Makroları kullanarak özel menüler ve kısayol menüleri oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Formlar, raporlar veya tek tek denetimleri sağ tıklattığınızda görüntülenen özel kısayol menülerini oluşturmak için Access makrolarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, belirli formlar veya raporlar için şeritte gösterilen özel menüler de oluşturabilirsiniz.

Makro kullanarak bir menü oluşturmak Için üç ana adımı gerçekleştirirsiniz:

 1. Menü komutlarını içeren alt makrolarla bir makro nesnesi oluşturun.

 2. Menünün kendisini oluşturan başka bir makro nesnesi oluşturun.

 3. Menüyü bir denetime, forma, rapora veya veritabanına bağlama.

Aşağıdaki bölümlerde, bu adımları ayrıntılarda bulabilirsiniz.

Not: Access 2007 mi kullanıyorsunuz? Öyleyse, Access 2007 ' de özel kısayol menüleri oluşturmabölümüne atlayın.

İpucu: Access 'te Visual Basic for Applications (VBA) kodu kullanarak özel kısayol menüleri oluşturmayı öğrenmek istiyorsanız, form, form denetimi veya rapor için kısayol menüsü oluşturmamakalesine bakın.

Adım 1: menü komutlarını içeren alt makrolarla makro nesnesi oluşturma

Bu adımda, alt makrolarla birlikte, her bir alt makro kısayol menünüzden ayrı bir komut olacak şekilde bir makro nesnesi oluşturursunuz.

Alt makro nedir?

Makro eylemi içinde bir makro eylemi tanımlamak için bir alt makro kullanabilirsiniz. Makro nesnesi içindeki alt makrolar farklı denetim ve nesne olaylarından ayrı olarak çağırılabilir. Bir makro nesnesindeki tek tek alt makroların benzersiz bir adı vardır ve bir veya daha fazla makro eylemi içerebilir.

 1. Oluştur sekmesinin Makrolar ve Kod grubundaMakro'ya tıklayın.

 2. Özel kısayol menünüzden istediğiniz her komut Için:

  1. Makro tasarımı penceresine bir alt makro makro deyimi ekleyin ve alt makroyu kısayol menüsünde ne görüntülemek istediğinize (örneğin, "Yazdır" veya "Yenile") ad olarak adlandırın.

   İpucu: Bir Access tuşu oluşturmak Için, klavyeyi kullanarak komutu seçin, komut adında (örneğin, "&Refresh") erişim anahtarı olmasını istediğiniz harfin önüne bir ve işareti (&) yazın. Bu mektubun menüde altı çizili olur.

  2. Alt makro Içinde, kısayol menüsündeki komutu tıklattığınızda, uygulamak istediğiniz ilk eylemi seçin.

  3. Bu komutu seçerken yerleştirmek istediğiniz daha fazla eylem varsa, bunları aynı alt makroya ayrı makro eylemleri olarak ekleyin.

 3. Örneğin, Mcrshortcutmenucommands komutlarınıkaydedip makro nesnesini adlandırma.

  Aşağıdaki çizimde, özel menü veya kısayol menüsüne yönelik üç alt makro içeren bir makro nesnesi gösterilmektedir.

  Üç alt makro ifadesi ile Access makro tasarım penceresinin ekran görüntüsü.

Adım 2: menüyü oluşturan ikinci bir makro nesnesi oluşturma

Bu adım yedekli görünebilir, ancak adım 1 ' de oluşturduğunuz makro nesnesinden kısayol menüsünü oluşturmak için, MenüEkle makro eyleminiiçeren ikinci bir makro nesnesi oluşturmanız gerekir. Bu makro, bazen "menü makrosu" olarak adlandırılır.

 1. Oluştur sekmesinin Makrolar ve Kod grubundaMakro'ya tıklayın.

 2. Makro tasarımı penceresinin Yeni Eylem Ekle kutusunda MenüEkleöğesini seçin.

 3. MenüEkle makro eyleminin menü adı bağımsız değişkeni kutusunda, menünün adını yazın (örneğin, "form komutları"). Bu bağımsız değişken gerekli değildir, ancak 3 adımında menüyü bir şerit sekmesine (örneğin, bir formun veya raporun Eklentiler sekmesine) eklemeyi planladığınızda tavsiye edilir. Menü adım 3 ' te kısayol menüsü olarak eklenirse, menü adı bağımsız değişkeni yok sayılır.

