Microsoft Exchange Birleştirilmiş İleti Alışverişi

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu özellik bir Microsoft Exchange Server 2007 hesabı kullanılmasını gerektirir. Çoğu ev ve kişisel hesaplar Microsoft Exchange kullanmayın. Exchange 2007 yöneticiniz bu komutların kullanılabilmesi Birleşik Mesajlaşma özelliğini etkinleştirmeniz gerekir.

Birleşik Mesajlaşma (UM için) Exchange 2007 hesabınızı etkinleştirildiğinde, tek tek Exchange 2007içindegelene-posta, sesli ve faks iletileri alabilir. Bu makalede, birleşik aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlayan Mesajlaşma için Microsoft Office Outlook 2007 özellikleri açıklanır:  

 • Office Outlook 2007 posta formuna tümleşik Okuma Bölmesi'nden veya ileti listesinden Microsoft Windows Media Player kullanarak sesli iletiyi dinleme.

 • Telefondaki bir sesli iletiyi dinleme.

 • Bireysel sesli ileti ayarlarını yapılandırma.

Bu makalede

Exchange Birleşik Mesajlaşma için Office Outlook 2007 özelliklerini yönetme

Exchange Birleşik Mesajlaşma: sesli posta formu

Exchange Birleşik Mesajlaşma: Telefonda Çal

Exchange Birleştirilmiş İleti Alışverişi için Office Outlook 2007 özelliklerini yönetme

Üçüncü taraf birleştirilmiş ileti alışverişi çözümleri

Geçmişte kullanılabilen birçok üçüncü taraf birleştirilmiş ileti alışverişi çözümüyle sesli posta alınıp tek bir yerde depolanırdı. Telefon kullanarak alınır veya Office Outlook 2007 veya Outlook Web Access istemci bilgisayarından dinlenecek kullanıcı gelen kutusuna gönderilirdi. Birleştirilmiş ileti alışverişi sistemi, sesli posta verilerini depolamak için Exchange'e bağlı olsa bile, sesli posta sistemi ve istemci bilgisayarı tam olarak tümleştirilmedi; bu nedenle de kullanıcıya kesintisiz sesli posta deneyimi sağlayamadı.

Bunlar gibi sesli ileti ortamlarında, sesli bir ileti aldığınızda, sesli ileti size ek içinde sesli posta iletisi içeren bir e-posta iletisi olarak gelirdi. Sesli posta iletilerinizi çalıp dinlemek için Windows Media Player veya başka bir medya çaları başlatmanız gerekirdi. Office Outlook 2007 veya Outlook Web Access istemci bilgisayarı ve üçüncü taraf birleştirilmiş ileti alışverişi sistemi tümleşik olmadığı için, bir medya çalar uygulaması kullanımı zorunluluğunun yanında, Microsoft Outlook programından bireysel sesli posta ayarlarını yapılandırmanız mümkün değildi. Sesli posta ayarlarınızı başka bir yazılım uygulaması veya telefonunuzu kullanarak değiştirmeniz gerekliydi.

Eski istemciler ve Exchange

Birleştirilmiş İleti Alışverişi için etkinleştirildiyseniz ve Office Outlook 2007 veya Outlook Web Access'in bulunduğu Exchange 2007 sürümünü kullanıyorsanız, Outlook, Outlook Web Access veya Exchange Server'ın önceki sürümlerini kullanan Exchange kullanıcılarına göre daha fazla sesli posta seçeneğiniz olacaktır. Önceki Outlook veya Outlook Web Access sürümü kullanıcıları ya da hala Exchange'in önceki sürümüne bağlanan kullanıcılar, sesli postalarını standart e-posta ses dosyası eki (*.wav veya *.wma) olarak alır ve bunlar için sesli posta yapılandırma seçeneği yoktur.

