Nakit akışını gözden kaçırmayın: Excel'de NBD ve İVO'yu hesaplama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

İş yatırımlarınızda karlılığı en üst düzeye çıkarmanın ve riskleri en aza indirmenin en iyi yolunu bulmaya çalışırken uykusuz kaldığınız geceler olmadı mı? Yatakta dönüp durmayı bırakın. Sakinleşin ve akışı izleyin.

Yani, nakit akışını. Nakit akışınıza veya işletmenizde neler geldiğine ve nelerin gittiğine bir gözatın. Pozitif nakit akışı gelen nakit miktarının ölçüsü (satışlar, faiz gelirleri, hisse senedi ihracı vb.), negatif nakit akışı ise giden nakit miktarının ölçüsüdür (harcamalar, ücretler, vergiler vb.). Net nakit akışı pozitif nakit akışınızla negatif nakit akışınız arasındaki farktır ve işletmeyle ilgili şu en temel soruyu yanıtlar: Kasada ne kadar para kaldı?

İşletmenizi büyütmek için, uzun dönemde paranızı nereye yatıracağınız hakkında önemli kararlar vermeniz gerekir. Microsoft Excel seçenekleri karşılaştırmanıza ve doğru seçimler yapmanıza yardımcı olabilir; bu şekilde hem gündüzleri hem de geceleri sükunetinizi koruyabilirsiniz.

Sermaye yatırımı projeleri hakkında sorular sorma

Paranızı kasadan çıkarmak, işletme sermayesi yapmak ve işinizi meydana getiren projelere yatırmak istiyorsanız, bu projeler hakkında bazı sorular sormanız gerekir:

  • Yeni bir uzun dönemli proje karlı olacak mı? Ne zaman?

  • Paranın başka bir projeye yatırılması daha iyi bir seçenek mi?

  • Süren bir projeye daha fazla yatırım yapmalı mıyım, yoksa kayıplarıma bir son verme zamanı geldi mi?

Şimdi bu projelerin her birine daha yakından bakın ve şu soruyu sorun:

  • Bu projenin negatif ve pozitif nakit akışları nelerdir?

  • Büyük bir başlangıç yatırımının etkileri nelerdir ve ne kadar bir miktar aşırı olur?

Sonunda size gereken, proje seçeneklerini karşılaştırmak için kullanabileceğiniz temel rakamlardır. Öte yandan bu rakamlara ulaşmak için paranın zaman değerini de çözümlemenize eklemelisiniz.

Bir zamanlar babam bana şöyle demişti: "Oğlum, en iyisi parayı olabildiğince çabuk almak ve olabildiğince uzun süre elinde tutmaktır." Sonraki yaşantımda neden böyle olduğunu öğrendim. Bu parayı birleşik faiz getirisine yatırabilirsiniz, yani paranız size daha fazla para kazandırabilir. Başka bir deyişle, paranın ne zaman gittiği veya geldiği, ne kadar para gittiği veya geldiği kadar önemlidir.  

NBD ve İVO değerlerini kullanarak soruları yanıtlama

Bu soruların tümünü yanıtlamanıza yardımcı olacak iki mali yöntem vardır: net bugünkü değer (NBD) ve iç verim oranı (İVO). Hem NBD hem de İVO yöntemi sermaye yatırım projesi değerlendirmenize paranın zaman değerini de bir faktör olarak eklediklerinden, bunlara iskonto edilmiş nakit akışı yöntemleri denir. Hem NBD hem de İVO yöntemi gelecekte yapılacak bir dizi ödemeye (negatif nakit akışı), gelire (pozitif nakit akışı), kayıplara (negatif nakit akışı) veya "kazanan yok" durumlarına (sıfır nakit akışı) dayanır.

NBD

NBD paranın bugünkü değeri cinsinden gösterilen nakit akışlarının net değerini verir. Paranın zaman değerine bağlı olarak, bugün alınan bir lira yarın alınacak bir liradan daha değerlidir. NBD her nakit akışı dizisi için işte bu güncel değeri hesaplar ve bunları toplayarak net bugünkü değeri bulur.  

NBD'nin formülü şöyledir:

Denklem

Burada n nakit akışlarının sayısı ve i de faiz veya iskonto oranıdır olur.

İVO

İVO, NBD'yi temel alır. Bunu NBD'nin özel bir durumu olarak düşünebilirsiniz. Burada hesaplanan verim oranı, 0 (sıfır) net bugünkü değere karşılık gelen faiz oranıdır.

NPV(IRR(values),values) = 0

Dizideki tüm negatif nakit akışları tüm pozitif nakit akışlarından önce gerçekleştiyse veya projenin nakit akışı dizisi tek bir negatif nakit akışı içeriyorsa, İVO benzersiz bir değer verir. Sermaye yatırımı projelerinin çoğu büyük bir negatif nakit akışıyla (ön yatırım) başlar ve bunu bir dizi pozitif nakit akışı izler; dolayısıyla bunların benzersiz birer İVO'su olur. Bununla birlikte, kimi zaman birden çok kabul edilebilir İVO olabileceği gibi, kimi zaman da hiç olmaz.

Projeleri karşılaştırma

NBD projenin istenen verim oranından (kabul edilebilir en düşük getiri oranı olarak da adlandırılır) daha çok mu yoksa daha az mı kazanacağını belirler ve projenin karlı olup olmayacağını saptamak için yararlıdır. İVO NBD'den bir adım ileri gider ve proje için belirli bir verim oranı saptar. Hem NBD hem de İVO, rakip projeleri karşılaştırmak ve işletmenizde en iyi seçimi yapmak için kullanabileceğiniz rakamlar sağlar.

