Microsoft Access veritabanına veri bağlantısı ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcılarınız bir Microsoft Office Access 2007 (.accdb biçimine) veritabanından veya önceki bir sürümünde (Microsoft Office InfoPath form şablonunuzu temel alan bir form doldurmak için .mdb biçimi) kaydedilmiş Access veritabanından verileri gerekirse, Access veritabanını sorgular form şablonunuz için bir ikincil veri bağlantısını ekleyebilirsiniz.

Bir ikincil veri bağlantısını ekleyebilirsiniz, ancak bu veri bağlantısını yalnızca Access veritabanı sorgu oluşturabilirsiniz. Form verilerini Access veritabanına gönderen bir ikincil veri bağlantısını ekleyemezsiniz.

Access veritabanı için form verilerini gönderme kullanıcılarınızın isterseniz, bir Access veritabanını temel alan bir form şablonu tasarlama ve sonra ana veri bağlantısındaki veri gönderme bağlantısı etkinleştirin. Alternatif olarak, Access veritabanınıza uygun bir Web hizmeti için bir ikincil veri bağlantısını ekleyebilirsiniz.

Bir Access veritabanına bağlı form şablonlarını tasarlama ve ikincil veri bağlantısı için Ayrıca bkz bölümünde bir Web hizmeti ekleme hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

Bu makalede

Genel bakış

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

Başlamadan önce

Adım 1: ikincil veri bağlantısı ekleme

Adım 2: veri bağlantısını kullanmak için form şablonunu yapılandırma

Genel Bakış

Bir ikincil veri bağlantısı bir form şablonuna ekleme veri bağlantısıdır. Bir ikincil veri bağlantısını bir veritabanını veya bir Web hizmetinden temel alan yeni bir form şablonu tasarladığınızda oluşturduğunuz ana veri bağlantısını farklıdır. Bir form şablonunun ana veri bağlantısı bir dış veri kaynağından verileri alabilir ve dış veri kaynağı form verilerini de gönderebilirsiniz. Bununla birlikte, bir form şablonu tek bir ana veri bağlantısı olabilir.

İstediğiniz kadar çok ikincil veri bağlantısı form şablonuna ekleyebilirsiniz. Örneğin, çalışan verileri depolayan bir tablo ve müşteri verilerini depolar başka bir tabloyu içeren Access veritabanını olduğunu varsayalım. Çalışan tablosundan veri alan bir ikincil veri bağlantısını ekleyebilir ve Müşteri tablosundaki aynı Access veritabanındaki verileri alan başka bir ikincil veri bağlantısı da ekleyebilirsiniz.

Form verilerini Web hizmeti veya Windows SharePoint Services kitaplığı gibi bir dış veri kaynağına gönderebilirsiniz form şablonunuz için bir ikincil veri bağlantısını ekleyebilirsiniz, ancak Access veritabanından veri almak için ikincil veri bağlantıları yalnızca kullanabilirsiniz. Form verilerini Access veritabanına gönderen bir ikincil veri bağlantısını ekleyemezsiniz.

Veritabanına bir sorgu veri bağlantısı eklediğinizde, InfoPath veri alanları ve veriler veritabanında depolanır biçimini karşılık grupları içeren bir ikincil veri kaynağı oluşturur. Veri yapısı ikincil veri kaynağındaki verileri veritabanı tablolarda depolanan biçimini eşleşmelidir olduğundan, alan veya grup ikincil veri kaynağında değişiklik yapamazsınız.

Her sorgu veri bağlantısı sonuçları kaydedin, böylece kendi form ağa bağlı değilken kullanıcılar verilere erişimi yapılandırabilirsiniz. Veri yapısı bağlı olarak, kullanıcılar bir ağına bağlıyken sorgu sonuçlarını görüntülemek isteyebilirsiniz.

Güvenlik Notu : Dış veri kaynağından önemli verileri almak için ikincil bir veri bağlantısı kullanıyorsanız, bilgisayarın kaybolması veya çalınması durumunda verilerin yetkisiz kullanıma karşı korunmasına yardımcı olmak için, bu özelliği devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Bu özelliği devre dışı bırakırsanız, veriler ancak kullanıcı ağa bağlı olduğunda kullanılabilecektir.

Bir form şablonuna sorgu veri bağlantısı eklediğinizde, varsayılan olarak, bu form şablonunu temel alan formlar bir kullanıcı tarafından açıldıklarında veri bağlantısını kullanırlar. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak form şablonunuzu sorgu veri bağlantısını kullanacak şekilde de yapılandırabilirsiniz:

 • Kural ekleme    Her koşulda kuralı gerçekleştiğinde sorgu veri bağlantısını kullanmak için bir kural yapılandırabilirsiniz.

