Not alanı büyük miktarlardaki bilgileri depolamak için kullanın

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Not alanı büyük miktarlarda alfasayısal bilgileri depolamak için yararlı olabilir. Bu veri türü için bazı Normal kullanımlar Not, açıklamalar, açıklama veya adres alanı olacaktır, zengin metin biçimlendirmesi gibi çeşitli özelliklerini ayarlamak için seçenekleri ile 65.536 alfasayısal karakteri geçmeyecek Not veri türü sağlar. Not veri türü bir Web veritabanında kullanırken, birden çok 8.192 karakterleri içeren değerler yuvarlanır.

Bu konuda tabloları istemci veritabanına yeni veya var olan Microsoft Access 2010'da Not alanı eklemek nasıl açıklanmaktadır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Not veri türü anlama

Not alanı ekleme yolları

Tasarım Görünümü'nde Not alanı ekleme

Not alanı silme

Not alanı özellik başvurusu

Not veri türü anlama

Erişim yeniyseniz, verileri bir veritabanındaki bir veya daha fazla tablolarda depolanan unutmayın. Farklı görünümlerde gibi verileri görüntülemek için Veri Sayfası görünümü, form veya raporu kullanabilir. Her tablo alanları (sütunlar) kümesinden oluşur ve her alanın özellik tek belirli veri türü kabul edecek şekilde ayarlayın. Örneğin, tarihler ve saatler kümesi depolamak için tarih/saat veri alanı özelliğine yazın. Metin ve sayısal veriler büyük miktarlardaki Not alanına girebilirsiniz. Ayrıca, zengin metin biçimlendirmesi desteklemek için alanı Veritabanı Tasarımcısı ayarlar varsa, Word gibi sözcük işleme programlarıyla normalde bulduğunuz biçimlendirme türleri uygulayabilirsiniz. Örneğin, farklı yazı tipleri ve yazı tipleri için belirli karakterleri metninizde uygulamak ve kalın veya italik vb. hale getirebilirsiniz. Köprü Metni Biçimlendirme Dili (HTML) etiketler için verileri de ekleyebilirsiniz. Bir tablonun özelliği ayarlama konusunda daha fazla bilgi için tablolara girişkonusuna bakın.

Not alanı belirtimleri

Bir form veya raporda 65.535 karakter bir metin kutusuna görüntüleyebilir depolama (karakter başına 2 bayt), 2 gigabayt denetlemek veya Access 2010'da Not alanları en çok 1 gigabayt karakter depolanabilir. Ayrıca, verileri Not alanı'na zengin metin biçimlendirmesi uygulayabilirsiniz. Örneğin, renkleri ayarlama, yazı tiplerini değiştirme ve veri kalın veya italik yapma.

Not alanı ekleme yolları

Access Not alanı yeni veya varolan bir tabloya eklemek için çeşitli yollar sağlar. Access veritabanınıza veri sayfası görünümü veya Tasarım görünümü yeni veya var olan bir tablo alanı ekleyebilirsiniz. Not alanı eklemek için Tasarım görünümünü kullandığınızda, zengin metin biçimi, Ara değer listesi gibi çeşitli alan özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Not alanı için ayarlayabileceğiniz özellikler hakkında daha fazla bilgi için Not alanı özelliği başvurusubölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Veri Sayfası görünümünde Not alanı ekleme

Aşağıdaki adımlarda, nasıl yeni bir Not alanı bir tablodan veri sayfası görünümü yerleştirin açıklanmaktadır.

Not alanı bir tablonun sonuna ekleme

 1. Tabloyu Veri Sayfası görünümünde açın.

 2. Sütun üstbilgisini Ekle'yi tıklatın ve Notseçin.

 3. Başlık satırını çift tıklatın ve yeni alan için bir ad girin.

tabloya yeni alan ekleme

Not alanı arasında iki alan ekleme

 1. Yeni Not alanı ekleme ve Alanı Ekle. seçmek için istediğiniz konumda sağındaki sütunu sağ tıklatın

 2. Alanı seçin ve tıklatın Alanları sekmesini

 3. ' I tıklatın Daha fazla alan seçin Not .

 4. Başlık satırını çift tıklatın ve yeni alan için bir ad girin.

diğer alanların altında Not alanının veri türünü bulun

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünde Not alanı ekleme

Not alanı yeni veya varolan bir tabloya eklemek için Tasarım görünümünü de kullanabilirsiniz. Veri Sayfası görünümü tersine, Tasarım görünümünde her alanı ve bir tablodaki özellik denetlemenizi sağlar. Bu bölümdeki adımlar varolan hem de yeni tablolar için Not alanı eklemek ve nasıl zengin metin düzenleme için Not alanı ayarlanacağı açıklanmaktadır.

Varolan tabloya Not alanı ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, Tasarım görünümü' nü tıklatın ve Not alanı eklemek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın.