 4. Menü makro adı bağımsız değişkeni kutusunda, adım 1 ' de oluşturduğunuz makro nesnesinin adını girin.

 5. Bu ikinci makro nesnesini kaydedin ve adlandırın; Örneğin, Mcraddshortcutmenu.

  Aşağıdaki çizimde, adım 1 ' de tasarladığınız menüyü oluşturan örnek bir menü makro nesnesi gösterilmektedir.

  Bir MenüEkle Makro eylemiyle Access makro nesnesinin ekran görüntüsü.

Adım 3: menüyü bir denetime, forma, rapora veya veritabanına ekleme

Menünün görünmesini istediğiniz yere bağlı olarak, aşağıdaki yordamlardan birini veya daha fazlasını kullanın.

Menüyü form veya raporun Eklentiler sekmesine ekleme

Menünün belirli bir form veya raporun Eklentiler sekmesinde gösterilmesini istiyorsanız bu yordamı kullanın.

 1. Gezinti Bölmesi 'Nde, menünün görünmesini istediğiniz form veya rapora sağ tıklayın ve ardından Tasarım görünümü'ne tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Özellik Sayfası'na tıklayın.

 3. Özellik sayfası görev bölmesinin en üstündeki listeden form veya rapor seçerek nesnenin tamamını seçin.

 4. Özellik sayfasındaki diğer sekmesinde, menü çubuğu özellik kutusunda, adım 2 ' de oluşturduğunuz makro nesnesinin adını yazın (Bu örnekte, "mcrAddShortcutMenu").

 5. Formunuzu veya rapor değişikliklerinizi kaydedin.

  Formu veya raporu bir sonraki açışınızda, şeritte Eklentiler sekmesi görünür . Aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi menüyü görmek için sekmeye tıklayın:

  Access 'te eklentiler şeridinin ekran görüntüsü

  Özel sekmeler ekleme veya varsayılan sekmeleri gizleme gibi şerit özelleştirme teknikleri hakkında daha fazla bilgi Için Access 'te özel şerit oluşturmamakalesine bakın.

Form, rapor veya denetim için kısayol menüsü olarak menüyü ekleme

Belirli bir forma, rapora veya denetime sağ tıkladığınızda menünün görünmesini istiyorsanız bu yordamı kullanın.

 1. Gezinti Bölmesi 'Nde, kısayol menüsünün görünmesini istediğiniz form veya rapora sağ tıklayın ve ardından Tasarım görünümü'ne tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Özellik Sayfası'na tıklayın.

 3. Kısayol menüsünü eklemek istediğiniz denetimi veya nesneyi seçin.

  Nesnenin tamamını seçmek Için, özellik sayfası görev bölmesinin en üstündeki listeden form veya rapor 'ı seçin.

 4. Özellik sayfasındaki diğer sekmesinde, kısayol menü çubuğu özellik kutusunda, adım 2 ' de oluşturduğunuz makro nesnesinin adını yazın (Bu örnekte, "mcrAddShortcutMenu").

 5. Kısayol menü özelliğinin Evet olarak ayarlandığından emin olun .

 6. Formunuzu veya rapor değişikliklerinizi kaydedin.

  Form veya raporu bir sonraki açışınızda forma, rapora veya denetime sağ tıkladığınızda, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kısayol menünüzden ilgili komutlarla birlikte görürsünüz:

  Access formundaki kısayol menüsünün ekran görüntüsü

Menüyü genel kısayol menüsü olarak ekleme

Bu yordam, geçerli veritabanındaki tüm varsayılan kısayol menülerini değiştirir. Belirli formlara, raporlara veya denetimlere eklediğiniz özel kısayol menüleri etkilenmez.

 1. Dosya > Seçenekler'e tıklayın.

 2. Access Seçenekleri iletişim kutusunda Geçerli Veritabanı'na tıklayın.

 3. Şerit ve araç çubuğu seçenekleri'nin altında, kısayol menü çubuğunda , adım 2 ' de oluşturduğunuz makronun adını (Bu örnekte, "mcrAddShortcutMenu") yazın.

 4. Access Seçenekleri iletişim kutusunda değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam 'ı tıklatın.

 5. Değişikliklerin etkinleşmesi için veritabanınızı kapatıp yeniden açın.

Özel kısayol menüleri, bağlı oldukları nesneler için varsayılan kısayol menülerini değiştirir. Bu menülerde kullanılacak belirli Access komutlarını korumak istiyorsanız, komutlarıçalıştır eylemini kullanarak komutları istediğiniz menülerin makro nesnelerine ekleyin.

