Microsoft Skype Kurumsal için gizlilik eki

Not: Lync 2013 masaüstü istemcisi, Skype Kurumsal olarak yeniden markalandırıldı.

Son güncelleştirme: Nisan 2015

İçindekiler

Microsoft Skype Kurumsal için gizlilik eki

Arşivleme

Ses Sınama Hizmeti

Arama Yetkisi Verme

Arama Günlükleri

Toplantı Listesinde Arayan Kimliği

İstemci Tarafı Günlüğü

Kişi Kartı

Konuşma Geçmişi

Müşteri Deneyimini Geliştirme Programı

Masaüstü ve Uygulama Paylaşımı

Masaüstü ve Uygulama Paylaşımı Denetimi

Acil Durum Hizmetleri (911)

Federasyon

Konum Paylaşımı

Skype Kurumsal Geliştirme Programı

Lync Yönetilen API'si

Lync VDI Eklentisi

Toplantı Ekleri

Toplantıdan Dışarıyı Arama

OneNote Tümleştirmesi

Outlook İçin Çevrimiçi Toplantı Eklentisi

Eşler Arası Dosya Aktarımı

Kalıcı Grup Sohbeti

Kişisel Resim

Yoklama

PowerPoint İşbirliği

İletişim Durumu ve Kişi Bilgileri

Gizlilik Modu

Ortak Anlık İleti Bağlantısı (PIC)

Deneyim Kalitesi (QoE) Veri Toplama ve Raporlama

Kaydetme

Beceri Arama

Akıllı Kırpma

Sekmeli Konuşmayı Gösteren Ekran Görüntüsü

Birleşik Kişi Deposu

Ses Kalitesi Geliştirmeleri

Beyaz Tahta İşbirliği

Microsoft Skype Kurumsal için gizlilik eki

Bu sayfa, Microsoft Lync Ürünleri için Gizlilik Bildirimi belgesinin bir ekidir. Belirli bir Microsoft Lync ürünü veya hizmetiyle ilgili veri toplama ve kullanım uygulamalarını anlamak için, hem Microsoft Lync ürünlerinin Gizlilik Bildirimi'ni hem de bu eki okumanız önerilir.

Bu gizlilik eki, kuruluşunuzda dağıtımı yapılan Microsoft Skype Kurumsal iletişim yazılımının dağıtımını ve kullanımını ele almaktadır. Çevrimiçi bir çözüm veya hizmet kapsamında Microsoft Lync kullanıyorsanız (başka bir deyişle, yazılımın çalıştırıldığı veya bağlandığı sunucuları üçüncü bir taraf [örneğin, Microsoft] barındırıyorsa), bilgiler söz konusu üçüncü tarafa iletilecektir. Bu üçüncü tarafa iletilen verilerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, lütfen kuruluş yöneticinizle veya servis sağlayıcınızla görüşün.

Arşivleme

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Arşivleme, sektörel veya mevzuatla ilgili gerekliliklere dayalı olarak Skype Kurumsal ile ilgili belirli saklama zorunluluklarının söz konusu olduğu ya da kurumsal olarak kendi saklama zorunlulukları olan kuruluşlara, bu zorunlulukları destekleme açısından ilgili belirli iletişimleri ve kullanım verilerini arşivleme yolu sunar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Arşivleme, hem eşler arası hem de çok taraflı anlık iletilerin içeriklerini, indirilen içerikler (örneğin, dinleyici notları) dahil olmak üzere konferans içeriklerini ve olayla ilgili içerikleri (örneğin, katılma, ayrılma, indirme, paylaşma ve görünürlükteki değişiklikler), kuruluş yönetici tarafından yapılandırılan bir sunucuda depolar. Eşler arası dosya aktarımları, eşler arası görüşmelere ait ses/video, eşler arası görüşmelerdeki uygulama paylaşımları, konferans ek açıklamaları ve yoklamalar arşivlenemez. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kuruluşların sektörel, mevzuata ait veya kurumsal saklama gerekliliklerine uygun şekilde içerikleri arşivlemesine olanak sağlar.

Tercih/Denetim: Arşivleme varsayılan olarak devre dışıdır. Bu özellik için kullanıcı düzeyinde hiçbir denetim yoktur; bunu kuruluş yöneticisi kuruluş adına yönetir.

Ses Sınama Hizmeti

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Ses Sınama Hizmeti, kullanıcının gerçek aramada sesinin nasıl duyulacağını öğrenmesini sağlamak üzere Skype Kurumsal uygulamasında bir sınama araması yaparak arama kalitesini denetlemesine olanak tanır. Arama Kalitesini Denetle düğmesine tıklandığında, Ses Sınama Hizmeti bir arama benzetimi yapar, kullanıcıdan kısa (yaklaşık 5 saniyelik) bir ses örneği kaydetmesini ister ve sonra bu kaydı kullanıcıya geri dinletir. Ağ performansı en iyi durumda değilse veya kullanıcının cihazı düzgün ayarlanmamış ya da yapılandırılmamışsa, bu durum ses örneğinin kalitesinde kendini gösterir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Ses sınama hizmeti araması sırasında kısa (yaklaşık 5 saniyelik) bir ses örneğiniz kaydedilir. Ses Sınama Hizmeti araması bittiğinde, ses örneği silinir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Ses örneğini, kaydın kalitesi temelinde Skype Kurumsal aramanızın ses kalitesini denetlemek ve/veya doğrulamak için siz kullanırsınız.

Tercih/Denetim: Aşağıdaki adımları kullanarak arama kalitenizi denetleyebilirsiniz:

 1. Skype Kurumsal ana penceresinin sağ üst köşesindeki Seçenekler'e (çark simgesi) tıklayın.

 2. Skype Kurumsal - Seçenekler iletişim kutusunda Ses Cihazı'na tıklayın.

 3. Ses Cihazı sekmesinde, Arama Kalitesini Denetle düğmesine tıklayın ve yönergeleri izleyin.

 4. Tamam’a tıklayın.

Bu özelliğin kullanılabilmesi için, ses örneği toplamak gereklidir.

Arama Yetkisi Verme

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Arama Yetkisi Verme kullanıcıların, arama yapmak veya almak ya da kendi adına çevrimiçi toplantılara katılmak üzere bir veya daha fazla kişi (temsilci) atamasına olanak sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Temsilci atanırken, yapılandırma sürecinde kullanıcı tarafından temsilcinin kişi bilgileri verilmelidir. Temsilci olarak atanan kullanıcılar, çalıştıkları kuruluştaki biri tarafından temsilci olarak gösterildiklerini kendilerine haber veren bir bildirim alırlar. Temsilci veya temsilciler kendilerini atayan kişi adına bir aramayı yanıtladıklarında, atayan kişi bu durumu kendisine bildiren bir e-posta bildirimi alırlar. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Skype Kurumsal, temsilcinin kişi bilgilerini kendilerini temsilci olarak atayan kişi adına arama almalarına, arama yapmalarına, çevrimiçi toplantı zamanlamalarına veya toplantılarına katılmalarına olanak tanımak için kullanır.

Tercih/Denetim: Arama Yetkisi Verme özelliği varsayılan olarak kapalıdır. Kuruluş yöneticisi, Arama Yetkisi Verme özelliğini kendi kuruluşu için etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Arama Yetkisi Verme özelliği etkinleştirilirse, kullanıcılar aşağıdaki adımları kullanarak kendi temsilcilerini yapılandırabilirler:

 1. Skype Kurumsal ana penceresinin sağ üst köşesindeki Seçenekler'e (çark simgesi) tıklayın.

 2. Skype Kurumsal - Seçenekler iletişim kutusunda Aramaları İlet'e tıklayın.

 3. Aramaları İlet'in altında Aramalarımı buraya ilet veya Aynı Anda Çaldır öğesini seçin ve açılan listede Temsilcilerim'e tıklayın.

 4. Hiçbir temsilci yapılandırılmadıysa, Arama İletme – Temsilciler iletişim kutusunda Ekle'ye tıklayın ve temsilci olarak ayarlanacak kişileri seçin.

 5. Temsilciler iletişim kutusunda Tamam'a tıklayın.

 6. Tamam'a tıklayın.

Not: Kuruluş yöneticileri Lync Server 2010 veya daha yeni sürümüyle Exchange Takvimi Temsilcisi eşitlemesini yapılandırabilir. Bu etkin olduğunda, uygun izinlere (Düzenlemeyen Yazar izinlerine eşit veya daha fazlası) sahip Exchange Takvimi Temsilcileri otomatik olarak Skype Kurumsal uygulamasında temsilci olarak eklenir. Ancak bu, Arama İletme ayarlarını değiştirmez.

Arama Günlükleri

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Arama Günlükleri, kullanıcının Skype Kurumsal sesli aramalarının kaydını bir Microsoft Outlook klasöründe depolamasına olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Sesli aramalarla ilgili olarak, başlangıç saati, bitiş saati, süresi ve aramaya katılanlar gibi bilgiler Outlook Konuşma Geçmişi klasöründe depolanır. Ayrıca, Seçenekler iletişim kutusunun Kişisel sekmesinde kişisel bilgi yöneticisi olarak Outlook seçildiğinde, toplantı konusu ve konumu da günlüğe alınabilir. Arama Günlükleri, sesle aramaların içeriğini depolamaz. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kullanıcı, arama geçmişini izlemek ve görüntülemek için Arama Günlükleri özelliği kullanabilir.

Tercih/Denetim: Arama Günlükleri varsayılan olarak açıktır. Kuruluş yöneticiniz, Arama Günlükleri özelliğini kuruluşunuz için etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilir. Yöneticiniz Arama Günlükleri özelliğini etkinleştirdiyse, aşağıdaki adımları kullanarak bu özelliği açabilir veya kapatabilirsiniz:

 1. Skype Kurumsal ana penceresinin sağ üst köşesindeki Seçenekler'e (çark simgesi) tıklayın.

 2. Skype Kurumsal – Seçenekler iletişim kutusunda, Kişisel'e tıklayın.

 3. Kişisel bilgi yöneticisi altında Arama günlükleriniz e-posta Konuşma Geçmişi klasörüne kaydet onay kutusunu temizleyin.

