Metne madde işaretleri veya numaralar ekleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Metninizi düzenlemek veya PowerPoint sununuzda da sıralı işlemleri göstermek yardımcı olmak için madde işaretli veya numaralandırılmış listelerde kullanabilirsiniz.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.
 1. Görünüm sekmesinde, Sunu Görünümleri grubunda, Normal öğesini tıklatın.

  Vurgulanmış Normal Görünüm şeridi
 2. PowerPoint penceresinin sol tarafında, madde işaretli veya numaralandırılmış metni eklemek istediğiniz slayt küçük resmini tıklatın.

  Slaydın seçili olduğu Sol Küçük Resim Galerisi
 3. Slayt üzerinde, metin yer tutucusunda ya da tabloda madde işaretleri veya numaralandırma eklemek istediğiniz metin satırını seçin.

 4. Giriş sekmesinde, Paragraf grubunda Madde işareti düğmesi resmi Madde işaretleriveya Numaralandırma Düğme görüntüsü tıklatın.  

  Seçili metne uygulanan madde işaretli

  Notlar: 

Madde işaretleri veya numaralar Microsoft PowerPoint 2010 sunuda miktarda metni ya da sıralı işlemleri göstermek için kullanın.

 1. Görünüm sekmesinde, Sunu Görünümleri grubunda. Normalöğesini tıklatın.

  Normal düğmesi seçili durumdaki Şeridi Göster
 2. Anahat ve Slaytlar sekmelerini içeren bölmede PowerPoint penceresinin sol tarafındaki Slaytlar sekmesini tıklatın ve sonra madde işaretli veya numaralandırılmış metni eklemek istediğiniz slayt küçük resmini tıklatın. Anahat ve Slaytlar sekmelerini içeren bölme

 3. Slayt üzerinde, metin yer tutucusunda ya da tabloda madde işaretleri veya numaralandırma eklemek istediğiniz metin satırını seçin.

  Seçili metin ve madde işareti düğmesi vurgulanmış
 4. Giriş sekmesinde, Paragraf grubunda Madde işareti düğmesi resmi Madde işaretleriveya Numaralandırma Düğme görüntüsü tıklatın.  

  Notlar: 

Madde işaretleri veya numaralar Microsoft Office PowerPoint 2007 sunuda çok fazla metin ya da sıralı işlemleri göstermek için kullanın.

 1. Görünüm sekmesinde, Sunu Görünümleri grubunda. Normalöğesini tıklatın.

  Normal düğmesi işaretli Şeridi Göster
 2. Anahat ve Slaytlar sekmelerini içeren bölmede, bir slayt küçük resmini tıklatın.

  Slaydın seçili olduğu Sol Küçük Resim Galerisi
 3. Slayt üzerinde, metin yer tutucusunda ya da tabloda madde işaretleri veya numaralandırma eklemek istediğiniz metin satırını seçin.

  Metin madde işareti düğmesi vurgulanmış olarak seçili
 4. Giriş sekmesinin Paragraf grubunda Madde İşaretleri veya Numaralandırma'ya tıklayın.

  Not: Artır veya Girintiyi Azalt ve madde işareti veya numara ile metin arasındaki boşluğu değiştirmek için bkz: nasıl artırma veya azaltma madde işareti veya numara ile metin satırını arasındaki boşluğu? bu makaledeki.

Metni bir liste olarak biçimlendirme

 1. Liste biçimlendirme eklemek istediğiniz slayda gidin.

 2. Slayt üzerinde, metin yer tutucusunda ya da tabloda madde işaretleri veya numaralandırma eklemek istediğiniz metin satırını seçin.

 3. Giriş sekmesinde, Paragraf grubunda Madde işareti düğmesi resmi Madde işaretleriveya Numaralandırma Düğme görüntüsü tıklatın.  

  Seçili metne uygulanan madde işaretli

  Not: Tüm metin satırlarını değiştirmek için yer tutucu kutusunun veya metin içeren metin anahattı seçebilirsiniz ve ardından uygulama madde işareti veya numaralandırma.

  Varsayılan madde işareti veya numaralandırma stili seçili metninizi hemen uygulanır. Biçimlendirme seçenekleri listeniz için bir Galerisi görmek için madde işaretleri küçük aşağıyı gösteren oku tıklatın veya numaralandırma düğmesinin:

  Madde işaretli liste stilleri Galerisi

  Şekil 1: Madde işaretli liste: Stil Galerisi

  PowerPoint Online'da numaralandırılmış liste stilleri

  Şekil 2: numaralandırılmış liste: Stil Galerisi

 4. Liste girinti düzeyini değiştirmek için listeyi seçin ve sonra Giriş sekmesinde araç çubuğu'nu Şeridin Girintiyi Artır düğmesi Girintiyi Artırveya Girintiyi Azalt Girintiyi Azalt düğmesi tıklatın.