Bir denetime eklenmiş özel bir kısayol menüsü, veritabanında tanımlanan diğer özel kısayol menülerinin yerini alır. Forma veya rapora eklenmiş özel bir kısayol menüsü, özel genel kısayol menüsünün yerini alır.

Form veya rapor veya veritabanı için bir menü makrosu belirttiğinizde, Access, form, rapor veya veritabanı açıldığında bu menü makrosunu çalıştırır. Form, rapor veya veritabanı açıkken, menü makrosunu veya komutlarını tanımlayan makro nesnesini değiştirdiğinizde, değişiklikleri görmek için formu, raporu veya veritabanını kapatmanız ve yeniden açmanız gerekir.

Kısayol menü listesinde alt menü oluşturmak Için, aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi yalnızca alt menü komutlarını içeren ayrı bir makro nesnesi oluşturmak için 1.

İki alt makroyla Access 'teki makronun ekran görüntüsü

Ardından, daha üst düzey menü nesnesinin komutlarını tanımlamak için 1. MenüEkle makro eylemini kullanarak alt menüyü üst düzey makro nesnesine öğe olarak ekleyin. Aşağıdaki çizimde, alt menü içeren bir menünün makro nesnesi gösterilmektedir. Bu örnekteki üçüncü alt makro nesnesi, dışarı aktar.. . alt menüsünü (Mcrshortcutsubmenucommands) oluşturur.

Dört alt makro içeren bir Access makrosunun ekran görüntüsü

Aşağıdaki çizimde, tamamlanan kısayol menüsünün alt menüsü gösterilir:

Alt menü içeren bir kısayol menüsünün ekran görüntüsü

Her menü düzeyi için makro nesnelerinde MenüEkle makro eylemlerini kullanarak birden çok alt menü oluşturabilirsiniz. Her MenüEkle eyleminin menü adı bağımsız değişkeni için bir değer belirttiğinizden emin olun, aksi halde alt menü daha üst düzey menüde boş bir satır olarak görünür.

Eğer/then/else bloklarını kullanan makro ifadesi koşulları yalnızca üst düzey menü makro nesnesinde desteklenir. Başka bir deyişle, belirli bir menünün veya kısayol menüsünün görüntülenip görüntülenmediğini, ancak yalnızca en üstteki menülerde görüntülemek için, bir menü makro nesnesinde koşul ifadesi kullanabilirsiniz. Menülerde komutları veya alt menüleri görüntülemek veya gizlemek için koşul ifadeleri kullanamazsınız. Ayrıca, özel bir kısayol menüsünü veya genel kısayol menüsünü gizlemek veya göstermek için koşul ifadesi de kullanabilirsiniz.

Isteğe bağlı olarak, adım 2 ' de oluşturduğunuz menü makrosu bir makro nesnesinin parçası olabilir. Örneğin, farklı nesneler veya denetimler için birkaç kısayol menüleriniz varsa, gerekli tüm menü makrolarını içeren tek bir makro nesnesi oluşturabilirsiniz. Her alt makro için benzersiz bir adınız olduğundan emin olun. Adım 3 ' te, makroya başvurmak için aşağıdaki gösterimi kullanın: Makronesneadı. alt makroadı. Örneğin, Mcraddshortcutmenus. AddMenu2.

Sayfanın Başı

Access 2007 'de özel kısayol menüleri oluşturma

Access 2007 ' de, Access 2007 kullanıyorsanız, makro tasarımı penceresi Access ' de farklıdır.

Bu adımda, her biri kısayol menüsünde ayrı bir komut olacak bir makro grubu oluşturursunuz.

Makro grubu nedir?

Makro grubu, iki veya daha fazla bağımsız makro içeren tek bir makro nesnesidir. Tek tek makrolar, makro adları sütunundaki her makro için bir ad yazılarak tanımlanır. Aşağıdaki çizimde, Macro3 bir makro grubudur. Notfoundmsg ve dökümtür ileti , Grup içindeki tek tek makrolardır; her makro iki makro eylemden oluşur.

Makro grubu örneği

Not: Makro adı sütunu varsayılan olarak gizlidir. Makro adı sütununu görüntülemek Için, Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda makro adları'nı tıklatın.

 1. Oluştur sekmesinin Diğer grubunda Makro'ya tıklayın. Bu komutu kullanamıyorsanız, Modül veya Sınıf Modülü düğmesinin altındaki oka tıklayın ve sonra da Makro'ya tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda makro adları 'nı tıklatarak makro adı sütununu görüntüleyin.

 3. Özel kısayol menünüzden istediğiniz her komut Için:

  • Makro adı sütununda, kısayol menüsünde görüntülemek istediğiniz metni girin (örneğin, "raporu yazdır" veya "Kaydet").

