Metin kutusu ekleme

Microsoft Office InfoPath form şablonunda, kullanıcılardan bilgi toplamak veya bir veritabanı veya başka bir dış veri kaynağından veri görüntülemek için metin kutusu kullanabilirsiniz.

Bu makalede

Metin kutusu ne zaman kullanılır

Kullanıcı deneyimi

Metin kutusu ekleme

Düzen ipuçları

Metin kutusu ne zaman kullanılır

Şunları yapmak istediğinizde metin kutusu kullanın:

 • Kullanıcıların forma diledikleri miktarda düz metin girebilmelerini sağlama.

 • Formül sonucu veya o günkü tarih gibi bilgileri görüntüleme.

Aşağıdaki örnekte, kullanıcılardan kişi bilgilerini toplamak üzere metin kutuları kullanılmaktadır.

Three text boxes for collecting information

Varsayılan olarak, form şablonunuza metin kutusu eklediğinizde, InfoPath tek satırlı bir metin kutusu ekler. Metin kutusunda onun yerine birden çok satırlı metin görüntülenmesini isterseniz, metin kutusunu ekledikten sonra, paragraf sonlarını veya metin kaydırmayı etkinleştirebilirsiniz. Alternatif olarak, zengin metin kutusu da kullanabilirsiniz.

İlgili denetimler

InfoPath, metin kutularına benzeyen ancak farklı amaçlarla kullanılan denetimler de içerir. Form şablonunuzda bu denetimlerden hangilerinin en iyi çalışacağına karar vermek için aşağıdaki listeye bakın:

Zengin metin kutusu    Normal bir metin kutusu gibi kullanıcıların metni yazmasına, düzenlemesine ve görüntülemesine olanak sağlar. Metin kutusundan farkı, varsayılan olarak birden çok metin satırı görüntüleyebilmesidir. Kullanıcılar zengin metin kutularına kalın veya italik metin, resim ve tablo gibi biçimlendirme öğeleri de ekleyebilirler. Zengin metin kutusundaki biçimlendirilmiş veriler Genişletilebilir Köprü Biçimlendirme Dili (XHTML) olarak depolanır ve bu da, kısa düz metin parçaları bekleyen veri kaynaklarıyla uyumlu olmayabilir.

İfade kutusu    İfade kutusu genellikle salt okur metinleri görüntülemek, formdaki başka bir denetimden alınan değeri görüntülemek veya XML Yolu Dili (XPath) ifadelerine dayalı formül oluşturmak için kullanılır. Metin kutularından farklı olarak, ifade kutusuna veri depolanmaz veya kaydedilmez. Bu nedenle, ifade kutularını sadece içerdiği değeri kaydetmek veya başka bir formülden buna başvuruda bulunmak istemiyorsanız kullanın.

Metin kutularını tek başlarına kullanabileceğiniz gibi, yinelenen tablo, bölüm veya düzenle ilişkili diğer denetimlere de ekleyebilirsiniz. Örneğin, metin kutuları genellikle yinelenen tabloda hücrelerin içinde yer alır.

Sayfanın Başı

Kullanıcı deneyimi

Metin kutusuna veri girmek kolaydır. Kullanıcılar imleci metin kutusunun içine yerleştirir ve gerekli bilgileri yazarlar. Veriler düz metin biçiminde görünür.

İpucu : Kullanıcıların metin kutusundaki metne karakter biçimlendirmesi uygulayabilmesini istiyorsanız, standart metin kutusunun yerine zengin metin kutusu kullanabilirsiniz.

Metin kutuları Microsoft Office sisteminin birkaç bildik özelliğini içerir. Örneğin, kullanıcılar metin kutusunun içinde bir sözcüğü yanlış yazarlarsa, olası bir yazım hatasına işaret eden dalgalı altçizgiyi görürler.

