Metin veya WordArt için dolgu, anahat veya efekt ekleme ya da silme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Dolgusunu değiştirerek, anahattını değiştirerek veya gölge, yansıma, parlama, veya üç boyutlu (3B) döndürme veya dolu çerçeve gibi efektler ekleyerek, metin veya WordArt görünümünü değiştirebilirsiniz. PowerPoint'te, slayt üzerindeki metinlere şu değişiklikleri yapabilirsiniz.

Dolgu, anahat veya şekil efekti nedir?

Dolgu WordArt metnini veya PowerPoint slayt üzerinde metnin harflerinin iç olur. Metnin dolgu rengini değiştirdiğinizde, dolgu için bir doku, resim veya gradyan de ekleyebilirsiniz. Gradyan renk ve gölgeler, genellikle başka bir renk için bir renk veya başka bir gölgelendirme aynı renk bir gölgelendirmek dereceli ilerlemeyi olur.

Düz dolgu ve gradyan dolgu şekilli SmartArt grafiği

Anahat her karakteri metin veya WordArt çevresindeki dış kenarlığı olur. Metin anahattı değiştirdiğinizde, rengini, kalınlığını ve çizgi stilini de ayarlayabilirsiniz.

Efekt Derinlik Ekseni veya Vurgu WordArt metnini veya slayt üzerinde metnin ekler. Excel, Outlook, Word ve PowerPoint'te metninizi birleşimleri ayrı ayrı efekt ekleyebilirsiniz.

Ayrıca metni, WordArt veya Slaydınızda Giriş sekmesinde veya Outlook, ileti sekmesinin Temel metin grubunda seçenekleri için yazı tipi grubundaki seçenekleri kullanarak biçimlendirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki açılan listeden bir seçenek belirleyin.

 1. Metni bir dolgusu eklemek istediğiniz WordArt'ı seçin.

  Önemli: Excel çalışma sayfasına WordArt eklemek için önce metin kutusu ekleme gerekir. Metin grubunda, Ekle sekmesinde, metin kutusu eklemek için Metin kutusunutıklatın ve sonra metin kutusu çizmek için sürükleyin. Metin kutusuna metninizi yazın ve ardından sağlanan adımları izleyin.

 2. Çizim Araçları, Biçim sekmesinin WordArt Stilleri grubu altında Metin Dolgusuyanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın.

  Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesi

  Notlar: 

  • Çizim Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, WordArt içinde metin seçili olduğundan emin olun. Metni Biçimlendir sekmesini açmak için çift tıklatarak gerekebilir.

  • Dolgu rengi ekleme veya değiştirme için istediğiniz rengi tıklatın. Renk seçmemek için Dolgu Yok'utıklatın.
   Dolgu Yok'atıklayın, metni anahat önceden eklediğiniz sürece metninizi görünmez.
   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Diğer Dolgu Renkleri'nitıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesini özel renkleri ve standart üzerine renkleri kendi renk karışımınızı oluşturun sekmesi temabelgeyi daha sonra değiştirirseniz güncelleştirilmez.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için resmitıklatın, bulun kullanmak istediğiniz resmi içeren klasörü resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle' ı tıklatın.
   Tek tek her seçimi sürekli olmayan metin parçasını seçin ve resim dolgusu uygulama, resmin tamamını ile doldurulur. Resim, metin seçimleri yayılma değil.

  • Ekleme veya dolgu gradyan değiştirmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gradyan çeşitlemesini tıklatın.
   Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya doku dolgusu değiştirmek için Dokuüzerine gelin ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın.
   Dokuyu özelleştirmek için Diğer dokulartıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Not: Resim ve doku dolguları WordArt için Word'de kullanılamaz.

Sayfanın Başı

 1. Metin için ana hat eklemek istediğiniz WordArt'ı seçin.
  Aynı anahat birden çok yerde metin eklemek için ilk metin parçasını seçin ve ardından tuşuna basın ve CTRL tuşunu basılı tutarak bir metin parçasını seçin.

