Metin kutusunu özelleştirmenin yolları

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Form şablonuna zengin metin kutusu ekledikten sonra Metin Kutusu Özellikleri iletişim kutusunda özelliklerine ve ayarlarına erişip değiştirerek özelleştirebilirsiniz. İletişim kutusunu açmak için, form şablonunda özelliklerini değiştirmek istediğiniz zengin metin kutusunu çift tıklatın.

Aşağıdaki tablo bir metin kutusunu nasıl özelleştirebileceğinizi açıklar ve kullanabileceğiniz yolların nedenini açıklar. Tablo Metin Kutusu Özellikleri iletişim kutusundaki seçenekler hakkında ayrıntılı olarak yönteme ilişkin bilgi vermese de kullanılabilecek çeşitli seçenekler hakkında fikir verir.

Notlar : 

  • tarayıcıyla uyumlu form şablonu tasarlıyorsanız, Metin Kutusu Özellikleri iletişim kutusundaki bazı özellikler kullanılmayabilir. Örneğin, paragraf kesmeleri desteklenmez.

  • Form şablonunuz bir veritabanı, şema veya varolan başka bir veri kaynağını temel alıyorsa bir denetimin tüm özelliklerini özelleştirmek mümkün olmayabilir. Örneğin, varolan bir veri kaynağından türetilen denetimin boyutunu değiştirebilirsiniz ancak varolan veri kaynağından türetilen alan veya grup adını değiştiremezsiniz.

Sekme

Görev

Ayrıntılar

Veri

İlgili alan adını değiştirme

Yeni, boş bir form şablonu tasarladığınızda, varsayılan alan değiştirebilir veya veri kaynağıyla çalışırken daha kolay bir denetim için bir şey için bir ad gruplandırın. Örneğin, "Satış Temsilcisi" adlı bir alan "alan1" adlı bir alandan çok daha kolay anlaşılır

Not : Alan adının değiştirilmesi metin kutusuyla veri kaynağı arasındaki bağı değiştirmez. Metin kutusunu başka bir alana bağlamanız gerekirse, metin kutusunu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Bağlamayı Değiştir'i tıklatın.

Veri

Veri türünü değiştirme

Yeni boş bir form şablonu tasarlarken, bir denetimin varsayılan veri türünü değiştirebilirsiniz. Metin kutularının varsayılan veri türü Metin (string) veri türüdür ama bunu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Örneğin, kullanıcıların İşlem tutarı metin kutusuna İngiliz sterlini girmelerini istiyorsanız, veri türü olarak Tamsayı seçebilir ve metin kutusuna yazılan değerlerin sterlin (£) para birimi simgesiyle görüntüleneceğini belirtebilirsiniz.

Veri türleri hakkında ek bilgiler

Aşağıdaki tabloda metin kutularında kullanılabilen veri türleri listelenmektedir.

Veri türü

Açıklama

Metin (string)

Ad, adres, telefon numarası, Sosyal Sigorta numarası gibi veriler için kullanın.

Tam Sayı (integer)

1234,12, -1234 veya 1.234 TL gibi pozitif veya negatif tam sayılar için kullanın.

Ondalık (double)

1234,12, -1234,12 veya 1234,12 TL gibi ondalık basamakları olan sayılar için kullanın.

Doğru/Yanlış (boolean)

1 (doğru) veya 0 (yanlış) olması gereken veriler için kullanın.

Köprü (anyURI)

Bir Evrensel Adlandırma Kuralları (UNC) yolu veya Tekdüzen Kaynak Belirleyicisi (URL) gibi köprüler için kullanın.

Tarih (date)

14/3/2007 veya 14 Mart 2007 gibi tarihler için kullanın.

Saat (time)

9:46:55 veya 09:46 gibi saate dayalı değerler için kullanın.

Tarih ve Saat (dateTime)

14/3/2007 11:30 gibi hem tarih hem de saat girişleri için kullanın.

Veri

Varsayılan değer belirtme

Varsayılan metin denetiminin içini bir kullanıcı ilk form açtığında görünmesini isterseniz, bu metnin değer kutusuna yazabilirsiniz. Başka bir alanın değeri veri kaynağında varsayılan değer olarak bir denetim için de tıklayabilirsiniz. Bunlar her zaman veri form (.xml) dosyası olarak kaydedildiğinden, varsayılan değerleri (hangisi daha sonra bu makalede açıklanan) yer tutucu metni farklıdır.

