Microsoft Office InfoPath klavye kısayolları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu Yardım konusunda, Microsoft Office InfoPath 2007 uygulamasındaki genel görevler için (form şablonu tasarlama gibi) kullanılan kısayollar açıklanmaktadır. Kısayollar A.B.D. klavye düzenine göredir. Diğer klavye düzenlerindeki tuşlar A.B.D. klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

Aynı anda iki veya daha fazla tuşa basılan klavye kısayolları söz konusu olduğunda, tuşlar arasına bir artı işareti (+) konur. Bir tuşun ardından diğerine basılan kısayollar söz konusu olduğunda ise tuşların arasına virgül (,) konur.

Bu konuyu yazdırmak için, Tümünü Göster'i seçmek üzere SEKME tuşuna basın, sonra ENTER tuşuna ve CTRL+P tuşlarına basın.

Bu makalede

Form şablonlarını tasarlama

Yardım alma

Yardım penceresinde

Menü, araç çubuklarını ve görev bölmeleri kullanma

İletişim kutularını kullanma

Microsoft Office temel bilgileri

Form şablonu tasarlama

Form şablonlarını geliştirme

Bunu yapmak için

Buna basın

Yeni bir form şablonu tasarlama.

CTRL+SHIFT+D

Not: Başlarken iletişim kutusu açıksa, Form Şablonu tasarlama seçilinceye kadar SEKME tuşuna basın ve sonra ENTER tuşuna basın.

Tasarım modunda aç iletişim kutusunu açar.

CTRL+O veya CTRL+F12

Tasarım Görevleri görev bölmesini görüntüler.

ALT+N

Geçerli form şablonuna önizleme uygular.

CTRL+SHIFT+B

Sözcük veya ifade bulur.

CTRL+F

Sözcük veya ifadenin yerine başkasını koyar.

CTRL+H

Seçili metni veya öğeyi kesme.

CTRL+X

Seçili metni veya öğeyi kopyalama.

CTRL+C

Metni veya öğeyi yapıştırma.

CTRL+V

Geçerli form şablonunu yazdırma.

CTRL+P

Seçili denetimin özelliklerini görüntüleme.

ALT+ENTER

Denetim ekler.

ALT+I, C

Bir önceki denetimi seçer.

CTRL+< (küçüktür işareti) veya SHIFT+SEKME

Bir sonraki denetimi seçme.

CTRL+> (büyüktür işareti) veya SEKME

Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi'ni (MSE) açar

ALT+ÜST KRKT+F11

Web tarayıcısında Microsoft Office Developer Center Web sitesini açar.

ALT+Y, I

Köprü ekler.

CTRL+K

Paragrafın başına kadar seçme.

CTRL+SHIFT+YUKARI OK

Paragrafın sonuna kadar seçme.

CTRL+SHIFT+AŞAĞI OK

Bir satır yukarıdaki veya aşağıdaki metni, grafiği veya alanı seçme.

SHIFT+YUKARI OK veya SHIFT+AŞAĞI OK

Satır sonu ekleme.

SHIFT+ENTER

Euro simgesi ekleme.

CTRL+ALT+E

Metin biçimlendirme

Bunu yapmak için

Buna basın

Tüm biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Seçili metne kalın biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+B

Seçili metne italik biçimlendirmeyi uygular veya kaldırır.

CTRL+I

Seçili metne altı çizili biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+U

Seçili metne üstü çizili biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

ALT+SHIFT+K

Seçili metne üst simge biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+SHIFT+EŞİTTİR İŞARETİ

Seçili metne alt simge biçimlendirmesi uygulama veya bu biçimlendirmeyi kaldırma.

CTRL+EŞİTTİR İŞARETİ

Seçili metne Normal stil uygular veya bu tür stili kaldırır.

CTRL+ÜST KRKT+N

Seçili metne Başlık 1 stili uygular veya bu stili kaldırır.