 4. Tamam'a tıklayın.

Toplantı Listesinde Arayan Kimliği

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Toplantı Listesinde Arayan Kimliği, toplantıya katılan herkesin arama kimliğini toplantı listesinde görüntüler.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Toplantıya katılanların arayan kimliği bilgileri toplanır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Toplantıya katılırken, katılımcının arayan kimliği toplantı listesinde diğer katılımcılara görüntülenir.

Seçim/Denetim: Bu özellik için son kullanıcı denetimi yoktur; Arayan Kimliği telefon hizmeti sağlayıcısından alınır. Bazı sağlayıcılar, kullanıcıların arayan kimliğini kapatmalarına izin verir. Ek bilgi için lütfen kuruluş yöneticinize veya telefon hizmeti sağlayıcınıza başvurun.

İstemci Tarafı Günlüğü

Bu Özelliğin Yaptığı İş: İstemci tarafında günlüğe kayıt işlemi, ikinci düzey destek ekibi tarafından bir sorunun nedenini belirlemede kullanılabilecek bilgileri toplar. İstemci tarafı günlükleri, kullanıcının bilgisayarında yerel olarak depolanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: İstemci Tarafı Günlüğü etkinleştirildiğinde, belirli kullanım bilgileri günlüğe alınır ve kullanıcının bilgisayarında depolanır. Örneğin toplantı konuları ve konumları; oturum başlatma protokolü (SIP) iletileri; Skype Kurumsal davetlerine yanıtlar; anlık ileti gönderen ve alanlarla ilgili bilgiler ve iletinin aldığı yol; kullanıcıların Kişi listesi ve iletişim durumu bilgileri; uygulamaların, eklerin, Microsoft PowerPoint dosyalarının, beyaz tahtaların veya paylaştıkları tüm yoklama sorularıyla birlikte paylaştıkları yoklamaların adları ve nasıl oy verdiklerine ilişkin bir dizin istemci tarafı günlüklerine alınır. İstemci tarafı günlüklerinde Skype Kurumsal konuşmalarının içeriği (anlık iletiler, PowerPoint desteleri, beyaz tahta içeriği, notlar, yoklama ayrıntıları, vb.) depolanmaz. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: İstemci tarafı günlüklerinde toplanan bilgiler kullanıcının müşteri desteği tarafından kullanılabilir ya da Skype Kurumsal sorunlarının çözülmesi için Microsoft'a gönderilebilir.

Tercih/Denetim: İstemci Tarafı Günlüğü varsayılan olarak kapalıdır. Kuruluş yöneticisi, kuruluşunda bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Yönetici bu özelliği etkinleştirmişse, kullanıcılar aşağıdaki adımları kullanarak İstemci Tarafı Günlüğü'nü yapılandırabilir.

 1. Skype Kurumsal ana penceresinin sağ üst köşesindeki Seçenekler'e (çark simgesi) tıklayın.

 2. Skype Kurumsal – Seçenekler iletişim kutusunda, Genel'e tıklayın.

 3. Destek ekibimizin size yardımcı olmasını sağlayın bölümünden Günlük Düzeyi açılır liste kutusuna tıklayın ve Hafif veya Tam değerini seçin. Ayrıca kullanıcılar Windows Olay günlüğünü kullanarak sorun giderme bilgileri de topla'yı seçerek Windows olay günlüğünü de etkinleştirebilirler.

 4. Tamam'a tıklayın.

Kişi Kartı

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Kişi Kartı siz ve kuruluşunuzdaki kişiler hakkında kişi, iletişim durumu ve yer bilgilerini hem Skype Kurumsal uygulamasında hem de Outlook'un son sürümlerinde görüntüler. Kişi kartı ayrıca bir kişiyle iletişim kurmak üzere tek tıklamayla erişim de sağlar. Örneğin, doğrudan bir kişi kartından anlık ileti gönderebilir, arama başlatabilir veya e-posta iletisi gönderebilirsiniz.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kişi Kartındaki statik bilgiler kuruluşun şirket dizininden (örneğin, Active Directory) toplanır. Takvimdeki serbest/meşgul bilgisi gibi dinamik bilgiler, Microsoft Exchange Server'dan alınır; konum bilgileri birkaç yoldan alınır (Konum bölümüne bakın); telefon numaraları şirket dizininden alınabilir veya kullanıcı tarafından elle girilebilir; iletişim durumu bilgileriyse Outlook Takvimi kullanılarak Skype Kurumsal tarafından yönetilir (kullanıcı tarafından etkinleştirilmişse) veya kullanıcı tarafından elle girilir. Lync sunucusu bu bilgileri kuruluştaki diğer kişilerle paylaşır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kişi Kartı kullanıcının kuruluşundaki kişilere ait kişi, konum ve iletişim durumu bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Bir kullanıcının Skype Kurumsal ve Outlook kişilerine görüntülenecek bilgi miktarı, “gizlilik ilişkileri” ayarlanarak ve Gizlilik Modu etkinleştirilerek veya devre dışı bırakılarak belirlenebilir (bkz. Gizlilik Modu bölümü).

Tercih/Denetim: Gizlilik ilişkileri aşağıdaki adımlar kullanılarak yapılandırılır:

 1. Bir kişiye sağ tıklayın.

 2. Gizlilik İlişkisini Değiştir'e tıklayın.

 3. Söz konusu kişi için uygun kategoriye tıklayın.

Kişi Kartı'ndaki bilgilerden bazıları şirket dizininden toplansa ve yönetici tarafından yapılandırılsa bile, kullanıcı bu verilerin de bir bölümünü yönetebilir. Söz konusu öğeler şunlardır:

 • Takvim Bilgileri: Kullanıcıların Microsoft Outlook seçenekler menüsündeki “Serbest/Meşgul bilgilerini görüntüleme izinlerini değiştir" seçeneği yoluyla takvim bilgilerinizi görüp göremeyeceğini denetleyebilirsiniz.

 • Konum: Bu belgenin Konum bölümüne bakın.

 • İletişim Durumu ve Kişi Bilgileri: Bu belgenin İletişim Durumu ve Kişi Bilgileri bölümüne bakın.

 • Kişisel Resim: Bu belgenin Kişisel Resim bölümüne bakın.

Konuşma Geçmişi

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Konuşma Geçmişi önceki, yeni ve cevapsız anlık ileti konuşmalarınızı ve sesli konuşmalarınızla ilgili istatistikleri (tarih, saat, süre ve arayan bilgisi vb.), Microsoft Outlook'un konuşma geçmişi klasöründe saklamanıza ve Skype Kurumsal uygulamasındaki konuşmalar sekmesinde almanıza olanak sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Anlık ileti konuşmalarının içeriği ve sesli konuşmalarla ilgili istatistikler (tarih, saat, süre, arayan bilgisi, vb.). Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Konuşma geçmişi Skype Kurumsal uygulamasında ana kullanıcı arabirimindeki Konuşmalar sekmesi kullanılarak görüntülenebilir ve bu da kullanıcının geçmiş konuşmalarını görüntüleyip devam ettirebilmesine olanak sağlar.

Tercih/Denetim: Konuşma Geçmişi varsayılan olarak kapalıdır. Aşağıdaki adımlar kullanılarak denetlenebilir:

 1. Skype Kurumsal ana penceresinin sağ üst köşesindeki Seçenekler'e (çark simgesi) tıklayın.

 2. Skype Kurumsal – Seçenekler iletişim kutusunda, Kişisel'e tıklayın.

 3. Kişisel bilgi yöneticisi öğesinin altında Anlık ileti konuşmalarını e-posta Konuşma Geçmişi klasörüme kaydet onay kutusunu seçin veya temizleyin.

 4. Tamam'a tıklayın.

Müşteri Deneyimini Geliştirme Programı

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Katılmayı tercih ederseniz, Müşteri Deneyimini Geliştirme Programı (CEIP) programlarınızı, bilgisayar veya cihazınızı ve bağlı cihazlarınızı nasıl kullandığınızla ilgili temel bilgileri toplar. Bunların her birinin nasıl ayarlandığı ve nasıl çalıştığı hakkında da bilgi toplanır. Bu raporlar müşterilerimizin en çok kullandığı özellikleri geliştirmeye ve genel sorunlara çözüm üretmeye yardımcı olmak için Microsoft'a gönderilir. CEIP ayrıca karşılaştığınız hataların türü ve sayısı, yazılım ve donanım performansı ve hizmetlerin hızıyla ilgili bilgi de toplar. Microsoft, adınızı, adresinizi veya diğer iletişim bilgilerinizi toplamaz.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Bu özellik etkin olduğunda CEIP bilgileri otomatik olarak Microsoft'a gönderilir. CEIP tarafından Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Müşteri Deneyimini Geliştirme Programı için Gizlilik Bildirimi'ne bakın.

Bilgilerin Kullanımı: Microsoft bu bilgileri Microsoft yazılım ve hizmetlerinin kalite, güvenilirlik ve performansını geliştirmek için kullanır.

Tercih/Denetim: CEIP varsayılan olarak kapalıdır. Kuruluş yöneticisi CEIP'yi kendi kuruluşu için etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Kuruluş yöneticisi kuruluşu için CEIP'yi yapılandırmamışsa, kullanıcı ilk yükleme işlemi sırasında kaydolma fırsatı bulacaktır. Kuruluş yöneticisi CEIP denetimini devre dışı bırakmamışsa, kullanıcılar istediği zaman aşağıdaki adımları kullanarak CEIP tercihini değiştirebilir:

 1. Skype Kurumsal ana penceresinin sağ üst köşesindeki Seçenekler'e (çark simgesi) tıklayın.

 2. Skype Kurumsal – Seçenekler iletişim kutusunda, Genel'e tıklayın.

 3. Geliştirmemize yardımcı olun bölümünden Müşteri Deneyimini Geliştirme Programı'na kaydol onay kutusunu işaretleyin veya temizleyin

 4. Tamam'a tıklayın.

Not: Yönetici, kullanıcının Skype Kurumsal uygulamasını kullandığı sırada CEIP'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere bu ayarı değiştirirse, yeni ayar ancak kullanıcı Skype Kurumsal uygulamasından çıkıp yeniden oturum açtığında geçerli olur.