Veri

Hesaplamanın sonuçlarını görüntüleme

Bir denetimde hesaplama sonuçlarını görüntülemek için formülleri ve işlevleri denetimle ilişkilendirmek için değer kutusunun yanındaki Formül Ekle Düğme resmi tıklatabilirsiniz. Örneğin, yinelenen bir tablodaki bir sayı sütununu birlikte bir metin kutusu ile Topla işlevini kullanarak toplayan bir formül oluşturabilirsiniz. Veya kullanıcı form açtığında bu metin kutusuna geçerli tarihi görüntülenmesi için belirli bir metin kutusuyla Bugün işlevinin ilişkilendirebilirsiniz.

Veri

Metin kutusunu gerekli yapma

Kullanıcıların bir denetime veri girmesini hatırlatmak için, Boş olamaz onay kutusunu işaretleyin. Kullanıcılar formu açtığında, kırmızı bir yılsız boş bırakmamaları için denetimde hatırlatıcı olarak görünür. Kullanıcılar denetime değer girene kadar veri gönderemez.

Veri

Veri doğrulama ekleme

Veri doğrulama kuralları denetimin belirtmek için Veri doğrulama ' yı tıklatın. Örneğin, belirli bir biçimde girilmesi parça numaraları gerekirse — üç sayılar, sonra bir tire ve daha sonra iki sayı — kullanıcıların bu düzene uyumlu olmasını sağlamak için veri doğrulamayı kullanabilirsiniz.

Veri

Kurallar uygulama

Kurallar'ı tıklattığınızda, kullanıcılar bir denetimdeki değeri değiştirdiğinde bir veya daha çok eylem yapan bir kural oluşturabilirsiniz; eylemler otomatik olarak gerçekleşir. Örneğin, satın alma siparişi formunda, kullanıcı Miktar kutusuna 10'dan büyük bir değer girdiğinde "Bir kerede 10'dan fazla farklı öğe sipariş edilmesi sevkıyatın gecikmesine neden olabilir." ifadesini içeren bir iletişim kutusunu görüntülemek için kural kullanabilirsiniz. Güncelleştirilmiş verileri dış veri kaynağından otomatik olarak almak için de kural kullanabilirsiniz. Örneğin, stok satın alma formunda bir kural kullanarak, form açıldığında veya kullanıcı bilgi istediğinde bir metin kutusunda gerçek zamanlı stok bilgisini alabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Görünüm

Yer tutucu metni görüntüleme

Metin kutusuna hangi verilerin girileceği konusunda kullanıcılara yol göstermek istediğinizde, Yer Tutucu kutusuna yönerge metnini yazın. Örneğin, kullanıcıya Otelde kalınan gün sayısı metin kutusuna hangi tür veri girileceğini bildirmek için yer tutucu metin kullanılabilir.

Yer tutucu metin, varsayılan değer gibi, kullanıcı formu ilk açtığında metin giriş denetimi içinde görünür. Ancak, yer tutucu metin aşağıdaki üç yönden varsayılan değerlerden farklıdır:

  • Yer tutucu metin hiçbir zaman form (.xml) dosyasına veri olarak kaydedilmez.

  • Denetim içinde normal metin olarak görünen varsayılan değerlerden farklı olarak, yer tutucu metin her zaman soluk renkte görünür.

  • Varsayılan değerlerden farklı olarak, yer tutucu metin tarayıcıyla uyumlu form şablonlarında desteklenmez.

Görünüm

Metin kutusunu salt okunur yapma

Kullanıcıların bir denetimin içeriğini değiştirmesini önlemek için seçin salt okunur onay kutusu. Örneğin, bir formül sonuçlarını görüntülemek için bir metin kutusu kullanıyorsanız, metin kutusuna kullanıcıların sonucun üzerine yazmasını önlemek için salt okunur yapabilirsiniz. Salt okunur metin kutusu ifadesinden görünmez olsa da, kullanıcıların bilgileri metin kutusuna yazarak gelen engellenir.

Görünüm

Yazım denetleyicisi veya Otomatik Tamamlama özelliğini kapatma

Kullanıcıların metin giriş denetiminde yazım denetimi yapmalarını veya söz konusu denetimde önceden yazılmış bir girişi otomatik olarak yeniden kullanmalarını önlemek için, varsayılan olarak işaretlenmiş olan Yazım denetleyicisini etkinleştir ve Otomatik Tamamla'yı Etkinleştir onay kutularını temizleyin. Örneğin, özel adların görüntülendiği metin kutularında yazım denetleyicisini devre dışı bırakabilirsiniz. Otomatik Tamamlama özelliğini de, birçok kişinin paylaştığı formlarda gizlilik nedeniyle devre dışı bırakabilirsiniz.