Exchange Birleştirilmiş İleti Alışverişi için Office Outlook 2007 özellikleri

Kullanıcının kesintisiz bir sesli posta deneyimi için, Office Outlook 2007 ve Outlook Web Access'in bulunduğu Exchange 2007 uygulama Exchange 2007 BİA'sı etkin olan kullanıcılarına sesli posta özelliklerinin eksiksiz bir takımını sunar. Bu özellikler, birçok sesli posta yapılandırma seçeneğini ve sesli iletiyi tümleştirilmiş Windows Media Player kullanarak Okuma Bölmesinden veya ileti listesinden çalma yeteneğini içermektedir.

Not: Tümleşik medya çaları ve seçenekleri kullanabilmek için Windows Media Player'ın 7.0'dan sonraki sürümlerini kullanmanız gerekir.

Birleştirilmiş İleti Alışverişi'nin Office Outlook 2007 özellikleri Office Outlook 2007 yüklemesinde bulunmaktadır.

Office Outlook 2007 yüklendikten ve Exchange hesabınızda BİA etkinleştirildikten sonra, Seçenekleriletişim kutusunda sesli posta yapılandırma ayarlarını bulunduran bir Sesli Posta sekmesi görünür.

Not: Birleştirilmiş İleti Alışverişi'nin Office Outlook 2007 özellikleri yalnızca Office Outlook 2007 sürümüyle kullanılabilir ve önceki Outlook sürümlerinde bulunmamaktadır.

Sesli Posta sekmesini kullanarak telefon erişim numaraları, sesli posta Telefonda Dinle numarası seçeneği ve sesli posta erişim PIN'ini sıfırlayabilme gibi ayarları yapılandırabilirsiniz.

Not: Office Outlook 2007Sesli posta sekmesi, yalnızca Exchange hesabınızda Birleşik Mesajlaşma etkin olduğunda kullanılabilir.  

Birleştirilmiş İleti Alışverişi için Office Outlook 2007 özellikleriyle şunları yapabilirsiniz:

 • Outlook'ta sesli iletileri dinleme.

 • Bireysel sesli ileti ayarlarını yapılandırma.

 • Tüm sesli postanızı tek bir yerde görüntüleme.

 • Yeni simgelerle gelen kutunuzdaki sesli ve faks iletilerinizi e-posta iletilerinizden ayırma. Bu, yeni e-posta, sesli iletiler ve faks iletileri için benzersiz bildirimleri de içermektedir.

 • Sesli iletinin daha önceden yürütülüp yürütülmediğini saptama.

 • Metin kutusunda sesli posta iletisine ek açıklama ekleme.

 • Göndericinin kişi bilgileri bilindiğinde sesli iletiyi e-posta iletisini yanıtlama.

 • Kısayol menüsünü kullanarak alınan telefon numaralarını Kişiler'inize ekleme.

Sayfanın Başı

Exchange Birleştirilmiş İleti Alışverişi : sesli posta formu

Sesli posta formu

Office Outlook 2007 sesli posta formu varsayılan e-posta formuna benzer, ancak ek eylemler gerçekleştirmenize olanak sağlar. Sesli iletiyi dinleyebilir, durdurabilir veya duraklatabilir, iletileri telefonda dinleyebilir, sesli ileti için not ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz. Sesli posta formunda katıştırılmış Windows Media Player ve not eklemek için bir alan vardır. Katıştırılmış Media Player ve notlar için alan, ya sesli iletinin önizlemesi sırasında Okuma Bölmesinde ya da sesli iletiyi açtığınızda ayrı bir pencerede görüntülenir.

Okuma Bölmesindeki sesli posta seçenekleri

Sesli posta formu seçenekleri

Sesli posta formu sesli iletileri dinleme, sesli iletileri telefonda dinleme ve not ekleme gibi eylemler için arabirim sağlar. Exchange hesabınızda Birleştirilmiş İleti Alışverişi etkinleştirilmemişse, sesli posta iletileri ek olarak alınır ve sesli form seçenekleri kullanılamaz.