Masaüstü ve Uygulama Paylaşımı

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Masaüstü ve Uygulama Paylaşımı, kullanıcıların bir yandan görüntülü sohbet üzerinden işbirliği yaparken öte yandan da masaüstlerini veya seçilen uygulamaları toplantıdaki herkesle paylaşmalarını sağlar. Böylelikle, meslektaşlarıyla aynı odada çalışır gibi dosyaları paylaşmalarına ve düzenlemelerine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca Microsoft PowerPoint sunuları yapabilir ve notlar ve çizimler için toplantıdaki herkesin birlikte kullanabileceği temiz bir sayfa olan sanal beyaz tahta üzerinde diğer kişilerle işbirliği yapabilir. Kullanıcı başlangıçta masaüstünü veya bir uygulamayı paylaştığında, tek denetim sahibi kendisidir. İsterse, diğer kullanıcıların paylaşılan masaüstü veya uygulama üzerindeki denetimi almalarına, kendi fare ve klavyelerini kullanarak gezinmelerine ve değişiklikler yapmalarına izin verebilir (Masaüstü ve Uygulama Paylaşımı Denetimi bölümüne bakın).

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Paylaşım başlatılırsa, ne paylaşıldığına bağlı olarak, konuşmanın tüm katılımcıları bilgisayar ekranlarında monitörü veya monitörleri, tüm masaüstünü veya seçili uygulamaları görebilir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Masaüstü ve Uygulama Paylaşımı'nı konuşma ve toplantı katılımcılarıyla ortak çalışma yapmak için kullanabilirsiniz.

Tercih/Denetim:

Masaüstü ve Uygulama Paylaşımı'nı başlatmak için (konuşma veya toplantının içinden):

 1. Paylaşım penceresini açmak için İçerik paylaş ve toplantı etkinliklerine liderlik yap düğmesine tıklayın.

 2. Menüyü açmak için İçerik paylaş ve toplantı etkinliklerine liderlik yap düğmesine yeniden tıklayın.

 3. Açılan menüde, Var'ın altında, Masaüstü'nü, bir monitörü (birden fazla varsa) veya Program'a tıklayın.

 4. (İsteğe bağlı) Program'a tıklarsanız, kullanılabilenler listesinden paylaşmak istediğiniz programı seçin.

YA DA

 1. Menüyü açmak için imleci İçerik paylaş ve toplantı etkinliklerine liderlik yap düğmesinin üzerinde bekletin

 2. Açılan menüde, Var'ın altında, Masaüstü'nü, bir monitörü (birden fazla varsa) veya Program'a tıklayın.

 3. (İsteğe bağlı) Program'a tıklarsanız, kullanılabilenler listesinden paylaşmak istediğiniz programı seçin.

Masaüstü veya Uygulama paylaşımını durdurmak için:

 • Ekranın en üstündeki paylaşım çubuğundan Paylaşımı Durdur'a tıklayın.

ÖNEMLİ Masaüstünüzde açık olan ve Dijital Hak Yönetimi (DRM) yazılımı tarafından korunan belgeler veya resimler, Skype Kurumsal konuşmasında masaüstünüzü paylaştığınız kişilerce görülebilir.

Masaüstü ve Uygulama Paylaşımı Denetimi

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Masaüstü & Uygulama Paylaşımı Denetimi, kullanıcıların kendi paylaşılan masaüstü veya uygulamalarının denetimini, konuşma veya toplantının yine kendi bilgisayarında Skype Kurumsal kullanan diğer katılımcılarına vermesine olanak sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Denetim verildikten sonra bu kişi paylaşılan bilgisayarı doğrudan kendi klavye ve faresiyle kullanır gibi, paylaşılan masaüstü veya uygulamayı denetimine alıp değişiklikler yapabilir. Masaüstü veya uygulamasını paylaşan kullanıcı ve Skype Kurumsal konuşmasındaki veya toplantısındaki diğer katılımcılar, gerçekleşen değişiklikleri görüntüleyebilirler. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Masaüstü & Uygulama Paylaşımı Denetimi, konuşma veya toplantı katılımcısının, konuşmanın diğer katılımcılarıyla siz izlerken, paylaşılan masaüstü veya uygulamanın denetimini almasına olanak sağlar.

Seçim/Denetim:

Masaüstü veya Uygulamanızın denetimini paylaşmak için (halen paylaşmıyorsanız bkz. Masaüstü & Uygulama Paylaşımı):

 1. Ekranın üst tarafındaki Denetim Ver'e tıklayın.

 2. Denetimi kime vermek istediğinizi seçin.

Uzak tarafın masaüstünüzdeki denetimini iptal etmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Ekranın üst tarafındaki Denetim Ver'e tıklayın.

 2. Denetimi Geri Al'a tıklayın.

Acil Durum Hizmetleri (911)

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Acil Durum Hizmetleri kuruluş yöneticisi tarafından kullanıma sunulduğunda, Skype Kurumsal uygulamasının müşteri tarafından seçilen bir üçüncü taraf yönlendirme hizmeti sağlayıcısına bir konum iletmesine olanak sağlar. Daha sonra, bir acil durum numarası arandığında (Amerika’daki 911 gibi) üçüncü taraf yönlendirme hizmeti sağlayıcısı, konumu acil yardım personeline aktarır. Etkinleştirildiğinde, acil durum hizmetleri personeline iletilen konum, kuruluş yöneticisinin her kullanıcıya atadığı ve konum veritabanına girdiği konum bilgileri (örneğin, bina ve ofis numarası) veya böyle bir konum sağlanmamışsa, kullanıcıların Konum alanına el ile girmiş olabileceği konumdur. Bir kullanıcı hala iş yerindeyken kablosuz İnternet bağlantısı üzerinden Skype Kurumsal uygulamasını kullandığı sırada acil durum hizmetlerini ararsa, acil aramaları yanıtlayanlara iletilen konum bilgisi ancak, bilgisayarının iletişim kurduğu kablosuz uç noktaya atanan konumun temel alındığı, yaklaşık bir konum olacaktır. Ayrıca, bu kablosuz uç noktanın konum bilgisi de kuruluş yöneticisi tarafından elle girilir ve dolayısıyla acil durum hizmetleri personeline iletilen konum bilgisi kullanıcının gerçek fiziksel konumu olmayabilir. Bu özelliğin tam çalışması için, kuruluşun sertifikalı çözüm sağlayıcılarından alınan bir yönlendirme hizmeti kullanıyor olması gerekir ve hizmet yalnızca ABD’de kullanılabilmektedir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Skype Kurumsal tarafından alınan konum bilgileri, Konum Bilgileri Sunucusu tarafından doldurulan otomatik konum bilgilerinden veya kullanıcı tarafından Konum alanına el ile girilen konum bilgilerinden saptanır. Bu bilgiler kullanıcının bilgisayarının belleğinde depolanır ve böylece, bir acil durum hizmet numarası girildiğinde, ilgili acil durum hizmet sağlayıcısını yönlendirmek ve yaklaşık konumu belirtmek amacıyla aramayla birlikte bu konum bilgileri iletilir. Konum bilgisi ayrıca anlık ileti kullanılarak bir yerel güvenlik masasına da gönderilebilir. Acil durum aramaları için, arama ayrıntı kaydı konum bilgisini içerir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Konum bilgisi, aramayı ilgili acil durum hizmetleri sağlayıcısına yönlendirmek ve acil durum aramalarına yanıt verenleri sevk etmek için kullanılır. Bu bilgiler ayrıca, arayanın konumunu ve geri arama bilgilerini içeren bir bildirim olarak kuruluşun güvenlik masasına da gönderilebilir.

Seçim/Denetim: Bu özellik varsayılan olarak kapalıdır. Kuruluş yöneticisi tarafından etkinleştirilir. Bu özelliği kullanılabilir durumda olup olmadığını belirlemek için kuruluş yöneticinize danışın. Acil arama yapıldığında konum bilgisinin otomatik olarak alınıp alınmayacağını veya acil durum sevk görevlilerine iletilip iletilmeyeceğini belirleme olanağınız yoktur.

Not: Kuruluş yöneticisi acil durum arama özelliğini çalışma konumunuzla sınırlandırabilir, bu nedenle acil durum işlevselliğinin kapsamı hakkında bilgi almak için yöneticinize başvurmalısınız.

Federasyon

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Federasyon, kuruluşunuzdaki Skype Kurumsal kullanıcılarının iletişim durumunu görmelerine, anlık ileti göndermelerine ve federasyon oluşturduğunuz diğer kuruluşlardaki Skype Kurumsal kullanıcılarıyla bilgisayarlar arası sesli aramalar yapmalarına (bilgisayarınızda hoparlör ve mikrofon veya kulaklık bulunması koşuluyla) olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Ad, e-posta adresi ve iletişim durumu bilgileri gibi Kişi Kartı'ndaki bilgiler şirket dışından kişilerle paylaşılır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Etkinleştirildiğinde, bir kuruluştaki kişiler başka kuruluştan kişileri kişi listelerine ekleyebilir, o kişilere anlık ileti gönderebilir ve onların iletişim durumu bilgilerini görebilir. Kullanıcılar görevleri açısından en uygun iletişim yolunu (sesli, görüntülü ve diğer yollar) seçebilir ve iki kişi arasındaki oturumları kolayca çok sayıda kişinin katıldığı konferanslara dönüştürebilir.

Tercih/Denetim: Federasyon varsayılan olarak kapalıdır ve kuruluş yöneticisi tarafından denetlenir ve yapılandırılır. Federasyon etkinleştirilirse, kullanıcılar aynı kendi kuruluşları içindeki kişileri ekleyebildikleri gibi şirket dışından kişileri de arayabilir ve ekleyebilir.

