Metin verileri depolayan bir alan ekleme, oluşturma veya silme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Adlar, adresler ve telefon numaraları gibi daha küçük miktarda metinsel veriler depolamanız gerektiğinde tabloya Metin alanı eklersiniz. Bu makalede, yeni ve var olan veritabanı tablolarında Metin alanı eklemek ve silmek için Microsoft Office Access 2007 uygulamasını nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.

Bu makalede

Metin alanlarını anlama

Veri Sayfası görünümünde bir metin alanı ekleme

Tasarım görünümünde bir metin alanı ekleme

Bir metin alanını silme

Metin alanı Özellik Başvurusu

Metin alanlarını anlama

Office Access 2007 uygulamasını yeni kullanmaya başladıysanız, bir veritabanında yer alan verilerin bir veya daha fazla tabloda depolandığını unutmayın. Bilgileri veri sayfasında Microsoft Office Excel 2007 çalışma sayfasına benzeyen bir kılavuz  veya veri giriş formunda ya da raporda görüntüleyebilirsiniz, ancak veritabanı verilerin tümünü bir veya birkaç tabloda depolar. Buna karşılık, her tablo birtakım alanlardan (sütunlardan) oluşmaktadır ve her alan belirli türde veri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Örneğin, tarih ve saatleri depolamanız gerektiğinde alanı Tarih/Saat veri türüne ayarlarsınız ve adlar, adresler veya telefon numaraları gibi metinsel veriler depolamanız gerektiğinde alanı Metin veri türüne ayarlarsınız. Büyük miktarda metin (256 karakterden fazla) depolamanız gerekirse, alanı Not veri türüne ayarlarsınız.

Metin alanı belirtimleri

Office Access 2007 uygulamasındaki metin alanları en fazla 256 alfa sayısal karakter depolayabilir. 256 karakterin tamamını tablo alanında ve form veya rapordaki denetimde görüntüleyebilirsiniz. Not alanlarından farklı olarak, Metin alanındaki verilere Zengin Metin biçimlendirmesi uygulayamazsınız. Ancak, özel görüntü biçimlerinin yanı sıra kullanıcıların veri girişini denetleyen giriş maskeleri de uygulayabilirsiniz.

Metin veri biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için veri tabloları, formlar ve raporlar biçimlendirmemakalesine bakın. Giriş maskeleri hakkında daha fazla bilgi için alanı girmek veya belirli bir biçimde değerleri belirlemek için giriş maskesi oluşturmamakalesine bakın.

Metin alanı oluşturma yöntemleri

Office Access 2007 uygulaması yeni veya var olan tablolara Metin alanı eklemek için çeşitli yöntemler sağlamaktadır:

 • Veri Sayfası görünümü    Veri Sayfası görünümünde, yeni alan ekleyerek ve ardından alandaki boş bir satıra metin girerek veya boş bir satıra en fazla 256 karakterlik metin yapıştırarak yeni veya var olan bir tabloya Metin alanı ekleyebilirsiniz. Ayrıca açılan listeden Sayı veri türünü seçebilir ve kullanıcıların alana tarih girmesini zorunlu kılan Gereklidir özelliği ve kullanıcıların alana yineleme olmayan değer girmesini zorunlu kılan Benzersizdir özelliği gibi özellikleri ayarlayabilirsiniz.

 • Tasarım görünümü    Bir metin alanı ekleme ve veri sayfası görünümünde ayarlayamazsınız alan özelliklerini ayarlamak için Tasarım görünümünü kullanın. Bu özellikleri giriş maskeleri ve alan için varsayılan değer içerir. Tasarım Görünümü'nde ayarlayabileceğiniz alan özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin sonundaki metin alan özelliği başvurusu makalesine bakın.

Sayfanın Başı

Veri Sayfası görünümünde Metin alanı ekleme

Bu bölümdeki adımlarda, Veri Sayfası görünümünde, var olan bir tabloya veya yeni bir tabloya nasıl Metin alanı ekleneceği açıklanmaktadır. Access uygulamasını yeni kullanmaya başladıysanız, veri sayfası görünüş itibariyle Office Excel 2007 çalışma sayfasına benzeyen bir kılavuzdur.