ALT+CTRL+1

Seçili metne Başlık 2 stili uygular veya bu stili kaldırır.

ALT+CTRL+2

Seçili metne Başlık 3 stili uygular veya bu stili kaldırır.

ALT+CTRL+3

Seçili paragrafa madde işaretli liste biçimlendirmesi uygular veya bu tür biçimlendirmeyi kaldırır.

CTRL+SHIFT+L

Bir paragrafa soldan girinti ekleme.

CTRL+M

Soldaki paragraf girintisini kaldırma.

CTRL+SHIFT+M

Seçili paragrafı iki yana yaslama.

CTRL+J

Seçili paragrafı sağa hizalama.

CTRL+R

Seçili paragrafı ortalama.

CTRL+E

Seçili paragrafı sola hizalama.

CTRL+L

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

CTRL+SHIFT+VİRGÜL

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+NOKTA

Yazı tipi görev bölmesini açar.

CTRL+D

Tablolarla çalışma

Bunu yapmak için

Buna basın

Yinelenen tablo ekler.

ALT+I, G

Diğer sütunların genişliklerini değiştirmeden kenarlığın solundaki sütunun genişliğini değiştirir.

Sütunun kenarlığını sürüklerken SHIFT tuşunu basılı tutun.

Diğer satırların yüksekliğini değiştirmeden kenarlığın üstündeki veya altındaki satırın yüksekliğini değiştirir.

Not: Yüksekliği en küçük yüksekliğe ayarlı satırlar için, bu kısayol kenarlığın üstündeki satırın yüksekliğini değiştirir. Satırın en küçük yüksekliği, herhangi bir metin veya denetim içerip içermediği de dahil birkaç etmen tarafından belirlenir.

Satırın kenarlığını sürüklerken SHIFT tuşunu basılı tutun.

Seçili satırların veya sütunların tümünü aynı yükseklikte veya genişlikte olacak şekilde yeniden boyutlandırır.

Satırın veya sütunun kenarlığını sürüklerken ALT tuşunu basılı tutun.

Tablodaki önceki veya sonraki hücre arasında hareket eder.

SEKME veya SHIFT+SEKME
İmleç son satırın son hücresindeyken basarsanız, SEKME tabloya yeni bir satır ekler.

Tablo hücresini seçer veya seçimi iptal eder.

F2

Düzeltme yapma ve değişiklikleri kaydetme

Bunu yapmak için

Buna basın

Bir sonraki yazım yanlışını veya dilbilgisi hatasını bulur.

Not: Yazarken yazımı denetle onay kutusu seçili olmalıdır (ALT+A ve sonra N tuşlarına basın).

ALT+F7

Geçerli form şablonunu kaydetme veya yayımlama.

Not: Bu kısayol, form şablonunuzu kaydetme veya yayımlama arasında seçim yapmanıza olanak veren bir iletişim kutusu açar. Bu iletişim kutusunun gelecekte gizlenmesini seçerseniz, ALT+SHIFT+F2 tuşlarına bastığınızda Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenir.

ALT+SHIFT+F2

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Son eylemi yineleme.

CTRL+Y

Geçerli form şablonunu kaydeder.

ÜST KRKT+F12

Bir form şablonu yazdırmadan önce önizleme

Bunu yapmak için

Buna basın

Baskı Önizleme iletişim kutusunu görüntüleme.

ALT+F, V

Bir sonraki sayfaya gitme.

ALT+SAĞ OK

Bir önceki sayfaya gitme.

ALT+SOL OK

Form şablonunu yakından görmek için yakınlaştırma.

ALT+EŞİTTİR İŞARETİ

Form şablonunu küçülterek olabildiği kadar fazla kısmını görüntülemek için odağı uzaklaştırır.

ALT+TİRE

Sayfanın Başı

Yardımı Alma

Yardım penceresini kullanma

Yardım penceresi tüm Microsoft Office Yardımı içeriğine erişim sağlar. Yardım penceresi konuları ve diğer Yardım içeriğini görüntüler.

