Microsoft Visio 2010 için klavye kısayolları

Bu yardım konusunda açıklanan klavye kısayolları için ABD klavye düzeni temel alınmıştır. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlarla tam olarak eşleşmeyebilir.

Bu konuyu yazdırmak isterseniz, Tümünü Göster öğesini seçmek için SEKME tuşuna basın, ENTER tuşuna basın ve ardından CTRL+P tuşlarına basın.

Çevrimiçi Yardım

Yardım penceresini kullanmak için klavye kısayolları

Yardım penceresi Office Yardımı içeriğinin tümüne erişim sağlar. Yardım penceresi, konuları ve başka Yardım içeriğini görüntüler.

Yardım penceresinde

Yapılacak işlem

Tuş

Yardım penceresini açma.

F1

Yardım penceresini kapatma.

ALT+F4

Yardım penceresi ile etkin program arasında geçiş yapma.

ALT+SEKME

Microsoft Visio 2010 Giriş'e dönme.

ALT+HOME

Yardım penceresinde sonraki öğeyi seçme.

SEKME

Yardım penceresinde bir önceki öğeyi seçme.

SHIFT+SEKME

Eylemi seçili nesne için gerçekleştirme.

ENTER

Sonraki gizli metni veya köprüyü seçme (bir konunun üstündeki Tümünü Göster veya Tümünü Gizle dahil).

SEKME

Önceki gizli metni veya köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Eylemi seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprü için gerçekleştirme.

ENTER

Önceki Yardım konusuna geri dönme (Geri düğmesi).

ALT+SOL

Sonraki Yardım konusuna gitme (İleri düğmesi).

ALT+SAĞ

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla aşağı veya yukarı küçük miktarlarda kaydırma.

YUKARI veya AŞAĞI

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla aşağı veya yukarı büyük miktarlarda kaydırma.

PAGE UP veya PAGE DOWN

Yardım penceresi için komut menüsü görüntüleme. Bu, yardım penceresinin etkin odağı olmasını gerektirir (Yardım penceresinin içini tıklatın).

SHIFT+F10

Son eylemi durdurma (Durdur düğmesi).

ESC

Pencereyi yenileme (Yenile düğmesi).

F5

Yardım penceresinin bölümleri arasında geçiş yapma; örneğin, araç çubuğu, adres çubuğu ve Ara listesi arasında geçiş.

F6

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, sırayla sonraki veya önceki öğeyi seçme.

YUKARI veya AŞAĞI

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, seçili öğeyi sırayla genişletme veya daraltma.

SOL veya SAĞ

Microsoft Office temel bilgileri

Pencereleri görüntüleme ve kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki pencereye geçme.

ALT+SEKME

Önceki pencereye geçme.

ALT+SHIFT+SEKME

Etkin Pencereyi kapatma.

ALT+F4

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçer (saat yönünde). F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir.

Not: F6 tuşuna bastığınızda, istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse; şeride odaklanmak için ALT tuşuna basabilirsiniz.

F6

Seçili pencereyi tam ekran boyutuna getirme.

CTRL+F10

Visio program penceresini tam ekran yaptıktan sonra önceki boyutuna getirme.

CTRL+F5

Ekran resmini Pano'ya kopyalama.

PRINT SCREEN

Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalama.

ALT+PRINT SCREEN

Başlık çubuğunda simge bulunan herhangi bir pencere için (örneğin, şekiller penceresi), pencere kısayol menüsünü görüntüleme.

ALT+ARA ÇUBUĞU

Sayfa iletişim kutusunu açma.

SHIFT+F4

Sayfaları Yeniden Sırala iletişim kutusunu açma.

CTRL+ALT+P

Odağı açık çizimler boyunca ilerletme.

CTRL+SEKME veya CTRL+F6

Odağı açık çizimler boyunca ters sırada ilerletme.

CTRL+SHIFT+SEKME veya CTRL+SHIFT+F6

Odağı, görünür işaretleme yer paylaşımları dahil bir çizimdeki sayfalar boyunca ilerletme.

CTRL+PAGE DOWN

Odağı bir çizimdeki sayfalar boyunca ters sırada ilerletme.

