MsgBox İşlevi

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Access Masaüstü veritabanındaki, MsgBox işlevi bir iletişim kutusunda bir ileti görüntüler, kullanıcının bir düğmeyi tıklatabilir bekler ve kullanıcının hangi düğmeyi gösteren bir Tamsayı döndürür.

Söz dizimi

MsgBox ( istemi [düğmeleri ] [bir, başlık ] [, helpfile ] [Bağlam ] )

MsgBox işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

Bağımsız değişken

Açıklama

istemi

Gerekli. Dize ifadesi iletişim kutusunda ileti olarak görüntülenir. İstemi uzunluğu en çok kullanılan karakterleri genişliğini bağlı olarak 1024 karakter yaklaşık olabilir. Birden fazla satırı istemi oluşuyorsa, bir satır başı karakteri (Chr(13)), satır besleme karakteri (Chr(10)) kullanarak satırları ayırabilirsiniz veya satır başı – satır besleme karakteri (Chr(13) & Chr(10)) bileşimi her satır arasında.

düğmeler

İsteğe bağlı. görüntülenecek düğmeleri, simge stilini kullanmak için varsayılan düğme kimliğini ve Şekil ileti kutusunun türünü ve sayısını belirten değerlerinin toplamı olan sayısal ifade . Atlanırsa, düğmeleri için varsayılan değeri 0'dır.

Başlık

İsteğe bağlı. Dize ifadesi iletişim kutusunun başlık çubuğunda görüntülenir. Başlıkatlarsanız, başlık çubuğunda uygulama adı yer alır.

HelpFile

İsteğe bağlı. İçeriğe duyarlı Yardım iletişim kutusunda sağlamak amacıyla kullanmak için Yardım dosyasını tanımlayan dize ifadesi. HelpFile verdiyse, Bağlam de sağlanmalıdır.

bağlam

İsteğe bağlı. Uygun Yardım konusu için Yardım yazar tarafından atanan Yardım bağlam sayıdır sayısal ifade. Bağlam verdiyse, helpfile de sağlanmalıdır.


Ayarlar

Düğmeleri bağımsız değişken ayarlar şunlardır:

Sabit

Değer

Açıklama

vbOKOnly

0

Tamam düğmesi yalnızca görüntüleme.

vbOKCancel

1

Tamam ve İptal düğmeleri gösterme.

vbAbortRetryIgnore

2

İptal etmek, yeniden deneyinve Yoksay düğmeleri gösterme.

vbYesNoCancel

3

Evet, Hayırve İptal düğmeleri gösterme.

vbYesNo

4

Evet ve Hayır düğmelerini görüntüleme.

vbRetryCancel

5

Yeniden deneme ve İptal düğmeleri gösterme.

vbCritical

16

Kritik ileti simgesi görüntülenir.

vbQuestion

32

Uyarı sorgu    simgesi görüntülenir.

vbExclamation

48

Uyarı iletisi    simgesi görüntülenir.

vbInformation

64

Bilgi iletisi simgesi görüntülenir.

vbDefaultButton1

0

İlk düğmeyi varsayılır.

vbDefaultButton2

256

İkinci düğmesi varsayılır.

vbDefaultButton3

512

Üçüncü düğme varsayılır.

vbDefaultButton4

768

Dördüncü düğmesi varsayılır.

vbApplicationModal

0

Uygulama kalıcı; Kullanıcı geçerli uygulamada çalışma devam etmeden önce ileti kutusuna yanıt gerekir.

vbSystemModal

4096

Sistem kalıcı; tüm uygulamalarda ileti kutusuna kullanıcı yanıt kadar askıya.

vbMsgBoxHelpButton

16384

İleti kutusuna Yardım düğmesi ekler

VbMsgBoxSetForeground

65536

İleti kutusu penceresi ön plan penceresi belirtir.

vbMsgBoxRight

524288

Metni sağa hizalı

vbMsgBoxRtlReading

1048576

Metin olarak sağ İbranice ve Arapça sistemlerinde okuma sola gösterileceği belirtir


İpucu: İfadenizi gerektirir hangi bağımsız değişkenleri görebilmek için Access 2010'da, IntelliSense, İfade Oluşturucusu'nu bulunur.

İletişim kutusunda görüntülenen düğmeler türünü ve sayısını (0 – 5) değerlerinin ilk grubu açıklar; İkinci bir grup (16, 32, 48, 64) simge stilini açıklar; üçüncü bir grup (0, 256, 512) varsayılan düğmedir belirler; ve dördüncü grubu (0, 4096) ileti kutusunun şekil belirler. Düğmeleri bağımsız değişkeni için son bir değer oluşturmak için sayıları eklerken, her grup tek bir numaradan kullanın.

Not: Bu sabitler, Visual Basic for Applications tarafından belirtilir. Sonuç olarak, adlar herhangi bir yere kodunuzda gerçek değerler yerine kullanılabilir.

Dönüş değerleri

Sabit

Değer

Açıklama

vbOK

1

Tamam

vbCancel

2

İptal

vbAbort

3

İptal etme

vbRetry

4

Yeniden deneyin

vbIgnore

5

Yoksay

vbYes

6

Evet

vbNo

7

Hayır


Notlar

Helpfile Bağlam sağlandığında kullanıcı F1 tuşuna basabilirsiniz (Windows) ya da Bağlamkarşılık gelen Yardım konusu görmek için Yardım (Macintosh). Bazı ana uygulamaları, örneğin, Microsoft Excel'de, Yardım düğmesini iletişim kutusuna da otomatik olarak ekleyin.

İptal düğmesi iletişim kutusu görüntülenirse, ESC tuşuna basarak İptal' i tıklatarak aynı etkiyi bulunur. İletişim kutusu Yardım düğmesini içeriyorsa, içeriğe duyarlı Yardım iletişim kutusunda sağlanır. Bununla birlikte, diğer düğmelerden birini tıklandığında kadar hiçbir değer verilir.

Not: En fazla ilk adlandırılmış bağımsız belirtmek için içinde bir ifadeMsgBox kullanmanız gerekir. Bazı konumsal bağımsız değişkenleri atlamak için ilgili virgül ayırıcı eklemeniz gerekir.

Örnek

Not: Bu işlev bir Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımını izleyen örnekler gösterir.

Bu örnekte, Evet ve Hayır düğmelerini içeren bir iletişim kutusunda bir kritik hata iletisi görüntülemek için MsgBox işlevi kullanılmaktadır. Varsayılan yanıt Hayır düğmesini belirtilir. Kullanıcı tarafından seçilen düğmesindeki MsgBox işlev tarafından döndürülen değer bağlıdır. Bu örnekte, o DEMO.HLP1000için eşit Yardım bağlam numarasına sahip bir konuyu içeren bir Yardım dosyası olduğunu varsayar.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If
Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×