Not: Varsayılan olarak, kişisel veya başka şirketten tüm dış kişilere, adınızın, unvanınızın, e-posta adresinizin, şirketinizin ve resminizin paylaşıldığı Dış Kişiler gizlilik ilişkisi atanır. Bu kişiler, İletişim Durumu Notunuzu göremez. Dış kişilerin Çalışma Grubu, Arkadaşlar ve Aile gibi başka gizlilik ilişkilerine atanması, İletişim Durumunu Notunuzu görmelerine olanak tanır ve onlara açıklanmaması gereken bilgilerin istenmeden paylaşılmasına neden olabilir.

Konum Paylaşımı

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Konum Paylaşımı özelliği, Kişi Kartı'nın iletişim durumu işlevselliğini kullanarak bir kullanıcının geçerli coğrafi konumunu ve saat dilimini diğer Skype Kurumsal kullanıcılarına görüntüler (Kişi Kartı bölümüne bakın). Kullanıcılar, Seçenekler menüsündeki Gizlilik Modu'nu etkinleştirerek diğer kişilerle hangi bilgilerin paylaşılacağını denetleyebilir (Gizlilik Modu bölümüne bakın).

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kullanıcının konumu iki yoldan biriyle türetilir. Kuruluş yöneticisi tarafından yapılandırılan kuruluşun Konum Bilgileri Sunucusu'ndan (LIS) toplanır veya Skype Kurumsal kullanıcı arabirimindeki konum denetimine özel bir konum girerek kendi konumunu belirtebilir (örneğin, “Ev”, “İş” veya “5678 Main St, Buffalo, NY, 98052” gibi). Saat dilimi doğrudan kullanıcı bilgisayarının işletim sisteminden alınır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kullanıcının veya yöneticinin gizlilik ayarlarını nasıl yapılandırdığına bağlı olarak; konum ve saat dilimi bilgileri Kişi Kartı aracılığıyla Skype Kurumsal ile paylaşılır ve diğer kullanıcıların kullanımına sunulur. Biçimlendirilmiş adres veya posta adresi, iletişim durumu aracılığıyla paylaşılmaz.

Tercih/Denetim: Kuruluş yöneticisi konum paylaşımını etkinleştirdiyse ve kullanıcıların tüm konum kullanıcı arabirimine erişimi olacak şekilde yapılandırdıysa, kullanıcılar Skype Kurumsal ana penceresinin üst kısmında bulunan konum alanı ve menüsünün şu öğelerine erişebilirler:

 • Konumu Ayarla: Konum değeri, konum metin kutusundaki metin düzenlenerek el ile ayarlanabilir.

 • Konumumu Diğer Kişilere Göster: Kullanıcının, konum verilerini diğer kullanıcılarla paylaşıp paylaşmayacağını denetlemesine olanak tanır. Bu öğe, konumun 911 araması gibi acil durum hizmetleriyle paylaşımını etkilemez (Acil Durum Hizmetleri bölümüne bakın).

Skype Kurumsal Geliştirme Programı

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Skype Kurumsal Geliştirme Programı Skype Kurumsal deneyiminize ait bilgileri toplar ve Skype Kurumsal uygulamasını kullandığınızda bu bilgileri Microsoft’a gönderir. Microsoft, bu bilgileri sık karşılaşılan sorunlar için çözüm üretmek; Skype Kurumsal ve diğer Microsoft ürünlerini geliştirmek için kullanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgi: Microsoft’a gönderilen bilgiler Skype Kurumsal kullanımınıza, performans ve güvenilirliğe, cihaz yapılandırmasına ve ağ bağlantısı kalitesine ilişkin bilgilerin yanında hata kodlarını, hata günlüklerini ve özel durum verilerini de içerir. Ayrıca LIP, kullanıcı adınız veya IP adresiniz gibi size veya cihazınıza ait bilgileri de gönderebilir, ancak bu bilgiler Microsoft sunucularında depolanmadan önce anonimleştirilir.

Bilgilerin Kullanımı: Bu bilgiler, sık karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek; Skype Kurumsal ve diğer Microsoft ürünlerini geliştirmek için kullanılır. Bilgiler kimliğinizi belirlemek veya sizinle iletişim kurmak için kullanılmaz.

Tercih/Denetim: Bu özellik varsayılan olarak kapalıdır ve kuruluş yöneticisi tarafından yönetilebilir. Yönetici Skype Kurumsal Geliştirme bilgilerinin Microsoft'a her zaman gönderilmesini veya hiç gönderilmemesini seçebileceği gibi, bu kararı size de bırakabilir.

Kullanıcı, aşağıdaki adımları izleyerek tercihlerini değiştirebilir:

 1. Skype Kurumsal ana penceresinin sağ üst köşesindeki Seçenekler'e (çark simgesi) tıklayın.

 2. Skype Kurumsal – Seçenekler iletişim kutusunda, Genel'e tıklayın.

 3. Genel sekmesinde, “Skype Kurumsal Geliştirme Programı bilgilerini Microsoft'a gönder” seçeneğini işaretleyin veya bu seçeneğin işaretini kaldırın.

 4. Tamam’a tıklayın.

Not: Kuruluş yöneticisi, grup ilkesi kullanarak bu özelliği kuruluştaki kullanıcıların adına yapılandırabilir ve bu durumda kullanıcı oturum açma hatası iletişim kutusunu görmeyeceği gibi, oturum açma hatası raporunu Microsoft'a göndermek isteyip istemediği de sorulmaz.

Lync Yönetilen API'si

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Lync Yönetilen API'si üçüncü taraf programların Skype Kurumsal istemcisine erişmesine ve Skype Kurumsal kullanıcı deneyimini geliştirecek şekilde istemciyle etkileşim kurmasına olanak tanır. Üçüncü taraf programları, satıcılar tarafından veya Microsoft tarafından hazırlanan programlardan oluşur (örneğin, Outlook ve Microsoft Office paketlerindeki diğer uygulamalar).

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync Yönetilen API'si tarafından üçüncü taraf uygulamalarının kullanımına sunulan bilgiler, Skype Kurumsal kullanıcı arabirimi içinde görüntülenebilen tüm kişisel bilgileri kapsar. Bu bilgiler bir kullanıcının konumunu, telefon numaralarını, iş unvanını, Kişi listesini (telefon numaraları ve diğer ayrıntılar dahil), kişisel notunu, etkinlik durumunu ve geçerli konuşmalarını ve bunların içeriklerini kapsayabilir.

Bilgilerin Kullanımı: Lync Yönetilen API'sini kullanan programlar son kullanıcıya gelişmiş ve tamamlayıcı işlevler sunmak için Skype Kurumsal oturumunda yer alan bilgilerden yararlanır. Bununla birlikte, bu bilgilerin kullanımı üçüncü taraf programının takdirine bağlıdır ve bu programın, bilgileri ne amaçla kullanacağına ilişkin kendi gizlilik bildirimi vardır.

Tercih/Denetim: Lync Yönetilen API'lerini kullanan üçüncü taraf programları üç kategoriye ayrılır: masaüstü (yerel olarak yüklü olan) programlar; web'de barındırılan programlar; Skype Kurumsal uzantı programları (Skype Kurumsal konuşma penceresi kullanıcı arabirimine eklenen programlar). Bilgilerinize üçüncü taraf erişiminin denetlenmesi, aşağıda gösterildiği gibi her senaryoda farklıdır:

 • Masaüstü (yerel olarak yüklü olan) programlar: Masaüstü programlarını kendiniz yüklersiniz veya bunları yerel bilgisayarın yöneticisi yükler ve bunların Lync Yönetilen API'si aracılığıyla kullanıcı bilgilerine her zaman erişimi olur. Her zaman olduğu gibi, güvenmediğiniz hiçbir programı yüklemeyin.

 • Web'de barındırılan programlar: İnternet veya intranet'te barındırılan programlar da Lync Yönetilen API'si aracılığıyla kullanıcının bilgilerine erişebilir. İstenmeyen programların sizin haberiniz olmadan bilgilerinize erişmesine karşı korunmak için, bu tür programların yerel bilgisayar yöneticiniz tarafından Internet Explorer Güvenilen Siteler listenize eklenmiş olan bir etki alanında/URL'de barındırılıyor olması gerekir.

 • Skype Kurumsal uzantı programları: Skype Kurumsal uygulamasında, geliştiriciler Skype Kurumsal konuşma penceresine program ekleyerek Skype Kurumsal deneyimini geliştirebileceklerdir. Bu programın da Lync Yönetilen API'si aracılığıyla Skype Kurumsal bilgilerine erişimi olabilir. Bu durumda, uzantı programının yerel bilgisayar yöneticisi tarafından Lync istemcisine kaydedilmesi gerekir. Kayıt işlemi, Skype Kurumsal Yönetilen API'sine de erişim verir.

Konum Adı için özel denetim: Fazladan bir önlem olarak, sistem yöneticinize son kullanıcının (siz) bu üçüncü taraf programların Skype Kurumsal içindeki Konum Adı alanına erişimleri olup olmayacağına karar vermesine izin verme veya bunu engelleme seçeneği sunulur. Varsayılan olarak, üçüncü taraf programların konum bilgisine erişimi vardır. Bu ayarı aşağıda gösterildiği gibi denetleyebilirsiniz:

 1. Skype Kurumsal ana penceresinin sağ üst köşesindeki Seçenekler'e (çark simgesi) tıklayın.

 2. Skype Kurumsal – Seçenekler iletişim kutusunda, Kişisel'e tıklayın.

 3. Kişisel Bilgi Yöneticisi altında, onay kutularını uygun şekilde değiştirin.

 4. Tamam'a tıklayın.

Lync VDI Eklentisi

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Uzak masaüstü mimarisi kullanan kuruluşlarda, Lync VDI Eklentisi hem basit hem de karmaşık istemcilerin Skype Kurumsal uygulamasına bağlanmalarına ve doğrudan kendi istemci cihazlarından kullanır gibi tüm özellik ve işlevsellik kümesinden yararlanmalarına olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Skype Kurumsal uzak masaüstü ortamlarında kullanılıyorsa ve erişim cihazında Lync VDI Eklentisi yüklüyse, kullanıcının ağ oturum açma kimlik bilgileri (kullanıcı adı ve parolası) kullanıcıdan alınır ve VDI eklentisiyle Skype Kurumsal arasında paylaşılır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Lync VDI Eklentisi'nin topladığı ağ oturum açma kimlik bilgileri, eklenti tarafından kullanıcının erişim cihazını Skype Kurumsal uygulamasının uzak masaüstü örneğine bağlamak için kullanılır.