 2. Çizim Araçları, Biçim sekmesinin WordArt Stilleri grubu altında Metin anahattı' nın yanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:
  Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesi
  Çizim Araçları ' nı görmüyorsanız, veya Biçim sekmelerini WordArt'ta metin seçili olduğundan emin olun. WordArt Biçimlendir sekmesini açmak için sağ gerekebilir.

  • Ekleme veya anahat rengini değiştirmek için istediğiniz rengi tıklatın. Renk seçmemek için Anahat Yok'utıklatın.
   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Tüm Anahat Renkleri'nitıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesini özel renkleri ve renklerin kendi renk karışımınızı oluşturun Standart sekmesi temabelgeyi daha sonra değiştirirseniz güncelleştirilmez.

  • Eklemek veya anahat kalınlığını değiştirmek için kalınlıköğesinin üzerine gelin ve sonra da istediğiniz kalınlığı'ı tıklatın.
   Kalınlığı özelleştirmek için Daha fazla çizgi' yi tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya nokta veya tire için anahat değiştirmek için kesik çizgileriçin gelin ve sonra istediğiniz stili tıklatın.
   Stili özelleştirmek için Daha fazla çizgi' yi tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın Başı

 1. Efekt eklemek istediğiniz WordArt metnini seçin.
  Birden çok yerde metne aynı efekti eklemek için ilk metin parçasını seçin ve ardından tuşuna basın ve CTRL tuşunu basılı tutarak bir metin parçasını seçin.

 2. Çizim Araçları, Biçim sekmesinin WordArt Stilleri grubu altında Metin Efektleri'nitıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:
  Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesi
  Çizim Araçları veya Biçim görmüyorsanız sekmeleri, WordArt içinde metin seçili olduğundan emin olun. WordArt'ı açmak için sağ zorunda kalabilirsiniz Biçim sekmesi.

  • Bir gölge eklemek veya değiştirmek için Gölgeüzerine gelin ve ardından istediğiniz gölgeyi tıklatın.
   Gölgeyi özelleştirmek için Gölge seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Yansıma eklemek veya yansımayı değiştirmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve sonra istediğiniz yansıma çeşitlemesine tıklayın.

  • Ekleme veya parlama değiştirmek için parlamaüzerine gelin ve sonra da istediğiniz parlama çeşitlemesini tıklatın.
   Parıltı renklerini özelleştirmek için Tüm Parlak Renkler'itıklatın ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın. Değiştirmek için içinde tema renkleriolmayan bir renk Diğer Renkler'itıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya özel renkleri Özel sekmesinde kendi renginizi oluşturmak ve Standart sekmesinde renkler Daha sonra belge temadeğiştirirseniz güncellenmez.

  • Metninizi derinlik görünümünü ekleyerek veya bir kenar değiştirerek vermek için Eğimüzerine gelin ve sonra istediğiniz eğik kenarlığı tıklatın.
   Eğimi özelleştirmek için 3B seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • 3-b döndürme eklemek veya değiştirmek için 3B Döndürmeüzerine gelin ve sonra istediğiniz 3-b döndürme'ı tıklatın.
   3-b döndürme özelleştirmek için 3-b döndürme seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Sapma veya metnin yol ekleme veya değiştirme için dönüştürmeüzerine gelin ve sonra sapma veya istediğiniz yolunu tıklatın.

Not: Ayrı ayrı birden çok efekt ekleyerek özel bir efekt oluşturmak için adım 2 yineleyin.

Sayfanın Başı

 1. Metni bir dolgusu silmek istediğiniz WordArt'ı seçin.
  Aynı dolgu birden çok metin parçalarında silmek için ilk parça metin tıklatın ve sonra tuşuna basın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer metin parçalarını'ı tıklatın.

 2. Çizim Araçları, Biçim sekmesinin WordArt Stilleri grubu altında Metin Dolgusuyanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:
  Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesi
  Çizim Araçları veya görmüyorsanız Biçim sekmeleri, WordArt içinde metin seçili olduğundan emin olun. WordArt Biçimlendir sekmesini açmak için sağ gerekebilir.

