Microsoft Access veritabanını temel alan bir form şablonu tasarlama

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ya da sorgu verilere veya sorgu ve veri göndermek için Microsoft Office Access veritabanı ile çalışan bir Microsoft Office InfoPath form şablonu tasarlayabilirsiniz. Bu form şablonunu bir Microsoft Office Access 2007 (.accdb biçimine) veritabanı veya Access veritabanı (.mdb biçimi) önceki bir sürümde kaydedilmiş temel tasarlayabilirsiniz.

Bu makalede

Genel bakış

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

Başlamadan önce

Form şablonu tasarlama

Gönder seçeneklerini yapılandırma

Genel Bakış

Bir formu ana veri bağlantısı adlı bir birincil veri bağlantısı olabilir ve bu bağlantıyı isteğe bağlı olarak bir veya daha fazla ikincil veri bağlantıları olabilir. Sorgu veya Access veritabanı form verilerini gönderme için ana veri bağlantısı kullanabilirsiniz. İkincil veri bağlantıları, sorgu ve bazı özel durumlar dışında dış veri kaynaklarını veri göndermek için de kullanabilirsiniz. Örneğin, böylece yalnızca veritabanını sorgular Access veritabanı ikincil veri bağlantısı kullanabilirsiniz. Access veritabanına veri dizini form gönderen bir forma bir ikincil veri bağlantısını ekleyemezsiniz.

Bir Access veritabanını temel alan bir form şablonu tasarladığınızda, InfoPath bir ana veri kaynağı sorgu ve veri alanları içeren gruplarıyla oluşturur ve form şablonu için ana veri bağlantısı olarak sorgu veri bağlantısı oluşturur. Bu alanlardan ve grupları veri veritabanındaki tablolarda depolanan biçimini karşılık gelir.

Sorgu alanları forma veri sorgu alanları eşleşen kayıtların sorgu sonuçları sınırlamak için bir kullanıcı tarafından girilen verileri içerir. Bu form şablonunu temel alan bir form ana veri bağlantısı kullanıldığında, InfoPath sorgu alanlarına verileri kullanarak bir sorgu oluşturur. InfoPath, ardından veri bağlantısı üzerinden sorguyu gönderir. Veritabanını sorgu sonuçlarını veri bağlantısı üzerinden forma döndürür. Sorgu sonuçlarını söz konusu veri alanları için ilişkili denetimleri formdaki aracılığıyla düzenlenebilir veri alanlarına yerleştirilir.

Sorgunun veri yapısının ve veri alanlarının veritabanında depolanan verinin şekliyle eşleşmesi gerektiği için ana veri kaynağındaki bu alanları ve grupları değiştiremezsiniz. Sadece ana veri kaynağındaki kök gruba alanlar ve gruplar ekleyebilirsiniz. veri kaynaklarıyla ilgili daha fazla bilgi sağlayan bağlantıları Ayrıca Bkz: bölümünde bulabilirsiniz.

Formun temel aldığı form şablonu ve veritabanı aşağıdaki gereksinimleri karşılıyorsa, form ana veri bağlantısı üzerinden bir veritabanına veri gönderebilir:

 • Form şablonu olan bir tarayıcı uyumlu form şablonu    Tarayıcı uyumlu form şablonu tasarlarken InfoPath veri gönderme bağlantısı ana veri bağlantısında oluşturmaz. Kullanıcıların tarayıcı uyumlu form şablonu temel alan bir form verileri göndermelerine izin vermek için veritabanı ile çalışan bir Web hizmetini kullanın.

 • Her iki adet ana veri kaynağındaki ilgili tabloları sol tabloda birincil anahtar içerir    İlişkileri her ilişkili tablo çifti için en az biri sol tablodan birincil anahtar eklemeniz gerekir.

 • Form deposunun büyük ikili veri türü ana veri kaynağındaki verileri alanların hiçbiri    Büyük ikili veri türü, resimler, resimler, OLE nesneleri, dosya ekleri, Office Access Not veri türü veya SQL metin veri türü gibi depolanabilir alanları sorgu içeriyorsa, InfoPath veri gönderme bağlantısı devre dışı bırakır.

Veri gönderme bağlantısı InfoPath etkinleştirir açtığınızda, kullanıcıların veritabanı ana veri kaynağına veri alanlarında depolanan verileri gönderebilir. Bu form şablonunu temel alan formları Gönder seçeneklerini özelleştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Uyumluluk konuları

Bir Access veritabanını temel alan bir tarayıcı uyumlu form şablonu tasarlama yapamazsınız.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Bir Access veritabanını temel alan bir form şablonu başarıyla tasarlayabilirsiniz önce Access veritabanı hakkında aşağıdaki bilgiler gerekir:

 • Veritabanının konumunu ve adını.

