Masaüstü veritabanında verilere filtre uygulama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Filtre uygulamak için, filtrelemede kullanmak istediğiniz alanı veya denetimi sağ tıklatıp, açılan menünün alt yarısında bir filtre komutu seçin. Filtreniz için temel olarak belirli bir değeri kullanmak isterseniz, bu değeri seçip sağ tıklatın ve ardından bir filtre komutu seçin. Filtre seçenekleri, kullandığınız alanın veri türüne göre değişir. Merhaba dünya değeri seçili bir metin alanı için filtre seçenekleri işte şuna benzer:

Metin filtreleme seçeneklerini gösteren bağlam menüsü

Filtreleri kullanarak bir form, rapor, sorgu veya veri sayfasındaki belirli kayıtları görüntüleyebilir ya da bir rapor, tablo veya sorgudaki yalnızca belirli kayıtları yazdırabilirsiniz. Filtre uyguladığınızda, temeldeki nesnenin tasarımını değiştirmeden görünümdeki verileri sınırlandırma olanağınız vardır.

Bu makalede nasıl uygulanacağını, kaydetme ve Access Masaüstü veritabanında filtreleri kaldırma açıklanmaktadır. Access uygulamasında filtre uygulama hakkında daha fazla bilgi için blog Filtre verilerinizi Access 2013'legönderisine bakın. Access hakkında daha fazla bilgi için uygulamaları genel olarak, Access uygulaması oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Bu makalede

Filtre uygulama hakkında

Farklı filtre uygulama yolları

Verilerinizin Filtreli ve Filtre Uygulanmamış görünümleri arasında geçiş yapma

Filtreyi temizleme

Filtreyi kaydetme ve otomatik olarak uygulama

Filtre uygulama hakkında

Görüntülenen verileri sınırlandırmak temel bir veritabanı görevidir ve bunu yapmanın bir yolu da filtre uygulamaktır. Ancak bazen sorgu daha iyi bir tercih olabilir. Filtre uygulamaya karar verdiğinizde genel filtreler, seçime göre filtre ve forma göre filtre gibi izleyebileceğiniz birkaç farklı yol vardır.

Ne zaman sorgu kullanmalıyım?

Görüntülenen verileri sınırlandırmak istediğinizde bazen, sorgu filtreden daha iyi bir seçenektir. Sorgu oluşturmak biraz zahmetli olabilir: Sorgu tasarımcısını açmanız, tablo eklemeniz vs. işlemler yapmanız gerekir. Ancak işiniz bittiğinde, formlara, raporlara, diğer sorgulara ve veri kaynağı kullanan diğer herhangi bir öğeye veri sağlamak üzere kullanabileceğiniz bir veri kaynağınız olur. Aşağıdaki durumlarda sorgu kullanmayı düşünebilirsiniz:

 • Aynı sınırlı veri kümesini, muhtemelen birden fazla nesne üzerinde tekrar tekrar kullanmayı planlıyorsunuzdur. Bir filtreyi kaydedebilir, kaldırıp yeniden uygulayabilirsiniz; ancak bir filtreyi oluşturduğunuz nesne dışında her nesne üzerinde kullanamazsınız.

 • Aynı anda birçok olasılığı, yani birkaç değişik ölçüt kümesini dahil etmeniz gerekiyordur. Bunu Forma Göre Filtre Uygulama yöntemiyle de yapmak mümkün olmasına karşın, sorguda tüm alternatif ölçüt kümelerinizi, Forma Göre Filtre Uygulamasında olduğu gibi farklı sekmelerde değil de, aynı anda bir arada görebilirsiniz.

Filtreler farklı veri türlerini destekler

Bazıları yalnızca tek bir veri türüne uygulanan, bazıları da birkaç veri türüyle birlikte kullanılan çeşitli filtre türleri vardır. Kullanabileceğiniz filtreler filtre uygulamak istediğiniz alanın türüne ve değerlerine göre değişir. İşte size Tarih/Saat verileri için genel filtreleri gösteren bir resim.

Tarih alanında filtreleme

1. Tarih/Saat verileri için genel filtreler

2. Dönem İçindeki Tüm Tarihler filtresi, yalnızca tarih/saat verileri için kullanılabilir. Tarih değerlerinin gün ve yıl kısmını yok sayar.