Yardım penceresinde

Bunu yapmak için

Tuş

Yardım penceresini açma.

F1

Yardım penceresini kapatma.

ALT+F4

Yardım penceresi ile etkin program arasında geçiş yapma.

ALT+SEKME

InfoPath 2007 Yardım ve Nasıl Yapılır giriş sayfasına gider.

ALT+HOME

Sonraki öğeyi seçer.

SEKME

Önceki öğeyi seçer.

SHIFT+SEKME

Seçili öğe için varsayılan eylemi yerine getirme.

ENTER

Gözat Program adı Yardım bölümünde sırasıyla sonraki veya önceki öğeyi seçme.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Gözat Program adı Yardım bölümünde, genişletme veya seçili öğeyi daraltır.

ENTER

Bir konunun üstünde Tümünü Göster veya Tümünü Gizle de dahil olmak üzere bir sonraki gizli metni veya köprüyü seçme.

SEKME

Bir önceki gizli metni veya köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprüyle ilgili eylemi yerine getirme.

ENTER

Önceki Yardım konusuna geri dönme (Geri düğmesi).

ALT+SOL OK veya GERİ

Sonraki Yardım konusuna gitme (İleri düğmesi).

ALT+SAĞ OK

Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde az miktarda yukarı veya aşağı kayma.

YUKARI OK, AŞAĞI OK

Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde çok miktarda yukarı veya aşağı kayma.

PAGE UP, PAGE DOWN

Yardım penceresinin komut menüsünü görüntüler. Bunun için Yardım penceresinin etkin odağa sahip olması gerekir (F1 tuşuna basın).

SHIFT+F10

Son eylemi durdurma (Durdur düğmesi).

ESC

Pencereyi yenileme (Yenile düğmesi).

F5

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

Not: Geçerli Yardım konusu etkin pencerede görünmüyorsa, önce F6 sonra CTRL+P tuşlarına basın.

CTRL+P

Bağlantı durumunu değiştirme.

F6, AŞAĞI OK

Aranacak sözcükleri yazın kutusuna metin yazma.

F6, AŞAĞI OK (art arda basın)

Yardım penceresindeki alanlar arasında geçiş yapar; örneğin, araç çubuğu, Aranacak sözcükleri yazın kutusu ve Ara listesi arasında geçiş yapar.

F6

Ağaç görünümündeki içindekiler tablosunda sırasıyla sonraki veya önceki öğeyi seçer.

YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Ağaç görünümündeki içindekiler tablosunda seçili öğeyi sırasıyla genişletir veya daraltır.

SOL OK veya SAĞ OK

Bir sonraki köprüyü veya konunun üst kısmındaki Tümünü Göster'i veya Tümünü Gizle'yi seçme.

SEKME

Bir önceki köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Seçili köprü ile ilgili eylemi yapma (Tümünü Göster, Tümünü Gizle).

ENTER

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

CTRL+P

Arama sorusu yazma

Bir arama sorusu yazabilmeniz için Yardım için bir soru yazın kutusunu seçmelisiniz.

nasıl

 1. Menü çubuğunu seçmek için ALT tuşuna basın.

 2. İmleç Yardım için bir soru yazın kutusunda görünene kadar SEKME tuşuna art arda basın.

 3. Sorunuzu yazın.

 • Yardım için bir soru yazın kutusuna yazdığınız arama terimini göndermek için ENTER tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Menüleri, araç çubuklarını ve görev bölmelerini kullanma

Erişme ve menü ve araç çubukları kullanma

Bir araç çubuğunu taşıyabilmeniz veya yeniden boyutlandırabilmeniz için önce seçmeniz gerekir.

nasıl

 1. Menü çubuğunu seçmek için ALT tuşuna basın.

 2. Bir araç çubuğunu seçmek için CTRL+SEKME tuşlarına tekrar tekrar basın.

 3. Araç Çubuğu Seçenekleri menüsünü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

 4. Taşı veya Boyutlandır komutunu seçmek için S veya M tuşuna basın.

Bunu yapmak için

Buna basın

Araç çubuğunu taşır.

