Metne efekt ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hangi Office programını kullanıyorsunuz?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Belgenize görsel derinlik katmak istediğinizde, seçenekleriniz vardır. Metni ilginç şekilde geren veya kıvıran önceden ayarlanmış birtakım metin efektleri olan WordArt ekleyebilirsiniz. Veya zaten eklemiş olduğunuz metne, bağımsız metin veya bir metin kutusu içindeki metin halinde metin stilleri uygulayabilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Varolan metne metin efekti uygulama

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yazı Tipi altında, Metin Efektleri  Metin Efektleri düğmesi ’ne tıklayın ve metne uygulamak istediğiniz efekti seçin.

  İpucu : Başka metin biçimlendirmesi ve efektleri (örneğin, küçük büyük harfler veya üstü çift çizili) uygulamak için, Biçim menüsünde, Yazı Tipi’ne tıklayın.

WordArt Ekleme

 1. Belge Öğeleri sekmesinde, Metin Öğeleri altında, WordArt’a tıklayın ve istediğiniz WordArt’a tıklayın.

 2. İstediğiniz metni yazın.

Metni küçük büyük harf olarak biçimlendirme

 1. Küçük büyük harf olarak biçimlendirmek istediğiniz küçük harfli metni seçin.

 2. Biçim menüsünde Yazı Tipi’ne tıklayın.

 3. Efektler altında, Küçük büyük harf’e tıklayın.

Metni ters çevirerek ayna görüntüsü oluşturma

Örneğin, kumaşa ütü baskısı için özel kağıtlara yazdırmak gibi bir amaçla ayna görüntüsü elde etmek üzere metni ters çevirmek için bir metin kutusu kullanabilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinde, Ekle altında, Metin Kutusu’na tıklayın.

  Word giriş sekmesi, Ekle grubu

 2. Metin kutusunu oluşturmak için sürükleyin ve sonra içine metni yazın.

 3. Metin kutusunun kenarlığına tıklayın ve Biçim menüsünde, Şekil’e tıklayın.

 4. 3-B Döndürme’ye tıklayın ve sonra Döndürme altındaki X kutusuna 180 yazın.

Yansıma ekleme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni veya WordArt’ı seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yazı Tipi altında, Metin Efektleri  Metin Efektleri düğmesi ’ne tıklayın, Yansıma üzerine gelin ve istediğiniz yansıma stiline tıklayın.

Gölge ekleme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni veya WordArt’ı seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yazı Tipi altında, Metin Efektleri  Metin Efektleri düğmesi ’ne tıklayın, Gölge üzerine gelin ve istediğiniz gölge stiline tıklayın.

Parlama eklemek

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni veya WordArt’ı seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yazı Tipi altında, Metin Efektleri  Metin Efektleri düğmesi ’ne tıklayın, Parlama üzerine gelin ve istediğiniz parlama stiline tıklayın.

Başka efektler ekleme

Bir metin kutusu içindeki metne veya WordArt’a başka efektler uygulayabilirsiniz. Örneğin, metni bükebilir veya 3B olmasını sağlayabilirsiniz.

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metin kutusunu veya WordArt'ı seçin ve Biçim sekmesine tıklayın.

 2. Metin Stilleri altında, Efektler’e tıklayın, bir efekt üzerine gelin ve istediğinize tıklayın.

  Biçim sekmesi, Metin Stilleri grubu

Gölge ekleme [Uyumluluk Modu]

Uyumluluk modu, belgenin Word’ün önceki bir sürümünde oluşturulduğunu veya önceki bir dosya biçiminde kaydedildiğini gösterir.

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metin kutusunu veya WordArt'ı seçin ve Biçim sekmesine tıklayın.

 2. Gölge Efektleri altında, Gölge’ye tıklayın.

  Biçim sekmesi, Gölge Efektleri grubu

Ayrıca bkz.

Nesneyi yeniden boyutlandırma

Nesnelere stil ve efektler uygulama veya kaldırma

Nesneler veya metinler arasında biçimlendirmeyi kopyalama

Bir resim için stili veya efekt uygulama veya değiştirme

Dolgu rengi ekleme veya değiştirme

PowerPoint

Belgenize görsel derinlik katmak istediğinizde, seçenekleriniz vardır. Metni ilginç şekilde geren veya kıvıran önceden ayarlanmış birtakım metin efektleri olan WordArt ekleyebilirsiniz. Veya bir metin kutusu içindeki metne veya nesne öğesine metin stilleri uygulayabilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Varolan metne metin efekti uygulama

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yazı Tipi altında, Metin Efektleri  Metin Efektleri düğmesi ’ne tıklayın ve metne uygulamak istediğiniz efekti seçin.

  İpucu : Başka metin biçimlendirmesi ve efektleri (örneğin, küçük büyük harfler veya üstü çift çizili) uygulamak için, Biçim menüsünde, Yazı Tipi’ne tıklayın.

WordArt Ekleme

 1. Giriş sekmesinde, Ekle altında, Metin’e tıklayın ve sonra WordArt’ı seçin.

  Giriş sekmesi, Ekle grubu

 2. İstediğiniz metni yazın.

