Microsoft 365 kullanım analizi veri modeli

Microsoft 365 kullanım analizi tablolarına yönelik veriler

Microsoft 365 kullanım analizi, çok boyutlu bir veri modelini kullanıma sunan bir API’ye bağlanır. API’ler önizleme aşamasındadır ve bunlara https://reports.office.com/pbi/v1.0/<tenantid> (<tenant id> değerini kiracı GUID’niz ile değiştirin) adresinden erişilebilir.

Bu API, çeşitli Office 365 hizmetlerinin aylık kullanım eğilimi hakkında bilgi sağlar. API’ler tarafından tam olarak hangi verilerin döndürüldüğünü görmek için aşağıdaki bölümde yer alan tabloya başvurun.

Office 365 Raporlama API’si tarafından döndürülen veri tabloları

Tablo adı

Tablodaki bilgiler

Tarih aralığı

Kiracı Ürün Kullanımı

Etkinleştirilmiş, etkin kullanıcıların, aydan aya korunan kullanıcıların, ilk kez kullananların ve kümülatif etkin kullanıcıların aylık toplamlarını içerir.

İçinde bulunulan kısmi ay dahil olacak şekilde sürekli kayan 12 aylık bir dönem için aylık toplanan verileri içerir.

Kiracı Ürün Etkinliği

Ürünler içerisindeki çeşitli etkinlikler için aylık toplam etkinlik ve etkin kullanıcı sayılarını içerir.

Bu veri tablosunda döndürülen ürün etkinlikleri hakkında bilgi edinmek için bkz. etkin kullanıcı tanımı.

İçinde bulunulan kısmi ay dahil olacak şekilde sürekli kayan 12 aylık bir dönem için aylık toplanan verileri içerir.

Kiracı Office Lisansları

Kullanıcılara atanan Microsoft Office aboneliklerinin sayısı hakkında veri içerir

İçinde bulunulan kısmi ay dahil olacak şekilde sürekli kayan 12 aylık bir dönem için ay sonu durum verilerini içerir.

Kiracı Posta Kutusu Kullanımı

Toplam posta kutusu sayısı ve depolamanın nasıl kullanıldığı açısından kullanıcının posta kutusuyla ilgili verileri içerir.

İçinde bulunulan kısmi ay dahil olacak şekilde sürekli kayan 12 aylık bir dönem için ay sonu durum verilerini içerir.

Kiracı İstemci Kullanımı

Exchange Online, Skype Kurumsal ve Yammer’a bağlanmak için etkin olarak belirli istemcileri/cihazları kullanan kullanıcı sayısı hakkındaki verileri içerir.

İçinde bulunulan kısmi ay dahil olacak şekilde sürekli kayan 12 aylık bir dönem için aylık toplanan verileri içerir.

Kiracı SharePoint Online Kullanımı

SharePoint siteleri hakkında, Takım veya Gruplar sitelerini kapsayan toplam site sayısı, sitedeki belge sayısı, etkinlik türüne göre dosya sayısı ve kullanılan depolama alanı gibi verileri içerir.

İçinde bulunulan kısmi ay dahil olacak şekilde sürekli kayan 12 aylık bir dönem için ay sonu durum verilerini içerir.

Kiracı OneDrive İş Kullanımı

OneDrive hesaplarıyla ilgili olarak hesap sayısı, OneDrive’lardaki belge sayısı, kullanılan depolama alanı, etkinlik türüne göre dosya sayısı gibi verileri içerir.

İçinde bulunulan kısmi ay dahil olacak şekilde sürekli kayan 12 aylık bir dönem için ay sonu durum verilerini içerir.

Kiracı Office 365 Gruplarının Kullanımı

Posta kutusu, SharePoint ve Yammer gibi Office 365 Grupları kullanımıyla ilgili verileri içerir.

İçinde bulunulan kısmi ay dahil olacak şekilde sürekli kayan 12 aylık bir dönem için ay sonu durum verilerini içerir.

Kiracı Office Etkinleştirmesi

Office aboneliği etkinleştirme sayısı, cihaz (Android/iOS/Mac/PC) başına etkinleştirme sayısı, hizmet planı (örneğin, Office Proplus, Visio, Project) başına etkinleştirme sayısı ile ilgili veriler içerir.