 • Ekle düğmesini    Sorgu veri bağlantısını kullanarak veri almak için tıklatabileceği form şablonu için bir düğme ekleyebilirsiniz.

 • Özel kod kullanma    Bir kural veya düğmesi ekleyemezsiniz, sorgu veri bağlantısını kullanarak veri almak için özel kod kullanabilirsiniz. Özel kod kullanarak özel kod oluşturmak için geliştirici gerektirir.

Sayfanın Başı

Uyumluluk konuları

tarayıcıyla uyumlu form şablonuAccess veritabanına veri bağlantısı ekleyemezsiniz.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Bir ikincil veri bağlantısı form şablonunuz için bir Access veritabanına eklemeden önce aşağıdaki bilgiler gerekir:

 • Veritabanının konumunu ve adını.

  Not : Access veritabanınızı bir ağ konumu depolanıyorsa, veritabanınızı kullanıcılarınıza erişilebilir olduğundan emin olun.

 • Tablo veya bu form şablonunu temel alan formlar için verileri sağlayacak sorgu adı. Sorgu veri bağlantısını yapılandırdığınızda, bu tablo veya sorgudan birincil tablo veya sorgu kullanacaksınız.

 • Diğer tablolar veya birincil tablo veya sorguyu ek veri sağlamak sorguları adlarını. Çoğu durumda, tablo ilişkileri zaten veritabanında kurulur. Birincil tablo veya sorgu ve başka bir tablo veya sorguyu arasındaki ilişkileri el ile oluşturmak üzere varsa, hem tabloları veya sorguları ilişkili alan adlarını gerekir.

Sayfanın Başı

1. Adım: İkincil bir veri bağlantısı ekleme

 1. Araçlar menüsünde Veri Bağlantıları'nı tıklatın.

 2. Veri Bağlantıları iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatın.

 3. Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Yani bir bağlantı oluştur'u, Veri al'ı, ardından İleri'yi tıklatın.

 4. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Veritabanı (Yalnızca Microsoft SQL Server veya Microsoft Office Access) seçeneğini ve ardından İleri'yi tıklatın.

 5. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Veritabanı Seç'i tıklatın.

 6. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, veritabanınızı konumunu bulun.

  Not : Veritabanınızı bir ağ konumu depolanıyorsa, Evrensel Adlandırma Kuralı (UNC) bulunduğu konumun yolunu için göz atın. Eşlenmiş bir ağ sürücüsüne aracılığıyla ağ konumuna göz atın değil. Eşlenmiş bir ağ sürücüsüne kullanırsanız, bu form şablonunu temel alan formlar oluşturma kullanıcılar eşlenmiş bir ağ sürücüsüne veritabanından arar. Kullanıcı bir eşlenmiş bir ağ sürücüsüne yoksa, form veritabanı bulmaz.

 7. Veritabanınızı adını tıklatın ve sonra da ' ı tıklatın.

 8. Tablo Seç iletişim kutusunda, birincil tablo veya kullanmak istediğiniz sorguyu tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 9. Sihirbazın sonraki sayfasında Tablo Sütunları Göster onay kutusunu seçin.

  Varsayılan olarak, tüm alanları Tablo veya sorgu form şablonunun ana veri kaynağına eklenir.

 10. İkincil veri kaynağı dahil etmek istemediğiniz alanların onay kutularını temizleyin.

  Herhangi bir ek tabloları veya sorguları veri bağlantısı ekleyin.

  Nasıl mı?

  1. Tablo Ekle'yi tıklatın.

  2. Tablo veya Sorgu Ekle iletişim kutusunda, alt tablo adını tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın. İlişkileri her iki tablodaki alan adları eşleşen göre ayarlamak InfoPath çalışır. Önerilen ilişki kullanmak istemiyorsanız, ilişkiyi seçin ve İlişki Kaldır'ıtıklatın. İlişki eklemek için İlişki Ekle'ıtıklatın. İlişki Ekle iletişim kutusunda, ilgili her alana karşılık gelen sütun adını tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  3. Son öğesini tıklatın.

  4. Ek bir alt tablo eklemek için bu adımları tekrar edin.

 11. İleri'yi tıklatın.

 12. Form bir ağa bağlandığında sorgu veri bağlantısını kullanılabilir olması sağlamak için, Form şablonunda verilerin bir kopyasını depola onay kutusunu seçin.

