Microsoft Visio 2010 için klavye kısayolları

Bu Yardım konusunda anlatılan klavye kısayolları ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

Bu konuyu yazdırmak isterseniz, Tümünü Göster öğesini seçmek için SEKME tuşuna basın, ENTER tuşuna basın ve ardından CTRL+P tuşlarına basın.

Çevrimiçi Yardım

Yardım penceresini kullanmak için klavye kısayolları

Yardım penceresi Office Yardımı içeriğinin tümüne erişim sağlar. Yardım penceresi, konuları ve başka Yardım içeriğini görüntüler.

Yardım penceresinde

Bunu yapmak için

Tuş

Yardım penceresini açma.

F1

Yardım penceresini kapatma.

ALT+F4

Yardım penceresi ile etkin program arasında geçiş yapma.

ALT+SEKME

Microsoft Visio 2010 Giriş'e dönme.

ALT+HOME

Yardım penceresinde sonraki öğeyi seçme.

SEKME

Yardım penceresinde bir önceki öğeyi seçme.

SHIFT+SEKME

Eylemi seçili nesne için gerçekleştirme.

ENTER

Bir konunun üstünde Tümünü Göster veya Tümünü Gizle de dahil olmak üzere bir sonraki gizli metni veya köprüyü seçme.

SEKME

Bir önceki gizli metni veya köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprüyle ilgili eylemi yerine getirme.

ENTER

Önceki Yardım konusuna geri dönme (Geri düğmesi).

ALT+SOL OK

Sonraki Yardım konusuna gitme (İleri düğmesi).

ALT+SAĞ OK

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla aşağı veya yukarı küçük miktarlarda kaydırma.

YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla aşağı veya yukarı büyük miktarlarda kaydırma.

PAGE UP veya PAGE DOWN

Yardım penceresi için komut menüsü görüntüleme. Bu, yardım penceresinin etkin odağı olmasını gerektirir (Yardım penceresinin içini tıklatın).

SHIFT+F10

Son eylemi durdurma (Durdur düğmesi).

ESC

Pencereyi yenileme (Yenile düğmesi).

F5

Yardım penceresinin bölümleri arasında geçiş yapma; örneğin, araç çubuğu, adres çubuğu ve Ara listesi arasında geçiş.

F6

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, sırayla sonraki veya önceki öğeyi seçme.

YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, seçili öğeyi sırayla genişletme veya daraltma.

SOL OK veya SAĞ OK

Microsoft Office temel bilgileri

Pencereleri görüntüleme ve kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Sonraki pencereye geçme.

ALT+SEKME

Önceki pencereye geçme.

ALT+SHIFT+SEKME

Etkin pencereyi kapatma.

ALT+F4

Program penceresindeki bir bölmeden başka bir görev bölmesine gitme (saat ibresi yönünde). F6 tuşuna birden fazla kez basmanız gerekebilir.

Not: F6 tuşuna bastığınızda, istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse; şeride odaklanmak için ALT tuşuna basabilirsiniz.

F6

Seçili pencereyi tam ekran boyutuna getirme.

CTRL+F10

Visio program penceresini tam ekran yaptıktan sonra önceki boyutuna getirme.

CTRL+F5

Ekran resmini Pano'ya kopyalama.

PRINT SCREEN

Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalama.

ALT+PRINT SCREEN

Başlık çubuğunda simge bulunan herhangi bir pencere için (örneğin, şekiller penceresi), pencere kısayol menüsünü görüntüleme.

ALT+ARA ÇUBUĞU

Sayfa iletişim kutusunu açma.

SHIFT+F4

Sayfaları Yeniden Sırala iletişim kutusunu açma.

CTRL+ALT+P

Odağı açık çizimler boyunca ilerletme.

CTRL+TAB veya CTRL+F6

Odağı açık çizimler boyunca ters sırada ilerletme.

CTRL+SHIFT+SEKME veya CTRL+SHIFT+F6

Odağı, görünür biçimlendirme yer paylaşımları dahil bir çizimdeki sayfalar boyunca ilerletme.

CTRL+PAGE DOWN

Odağı bir çizimdeki sayfalar boyunca ters sırada ilerletme.

CTRL+PAGE UP

Görev bölmesi etkinken, görev bölmesindeki sonraki veya önceki seçeneği belirleme.