Metin seçme

Bir sözcüğü seçmek için: word bir noktada ve fareyi çift tıklatın.

Bir paragrafı seçmek için: bir word üç kez tıklatın ve paragraf noktada.

Renk ve madde işareti stilini değiştirme ve sınırlamalar anlama

PowerPoint sununuzda rengini, stilini veya boyutunu madde işaretlerinin veya numaraların değiştirin ve başlatmak istediğiniz numarayı değiştirebilirsiniz.

 1. Bir madde işaretini veya numarayı değiştirmek için, işaretçiyi değiştirmek istediğiniz satırın başına yerleştirin. Birden çok madde işaretini veya numarayı değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz madde işaretlerindeki veya numaralardaki tüm metni seçin.

 2. Giriş' i tıklatın, Madde işaretleri veya Numaralandırma düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve sonra da Madde işaretleri ve numaralandırma'ıtıklatın.

  Madde işaretleri ve numara düğmeleri

  İpucu: Madde işaretli veya numaralandırılmış bir listenin stilini hızlıca değiştirmek için, Madde İşaretleri veya Numaralandırma’nın yanındaki oka tıkladığınızda açılan listeden istediğiniz stile tıklayın.

 3. Madde işaretleri ve numaralandırma iletişim kutusunda, Madde işaretli sekmesini ya da (liste türüne bağlı olarak çalıştığınız), numaralı sekmesinde, aşağıdakiler gibi olmasını istediğiniz stil değişiklikleri seçin:

  • Madde işareti veya Numara stili

  • Renkli

  • Boyut (madde işareti yeniden boyutlandırma veya metninize belirli bir boyutta olacak şekilde sayı, Boyut'utıklatın ve bir yüzde girin için)

  • Başlangıç numarası ( numaralı sekmesinde, Başlangıç kutusuna istediğiniz numarayı girin)

  • Resimler ( Madde işaretli sekmesinde bir madde işareti olarak bir resim kullanmak, resmitıklatın ve resim bulmak için kaydırma için)

  • Simgeleri değiştirmek için (geçici olarak bir karakter simgesi listeden Madde işaretli sekmesinde, Madde işaretli sekmesini ekleyin, Özelleştir' i tıklatın, bir simgeyi tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın. Simge stilini listelerden slaytlarınıza uygulayabilirsiniz)

  • SmartArt grafikleri (var olan madde işaretli veya numaralı listeyi bir SmartArt grafiğidönüştürmek için Giriş ' i tıklatın > SmartArt grafiğine dönüştürme)

  İpuçları: 

  • Yalnızca birinin veya madde işareti veya sayı stiller listesinde, rengini veya boyutu gibi bazılarını biçimini değiştirmek için Madde işaretleri ve numaralandırma kutusunu açmadan önce değiştirmek istediğiniz satırın başına imleci yerleştirin. Yaptığınız değişiklikleri yalnızca seçili satırlar için uygulanır.

  • Listedeki öğeleri hizalamasını ayarlamak için bkz: nasıl artırma veya azaltma madde işareti veya numara ile metin satırını arasındaki boşluğu? bu makaledeki.

Özel stilleri birden fazla slayda uygulama

Özel liste stilleri sununuzdaki tüm slaytlara uygulamak için en iyi yolu, asıl slaydı değiştirmektir. Herhangi bir liste özelleştirme asıl slaytta değişiklik yapma kaydettiğiniz ve tüm slaytlarınıza uygulanmış. Düzenleme veya özelleştirilmiş bir liste stillerinizi içeren bir veya birden çok Slayt düzenlerini oluşturma ve liste stillerinizi kullanmak istediğiniz yerde bu düzenlerden sununuza ekleyebilir.

PowerPoint liste sınırlamaları

Wordgibi diğer Office programlarda yapabilecekleriniz PowerPoint listelerinde ile yapamayacağınız birkaç şey vardır. Örneğin, PowerPoint desteklemez:

 • Ondalık numaralandırılmış listeler (1.1, 1.2 vb.).

 • Yeni sayı biçimleri ( numaralı sekmesinde Madde işaretleri ve numaralandırma kutusunda sunulan stilleri varsayılan dizisinden belirlemeniz gerekir) tanımlama.

 • Madde işaretlerini veya numaraları kalın, italik veya altı çizili yapma (yapılan biçimlendirmeler seçilen satırın veya listenin tamamına uygulanır).

 • İç içe listeler (Sekme tuşuna basın ya da aynı efekti oluşturmak için Liste düzeyini Arttır Girintiyi Artır düğmesi tıklatın, ancak yeni girintili madde işareti veya Numara stili PowerPoint tarafından otomatik olarak ayarlanmamış).