  Not: Kullanıcılarınız için erişilebilen bir ağ konumu veritabanınızı olduğundan emin olun.

 • Form şablonunuzu kullanıcıların bir veritabanı için formlar göndermelerine izin veriyorsa alacak tablonun adını verileri, gönderdiğiniz. Veri gönderme bağlantısı yapılandırdığınızda, bu tabloda birincil tablo olarak kullanacaksınız.

 • Form şablonunuzu yalnızca veritabanını sorgular varsa, veritabanına gönderilen sorgu sonuçlarını sağladığı tablonun adı. Sorgu veri bağlantısı yapılandırırsanız, bu tabloda birincil tablo olarak kullanır.

 • Birincil tablo verilerinden gerektirebilir herhangi bir tablo adlarını. Çoğu durumda, tablo ilişkileri zaten veritabanında kurulur. Birincil tablo ve başka bir tablo arasındaki ilişkileri el ile oluşturmak gereksinim duyarsanız, her iki tablodan ilişkili alan adlarını gerekir.

Sayfanın Başı

Form şablonunu tasarlama

Bir sorgu veri bağlantısı olan bir form şablonu tasarlama için önce form şablonu oluşturmanız gerekir. Bir veritabanını temel alan bir form şablonu oluşturduğunuzda, InfoPath form şablonu ve veritabanı arasındaki ana veri bağlantısı olarak sorgu veri bağlantısı oluşturur. Bu işlem form şablonunun ana veri kaynağını otomatik olarak oluşturur.

Form şablonunu oluşturduktan sonra Denetim bir form şablonuna ekleme ve sonra bu denetimi ana veri kaynağındaki bir alana bağlamak gerekir. Kullanıcılarınız formunda sorgu sonuçlarını görmek bu sağlar.

Adım 1: Form şablonunu oluşturma

 1. Dosya menüsünde Form Şablonu Tasarla'ya tıklayın.

 2. Form şablonunu tasarım iletişim kutusunda, Yeni bir tasarımaltında Form şablonunutıklatın.

 3. Temel alınan listesinde, veritabanı' nı tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nı başlatır.

 4. Veri Bağlantı Sihirbazı'nın ilk sayfasında, Veritabanı Seç'itıklatın.

 5. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, veritabanınızı konumunu bulun.

  Not: Veritabanınızı bir ağ konumu depolanıyorsa, Evrensel Adlandırma Kuralı (UNC) bu konumun yolunu için göz atın. Eşlenmiş bir ağ sürücüsüne aracılığıyla ağ konumuna göz atın değil. Eşlenmiş bir ağ sürücüsüne kullanırsanız, bu form şablonunu temel alan formlar oluşturma kullanıcılar eşlenmiş bir ağ sürücüsüne veritabanından arar. Kullanıcı bir eşlenmiş bir ağ sürücüsüne yoksa, form veritabanı bulmaz.

 6. Veritabanınızı adını tıklatın ve sonra da ' ı tıklatın.

 7. Tablo Seç iletişim kutusunda, birincil tablo veya kullanmak istediğiniz sorguyu tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 8. Sihirbazın sonraki sayfasında Tablo Sütunları Göster onay kutusunu seçin.

 9. Varsayılan olarak, tüm tablo alanları form şablonunun ana veri kaynağına eklenir. Ana veri kaynağında dahil etmek istemediğiniz alanların onay kutularını temizleyin.

  Herhangi bir ek tablo veya sorgu veri bağlantısında kullanmak istediğiniz sorguları ekleyin.

  Nasıl mı?

  1. Tablo Ekle'yi tıklatın.

  2. Tablo veya Sorgu Ekle iletişim kutusunda, alt tablo adını tıklatın ve sonra İleri' yi tıklatın. İlişkileri her iki tablodaki alan adları eşleşen göre ayarlamak InfoPath çalışır. Önerilen ilişki kullanmak istemiyorsanız, ilişkiyi seçin ve İlişki Kaldır'ıtıklatın. İlişki eklemek için İlişki Ekle'ıtıklatın. İlişki Ekle iletişim kutusunda, ilgili her alana karşılık gelen sütun adını tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  3. Son öğesini tıklatın.

  4. Ek bir alt tablo eklemek için bu adımları tekrar edin.

 10. İleri'yi tıklatın.