CTRL+ok tuşları

Araç çubuğunu yerinden alır.

AŞAĞI OK (tekrar tekrar basın)

Araç çubuğunu ekranın sağ veya sol yanına dikey olarak yerleştirir.

SOL OK veya SAĞ OK (tekrar tekrar basın)

Menü çubuğunu seçer veya açık bir menüyü ve alt menüyü aynı anda kapatır.

ALT veya F10

Menü çubuğunu seçmek üzere F10 veya ALT tuşuna basıldıktan sonra bir görev bölmesi veya araç çubuğu seçer. Odağı açık olan araç çubukları, menü çubukları ve görev bölmeleri arasında taşımak için tuşlara art arda basın.

CTRL+SEKME veya CTRL+ÜST KRKT+SEKME

Bir araç çubuğu veya menü çubuğu seçiliyken, araç çubuğundaki bir sonraki düğmeyi veya menüyü seçer.

SEKME veya SAĞ OK

Bir araç çubuğu veya menü çubuğu seçiliyken, araç çubuğundaki bir önceki düğmeyi veya menüyü seçer.

ÜST KRKT+SEKME veya SOL OK

Seçili menüyü aç veya eylemi seçili düğme ya da komut için uygular.

ENTER

Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüler.

ÜST KRKT+F10

Başlık çubuğu kısayol menüsünü görüntüler.

ALT+ARA ÇUBUĞU

Bir menü veya alt menü açıkken, bir sonraki komutu seçer.

AŞAĞI OK

Bir menü veya alt menü açıkken, bir önceki komutu seçer.

YUKARI OK

Soldaki menüyü seçer. Bir alt menü açıkken, ana menü ve alt menü arasında geçiş yapar.

SOL OK

Sağdaki menüyü seçer. Bir alt menü açıkken, ana menü ve alt menü arasında geçiş yapar.

SAĞ OK

Menü veya alt menüdeki ilk komutu seçer.

HOME

Menü veya alt menüdeki son komutu seçer.

END

Açık bir menüyü kapatır. Bir alt menü açıkken, yalnızca alt menüyü kapatır.

ESC

Seçili menüyü açar.

ÜST KRKT+AŞAĞI OK

Kısaltılmış bir menü açıkken tüm komutları görüntüler.

CTRL+AŞAĞI OK

Görev bölmesi ile etkin form şablonu arasında geçiş yapar.

F6

Görev bölmesinde bir sonraki öğeyi seçer.

SEKME

Görev bölmesinde bir önceki öğeyi seçer.

ÜST KRKT+SEKME

Not: Menü çubuğundaki bir menü komutunu seçmek için klavyeyi kullanabilirsiniz. Menü çubuğunu seçmek için ALT tuşuna basın. İstediğiniz komutu içeren menü öğesi adındaki altı çizili harfe basın.

Erişme ve görev bölmeleri kullanma

Bir görev bölmesiyle çalışabilmeniz için önce onu açmanız ve sonra seçmeniz gerekir.

nasıl

 1. Görev bölmesi açmak için CTRL+F1 tuşlarına basın.

 2. Menü çubuğunu seçmek için F6 tuşuna basın.

 3. Görev bölmesi seçeneklerini içeren menüyü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

 4. Taşı veya Boyutlandır komutunu seçmek için M veya S tuşuna basın.

Bunu yapmak için

Buna basın

Tasarım Görevleri görev bölmesini görüntüler.

ALT+N

Program penceresindeki başka bir bölmeden bir görev bölmesine gider (saat yönünde). F6 tuşuna birden fazla kez basmanız gerekebilir.

Not: F6 tuşuna bastığınızda istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse, ALT tuşuna basarak odağı menü çubuğuna almayı ve sonra CTRL+SEKME tuşlarına basarak görev bölmesine gitmeyi deneyin.