İçinde bulunulan kısmi ay dahil olacak şekilde sürekli kayan 12 aylık bir dönem için ay sonu durum verilerini içerir.

Kullanıcı Durumu

Kullanıcı görünen adı, kullanıcıya atanan ürünler, konum, bölüm, unvan, şirket dahil olmak üzere kullanıcılarla ilgili meta veriler içerir. Bu veriler, son tam ay içinde lisans atanan kullanıcılarla ilgilidir. Her kullanıcı bir kullanıcı kimliğiyle benzersiz olarak temsil edilir.

Bu veriler, son tam ay içinde bir lisans atanmış kullanıcılarla ilgilidir.

Kullanıcı Etkinliği

Lisanslı kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen etkinlikler hakkında kullanıcı başına düzeyinde bilgiler içerir.

Bu veri tablosunda döndürülen ürün etkinlikleri hakkında bilgi edinmek için bkz. etkin kullanıcı tanımı.

Bu veriler, son tam ay içinde hizmetlerin herhangi birinde etkinlik gerçekleştirmiş kullanıcılarla ilgilidir.

Her veri tablosuyla ilgili ayrıntılı bilgi görüntülemek için aşağıdaki bölümleri genişletin.

Bu tablo, son tam ay içinde lisans atanmış tüm kullanıcılar için kullanıcı düzeyinde ayrıntılar sağlar. Azure Active Directory’den veri alır.

Sütun adı

Sütun açıklaması

UserId

Bir kullanıcıyı temsil eden ve veri kümesi içindeki diğer veri tablolarıyla birleştirme imkanı sağlayan benzersiz kullanıcı kimliği.

Timeframe

Bu tablonun hangi aya ait verileri içerdiğini gösteren değer.

UPN

Diğer dış veri kaynaklarıyla birleştirebilmek amacıyla kullanıcıyı benzersiz olarak tanımlayan kullanıcı asıl adı.

DisplayName

Kullanıcının görünen adı.

IDType

Kimlik türü, kullanıcının Yammer Kimliğini kullanarak bağlanan bir Yammer kullanıcısı olması durumunda 1 olarak, Office 365 Kimliğini kullanarak Yammer’a bağlanan bir kullanıcı olması durumunda ise 0 olarak ayarlanır.

Değer, bu kullanıcıların Yammer'a Office 365 kimliği ile değil de Yammer kimliğiyle bağlandığını temsil etmek için 1'dir

HasLicenseEXO

Kullanıcıya bir lisans atanmışsa ve Exchange kullanımı etkinleştirilmişse true olarak ayarlanır.

HasLicenseODB

Kullanıcıya bir lisans atanmışsa ve OneDrive İş kullanımı etkinleştirilmişse true olarak ayarlanır.

HasLicenseSPO

Kullanıcıya bir lisans atanmışsa ve SharePoint Online kullanımı etkinleştirilmişse true olarak ayarlanır.

HasLicenseYAM

Kullanıcıya bir lisans atanmışsa ve Yammer kullanımı etkinleştirilmişse true olarak ayarlanır.

HasLicenseSFB

Kullanıcıya bir lisans atanmışsa ve Skype Kurumsal kullanımı etkinleştirilmişse true olarak ayarlanır.

HasLicenseTeams

Kullanıcıya bir lisans atanmışsa ve Microsoft Teams kullanımı etkinleştirilmişse true olarak ayarlanır.

Şirket

Bu kullanıcı için Azure Active Directory’de temsil edilen şirket verileri.

Bölüm

Bu kullanıcı için Azure Active Directory’de temsil edilen bölüm verileri.

LocationCity

Bu kullanıcı için Azure Active Directory’de temsil edilen şehir verileri.

LocationCountry

Bu kullanıcı için Azure Active Directory’de temsil edilen ülke verileri.

LocationState

Bu kullanıcı için Azure Active Directory’de temsil edilen eyalet verileri.

LocationOffice

Kullanıcının ofisi.

Başlık

Bu kullanıcı için Azure Active Directory’de temsil edilen unvan verileri.

Silindi

Kullanıcı ilgili son tam ay boyunca Office 365’ten silindiyse doğru olarak ayarlanır.

DeletedDate

Kullanıcının Office 365’ten silindiği tarih.