Bir filtreyi yeniden kullanma

Bir nesneyi filtre uygulanmış durumdayken kaydederseniz, aynı nesneyi bir sonraki açışınızda filtre orada olur. YüklerkenFiltreUygula özelliğini ayarlayarak, nesne açıldığında filtrenin uygulanıp uygulanmayacağını denetleyebilirsiniz.

Diğer veritabanı nesneleriyle yeniden kullanmak istediğiniz bir filtreyi sorgu olarak kaydedebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Farklı filtre uygulama yolları

Filtre uygulamanın üç temel yolu vardır:

 • Genel filtreler    – Hemen parmaklarınızın ucunda bulunan genel filtreler, filtre uygulanacak verilerden değerleri seçmenize izin verir ve ayrıca bir dizi hazır karşılaştırma filtresi (İçerir gibi) sağlarlar.

 • Seçime göre filtre uygulama    – Yine elinizin altında bulunan bu yöntem, filtre olarak kullanmak istediğiniz değeri gördüğünüz durumlarda çok işe yarar.

 • Forma göre filtre uygulama – Aynı anda bir filtre kümesi uygulamak isterseniz, Forma Göre Filtre Uygulama seçeneği işlem üzerinde biraz daha denetim sahibi olmanızı sağlar.

Genel filtreler

Uygulamanın kendisinde çoğu veri türü için hazır bulunan genel filtreler verilere özgü temel filtre özelliklerini sağlar. Örneğin, Tarih/Saat verilerine filtre uygularken, Önce filtresini kullanarak belirli bir tarihteki veya sonrasındaki tarihleri dışarıda bırakabilirsiniz.

Not:  Genel filtreler aynı anda yalnızca bir alan üzerinde çalışır. Birden fazla alana veya denetime filtre uygulamak için, her birine ayrı ayrı filtre uygulayabilir ya da gelişmiş bir filtre seçeneği kullanabilirsiniz.

Genel filtre kullanmak için    Filtre uygulamak istediğiniz alanın başlığını tıklattığınızda, açılan menünün alt kısmında genel filtreler görünür.

Genel tarih filtreleri
Tarih/Saat verileri için genel filtreler

1. Belirli değerlere filtre uygulamak isterseniz, onay kutusu listesini kullanın. Liste, geçerli durumda alanda depolanan tüm değerleri gösterir.

2. Belirli bir değer aralığına filtre uygulamak için, bir karşılaştırma filtresini tıklatıp gerekli değerleri belirtin.

Genel filtre ile ilgili ipuçları

 • Yalnızca birini veya birkaçını değerleri kullanarak bir değer listesini filtrelemek için Temizle (Tümünü Seç) onay kutusunu işaretleyin ve sonra istediğiniz değerleri seçin.

 • Boş değerler için filtre uygulamak için (kayıtları göster filtrelenmiş alan için hiçbir veri olmadığı), Temizle (Tümünü Seç) onay kutusunu sonra yanındaki onay kutusunu seçin (boş olanlar).

 • Eşleşme oranı daha düşük öğeleri bulmak için genel filtrede joker karakterleri kullanabilirsiniz. Örneğin, yıldız joker karakteri (*) herhangi bir karakter dizesiyle eşleşir. Bu sayede, Ad alanına Eşittir genel filtresini uygularken Miche*l* filtre dizesini kullanarak, Michele adının çeşitli yazım şekillerini eşleştirebilirsiniz.

 • Joker karakteri filtrenize olduğu gibi eklemek için (joker karakter olarak değil), karakteri köşeli ayraçlar içine alabilirsiniz.

Genel filtreleri neden görmüyorum?

Genel filtreler aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:

 • Evet/Hayır, OLE Nesnesi ve Ek alanları için veriye özgü filtreler bulunmamaktadır.

 • Not alanları için değer listesi bulunmamaktadır.

 • Veri Sayfası Görünümü, Form Görünümü, Rapor Görünümü veya Düzen Görünümü dışındaki görünümlerde genel filtreler hiçbir şekilde kullanılamamaktadır.