 2. Tasarımcısının Alan adı sütununda, Not alanı adını girin. Örneğin: "Address", "Not" veya "Açıklamalar".

 3. Alan adının yanındaki Veri türü sütununu tıklatın ve Notseçinlisteden.

  tasarım görünümünden tabloya yeni alan ekleme

 1. Değişikliklerinizi kaydedin.

  Not: Tek tek alanları özelliklerini ayarlamak için Alan özellikleri bölmesini kullanın. Örneğin, zengin metin için metin biçimini değiştirmek için ya da arama alanındaki değerleri değiştirmek için bölmesini kullanabilirsiniz.

Yeni bir tabloya Not alanı ekleme

 1. Dosya sekmesinde, açıkçift tıklatın.

 2. İçindeiletişim kutusunu açın, veritabanını seçip açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Tablolar grubunda, Tablo'yu tıklatın.

 4. Yeni tablonun belge sekmesini sağ tıklatıp, ardından kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 5. Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenirse, yeni tablo için bir ad sağlayın.

 6. Alan Adı sütununda ilk boş satırı seçin ve alan için yeni bir ad girin. Tipik olarak, Not alanlarına "Açıklamalar" veya "Notlar" gibi adlar uygulanır.

 7. Alan adının yanındaki Veri türü sütununu tıklatın ve Not listeden seçin.

 8. Değişikliklerinizi kaydedin.

  İpucu: Tek tek alanları özelliklerini ayarlamak için Alan özellikleri bölmesini kullanın. Örneğin, zengin metin için metin biçimini değiştirmek için ya da arama alanındaki değerleri değiştirmek için bölmesini kullanabilirsiniz.

Metin kutusu, Not alanı bağlarsanız, de ayarlamalısınız metin kutusu için Metin biçimi özelliği Zengin metin.

Veri zengin metin olarak biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: bir denetim veya zengin metin destekleyen sütuna veri girme veya düzenleme.

Sayfanın Başı

Not alanı silme

Not alanı bir tablodan kaldırmak için veri sayfası görünümü veya Tasarım görünümü kullanabilirsiniz.

Uyarı: 

Veri içeren Not alanı sildiğinizde, bu veriler kalıcı olarak kaybolur ve silme işlemini geri alamazsınız. Tüm tablo alanları veya diğer veritabanı bileşenleri silmeden önce veritabanınızı yedeklemeniz.

Veri Sayfası görünümünde Not alanı silme

 1. Veritabanını açın ve Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

 2. Not alanı bulun, üstbilgi satırı (adı) sağ tıklatın ve Alanı Sil'itıklatın.

 3. Silmeyi onaylamak için Evet'i tıklatın.

Tasarım görünümünde Not alanı silme

 1. Veritabanını açın ve Gezinti Bölmesi'nde, Tasarım görünümü' nü tıklatın ve değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın.

 2. Not alanı yanındaki satır seçiciyi (boş kare) sağ tıklatın ve Satır Sil'itıklatın.

 3. Silmeyi onaylamak için Evet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Not alanı özellik başvurusu

Bir tabloya Not alanı eklemek için Tasarım görünümünü kullanırken, alanın birtakım özelliklerini ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Buradaki tabloda, Not alanı özellikleri listelenmekte ve özelliklerin ayarlanmasının ve değiştirilmesinin etkisi de dahil olmak üzere bunların her birinin ne işe yaradığı açıklanmaktadır.

Özellik

Kullanımı

Biçim

Görüntüleme biçimi tanımlamak için özel biçimlendirme karakterleri girin. Burada tanımlanan biçimleri veri sayfaları, formlar ve raporlar içinde görünür.

Başlık

Metin alanınızın adını belirtir. Bu özellik en çok 2.048 karakter kabul eder. Başlık belirtmezseniz, Access varsayılan alan adını uygular.

Varsayılan Değer

Otomatik olarak yeni bir kayıt eklendiğinde, bu alan için belirtilen değer atar. Aşağıdaki gibi bir değer belirtirseniz, örneğin, "en çok 65 KB metni girin." Böylece kullanıcılar 255 karakter girebilirsiniz anımsatın.

Geçerlilik Kuralı

Bir kayıt, alan veya denetime girilen verilerle ilgili gereklilikleri belirtir. Alan için tanımlanan kuralı ihlal eden veri girdiğinizde, sonuçta görüntülenecek hata iletisini belirtmek için Geçerlilik Metni özelliğini kullanabilirsiniz. En fazla uzunluk: 2.048 karakter.

Geçerlilik kurallarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için geçerlilik kuralı kullanarak veri girişini kısıtlamamakalesine bakın.

Geçerlilik Metni

Kullanıcıların bir geçerlilik kuralını ihlal edildiğinde görüntülenen hata iletisinde metni belirtir. Geçerlilik kuralları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için geçerlilik kuralı kullanarak veri girişini kısıtlamamakalesine bakın.