Görünüm

Kullanıcıların birden çok metin yazmalarına izin verme

Metin kutusunun birden çok satırdan oluşan metinleri görüntülemesini istiyorsanız, Çok satırlı onay kutusunu işaretleyin. O zaman, metin kutusunda paragraf kesmelerine izin verip vermeyeceğinize karar verebilirsiniz.

Görünüm

Paragraf kesmelerini etkinleştirme

Çok satırlı onay kutusunu işaretlediğinizde ve kullanıcıların metin kutusuna paragraflardan oluşan bilgileri yazabilmesini istediğinizde, Paragraf kesmeleri onay kutusunu işaretleyin. Örneğin, kullanıcıların metin kutusuna deneme yazısı niteliğinde soruları yanıtlamasını ve kullanıcıların formu veritabanına hemen gönderebilmesi için verilerin düz metin biçiminde olmasını istiyorsanız, bu kullanışlı olacaktır. tarayıcı uyumlu form şablonunda Çok satırlı onay kutusunu işaretlediğinizde, Paragraf kesmeleri onay kutusunu temizleyemezseniz.

Görünüm

Metin kaydırmayı etkinleştirme

Çok satırlı onay kutusunu işaretlediğinizde, InfoPath, kullanıcı yazdıkça metin bir satırdan ötekine kayması için otomatik olarak Metni kaydırma onay kutusunu işaretler. Metin kaydırma etkinleştirilirse, Kaydırma listesinde kaydıma seçenekleri belirtebilirsiniz. Örneğin, kullanıcılar metin kutusuna varsayılan olarak görüntülenebilecek metinden daha fazlasını girerlerse, metin kutusunda kaydırma çubuklarının gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Kaydırma seçeneklerinin düzgün çalışabilmesi için metin kutunuzun sabit yüksekli ve genişlikte olması gerekir. tarayıcı uyumlu bir form şablonunda Çok satırlı onay kutusu işaretliyse, Metni kaydır onay kutusunu temizleyemez veya kaydırma listesindeki seçenekler belirlenemez.

Görünüm

Karakterleri sınırlama

Bir metin kutusuna karakter sınırı atamak için, Metin kutusunu sınırla onay kutusunu işaretleyin ve ardından izin verilen karakter sayısını girin. Örneğin, insan kaynakları form şablonunda kullanıcıların Çalışan kimliği metin kutusuna beş karakterden fazla yazmalarını engellemek için bu özelliği kullanabilirsiniz. Form şablonunuz bir veritabanıyla veya dış XML Şemaları'yla bağlantılıysa ve söz konusu veri kaynağında karakter uzunluğu gereksinimleri belirtilmişse, form şablonunuza göre formu dolduran kullanıcılar bu sınırları aştığında Microsoft Office InfoPath otomatik olarak bir veri doğrulama hatası görüntüler. Kullanıcı bir denetim için karakter sınırına ulaştıktan sonra, imlecin otomatik olarak formdaki sonraki denetime geçmesi için, Sınıra ulaşıldığında otomatik olarak sonraki denetime taşı onay kutusunu işaretleyin. İmleci otomatik olarak sonraki denetime ilerletme tarayıcı uyumlu form şablonunda desteklenmez.

Görünüm

Koşullu biçimlendirme ekleme

Kullanıcılar forma girdiğiniz değerleri temel alarak görünürlüğü dahil bir denetimin görünümünü değiştirebileceğiniz Koşullu biçimlendirme iletişim kutusunu açmak için Koşullu biçimlendirme ' yi tıklatın. Örneğin, bir satış raporu form şablonunda, koşullu biçimlendirme harcanan bütçelenen tutarı daha büyük olan kullanıcıyı uyarmak için kullanabilirsiniz.

Boyut

Boyut, doldurma ve kenar boşluklarını ayarlama

Bir denetimin boyutlarını, değerleri Yükseklik ve Genişlik kutularına elle girerek değiştirebilirsiniz. Ayrıca bir denetimin hem içinde hem de dışındaki boşluğu, denetimin içeriğini çevreleyen boşluğun miktarı olarak tanımlanan doldurmayı ya da denetimin kenarı ile form şablonunda denetimin etrafında bulunan metin veya denetimler arasındaki boşluğu ifade eden kenar boşluklarını değiştirerek iyileştirebilirsiniz.