Var olan tabloya Metin alanı ekleme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Access, tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar.

 4. Gerekirse, ilk boş alana yatay olarak ilerleyin. Varsayılan olarak, Access tüm yeni alanların başlık satırında Yeni Alan Ekleyin yazısını görüntüler.

 5. Başlık satırını çift tıklatın ve ardından yeni alan için bir ad yazın.

 6. Başlığın altındaki ilk boş satırı seçin ve ardından bir metin öbeği veya metin ve sayı birleşimi girin. En fazla 256 karakter girebilirsiniz. Metin veya metin ve sayı birleşimi girdiğinizde ve girdiğiniz karakter sayısı 256'yı geçmediğinde Access alan için Metin veri türünü algılar. Girdiğiniz karakter sayısı 256'yı geçerse, Access Not veri türünü algılar.

  -veya-

  İlk satıra en fazla 256 karakterlik metin verisi yapıştırın.

 7. Değişikliklerinizi kaydedin.

Yeni bir tabloya Metin alanı ekleme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Tablolar grubunda, Tablo'yu tıklatın.

  Access yeni tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar. Buradaki şekilde yeni bir tablo görülmektedir:

  Yeni veritabanında yeni, boş bir tablo

 4. düğme resmi Kaydet' i tıklatın ve Farklı Kaydet iletişim kutusunda, yeni tablo için bir ad girin.

 5. İlk tablo alanının başlık satırını (Yeni Alan Ekleyin olarak etiketlendirilmiştir) çift tıklatın ve ardından alan için bir ad girin.

 6. Başlığın altındaki ilk boş satırı seçin ve ardından bir metin öbeği veya metin ve sayı birleşimi girin. En fazla 256 karakter girebilirsiniz. Metin veya metin ve sayı birleşimi girdiğinizde ve girdiğiniz karakter sayısı 256'yı geçmediğinde Access alan için Metin veri türünü algılar. Girdiğiniz karakter sayısı 256'yı geçerse, Access Not veri türünü algılar.

  -veya-

  İlk satıra en fazla 256 karakterlik metin verisi yapıştırın.

  -veya-

  Veri Sayfası sekmesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda, Veri Türü listesinden, Metin'i seçin.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünde Metin alanı ekleme

Yeni veya var olan bir tabloya Metin alanı eklemek ve ardından Veri Sayfası görünümünde ayarlayamadığınız veya değiştiremediğiniz alan özelliklerini belirtmek veya değiştirmek için Tasarım görünümünü kullanırsınız. Örneğin, giriş maskesi veya varsayılan değer belirtebilirsiniz. Bu bölümdeki adımlarda nasıl Metin alanı ekleneceği ve alan özelliklerinin nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır.

Var olan tabloya Metin alanı ekleme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 4. Alan Adı sütununda ilk boş satırı seçin ve ardından alan için bir ad girin.

 5. Veri Türü sütununda bitişik hücreyi seçin, sonra listeden Metin öğesini belirleyin.

 6. Değişikliklerinizi kaydedin.

Yeni bir tabloya Metin alanı ekleme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Tablolar grubunda, Tablo'yu tıklatın.

 4. düğme resmi Kaydet' i tıklatın ve Farklı Kaydet iletişim kutusunda, yeni tablo için bir ad girin.

 5. Yeni tablonun belge sekmesini sağ tıklatıp, ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 6. Alan Adı sütununda ilk boş satırı seçin ve ardından alan için bir ad girin.

 7. Veri Türü sütununda bitişik hücreyi seçin, sonra listeden Metin öğesini belirleyin.

 8. Değişikliklerinizi kaydedin. Alan özelliklerini ayarlamak isterseniz, tabloyu Tasarım görünümünde açık tutarak sıradaki adımlara geçin.