CTRL+PAGE UP

Bir görev bölmesi etkinken, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneği belirleme.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Yazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

Yapılacak işlem

Tuş

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

CTRL+SHIFT+>

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+<

Metnin veya hücrelerin içinde hareket etme

Yapılacak işlem

Tuş

Bir karakter sola gitme.

SOL

Bir karakter sağa ilerleme.

SAĞ

Bir satır yukarı gitme.

YUKARI

Bir satır aşağı gitme.

AŞAĞI

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ

Satırın sonuna gitme.

END

Satırın başına gitme.

HOME

Bir paragraf yukarı gitme.

CTRL+YUKARI

Bir paragraf aşağı gitme.

CTRL+AŞAĞI

Metin kutusunun sonuna gitme.

CTRL+END

Metin kutusunun başına gitme.

CTRL+HOME

Görev bölmelerine erişim ve bunların kullanımı

Yapılacak işlem

Tuş

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçer. (F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir.)

Not: F6 tuşuna bastığınızda, istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse; odağı şeride getirmek için ALT tuşuna basabilir ve ardından görev bölmesine gitmek için F6 tuşuna basabilirsiniz.

F6

Bir görev bölmesi etkinken, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneği belirleme.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Seçili alt menüde seçenekler arasında hareket etme; bir iletişim kutusundaki seçenekler grubunda belirli seçenekler arasında hareket etme.

AŞAĞI veya YUKARI

Seçili menüyü açma veya seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Kısayol menüsünü açma

SHIFT+F10

Menü veya alt menü görünürken, menüde veya alt menüde sırasıyla ilk ya da son komutu seçme.

HOME veya END

Kayan nokta veya yer işareti görev bölmeleri

 1. İstediğiniz görev bölmesini seçmek için F6 tuşlarına art arda basın.

 2. Bu görev bölmesi menüsünü açmak için ALT + ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

 3. Kayan Pencere komutunu seçmek için AŞAĞI ve ENTER tuşuna basın.

İletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SEKME

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SHIFT+SEKME

İletişim kutusunda sonraki sekmeye gitme.

CTRL+SEKME

İletişim kutusunda önceki sekmeye gitme.

CTRL+SHIFT+SEKME

Açık aşağı açılır listede seçenekler arasında veya seçenekler grubu içinde seçenekler arasında dolaşma.

Ok tuşları

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme; seçili onay kutusunu seçme veya temizleme.

ARA ÇUBUĞU

Kapalıysa listeyi açma ve listede o seçeneğe gitme.

Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Seçeneği belirleme; onay kutusunu işaretleme veya temizleme.

ALT+ seçenekte altı çizili harf

Seçili aşağı açılır listeyi açma.

ALT+AŞAĞI

Seçili açılır listeyi kapatma; komutu iptal etme ve iletişim kutusunu kapatma.

ESC

İletişim kutusundaki varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ENTER

İletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, içine kullanıcı adınız veya bir klasörün yolu gibi bir giriş yazdığınız veya yapıştırdığınız bir boşluktur.

Yapılacak işlem

Tuş

Girişin başına gitme.

HOME

Girişin sonuna gitme.

END

Bir karakter sola veya sağa gitme.

SOL veya SAĞ

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ

Bir karakter soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SOL

Bir karakter sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SAĞ

Bir sözcük soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SOL

Bir sözcük sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SAĞ

Ekleme noktasından girişin başına kadar olan bölümü seçme.

SHIFT+HOME

Ekleme noktasından girişin sonuna kadar olan bölümü seçme.

SHIFT+END

ve Faklı Kaydet iletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SEKME

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SHIFT+SEKME

Açık bir açılır listedeki seçenekler arasında veya seçenekler grubundaki seçenekler arasında hareket etme.

Ok tuşları

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirir

ENTER, ARA ÇUBUĞU

Farklı Kaydet iletişim kutusunda Kayıt türü listesine gitme

ALT+T

Dosya adı kutusuna gitme

ALT+N

iletişim kutusunda dosya türü listesine gitme

ALT+T

iletişim kutusunda seçili dosyayı açma

ALT+O

Kaydet iletişim kutusunda geçerli dosyayı kaydetme

ALT+S

Seçili aşağı açılır listeyi açma.

