Not alma ve biçimlendirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

OneNote uygulamasında not almak bir not defteri sayfasına yazı yazmak kadar kolaydır. Ancak OneNote uygulamasında her gerek duyduğunuzda ve her yerde kolayca alan oluşturabilir, sayfa ekleyebilir, metni sayfada istediğiniz yere taşıyabilir ve biçimlendirebilir, gerek duyduğunuz bilgileri arayıp anında bulabilir ve önemli notları takip etmek için etiketleyebilirsiniz.

OneNote uygulamasındaki notlarınız dijital el yazısı, ses ve video klipleri, listeler ve bağlantıların yanı sıra web sayfalarından ve diğer programlardan aldığınız tüm metin ve görüntüler de dahil olmak üzere her türlü yazılı metin, resim ve grafik bileşimlerini içerebilir.
 

Ne yapmak istiyorsunuz?

Sayfaya klavye ile veya el ile not yazma

Sayfa üzerinde metin taşıma

Sayfaya boşluk ekleme

Yeni sayfa oluşturma

Sayfaların sırasını değiştirme

Saat ve tarih ekleme

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste oluşturma

Bağlantı ekleme veya düzenleme

Önemli notlara etiket ekleme

Notları kaydetme

Sayfaya klavye ile veya el ile not yazma

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Not yazmak için sayfada notlarınızın görünmesini istediğiniz herhangi bir yeri tıklatın. Metninizin çevresinde görünen geçerli not kapsayıcınıza yazmaya devam edebilir veya yeni bir not oluşturmak için sayfada herhangi bir yeri tıklatabilirsiniz.

 • OneNote'u dokunmatik özelliği olan bilgisayarda veya kalem giriş aygıtıyla kullanıyorsanız, şeritteki Çiz sekmesini tıklatın veya bu sekmeye dokunun, ardından Araçlar grubunda, sayfada herhangi bir yere el ile not yazarken kullanılaacak kalem rengini tıklatın veya bu renge dokunun. İstediğiniz zaman klavyeyle yazmaya geri dönmek için şeritteki Çiz sekmesinde yer alan Tür düğmesini tıklatın.
   

Sayfa üzerinde metin taşıma

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Metni aynı sayfa içinde taşımak için fare imlecini metnin üzerine getirin. Not kapsayıcı göründüğünde not kapsayıcının üst köşesini tıklatın ve sonra kapsayıcıyı sayfada yeni bir konuma sürükleyin.

 • Bir sayfadan başka bir sayfaya metin kopyalamak veya taşımak için not kapsayıcısının üst kenarını sağ tıklatın, kısayol menüsünde Kopyala veya Kes'i tıklatın ve sonra notları istediğiniz sayfaya yapıştırın.
   

Sayfaya boşluk ekleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Ekle sekmesini tıklatın.

 2. Ekle grubunda Boşluk Ekle'yi tıklatın.

 3. Sayfada, gereksinim duyduğunuz kadar ek yazma alanı eklemek için daha fazla boşluk eklemek istediğiniz yeri tıklatın ve sonra işaretçiyi okla gösterilen yönde sürükleyin.
   

Yeni sayfa oluşturma

OneNote uygulamasında, tek bir sayfada neredeyse sonsuza kadar gezinebilirsiniz, ancak sayfaları ve bölümleri not defterlerinizi düzenlemenize yardımcı olacak şekilde kullanmanızda yarar vardır. Yeni, boş bir sayfa eklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. OneNote program penceresinin sağ tarafında, sayfa sekmeleri sütununun üstünde Sayfa Ekle'yi tıklatın.

 2. Yeni sayfanın üstünde üstbilgi alanına bir başlık yazın. Buraya yazdığınız sayfa başlığı, aynı zamanda, oluşturduğunuz yeni sayfanın sayfa sekmesi etiketinde de görünür.
   

Sayfaların sırasını değiştirme

Aşağıdakileri yapın:

 • Not defteri bölümündeki bir sayfayı, sayfa sekmeleri listesinde daha yukarı veya daha aşağı taşımak için sayfa sekmesini basılı tutun ve sonra sekmeyi yukarı veya aşağı doğru yeni bir konuma sürükleyin.
   