  • Dolgu rengi, resim veya doku silmek için başka bir dolgu türü seçin.
   Dolgu Yok'atıklayın, metni anahat önceden eklediğiniz sürece metninizi görünmez.

  • Gradyan Dolgu silmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve Gradyan Hayır'ıtıklatın.

Sayfanın Başı

 1. Metni bir anahattan silmek istediğiniz WordArt'ı seçin.
  Aynı anahat birden çok metin parçalarında silmek için ilk parça metin tıklatın ve sonra tuşuna basın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer metin parçalarını'ı tıklatın.

 2. Çizim Araçları, Biçim sekmesinin WordArt Stilleri grubu altında Metin anahattı' nın yanındaki oku tıklatın ve ardından Anahat Yok'utıklatın.
  Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesi
  Çizim Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, WordArt içinde metin seçili olduğundan emin olun. WordArt Biçimlendir sekmesini açmak için sağ gerekebilir.

Sayfanın Başı

 1. Metin efektini silmek istediğiniz WordArt'ı seçin.
  Birden çok metin parçalarında aynı efektini silmek için ilk parça metin tıklatın ve ardından tuşuna basın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer metin parçalarını'ı tıklatın.

 2. Çizim Araçları, Biçim sekmesinin WordArt Stilleri grubu altında Metin efektleriyanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:
  Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesi
  Çizim Araçları ' nı görmüyorsanız, veya Biçim sekmelerini WordArt'ta metin seçili olduğundan emin olun. WordArt Biçimlendir sekmesini açmak için sağ gerekebilir.

  • Metne gölge silmek için Gölgeüzerine gelin ve Gölge Yok'utıklatın.

  • Bir yansıma metinden silmek için yansımaüzerine gelin ve Yansıma Yok'utıklatın.

  • Dosyadan Metin Parlama silmek için parlamaüzerine gelin ve Parlama Yok'utıklatın.

  • Metinden kenar efektini silmek için Eğimüzerine gelin ve Eğim Yok'utıklatın.

  • Metinden 3-b döndürme efektini silmek için 3B Döndürmeüzerine gelin ve Döndürme Yok'utıklatın.

  • Bir yol veya sapma metinden silmek için Dönüşümüzerine gelin ve Dönüştürme Hayır'ıtıklatın.

   Notlar: 

   • Ayrı ayrı birden çok efekt eklediyseniz, tüm efektleri silmek için 2.

   • Tüm efektleri, Çizim Araçları' nın altında Biçim sekmesinin WordArt Stilleri grubunda, bir kerede silmek için daha fazla 5-6 Renk Aralığında Vurgu Renklerine Sahip Temel İşlem Düzeni düğmesini tıklatın ve sonra Temizle WordArt' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

 • Kaldırmak istediğiniz WordArt'ı seçin ve DELETE tuşuna basın.

  İpucu: Tüm WordArt nesnesini ve WordArt nesnesini içindeki metni değil yalnızca seçtiğinizden emin olun. Tüm WordArt nesnesini seçildiğinde, düz kenarlık çizgisinin tarafından çevrelenen. WordArt nesnesini içinde metin seçili kesik çizgi kenarlığı olur.

Sayfanın Başı

Daha fazla bilgi için aşağıdaki açılan listeden bir seçenek belirleyin.

Excel veya PowerPoint kullanıyorsanız

 1. WordArt'ı veya PowerPoint slaydında için Dolgu eklemek istediğiniz metni seçin.

  Aynı dolgu birden çok yerde metin eklemek için ilk metin parçasını seçin ve ardından tuşuna basın ve CTRL tuşunu basılı tutarak bir metin parçasını seçin.

 2. Çizim Araçları, Biçim sekmesinin WordArt Stilleri grubu altında Metin Dolgusuyanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın.

  çizim araçları, biçim sekmesi

  • Dolgu rengi ekleme veya değiştirme için istediğiniz rengi tıklatın. Renk seçmemek için Dolgu Yok'utıklatın.

   Dolgu Yok'atıklayın, metni anahat önceden eklediğiniz sürece metninizi görünür olmaz.

