Microsoft 365 kullanım analizi

Microsoft 365 kullanım analizi ayrıca Office 365 ABD Kamu Topluluğu için kullanılabilir.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Microsoft 365 kullanım analizine genel bakış

Power BI’daki Microsoft 365 kullanım analizlerini kullanarak kuruluşunuzun iletişim kurmak ve iş birliği yapmak üzere Office 365’teki çeşitli hizmetleri nasıl benimsediğine dair fikir sahibi olun. Office 365 kullanım verilerini görselleştirip çözümleyebilir, özel raporlar hazırlayıp görüşlerinizi kuruluşunuzla paylaşabilir ve belirli bölgelerin ya da departmanların Office 365’i nasıl kullandığına dair fikir edinebilirsiniz.

Microsoft 365 kullanım analizi, son 12 ayın çapraz ürün görünümünü sunan ve çok sayıda önceden oluşturulmuş rapor içeren önceden oluşturulmuş bir panoya erişmenizi sağlayan bir içerik paketidir. Her rapor, size belirli kullanım bilgileri sağlar. Kullanıcıya özgü bilgiler son tam takvim ayı için mevcuttur.

İçerik paketine güç katan veri modeli, belirli raporlarda özetlemeye olanak sağlayan Active Directory'den kullanıcı öznitelikleri içerir. Şu Active Directory öznitelikleri dahildir: konum, bölüm ve kuruluş.

Veri toplamaya başlamak için bkz. Microsoft 365 kullanım analizini etkinleştirme.

Adoption içerik paketindeki rapor listesinin ekran görüntüsü

Microsoft 365 kullanım analizi, aşağıdakiler gibi pek çok rapor içerir:

  • Benimseme genel bakış raporu - Benimseme eğilimleriyle ilgili kapsamlı bir özet sunar. Bu bölümdeki raporları, kullanıcılarınızın Office 365’i nasıl benimsediklerini ve her bir hizmetin genel kullanımının aydan aya nasıl değiştiğini öğrenmek için kullanın. Kaç lisansın atandığını, bu lisanslardan kaçının kuruluşunuzdaki kişiler tarafından etkin şekilde kullanıldığını, kaç kullanıcının yeniden gelen kullanıcı olduğunu ve kaç kullanıcının ürünü ilk kez kullandığını görebilirsiniz.

  • Ürün kullanım raporu — Her hizmet için önemli etkinlik hacimleri hakkında ayrıntılı bilgi sunar. Bu bölümdeki raporları kullanıcılarınızın Office 365’i nasıl kullandığını öğrenmek için kullanın.

  • Kullanılan depolama raporu - Posta kutularının bulut depolama alanları, OneDrive ve SharePoint sitelerini takip etmek için bu raporu kullanın. Kuruluşunuzdaki kişilerin sınırları aşmadığından emin olmak için ya da daha fazla depolama kaynağı satın almanızın gerekip gerekmediğine karar vermek için bu raporu kullanabilirsiniz.

  • İletişim raporu — Kuruluşunuzdaki kişilerin iletişim kurarken Teams, Yammer, e-posta ya da Skype çağrısı gibi hangi iletişim aracını tercih ettiğini tek bakışta görebilirsiniz. Çalışanlarınızın arasında iletişim araçlarını kullanma düzeninde değişiklik olup olmadığını gözlemleyebilirsiniz.

  • İş birliği raporu - Kuruluşunuzdaki kişilerin belge depolamak ve birbirleriyle iş birliği yapmak için OneDrive ve SharePoint’i nasıl kullandığını ve bu eğilimlerin her ay nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Ayrıca, kaç kişinin şirket içinde ya da dışında dosya paylaştığını ve kaç SharePoint sitesi ya da OneDrive hesabının etkin olarak kullanıldığını görebilirsiniz.

  • Office etkinleştirme raporu — Kuruluşunuzdaki Office 365 ProPlus, Project ve Visio etkinleştirmelerini takip etmenizi sağlar. Bir Office lisansı olan her kullanıcı beş adede kadar cihaza ürün yükleyebilir. Bu bölümdeki raporları, kişilerin Office uygulamalarını yükledikleri cihaz türlerini görmek için kullanın.