Tercih/Denetim: Uzak masaüstündeki Skype Kurumsal uygulamasında oturum açabilmek için, ağ oturum açma kimlik bilgilerinin sağlanması gerekir. Kullanıcılara, kimlik bilgilerini her oturum açma sırasında girme veya bunları bir kez girip kimlik bilgileri iletişim kutusundaki "Parolayı Kaydet" öğesini seçerek kaydetme seçeneği sağlanır.

Toplantı Ekleri

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Toplantı Ekleri toplantı düzenleyenlerin, dosyaları indirmelerine ve toplantıda görüntülemek yoluyla ya da daha sonra indirmeleri için toplantının katılımcılarıyla dosyaları paylaşmalarına olanak sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Toplantı ekleri toplantıyı düzenleyen tarafından yüklenir ve Lync Server'da saklanır. Eklerin sunucuda kalma süresi kuruluş yöneticisi tarafından yapılandırılabilir. Toplantıyı düzenleyen kişi silene kadar veya yönetici tarafından yapılandırılan tutma süresi sona erene kadar, toplantının düzenleyicisi ve katılımcıları tarafından indirilmeye hazır olarak dururlar. Bu zaman geldiğinde toplantı eki silinir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: İndirilen toplantı ekleri toplantının katılımcılarıyla paylaşılır ve bu kişilerce indirilebilir. Eklerin kullanılabilirliği belirli toplantı katılımcıların rolleriyle (düzenleyici, sunucu, herkes) sınırlı olabilir. Bir eke erişim belirli bir rolle sınırlandırılmışsa, ekler listesinde görünmez.

Tercih/Denetim:

 1. Görüşme penceresinde, imleci İçerik paylaş ve toplantı etkinliklerine liderlik yap düğmesi üzerinde tutun.

 2. Ekler sekmesini seçin.

 3. Ek Ekle'ye tıklayın.

 4. Eklemek istediğiniz eke göz atın ve dosyayı seçin.

 5. komutuna tıklayın.

Toplantı sahipleri aşağıdakileri yaparak, indirme için kullanılabilirliği katılımcı rolüne (düzenleyici, sunucular, herkes) göre sınırlandırabilir:

 1. İmleci İçerik paylaş ve toplantı etkinliklerine liderlik yap üzerinde bekletin.

 2. Ekler sekmesi altında, Ekleri Yönet'e tıklayın.

 3. Ekler iletişim kutusundaki İzinler'in altında, açılan listeden istediğiniz seçeneği belirtin.

 4. Tamam'a tıklayın.

Not: Bir ek belirli roller için kısıtlanırsa, bu kişilerin içerik listesinde görünmez ve bilgisayarlarına kaydedemezler.

Toplantıdan Dışarıyı Arama

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Toplantıdan Dışarıyı Arama, bir toplantıda hazır bulunan Skype Kurumsal kullanıcılarının var olan bir ses/video (AV) görüşmesine veya toplantısına genel anahtarlı telefon ağı (PSTN) numarası eklemesine olanak sağlar. Bir PSTN kullanıcısı, Skype Kurumsal arama tuş takımından bir PSTN numarası aranarak eklenebilir. PSTN kullanıcısı aramayı yanıtladığında eklenir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: PSTN kullanıcısı kendisini toplantıya davet eden arama geldiğinde, toplantıyı düzenleyenin veya toplantı katılımcısının arayan kimliğini görür.

Bilgilerin Kullanımı: Arayan kimliği, aramayı alan kişiye arayanı tanıtmak için kullanılır.

Tercih/denetim: kullanıcı veya kuruluş yönetici denetim için bu özelliği yoktur.

OneNote Tümleştirmesi

Bu Özelliğin Yaptığı İş: OneNote Tümleştirmesi, Skype Kurumsal kullanıcılarının OneNote not defterlerini toplantı katılımcılarıyla paylaşmalarına veya Lync 2010 ya da daha yeni bir istemci kullanan diğer toplantı katılımcılarının paylaştığı OneNote not defterlerine bakmalarına ve katkıda bulunmalarına olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync 2010 veya daha yeni bir istemci kullanan toplantı katılımcısı Microsoft OneNote not defterini paylaştığında, diğer Skype Kurumsal ve Lync Web App kullanıcıları OneNote not defterini görüntüleyebilir ve katkıda bulunabilirler. Not defterine eklenen tüm içerik tüm toplantı katılımcıları tarafından görülebilir ve kullanılabilir.

Bilgilerin Kullanımı: Bu özellik Skype Kurumsal kullanıcılarının OneNote işbirliğini paylaşmalarına, görüntülemelerine ve buna katılmalarına olanak tanır.

Tercih/Denetim:

 1. Konuşma Penceresi'nde Paylaş simgesinin üzerine gelin

 2. Sun sekmesinde ONENOTE'a tıklayın.

 3. Açılacak OneNote not defterini seçin.

Not:  Toplantı sahipleri katılımcı rolüne (düzenleyen, sunan, herkes) göre kullanılabilirliği sınırlayabilir. Bir OneNote not defterine belirli rollerin erişimi kısıtlanırsa, not defteri içerik listelerinde görünmez ve onlar da bilgisayarlarında onu açamaz veya kaydedemezler.

Outlook İçin Çevrimiçi Toplantı Eklentisi

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Outlook için Çevrimiçi Toplantı Eklentisi (diğer adı Outlook için Konferans Eklentisi), Skype Kurumsal ile birlikte yüklendiğinde kullanıcının Skype Kurumsal ile ilgili bir dizi görevi Microsoft Outlook'un içinden gerçekleştirebilmesine olanak sağlayan bir eklentidir. Bu görevler aşağıda listelenmiştir.

 • Çevrimiçi toplantı zamanlama

 • Toplantı seçeneklerini ayarlama

 • Konferans araması zamanlama

 • Skype Kurumsal kullanarak bilgi paylaşımını başlatma

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Aşağıda listelenen bilgiler kullanıcının bilgisayarında Microsoft Outlook istemcisi içinde depolanır. Kullanıcının İstemci Tarafı Günlüğü ayarlarına bağlı olarak, ek kullanım bilgileri ve istatistikleri de günlüğe kaydedilebilir. (İstemci Tarafı Günlüğü bölümüne bakın.) Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

 • Düzenleyen adı

 • Katılımcıların adları

 • Sunucuların adları

 • E-posta adresleri listesi

 • Toplantının konusu ve toplantıyla ilgili diğer bilgiler (başlangıç/bitiş saati, konferans kimliği, geçiş kodu ve kullanıcıyla ilgili konferans otomatik katılımcısı/sesli konferans sağlayıcısı bilgileri vb.)

 • Microsoft Exchange'deki kullanıcıya ait tüm proxy adresleri (X400-X500 adresleri, Exchange Birleşik Mesajlaşma (UM) adresleri ve SIP ve telefon/Exchange UM sesli posta URI'leri)

 • Toplantı yeri bilgisi

Bilgilerin Kullanımı: Yukarıda listelenen bilgiler yalnızca toplantı veya konferans araması zamanlamak için kullanılır. Bunlar kullanıcının bilgisayarında yerel olarak depolanır ve Lync Server'la paylaşılır. Ayrıca, toplantı ve konferans araması bilgileri de Lync Server'la paylaşılır

Not: Bu bilgiler Lync Yönetilen API'siyle de paylaşılır (Lync Yönetilen API'si bölümüne bakın).

Tercih/Denetim: Outlook için Çevrimiçi Toplantı Eklentisi'ni kullanırken oluşturulan, toplanan, depolanan veya iletilen bilgilerle ilgili olarak son kullanıcı denetimi yoktur. Bununla birlikte, kullanıcı bu eklentiyi silmeyi ve devre dışı bırakmayı seçebilir.

Eşler Arası Dosya Aktarımı

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Eşler Arası Dosya Aktarımı Skype Kurumsal kullanıcılarının anlık ileti görüşmeleri içinde bir birine eşler arası (iki taraf) olarak dosya aktarmalarına olanak sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Dosya, sahibiyle görüşmedeki diğer kişi arasında doğrudan aktarılır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kullanıcılar dosya aktarımını başlatmayı ve aktarılacak dosyayı seçer. Dosya alıcısı, dosya almayı açıkça kabul etmelidir. Eşler Arası Dosya Aktarımı kullanılarak paylaşılan dosyalar Lync sunucusunda depolanmaz.

Tercih/Denetim: Eşler Arası dosya aktarımı varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Kuruluş yöneticisi, kuruluşundaki kullanıcıların tümü veya bir bölümü için bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.

Kalıcı Grup Sohbeti

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Kalıcı sohbet, kullanıcıların kalıcı sohbet odalarına ileti göndererek birlikte çalışmalarına olanak sağlar. Veriler sunucuda kalır ve odanın üyeleri geçmiş verileri dahil olmak üzere verilere erişebilirler. Kalıcı Grup Sohbeti kullanıcıların grup halinde sohbet etmelerine, grup sohbeti görüşmelerini aramalarına, birleştirmelerine ve katılmalarına, oda içinde ve odalar arasında içerik aramalarına ve belirli konulardaki görüşmeleri takip etmek üzere filtreler oluşturmalarına olanak sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kalıcı Grup Sohbeti, grup sohbeti görüşmelerinin içeriğini, kuruluş yöneticisi tarafından yapılandırılan bir sunucuda saklar. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kalıcı Grup Sohbeti, sürekli görüşmelere katılıp ayrılan sohbet üyeleri olduğundan sohbetin hiç sona ermediği, “sohbet odasına” çok benzeyen kalıcı bir sohbettir. Bunun gerçekleşmesi için sohbetin kalıcı olması gerekir.