   Tasarım sekmesinde, SmartArt Araçları'nın altında SmartArt Stilleri grubunda Renkleri Değiştir'i tıklatın, ardından istediğiniz küçük resmi tıklatın.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için resmitıklatın, kullanma, resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle' ı tıklatın, istediğiniz resmi içeren klasörü bulun.

   Tek tek her seçimi Devamlı olmayan metin parçasını seçin ve resim dolgusu uygulama, resmin tamamını ile doldurulur. Resim, metin seçimleri yayılma değil.

  • Ekleme veya dolgu gradyan değiştirmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gradyan çeşitlemesini tıklatın.

   Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya doku dolgusu değiştirmek için Dokuüzerine gelin ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın.

   Doku özelleştirmek için Diğer dokulartıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Word veya Outlook kullanıyorsanız

 1. Bir dolgusu eklemek istediğiniz WordArt'ı tıklatın.

 2. WordArt araçları, Biçim sekmesinin WordArt Stilleri grubu altında Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın.

  WordArt Araçları Biçim sekmesi resmi

  • Dolgu rengi ekleme veya değiştirme için istediğiniz rengi tıklatın. Renk seçmemek için Dolgu Yok'utıklatın.

   Dolgu Yok'atıklayın, metni anahat önceden eklediğiniz sürece metninizi görünür olmaz.

   Tasarım sekmesinde, SmartArt Araçları'nın altında SmartArt Stilleri grubunda Renkleri Değiştir'i tıklatın, ardından istediğiniz küçük resmi tıklatın.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için resmitıklatın, kullanma, resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle' ı tıklatın, istediğiniz resmi içeren klasörü bulun.

   Tek tek her seçimi Devamlı olmayan metin parçasını seçin ve resim dolgusu uygulama, resmin tamamını ile doldurulur. Resim, metin seçimleri yayılma değil.

  • Ekleme veya dolgu gradyan değiştirmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gradyan çeşitlemesini tıklatın.

   Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya doku dolgusu değiştirmek için Dokuüzerine gelin ve sonra da istediğiniz dokuya tıklayın.

   Doku özelleştirmek için Diğer dokulartıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya desen değiştirmek için Desentıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri tıklatın.

Sayfanın Başı

Excel veya PowerPoint kullanıyorsanız

 1. WordArt'ı veya PowerPoint slaydında için ana hat eklemek istediğiniz metni seçin.

  Aynı anahat birden çok yerde metin eklemek için ilk metin parçasını seçin ve ardından tuşuna basın ve CTRL tuşunu basılı tutarak bir metin parçasını seçin.

 2. Çizim Araçları, Biçim sekmesinin WordArt Stilleri grubu altında Metin anahattı' nın yanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  çizim araçları, biçim sekmesi

  • Ekleme veya anahat rengini değiştirmek için istediğiniz rengi tıklatın. Renk seçmemek için Anahat Yok'utıklatın.

   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Tüm Anahat Renkleri'nitıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesini özel renkleri ve Standart renkler kendi renk karışımınızı oluşturun sekme temabelgeyi daha sonra değiştirirseniz güncelleştirilmez.

  • Eklemek veya anahat kalınlığını değiştirmek için kalınlıköğesinin üzerine gelin ve sonra da istediğiniz kalınlığı'ı tıklatın.

   Kalınlık özelleştirmek için Daha fazla çizgi' yi tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya nokta veya tire için anahat değiştirmek için kesik çizgileriçin gelin ve sonra istediğiniz stili tıklatın.

   Stili özelleştirmek için Daha fazla çizgi' yi tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Word veya Outlook kullanıyorsanız

 1. İçin ana hat eklemek istediğiniz WordArt'ı tıklatın.

 2. WordArt araçları, Biçim sekmesinin WordArt Stilleri grubu altında Şekil anahattı' nı tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  WordArt Araçları Biçim sekmesi resmi

  • Ekleme veya anahat rengini değiştirmek için istediğiniz rengi tıklatın. Renk seçmemek için Anahat Yok'utıklatın.

