Microsoft Planner lisansı yönetmek için Office 365 PowerShell kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Giriş

Bu makalede, Microsoft Office 365 PowerShell için Microsoft Planner lisansı yönetmek için nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Yordam

Microsoft Planner lisans yönetimini ilk sürüm deneyimi ve genel kullanılabilirlik (GA) arasında farklılık gösterir. İlk sürüm'de Microsoft Planner en üst düzey SKU alır ve varsayılan olarak kullanıcılara lisans atanmamış. Varsayılan olarak kullanıcılara lisans atanır ve genel kullanılabilirliğe içinde Microsoft Planner ana Office 365 aboneliğinizi altında bir kullanılabilir hizmetidir dilleriyle. Aşağıdaki bölümlerde ilk sürüm ve genel kullanılabilirlik senaryoları kapsar. İlk sürüm'de kişi sizseniz ve Microsoft Office 365 aboneliğinizi ana altında listelenen Planner Ayrıca bkz: her iki yönteme kullanmanız gerekir.

İlk Yayım

Microsoft Planner yeni Planlayıcısı özelliklerini kullanabilmek için önce kullanıcılara atanmış lisans gerektirir. Bu nedenle, Office 365 kuruluşunuzda çok kullanıcınız varsa, Office 365 PowerShell kullanmak daha kolay olabilir. Bu makalede, Office 365 kuruluşunu yönetmek için Office 365 PowerShell kullanarak önkoşulları açıklanır ve tüm kullanıcılar için seçili kullanıcılara üzerinde meta tabanlı ve bir listesine dayalı Seçilen kullanıcılara lisans atamak için bazı seçenekleri açıklanmıştır.

Bu makalede, zaten Office 365 PowerShell Office 365 yönetmek için kullanmakta olduğunuzu varsayar. Office 365 PowerShell kullanmıyorsanız, Office 365 PowerShell Bağlan' da açıklanan komutları çalıştırmak için Önkoşullar sahip olduğunuzdan emin olmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesine bakın.

Aşağıdaki komutu örnek tüm kullanıcılara lisans atamak istediğiniz varsayar. Cmdlet kaydedilmiş ve .ps1 dosya olarak yürütülür. Veya, çünkü bu bir kerelik gereksinim PowerShell Tümleşik komut dosyası ortamı (işe gelen), komut dosyası çalıştırabilirsiniz.

Connect-MsolService

$licenseObj = Get-MsolAccountSku | Where-Object {$_.SkuPartNumber -eq "PLANNERSTANDALONE"}

$license = $licenseObj.AccountSkuId Get-MSOLUser | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license


Lisans dize <Contosobenzer >: PLANNERSTANDALONE. Bu dizesindekiContoso< > yer tutucu kuruluşunuzun adını temsil eder.

Bir alt kümesi üzerinde kullanıcı kaydın diğer meta tabanlı kullanıcılara lisans atamak istiyorsanız, kod son satırındaki nereden nesne filtreyi ekleyebilirsiniz. Örneğin, bölüm alanı doldurulur ve yalnızca bölüm adı "Destek" olduğu bir lisans atamak istiyorsanız aşağıdaki cmdlet'ini kullanabilirsiniz:

Get-MSOLUser | Where-Object {$_.department -eq 'Support'} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license


Kullanıcıların listesini içeren bir dosya oluşturun ve sonra kullanıcıların adlarını bu listeden kaldırmak istiyorsanız, size şu an için atanan lisans istemiyorsanız, aşağıdaki cmdlet öğesini kullanabilirsiniz:

Connect-MsolService

$licenseObj = Get-MsolAccountSku | Where-Object {$_.SkuPartNumber -eq "PLANNERSTANDALONE"}

$license = $licenseObj.AccountSkuId

Get-MsolUser | Select-Object Displayname, UserPrincipalName | `

Export-CSV -Path d:\ExportedUsers.csv -NoTypeInformation

# Edit the file d:\ExportedUsers.csv and remove users who shouldn't be licensed before you run the following command

Import-Csv -Path d:\Exportedusers.csv | ForEach-Object `

{ Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -AddLicenses $license}

Kullanıcılardan lisansları kaldırmak istiyorsanız, bu betiklerdeki -AddLicenses öğesini -RemoveLicenses ile değiştirin.

Genel kullanılabilirlik (GA)

Microsoft Planner GA eklendikten sonra Microsoft Planner lisans ana Office 365 aboneliğinizi ve benzeri (bağlı olarak, aboneliğinizi) Sway, Office Online, Skype gibi hizmetler ile birlikte altında listelenir. Biz GA sürüm için hazırlanırken isterseniz ilk bırakın yaparken bu zaten önce GA görebilirsiniz.

Varsayılan olarak, Microsoft Planner lisansı tüm kullanıcılar için etkin olacak. Tercih ettiğiniz devre dışı bırakmak için PowerShell kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: Office 365 PowerShell hizmetleriyle erişimi devre dışı.

Not: kodlarında DisabledPlans Microsoft Planner PROJECTWORKMANAGEMENT değeridir.

Daha fazla bilgi

Kullanıcıları ve Office 365'te lisansları yönetmek için Office 365 PowerShell kullanma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitelerine bakın:

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×