YAM_State

Kullanıcının Yammer sistemindeki durumları; etkin, silinmiş veya askıya alınmış olabilir.

YAM_ActivationDate

Kullanıcının Yammer’da etkin durumuna geçtiği tarih.

YAM_DeletionDate

Kullanıcının Yammer’da silinmiş durumuna geçtiği tarih.

YAM_SuspensionDate

Kullanıcının Yammer’da askıya alınmış durumuna geçtiği tarih.

Bu tablo, önceki ay içinde hizmetlerin herhangi birinde etkinlik gerçekleştirmiş her bir kullanıcıyla ilgili veriler içerir.

Sütun adı

Sütun açıklaması

UserID

Bir kullanıcıyı temsil eden ve veri kümesi içindeki diğer veri tablolarıyla birleştirme imkanı sağlayan benzersiz kullanıcı kimliği.

IDType

Kimlik türü, kullanıcının Yammer Kimliğini kullanarak bağlanan bir Yammer kullanıcısı olması durumunda 1 olarak, Office 365 Kimliğini kullanarak Yammer’a bağlanan bir kullanıcı olması durumunda ise 0 olarak ayarlanır.

Değer, bu kullanıcıların Yammer'a Office 365 kimliği ile değil de Yammer kimliğiyle bağlandığını temsil etmek için 1'dir

Timeframe

Bu tablonun hangi aya ait verileri temsil ettiğini gösteren değer.

EXO_EmailSent

Gönderilen e-posta sayısı.

EXO_EmailReceived

Alınan e-posta sayısı.

EXO_EmailRead

Kullanıcının gerçekleştirdiği e-posta okuma etkinliği sayısı; bu değer, zaten okunmuş veya daha önce alınmış bir e-postanın birden çok okunmasını da içerebilir.

EXO_AppointmentCreated

Oluşturulan randevu sayısı.

EXO_MeetingAccepted

Kabul edilen toplantı sayısı.

EXO_MeetingCancelled

İptal edilen toplantı sayısı.

EXO_MeetingDeclined

Reddedilen toplantı sayısı.

EXO_MeetingSent

Gönderilen toplantı sayısı.

ODB_FileViewedModified

Bu kullanıcının herhangi bir OneDrive İş hesabında etkileşim gerçekleştirdiği (örneğin, oluşturduğu, güncelleştirdiği, sildiği, görüntülediği veya indirdiği) dosya sayısı.

ODB_FileSynched

Bu kullanıcının herhangi bir OneDrive İş hesabında eşitlediği dosya sayısı.

ODB_FileSharedInternally

Bu kullanıcının herhangi bir OneDrive İş hesabından şirket içinde paylaştığı dosya sayısı.

ODB_FileSharedExternally

Bu kullanıcının herhangi bir OneDrive İş hesabından şirket dışında paylaştığı dosya sayısı.

ODB_AccessByOwner

Kullanıcının kendi OneDrive İş hesabında bulunan ve etkileşim gerçekleştirdiği dosya sayısı.

ODB_AccessOthers

Başka bir kullanıcının OneDrive İş hesabında bulunan ve bu kullanıcının etkileşim gerçekleştirdiği dosya sayısı.

SPO_GroupFileViewedModified

Herhangi bir grup sitesinde bulunan ve bu kullanıcının etkileşim gerçekleştirdiği dosya sayısı.

SPO_GroupFileSynched

Bu kullanıcının herhangi bir grup sitesinde eşitlediği dosya sayısı.

SPO_GroupFileSharedInternally

Bu kullanıcının herhangi bir grup sitesinden şirket içinde paylaştığı dosya sayısı.

SPO_GroupFileSharedExternally

Bu kullanıcının herhangi bir grup sitesinden şirket dışında paylaştığı dosya sayısı.

SPO_GroupAccessByOwner

Kullanıcının sahip olduğu bir grup sitesinde bulunan ve etkileşim gerçekleştirdiği dosya sayısı.

SPO_GroupAccessByOthers

Başka bir kullanıcıya ait bir grup sitesinde bulunan ve kullanıcının etkileşim gerçekleştirdiği dosya sayısı.

SPO_OtherFileViewedModified

Herhangi bir sitede bulunan ve bu kullanıcının etkileşim gerçekleştirdiği dosya sayısı.