ALT+AŞAĞI

Seçili açılır listeyi kapatma; komutu iptal etme ve iletişim kutusunu kapatma.

ESC

Dosya listesini güncelleştirme

F5

Klasör veya dosya gibi seçili bir öğe için bir kısayol menüsü görüntüleme

SHIFT+F10

Metin

Metni düzenleme

Yapılacak işlem

Tuş

Metnin bir satırında, sırasıyla sonraki veya önceki karaktere gitme.

SAĞ veya SOL

Metinde, sırasıyla sonraki veya önceki satıra gitme.

AŞAĞI veya YUKARI

Metnin bir satırında, sırasıyla sonraki veya önceki sözcüğe gitme.

CTRL+SAĞ veya CTRL+SOL

Sırasıyla sonraki veya önceki paragrafa gitme.

CTRL+AŞAĞI veya CTRL+YUKARI

Metin öbeğinde metnin tamamını seçme.

CTRL+A

Sırasıyla sonraki veya önceki karakteri seçme.

SHIFT+SAĞ veya SHIFT+SOL

Sırasıyla sonraki veya önceki sözcüğü seçme.

CTRL+SHIFT+SAĞ veya CTRL+SHIFT+SOL

Sırasıyla sonraki veya önceki satırı seçme.

SHIFT+AŞAĞI veya SHIFT+YUKARI

Sırasıyla sonraki veya önceki paragrafı seçme.

CTRL+SHIFT+AŞAĞI veya CTRL+SHIFT+YUKARI

Önceki sözcüğü silme.

CTRL+GERİ AL TUŞU

Seçili metni alan yüksekliğiyle değiştirme. Metin seçilmemişse, metnin tamamını seçili şekil için alan yüksekliğiyle değiştirme.

CTRL+SHIFT+H

Metni biçimlendirme

Yapılacak işlem

Tuş

Kalın ( düğme görüntüsü ) özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

CTRL+B

İtalik ( düğme görüntüsü ) özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

CTRL+I

Altı çizili ( düğme görüntüsü ) özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

CTRL+U

Altı çift çizili özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

CTRL+SHIFT+D

Bütün büyük harfleri etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

CTRL+SHIFT+A

Küçük harfleri etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

CTRL+SHIFT+K

Alt simgeyi ( düğme görüntüsü ) açınveya kapatın.

CTRL+=

Üst simgeyi ( düğme görüntüsü ) açın veya kapatın.

CTRL+SHIFT+=

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

CTRL+SHIFT+>

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+<

Metni hizalama

Yapılacak işlem

Tuş

Metni sola hizalama.

CTRL+SHIFT+L

Metni yatay ortalama.

CTRL+SHIFT+C

Metni sağa hizalama.

CTRL+SHIFT+R

Metni yatay olarak yaslama.

CTRL+SHIFT+J

Metni dikey olarak üste hizalama.

CTRL+SHIFT+T

Metni dikey olarak ortalama.

CTRL+SHIFT+M

Metni dikey olarak alta hizalama.

CTRL+SHIFT+V

Yakınlaştırma ve gezinme

Şeritte Gezinme

 1. ALT tuşuna basın.

  Geçerli görünümde kullanılabilir her özelliğin üzerinde Tuş İpuçları görüntülenir.

  Görüntülenen Tuş İpuçlarıyla birlikte Visio 2010 şeridi.

 2. Kullanmak istediğiniz özelliğin üzerindeki Tuş İpucu'nda gösterilen harfe basın.

 3. Bastığınız harfe göre ek Tuş İpuçları gösterilebilir. Örneğin, Giriş sekmesi etkin olduğu sırada N tuşuna basarsanız Ekle sekmesi de, bu sekmedeki gruplarla ilgili Tuş İpuçlarıyla birlikte görüntülenir.

 4. Kullanmak istediğiniz denetimin veya komutun harfine basıncaya kadar harflere basmaya devam edin. Bazı durumlarda, ilk olarak komutu içeren grubun harfine basmalısınız. Örneğin, Giriş sekmesi etkinse ALT+H, F, S tuşlarına basılması sizi Yazı Tipi grubunda Boyut liste kutusuna götürür.