SEKME veya ÜST KRKT+SEKME

Yazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

Bunu yapmak için

Şuna basın

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

CTRL+SHIFT+>

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+<

Metnin veya hücrelerin içinde hareket etme

Bunu yapmak için

Tuş

Bir karakter sola gitme.

SOL OK

Bir karakter sağa gitme.

SAĞ OK

Bir satır yukarı gitme.

YUKARI OK

Bir satır aşağı gitme.

AŞAĞI OK

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ OK

Satırın sonuna gitme.

END

Satırın başına gitme.

HOME

Bir paragraf yukarı gitme.

CTRL+YUKARI OK

Bir paragraf aşağı gitme.

CTRL+AŞAĞI OK

Metin kutusunun sonuna gitme.

CTRL+END

Metin kutusunun başına gitme.

CTRL+HOME

Görev bölmelerine erişme ve görev bölmelerini kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçer. (F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir.)

Not: F6 tuşuna bastığınızda, istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse; odağı şeride getirmek için ALT tuşuna basabilir ve ardından görev bölmesine gitmek için F6 tuşuna basabilirsiniz.

F6

Görev bölmesi etkinken, görev bölmesindeki sonraki veya önceki seçeneği belirleme.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Seçili alt menüde seçenekler arasında hareket etme; bir iletişim kutusundaki seçenekler grubunda belirli seçenekler arasında hareket etme.

AŞAĞI OK veya YUKARI OK

Seçili menüyü açma veya seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Kısayol menüsünü açma

SHIFT+F10

Menü veya alt menü görünürken, menüde veya alt menüde sırasıyla ilk ya da son komutu seçme.

HOME veya END

Kayan nokta veya yer işareti görev bölmeleri

 1. İstediğiniz görev bölmesini seçmek için F6 tuşlarına art arda basın.

 2. Bu görev bölmesi menüsünü açmak için ALT + ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

 3. Kayan Pencere komutunu seçmek için AŞAĞI OK ve ENTER tuşuna basın.

İletişim kutularını kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SEKME

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SHIFT+SEKME

İletişim kutusunda sonraki sekmeye gitme.

CTRL+SEKME

İletişim kutusunda önceki sekmeye gitme.

CTRL+ÜST KRKT+SEKME

Açık aşağı açılır listede seçenekler arasında veya seçenekler grubu içinde seçenekler arasında dolaşır.

Ok tuşları

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme; seçili onay kutusunu seçme veya temizleme.

ARA ÇUBUĞU

Kapalıysa listeyi açma ve listede o seçeneğe gitme.

Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Seçeneği seçer; onay kutusunu işaretler veya temizler.

ALT+ seçenekte altı çizili harf

Seçili aşağı açılır listeyi açar.

ALT+AŞAĞI OK

Seçili açılır listeyi kapatma; komutu iptal etme ve iletişim kutusunu kapatma.

ESC

İletişim kutusundaki varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ENTER

İletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, içine kullanıcı adınız veya bir klasörün yolu gibi bir giriş yazdığınız veya yapıştırdığınız bir boşluktur.

Bunu yapmak için

Tuş

Girişin başına gitme.

HOME

Girişin sonuna gitme.

END

Bir karakter sola veya sağa gitme.

SOL OK veya SAĞ OK

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ OK

Bir karakter soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SOL OK

Bir karakter sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SAĞ OK

Bir sözcük soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SOL OK

Bir sözcük sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SAĞ OK

Ekleme noktasından girişin başına kadar olan bölümü seçme.

SHIFT+HOME

Ekleme noktasından girişin sonuna kadar olan bölümü seçme.

SHIFT+END

ve Faklı Kaydet iletişim kutularını kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SEKME

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SHIFT+SEKME

Açık bir açılır listedeki seçenekler arasında veya seçenekler grubundaki seçenekler arasında hareket etme.

Ok tuşları

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirir

ENTER, ARA ÇUBUĞU

Farklı Kaydet iletişim kutusunda Kayıt türü listesine gitme

ALT+T

Dosya adı kutusuna gitme

ALT+N

iletişim kutusunda dosya türü listesine gitme

ALT+T

iletişim kutusunda seçili dosyayı açma

ALT+O

Kaydet iletişim kutusunda geçerli dosyayı kaydetme

ALT+S

Seçili açılır listeyi açma.