Seçime göre filtre uygulama

O anda seçili bir değeri temel alarak filtre uygulamak için, şeritte Giriş'i tıklatın ve sonra Sırala ve Filtre Uygula grubunda Seçim'i tıklatın. Açılan listede, kullanabileceğiniz filtre seçenekleri görüntülenir. Genel filtrelerde olduğu gibi, seçime göre filtre uygulama seçenekleri de veri türüne göre değişir. Seçili bir değeri sağ tıklatarak da seçime göre filtre uygulayabilirsiniz.

Seçime Göre Filtre Uygulama menüsü

Forma göre filtre uygulama

Form doldurarak filtre uygulamak için, Giriş sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i ve ardından Forma Göre Filtre Uygula'yı tıklatın. Forma Göre Filtre Uygulamayı kullandığınızda, Access, filtre uygulamakta olduğunuz form gibi boş bir form oluşturur ve istediğiniz kadar alanı doldurmanıza izin verir. İşiniz bittiğinde Access eşleşen kayıtları bulur. Bu yöntem, birkaç alana ait değerleri kullanarak filtre uygulamak istediğinizde kullanışlıdır. Aşağıdaki resimde basit bir Forma Göre Filtre Uygulaması gösterilmektedir:

Forma Göre Filtre Uygula

Not: Forma Göre Filtre Uygulamayı kullanırken, şu alan türlerini kullanarak alan değerleri belirtemezsiniz: çok değerli, Not, Köprü, Evet/Hayır veya OLE Nesnesi.

Veya sekmesi ile alternatif Forma Göre Filtre Uygula değerleri ekleme

Farklı bir filtre uygulamak için kullanmak üzere değer kümesi eklemek için tıklatın veya sekmesi – forma göre filtre altındaki Bu filtre uygulamak için kullanmak üzere yeni bir boş form açar. Bir veya sekme her kullanışınızda başka bir Access oluşturur; her zaman bir tane olduğunu kullanılmayan veya forma göre filtre sekme. Forma göre filtre kullanarak değerlerin çoklu kümelerini sağladığınız, herhangi bir kümesi uyan kayıtları dahil edilir. Başka bir deyişle, daha fazla veya, SEKME tuşuna basarak kullanın, daha fazla veri filtrenizin içerecektir.

Gelişmiş Filtre/Sıralama

Bazen, filtre ölçütlerini kendiniz yazmak için, diğer filtre yöntemlerini kullanarak yapabileceklerinizin ötesine geçen bir filtre uygulamak isteyebilirsiniz. Böyle durumlarda, sorgu tasarlamaya benzer bir filtre tasarımı deneyimi sağlayan Gelişmiş Filtre/Sıralama özelliğini kullanabilirsiniz.

 1. Şu görünümlerden herhangi birinde bir tablo, sorgu, form veya raporu açın: Veri Sayfası, Form, Rapor veya Düzen.

 2. Görünüme zaten filtre uygulanmış olmamasına dikkat edin. Kayıt gezinti çubuğunda, Filtre Yok öğesinin soluk göründüğünü (kullanılamadığını) doğrulayın. Kayıt gezinti çubuğu görünmüyorsa, Data sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubundaki Gelişmiş öğesini tıklatın, sonra Tüm Filtreleri Kaldır öğesini tıklatın. (Tüm Filtreleri Kaldır öğesi soluk görünüyorsa, etkin filtre yoktur.)

 3. Şeritte tıklatın Giriş, ardından içinde Sırala ve Filtre Uygula grubu tıklatın Gelişmiş, tıklayın ve sonra Gelişmiş Filtre/Sıralama.

 4. Filtre uygulamak istediğiniz alanları kılavuza ekleyin.

 5. Her alanın Ölçüt satırında, bir ölçüt belirtin. Ölçüt bir bütün olarak uygulanır ve yalnızca, Ölçüt satırındaki ölçütün tümüne uyan kayıtlar görüntülenir. Tek bir alan için alternatif ölçüt belirtmek üzere ilk ölçütü Ölçüt satırına ve ikinci satırı Veya satırına yazın ve bu şekilde devam edin.