Saat ve tarih ekleme

OneNote uygulamasında yeni bir sayfa oluşturduğunuzda bu sayfa, sayfanın ne zaman oluşturulduğunu göstermek üzere geçerli tarih ve saat ile otomatik olarak damgalanır. OneNote programını nasıl kullandığınıza bağlı olarak, kronolojik olayları işaretlemek veya izlemek istediğinizde notlarınızda bilgisayarınızın geçerli tarih ve saatini de kullanabilirsiniz. Örneğin, görüşme ayrıntılarının başına görüşme tarihi ve saatini ekleyerek gün içinde belirli zamanlarda gelen telefon görüşmelerini günlüğe kaydedebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. İşaretçiyi, notlarınızda tarih ve saat damgası eklemek istediğiniz yere getirin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın.

  • Ekle sekmesinde, Zaman Damgası grubunda, Tarih, Saat veya Tarih ve Saat düğmesini tıklatın.

  • Hızlı bir şekilde geçerli tarihi eklemek için klavyenizde ALT+SHIFT+D tuşlarına basın.

  • Hızlı bir şekilde geçerli saati eklemek için klavyenizde ALT+SHIFT+T tuşlarına basın.

  • Hızlı bir şekilde geçerli tarih ve saati eklemek için klavyenizde ALT+SHIFT+F tuşlarına basın.
    

OneNote, Windows Denetim Masası'nda belirtilen tarih ve saat biçimi kullanır. Tarihler ve saatler OneNote'ta görünümünü değiştirmek isterseniz, Windows sürümünüze için aşağıdaki adımları izleyin.

 • Windows 10
  Kapat OneNote ve Denetim Masası'nda Windows 10 ( Denetim Masasıyazın ekranın sol alt köşesinde gelen arama çubuğunda) açın. Saat, dil ve bölge'yitıklatın ve ardından Bölge' yi tıklatın. Bölge iletişim kutusunda, biçimler sekmesinde, saat ve tarih biçimleri ve Tamam' ı seçin. Yaptığınız değişiklikleri gelecekteki tarih ve eklediğiniz zaman damgalarını için uygulanır; varolan notları otomatik olarak yeni ayarlarla yeniden biçimlendirilmiş çalışmaz.

 • Windows 8
  Kapat OneNote ve Windows 8'de Denetim Masası'nı açın (sağdan çekin — fare kullanıyorsanız, sağ üst köşesine gelin — ve arama simgesini seçin. Denetim Masasıyazın). Saat, dil ve bölge'yitıklatın ve ardından Bölge' yi tıklatın. Bölge iletişim kutusunda, biçimler sekmesinde, saat ve tarih biçimleri ve Tamam' ı seçin. Yaptığınız değişiklikleri gelecekteki tarih ve eklediğiniz zaman damgalarını için uygulanır; varolan notları otomatik olarak yeni ayarlarla yeniden biçimlendirilmiş çalışmaz.

 • Windows 7
  Kapat OneNote ve Windows 7'de Denetim Masası'nı açın. Saat, dil ve bölge'yitıklatın ve ardından Bölge ve Dil'itıklatın. Bölge ve dil iletişim kutusunda, biçimler sekmesinde, saat ve tarih biçimleri ve Tamam' ı seçin. Yaptığınız değişiklikleri gelecekteki tarih ve eklediğiniz zaman damgalarını için uygulanır; varolan notları otomatik olarak yeni ayarlarla yeniden biçimlendirilmiş çalışmaz.

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste oluşturma

Madde işaretli liste oluşturma

Madde işaretli listeler, alışveriş listesi gibi öğeleri rastgele sırayla listelemenin mükemmel bir yoludur.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Notlarınızda, madde işaretli listeyi başlatmak istediğiniz yere imleci getirin.

 2. Giriş sekmesinde, Temel Metin grubunda, Madde İşaretleri'ni tıklatın.

 3. İlk madde işareti için metni girin ve sonra bir sonraki madde işaretini oluşturmak için ENTER tuşuna basın.

 4. Madde işaretli listeyi sonlandırmak için bir satırda ENTER tuşuna iki kez basın.
   

İpucu: Madde işaretli bir listeyi otomatik olarak başlatmak için yeni bir metin satırının başında * (yıldız işareti) yazın ve sonra Ara çubuğu tuşlarına basın.

Numaralandırılmış liste oluşturma

Numaralandırılmış listeler, adım adım yönergeler gibi öğeleri kronolojik sırayla listelemenin mükemmel bir yoludur.

Aşağıdakileri yapın:

 • Notlarınızda, madde işaretli listeyi başlatmak istediğiniz yere imleci getirin.

 • Giriş sekmesinde, Temel Metin grubunda, Numaralandırma'yı tıklatın.