Gerekli

Evet olarak ayarlandığında, alana veya alanla bağlantılı tüm denetimlere bir değer girmeniz gerekir ve bu değer Boş olamaz.

Sıfır Uzunluk İzni

Evet olarak ayarlandığında, bir alana sıfır uzunluklu dize girebilirsiniz. Sıfır uzunluklu dize hiç karakter içermez ve bu dizeleri, bir alan için değer olmadığını bildiğinizi belirtmek için kullanırsınız. Sıfır uzunluklu dize girmek için aralarında boşluk bırakmadan iki çift tırnak işareti ("") yazın.

Dizin

Büyük miktarda veriler için çalıştırılan sorguları, sıralama ve gruplama işlemlerini hızlandırmak için dizin kullanabilirsiniz. Kullanıcıların yinelenen bilgiler girmesini önlemek için de dizin kullanabilirsiniz. Seçenekler:

 • Yok: (varsayılan) dizin oluşturmayı devre dışı bırakır

 • Evet (yineleme var): Dizinler alan ve yinelenen değerler verir. Örneğin, yinelenen ilk ve son adlar olabilir.

 • Evet (yineleme yok): Dizinler alan ve yinelenen değerler izin vermez.

Unicode Sıkıştırma

Access, Metin, Not ve Köprü alanlarındaki verileri göstermek için Unicode kullanır. Unicode karakter başına bir yerine 2 bayt kullandığından daha çok depolama alanı kaplar. Dosya boyutunu azaltmaya yardımcı olmak için, Metin, Not veya Köprü alanlarının Unicode Sıkıştırma özelliğinin varsayılan değeri Evet olarak ayarlanır. Evet olarak ayarlandığında, ilk baytı 0 olan tüm karakterler depolanırken sıkıştırılır ve alındığı zaman sıkıştırma kaldırılır.

Bir Not alanındaki veriler, sıkıştırma sonrasında 4.096 bayt veya daha az depolama alanı gerektiriyorsa sıkıştırılmaz. Sonuç olarak, bir Not alanının içeriği bir kayıtta sıkıştırılırken, bir başkasında sıkıştırılmayabilir.

IME (Giriş Yöntemi Düzenleyicisi) Modu

Japonca veya Kore dilinde oluşturulan belgeleri Access'in İngilizce sürümlerinde kullanmayı sağlayan bir araç olan Giriş Yöntemi Düzenleyicisi'ni belirtir. Varsayılan değer: Denetim Yok. Bu özelliği kullanma konusunda daha fazla bilgi için, F1 tuşuna basın.

IME Tümce Modu

Bir Giriş Yöntemi Düzenleyicisi ile girebileceğiniz veri türünü belirtir. Bu özelliği kullanma konusunda daha fazla bilgi için, F1 tuşuna basın.

Akıllı Etiketler

Alan ve alanla bağlantılı denetimler için bir veya daha fazla Akıllı Etiket belirtin. Akıllı Etiketler, bir alandaki veri türlerini tanıyan ve bu türe göre eylem yapmanıza olanak sağlayan bileşenlerdir. Örneğin, bir E-posta Adresi alanında, bir Akıllı Etiket yeni bir posta iletisi başlatabilir veya adresi kişi listesine ekleyebilir.

Kullanılabilir Akıllı Etiketler listesini görmek için Oluşturucu düğmesi tıklatın.

Metin Biçimi

Zengin metin düzenlemeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Zengin metin düzenlemeyi etkinleştirmek için Zengin Metin'i seçin.

Not: Alan için zengin metin düzenlemeyi etkinleştirirseniz ve sonra alana bir metin kutusu denetimi bağlarsanız, denetim için de zengin metin düzenlemeyi etkinleştirmeniz gerekir.

Metin Hizalama

Bir Not alanındaki veriler için hizalamayı belirtir. Şu seçenekleriniz vardır:

 • Genel: Metni sola, sayıları ve tarihleri sağa hizalar

 • Sol: tüm metin, tarihler ve sayılar sola hizalar.

 • Merkezi: tüm metin, tarihler ve sayıları merkezleri

 • Sağ: tüm metin, tarihler ve sayıları sağa hizalar.

 • Dağıt: tüm metin, tarihler ve sayıları alan veya metin kutusunda her iki tarafına karşı eşit olarak hizalar.

Yalnızca Sona Ekle

Alan değeri değişiklikleri izlemek belirler.

İki ayar vardır:

 • Evet: değişiklikleri izler. Alan değeri geçmişini görüntülemek için alanı sağ tıklatın ve sütun Geçmişi Göster'i tıklatın.

 • Yok: değişiklikleri izleme değil.

Uyarı: Bu özellik Hayır olarak ayarlandığında, var olan alan değeri geçmişini siler.


Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×