  Güvenlik Notu : Form bu veri bağlantısını kullandığında bu onay kutusunu seçerek verileri kullanıcının bilgisayarında depolar. Bu veri bağlantısından form önemli verileri alıyorsa, bilgisayarınızda kaybolabilir veya çalınması durumunda verileri korunmasına yardımcı olmak için bu özelliği devre dışı isteyebilirsiniz.

 13. İleri'yi tıklatın.

 14. Sihirbazın sonraki sayfasında, bu ikincil veri bağlantısı için açıklayıcı bir ad yazın ve sonra da Özet bölümündeki bilgilerin doğru olduğunu doğrulayın.

 15. Form açıldığında verileri otomatik olarak almak için form yapılandırmak için form açıldığında verileri otomatik olarak Al onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

2. Adım: Form şablonunu veri bağlantısını kullanacak şekilde yapılandırma

Kullanıcı form açıldıktan sonra bu veri bağlantısını kullanmak için bu form şablonunu temel alan formları isterseniz, bu veri bağlantısını belirli bir koşulda kullanan form şablonuna kural ekleme veya kullanıcılarınız bu veri bağlantısını kullanmak için tıklatabileceğiniz form şablonu için bir düğme ekleyebilirsiniz.

Kural ekleme

Kural için koşulun karşılanması her sorgu veri bağlantısından verileri almak için işlevi gören form şablonu için bir kural ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir dış veri kaynağından belirli verileri almak için bir kullanıcı doldurabileceği form şablonunuz için bir metin kutusu ekleyebilirsiniz. Bir kullanıcı metin kutusuna veri giriyor her veri bağlantısını kullanan bir kural daha sonra ekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki yordamı bu veri bağlantısını verileri görüntülemek için form şablonunuzdaki form şablonunuz için bir sorgu veri bağlantısı oluşturduktan ve bir denetim (dışında bir düğme) yapılandırmış olduğunuz varsayılmaktadır.

 1. Form şablonu birden çok görünüm varsa, ikincil veri kaynağından verileri görüntülemek istediğiniz denetimle görünümüne gitmek için Görünüm menüsünde Görünüm adını tıklatın.

 2. Kural eklemek istediğiniz denetimi çift tıklatın.

 3. Veri sekmesini tıklatın.

 4. Doğrulama ve Kurallar öğesinin altında Kurallar'ı tıklatın.

 5. Kurallar iletişim kutusunda, Ekle seçeneğini tıklatın.

 6. Ad kutusuna kural için bir ad yazın.

 7. Kuralın işlemesi gereken koşulu belirtmek için, Koşul Ayarla'yı tıklatın ve ardından koşulu girin. Bu koşul oluştuğunda kural işleyecektir. Koşul ayarlamadığınız takdirde, kullanıcı denetimdeki değeri her değiştirdiğinde ve sonra imlecini ilgili denetimden uzaklaştırdığında kural işler.

 8. Eylem Ekle'yi tıklatın.

 9. Eylem listesinde Veri bağlantısı kullanarak sorgula'yı tıklatın.

 10. Veri bağlantısı listesinde, kullanmak istediğiniz sorgu veri bağlantısının ardından açık iletişim kutularını kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.

 11. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

Düğme ekleme

Kullanıcılarınızın bu sorgu veri bağlantısından veri almak üzere tıklatmaları için form şablonunuza bir düğme ekleyebilirsiniz.

 1. Form şablonu birden çok görünüm varsa, ikincil veri kaynağından verileri görüntülemek istediğiniz denetimle görünümüne gitmek için Görünüm menüsünde Görünüm adını tıklatın.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Form şablonunuza bir düğme denetimi sürükleyin.

 4. Az önce form şablonuna eklediğini düğme denetimini çift tıklatın.

 5. Genel sekmesini tıklatın.

 6. Eylem listesinde Yenile'yi tıklatın.

 7. Etiket kutusunda, form şablonunuzun üstündeki düğmede görünmesini istediğiniz adı yazın.

 8. Ayarlar'ı tıklatın.

 9. Yenileme iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bu form şablonuna ikincil veri bağlantıları ile tüm dış veri kaynaklarından en son verileri almak için tüm ikincil veri kaynakları' nı tıklatın.

  • Form şablonunuz için bir ikincil veri bağlantısı olan bir dış veri kaynağından en son verileri almak için düğmeyi yapılandırmak için bir ikincil veri bağlantısınıtıklatın ve sonra ikincil veri kaynağı seçin listesinde ikincil veri kaynağı'ı tıklatın.

 10. Açık olan iletişim kutularını kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

 11. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×