F6

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçer (saat yönünün tersi).

ÜST KRKT+F6

Görev bölmesini yeniden boyutlandırır (Boyutlandır komutunu seçtikten sonra).

Ok tuşları

Görev bölmesini taşır (Taşı komutunu seçtikten sonra).

Ok tuşları

Görev bölmesini açma veya geçerli görev bölmesini gizler.

CTRL+F1

Etkin program penceresinden bir görev bölmesine gider. (F6 tuşuna birkaç defa basmanız gerekebilir.)

F6

Bir menü veya araç çubuğu etkinken, görev bölmesine gitme. (CTRL+SEKME tuşlarına birkaç kez basmanız gerekebilir.)

CTRL+SEKME

Görev bölmesi seçenekleri menüsünü açar.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Açık bir menü varsa kapatır veya form şablonuna geri döner.

ESC

Bir görev bölmesi etkinken, görev bölmesindeki bir sonraki seçeneği seçer.

SEKME

Bir görev bölmesi etkinken, görev bölmesindeki bir önceki seçeneği seçer.

ÜST KRKT+SEKME

Seçili bir alt menüdeki seçenekler arasında yukarı doğru gider veya bir grup seçenek arasında geçiş yapar.

YUKARI OK

Seçili bir alt menüdeki seçenekler arasında aşağıda doğru gider veya bir grup seçenek arasında geçiş yapar.

AŞAĞI OK

Seçili menüyü açar veya seçili düğmeye atanmış eylemi uygular.

ENTER

Bir form şablonunda kısayol menüsünü açar veya görev bölmesindeki seçili öğenin açılan menüsünü açar.

ÜST KRKT+F10

Bir menü veya alt menü görünür durumda iken, menü veya alt menüdeki ilk komutu seçer.

HOME

Bir menü veya alt menü görünür durumda iken, menü veya alt menüdeki son komutu seçer.

END

Görev bölmesindeki seçili listede en üste gider.

CTRL+HOME

Görev bölmesindeki seçili listede en alta gider.

CTRL+END

Sayfanın Başı

İletişim kutularını kullanma

Erişme ve Seçenekleri iletişim kutularında seçme

Bunu yapmak için

Buna basın

Tasarım modunda aç iletişim kutusunu açar.

CTRL+O veya CTRL+F12

Açık bir iletişim kutusundan form şablonuna geri gider (bu eylemi destekleyen iletişim kutularında uygulanabilir).

ALT+F6

Bir sonraki seçeneğe gider.

SEKME

Bir önceki seçeneğe gider.

SHIFT+SEKME

Bir sonraki sekmeye geçiş yapar.

CTRL+SEKME

Bir önceki sekmeye geçiş yapar.

CTRL+SHIFT+SEKME

Bir sonraki kategoriye geçiş yapar.

SEKME

Not: Kategori seçildikten sonra, istediğiniz kategori adına gitmek için ok tuşlarını kullanın.

Bir önceki kategoriye geçiş yapar.

SHIFT+SEKME

Not: Kategori seçildikten sonra, istediğiniz kategori adına gitmek için ok tuşlarını kullanın.

Bir listedeki veya seçenek grubundaki seçenekler arasında geçiş yapma.

Ok tuşları

Seçili düğmeye atanmış olan eylemi uygulama, onay kutusunu işaretleme ya da işaretini kaldırma.

ARA ÇUBUĞU

Liste kapalıysa açma ve listede belirli bir seçeneğe gitme.

Aşağı açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Bir seçeneği seçer veya onay kutusunu seçer ya da işaretini kaldırır.

ALT+ seçenekte altı çizili harf

Seçili durumdaki açılan listeyi açma.

AŞAĞI OK

Seçili bir açılan listeyi kapatma veya bir komutu iptal etme ve ardından iletişim kutusunu kapatma.