SPO_OtherFileSynched

Bu kullanıcının herhangi bir siteden eşitlediği dosya sayısı.

SPO_OtherFileSharedInternally

Bu kullanıcının herhangi bir siteden şirket içinde paylaştığı dosya sayısı.

SPO_OtherFileSharedExternally

Bu kullanıcının herhangi bir siteden şirket dışında paylaştığı dosya sayısı.

SPO_OtherAccessedByOwner

Kullanıcının sahip olduğu diğer sitede bulunan ve etkileşim gerçekleştirdiği site sayısı.

SPO_OtherAccessedByOthers

Başka bir kullanıcıya ait bir sitede bulunan ve kullanıcının etkileşim gerçekleştirdiği site sayısı.

SPO_TeamFileViewedModified

Herhangi bir ekip sitesinde bulunan ve bu kullanıcının etkileşim gerçekleştirdiği dosya sayısı.

SPO_TeamFileSynched

Bu kullanıcının herhangi bir ekip sitesinden eşitlediği dosya sayısı.

SPO_TeamFileSharedInternally

Bu kullanıcının herhangi bir ekip sitesinden şirket içinde paylaştığı dosya sayısı.

SPO_TeamFileSharedExternally

Bu kullanıcının herhangi bir ekip sitesinden şirket dışında paylaştığı dosya sayısı.

SPO_TeamAccessByOwner

Kullanıcının sahip olduğu bir ekip sitesinde bulunan ve etkileşim gerçekleştirdiği dosya sayısı.

SPO_TeamAccessByOthers

Başka bir kullanıcıya ait bir ekip sitesinde bulunan ve kullanıcının etkileşim gerçekleştirdiği dosya sayısı.

Teams_ChatMessages

Gönderilen sohbet iletisi sayısı.

Teams_ChannelMessage

Kanallara gönderilen ileti sayısı.

Teams_CallParticipate

Kullanıcının katıldığı çağrı sayısı.

Teams_MeetingParticipate

Kullanıcının katıldığı toplantı sayısı.

Teams_HasOtherAction

Kullanıcı Microsoft Teams'de diğer eylemler gerçekleştirdiğinde Boole değeri.

YAM_MessagePost

Bu kullanıcının gönderdiği Yammer iletisi sayısı.

YAM_MessageLiked

Bu kullanıcının beğendiği Yammer iletisi sayısı.

YAM_MessageRead

Bu kullanıcının okuduğu Yammer iletisi sayısı.

SFB_P2PSummary

Bu kullanıcının katıldığı eşler arası oturum sayısı.

SFB_ConfOrgSummary

Bu kullanıcının düzenlediği konferans oturumu sayısı.

SFB_ConfPartSummary

Bu kullanıcının katıldığı konferans oturumu sayısı.

Bu tablo, Office 365’teki her ürün için etkinleştirme, etkin kalma, geri dönme ve ilk kez kullanma açısından aydan aya benimseme verilerini sağlar. Office 365 değeri, ürünlerin herhangi birinde etkin kullanımı temsil eder.

Sütun adı

Sütun açıklaması

Ürün

Kullanım bilgileri özetlenen ürünlerin adı. Ürün sütunundaki Office 365 değeri, ürünlerin geneline ilişkin etkinliği temsil eder

Timeframe

Ay değeri. İçinde bulunulan kısmi ay dahil son 12 ay için ürün başına her ay ayrı bir satırda verilir.

EnabledUsers

Ürünü Timeframe değeri boyunca kullanacak şekilde etkinleştirilen kullanıcı sayısı. Ayın belirli bir kısmı için etkinleştirilen kullanıcılar da dahil edilir.

ActiveUsers

Timeframe değeri için üründe bilinçli olarak etkinlik gerçekleştiren kullanıcı sayısı.

Bir kullanıcı üründeki temel etkinliklerden birini gerçekleştirdiyse, ilgili ayda ürün için etkin olarak sayılır. Temel etkinlikler Kiracı Ürün Etkinliği tablosunda sağlanmıştır.

CumulativeActiveUsers

Bir ürünü kullanacak şekilde etkinleştirilmiş ve yeni kullanım sisteminde veri toplama işlemi başladığından beri zaman çerçevesi ayına kadar ürünü kullanmış olan kullanıcı sayısı.