ALT+AŞAĞI OK

Seçili açılır listeyi kapatma; komutu iptal etme ve iletişim kutusunu kapatma.

ESC

Dosya listesini güncelleştirme

F5

Klasör veya dosya gibi seçili bir öğe için bir kısayol menüsü görüntüleme

SHIFT+F10

Metin

Metni düzenleme

Bunu yapmak için

Şuna basın

Metnin bir satırında, sırasıyla sonraki veya önceki karaktere gitme.

SAĞ OK veya SOL OK

Metinde, sırasıyla sonraki veya önceki satıra gitme.

AŞAĞI OK veya YUKARI OK

Metnin bir satırında, sırasıyla sonraki veya önceki sözcüğe gitme.

CTRL+SAĞ OK veya CTRL+SOL OK

Sırasıyla sonraki veya önceki paragrafa gitme.

CTRL+AŞAĞI OK veya CTRL+YUKARI OK

Metin öbeğinde metnin tamamını seçme.

CTRL+A

Sırasıyla sonraki veya önceki karakteri seçme.

SHIFT+SAĞ OK veya SHIFT+SOL OK

Sırasıyla sonraki veya önceki sözcüğü seçme.

CTRL+SHIFT+SAĞ OK veya CTRL+SHIFT+SOL OK

Sırasıyla sonraki veya önceki satırı seçme.

SHIFT+AŞAĞI OK veya SHIFT+YUKARI OK

Sırasıyla sonraki veya önceki paragrafı seçme.

CTRL+SHIFT+AŞAĞI OK veya CTRL+SHIFT+YUKARI OK

Önceki sözcüğü silme.

CTRL+GERİ AL

Seçili metni alan yüksekliğiyle değiştirme. Metin seçilmemişse, metnin tamamını seçili şekil için alan yüksekliğiyle değiştirme.

CTRL+SHIFT+H

Metni biçimlendirme

Bunu yapmak için

Tuş

Kalın ( Düğme resmi ) özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

CTRL+K

İtalik ( Düğme resmi ) özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

CTRL+I

Altı çizili ( Düğme resmi ) özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

CTRL+U

Altı çift çizili özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

CTRL+SHIFT+D

Bütün büyük harfleri etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

CTRL+SHIFT+A

Küçük harfleri etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

CTRL+SHIFT+K

Alt simgeyi ( Düğme resmi ) açınveya kapatın.

CTRL+=

Üst simgeyi ( Düğme resmi ) açın veya kapatın.

CTRL+SHIFT+=

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

CTRL+SHIFT+>

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+<

Metni hizalama

Bunu yapmak için

Şuna basın

Metni sola hizalama.

CTRL+SHIFT+L

Metni yatay ortalama.

CTRL+SHIFT+C

Metni sağa hizalama.

CTRL+SHIFT+R

Metni yatay olarak yaslama.

CTRL+SHIFT+J

Metni dikey olarak üste hizalama.

CTRL+SHIFT+T

Metni dikey olarak ortalama.

CTRL+SHIFT+M

Metni dikey olarak alta hizalama.

CTRL+SHIFT+V

Yakınlaştırma ve gezinme

Şeritte Gezinme

 1. ALT tuşuna basın.

  Geçerli görünümde kullanılabilir her özelliğin üzerinde Tuş İpuçları görüntülenir.

  Görüntülenen Tuş İpuçlarıyla birlikte Visio 2010 şeridi.

 2. Kullanmak istediğiniz özelliğin üzerindeki Tuş İpucu'nda gösterilen harfe basın.

 3. Bastığınız harfe göre ek Tuş İpuçları gösterilebilir. Örneğin, Giriş sekmesi etkin olduğu sırada N tuşuna basarsanız Ekle sekmesi de, bu sekmedeki gruplarla ilgili Tuş İpuçlarıyla birlikte görüntülenir.

 4. Kullanmak istediğiniz denetimin veya komutun harfine basıncaya kadar harflere basmaya devam edin. Bazı durumlarda, ilk olarak komutu içeren grubun harfine basmalısınız. Örneğin, Giriş sekmesi etkinse ALT+H, F, S tuşlarına basılması sizi Yazı Tipi grubunda Boyut liste kutusuna götürür.