  • Her yerden erişim raporu - Kişilerin e-posta, Skype Kurumsal ya da Yammer’a bağlanmak için hangi istemcileri ve cihazları kullandığını takip etmenizi sağlar.

  • Tek tek hizmet kullanımı raporları - Belirli hizmetler için kullanım raporları sunar. Bu raporlar ilgili hizmet hakkında belirli kullanım ayrıntıları sağlar. Exchange kullanımı, Teams kullanımı ve Yammer kullanımı bu raporlara örnektir.

  • Tek tek hizmetlerde kullanıcı etkinliği raporları - Belirli hizmetler için kullanıcı etkinliği raporları sunar. Bu raporlar, Active Directory öznitelikleriyle birlikte kullanıcı düzeyi ayrıntılı kullanım verileri sunar.

Veri tablolarına tıklayarak her alan için ayrıntılı raporlara erişebilirsiniz. Raporları görüntülerken sitenin alt kısmındaki sekmelere tıklayarak önceden oluşturulmuş tüm raporları görüntüleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı yönergeler için Microsoft 365 kullanım analizinde raporlarda gezinme ve raporları kullanma ve Microsoft 365 kullanım analizinde raporları özelleştirme.

SSS

Soru

Yanıt

Bu içerik paketi satışa sunulacak mı yoksa ücretsiz mi olacak?

İçerik Paketi tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulur. İçerik paketine bağlanmak için ücretsiz Power BI hizmetine kaydolmanız gerekir. Ayrıca, ücretsiz Power BI hizmeti ile panoları ve raporları özelleştirebilirsiniz.

Panoları başkalarıyla paylaşmak için, hem paylaşımı yapan kullanıcının hem de panonun paylaşıldığı kullanıcının Power BI Pro veya Power BI Premium’a sahip olması gerekir.

Microsoft 365 kullanım analizine kimler bağlanabilir?

İçerik paketine bağlanmak için genel yönetici, rapor okuyucusu, Exchange yöneticisi, Skype Kurumsal yöneticisi ya da SharePoint yöneticisi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Office 365 yönetici rolleri.

Microsoft 365 kullanım analizi panolarını ve raporlarını kimler özelleştirebilir?

Yalnızca içerik paketiyle ilk bağlantıyı yapan kullanıcı panoyu özelleştirebilir ya da Power BI web arabiriminde yeni raporlar oluşturabilir. Yönergeler için bkz. Microsoft 365 kullanım analizinde raporları özelleştirme.

Power BI web arabiriminden yalnızca Microsoft 365 kullanım analizindeki panoları ve raporları mı özelleştirebilirim?

Power BI web arabiriminden pano ve raporları özelleştirmeye ek olarak, kullanıcılar Power BI Desktop’u kullanarak kendi raporlarını oluşturmak için doğrudan Office 365 raporlama hizmetine bağlanabilir.

Bu panonun ilişkilendirildiği pbit dosyasını nasıl edinebilirim?

Kullanıcılar pbit dosyasına Microsoft İndirme Merkezinden erişebilir.

Microsoft 365 kullanım analizinde panoları ve raporları kimler görebilir?

İçerik paketine bağlanan kullanıcılar paylaşım işlevini kullanarak içerik paketini herkesle paylaşabilir. Power BI lisansı, hem paylaşımı yapan kullanıcının hem de panonun paylaşıldığı kullanıcının Power BI Pro veya Power BI Premium’a sahip olmasını gerektirir.

Panoyu herkes paylaşabilir mi yoksa sadece panoya bağlı olan kişi mi paylaşabilir?

Panoyu paylaşırken kullanıcıların panoyu yeniden paylaşmasına izin verip vermemeyi seçebilirsiniz. Bu seçeneği paylaşım sırasında ayarlayabilirsiniz.

Aynı içerik paketi üzerinde grup olarak çalışmak ve aynı paketi grup olarak özelleştirmek mümkün mü?