Sık sorulan sorular

Ayrıntılı yönergeleri görmek için aşağıdaki başlıklardan birini seçerek açın.

Madde işaretleri veya numaralar bir metin kutusu ve başlık kutusunu koymak emin olmak için bu seçeneği işaretleyin. Basılacak tuş her zaman bir metin kutusuna bir sayı veya madde işareti alacağınızEnter. BasarsanızCtrl+Enter, madde işaretleri olmadan ek satırlar (Ayrıntılar veya madde işaretli veya numaralandırılmış satıra notlar için iyi) alın.

Boş başlık ve madde işaretleri nerede çalışır göstermek için boş metin kutularını görüntüsü.

Başlık kutusuna, metin tek satır başlığı veya başlık beklenmektedir. Sayı veya madde işaretleri kullanabilirsiniz, ancak tüm metin satırlarını tek bir madde işareti veya sayı biçiminde tek bir satır olarak değerlendirir.

Madde işaretleri veya numaralar oluşturmayı durdurma ve metnine dönmek için Madde işareti düğmesi resmi Madde işaretleriveya Numaralandırma Düğme görüntüsü yeniden kapatmak için tıklatın.  

Tuşlarına da basabilirsinizEnter yazın ve Geri Al TUŞUMadde işareti veya numara silmek için. Ardından eklemeye başlayabilirsiniz metin tıklatın veya basınEnterfazladan boş satırları eklemek için.

Liste içinde bir girintili (alt) liste oluşturmak için imleci girintili yapmak istediğiniz satırın başına getirin ve sonra Giriş sekmesinde, Paragraf grubunda, Liste düzeyini Arttır'ı tıklatın.

Liste Düzeyini Azalt ve Liste Düzeyini Arttır düğmeleri

1. liste düzeyini Azalt (Girinti)

2. liste düzeyini Arttır (Girinti)

Metni listede daha az girintili düzeye geri taşımak için imleci satırın başına getirin ve sonra Giriş sekmesinde, Paragraf grubunda, Liste düzeyini Azalt'ıtıklatın.

Madde işareti veya numara ile metin satırını arasındaki aralığı artırmak veya azaltmak için imleci metin satırının başına yerleştirin. Görünüm sekmesinde, Göster grubunda cetvel görüntülemek için Cetvel onay kutusunu tıklatın. Cetvelde asılı girinti (Aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibi) tıklatın ve madde işareti veya numara ile ilgili metin arasındaki boşluğu değiştirmek için sürükleyin.

Metin kutusu için tanımlanan girintileme belirtmek için cetvelde görünen üç farklı işaretçileri vardır.

Girinti işaretçileri

1. ilk satır girintisi – fiili madde işareti veya numara karakteri konumunu gösterir. Paragraf madde işaretli değilse, bu metnin ilk satırının konumunu gösterir.

2. sol girinti – ilk satırı ve asılı girinti işaretçileri ayarlar ve bunların göreli aralığı korur.

3. asılı girinti – fiili metin satırlarının konumunu gösterir. Paragraf madde işaretli değilse, bu metnin ikinci satırı (ve sonraki satırları) konumunu gösterir.

Varsayılan madde işaretlerinin PowerPoint Windows bilgisayarınızda değiştirmek için şu adımları izleyin.

 1. Görünüm sekmesinde Asıl Slayt'a tıklayın.

  PowerPoint'teki şeritte yer alan asıl slayt düğmesini gösterir

 2. Asıl slayt (ilk ve daha büyük bir slayt küçük resim bölmesinde) seçin.

  Asıl Slayt küçük resim panelden seçili
 3. Giriş sekmesine tıklayın.

 4. Aşağıdakilerden birini veya daha çok madde işaretli satırı örneklerinde seçin.

 5. Madde işareti düğmesindeki aşağı oku tıklatın ve bir varsayılan için istediğiniz stili seçin.

  Varsayılan madde işareti için tüm düzeyler ayarlama
 6. Farklı satırları için farklı madde işaretleri olup olmadığını yineleyin.

 7. Bitirdiğinizde madde işareti stillerini güncelleştirme, Asıl slayt sekmesini tıklatın ve sonra Asıl Görünümü Kapat'ıtıklatın.

Bir slayt veya madde işaretleri için metin kutusu eklediğinizde, bu yeni madde işareti varsayılan değerleri yansıtır.

Asıl görünümlerle çalışma daha fazla bilgi için Asıl slaydı değiştirmekonusuna bakın.

Ayrıca Bkz:

PowerPoint'te bir kerede bir satır görünür sözcükleri yapma

Uygula'yı veya slayt düzenini değiştirme

Asıl slayt nedir?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×