Alan özelliklerini ayarlama veya değiştirme

 1. Tablo tasarımcısının alt bölümündeki Genel sekmesinde, Alan Özellikleri altında, değiştirmek istediğiniz özelliği bulun.

 2. Özellik adının yanındaki alanı seçin. Özellik bağlı olarak (örneğin, varsayılan metni veya giriş maskesi) veri girmek, Oluşturucu düğmesi tıklatarak İfade Oluşturucusu'nu başlatmak veya listeden bir seçenek belirleyin.

  Bir alan özelliğini kullanma hakkında bilgi için özelliği seçin ve ardından F1 tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Metin alanı silme

Bir tablodan Metin alanı silmek için Veri Sayfası veya Tasarım görünümünü kullanabilirsiniz. Ancak, veri içeren bir Metin alanını sildiğinizde, bu verileri kalıcı olarak kaybedersiniz  silme işlemini geri alamazsınız. Bu nedenle, tablo alanlarını veya diğer veritabanı bileşenlerini silmeden önce veritabanınızı yedeklemeniz gerekir.

Veri Sayfası görünümünde Metin alanı silme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Access, tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar.

 4. Metin alanını bulun, başlık satırını (adı) sağ tıklatın ve ardından Sütun Sil'i tıklatın.

Tasarım görünümünde Metin alanı silme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından Tasarım Görünümü seçeneğini belirleyin.

  Access, tabloyu Tasarım görünümünde açar.

 4. Metin alanının yanındaki satır seçiciyi (boş kare) tıklatın ve ardından DELETE tuşuna basın.

  -veya-

  Satır seçiciyi sağ tıklatın ve ardından Satır Sil'i tıklatın.

 5. Silmeyi onaylamak için Evet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Metin alanı özellik başvurusu

Bir tabloya Metin alanı eklemek için Tasarım görünümünü kullanırken, alanın birtakım özelliklerini ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Bu tabloda, Metin alanı özellikleri listelenmekte, her birinin ne işe yaradığı açıklanmakta ve bu ayarlama ve değişikliklerin etkileri anlatılmaktadır.

Özellik

Kullanım

Alan Boyutu

Metin alanlarınızın boyutunu denetler. Geçerli değerler 0 - 255 arasındaki sayılardır. Bu özelliği boş bırakırsanız, alan 256 karakter kabul eder.

Biçim

Görüntü biçimi tanımlamak için özel biçimlendirme karakterleri girersiniz. Burada tanımlanan biçimler veri sayfalarında, formlarda ve raporlarda görünür.

Özel biçimler hakkında daha fazla bilgi için veri tabloları, formlar ve raporlar biçimlendirmemakalesine bakın.

Giriş Maskesi

Kullanıcıların alana nasıl veri girdiğini denetlemeniz gerektiğinde giriş maskesi tanımlarsınız.

Giriş maskeleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için alanı girmek veya belirli bir biçimde değerleri belirlemek için giriş maskesi oluşturmamakalesine bakın.

Resim Yazısı

Metin alanınızın adını belirtir. Bu özellik en çok 2.048 karakter kabul eder. Başlık belirtmezseniz, Access varsayılan alan adını uygular.

Varsayılan Değer

Yeni kayıt oluşturduğunuzda, alanda otomatik olarak görünen değeri belirtir. Örneğin, bir adres tablosunda Şehir alanının varsayılan değerini belirli bir şehre ayarlayabilirsiniz. Kullanıcılar tabloya kayıt eklediğinde, bu değeri kabul edebilir veya başka bir şehrin adını girebilirler. Metin en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir.

Geçerlilik Kuralı

Bütün bir kayda, tek bir alana veya bir denetime girilen verilerle ilgili gereklilikleri belirtir. Kullanıcılar kuralı ihlal eden veri girdiğinde, sonuçta görüntülenecek hata iletisini belirtmek için Geçerlilik Kuralı özelliğini kullanabilirsiniz. İleti en fazla 2.048 karakter uzunluğunda olabilir.