Spelling error in a text box

Yazım denetimcisinin yanı sıra Otomatik Tamamlama özelliği de metin kutularında varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Otomatik Tamamlama özelliği, kullanıcıların forma yazdığı önceki girişleri kaydeder. Kullanıcı metin kutusuna ilk birkaç karakteri yazdığında, InfoPath kullanıcının önceden yazmış olduğu girişler arasından olası eşleşmeleri listeler. Bu, kullanıcıların doldukları formlarda yinelenen veya sık kullanılan ad ve adres gibi verileri girmelerini kolaylaştırır.

Not : InfoPath'te form şablonu tasarlarken, tarayıcıyla uyumlu form şablonu tasarlamayı seçebilirsiniz. Tarayıcı uyumlu bir form şablonu tasarlarken, yazım denetimi gibi bazı özellikler, Web tarayıcısında çalışmadıkları için InfoPath'te kullanılamaz.

Sayfanın Başı

Metin kutusu ekleme

Metin kutusu ekleme yordamı, yeni ve boş bir form şablonu tasarlamanıza veya form şablonunuz için bir veritabanını veya başka bir dış veri kaynağını temel almanıza bağlı olarak biraz değişir.

Aşağıdaki çizimde, metin kutusunun tasarım modu seçildiğinde nasıl görüneceği gösterilmektedir.

Text box selected in design mode

Denetimler ilişkili veya ilişkisiz olabilir. Denetim ilişkili olduğunda, veri kaynağındaki bir alana veya gruba bağlıdır ve denetime girilen veriler temel form (.xml) dosyasına kaydedilir. Denetim ilişkisiz olduğunda, alan veya gruba bağlı değildir ve denetime girilen veriler kaydedilmez. Denetimi seçer veya işaretçinizi denetim üzerinde hareket ettirirseniz, denetimin sağ üst köşesinde metin ve bağlama simgesi görüntülenir. Metin, denetimin veri kaynağında bağlı olduğu grup veya alanı belirtir. Simge, denetimin bu grup veya alana doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını gösterir. Bağlama doğruysa yeşil bir simge belirir. Bağlamada bir yanlışlık varsa, bunun yerine mavi veya kırmızı bir simge görürsünüz.

Form şablonunun veri kaynağı, Veri Kaynağı görev bölmesinde hiyerarşik görünümde gösterilen alanlar ve gruplardan oluşur. Metin kutuları her zaman alanlara bağlı olur. Aşağıdaki örnekte, formdaki Soyadı metin kutusu Veri Kaynağı görev bölmesindeki Soyadı alanına bağlıdır.

relationship between text box on form template and field in data source

Yeni, boş bir form şablonuna metin kutusu ekleme

Yeni, boş bir form şablonu tasarlarken, Denetimler görev bölmesindeki Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu varsayılan olarak seçilidir. Bu, siz form şablonuna denetimleri ekledikçe InfoPath'in veri kaynağında alanları ve grupları otomatik olarak oluşturmasını sağlar. Bu alanlar ve gruplar, Veri Kaynağı görev bölmesinde klasör ve dosya simgeleriyle gösterilir.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, Metin Kutusu'nu tıklatın.

 4. Denetime etiket eklemek için, denetimin yukarısına veya soluna metni yazın ve sonuna iki nokta (:) ekleyin. Örneğin, metin kutusunun bir kullanıcının soyadını toplaması bekleniyorsa, Soyadı: yazabilirsiniz.

Varolan veri kaynağına dayanan bir form şablonuna metin kutusu ekleme

Form şablonunuzun tasarımında varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosyasını, veritabanını veya Web hizmetini temel alırsanız, InfoPath Veri Kaynağı görev bölmesindeki alanları ve grupları varolan bir veri kaynağından türetir. Bu senaryoda, bir alanı Veri Kaynağı görev bölmesinden form şablonuna sürükleyerek veya onun yerine, aşağıdaki yordamda anlatıldığı gibi Denetimler görev bölmesinden bir metin kutusunu ekleyerek metin kutusu ekleyebilirsiniz:

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle'nin altında, Metin Kutusu'nu tıklatın.