Boyut

Metin kutusunu etiketiyle hizalama

Daha iyi etiketi bir denetimle içindeki metni hizalamak için Hizala düğmesini tıklatın. InfoPath gerektiği gibi denetimin yüksekliğini, alt doldurmayı ve alt kenar boşluğu ayarlarını otomatik olarak ayarlanır.

Gelişmiş

Ekran İpucu belirtme

Kullanıcılar işaretçilerini denetimin üzerine taşıdığında görüntülenmek üzere açıklayıcı bir nokta girmek için Ekran İpucu kutusuna istediğiniz metni girin. Ekrandaki metni yapay konuşma ile okuyan veya yenilenebilir Braille ekranı olarak gösteren erişilebilirlik yardımcıları, kullanıcıları için bilgileri yorumlamak için genelde bu Ekran İpuçlarına ihtiyaç duyar.

Gelişmiş

Sekme dizininin düzenini değiştirme

Bir denetimin, form şablonunun genel sekme sıralamasındaki yerini değiştirebilirsiniz. Sekme sırası, kullanıcıların sekme veya üst karakter + SEKME tuşuna basarak form içindeki bir alan veya nesneden diğerine geçmelerine izin veren sıradır. Form şablonundaki tüm denetimlerin varsayılan sekme dizini ayarı 0'dır ancak sekme sırası 1 ile başlar. Diğer bir deyişle kullanıcı SEKME tuşuna bastığında, ilk olarak Sekme dizini kutusunda 1 değeri olan denetime gider. Ardından Sekme dizini kutusunda 2 değeri olan denetime ilerler ve bu şekilde devam eder. Sekme dizini kutusunda 0 değeri olan bir denetime en son sıra gelir. Sekme sıralamasında bazı denetimleri atlamak istiyorsanız bu denetimlerin Sekme dizini kutularındaki değeri -1 olarak değiştirin.

Gelişmiş

Klavye kısayolu atama

Erişim tuşu kutusuna bir harf veya sayı yazarak klavye kısayolu belirtebilirsiniz. Klavye kısayolları, kullanıcıların fareyi hareket ettirmek yerine bir tuş vuruşları bileşimine basarak denetimlere gitmesine olanak tanır. Form şablonunuzda klavye kısayollarını kullanmayı seçerseniz, kullanıcılara kısayolların olduğunu bildirmelisiniz. Örneğin, kullanıcılara Satış Elemanı metin kutusunun bir klavye kısayolu olduğunu bildirmek için metin kutusu etiketinin yanına (ALT+S) yazabilirsiniz.

Gelişmiş

Birleştirme eylemlerini belirtme ve özelleştirme

Birkaç form birleştirilir olduğunda kullanıcıların denetime giriş verilerini nasıl göründüğünü belirtmek için Birleştirme ayarları ' nı tıklatın. Örneğin, belirli bir sözcüğün metin kutusuyla veya ayrı bir metin kutusu öğeleri noktalı metinden önek seçebilirsiniz.

Gelişmiş

Metin kutusu için ViewContext tanımlayıcısı edinme

Kodu denetimi tanımlamak için ViewContext değeri kullanabilirsiniz. ViewContext değeri biliyorsanız, örneğin, size o değer görünümü nesnesinin ExecuteAction yöntemiyle programatik olarak denetimine bağlı XML verilerini düzenleme eylem gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz.

Gelişmiş

Giriş kapsamını belirtme ve özelleştirme

Denetimde kullanılmak istenen kullanıcı girişi türünü belirtmek için Giriş Kapsamı'nı tıklatın. Bu, denetimde el yazısı ve konuşma girişlerinin daha iyi tanınmasına yardımcı olabilir. Örneğin, denetim için IS_URL giriş kapsamını kullandığınızda, InfoPath sözcükler arasındaki boşlukların yok sayılacağını bilir.

Tarayıcı formları

Sunucuya veri göndermek için ayarları özelleştirme

Yalnızca ne zaman bir tarayıcı uyumlu form şablonu tasarlarken Tarayıcı formları sekmesi görüntülenir. Kullanıcıların metin kutusuna verileri değiştirdiğinizde, veri sunucusuna gönderildiğini olup olmadığını denetlemek için verir.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×