağa sürükleyin. Yeni konumu belirtmek için küçük bir üçgen görüntülenir.

  İpucu: Bölüm sekmelerini sürükleyip bırakmak, tüm bölüm sekmelerinizi alfabetik veya sayısal sırayla veya istediğiniz başka bir sırayla düzenlemenin en kolay yoludur.

 • Soldaki Not Defteri listesinin üst kısmında, not defteri adının yanındaki açılan oka çift tıklayın. Bu, açık her bir not defterindeki bölümleri gösteren bir bölme açar; böylelikle bir bölüm sekmesini yeni konumuna doğru, not defterleri arasında bile yukarı veya aşağı sürükleyebilirsiniz. Bir bölümü sürüklediğinizde yeni konumu belirtmek üzere yatay bir çizgi gösterilir.

Geçerli not defterinden bir bölümü bir klasöre veya başka bir not defterine taşımak için aşağıdakileri yapın:

 1. Geçerli sayfanın üst kısmında, taşımak istediğiniz bölüm sekmesine sağ tıklayın ve sonra kısayol menüsünde Taşı veya Kopyala’ya tıklayın.

 2. Bölümü Taşı veya Kopyala iletişim kutusunda, bölümü taşımak istediğiniz not defterini veya konumu seçin.

 1. Yeniden adlandırmak istediğiniz bölümün sekmesine sağ tıklayın ve sonra kısayol menüsünde Yeniden Adlandır’a tıklayın.

 2. Bölüm için yeni bir ad yazıp ENTER tuşuna basın.

 • Silmek istediğiniz bölümün sekmesine sağ tıklayın ve sonra kısayol menüsünde Sil’e tıklayın.

Not defterinizdeki herhangi bir sayfada, not defterinizdeki başka bir bölüme atlamak için bir metnin seçili kısmından bir köprü ekleyebilirsiniz. Bu işlem, çapraz başvuru yapan notlar veya not defterinizdeki her bölümün ilk sayfasında bir İçindekiler Tablosu oluşturmak için yararlıdır.

 1. Köprünün işaret edeceği bölümün sekmesine sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Bağlantıyı Bölüme Kopyala’ya tıklayın.
  Seçilen bölümün köprüsü ve sayfanın başlığı Pano’ya kopyalanır.

 3. Sayfada köprüyü içerecek konuma tıklayın.

 4. Düzenle menüsünde Yapıştır’a tıklayın.
  OneNote, tıklandığında hedef bölümü görüntüleyen bir köprü ekler.

  İpucu: Köprüye tıkladıktan sonra hızlı bir şekilde bir önceki sayfaya dönmek için Hızlı Erişim Araç Çubuğu’ndaki Geri düğmesine tıklayın.

Diğer kaynaklar

Windows için OneNote kullanıyorsanız, videoda bahsedildiği gibi notlarınızı düzenlemek için daha da fazla yol içeren, kullanabileceğiniz bir eklenti bulunur. İçeriği arayın ve değiştirin, sayfalarınızı sıralayın, içindekiler tablosu ekleyin ve daha fazlasını yapın. Bu eklentiyi getonetastic.com adresinden indirebilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×