Microsoft Visual Basic .NET kodunun UML eşleşmesi hakkında

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Ters mühendislik sırasında, Visual Basic .NET'teki aşağıdaki kod yapıları UML öğelerine karşılık gelir.

Namespace

Visual Basic'teki bir Ad Alanı, tersine mühendislikle UML paket olarak eklenir ve şunları içerir:

 • Ad

 • Üyeler

Sınıf

Visual Basic'teki bir sınıf, tersine mühendislikle UML sınıf olarak eklenir ve şunları içerir:

 • Ad

 • Devralınan sınıflar ve uygulanan arabirimler

 • Görünürlük (genel, korumalı veya özel)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Üye işlemleri / işlevleri (Üye değişkenleri)

Aşağıdaki Visual Basic sınıf yapıları Microsoft Office Visio UML'de desteklenmez:

 • Friend

 • Shadows

Arabirimi

Visual Basic'teki bir arabirim, tersine mühendislikle UML arabirim olarak eklenir ve şunları içerir:

 • Ad

 • Görünürlük (genel, korumalı veya özel)

 • IsLeaf

 • Taban arabirimleri

 • Üye işlemleri

Numaralandırılmış türü

Visual Basic Numaralandırılmış türe ters mühendislik << numaralandırma >> Klişe ile UML veri türü olarak ve içerir:

 • Ad

 • Görünürlük (genel, korumalı veya özel)

 • IsLeaf

 • Taban sınıflar

 • Üyeler

Not: Visual Basic'te tamsayı türlerinin tersine mühendisliği yapılmaz.

Yapısı

Visual Basic bir yapıda ters mühendislik bir UML sınıfı << Yapı >> Klişe olarak ve içerir:

 • Ad

 • Görünürlük (genel, korumalı veya özel)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Taban sınıflar ve uygulanan arabirimler

 • Üyeler

Özellikler

Visual Basic özelliklerinde ters mühendislik UML işlemleri ve şunları içerir:

 • Ad

 • Görünürlük (genel, korumalı veya özel)

 • Tür

 • Getter (Değer Döndürücü) ve Setter (Atayıcı)

Not: Visual Basic'te, default (varsayılan) özelliği desteklenmez.

Temsilciler

Visual Basic'teki temsilciler, tersine mühendislikle <<delegate>> klişesi olan UML sınıfları olarak eklenir ve şunları içerir:

 • Ad

 • Görünürlük (genel, korumalı veya özel)

 • İmza (sınıfa işlem olarak eklenir)

Üye işlemleri

Visual Basic'teki üye işlemleri UML modeline UML işlemleri olarak eklenir ve şunları içerir:

 • Ad

 • Görünürlük (genel, korumalı veya özel)

 • Kapsam (statik veya paylaşılan)

 • IsPolymorphic

 • IsAbstract

 • İşlem türü

İşlemler türlerine göre (yapıcı, yıkıcı, işleç veya yordam gibi) işaretlenir. UML İşlem Özellikleri iletişim kutusunun Kod Oluşturma Seçenekleri sayfasını kullanarak UML modelinde bu bayrakları görüntüleyebilirsiniz.

 • Dönüş türü

 • Parametreler

 • mustOverride

Not: Aşağıdaki Visual Basic üye işlemleri Microsoft Office Visio UML'de desteklenmez:

 • Not overridable (Geçersiz kılınamaz): doğrudan desteklenmez, operation::IsLeaf UML öğesiyle eşleşir

 • Overload'lar (Aşırı yüklemeler): desteklenmez

 • Handle'lar (Tanıtıcılar): desteklenmez

Olayları

Visual Basic'teki olaylar bu modele işlem olarak eklenir ve şunları içerir:

 • Görünürlük (genel, korumalı veya özel)

 • Parametreler

Sabitleri

Visual Basic sabitleri ters mühendislik UML öznitelikleri ve şunları içerir:

 • Görünürlük (public veya private)

 • Tür

 • İlk değer

Sabitler bu modele değiştirilebilir alanı sabit olarak ayarlanmış öznitelikler olarak eklenir.

Örneğin, şu Visual Basic satırı:

Const str As String = "some text"

şu ilk değeri:

"some text"

alırken

Const x As Integer = 1

satırı, 1 ilk değerini alır.

Not: Koddaki salt okunur öğeler tersine mühendislikle sabit olarak eklenir.

Üye değişkenleri

Visual Basic'teki üye değişkenleri UML modeline UML öznitelikleri olarak eklenir ve şunları içerir:

 • Ad

 • Tür

 • Görünürlük (genel, korumalı veya özel)

 • Kapsam (statik veya paylaşılan)

 • Changeable (frozen veya changeable)

 • İlk değer

Yöntem parametreleri

Visual Basic yöntem parametreleri UML Modele UML parametre olarak eklenir ve şunları içerir:

 • Ad

 • Tür

 • Yön (in, inout, out veya return)

 • Varsayılan değer

Not: Aşağıdaki Visual Basic parametre yapıları Microsoft Office Visio UML'de desteklenmez:

 • Optional

 • ParamArray

Visual Basic kodunu yapıları içinde UML desteklenmiyor

Aşağıdaki Visual Basic kod yapıları, Visual Studio .NET'ten Microsoft Office Visio'ya tersine mühendislik yapılırken UML öğeleriyle eşleşmez.

 • Sınıflar: Friend, Protected Friend, Shadows.

 • Veri üyeleri: Dim, New, WithEvents.

 • Numaralandırılmış tür: tamsayı türlerinde tersine mühendislik olmaz.

 • Üye işlemleri: Overload'lar, Handle'lar, Not overridable (operation::IsLeaf UML öğesiyle eşleşir).

 • Parametre: optional, paramArray.

 • Özellik: varsayılan.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×