 11. Sihirbazın son sayfasında, ana veri bağlantısı için bir ad yazın. bu ad, Veri kaynağı görev bölmesindeki Veri kaynağı listesinde görünür

 12. Form şablonunuzu Genel Bakış bölümünde gereksinimleri karşılıyorsa, bu sayfadaki Özet bölümü sihirbazın InfoPath ana veri bağlantısındaki veri gönderme bağlantısı etkin gösterir.

 13. Veri gönderme bağlantısı adını değiştirmek için uygun kutuya yeni bir ad yazın.

 14. Form şablonuna daha sonra ekleyeceksiniz veri bağlantısı üzerinden başka form verilerini gönderme gönderilmeyi kullanıcılarınızın sağlamak için göndermek için bu bağlantıyı etkinleştir onay kutusunu temizleyin.

  Not: Form şablonunuzu Genel Bakış bölümünde gereksinimleri karşılamıyorsa, InfoPath veri gönderme bağlantısı devre dışı bırakır ve bağlantısı için bir ad girin ve Gönder Bu bağlantı için etkinleştir onay kutularını kullanılamaz. InfoPath veri gönderme bağlantısı devre dışı bırakırsa, ana veri bağlantısı form şablonunuz için yalnızca bir sorgu veri bağlantısı içerir.

2. Adım: Alana bir denetim bağlama

 1. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 2. Form şablonunuza bir denetim sürükleyin.

 3. Denetim bağlama iletişim kutusunda, denetimi bağlamak istediğiniz alanı seçin.

Sayfanın Başı

Gönderme seçeneklerini yapılandırma

InfoPath form şablonunuzu ve Veri Bağlantı Sihirbazı'nda seçili tabloları gereksinimlerine Genel Bakış bölümünde, ana veri bağlantısını kullanarak veri göndermek için form şablonunuzu yapılandırır.

Bu gönderme veri bağlantısı kullanmayı seçerseniz, InfoPath form şablonuna kullanıcılar form verilerini veritabanına göndermeden şekilde yapılandırır ve Standart araç çubuğu ve form Dosya menüsünden için Gönder komutunu Gönder düğmesi de ekler. InfoPath form şablonu ve böylece kullanıcılar formlarını gönderdiğinde, formu açık kalır ve form başarıyla gönderildi olup olmadığını belirten bir ileti görüntülenir da yapılandırır. Gönder düğmesi üzerinde görüntülenen metni değiştirme ve kullanıcı gönderdikten sonra da form davranışını değiştirme.

 1. Araçlar menüsünde Gönderme Seçenekleri'ne tıklayın.

  1. Kullanıcılar formu doldururken Standart araç çubuğunda gösterilen Gönder düğmesinin ve Dosya menüsünde yer alan Gönder komutunu adını değiştirmek için, yeni adı Gönderme Seçenekleri iletişim kutusundaki Resim Yazısı kutusuna yazın.

   İpucu: Bu düğme ve komut için klavye kısayolu atamak istiyorsanız, yazın ve işareti (&) klavye kısayolu olarak kullanmak istediğiniz karakteri önce. Örneğin, ALT + B Gönder düğmesi ve komutu klavye kısayolu atamak için & Gönderyazın.

 2. Formunuzu dolduranların Gönder komutunu veya Standart araç çubuğundaki Gönder düğmesini kullanmasını istemiyorsanız, Gönder menü öğesini ve Gönder araç çubuğu düğmesini göster onay kutusunu temizleyin.

  1. Varsayılan olarak, kullanıcılar formu gönderdikten sonra InfoPath formu açık tutar ve formun başarılı bir şekilde gönderilip gönderilmediğini belirten bir ileti görüntüler. Bu varsayılan davranışı değiştirmek için Gelişmiş'i tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

   • Kullanıcı tamamlanmış bir formu gönderdikten sonra formu kapatmak veya yeni boş bir form oluşturmak için, Gönderdikten sonra listesinde istediğiniz seçeneği tıklatın.

   • Formun başarılı bir şekilde gönderilip gönderilmediğini belirtecek özel bir ileti oluşturmak için Özel iletiler kullan onay kutusunu seçin, sonra Başarılı olduğunda ve Hatalı olduğunda kutularına iletilerinizi yazın.

    İpucu: Formu gönderemeyen kullanıcılara ne yapacaklarını bildirmek için Hatalı olduğunda kutusuna yazacağınız iletiyi kullanın. Örneğin, kullanıcılara formlarını kaydetmelerini ve diğer yönergeler için başka birisine danışmalarını önerebilirsiniz.

   • Kullanıcılar formu gönderdikten sonra bir ileti görüntülenmesini istemiyorsanız, Başarı ve hata iletileri göster onay kutusunu temizleyin.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×