  Not: Gerçekleştirdiğiniz eylemi iptal etmek ve Tuş İpuçlarını gizlemek için ALT tuşuna basın.

Yakınlaştırma

Bunu yapmak için

Şuna basın

Yakınlaştırma.

ALT+F6

Uzaklaştırma.

ALT+SHIFT+F6

Pencereye sığdırma

CTRL+SHIFT+W

Tam ekran görünümünde gezinme

Tam ekran görünümündeyken Visio ile başka bir program veya sayfa arasında gezinmek için bu klavye kısayollarını kullanın.

Bunu yapmak için

Şuna basın

Tam ekran görünümüne girme

F5

Tam ekran görünümünden çıkma

ESC

Çizimde sonraki sayfayı açma.

PAGE DOWN

Çizimde önceki sayfaya dönme.

PAGE UP

Web sayfası çiziminde gezinme

Bunu yapmak için

Şuna basın

Odağı sol çerçeve, çizim ve şekil verileri, köprüler ve adres çubuğunu içeren çizimdeki şekiller ve köprüler boyunca ilerletme.

SEKME

Şekil köprüsünü veya odağın bulunduğu çizimdeki köprüyü etkinleştirme.

ENTER

Visio programına özgü görevler

Metni biçimlendirme

Bunu yapmak için

Şuna basın

Şeritte Giriş sekmesini açma

ALT+H

Metin iletişim kutusunda Yazı Tipi sekmesini açma.

F11

Metin iletişim kutusunda Paragraf sekmesini açma.

SHIFT+F11

Metin iletişim kutusunda Sekmeler sekmesini açma.

CTRL+F11

Seçili şekil için Dolgu iletişim kutusunu açma.

F3

Çizgi iletişim kutusunu açma.

SHIFT+F3

Birleştir ve Tutkalla özelliklerini kullanma

Bunu yapmak için

Şuna basın

Birleştir ve Tutkalla iletişim kutusunda Genel sekmesini açma.

ALT+F9

Birleştir ve Tutkalla iletişim kutusunda yer alan Genel sekmesindeki Uydur onay kutusunu seçme veya temizleme; iletişim kutusunun Birleştir bölümünde seçilen öğelere şekilleri yaslama.

S

Birleştir ve Tutkalla iletişim kutusunda yer alan Genel sekmesindeki Tutkalla onay kutusunu seçme veya temizleme; iletişim kutusunun Tutkalla bölümünde seçilen öğelere şekilleri tutkallama (Araçlar menüsü, Birleştir ve Tutkalla).

G

Şekilleri gruplandırma, döndürme ve ters çevirme

Bunu yapmak için

Şuna basın

Seçili şekilleri gruplandırma.

CTRL+G veya CTRL+SHIFT+G

Seçili grupta şekilleri çözme.

CTRL+SHIFT+U

Seçili şekli öne getirme.

CTRL+SHIFT+F

Seçili şekli arkaya gönderme.

CTRL+SHIFT+B

Seçili şekli sol tarafa döndürme.

CTRL+L

Seçili şekli sağ tarafa döndürme.

CTRL+R

Seçili şekli yatay olarak ters çevirme.

CTRL+H

Seçili şekli dikey olarak ters çevirme.

CTRL+J

Seçili şekil için Şekilleri Hizala iletişim kutusunu açma.

F8

Çizim pencerelerini görüntüleme

Bunu yapmak için

Şuna basın

Dikey döşenmiş açık çizim pencerelerini görüntüleme.

SHIFT+F7

Yatay döşenmiş açık çizim pencerelerini görüntüleme.

CTRL+SHIFT+F7

Her pencerenin başlığını görebilecek şekilde açık çizim pencerelerini görüntüleme.

ALT+F7 veya CTRL+ALT+F7

Visio programına özgü araç çubukları

Araç seçme

Bunu yapmak için

Tuş

Biçim Boyacısı aracını açık veya kapalı olarak değiştirme( Düğme resmi ).

CTRL+SHIFT+P

İşaretçi Aracı’nı seçme ( İşaretçi düğmesi ).

CTRL+1

Bağlayıcı aracını seçme ( Düğme resmi ).