  Not: Gerçekleştirdiğiniz eylemi iptal etmek ve Tuş İpuçlarını gizlemek için ALT tuşuna basın.

Yakınlaştırma

Yapılacak işlem

Tuş

Yakınlaştırma.

ALT+F6

Uzaklaştırma.

ALT+SHIFT+F6

Pencereye sığdırma

CTRL+SHIFT+W

Tam ekran görünümünde gezinme

Tam ekran görünümündeyken Visio ile başka bir program veya sayfa arasında gezinmek için bu klavye kısayollarını kullanın.

Yapılacak işlem

Tuş

Tam ekran görünümüne girme

F5

Tam ekran görünümünden çıkma

ESC

Çizimde sonraki sayfayı açma.

PAGE DOWN

Çizimde önceki sayfaya dönme.

PAGE UP

Web sayfası çiziminde gezinme

Yapılacak işlem

Tuş

Odağı sol çerçeve, çizim ve şekil verileri, köprüler ve adres çubuğunu içeren çizimdeki şekiller ve köprüler boyunca ilerletme.

SEKME

Şekil köprüsünü veya odağın bulunduğu çizimdeki köprüyü etkinleştirme.

ENTER

Visio programına özgü görevler

Metni biçimlendirme

Yapılacak işlem

Tuş

Şeritte Giriş sekmesini açma

ALT+H

Metin iletişim kutusunda Yazı Tipi sekmesini açma.

F11

Metin iletişim kutusunda Paragraf sekmesini açma.

SHIFT+F11

Metin iletişim kutusunda Sekmeler sekmesini açma.

CTRL+F11

Seçili şekil için Dolgu iletişim kutusunu açma.

F3

Satır iletişim kutusunu açma.

SHIFT+F3

Birleştir ve Tutkalla özelliklerini kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Birleştir ve Tutkalla iletişim kutusunda Gene sekmesini açma.

ALT+F9

Birleştir ve Tutkalla iletişim kutusunda Genel sekmesindeki Birleştir onay kutusunu seçme veya temizleme; iletişim kutusunun Birleştir bölümünde seçilen şekilleri birleştirir.

S

Birleştir ve Tutkalla iletişim kutusunda Genel sekmesindeki Tutkalla onay kutusunu seçme veya temizleme; iletişim kutusunun Tutkalla bölümünde seçilen şekilleri tutkallar (Araçlar menüsü, Birleştir ve Tutkalla).

G

Şekilleri gruplandırma, döndürme ve ters çevirme

Yapılacak işlem

Tuş

Seçili şekilleri gruplandırma.

CTRL+G veya CTRL+SHIFT+G

Seçili grupta şekilleri çözme.

CTRL+SHIFT+U

Seçili şekli öne getirme.

CTRL+SHIFT+F

Seçili şekli arkaya gönderme.

CTRL+SHIFT+B

Seçili şekli sol tarafa döndürme.

CTRL+L

Seçili şekli sağ tarafa döndürme.

CTRL+R

Seçili şekli yatay olarak ters çevirme.

CTRL+H

Seçili şekli dikey olarak ters çevirme.

CTRL+J

Seçili şekil için Şekilleri Hizala iletişim kutusunu açma.

F8

Çizim pencerelerini görüntüleme

Yapılacak işlem

Tuş

Dikey döşenmiş açık çizim pencerelerini görüntüleme.

SHIFT+F7

Yatay döşenmiş açık çizim pencerelerini görüntüleme.

CTRL+SHIFT+F7

Her pencerenin başlığını görebilecek şekilde açık çizim pencerelerini görüntüleme.

ALT+F7 veya CTRL+ALT+F7

Visio programına özgü araç çubukları

Araç seçme

Yapılacak işlem

Tuş

Biçim Boyacısı aracını açık veya kapalı olarak değiştirme( düğme görüntüsü ).

CTRL+SHIFT+P

İşaretçi Aracı’nı seçme ( İşaretçi düğmesi ).

CTRL+1

Bağlayıcı aracını seçme ( düğme görüntüsü ).