MoMReturningUsers

Zaman çerçevesi ayında etkin olan ve bir önceki ay da etkin olmuş kullanıcı sayısı.

FirstTimeUsers

Yeni kullanım sisteminde veri toplama işlemi başladığından beri ilk kez zaman çerçevesinde etkin olmuş kullanıcı sayısı.

Bir kullanıcının bu yeni raporlama sisteminde veri toplama işlemi başladığından beri ilk kez etkinlik gerçekleştirdiğini algılarsak, bu kullanıcı ilgili ay için ilk kez kullananlar arasında sayılır. İlk kez kullananlar arasında sayılan kullanıcıların etkinlikleri arasında büyük bir boşluk olsa bile bunlar bir daha ilk kez kullananlara dahil edilmez

İçerik Tarihi

Zaman çerçevesi geçerli ayı gösteriyorsa, bu değer geçerli ayda en son hangi tarihe ait veriler olduğunu gösterir.

Zaman çerçevesi önceki ayı gösteriyorsa, bu değer zaman çerçevesi ayının son tarihini gösterir.

Bu tablo, ürünler içerisindeki çeşitli etkinlikler için aylık toplam etkinlik ve etkin kullanıcı sayılarını sağlar.

Sütun adı

Sütun açıklaması

Zaman Çerçevesi

Ay değeri. İçinde bulunulan kısmi ay dahil son 12 ay için ürün başına her ay ayrı bir satırda verilir.

Ürün

Office 365’te yer alan ve kullanım verileri sağlanan ürünün adı.

Etkinlik

Bir üründe, ürünün etkin olarak kullanıldığını göstermek için kullanılan etkinliğin adı.

ActivityCount

Bu, tüm etkin kullanıcıları kapsayacak şekilde üründe gerçekleştirilen her etkinlik için sayılan toplam etkinlik sayısıdır.

Not: SharePoint Online ve OneDrive İş etkinlikleri için bu değer, kullanıcıların etkileşim gerçekleştirdiği farklı belge sayısını temsil eder.

ActiveUserCount

Ürün içinde etkinliği gerçekleştiren kullanıcı sayısı.

TotalDurationInMinute

Tüm etkin kullanıcıları kapsayacak şekilde, geçerli bir Skype Kurumsal etkinliğinde ses veya görüntü oturumu kullanımının dakika cinsinden süresi.

İçerik Tarihi

Zaman çerçevesi geçerli ayı gösteriyorsa, bu değer geçerli ayda en son hangi tarihe ait veriler olduğunu gösterir.

Zaman çerçevesi önceki ayı gösteriyorsa, bu değer zaman çerçevesi ayının son tarihini gösterir.

Bu tablo, kullanıcı posta kutuları olan tüm lisanslı Exchange Online kullanıcılarını kapsayan özet verilerinden oluşur. Tüm kullanıcı posta kutularının ay sonu durumunu içerir. Bu tablodaki veriler, birden çok ayın toplamını içermez. Bu tablodaki son aya ait veriler, en son durumu temsil eder.

Sütun adı

Sütun açıklaması

TotalMailboxes

Office 365 aboneliği için kullanıcı posta kutusu sayısı.

IssueWarningQuota

Tüm kullanıcı posta kutularına uyarı göndermek için toplam kota.

ProhibitSendQuota

Tüm kullanıcı posta kutularında gönderimi yasaklamak için toplam kota.

ProhibitSendReceiveQuota

Tüm kullanıcı posta kutularında gönderim ve alımı yasaklamak için toplam kota.

TotalItemBytes

Tüm kullanıcı posta kutularında bayt cinsinden toplam kullanılan depolama alanı miktarı.

MailboxesNoWarning

Depolama alanı uyarı sınırı altında kalan kullanıcı posta kutusu sayısı.

MailboxesIssueWarning

Depolama alanı kotasıyla ilgili uyarı gönderilen kullanıcı posta kutusu sayısı.

MailboxesExceedSendQuota

Gönderme kotasını aşan kullanıcı posta kutusu sayısı.

MailboxesExceedSendReceiveQuota

Gönderme/alma kotasını aşan kullanıcı posta kutusu sayısı.