Evet. Bir grup yöneticinin aynı içerik paketinde çalışmasını sağlamak için Power BI’ın uygulama çalışma alanı işlevinden faydalanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Nasıl iş birliği yapmalı ve pano ve raporlar paylaşmalıyım?

Hangi zaman aralığına ait veriler sunuluyor?

Raporların büyük çoğunluğu önceki 12 ayın verilerini gösterir. Ancak, farklı ürünlere ve raporlara yönelik veri toplama işlemleri farklı zamanlarda başladığından dolayı bazı tablolardaki veri geçmişi az olabilir ve tam 12 aya ait veriler mevcut olmayabilir. Tüm raporlar en sonunda 12 aylık verilere tamamlanacaktır. Kullanıcı düzeyinde ayrıntılar gösteren raporlar bir önceki ayın tamamına ait verileri gösterir.

İçerik paketinde hangi veriler yer alır?

İçerik paketindeki veriler, şu anda Office 365 kullanım etkinliği raporlarında bulunan etkinlik ölçümleri kümesinin aynısını içerir. Kullanım Etkinliği raporlarına eklenen raporlar, ileriki sürümlerde içerik paketine de eklenir.

İçerik paketindeki veriler ile yönetim merkezindeki kullanım raporlarında yer alan veriler arasındaki fark nedir?

İçerik paketinde gördüğünüz temel veriler, Office 365 yönetim merkezindeki etkinlik raporlarında gördüğünüz verilerle eşleşir. Aralarındaki temel fark, yönetim portalında son 7/30/90/180 günün verileri mevcutken içerik paketinde son 12 ayın verilerini aylık olarak sunulur.

Buna ek olarak, içerik paketindeki kullanıcı düzeyi ayrıntıları yalnızca son tam ay için mevcuttur ve bir ürün lisansı atanan ve bir etkinlik gerçekleştirilen kullanıcılar tarafından erişilebilir.

Ne zaman içerik paketini, ne zaman yönetim merkezindeki kullanım raporlarını kullanmalıyım?

Office 365 kullanım etkinliği raporları Office 365’in kullanımını ve benimsenmesini anlamak için iyi bir başlangıç noktasıdır. İçerik paketi Office 365 kullanım verilerini ve kuruluşunuzun Active Directory bilgilerini bir araya getirir ve yöneticilerin Power BI görsel analiz özelliklerini kullanarak veri kümesini analiz etmesine olanak sağlar. Bu, yöneticilerin yalnızca Office 365 kullanım verilerini görselleştirmesini ve analiz etmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu verileri bölüm, konum gibi Active Directory özellikleriyle dilimlemesine de olanak tanır. Ayrıca özel raporlar oluşturabilirler ve fikirlerini kuruluşlarındaki kişilerle paylaşabilirler.

Veriler ne sıklıkta yenilenir?

İçerik paketine ilk kez bağlandığınızda otomatik olarak önceki 12 aya ait verileriniz gösterilir. Bundan sonra içerik paketi her hafta yenilenir. Müşterilerin bu verileri kullanım şekli farklı bir güncelleştirme ritmi gerektiriyorsa yenileme programı değiştirilebilir.

Arka uç Office 365 hizmeti, verileri günlük olarak yeniler ve geçerli tarihten 5-8 gün önceki verileri sağlar.

Her bir veri kümesindeki içerik tarihi sütunu, içerik paketindeki verilerin ne kadar yeni olduğunu gösterir.

Etkin kullanıcıyı nasıl tanımlarsınız?

Etkin kullanıcının tanımı, Office 365 yönetim merkezindeki etkinlik raporlarında yer alan etkin kullanıcı tanımıyla aynıdır.

Daha fazla bilgi için bkz. etkin kullanıcının tanımı.

SharePoint raporlarında hangi SharePoint site koleksiyonları bulunur?

İçerik paketinin geçerli sürümü, SharePoint ekip siteleri ile SharePoint grup sitelerinin dosya etkinliğini içerir.

Office 365 Grupları kullanım raporuna hangi gruplar dahildir?

İçerik paketinin geçerli sürümü, Outlook gruplarının, Yammer gruplarının ve SharePoint gruplarının kullanımlarını içerir. Microsoft Teams veya Planner ile ilgili grupları içermez.