ESC

Seçili komutu çalıştırır.

ENTER

Bir önceki klasöre gider.

ALT+1

Seçili klasörden bir düzey yukarıdaki klasörü açma.

ALT+2

Seçili klasörü veya dosyayı silme.

ALT+3

Açık klasör içinde yeni bir alt klasör oluşturma.

ALT+4

Küçük Resimler, Döşeme, Simgeler, Liste, Ayrıntılar, Özellikler ve Önizleme görünümleri arasında geçiş yapma.

ALT+5

Seçili klasör veya dosyanın kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Konum veya Kayıt yeri listesini açma (Windows Vista'da Adres çubuğu denir).

F4

, Tasarım Modunda Aç veya Farklı Kaydet iletişim kutusundaki klasörü ve dosya listesini güncelleştirme.

F5

İletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, içine bir giriş (örneğin, kullanıcı adınız veya bir klasör yolu yazılan veya yapıştırılan bir alandır.

Bunu yapmak için

Tuş

Girişin başına gitme.

HOME

Girişin sonuna gitme.

END

Bir karakter sola gitme.

SOL OK

Bir karakter sağa gitme.

SAĞ OK

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ OK

Soldan bir karakter seçme veya seçimi iptal etme.

SHIFT+SOL OK

Sağdan bir karakter seçme veya seçimi iptal etme.

SHIFT+SAĞ OK

Soldan bir sözcük seçme veya seçimi iptal etme.

CTRL+SHIFT+SOL OK

Sağdan bir sözcük seçme veya seçimi iptal etme.

CTRL+SHIFT+SAĞ OK

Ekleme noktasından girişin başına kadar olan bölümü seçme.

SHIFT+HOME

Ekleme noktasından girişin sonuna kadar olan bölümü seçme.

SHIFT+END

Sayfanın Başı

Microsoft Office temel bilgileri

Pencereleri görüntüleme ve kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Sonraki pencereye geçme.

ALT+SEKME

Önceki pencereye geçme.

ALT+SHIFT+SEKME

Etkin pencereyi kapatma.

CTRL+W veya CTRL+F4

Etkin pencereyi simge durumuna küçülttükten veya ekranı kaplattıktan sonra önceki boyutuna döndürme.

CTRL+F5

Birden fazla pencere açık olduğunda bir sonraki pencereye geçme.

CTRL+F6

Birden fazla açık pencere olduğunda, bir önceki pencereye geçiş yapar.

CTRL+SHIFT+F6

Bir belge penceresi ekranı kapla durumda değilken, Taşı komutunu gerçekleştirir (pencerenin Denetim menüsünde). Pencereyi taşımak için ok tuşlarını kullanın ve bittiğinde ESC tuşuna basın.

CTRL+F7

Bir belge penceresi ekranı kaplar durumda değilken, Yeniden Boyutlandır komutunu gerçekleştirir (pencerenin Denetim menüsünde). Pencereyi yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın ve bittiğinde ESC tuşuna basın.

CTRL+F8

Pencereyi simge durumuna küçültme (yalnızca bazı Microsoft Office programlarında çalışır).

CTRL+F9

Yeniden boyutlandırılmış pencereyi ekranı kaplayacak şekilde büyütme veya önceki boyutuna döndürme.

CTRL+F10

Ekran resmini Pano'ya kopyalama.

PRINT SCREEN

Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalama.

ALT+PRINT SCREEN

Metinde gezinme

Bunu yapmak için

Tuş

Bir karakter sola gitme.

SOL OK

Bir karakter sağa gitme.

SAĞ OK

Bir satır yukarı gitme.

YUKARI OK

Bir satır aşağı gitme.

AŞAĞI OK

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ OK

Satırın sonuna gitme.

END

Satırın başına gitme.

HOME

Bir paragraf yukarı gitme.

CTRL+YUKARI OK

Bir paragraf aşağı gitme.

CTRL+AŞAĞI OK

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×