DeletedMailboxes

Zaman çerçevesi içinde silinen kullanıcı posta kutusu sayısı.

Zaman Çerçevesi

Ay değeri.

İçerik Tarihi

Zaman çerçevesi geçerli ayı gösteriyorsa, bu değer geçerli ayda en son hangi tarihe ait veriler olduğunu gösterir.

Zaman çerçevesi önceki ayı gösteriyorsa, bu değer zaman çerçevesi ayının son tarihini gösterir.

Bu tablo, kullanıcıların Exchange Online, Skype Kurumsal ve Yammer’a bağlanmak için kullandığı istemcilerle ilgili olarak aydan aya özet verileri sağlar. Bu tablo, henüz SharePoint Online ve OneDrive İş için istemci kullanım verilerini içermez.

Sütun adı

Sütun açıklaması

Ürün

Office 365’te yer alan ve istemci kullanım verileri sağlanan ürünün adı.

ClientId

Ürüne bağlanmak için kullanılan her cihazın adı.

UserCount

Her ürün için istemcilerin her birini kullanan kullanıcı sayısı.

Zaman Çerçevesi

Ay değeri

İçerik Tarihi

Zaman çerçevesi geçerli ayı gösteriyorsa, bu değer geçerli ayda en son hangi tarihe ait veriler olduğunu gösterir.

Zaman çerçevesi önceki ayı gösteriyorsa, bu değer zaman çerçevesi ayının son tarihini gösterir.

Bu tablo, SharePoint Online sitelerinin kullanımı veya etkinliği hakkındaki aydan aya özet verilerinden oluşur. Yalnızca Ekip Sitelerini ve Grup sitelerini kapsar. SharePoint Online sitelerinin ay sonu durumu bu sütunda temsil edilir. Örneğin, bir kullanıcı 5 belge oluşturdu, toplamda 10 MB depolama alanı kullandı ve sonra dosyalar için ay sonu durumu toplamda 5 MB depolama alanı kullanan 7 dosya olacak şekilde bazı dosyaları silip başka dosyalar eklediyse, ay sonu durumu bu tabloda temsil edilir. Bu tablo, yinelenen toplam sayımını engellemek amacıyla gizlenir ve iki başvuru tablosu oluşturmak için bir kaynak olarak kullanılır.

Sütun adı

Sütun açıklaması

SiteType

Site türü değeri (tümü/ekip/grup) (tümü ifadesi, bu 2 site türünden herhangi birini temsil eder).

TotalSites

Zaman çerçevesi sonunda mevcut olan site sayısı.

DocumentCount

Zaman çerçevesi sonunda sitede mevcut olan toplam belge sayısı.

DiskQuota

Zaman çerçevesi sonunda tüm sitelere ayrılan toplam depolama alanı kotası.

DiskUsed

Zaman çerçevesi sonunda tüm sitelerde kullanılan toplam depolama alanı.

ActivityType

Çeşitli dosya etkinliği türlerini (tümü/etkin dosyalar/ DIŞ/İÇ paylaşılan dosyalar/eşitlenen dosyalar) kaydeden site sayısı.

Tümü ifadesi, gerçekleştirilen dosya etkinliklerinden herhangi birini temsil eder.

SitesWithOwnerActivities

Site sahibinin kendi sitelerinde belirli bir dosya etkinliği gerçekleştirdiği etkin site sayısı.

SitesWithNonOwnerActivities

Sitelerde site sahibi dışındaki kullanıcıların belirli bir dosya etkinliği gerçekleştirdiği etkin sitelerin ilgili aya ait toplam sayısı.

ActivityTotalSites

Zaman çerçevesi içinde etkinlik kaydeden site sayısı. Bir sitede zaman çerçevesinin başlarında etkinlik gerçekleşmiş ve zaman çerçevesinin sonuna kadar site silinmişse bu site yine de ilgili zaman çerçevesi için toplam etkin site sayısına dahil edilir.

Zaman Çerçevesi

Bu sütunda tarih değeri yer alır. Takvim tablosu için çoğa bir ilişkisi olarak kullanılır.

İçerik Tarihi

Zaman çerçevesi geçerli ayı gösteriyorsa, bu değer geçerli ayda en son hangi tarihe ait veriler olduğunu gösterir.