İçerik paketinin güncelleştirilmiş sürümü ne zaman çıkacak?

İçerik paketinde yapılan önemli değişiklikler yılda iki kez yayınlanır ve yeni raporlar ya da veriler içerebilir. Raporlardaki küçük değişiklikler daha sık yayınlanabilir.

İçerik paketindeki verileri var olan çözümlere entegre etmek mümkün mü?

İçerik paketindeki veriler Office 365 API'leri (önizleme) üzerinden alınabilir. Üretime gönderildiklerinde Microsoft Graph raporlama API’leri ile birleştirilirler.

İçerik paketini diğer Microsoft ürünlerinden kullanım verileri gösterecek şekilde genişletme planları var mı?

Bu konu gelecekteki geliştirme planlarımıza dahil. Güncelleştirmeler için Office 365 Yol Haritasını kontrol edin.

Active Directory’de şirket bilgilerine göre nasıl özet oluşturabilirim?

Şirket bilgileri, içerik paketinde Active Directory alanlarından birinde yer alır. Bu bilgileri Ürün kullanıcısı etkinliği raporlarında önceden oluşturulmuş bir filtre halinde görebilirsiniz. UserState tablosunda bir sütun olarak yer alır.

Active Directory'deki diğer alanları da kullanmak mümkün mü?

Azure Active Directory’den ek alanlar çekmek ve veri kümesine eklemek için Microsoft Graph raporlama API’lerine bağlanarak bu verileri daha fazla özelleştirmek mümkündür.

İçerik paketindeki bilgileri birden fazla abonelikten toplamak mümkün mü?

Şu an içerik paketi, pakete ilk kez bağlanmak için kullanılan kimlik bilgileriyle ilişkilendirildiğinden dolayı yalnızca tek bir aboneliğe yöneliktir.

SKU’ya (örn. E1, E3) göre kullanımı görmek mümkün mü?

İçerik paketinde, kullanım her bir ürün için gösterilir. Kullanıcılara atanan çeşitli aboneliklerle ilgili veriler sağlanır ancak kullanıcı etkinliğini kullanıcıya atanan abonelikle ilişkilendirmek mümkün değildir.

İçerik paketine başka veri kümeleri entegre etmek mümkün mü?

Power BI Desktop’ı kullanarak Office 365 API'lerine (önizleme) bağlanıp içerik paketi verileriyle birleştirmek üzere ek veri kaynakları getirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Özelleştir belgesini inceleyin.

Belirli bir zaman dilimi için (bir önceki ay ya da bir önceki hafta gibi) "En Sık Kullanan Kullanıcılar" raporunu görmek mümkün mü?

Tüm kullanıcı düzeyi raporları önceki ayın toplam verilerini sunar.

İçerik paketi yerelleştirilecek mi?

Bu konu şu anda yol haritamızda yer almıyor.

Kuruluşumla ilgili gördüğüm veriler hakkında bir sorum var. Kiminle iletişime geçebilirim?

Office 365 Yönetim merkezi etkinliğine genel bakış sayfasındaki geri bildirim düğmesini kullanabilir veya içerik paketiyle ilgili yardım almak için bir destek olayı oluşturabilirsiniz.

İş ortakları verilere nasıl erişebilir?

Bir iş ortağı temsilci olarak atanan yönetici haklarına sahipse müşterisinin adına içerik paketine bağlanabilir.

Raporlarda kullanıcı, grup ve site adları gibi tanınmaya neden olabilecek bilgileri gizleyebilir miyim?

Evet, bkz. Toplanan verilerin anonim olmasını sağlama.

İlgili Konular

Microsoft 365 kullanım analizini etkinleştirme
Microsoft 365 kullanım analizinde raporlarda gezinme ve raporları kullanma
Office 365 kullanım raporlarında etkin kullanıcı
Microsoft 365 kullanım analizinde sorun giderme
Microsoft 365 kullanım analizi veri modeli
Microsoft 365 kullanım analizinde raporları özelleştirme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×