Uygun Excel işlevini seçme

hangi Office Excel işlevlerini kullanabilirsiniz NBD ve ivo Değerlerini hesaplamak için? Beş vardır: NBD işlevi, ANBD işlevi, İç_verim_oranı işlevi, Aiçverimoranı işlevive D_iç_verim_oranı işlevi. Seçtiğiniz hangisinin tercih ettiğiniz finansal yöntemi, olup nakit akışlarının düzenli aralıklarla ortaya ve nakit akışları dönemsel olmanıza bağlıdır.

Not: Nakit akışlarının negatif, pozitif veya sıfır değerlerini belirtilir. Bu işlevler kullandığınızda, ilk dönemin başındaki ve tüm diğer gerçekleşen nakit dönem ucunda akışlarını gerçekleşen hemen nakit akışlarını idare nasıl için belirli dikkat edin.

İşlevin sözdizimi

Yapmak istediğiniz

Açıklamalar

NBD işlevi (oran, Değer1, [Değer2],...)

Aylık veya yıllık gibi düzenli aralıklarla gerçekleşen nakit akışlarını kullanarak net bugünkü değeri saptama.

Birer değer olarak belirtilen her nakit akışı dönemin sonunda gerçekleşir.

İlk dönemin başlangıcında ek bir nakit akışı ise, NBD işlevinin verdiği değer eklenmesi gerekir. Örnek 2 NBD işlevinin Yardım konusuna bakın.

ANBD işlevi (oran, değerler, tarihler)

Düzensiz aralıklarla gerçekleşen nakit akışlarını kullanarak net bugünkü değeri saptama.

Birer değer olarak belirtilen her nakit akışı zamanlanmış bir ödeme tarihinde gerçekleşir.

İç_verim_oranı işlevi (değerler, [tahmin])

Aylık veya yıllık gibi düzenli aralıklarla gerçekleşen nakit akışlarını kullanarak iç verim oranını saptama.

Birer değer olarak belirtilen her nakit akışı dönemin sonunda gerçekleşir.

İÇ_VERİM_ORANI, bu oran için yapılan bir tahminle başlayan (tahmin olarak belirtilir) ve doğru İÇ_VERİM_ORANI'na ulaşılana kadar bu değeri tekrar tekrar değiştiren bir dizi yinelenen arama yordamı aracılığıyla hesaplanır. Tahmin bağımsız değişkenini belirtmek isteğe bağlıdır; Excel varsayılan değer olarak %10'u kullanır.

Birden çok kabul edilebilir yanıt varsa, İÇ_VERİM_ORANI işlevi yalnızca bulduğu ilk yanıtı verir. İÇ_VERİM_ORANI hiçbir yanıt bulamazsa, #SAYI! hata değerini verir. Hata alırsanız veya beklediğiniz sonucu elde edemezseniz tahmin için farklı bir değer kullanın.

Not    Birden çok olası iç verim oranı varsa, farklı bir tahmin farklı bir sonuç verebilir.

Aiçverimoranı işlevi (değerler, tarihler, [tahmin])

Düzensiz aralıklarla gerçekleşen nakit akışlarını kullanarak iç verim oranını saptama.

Birer değer olarak belirtilen her nakit akışı zamanlanmış bir ödeme tarihinde gerçekleşir.

AİÇVERİMORANI, bu oran için yapılan bir tahminle başlayan (tahmin olarak belirtilir) ve doğru AİÇVERİMORANI'na ulaşılana kadar bu değeri tekrar tekrar değiştiren bir dizi yinelenen arama yordamı aracılığıyla hesaplanır. Tahmin bağımsız değişkenini belirtmek isteğe bağlıdır; Excel varsayılan değer olarak %10'u kullanır.

Birden çok kabul edilebilir yanıt varsa, AİÇVERİMORANI işlevi yalnızca bulduğu ilk yanıtı verir. AİÇVERİMORANI hiçbir yanıt bulamazsa, #SAYI! hata değerini verir. Hata alırsanız veya beklediğiniz sonucu elde edemezseniz tahmin için farklı bir değer kullanın.

Not     Birden çok olası iç verim oranı varsa, farklı bir tahmin farklı bir sonuç verebilir.

D_iç_verim_oranı işlevi (değerler, Finansman_faiz_oranı, tekraryatırım_oranı)

Aylık veya yıllık gibi düzenli aralıklarla gerçekleşen nakit akışlarını kullanarak ve hem yatırım maliyetini hem de nakdin yeniden yatırımından elde edilen faizi göz önüne alarak değiştirilmiş iç verim oranını saptama.

Birer değer olarak belirtilen her nakit akışı dönemin sonunda gerçekleşir; yalnızca dönemin başındaki değeri belirleyen ilk nakit akışı bunun dışındadır.

Nakit akışlarında kullanılan para için ödediğiniz faiz oranı finansman_faiz_oranı öğesinde belirtilir. Nakit akışlarıyla yeniden yatırım yaparak elde ettiğiniz faiz oranı tekrar_yatırım_oranı öğesinde belirtilir.

Ek bilgi

NBD ve İç_verim_oranı kullanma hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Excel veri çözümlemesi ve iş modelleme l Wayne Winston tarafından bölüm 8, "Değerlendirirken Yatırımlar ile Net bugünkü değeri ölçüt" ve "İç birini verim," Bölüm 9, bakın. Bu kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×