Tercih/Denetim: Kalıcı Grup Sohbeti kuruluş yöneticisi tarafından etkinleştirilmelidir. Etkinleştirilirse, yönetici, tutma süresini, bu bilgilerin saklanacağı sunucuyu, Grup Sohbeti geçmişinin uyumluluk veya başka bir amaçla arşivlenip arşivlenmeyeceğini belirleyebilir ve odalardaki tüm özellikleri yönetebilir ve değiştirebilir. Farklı rollere sahip kullanıcılar, aşağıdaki listede belirtildiği gibi kalıcı veriler için farklı erişimlere sahiptir.

 • Yöneticiler veritabanı boyutunun çok fazla büyümemesi için herhangi bir sohbet odasındaki eski içerikleri (örneğin, belirli bir tarihten önce gönderilmiş içerikleri) silebilir. Ya da belirli bir sohbet odası için uygun bulunmayan iletileri kaldırabilir veya değiştirebilir.

 • İleti yazarları da dahil olmak üzere son kullanıcılar hiçbir sohbet odasından içerik silemez.

 • Sohbet odası yöneticileri odaları devre dışı bırakabilir ancak silemez. Sohbet odası oluşturulduktan sonra, bunu yalnızca yöneticiler silebilir.

Kişisel Resim

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Kişisel Resim, kullanıcıları kuruluştaki diğer kişilere Kişi Kartında kendi kişisel resimlerini görüntülemelerine olanak sağlar. Bir kullanıcı kişi kartında kişisel resmini görüntülemeyi seçerse, diğer Skype Kurumsal kullanıcıları “Kişilerin fotoğraflarını göster” seçeneğini kullanarak kendi Skype Kurumsal kişileri listesinde resmi görüntüleyebilir. Kullanıcılar başkalarına kendi kişisel resimlerini görüntülemek isterse, kuruluş için etkinleştirilmişse kuruluşta kullanılan varsayılan resmi görüntülemeyi seçebilir ya da kendi bilgisayarlarından bir resim yükleyebilirler.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kişisel Resim paylaşım tercihleri ve indirilen tüm özel resimler. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Bilgiler Lync sunucusunda depolanır ve kullanıcı deneyimini özelleştirmek ve başkalarıyla paylaşmak için kullanılır.

Tercih/Denetim:

 1. Skype Kurumsal ana penceresinin sağ üst köşesindeki Seçenekler'e (çark simgesi) tıklayın.

 2. Skype Kurumsal – Seçenekler iletişim kutusunda Resmim öğesine tıklayın.

 3. Resmim altında Resmimi göster veya Resmimi gizle'yi seçin.

 4. Tamam'a tıklayın.

Resmi Düzenle veya Kaldır düğmesine tıklayarak özel bir resim ayarlanabilir.

Not: Kuruluş yöneticisi hangi tür resimlere izin verileceğini, yüklemeye izin verilecek en büyük resim boyutunu ve resimlerin varsayılan olarak paylaşılıp paylaşılmayacağını belirleyebilir, ancak bu ayar kullanıcı tarafından geçersiz kılınabilir.

Yoklama

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Yoklama, toplantıyı düzenleyene hızlı şekilde bilgi toplama ve toplantı ve görüşme katılımcılarının tercihlerini derleme olanağı sağlar. Ayrıca bu bilgiler kaydedilebilir ve toplantıdan sonra incelenebilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kişisel oylar isimsizdir. Toplanan yoklama sonuçları tüm sunucular tarafından görülür ve herhangi bir sunucu tarafından tüm katılımcılara gösterilebilir. Yoklamalar kuruluş yöneticisi tarafından tanımlandığı üzere, toplantı içeriği süre sonu ilkelerine göre Lync Server'da saklanır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Yoklama özelliği, sunucuların katılımcı tercihlerini hızlı şekilde belirlemesine olanak sağlayarak işbirliğini geliştirir.

Tercih/Denetim:

 1. Menüyü açmak için Konuşma Penceresi'nde İçerik paylaş ve toplantı etkinliklerine liderlik yap düğmesine tıklayın

 2. Sun sekmesinde Yoklama'ya tıklayın.

 3. Anket adı, Soru ve Seçenekler'i girin.

 4. Anket oluştur'a tıklayın.

Not: Yoklama içinde, sunucular Yoklama kullanılabilirliğini katılımcı rolüne (düzenleyici, sunucular, herkes) göre kısıtlayabilir. Bir yoklama bir kişinin kullanımına kapatılırsa, yoklama paylaşılmadığı sırada bu kişinin içerik listesinde görülemez ve yerel bilgisayarına kaydedilemez. Ayrıca, Sunucular oylama için bir yoklama açıp kapatabilir ve istedikleri zaman yoklama sonuçlarını temizleyebilirler.

PowerPoint İşbirliği

Bu Özelliğin Yaptığı İş: PowerPoint İşbirliği kullanıcıların çevrimiçi bir görüşme veya toplantı sırasında PowerPoint sunuları göstermesine, görüntülemesine ve açıklama eklemesine olanak sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Bu özelliğin tüm kullanımlarını son kullanıcıların eylemleri belirler; PowerPoint sunusu yüklemelerine, sunularda gezinmelerine ve açıklama eklemelerine göre değişir. Bir görüşme veya toplantıda sunulan tüm dosyalar tüm toplantı katılımcılarına iletilir ve katılımcılar da dosyayı doğrudan kendi bilgisayarlarındaki bir klasörden alabilirler. Dosyanın sahibi veya sunucu başkalarının dosyayı kaydetmesini engelleyebilir, ancak bu dosyayı almalarını veya görmelerini engellemez. PowerPoint dosyaları kuruluş yöneticisi tarafından tanımlanan toplantı içeriği süre sonu ilkelerine göre Lync Server'da saklanır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: PowerPoint ile işbirliği görüşme katılımcılarının etkili sunumlar yapmalarına ve geri bildirim almalarına yardımcı olur.

Tercih/Denetim:

 1. Menüyü açmak için, konuşma penceresinde imleci İçerik paylaş ve toplantı etkinliklerine liderlik yap düğmesinin üzerinde bekletin

 2. Sun sekmesinde PowerPoint'e tıklayın.

 3. Eklemek istediğiniz PowerPoint sunusunun konumunu gösterin ve dosyayı seçin.

 4. komutuna tıklayın.

Sunucular aşağıdakileri yaparak açıklama ekleme ayrıcalıklarını katılımcı rolüne (yalnızca sunucular, herkes ve hiçbiri) göre kısıtlayabilir:

 1. İmleci Katılımcıları göster üzerinde bekletin.

 2. Diğer Seçenekler (…)'e tıklayın.

 3. Çevrimiçi Toplantı Seçenekleri'ne tıklayın.

 4. Çevrimiçi Toplantı Seçenekleri iletişim kutusundaki Ek açıklamaları kimler kullanabilir? öğesinin altında, açılan listede istediğiniz seçeneği belirtin.

 5. Tamam'a tıklayın.

Sunucular aşağıdakileri yaparak katılımcıların kendi başına slaytları görüntülemelerini katılımcı rolüne (yalnızca sunucular, herkes ve hiçbiri) göre kısıtlayabilir:

 1. İmleci Katılımcıları göster üzerinde bekletin.

 2. Diğer Seçenekler (…)'e tıklayın.

 3. Çevrimiçi Toplantı Seçenekleri'ne tıklayın.

 4. Çevrimiçi Toplantı Seçenekleri iletişim kutusundaki Kim kendi başına içeriğe bakabilir öğesinin altında, açılan listede isteğiniz seçeneği belirtin.

 5. Tamam'a tıklayın.

Sunucular aşağıdakileri yaparak, indirme için kullanılabilirliği katılımcı rolüne (düzenleyici, sunucular, herkes) göre sınırlandırabilir:

 1. İmleci İçerik paylaş ve toplantı etkinliklerine liderlik yap üzerinde bekletin.

 2. Sunulabilir İçeriği Yönet'e tıklayın.

 3. Sunulabilir İçeriği Yönet iletişim kutusundaki İzinler'in altında, açılan listede istediğiniz seçeneği belirtin.

 4. Tamam'a tıklayın.

Not: PowerPoint sunucu belirli roller için kısıtlanmışsa, bu kişiler içerik listelerinde sunuyu göremezler ve bilgisayarlarına kaydedemezler.

İletişim Durumu ve Kişi Bilgileri

Bu Özelliğin Yaptığı İş: İletişim Durumu ve Kişi Bilgileri bir kullanıcının diğer kullanıcıların (kuruluş içinden ve dışından) iletişim durumu ve kişi bilgilerini görüntülemesine ve kendisinin iletişim durumu, durum, unvan, telefon numarası, konum ve notlar gibi yayımlanan bilgilerini paylaşmasına olanak sağlar. Kuruluş yöneticisi ayrıca, bir kullanıcının ofis dışı iletilerinin ve diğer durum bilgilerinin (örneğin, kullanıcının Outlook takviminde zamanlanmış toplantısı olduğunda) görüntülenmesi için Microsoft Outlook ve Microsoft Exchange Server ile tümleştirme da yapılandırabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kullanıcının oturum açma ve kimlik doğrulamada kullanılan oturum açma adresi ve parolası. Varsa kullanıma sunmak isteyebilecekleri ek telefon numaraları, yönetici tarafından Microsoft Outlook ve Microsoft Exchange Server tümleştirmesi yapılandırılmış ve Outlook'ta etkinleştirilmişe ofis dışı iletileri ve diğer durum bilgileri gibi bilgiler; kullanıcı tarafından Kişi Kartında el ile kullanıma açılmış tüm notlar ve kullanılabilirlik bilgileri dahildir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Oturum açma adresi ve parola Skype Kurumsal uygulamasında oturum açmak ve Lync Server’a bağlanmak için kullanılır. Kullanıcının gizlilik ayarlarını nasıl yapılandırdığına bağlı olarak, diğer Skype Kurumsal kullanıcıları ve programlar, yayımlandığı takdirde iletişim durumu, kişi ve durum bilgilerine erişebilir ve böylece kullanıcılar bir biriyle daha iyi iletişim kurabilirler.

