Nesne Biçimlendirme (Dolgu bölmesi)

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Dolgu ile şeklin içi kastedilmektedir.

SmartArt grafiğinizin şekillerine dolgu efekti eklemek istiyorsanız, bkz. Şeklin, şekil kenarlığının veya tüm SmartArt grafiğinin rengini değiştirme.

Notlar: 

  • Bu iletişim kutusundaki seçenekler değiştirdiğinizde, değişiklikleri iletişim kutusunu kapatmadan SmartArt grafiğinize, Şekil veya diğer nesne değişikliklerin etkilerini görmek kolaylaştırarak Şeklinizin hemen uygulanır. Değişiklikler hemen uygulanır olmadığından, Bununla birlikte, onu bu iletişim kutusunda İptal ' i tıklatın mümkün değildir. Değişiklikleri kaldırmak için Geri Al Geri Al düğmesi kaldırmak istediğiniz her değişiklik için Hızlı Erişim Araç çubuğu tıklatın gerekir.

  • Arada başka bir iletişim kutusunda değişiklik yapmadıysanız, bir iletişim kutusu seçeneğinde yaptığınız değişikliği anında geri alabilirsiniz.

  • Hem şekli hem de iletişim kutusunu aynı anda görebilmek için iletişim kutusunu taşımak isteyebilirsiniz.

Dolgu yok     Şekli saydam veya renksiz yapmak ya da şekilden dolguyu kaldırmak için bu seçeneği tıklatın.

Düz dolgu     Şekle renk ve saydamlık eklemek için bu seçeneği tıklatın.

Gradyan dolgu     Şekle gradyandolgu eklemek için bu seçeneği tıklatın.

Resim veya doku dolgusu     Şekilde resmi dolgu olarak kullanmak veya şekle doku eklemek için bu seçeneği tıklatın.

Desen dolgusu     Bir şekilde dolgu olarak yinelenen yatay veya dikey çizgilerden, noktalardan, kesik çizgilerden veya şeritlerden oluşan bir tasarım kullanmak için bu seçeneği tıklatın.

Slayt arka plan dolgusu (yalnızca PowerPoint)    Sunu arka planını şekil, çizgi veya karakterin arka planı olarak kullanmak için bu onay kutusu seçin.

Düz dolgu

Renk Doldur

Renk     Şekle renk seçmek için, Renk Düğme resmi düğmesini tıklatın, ardından istediğiniz rengi seçin. tema renkleri bulunmayan bir rengi değiştirmek isterseniz, Diğer Renkler'i tıklatın, ardından ya Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın ya da Özel sekmesinde kendi renginizi oluşturun. Daha sonra belgenin tema değiştirirseniz özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

Saydamlık     Bir şeklin ardını ne kadar görebileceğinizi belirtmek için Saydamlık kaydırıcısını sürükleyin veya kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. Yüzde değerini 0 (tamamen donuk, varsayılan ayar) - 100 (tamamen saydam) arasında değiştirebilirsiniz.

Gradyan dolgu

Gradyan dolgu, iki veya daha çok dolgu renginin aşamalı olarak birbirine karıştırılmasıdır.

Gradyan dolgusu olan bir şeklin ve gradyanı oluşturan üç rengin gösterildiği diyagram.
Üç renk arasında aşamalı olarak değişen bir şekil dolgusu

Belirlenmiş renkler     Çizgile yerleşik gradyan dolgu seçmek için Belirlenmiş renkler'i Düğme resmi , ardından da istediğiniz seçeneği tıklatın.

Tür     Gradyan dolgu çizerken kullanılacak yönü belirtmek için listeden bir seçenek belirleyin. Seçtiğiniz Tür kullanılabilirYön'ü saptar.

Yön     Renk ve gölgelerin farklı bir ilerleyişini seçmek için Yön'ü, ardından da istediğiniz seçeneği tıklatın. Yönler, seçtiğiniz gradyan Türüne göre kullanılabilir.

Açı     Şekilde gradyan dolgunun döneceği açıyı belirtmek için istediğiniz açı değerini listeden tıklatın. Bu seçenek ancak Tür olarak Doğrusal seçtiğinizde kullanılabilir.

Gradyan durakları

Gradyan durakları gradyanı oluşturan renkleri tek tek gösterir. Kırmızıdan yeşile ve maviye doğru soluklaşan bir gradyan oluşturmak istiyorsanız üç gradyan durağına ihtiyacınız vardır: bir kırmızı, bir mavi ve bir yeşil gradyan durağı. Gradyan durakları dört özellikle tanımlanır: Konum, Renk, Parlaklık ve Saydamlık. Bu değerlerin her biri tüm duraklara değil, gradyan durağının kendisine uygulanır.

Gradyan durağı kaydırıcısı    Gradyan dolgu birçok gradyan durağından oluşur; her seferinde ancak tek bir gradyan durağını değiştirebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz gradyan durağını tıklatın; Renk, Konum, Parlaklık ve Saydamlık seçenekleri söz konusu gradyan durağının geçerli ayarlarını gösterir.

Gradyan durağı kaydırıcısı
Gradyan durağı kaydırıcısı

Gradyan durağı ekleme      Gradyan durağı ekle düğmesi Gradyan durağı eklemek için Gradyan durağı ekle düğmesi düğmesini tıklatın ve istediğiniz Renk, Parlaklık ve Saydamlık seçeneklerini ayarlayın.