Metni küçük büyük harf olarak biçimlendirme

 1. Küçük büyük harf olarak biçimlendirmek istediğiniz küçük harfli metni seçin.

 2. Biçim menüsünde Yazı Tipi’ne tıklayın.

 3. Temel Efektler altında, Küçük büyük harf’e tıklayın.

Metni ters çevirerek ayna görüntüsü oluşturma

Örneğin, kumaşa ütü baskısı için özel kağıtlara yazdırmak gibi bir amaçla ayna görüntüsü elde etmek üzere metni ters çevirmek için bir metin kutusu kullanabilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinde, Ekle altında, Metin Kutusu’na tıklayın.

  Giriş sekmesi, Ekle grubu

 2. Metin kutusunu oluşturmak için sürükleyin ve sonra içine metni yazın.

 3. Metin kutusunun kenarlığına tıklayın ve Biçim menüsünde, Şekil’e tıklayın.

 4. 3-B Döndürme’ye tıklayın ve sonra Döndürme altındaki X kutusuna 180 yazın.

Yansıma ekleme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni veya WordArt’ı seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yazı Tipi altında, Metin Efektleri  Metin Efektleri düğmesi ’ne tıklayın, Yansıma üzerine gelin ve istediğiniz yansıma stiline tıklayın.

Gölge ekleme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni veya WordArt’ı seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yazı Tipi altında, Metin Efektleri  Metin Efektleri düğmesi ’ne tıklayın, Gölge üzerine gelin ve istediğiniz gölge stiline tıklayın.

Parlama eklemek

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni veya WordArt’ı seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yazı Tipi altında, Metin Efektleri  Metin Efektleri düğmesi ’ne tıklayın, Parlama üzerine gelin ve istediğiniz parlama stiline tıklayın.

Yansıma efektini silmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve Yansıma Yok'u tıklatın.

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni veya WordArt’ı seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yazı Tipi altında, Metin Efektleri  Metin Efektleri düğmesi ’ne tıklayın, 3B Döndürme üzerine gelin ve istediğiniz biçime tıklayın.

Eğim ekleme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni veya WordArt’ı seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yazı Tipi altında, Metin Efektleri  Metin Efektleri düğmesi ’ne tıklayın, Eğim üzerine gelin ve istediğiniz eğim stiline tıklayın.

Metni bükme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni veya WordArt’ı seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yazı Tipi altında, Metin Efektleri  Metin Efektleri düğmesi ’ne tıklayın, Dönüşüm üzerine gelin ve istediğiniz dönüşüm stiline tıklayın.

Ayrıca bkz.

Nesnelere stil ve efektler uygulama veya kaldırma

Nesneler veya metinler arasında biçimlendirmeyi kopyalama

Bir resim için stili veya efekt uygulama veya değiştirme

Dolgu rengi ekleme veya değiştirme

Excel

Belgenizdeki metnin görünümünü geliştirmek istediğinizde, seçenekleriniz vardır. Metni ilginç şekilde geren veya kıvıran önceden ayarlanmış birtakım metin efektleri olan WordArt ekleyebilirsiniz. Veya bir metin kutusu içindeki metne metin stilleri uygulayabilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Varolan metne metin efekti uygulama

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metin kutusu içindeki metni seçin ve Biçim sekmesine tıklayın.

  Not : Bir hücre içindeki metne metin efektleri uygulanamaz.

 2. Metin Stilleri altında istediğiniz stile tıklayın.

  Biçim sekmesi, Metin Stilleri grubu

  Daha fazla stil görmek için, bir stil üzerine gelin ve Diğer Aşağı Ok öğesine tıklayın.

WordArt Ekleme

 1. Ekle menüsünde, WordArt’a tıklayın.

 2. İstediğiniz metni yazın.

Metni ters çevirerek ayna görüntüsü oluşturma

Örneğin, kumaşa ütü baskısı için özel kağıtlara yazdırmak gibi bir amaçla ayna görüntüsü elde etmek üzere metni ters çevirmek için bir metin kutusu kullanabilirsiniz.

 1. Ekle menüsünde, Metin Kutusu’na tıklayın.

 2. Metin kutusunu oluşturmak için sürükleyin ve sonra içine metni yazın.

 3. Metin kutusunun kenarlığına tıklayın ve Biçim menüsünde, Şekil’e tıklayın.

 4. 3-B Döndürme’ye tıklayın ve sonra Döndürme altındaki X kutusuna 180 yazın.

Yansıma ekleme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metin kutusunu veya WordArt'ı seçin ve Biçim sekmesine tıklayın.

 2. Metin Stilleri altında, Efektler’e tıklayın, Yansıma üzerine gelin ve istediğiniz yansıma stiline tıklayın.

  Biçim sekmesi, Metin Stilleri grubu

Başka efektler ekleme

Bir metin kutusu içindeki metne veya WordArt’a başka efektler uygulayabilirsiniz. Örneğin, metnin çevresine gölge veya parlama ekleyebilir metni bükebilir veya 3B görünmesini sağlayabilirsiniz.

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metin kutusunu veya WordArt'ı seçin ve Biçim sekmesine tıklayın.

 2. Metin Stilleri altında, Efektler’e tıklayın, bir efekt üzerine gelin ve istediğinize tıklayın.

  Biçim sekmesi, Metin Stilleri grubu

Ayrıca bkz.

Nesnelere stil ve efektler uygulama veya kaldırma

Nesneler veya metinler arasında biçimlendirmeyi kopyalama

Bir resim için stili veya efekt uygulama veya değiştirme

Dolgu rengi ekleme veya değiştirme

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×