Tercih/Denetim: Kullanıcılar kendileri hakkında hangi bilgilerin yayımlanacağını seçebilir veya kuruluş yöneticisi yayımlanan bilgileri kullanıcılar adına yapılandırabilir. Yönetici kullanıcıların kendi yayımlanan bilgilerini denetleme yeteneğini devre dışı bırakmamışsa, kullanıcılar istedikleri zaman aşağıdaki adımları kullanarak ayarlarını değiştirebilirler:

 1. Skype Kurumsal ana penceresinin sağ üst köşesindeki Seçenekler'e (çark simgesi) tıklayın.

 2. Skype Kurumsal – Seçenekler iletişim kutusunda şunları yapabilirsiniz:

  1. Kişisel sekmesinde Oturum açma adresi'ni girin. Bağlantı kurulacak sunucunun adını girmek için Gelişmiş düğmesini kullanın. Sunucu bilgisini kuruluş yöneticisi sağlar.

  2. Kişisel sekmesinde, diğer kullanıcıların güncelleştirilmiş iletişim durumunuzu, işyeri dışında iletinizi ve toplantının konusuyla konumunu görmelerine yönelik olarak hangi Outlook tümleştirme düzeyini kullanmak istediğinizi de seçebilirsiniz.

  3. Durum sekmesinde, kuruluş yöneticiniz Gizlilik Modu'nu etkinleştirmişse (Gizlilik Modu bölümüne bakın), uygun seçimleri yaparak iletişim durumunuzu Kişiler listenizdeki kişilerle paylaşabilirsiniz.

  4. Telefonlar sekmesinde, yöneticinizin sizin adınıza hangi numaraları yayımladığını görebilir ve diğer kullanıcılara sağlamak isteyebileceğiniz başka numaralar ekleyebilirsiniz.

 3. Tamam'a tıklayın.

Ayrıca, kullanıcılar ana Skype Kurumsal kullanıcı arabiriminde durum ve konum menülerini kullanarak durum ve konum bilgilerini el ile güncelleştirebilecekleri gibi, özel bir not da girebilirler.

Gizlilik Modu

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Gizlilik Modu, kullanıcıların Kişiler listesinde yer alan kişilerle kendi iletişim durumu bilgilerinin (Uygun, Meşgul, Rahatsız Etmeyin, vb.) ne kadarını paylaşacaklarını belirleyen bir ayardır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Gizlilik Modunun etkinleştirilmesi, Skype Kurumsal uygulamasının, kullanıcının ayarlarını İletişim Durumu bilgilerinin yalnızca Kişi listesinde yer alan kişilerle paylaşılacağı şekilde değiştirebileceği bir moda girmesini sağlar. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Bu ayar kullanıcının iletişim durumu verilerinin nasıl paylaşılacağını belirlemesine olanak sağlar.

Tercih/Denetim: Kuruluş yöneticisi kuruluşu için Gizlilik Modu'nu etkinleştirmişse, kullanıcılar kendi iletişim durumunu kuruluşlarındaki herkesin görmesini mi (Standart Mod) yoksa yalnızca kişilerinin görmesini mi (Gizlilik Modu) istediklerini seçebilirler.

 1. Skype Kurumsal ana penceresinin sağ üst köşesindeki Seçenekler'e (çark simgesi) tıklayın.

 2. Skype Kurumsal – Seçenekler iletişim kutusunda Durum'a tıklayın.

 3. Durum'un altında istediğiniz seçeneği belirtin.

 4. Tamam'a tıklayın.

Not: Kuruluş yöneticisi kuruluşu için Gizlilik Modu'nu etkinleştirmişse, kullanıcılar Gizlilik Modu'na geçemezler. Bununla birlikte, sağlanan seçeneklerden birini belirterek Gizlilik Modu'nu "önceden geri çevirebilirler"; bu durumda yönetici daha sonra kuruluşu için Gizlilik Modu'nu etkinleştirirse, Skype Kurumsal uygulamasında oturum açtıklarında ayarları bu moda geçmez.

Ortak Anlık İleti Bağlantısı (PIC)

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Ortak Anlık İleti Bağlantısı (PIC), Skype Kurumsal kullanıcılarının Microsoft Live Messenger gibi diğer ortak anlık ileti hizmetlerindeki kullanıcıları eklemelerine olanak tanır. Böylelikle hızla ve verimli bir şekilde iletişim kurabilecekleri gibi, iletişim durumu ve kişi bilgilerini de paylaşabilirler.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Ad, e-posta adresi ve iletişim durumu bilgileri gibi Kişi Kartı'ndaki bilgiler PIC kişileriyle paylaşılır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Etkinleştirildiğinde, kullanıcılar diğer ortak anlık ileti servis sağlayıcılarındaki kişilerini Skype Kurumsal kişi listelerine ekleyebilir, onlara anlık ileti gönderebilir ve onların iletişim durumu bilgilerini görebilirler. Kullanıcılar görevleri açısından en uygun iletişim yolunu (sesli, görüntülü ve diğer yollar) seçebilir ve iki kişi arasındaki oturumları kolayca çok sayıda kişinin katıldığı konferanslara dönüştürebilir.

Tercih/Denetim: Ortak Anlık İleti Bağlantısı (PIC) kuruluş yöneticisi tarafından etkinleştirildiğinde, kullanıcı veya grup temelinde ortak anlık ileti bağlantılarına erişimi denetleyebilir, kullanıcıların bağlanabileceği ortak anlık ileti servis sağlayıcılarını seçebilir ve ortak anlık ileti hizmetlerinin kullanıcılarına gönderilen iletileri günlüğe kaydedebilir ve arşivleyebilir.

Not: Varsayılan olarak, kişisel veya başka şirketten tüm dış kişilere, adınızın, unvanınızın, e-posta adresinizin, şirketinizin ve resminizin paylaşıldığı Dış Kişiler gizlilik ilişkisi atanır. Bu kişiler, İletişim Durumu Notunuzu göremez. Dış kişilerin Çalışma Grubu, Arkadaşlar ve Aile gibi başka gizlilik ilişkilerine atanması, İletişim Durumunu Notunuzu görmelerine olanak tanır ve onlara açıklanmaması gereken bilgilerin istenmeden paylaşılmasına neden olabilir.

Deneyim Kalitesi (QoE) Veri Toplama ve Raporlama

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Deneyim Kalitesi (QoE) Veri Toplama ve Raporlama özelliği, Skype Kurumsal kullanılarak yapılan eşler arası iletişim ve toplantıların medya kalitesiyle ilgili bilgi toplar ve bildirir. Bu istatistikler IP adreslerini, kayıp oranını, kullanılan cihazları, aramada gerçekleşen düşük kaliteli etkinlikleri vb. kapsar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kuruluş yöneticisi QoE'yi etkinleştirirse, eşler arası Skype Kurumsal iletişim ve toplantılarının medya kalitesiyle ilgili verileri QoE veritabanına kaydedilir. Bu özellik Skype Kurumsal içeriğini kaydetmez. QoE verileri kuruluşta yerleştirilmiş olan İzleme Sunucusu arka uç veritabanında saklanır ve birtakım standart İzleme Sunucusu raporları halinde sunulur. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kuruluş yöneticisinin bu bilgilere erişimi vardır ve sistemde akışı gerçekleşen medyanın kalitesiyle ilgili görüşleri toplamak için bu bilgileri kullanabilir. Kullanıcı IP adresleri buna dahildir.

Tercih/Denetim: QoE varsayılan olarak açıktır, ancak kuruluş yöneticisinin QoE verilerini toplamak için, bir Monitoring Server arka uç veritabanına bağlı olan bir Monitoring Server yüklemesi gerekir. Kuruluş yöneticisi standart Monitoring Server raporları dağıtabilir veya Monitoring Server veritabanını sorgulayan özel raporlar oluşturabilir.

Kaydetme

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Kaydetme, toplantı katılımcılarının toplantı sırasında gerçekleşen tüm ses, video, anlık ileti (IM), uygulama paylaşımı, Microsoft PowerPoint sunuları, beyaz tahta ve yoklama etkinliklerini arşivleme veya kayıttan yürütme amacıyla elde etmelerine olanak sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Toplantı katılımcıları bir oturumu kaydetmeyi seçerse, kayıt kendi bilgisayarlarına yerel olarak kaydedilir. Katılımcılar kaydedilen bir toplantı sırasında içerik paylaşırsa, bu içerikler de toplantı kaydına eklenir. Bir katılımcı kayıt yapmaya başladığında, uyumlu istemci ve cihazları olan tüm istemcilere, kayıt başlatıldığına ilişkin bir bildirim yayımlanır. Kaydedilen bir oturumda yer alan ve uyumlu olmayan istemci ve cihazlar kullanan katılımcılar kaydedilir, ancak kayıt bildirimi almaz. Uyumlu istemci ve cihazların listesi aşağıda bulunabilir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Uyumlu olmayan istemciler şunlardır:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2 sürümü)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 sürümü)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Uyumlu olmayan cihazlar şunlardır:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Not: Kullanılan cihaz veya istemci ne olursa olsun, toplantı veya görüşme sırasında tam ekran modanda video kullanan katılımcılara, görüşme penceresine dönene kadar, kayıt başlatıldığı bildirilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kayıt kullanıcının makinesine yerel olarak kaydedilir sahibi tarafından diğer tüm dosya türlerinde olduğu gibi paylaşılabilir. Bir kaydın yayımlanması sırasında hatalar oluşursa, duraklatılmış bir kayıt durumunda yakalanan verilerin yanlışlıkla kayda dahil edilmiş olması olasıdır. Yayım sürecinin herhangi bir aşaması başarısız olursa ("Uyarı..." durumu için bkz. Kayıt Yöneticisi), bir biçimde kayıttan yürütebilseler bile kayıtlar başkalarına dağıtılmamalıdır.