Gradyan durağını kaldırma      Gradyan duraklarını kaldır düğmesi Gradyan durağını kaldırmak için kaydırıcıda silmek istediğiniz durağı tıklatın ve Gradyan duraklarını kaldır düğmesi düğmesini tıklatın.

Renk     Gradyan durağında kullanılacak rengi seçmek için, Renk Düğme resmi düğmesini tıklatın, ardından istediğiniz rengi seçin. tema renkleri bulunmayan bir rengi değiştirmek isterseniz, Diğer Renkler'i tıklatın, ardından ya Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın ya da Özel sekmesinde kendi renginizi oluşturun. Daha sonra belgenin tema değiştirirseniz özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

Konum     Gradyan durağının konumunu ayarlamak için kutuya bir sayı girin veya gradyan kaydırıcısında gradyan durağına gidin. Durağın konumu rengin gradyanda görüneceği yeri belirler.

Gradyan durağı kaydırıcısı

Parlaklık     Parlaklık kaydırıcısını hareket ettirin veya kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin.

Saydamlık     Belirtilen Konum'da bir şeyin ötesini ne kadar görebileceğinizi belirtmek için Saydamlık kaydırıcısını hareket ettirin veya kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. Saydamlık yüzdesini 0 (tam opak, varsayılan ayar) ile %100 (tam saydam) arasında değiştirebilirsiniz.

Şekille döndür     Şeklin dönmesiyle gradyan dolguyu da döndürmek için bu onay kutusunu seçin.

Resim veya doku dolgusu

Doku     Yerleşik bir doku seçmek için bu düğmeyi ve ardından istediğiniz seçeneği tıklatın.

Ekleme

Dosya     Dosyadan resim eklemek için bu düğmeyi tıklatıp eklemek istediğiniz resmi bulun. Eklemek için resmi çift tıklatın.

Pano     Panodan veya başka bir programdan resim yapıştırmak veya kopyalamak için bu düğmeyi tıklatın.

Küçük resim     Küçük resim eklemek için bu düğmeyi tıklatın ve sonra veya tümünü veya bazılarını küçük dosya adını yazın, klip açıklayan bir sözcüğü Ara metin kutusuna yazın. Aramanızda Office.com'da bulunan küçük resim eklemek için Office.com sitesinden içerik Ekle onay kutusunu seçin, Git' i tıklatın ve sonra küçük resmi eklemek için tıklatın.

Resmi doku olarak döşe     Bir resim dolgusu, ya seçilen şekle (şekillere) sığacak biçimde uzatılır ya da şekli dolduracak biçimde döşenir (yatay ve dikey olarak yinelenir). Aynı resmin birden çok kopyasını şeklin dokusu olarak kullanmak amacıyla bu onay kutusunu seçin.

Döşeme seçenekleri

Aşağıdaki seçenekler, doku dolgusu için ölçek faktörünü belirler.

X Konumu     Döşeli resim dolgusunun tamamını sola (negatif sayılar) veya sağa (pozitif sayılar) doğru değiştirmek için kutuya bir sayı girin.

Uzaklık Y     Döşenmiş resim dolgusunun tümünü yukarı (negatif sayı) veya aşağı (pozitif sayı) kaydırmak için kutuya bir sayı girin.

Ölçek X     Özgün görüntünün yatay ölçeklendirilmesinde yüzde belirtmek için kutuya bir sayı girin.

Ölçek Y     Özgün görüntünün dikey ölçeklendirilmesinde yüzde belirtmek için kutuya bir sayı girin.

Hizalama     Hizalama, döşemenin başladığı tutturma konumunu tanımlar. Döşeli resmin veya dokunun konumunu belirlemek için listeden bir seçenek belirleyin.

Ayna türü     İster yatay veya dikey döşemelerin ayna görüntüsü oluşturmasını, ister her döşemenin diğerine göre dönmesini belirtmek için listeden bir seçenek belirleyin.

Saydamlık     Resmin veya dokunun ötesini ne kadar görebileceğinizi belirtmek için Saydamlık kaydırıcısını hareket ettirin veya kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin. Saydamlık yüzdesini 0 (tam opak, varsayılan ayar) ile %100 (tam saydam) arasında değiştirebilirsiniz.

Şekille döndür     Resim veya doku uygulamasını şekille birlikte döndürmek için bu onay kutusunu seçin.

Desen dolgusu

Bir şekilde dolgu olarak yinelenen yatay veya dikey çizgilerden, noktalardan, kesik çizgilerden veya şeritlerden oluşan bir tasarım kullanmak için istediğiniz deseni tıklatın.

Ön plan rengi     Desen dolgusu ön için kullanılan renk seçmek için renk Düğme resmi tıklatın ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın. Değiştirmek için içinde tema renkleriolmayan bir renk Diğer Renkler'itıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya özel renkleri Özel sekmesinde kendi renginizi oluşturmak ve Standart sekmesinde renkler Daha sonra belge temadeğiştirirseniz güncellenmez.

Arka plan rengi     Desen dolgusu arka planı için kullanılan renk seçmek için renk Düğme resmi tıklatın ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın. Değiştirmek için içinde tema renkleriolmayan bir renk Diğer Renkler'itıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya özel renkleri Özel sekmesinde kendi renginizi oluşturmak ve Standart sekmesinde renkler Daha sonra belge temadeğiştirirseniz güncellenmez.

Slayt arka plan dolgusu

Yalnızca PowerPoint

Sunu arka planını şekil, çizgi veya karakterin arka planı olarak kullanmak için bu onay kutusu seçin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×