   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Tüm Anahat Renkleri'nitıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesini özel renkleri ve Standart renkler kendi renk karışımınızı oluşturun sekme temabelgeyi daha sonra değiştirirseniz güncelleştirilmez.

  • Eklemek veya anahat kalınlığını değiştirmek için kalınlıköğesinin üzerine gelin ve sonra da istediğiniz kalınlığı'ı tıklatın.

   Kalınlık özelleştirmek için Daha fazla çizgi' yi tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Ekleme veya nokta veya tire için anahat değiştirmek için kesik çizgileriçin gelin ve sonra istediğiniz stili tıklatın.

   Stili özelleştirmek için Daha fazla çizgi' yi tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Eklemek veya düzeni değiştirmek için Desentıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri tıklatın.

Sayfanın Başı

Excel veya PowerPoint kullanıyorsanız

 1. WordArt'ı veya PowerPoint slaydında efekt eklemek istediğiniz metni seçin.

  Birden çok yerde metne aynı efekti eklemek için ilk metin parçasını seçin ve ardından tuşuna basın ve CTRL tuşunu basılı tutarak bir metin parçasını seçin.

 2. Çizim Araçları, Biçim sekmesinin WordArt Stilleri grubu altında Metin Efektleri'nitıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  çizim araçları, biçim sekmesi

  • Gölge eklemek veya gölgeyi değiştirmek için, Gölge'nin üzerine gelin ve sonra istediğiniz gölgeye tıklayın.

   Gölgeyi özelleştirmek için Gölge seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Yansıma eklemek veya yansımayı değiştirmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve sonra istediğiniz yansıma çeşitlemesine tıklayın.

  • Parlama eklemek veya parlamayı değiştirmek için, Parlama'nın üzerine gelin ve istediğiniz parlama çeşitlemesine tıklayın.

   Parıltı renklerini özelleştirmek için Tüm Parlak Renkler'itıklatın ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın. Değiştirmek için içinde tema renkleriolmayan bir renk Diğer Renkler'itıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya özel renkleri Özel sekmesinde kendi renginizi oluşturmak ve Standart sekmesinde renkler Daha sonra belge temadeğiştirirseniz güncellenmez.

  • Metninizi derinlik görünümünü ekleyerek veya bir kenar değiştirerek vermek için Eğimüzerine gelin ve sonra istediğiniz eğik kenarlığı tıklatın.

   Yüzey seçeneğinin üzerine gelin ve Mat veya İnce Çerçeve gibi bir yüzey seçin.

  • 3-b döndürme eklemek veya değiştirmek için 3B Döndürmeüzerine gelin ve sonra istediğiniz 3-b döndürme'ı tıklatın.

   3-b döndürme özelleştirmek için 3-b döndürme seçenekleri' ni tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Sapma veya metnin yol ekleme veya değiştirme için dönüştürmeüzerine gelin ve sonra sapma veya istediğiniz yolunu tıklatın.

Not: Ayrı ayrı birden çok efekt ekleyerek özel bir efekt oluşturmak için adım 2 yineleyin.

Word veya Outlook kullanıyorsanız

 1. Efekt eklemek istediğiniz WordArt'ı tıklatın.

 2. WordArt araçları' nın altında Biçim sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  Gölge Efektleri ve 3-B Efektleri gruplarının görünümü

  • Gölge efektleri grubunda bir gölge eklemek veya değiştirmek için Gölge efektleri' ne tıklayın ve ardından istediğiniz gölgeyi tıklatın.

   Gölge rengini özelleştirmek için Gölge renginigelin ve sonra da istediğiniz rengi tıklatın.

   tema renkleriiçinde yer almayan bir renkle değiştirmek için Diğer gölge Renkler'itıklatın ve sonra da Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesini özel renkleri ve Standart renkler kendi renk karışımınızı oluşturun sekme temabelgeyi daha sonra değiştirirseniz güncelleştirilmez.