Geçerlilik kuralları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bir alandaki verileri doğrulamak için geçerlilik kuralı oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Geçerlilik Metni

Kullanıcılar bir geçerlilik kuralını ihlal ettiğinde görüntülenecek hata iletisinin metnini belirtir. Metin en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir.

Geçerlilik kuralları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bir alandaki verileri doğrulamak için geçerlilik kuralı oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Gerekli

Bu özellik Evet olarak ayarlandığında, alana veya alanla bağlantılı tüm denetimlere bir değer girmeniz gerekir. Diğer yandan bu değer boş olamaz.

Sıfır Uzunluk İzni

Bu özelliği Evetolarak ayarlandığında, bir alana sıfır uzunluklu dize girebilirsiniz. Sıfır uzunluklu dize olmayan karakterler içeriyor. Bir alan için hiçbir değerin var bildiğiniz göstermek için kullanın. Sıfır uzunluklu dize aralarında hiç boşluk iki çift tırnak işaretleriyle yazarak girin ("").

Dizin

Büyük miktarda veri için çalıştırılan sorguları, sıralama ve gruplama işlemlerini hızlandırmak için dizin kullanırsınız. Ayrıca, kullanıcıların yinelenen değerler girmesini önlemek için de dizin özelliğini kullanabilirsiniz. Seçenekler:

 • Hayır      Dizin kullanımını kapatır (varsayılan).

 • Evet (Yineleme var)     Alanının dizinini çıkarır ve yinelenen değerlere izin verir. Örneğin, yinelenen ad ve soyadları olabilir.

 • Evet (yineleme yok)     Alanın dizinini çıkarır ve yinelenen değerlere izin vermez.

Unicode Sıkıştırma

Access Metin, Not ve Köprü alanlarında veri göstermek için Unicode kullanır. Unicode her karakter için 1 yerine 2 bayt kullandığından daha çok depolama alanı kaplar.

Bu olumsuzluğu dengelemek ve en iyi performansın sağlanmasına yardımcı olmak için Access bu özelliğin varsayılan değerini Metin, Not ve Köprü alanları için Evet olarak ayarlar. Özellik Evet olarak ayarlandığında, ilk baytı 0 olan karakterler, depolanırken sıkıştırılmış ve getirilirken sıkıştırılmamış durumda olur.

IME Modu

Access'in Japonca veya Kore dilindeki sürümlerinde oluşturulan dosyalarla Access'in İngilizce sürümlerini kullanmayı sağlayan bir araç olan Giriş Yöntemi Düzenleyicisi'ni belirtir. Denetim Yok varsayılan değerdir. Bu özelliği kullanma konusunda daha fazla bilgi için F1 tuşuna basın.

IME Tümce Modu

Bir Giriş Yöntemi Düzenleyicisi kullanarak girebileceğiniz veri türünü belirtir. Bu özelliği kullanma konusunda daha fazla bilgi için F1 tuşuna basın.

Akıllı Etiketler

Alan ve alanla bağlantılı denetimler için bir veya daha fazla akıllı etiket belirtirsiniz. Akıllı etiketler, bir alandaki veri türlerini tanıyan ve bu türe göre eylem yapmanıza olanak sağlayan bileşenlerdir. Örneğin, bir E-posta Adresi alanında, bir akıllı etiket yeni bir posta iletisi oluşturabilir veya adresi kişi listesine ekleyebilir.

Kullanılabilir Akıllı Etiketler listesini görmek için Oluşturucu düğmesi tıklatın.

Metin Hizala

Bir Metin alanındaki veriler için hizalamayı belirtir. Seçenekler şunlardır:

 • Genel     Tüm metinleri sola hizalar.

 • Sol     Tüm metinleri sola hizalar.

 • Ortala     Tüm metinleri ortalar.

 • Sağ     Tüm metinleri sağa hizalar.

 • Dağıt     Tüm metinleri, alanın veya metin kutusunun her iki tarafına eşit uzaklıkta olacak şekilde ayarlar.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×