Tercih/Denetim: Varsayılan olarak, kayıt yeteneği kapalıdır ve kuruluş yöneticisi tarafından etkinleştirilmesi gerekir. Kayıt etkinleştirilmişse, toplantı katılımcılarının herhangi biri kaydı başlatabilir. Kayıt, aşağıdaki adımlar kullanılarak başlatılabilir.

Kaydı başlatmak için:

 1. Toplantı içinde, Diğer seçenekler düğmesine tıklayın.

 2. Kaydı Başlat'a tıklayın; kayıt başlatılır.

Kaydı sona erdirmek için:

 1. Toplantı içinde, Diğer seçenekler düğmesine tıklayın.

 2. Kaydı Durdur'a tıklayın; kayıt sona erdirilir.

Not: Bazı yargı yetkileri kayıt öncesi konuşmalarda tüm tarafların açık onayını almanızı gerektirir. Yasal yükümlülüklerinin ne olduğunu bilmek ve anlamak kullanıcılara aittir.

Beceri Arama

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Beceri Arama özelliği kullanıcıların Microsoft SharePoint hizmetlerinde listelenen herhangi bir özelliği (örneğin, ad, e-posta, beceriler, uzmanlık alanı, vb.) kullanarak kuruluş içinde kişi aramalarına olanak sağlar. Bu özellik yalnızca kuruluş yöneticisi SharePoint dağıtmışsa ve Skype Kurumsal ile SharePoint entegrasyonunu etkinleştirmişse kullanılabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Skype Kurumsal uygulamasında girilen arama sorgusu kuruluşun SharePoint sunucusuna gönderilir. SharePoint'ten gelen yanıt Skype Kurumsal tarafından işlenir ve arama sonuçları ve ilgili bilgiler görüntülenir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kullanıcı tarafından girilen bilgiler arama sonuçlarını almak üzere SharePoint'e gönderilir ve arama sonuçları Skype Kurumsal uygulamasında görüntülenir.

Tercih/Denetim: Kuruluş yöneticisi kendi kuruluşu için Beceri Arama özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Beceri Arama etkinleştirilmişse, aşağıdaki adımlar kullanılarak beceri araması yapılabilir:

 1. Aramak istediğiniz beceriyi arama kutusuna yazın.

 2. Beceri sekmesine tıklayın.

 3. Sonuçları görüntüleyin.

Akıllı Kırpma

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Kullanıcı görüntülü konferans sırasında video paylaştığında, Akıllı Kırpma yüz algılama özelliğini kullanarak kullanıcının başının web kamerasının görüş alanı içindeki konumunu belirler. Kullanıcıların başının konumu belirlendikten sonra, Skype Kurumsal istemcisi bu konumu koordinatlara çevirir ve koordinatları göndermekte olduğu video bit akışına ekler. Alıcı Skype Kurumsal istemcisi bu bilgiyi kullanarak, gelen video bit akışından dikdörtgen koordinatlarına göre yerel (yatay) en boy oranından kırpar ve bu şekilde kırpılan videoda kullanıcının başını ortalar. Akıllı Kırpma, kullanıcının hareketlerini sürekli izleyerek video bit akışına yerleştirilen koordinatları ayarlayan ve alıcı Skype Kurumsal istemcisinin kullanıcının başını video görünümünde ortalanmış durumda tutmak için video kırpmayı ayarlamasına olanak tanıyan, gerçek zamanlı bir işlevdir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kullanıcının başının kameranın görüş açısı içindeki koordinatları video bit akışına eklenir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Koordinatlar gelen videonun doğru parçasını kırpmak için kullanılır.

Tercih/Denetim: Bu özellik devre dışı bırakılamaz.

Not: Eski Lync istemcilerini ve mobil cihazlar için Lync'i kullananlar, gönderilen videoyu tam en boy oranıyla görürler.

Sekmeli Konuşmayı Gösteren Ekran Görüntüsü

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Sekmeli Konuşmalar kullanıcının birden çok giden konuşmayı sekmeli bir konuşma penceresinde aynı anda görmesine ve yönetmesine olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Tüm giden konuşmalarınızı tek bir konuşma penceresinde görmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Tercih/Denetim: Sekmeli Konuşmalar varsayılan olarak kapalıdır ve kullanıcı tarafından açılması gerekir.

Birleşik Kişi Deposu

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Birleşik Kişi Deposu üç ana özellikten oluşur:

 • Arama birleştirme – Bu özellik, bir kullanıcı bir kişiyi aradığında arama sonuçlarında yalnızca tek giriş olması için Genel Adres Listesini (GAL) kullanıcının kişisel Outlook kişileriyle birleştirir.

 • Kişi birleştirme – Bu özellik eşleşen e-posta ve/veya oturum açma tanımlayıcılarını kullanarak Outlook ile GAL girişleri arasındaki kişi bilgilerini birleştirir. Bir eşleşme belirlendiğinde, Skype Kurumsal üç veri kaynağındaki (Outlook, GAL ve iletişim durumu) verileri bir araya toplar. Bu toplanan veriler arama sonuçları, Kişi listeniz ve kişi kartı gibi çeşitli kullanıcı arabirimi bileşenlerinde görüntülenir.

 • Skype Kurumsal kişileri için Outlook kişileri oluşturma (kişi eşitleme) – Kullanıcın Microsoft Exchange Server 2010 veya daha sonraki bir sürümünde posta kutusu varsa, Skype Kurumsal kullanıcının tüm kişileri için kişiler klasöründe Outlook kişileri oluşturur. Kullanıcı her Skype Kurumsal kişisi için bir Outlook kişisine sahip olarak, Outlook'tan, Outlook Web Access'ten ve Exchange ile kişi eşitlemesi yapan mobil cihazlardan Skype Kurumsal kişi bilgilerine erişebilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Skype Kurumsal; Outlook, Active Directory ve Outlook'tan kişi bilgilerini toplar. Bu bilgiler, Skype Kurumsal tarafından dahili olarak kullanılır. Outlook kişileri oluştururken Skype Kurumsal, iletişim durumu, Active Directory ve Outlook kişi bilgilerini Exchange'e yazar. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: İletişim Durumu, Active Directory ve Outlook'taki kişi bilgileri Skype Kurumsal kullanıcı arabiriminde (Kişi listesi, kişi kartı, arama sonuçları, vb.) gösterilir. Bu bilgiler, kişi eşitlemesi (yukarıdaki listede üçüncü öğe) kullanılarak Exchange uygulamasına da yazılabilir.

Tercih/Denetim: Kişi eşitlemesini aşağıda gösterildiği gibi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

 1. Skype Kurumsal ana penceresinin sağ üst köşesindeki Seçenekler'e (çark simgesi) tıklayın.

 2. Skype Kurumsal – Seçenekler iletişim kutusunda, Kişisel'e tıklayın.

 3. Kişisel Bilgi Yöneticisi altında, onay kutularını uygun şekilde değiştirin.

 4. Tamam'a tıklayın.

Kullanıcı seçeneği – Skype Kurumsal - Seçenekler iletişim kutusundaki Kişisel bilgi yöneticisi altında Microsoft Exchange veya Microsoft Outlook için bir kullanıcı seçeneği vardır.

Ses Kalitesi Geliştirmeleri

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Skype Kurumsal, arama sırasında cihaz, ağ veya bilgisayar ile ilgili bir sorun algılarsa, aramanın kalitesini geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanıcılara bildirimler sunar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Skype Kurumsal tarafından ses kalitesini saptamak amacıyla son kullanıcının ses cihazı kurulumu, ağ kurulumu ve diğer medya bağlantılarıyla ilgili bilgiler toplanır. Skype Kurumsal bir sesli iletişim sırasında ses kalitesini olumsuz etkileyen bir şey saptarsa, son kullanıcıya ses kalitesinde sorun olduğu bildirilir. Aramanın diğer katılımcılarına yalnızca, son kullanıcıların düşük ses kalitesine neden olan bir cihaz kullandıklarına dair bir bildirim gösterilir. Katılımcılar son kullanıcının hangi cihazı kullandığını bilemezler. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Aramalarda diğer kişilere gönderilen bilgiler, onların aramanın kalitesini geliştirmelerine yardımcı olur.

Tercih/Denetim: Arama kalitesi bildirimleri, kuruluş yöneticisi tarafından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Beyaz Tahta İşbirliği

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Beyaz Tahta İşbirliği kullanıcıların, oturum katılımcılarının oturum ve görüşmeler sırasında not alıp çizim yapabilecekleri, üzerinde birlikte çalışmak üzere resim alabilecekleri sanal bir beyaz tahta oluşturup paylaşmalarına olanak sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Beyaz tahta üzerinde yapılan ek açıklamalar tüm katılımcılar tarafından görülür. Beyaz tahta kaydedildiğinde beyaz tahta ve tüm ek açıklamalar Lync Server'da depolanır. Bunlar, yönetici tarafından ayarlanan toplantı içeriği tutma süresi ilkelerine uygun şekilde tutulur. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Beyaz Tahta özelliği, katılımcıların fikirleri tartışmasına, beyin fırtınası gerçekleştirmesine, notlar almasına, vb. olanak sağlayarak işbirliğini geliştirir.

Tercih/Denetim:

 1. Görüşme penceresinde, imleci İçerik paylaş ve toplantı etkinliklerine liderlik yap düğmesi üzerinde tutun.

 2. Sun sekmesinde Beyaz Tahta'ya tıklayın.

Toplantı sahipleri aşağıdakileri yaparak, indirme için kullanılabilirliği katılımcı rolüne (düzenleyici, sunucular, herkes) göre sınırlandırabilir:

 1. İmleci İçerik paylaş ve toplantı etkinliklerine liderlik yap üzerinde bekletin.

 2. Sun sekmesi altında Sunulabilir İçeriği Yönet'e tıklayın.

 3. Sunulabilir İçerik iletişim kutusundaki İzinler'in altında, açılan listede istediğiniz seçeneği belirtin.

 4. Tamam’a tıklayın.

Not: Bir Beyaz Tahta belirli roller için kısıtlanmışsa, bu kişiler içerik listesinde beyaz tahtayı göremezler ve bilgisayarlarına kaydedemezler.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×