Metin hizalamasını, girintisini ve aralığını değiştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Slaytlarınızdaki metnin daha kolay okunmasını sağlamak için ve paragraflar PowerPoint sununuzda metin satırları arasındaki boşluğu değiştirmek isteyebilirsiniz. Hizalama ve girinti metin satırlarının başında da ayarlayabilirsiniz.

Satır aralığı (tek aralıklı, çift aralıklı, vb.) ve dikey hizalama (üst, alt veya Orta), Giriş sekmesinde, Paragraf grubunda Şerit menüsü düğmelerinden kullanılabilir:

Şeritte satır aralığı menüsü seçenekleri göndermenizi tek aralıklı, çift aralıklı seçin, veya diğer dikey satır aralığı seçenekleri.

Şekil 1: Satır aralığı

Şerit metni Hizala menüsünde metin üstüne veya altına kapsayıcısının için dikey hizalanmış mi, yoksa ortada dikey olarak ortalanmış karar vermenize olanak tanır.

Şekil 2: Dikey hizalama

Kullanılabilir daha ayrıntılı Aralık Seçenekleri Paragraf iletişim kutusunda:

 1. Slayt üzerinde değiştirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Giriş' i tıklatın ve Paragraf grubunda iletişim kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın.

  .

  Paragraf iletişim kutusu görüntülenir:

  PowerPoint'teki paragraf iletişim kutusu

İletişim kutusunda kullanılabilir seçenekler şunlardır:

Hizalama

 • Yatay Hizalama kutusunda, metin yerleşimini değiştirmek için Sol, Ortala, Sağa, iki yana yaslıveya Dağıtılmış' ı seçin. İki yana yaslı sözcükler arasındaki boşluğu ekler, böylece hem sol ve sağ kenar boşluklarına, normal sözcük aralıklarını kullanır paragrafın son satırının dışında metin satırlarının dokunun. İki yana yaslıiçin Dağıtılmış benzer, ancak hem sol ve sağ kenar boşluklarına, eklenen sözcükleri ve gerektiği gibi harfler arasındaki boşluğu ile bile son satırın değmediği.

Girinti

 • Girinti eklemek veya metnin öncesine girinti miktarını değiştirmek için seçin veya önce metin kutusuna bir sayı yazın. Yalnızca ilk satır girintisi veya asılı girinti eklemek için Özel seçenekleri kullanabilirsiniz.

  Girinti inç cinsinden ölçülen ve herhangi bir tamsayı veya 1.2 inç gibi ondalık olabilir.

Boşluk

 • Yukarıya veya aşağıya bir paragraf boşluğu değiştirmek için yazın veya önce veya sonra' ın yanındaki okları tıklatın. Bu numarayı herhangi bir tamsayı veya 6.5 gibi bir ondalık sayı olabilir.

 • Bir paragrafın üzerindeki veya içindeki boşluğu değiştirmek için Satır aralığı seçeneklerini kullanın: tek, 1,5 satırveya çift. Veya tam olarak seçin ve sonra bir nokta değeri (0 ile arasında 1584) değer kutusuna ekleyin. (Daha büyük nokta değer, daha geniş boşluğu.) Veya birden çok seçin ve bir değer en kutusuna ekleyin. (Herhangi bir sayı'dan küçük veya buna eşit 9.99 kullanın: 1 değerini 3 değerini üç aralığı eşit sırada, tek aralık bırakma eşit).

Not: Yer tutucu odasında yetersiz kadar satırlar ekleyerek tutmak isterseniz, otomatik sığdırma satır aralığını ve tüm liste öğelerini yer tutucuda sığdırmak için yazı tipi boyutunu ayarlar. Bu durumda, Otomatik Sığdırma Seçenekleri Otomatik Sığdırma Seçenekleri denetimi denetim görünür. Otomatik Sığdırma devre dışı bırakmak için Otomatik Sığdırma Seçenekleri' ni tıklatın ve sonra Metin Sığdırmayı Durdur Bu yer tutucuyatıklayın.

Diğer yolları girinti ve aralık ile çalışmak, bkz:

Satır aralığı (tek aralıklı, çift aralıklı, vb.) ve dikey hizalama (üst, alt veya Orta), Giriş sekmesinde, Paragraf grubunda Şerit menüsü düğmelerinden kullanılabilir:

Şeritte satır aralığı menüsü seçenekleri göndermenizi tek aralıklı, çift aralıklı seçin, veya diğer dikey satır aralığı seçenekleri.

Şekil 1: Satır aralığı

Şerit metni Hizala menüsünde metin üstüne veya altına kapsayıcısının için dikey hizalanmış mi, yoksa ortada dikey olarak ortalanmış karar vermenize olanak tanır.

Şekil 2: Dikey hizalama

Kullanılabilir daha ayrıntılı Aralık Seçenekleri Paragraf iletişim kutusunda:

 1. Slayt üzerinde değiştirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Giriş' i tıklatın ve Paragraf grubunda iletişim kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın.

  .

  Paragraf iletişim kutusu görüntülenir:

  PowerPoint'teki paragraf iletişim kutusu

İletişim kutusunda kullanılabilir seçenekler şunlardır:

Hizalama

 • Yatay Hizalama kutusunda, metin yerleşimini değiştirmek için Sol, Ortala, Sağa, iki yana yaslıveya Dağıtılmış' ı seçin. İki yana yaslı sözcükler arasındaki boşluğu ekler, böylece hem sol ve sağ kenar boşluklarına, normal sözcük aralıklarını kullanır paragrafın son satırının dışında metin satırlarının dokunun. İki yana yaslıiçin Dağıtılmış benzer, ancak hem sol ve sağ kenar boşluklarına, eklenen sözcükleri ve gerektiği gibi harfler arasındaki boşluğu ile bile son satırın değmediği.