  İpuçları: 

  • Veya satırındaki ölçüt kümesinin tamamı Ölçüt satırındaki ölçüt kümesinin alternatifi olarak uygulanır. Her iki ölçüt kümesi için de uygulanmasını istediğiniz her tür ölçüt, hem Ölçüt satırına hem de Veya satırına girilmelidir. Filtre uygulanan satırları görmek için Filtreyi Değiştir öğesini tıklatın.

  • Genel filtre veya ne aradığınız yakın bir sonuç üreten seçime göre filtre uygulamak için ölçütleri yazmak öğrenmek için iyi bir yolu olur. Filtre görünüme uygulandığında, ardından görüntülemek filtre nesne sekmesi

Filtre belge sekmesinde özel komutlar

İki özel komutlar sizin için kullanılabilir filtre belge sekmesi. Sekmesinde, tasarım kılavuzunun yukarısında, herhangi bir yeri sağ tıklattığınızda Query'den yük ve Sorgu olarak Kaydet komutlarını kısayol menüsünde kullanılabilir.

Özel filtre seçenekleri

Sorgudan Yükle komutu seçilen bir sorgunun tasarımını kılavuza ekler. Bu da sorgu ölçütünü filtre ölçütü olarak kullanmanıza olanak sağlar.

Sorgu Olarak Kaydet komutu ise filtre ayarlarını yeni bir sorgu olarak kaydetmenize olanak sağlar.

Sayfanın Başı

Verilerinizin Filtreli ve Filtre Uygulanmamış görünümleri arasında geçiş yapma

Filtre uygulanmamış veri görünümüne geçmek için, kayıt gezicisi çubuğunda Filtre uygulandı'yı tıklatın.

Kayıt Gezicisi'nde filtre değiştirme

Filtre uygulanmış görünüme geri dönmek için, kayıt gezicisi çubuğunda Filtre uygulanmamış'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Filtreyi temizleme

Bir filtreyi kaldırmak isterseniz, temizleyin. Temizlenen bir filtreyi, Filtre uygulanmamış'ı tıklatarak yeniden uygulayamazsınız; filtreyi yeniden oluşturmanız gerekir. Tek bir alandaki tek bir filtreyi temizleyebilir ya da görünümde bulunan tüm alanlardaki filtrelerin tümünü kaldırabilirsiniz.

 • Tek bir filtreyi temizleme    Filtre uygulanmış öğeyi sağ tıklatın ve alan adı alanından Filtreyi temizle'yi tıklatın.

 • Tüm filtreleri temizleme    Üzerinde Giriş sekmesinde, buna Sırala ve Filtrele grubunda tıklatın Gelişmiş' i ve ardından Tüm filtreleri Temizle'yi.

Sayfanın Başı

Filtreyi kaydetme ve otomatik olarak uygulama

Ne zaman bir tablo, sorgu, form veya raporu kapatın ve filtre yerinde filtredir nesneyle birlikte kaydedilir. Nesneyi bir sonraki açıldığında filtre uygulanmamış veri görüntülenir ancak kaydedilmiş filtre uygulama – yalnızca kayıt gezicisi çubuğunda Filtre uygulanmamış ' ı tıklatarak filtre uygulanmış görünüme geçmek kullanılabilir. Filtre nesnesi açıldığında uygulanacak isterseniz, ayarlama FilterOnLoad özelliğine Evet.

Not: FilterOnLoad özelliği ayarı yalnızca uygulanmış nesneyi yüklendiğinde. Tasarım Görünümü'nde bir nesne için bu özelliği ayarlamak ve sonra başka bir görünüme geçiş ayarın uygulanması için neden olmaz. Değişiklikler için nesneyi kapatıp gerektiğini FilterOnLoad özelliği ayarın etkinleşmesi için.

Filtreyi sorgu olarak kaydetme

Bir filtreyi, diğer nesnelerle yeniden kullanabilmek amacıyla sorgu olarak kaydetmek isterseniz, Gelişmiş Filtre/Sıralama seçeneğini kullanın; bunun için şeritte Giriş'i tıklattıktan sonra Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i ve ardından da Gelişmiş Filtre/Sıralama'yı tıklatın. Filtreyi istediğiniz gibi ayarlayıp, Filtre sekmesinde boş bir noktayı tıklatın ve ardından Sorgu Olarak Kaydet'i tıklatın.

Gelişmiş Filtre/Sıralama için bağlam menüsü

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×