Zaman çerçevesi önceki ayı gösteriyorsa, bu değer zaman çerçevesi ayının son tarihini gösterir.

Bu tablo, OneDrive hesaplarıyla ilgili olarak hesap sayısı, OneDrive hesaplarındaki belge sayısı, kullanılan depolama alanı, etkinlik türüne göre dosya sayısı gibi veriler sağlar. OneDrive İş hesaplarının ay sonu durumu bu tabloda temsil edilir. Örneğin, bir kullanıcı 5 belge oluşturdu, toplamda 10 MB depolama alanı kullandı ve sonra dosyalar için ay sonu durumu toplamda 5 MB depolama alanı kullanan 7 dosya olacak şekilde bazı dosyaları silip başka dosyalar eklediyse, ayın sonunda ay sonu değeri bu tabloda temsil edilir.

Sütun adı

Sütun açıklaması

SiteType

Değer "OneDrive"dır.

TotalSites

Zaman çerçevesinin sonunda mevcut olan OneDrive İş hesabı sayısı.

DocumentCount

Zaman çerçevesi sonunda tüm OneDrive İş hesaplarında mevcut olan toplam belge sayısı

DiskQuota

Zaman çerçevesi sonunda tüm OneDrive İş hesaplarına ayrılan toplam depolama alanı kotası.

DiskUsed

Zaman çerçevesi sonunda tüm OneDrive İş hesaplarında kullanılan toplam depolama alanı.

ActivityType

Çeşitli dosya etkinliği türlerini (tümü/etkin dosyalar/ DIŞ/İÇ paylaşılan dosyalar/eşitlenen dosyalar) kaydeden hesap sayısı.

Tümü ifadesi, gerçekleştirilen dosya etkinliklerinden herhangi birini temsil eder

SitesWithOwnerActivities

Hesap sahibinin kendi hesabında belirli bir dosya etkinliği gerçekleştirdiği etkin OneDrive İş hesabı sayısı.

SitesWithNonOwnerActivities

Dosya etkinliğinin hesap sahibi dışındaki kullanıcılar tarafından gerçekleştirildiği OneDrive İş hesabı sayısı.

ActivityTotalSites

Zaman çerçevesi boyunca herhangi bir etkinlik kaydeden OneDrive İş hesabı sayısı. Bir OneDrive İş hesabında zaman çerçevesinin başlarında etkinlik gerçekleşmiş ve zaman çerçevesinin sonuna kadar hesap silinmişse bu hesap yine de ilgili zaman çerçevesi için toplam etkin OneDrive İş hesabı sayısına dahil edilir.

Zaman Çerçevesi

Bu sütunda tarih değeri yer alır. Takvim tablosu için çoğa bir ilişkisi olarak kullanılır.

İçerik Tarihi

Zaman çerçevesi geçerli ayı gösteriyorsa, bu değer geçerli ayda en son hangi tarihe ait veriler olduğunu gösterir.

Zaman çerçevesi önceki ayı gösteriyorsa, bu değer zaman çerçevesi ayının son tarihini gösterir.

Bu tablo Office 365 Gruplarının şirket genelinde nasıl kullanıldığı hakkında veri sağlar.

Sütun adı

Sütun Açıklaması

Zaman Çerçevesi

Ay değeri. İçinde bulunulan kısmi ay dahil son 12 ay için ürün başına her ay ayrı bir satırda verilir.

Grup Türü

Grup türü (özel/genel/tüm).

TotalGroups

Her grup türündeki grup sayısı.

ActiveGroups

Etkin grup sayısı.

MBX_TotalGroups

Posta kutusu gruplarının sayısı.

MBX_ActiveGroups

Etkin posta kutusu gruplarının sayısı.

MBX_TotalActivities

Posta kutusu etkinliklerinin sayısı.

MBX_TotalItems

Posta kutusu öğelerinin sayısı.

MBX_StorageUsed

Kullanılan posta kutusu depolama alanı miktarı.

SPO_TotalGroups

SharePoint gruplarının sayısı.

SPO_ActiveGroups

Etkin SharePoint gruplarının sayısı.

SPO_FileAccessedActiveGroups

Dosya erişimli etkinliklere sahip SharePoint gruplarının sayısı.