CTRL+3

Bağlantı noktası aracını seçme

CTRL+SHIFT+1

Metin aracını seçme( Metin aracı düğmesi ).

CTRL+2

Metin kutusu aracını seçme( Düğme resmi ).

CTRL+SHIFT+4

Çizim araçlarını seçme

Bunu yapmak için

Tuş

Dikdörtgen Aracı’nı seçme ( Düğme resmi ).

CTRL+8

Elips Aracı’nı seçme ( Düğme resmi ).

CTRL+9

Çizgi Aracı’nı seçme ( Düğme resmi ).

CTRL+6

Yay Aracı’nı seçme ( Düğme resmi ).

CTRL+7

Serbest Çizim Aracı’nı seçme ( Düğme resmi ).

CTRL+5

Kalem Aracı’nı seçme ( Düğme resmi ).

CTRL+4

Resmi kırpma

Bunu yapmak için

Tuş

Kırp aracını seçme ( Düğme resmi ).

CTRL+SHIFT+2

Visio şekilleri ve şablonları

Çizim sayfasında şekilden şekle gitme

Bunu yapmak için

Şuna basın

Çizim sayfasında şekilden şekle gitme. Noktalı bir dikdörtgen odağın üzerinde bulunduğu şekli gösterir.

Not: Seçimden korunan veya kilitli bir katmanda bulunan şekillere gidemezsiniz.

SEKME

Çizim sayfasında şekilden şekle ters sırada gitme.

SHIFT+SEKME

Odağı olan bir şekil seçin.

Not: Birden fazla şekil seçmek isterseniz, odağı seçmek istediğiniz ilk şekle getirmek için SEKME tuşuna ve ardından ENTER'a basın. Başka bir şekle odak getirmek için SEKME tuşuna basarken SHIFT'i basılı tutun. Odak dörtgeni istediğiniz şeklin üzerindeyken, o şekli seçime eklemek için ENTER tuşuna basın. Seçmek istediğiniz her şekil için bu işlemi yineleyin.

ENTER

Bir şeklin seçimini veya üzerindeki odağı temizleme.

ESC

Seçili bir şekil üzerinde metin düzenleme modu ile şekil seçme modu arasında geçiş yapma.

F2

Seçili bir şekli sürükleme.

Ok tuşları

Seçili bir şekli bir seferde 1 piksel sürükleme.

Not: SCROLL LOCK kapatılmış olmalıdır.

SHIFT+Ok tuşları

Kalıpta ana şekillerle çalışma

Bunu yapmak için

Şuna basın

Şablonda ana şekiller arasında hareket etme.

Ok tuşları

Şablonun bir satırındaki ilk ana şekle gitme.

HOME

Şablonun bir satırındaki son ana şekle gitme.

END

Şablonun bir sütunundaki ilk ana şekle gitme.

PAGE UP

Şablonun bir sütunundaki son ana şekle gitme.

PAGE DOWN

Seçili ana şekilleri Pano'ya kopyalama.

CTRL+C

Pano'nun içindekileri yeni şablona yapıştırma.

Not: Yeni şablonun önce düzenleme için açılması g-gerekir.

CTRL+V

Şablonda bütün ana şekilleri seçme.

Not: Birden fazla ana şekil seçmek isterseniz, odağı istediğiniz ilk ana şekle getirmek için ok tuşlarına basın. Başka bir ana şekle odak getirmek için ok tuşlarına basarken SHIFT'i basıl tutun. Odak dörtgeni istediğiniz ana şeklin üzerindeyken, o ana şekli seçime eklemek için ENTER tuşuna basın. Seçmek istediğiniz her ana şekil için bu işlemi yineleyin.

CTRL+A

Odağı olan bir ana şekil seçimini belirleme veya iptal etme.

SHIFT+ENTER

Şablonda ana şekil seçimini iptal etme.

ESC

Seçili ana şekilleri çizime ekleme.

CTRL+ENTER

Düzenleme modunda kalıplarla çalışma

Bunu yapmak için

Şuna basın

Seçili ana şekli silme.

DELETE

Seçili ana şekli özel şablondan kesme ve Pano'ya yerleştirme.

CTRL+X

Seçili ana şekli yeniden adlandırma.

F2

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×