  • 3-b efekti eklemek için 3-b efektleri' ne tıklayın, ikinci 3-b efektleri' ne tıklayın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın Başı

Excel veya PowerPoint kullanıyorsanız

 1. WordArt'ı veya PowerPoint slaydında gelen dolgu silmek istediğiniz metni seçin.

  Birden çok metin parçalarında aynı dolgu silmek için metin, ilk parçasına tıklatın ve tuşuna basarak ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer metin parçalarını'ı tıklatın.

 2. Çizim Araçları, Biçim sekmesinin WordArt Stilleri grubu altında Metin Dolgusuyanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  çizim araçları, biçim sekmesi

  • Dolgu rengi, resim veya doku silmek için başka bir dolgu türü seçin.

   Dolgu Yok'atıklayın, metni anahat önceden eklediğiniz sürece metninizi görünür olmaz.

  • Gradyan Dolgu silmek için Gradyaniçin üzerine gelin ve Gradyan Hayır'ıtıklatın.

Word veya Outlook kullanıyorsanız

 1. Dolgu gelen silmek istediğiniz WordArt'ı tıklatın.

 2. WordArt araçları, Biçim sekmesinin WordArt Stilleri grubu altında Şekil Dolgusu'nutıklatın ve sonra da Dolgu Yok'utıklatın.

  WordArt Araçları Biçim sekmesi resmi

Sayfanın Başı

Excel veya PowerPoint kullanıyorsanız

 1. WordArt'ı veya PowerPoint slaydında bir anahattan silmek istediğiniz metni seçin.

  Birden çok metin parçalarında aynı anahat silmek için metin, ilk parçasına tıklatın ve tuşuna basarak ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer metin parçalarını'ı tıklatın.

 2. Çizim Araçları, Biçim sekmesinin WordArt Stilleri grubu altında Metin anahattı' nın yanındaki oku tıklatın ve ardından Anahat Yok'utıklatın.

  çizim araçları, biçim sekmesi

Word veya Outlook kullanıyorsanız

 1. Bir anahattan silmek istediğiniz WordArt'ı tıklatın.

 2. WordArt araçları, Biçim sekmesinin WordArt Stilleri grubu altında Şekil anahattı' nı tıklatın ve ardından Anahat Yok'utıklatın.

  WordArt Araçları Biçim sekmesi resmi

Sayfanın Başı

Excel veya PowerPoint kullanıyorsanız

 1. WordArt'ı veya PowerPoint slaydında efektini silmek istediğiniz metni seçin.

  Birden çok metin parçalarında aynı efektini silmek için metin, ilk parçasına tıklatın ve tuşuna basarak ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer metin parçalarını'ı tıklatın.

 2. Çizim Araçları, Biçim sekmesinin WordArt Stilleri grubu altında Metin efektleriyanındaki oku tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  çizim araçları, biçim sekmesi

  • Metne gölge silmek için Gölgeüzerine gelin ve Gölge Yok'utıklatın.

  • Bir yansıma metinden silmek için yansımaüzerine gelin ve Yansıma Yok'utıklatın.

  • Dosyadan Metin Parlama silmek için parlamaüzerine gelin ve Parlama Yok'utıklatın.

  • Metinden kenar efektini silmek için Eğimüzerine gelin ve Eğim Yok'utıklatın.

  • Metinden 3-b döndürme efektini silmek için 3B Döndürmeüzerine gelin ve Döndürme Yok'utıklatın.

  • Bir yol veya sapma metinden silmek için Dönüşümüzerine gelin ve Dönüştürme Hayır'ıtıklatın.

Not: Ayrı ayrı birden çok efekt eklediyseniz, tüm efektleri silmek için 2.

Word veya Outlook kullanıyorsanız

 1. Efekti silmek istediğiniz WordArt'ı tıklatın.

 2. WordArt araçları' nın altında Biçim sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  Gölge Efektleri ve 3-B Efektleri gruplarının görünümü

  • Gölge, Gölge efektleri grubunda silmek için Gölge efektleri' ne tıklayın ve sonra Gölge efekti Hayır'ıtıklatın.

  • 3-b efekti silmek için 3-b efektleri' ne tıklayın, ikinci 3-b efektleri' ne tıklayın ve sonra hiçbir 3-b efektitıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×