 • İlk öğe için metni girin ve sonra bir sonraki öğeyi oluşturmak için ENTER tuşuna basın.

 • Numaralandırılmış listeyi sonlandırmak için bir satırda ENTER tuşuna iki kez basın.
   

İpucu: Numaralandırılmış bir listeyi otomatik olarak başlatmak için metnin yeni bir satırının başına 1 yazın ve sonra Ara Çubuğu tuşuna basın.
 

Bağlantı ekleme veya düzenleme

Notlarınıza bir Internet adresi veya World Wide Web URL'si yazdığınızda veya yapıştırdığınızda, OneNote otomatik olarak bağlantı (daha önce köprü olarak adlandırılıyordu) oluşturur. Alternatif olarak, notlarınızdaki metinden bağlantı oluşturmak için Ekle > Bağlantı komutunu da kullanabilirsiniz.
 

Bağlantı ekleme

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Notlarınıza, bağlantının gideceği Internet adresini yazın veya yapıştırın. Örneğin, Microsoft Web sitesine bir bağlantı ekleyin, http://www.microsoft.com (veya yalnızca www.microsoft.com) yazın. OneNote otomatik olarak bağlantıyı tıklatılabilir duruma getirecektir.

 • Şeritte, Ekle > Bağlantı'yı tıklatın. Adres kutusunda, bağlantının gideceği Internet adresini yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
   

Not: Not defterinizde diğer sayfalara yönelik bağlantılar oluşturmak için bağlantı vermek istediğiniz sayfayı içeren not defteri bölümünü tıklatın, sayfa sekmesini sağ tıklatın, Sayfaya Bağlantı Kopyala'yı tıklatın ve sonra bağlantıyı not defterinizde görünmesini istediğiniz yere yapıştırın.
 

Bağlantı düzenleme

Notlarınızda var olan bir bağlantının Internet adresini değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Adresini değiştirmek istediğiniz bağlantıyı sağ tıklatın ve sonra Bağlantıyı Düzenle 'yi tıklatın.

 2. Açılan Bağlantı iletişim kutusunda, Adres kutusundaki URL'yi, istediğiniz yeni URL ile değiştirin. Gerekirse, Görüntülenecek metin kutusunda görünen açıklayıcı metni de yeni bağlantı hedefiyle eşleşecek şekilde değiştirebilirsiniz.

 3. Tamam'ı tıklatın.
   

Bağlantı kaldırma

Bir bağlantıyı oluşturulduğu metni silmeden kaldırmak için aşağıdakileri yapın:

 • Silmek istediğiniz bağlantıyı sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Bağlantıyı Kaldır'ı tıklatın.
   

Önemli notlara etiket ekleme

OneNote, Önemli ve Yapılacaklar gibi notlara uygulayabileceğiniz çeşitli etiketler sağlar. Etiketler, görsel olarak notların önceliğini belirlemenize veya bu notları kategorilere ayırmanıza olanak tanır. Not defterlerinizde arama yaparken notları sınıfına veya önemine göre gruplandırmak için de etiketleri kullanabilirsiniz.
 

Nota etiket ekleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Notlarınızda, etiketlemek istediğiniz metni tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde, Etiketler grubunda, uygulamak istediğiniz etiketin simgesini tıklatın. Listede kaydırma yaparak gezinmek için okları kullanın veya tüm kullanılabilir etiketleri görüntülemek için listenin sağ alt köşesinde Diğer okunu tıklatın.
   

Etiket arama

Etiketli notlarınızın tümünü hızlı bir şekilde bulmak için (örneğin, Önemli etiketiyle işaretlediğiniz tüm öğeleri görmek amacıyla) aşağıdakileri yapın:

 • Giriş > Etiket Bul'u tıklatın. Açılan Etiketler özeti görev bölmesinde, ilişkili notu içeren sayfayı bulmak ve açmak için listede herhangi bir etiketi tıklatın.
   

Notları kaydetme

Diğer bilgisayar programlarının tersine, Microsoft OneNote siz çalışırken çalışmalarınızı otomatik olarak sürekli kaydeder, böylece notlarınızı el ile kaydetmenize hiç gerek kalmaz.

OneNote uygulamasını, notlarınızı tamamlar tamamlamaz ya da istediğiniz zaman serbestçe kapatabilirsiniz. OneNote uygulamasını bir sonraki başlatmanızda baktığınız sayfa otomatik olarak açılır ve yaptığınız son değişiklikler hatırlanır.
 

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×