CTRL+3

Bağlantı noktası aracını seçme

CTRL+SHIFT+1

Metin aracını seçme( Metin aracı düğmesi ).

CTRL+2

Metin kutusu aracını seçme( düğme görüntüsü ).

CTRL+SHIFT+4

Çizim araçlarını seçme

Yapılacak işlem

Tuş

Dikdörtgen Aracı’nı seçme ( düğme görüntüsü ).

CTRL+8

Elips Aracı’nı seçme ( düğme görüntüsü ).

CTRL+9

Çizgi Aracı’nı seçme ( düğme görüntüsü ).

CTRL+6

Yay Aracı’nı seçme ( düğme görüntüsü ).

CTRL+7

Serbest Çizim Aracı’nı seçme ( düğme görüntüsü ).

CTRL+5

Kalem Aracı’nı seçme ( düğme görüntüsü ).

CTRL+4

Resmi kırpma

Yapılacak işlem

Tuş

Kırp aracını seçme ( düğme görüntüsü ).

CTRL+SHIFT+2

Visio şekilleri ve kalıpları

Çizim sayfasında şekilden şekle gitme

Yapılacak işlem

Tuş

Çizim sayfasında şekilden şekle gitme. Noktalı bir dikdörtgen odağın üzerinde bulunduğu şekli gösterir.

Not: Seçimden korunan veya kilitli bir katmanda bulunan şekillere gidemezsiniz.

SEKME

Çizim sayfasında şekilden şekle ters sırada gitme.

SHIFT+SEKME

Odağı olan bir şekil seçin.

Not: Birden fazla şekil seçmek isterseniz, odağı seçmek istediğiniz ilk şekle getirmek için SEKME tuşuna ve ardından ENTER'a basın. Başka bir şekle odak getirmek için SEKME tuşuna basarken SHIFT tuşunu basılı tutun. Odak dörtgeni istediğiniz şeklin üzerindeyken, o şekli seçime eklemek için ENTER tuşuna basın. Seçmek istediğiniz her şekil için bu işlemi yineleyin.

ENTER

Bir şeklin seçimini veya üzerindeki odağı temizleme.

ESC

Seçili bir şekil üzerinde metin düzenleme modu ile şekil seçme modu arasında geçiş yapma.

F2

Seçili bir şekli sürükleme.

Ok tuşları

Seçili bir şekli bir seferde 1 piksel sürükleme.

Not: SCROLL LOCK kapatılmış olmalıdır.

SHIFT+Ok tuşları

Kalıpta ana şekillerle çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Şablonda ana şekiller arasında hareket etme.

Ok tuşları

Şablonun bir satırındaki ilk ana şekle gitme.

HOME

Şablonun bir satırındaki son ana şekle gitme.

END

Şablonun bir sütunundaki ilk ana şekle gitme.

PAGE UP

Şablonun bir sütunundaki son ana şekle gitme.

PAGE DOWN

Seçili ana şekilleri Pano'ya kopyalama.

CTRL+C

Pano'nun içindekileri yeni kalıba yapıştırma.

Not: Yeni kalıbın önce düzenleme için açılması g-gerekir.

CTRL+V

Şablonda bütün ana şekilleri seçme.

Not: Birden fazla ana şekil seçmek isterseniz, odağı istediğiniz ilk ana şekle getirmek için ok tuşlarına basın. Başka bir ana şekle odak getirmek için ok tuşlarına basarken SHIFT tuşunu basılı tutun. Odak dörtgeni istediğiniz ana şeklin üzerindeyken, o ana şekli seçime eklemek için ENTER tuşuna basın. Seçmek istediğiniz her ana şekil için bu işlemi yineleyin.

CTRL+A

Odağı olan bir ana şekil seçimini belirleme veya iptal etme.

SHIFT+ENTER

Şablonda ana şekil seçimini iptal etme.

ESC

Seçili ana şekilleri çizime ekleme.

CTRL+ENTER

Düzenleme modunda kalıplarla çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Seçili ana şekli silme.

DELETE

Seçili ana şekli özel kalıptan kesme ve Pano'ya yerleştirme.

CTRL+X

Seçili ana şekli yeniden adlandırma.

F2

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×