 4. Metin Kutusu Bağlama iletişim kutusunda, metin kutusu verilerini saklamak istediğiniz alanı seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 5. InfoPath denetimin etiketi olarak ala veya grubun adını kullanır. Gerekirse etiket metnini değiştirin.

  İpucu : Denetim eklemek için Veri Kaynağı görev bölmesini de kullanabilirsiniz. Veri Kaynağı görev bölmesinde, metin kutusunu bağlamak istediğiniz alanı sağ tıklatın, sonra kısayol menüsünde Metin Kutusu'nu tıklatın.

Sayfanın Başı

Düzen ipuçları

Form şablonunuza metin kutuları eklemeden önce, bunları nasıl düzenlemek istediğinize karar verin. Form şablonunuzda istediğiniz yere sürükleyerek metin kutuları ekleyebilirsiniz, ancak bu şekilde gelişigüzel bir tasarım elde edilir. Form şablonunuzun daha düzenli olmasını istiyorsanız, düzen tablosu ekleyebilir, sonra da etiketleri ve denetimleri tek tek hücrelere yerleştirerek hizalı bir görünüm elde edebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, etiketleri ve denetimleri düzenlemek için dört satırlı, iki sütunlu bir düzen tablosu kullanmaktadır.

Text boxes inside layout table in design mode

Metin kutularını düzenlemek için düzen tablolarını kullanmanın yanı sıra, aşağıdakilerden birini veya birden fazlasını da yapabilirsiniz:

 • Bir kerede birkaç metin kutusunun boyutunu değiştirmek için, boyutu değiştirmek istediğiniz metin kutularını seçin, Biçim menüsünde Özellikler'i tıklatın, Boyut sekmesini tıklatın ve ardından gerekli ayarlamaları yapın.

 • Kullanıcıların yazmalarını istediğiniz metnin kutulara sığması için form şablonunuzdaki metin kutularını yeniden boyutlandırın.

 • Bir kerede birkaç metin kutusunun kenarlığını veya rengini değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz metin kutularını seçin, Biçim menüsünde Kenarlıklar ve Gölgelendirme'yi tıklatın, Kenarlıklar sekmesini tıklatın ve gerekli ayarlamaları yapın.

 • Metin kutusunda görünen metni özelleştirmek için, Biçimlendirme araç çubuğundaki Yazı Tipi ve Yazı Tipi Boyutu kutularını kullanın. Form şablonunuzdaki tüm metin kutularının yazı tipini ve yazı tipi boyutunu bir kerede değiştirmek için, istediğiniz biçimlendirmeyi içeren metin kutusunu seçin ve Biçim menüsünde Yazı Tipini Tüm Metin Kutusu Denetimlerine Uygula'yı tıklatın.

 • Metin kutularınızın içine gerçekten metin yazıldığında nasıl görüneceğini görmek için, Görünüm menüsünde Örnek Veriler'i tıklatın. Bu, kullanıcılar formu doldurduklarında formun nasıl görüneceği konusunda bir fikir edinmenizi sağlar.

 • Metin kutusunun dış çevresindeki boşluğu ayarlamak için kenar boşluklarını kullanın. Metin kutusunun içinde metnin çevresindeki boşluğu ayarlamak için doldurma özelliğini kullanın. Bu iki ayar, Metin Kutusu Özellikleri iletişim kutusundaki Boyut sekmesinde bulunur.

 • Kimi zaman metin kutusunun içindeki metinle metin kutusunun solundaki etiketin hizası biraz bozuk görünebilir. Bunları hızlı bir şekilde yeniden hizalamak için metin kutusunu çift tıklatın, Boyut sekmesinde Hizala'yı tıklatın ve sonra da Uygula düğmesini tıklatın. Etiketle metin kutusu düzen tablosunun farklı hücrelerinde yer alıyorsa, etiketi içeren hücreyi sağ tıklatın, kısayol menüsünde Tablo Özellikleri'ni tıklatın ve sonra da Hücre sekmesindeki Dikey hizalama'nın altında Ortaya'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×