SPO_FileSyncedActiveGroups

Dosya eşitlemeli etkinliklere sahip SharePoint gruplarının sayısı.

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups

Dosyaların şirket içinde paylaşıldığı etkinliklere sahip SharePoint gruplarının sayısı.

SPO_FileSharedExternallyActiveGroups

Dosyaların şirket dışında paylaşıldığı etkinliklere sahip SharePoint gruplarının sayısı.

SPO_TotalActivities

SharePoint etkinliklerinin sayısı.

SPO_FileAccessedActivities

Dosya erişimli SharePoint etkinliklerinin sayısı.

SPO_FileSyncedActivities

Dosya eşitlemeli SharePoint etkinliklerinin sayısı.

SPO_FileSharedInternallyActivities

Dosyaların şirket içinde paylaşıldığı SharePoint etkinliklerinin sayısı.

SPO_FileSharedExternallyActivities

Dosyaların şirket dışında paylaşıldığı SharePoint etkinliklerinin sayısı.

SPO_TotalFiles

SharePoint dosyalarının sayısı.

SPO_ActiveFiles

Etkin SharePoint dosyalarının sayısı.

SPO_StorageUsed

Kullanılan SharePoint depolama alanı miktarı.

YAM_TotalGroups

Yammer gruplarının sayısı.

YAM_ActiveGroups

Etkin Yammer gruplarının sayısı.

YAM_LikedActiveGroups

Beğenme etkinliklerinin olduğu Yammer gruplarının sayısı.

YAM_PostedActiveGroups

Gönderme etkinliklerinin olduğu Yammer gruplarının sayısı.

YAM_ReadActiveGroups

Okuma etkinliklerinin olduğu Yammer gruplarının sayısı.

YAM_TotalActivities

Yammer etkinliklerinin sayısı.

YAM_LikedActivities

Yammer beğenme etkinliklerinin sayısı.

YAM_PostedActivities

Yammer gönderme etkinliklerinin sayısı.

YAM_ReadActivities

Yammer okuma etkinliklerinin sayısı.

Bu tablo, tüm hizmet planlarında (örneğin, Office Proplus, Visio, Project) Office aboneliği etkinleştirme sayısı hakkında veri sağlar. Cihaz (Android/iOS/Mac/PC) başına etkinleştirme sayısı hakkında da veri sağlar.

Sütun adı

Sütun açıklaması

ServicePlanName

Alttaki sütunlarda gösterildiği gibi, cihazlara göre hizmet planı adı değerlerinin ve sayılarının listesi.

TotalEnabled

Zaman çerçevesinin sonuna kadar hizmet planı adı başına etkinleştirilen kullanıcı sayısı.

TotalActivatedUsers

Zaman çerçevesinin sonuna kadar her bir hizmet planını etkinleştiren kullanıcı sayısı.

AndroidCount

Zaman çerçevesinin sonuna kadar Android cihaz için hizmet planı başına etkinleştirme sayısı.

iOSCount

Zaman çerçevesinin sonuna kadar iOS cihaz için hizmet planı başına etkinleştirme sayısı.

MacCount

Zaman çerçevesinin sonuna kadar Mac cihaz için hizmet planı başına etkinleştirme sayısı.

PcCount

Zaman çerçevesinin sonuna kadar PC cihaz için hizmet planı başına etkinleştirme sayısı.

WinRtCount

Zaman çerçevesinin sonuna kadar Windows Mobile cihazı için hizmet planı başına etkinleştirme sayısı.

Zaman Çerçevesi

Bu sütunda tarih değeri yer alır. Takvim tablosu için çoğa bir ilişkisi olarak kullanılır.

İçerik Tarihi

Zaman çerçevesi geçerli ayı gösteriyorsa, bu değer geçerli ayda en son hangi tarihe ait veriler olduğunu gösterir.

Zaman çerçevesi önceki ayı gösteriyorsa, bu değer zaman çerçevesi ayının son tarihini gösterir.

İlgili Konular

Microsoft 365 kullanım analizi

Microsoft 365 kullanım analizini etkinleştirme

Microsoft 365 kullanım analizinde raporlarda gezinme ve raporları kullanma

Microsoft 365 kullanım analizinde raporları özelleştirme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×