Girinti

 • Girinti eklemek veya metnin öncesine girinti miktarını değiştirmek için seçin veya önce metin kutusuna bir sayı yazın. Yalnızca ilk satır girintisi veya asılı girinti eklemek için Özel seçenekleri kullanabilirsiniz.

  Girinti inç cinsinden ölçülen ve herhangi bir tamsayı veya 1.2 inç gibi ondalık olabilir.

Boşluk

 • Yukarıya veya aşağıya bir paragraf boşluğu değiştirmek için yazın veya önce veya sonra' ın yanındaki okları tıklatın. Bu numarayı herhangi bir tamsayı veya 6.5 gibi bir ondalık sayı olabilir.

 • Bir paragrafın üzerindeki veya içindeki boşluğu değiştirmek için Satır aralığı seçeneklerini kullanın: tek, 1,5 satırveya çift. Veya tam olarak seçin ve sonra bir nokta değeri (0 ile arasında 1584) değer kutusuna ekleyin. (Daha büyük nokta değer, daha geniş boşluğu.) Veya birden çok seçin ve bir değer en kutusuna ekleyin. (Herhangi bir sayı'dan küçük veya buna eşit 9.99 kullanın: 1 değerini 3 değerini üç aralığı eşit sırada, tek aralık bırakma eşit).

Not: Yer tutucu odasında yetersiz kadar satırlar ekleyerek tutmak isterseniz, otomatik sığdırma satır aralığını ve tüm liste öğelerini yer tutucuda sığdırmak için yazı tipi boyutunu ayarlar. Bu durumda, Otomatik Sığdırma Seçenekleri Otomatik Sığdırma Seçenekleri denetimi denetim görünür. Otomatik Sığdırma devre dışı bırakmak için Otomatik Sığdırma Seçenekleri' ni tıklatın ve sonra Metin Sığdırmayı Durdur Bu yer tutucuyatıklayın.

Diğer yolları girinti ve aralık ile çalışmak, bkz:

Satır aralığı (tek aralıklı, çift aralıklı, vb.) ve dikey hizalama (üst, alt veya Orta), Giriş sekmesinde, Paragraf grubunda Şerit menüsü düğmelerinden kullanılabilir:

Şeritte satır aralığı menüsü seçenekleri göndermenizi tek aralıklı, çift aralıklı seçin, veya diğer dikey satır aralığı seçenekleri.

Şekil 1: Satır aralığı

Şerit metni Hizala menüsünde metin üstüne veya altına kapsayıcısının için dikey hizalanmış mi, yoksa ortada dikey olarak ortalanmış karar vermenize olanak tanır.

Şekil 2: Dikey hizalama

Kullanılabilir daha ayrıntılı Aralık Seçenekleri Paragraf iletişim kutusunda:

 1. Slayt üzerinde değiştirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Giriş' i tıklatın ve Paragraf grubunda iletişim kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın.

  Paragraf grubunda, paragraf iletişim kutusunu açmak için sağ alt köşesindeki başlatıcıyı düğmesini tıklatın

  Paragraf iletişim kutusu görüntülenir:

  Paragraf iletişim kutusundaki ayarı yatay hizalama, girinti sol kenar boşluğu ve satır aralığı seçenekleri bulunur.

İletişim kutusunda kullanılabilir seçenekler şunlardır:

Hizalama

 • Yatay Hizalama kutusunda, metin yerleşimini değiştirmek için Sol, Orta, sağveya iki yana yaslıseçin. İki yana yaslı sözcükler arasındaki boşluğu ekler, böylece hem sol ve sağ kenar boşluklarına, normal sözcük aralıklarını kullanır paragrafın son satırının dışında metin satırlarının dokunun.

Girinti

 • Girinti eklemek veya metnin öncesine girinti miktarını değiştirmek için seçin veya önce metin kutusuna bir sayı yazın. Yalnızca ilk satır girintisi veya asılı girinti eklemek için Özel seçenekleri kullanabilirsiniz.

  Girinti inç cinsinden ölçülen ve herhangi bir tamsayı veya 1.2 inç gibi ondalık olabilir.

Boşluk

 • Yukarıya veya aşağıya bir paragraf boşluğu değiştirmek için yazın veya önce veya sonra' ın yanındaki okları tıklatın. Bu numarayı herhangi bir tamsayı veya 6.5 gibi bir ondalık sayı olabilir.

 • Bir paragrafın üzerindeki veya içindeki boşluğu değiştirmek için Satır aralığı seçeneklerini kullanın: tek, 1,5 satırveya çift. Veya birden çok seçin ve bir değer en kutusuna ekleyin. (Herhangi bir sayı'dan küçük veya buna eşit 9.99 kullanın: 3 değerini üç aralığı eşit sırada 1,25 değeri % 25 tek aralık bırakma, birden fazla eşit olur).

Not: Yer tutucu odasında yetersiz kadar satırlar ekleyerek tutmak isterseniz, Otomatik Sığdırma özelliği satır aralığını ve tüm liste öğelerini kullanılabilir alana sığdırmak için yazı tipi boyutunu otomatik olarak ayarlanır.

Slaydınızda bir liste biçimlendirmek için Ekle madde işaretleri veya numaralar metninebakın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×