 • Çal     Çal'ı tıklatarak, bilgisayarınızın hoparlörleri veya kulaklıklarını kullanarak sesli iletileri çalıp dinleyelebilirsiniz. Çal'ı tıklattıktan sonra, Windows Media Player iletiyi çalar.

 • Telefonda Dinle     Telefonda Dinle'yi tıklattığınızda seçili sesli ileti belirttiğiniz telefon numarasında çalar. Telefonda Dinle'yi tıklattıktan sonra, Telefonda Dinle özelliğini yapılandırabileceğiniz veya denetleyebileceğiniz Telefonda Dinle iletişim kutusu görünür.

 • Notları Düzenle      Araç çubuğunda Notları Düzenle'yi tıklattığınızda, sesli posta iletisi açılır ve Notlar metin kutusunda notları veya açıklamaları ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Exchange Birleştirilmiş İleti Alışverişi: Telefonda Dinleme

Telefonda Dinle nedir?

Telefonda Dinle özelliği sesli iletileri telefondan dinlemenizi sağlar. Sesli iletileri bilgisayar hoparlörlerinizden dinlemeye alternatif olarak, sesli posta iletilerini herhangi bir telefon üzerinden çalabilirsiniz. Buna ev, işyeri veya cep telefonunuz dahildir. İşyerindeki masanızda, ortak kullanılan bilgisayarda, sesin etkinleştirilmediği bir bilgisayarda veya gizli bir sesli iletiyi dinlerken, telefon kullanarak gizliliği artırmayı tercih edebilirsiniz.

Office Outlook 2007 sesli posta formundaki Telefonda Dinle araç çubuğu seçeneğini tıklattığınızda, Telefonda Dinle iletişim kutusu görüntülenir. Telefonda Dinle iletişim kutusu, Çevir kutusuna numara girme ve sık kullanılan numaralar listesinden bir numarayı tıklatma, görüşmeyi başlatma ve bitirme, görüşmeyi izlemek için durum iletisi seçeneklerini sunar.

Not: Bir seferde, yalnızca bir sesli ileti dinlenebilir. Önceki görüşme devam ediyorken, ikinci bir Telefonda Dinle görüşmesi başlatmaya çalışırsanız bir hata iletisi görüntülenir.

Telefonda Dinle numaraları

En son kullanılan telefon numarası listesi

Telefonda Dinle iletişim kutusunda, en son kullandığınız telefon numaralarının listesini görebilirsiniz. Sesli Posta sekmesinde belirtilen telefon numarası her zaman en üst giriş olarak görüntülenir ve kullanıcının birincil numarası olarak otomatik olarak seçilir. Birincil numara olarak yapılandırılan telefon numarası yerine aramada başka telefon numaralarını seçmek için açılır menüyü kullanabilirsiniz. Bu özellik Exchange 2007 Outlook Web Access'te kullanılamaz.

Telefon seçeneklerini yürütme

Telefonda Dinle iletişim kutusu size Çevirme ve Kapatma seçeneklerini verir. Telefonda Dinle iletişim kutusu açıldığında Çevir kullanılabilir Kapat kullanılamaz. Bir arama yapıldıktan sonra, arama sona erene kadar Çevir kullanılamaz. Aramayı Kapat'ı tıklatarak veya telefonu kapatarak bitirebilirsiniz. Telefonda Dinle iletişim kutusunu kapatma ve Kapat'ı tıklatma devam eden aramayı bitirir.

Konu, Gönderme ve Durum

Telefonda Dinle iletişim kutusunun alt bölümünde sesli ileti konusunu, gönderildiği tarih ve saat ve çağrının geçerli durumunu görüntüleyen bir ileti yer alır. Telefonda Dinle işlemine özgü hatalar Telefonda Dinle iletişim kutusunun bu bölümünde görüntülenir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×