   1. Not: Komutu seçmek amacıyla bir Access tuşu oluşturmak Için, komut adında erişim anahtarı olmasını istediğiniz harfin önüne bir ve işareti (&) yazın (örneğin, "&Save"). Bu mektubun menüde altı çizili olur.

  • Eylem sütununda, kısayol menüsündeki komutu tıklattığınızda, uygulamak istediğiniz ilk eylemi seçin.

  • Bu komutu seçtiğinizde yerleştirmek istediğiniz daha fazla eylem varsa, bunları sonraki satırlara ekleyin. İzleyen her eylem Için makro adı hücresini boş bırakın.

   1. Not: İki menü komutu arasında çizgi oluşturmak Için, uygun menü komutları arasındaki makro adı sütununa kısa çizgi (-) koyun.

 4. Örneğin, Mcrshortcutmenucommands komutlarınıkaydedin ve adlandırın.

Aşağıdaki çizimde, özel menü veya kısayol menüsü için örnek bir makro grubu gösterilmektedir.

Tasarım görünümünde menü makrosu grubu

Bu adım yedekli görünebilir, ancak adım 1 ' de oluşturduğunuz makro grubundan kısayol menüsünü oluşturmak için, MenüEkle makro eylemini içeren ikinci bir makro oluşturmanız gerekir. Bu makro bazen "menü makrosu" olarak adlandırılır.

 1. Oluştur sekmesinin Diğer grubunda Makro'ya tıklayın. Bu komutu kullanamıyorsanız, Modül veya Sınıf Modülü düğmesinin altındaki oka tıklayın ve sonra da Makro'ya tıklayın.

 2. Makronun ilk satırında, eylem listesinde MenüEkle 'yi seçin.

 3. Eylem bağımsız değişkenlerialtında, menü adı kutusuna menünün adını yazın (örneğin, "rapor komutları"). Bu bağımsız değişken gerekli değildir, ancak 3 adımında menüyü bir şerit sekmesine (örneğin, bir formun veya raporun Eklentiler sekmesine) eklemeyi planladığınızda tavsiye edilir. Menü adım 3 ' te kısayol menüsü olarak eklenirse, menü adı bağımsız değişkeni yok sayılır.

 4. Menü makro adı kutusunda, adım 1 ' de oluşturduğunuz makronun adını girin.

 5. Örneğin, Mcraddshortcutmenugibi, makroyu kaydedin ve adlandırın.

Aşağıdaki çizimde, adım 1 ' de tasarladığınız menüyü oluşturan örnek bir menü makrosu gösterilmektedir.

Tasarım görünümünde menü makrosu

Menünün görünmesini istediğiniz yere bağlı olarak, aşağıdaki yordamlardan birini veya daha fazlasını kullanın.

 • Menüyü form veya raporun Eklentiler sekmesine ekleme

  Aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi menünün, belirli bir form veya raporun Eklentiler sekmesinde gösterilmesini istiyorsanız bu yordamı kullanın:

  Özel bir menü içeren Eklentiler sekmesi

  1. Gezinti Bölmesi 'Nde, menünün görünmesini istediğiniz form veya rapora sağ tıklayın ve ardından Tasarım görünümü'ne tıklayın.

  2. Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Özellik Sayfası'na tıklayın.

  3. Özellik sayfası görev bölmesinin en üstündeki listeden form veya rapor seçerek nesnenin tamamını seçin.

  4. Özellik sayfasındaki diğer sekmesinde, kısayol menüsü özellik kutusuna adım 2 ' de oluşturduğunuz makronun adını yazın (Bu örnekte, "mcrAddShortcutMenu").

   Formu veya raporu bir sonraki açışınızda, şeritte Eklentiler sekmesi görünür . Menüyü görmek için sekmesini tıklatın.

   Özel sekmeler ekleme veya varsayılan sekmeleri gizleme gibi şerit özelleştirme teknikleri hakkında daha fazla bilgi Için Access 'te özel şerit oluşturmamakalesine bakın.

   Şerit, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin bir bileşenidir.

 • Form, rapor veya denetim için kısayol menüsü olarak menüyü ekleme

  Aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi, belirli bir form, rapor veya denetime sağ tıkladığınızda menünün görünmesini istiyorsanız bu yordamı kullanın:

  Basit kısayol menüsü

  1. Gezinti Bölmesi 'Nde, kısayol menüsünün görünmesini istediğiniz form veya rapora sağ tıklayın ve ardından Tasarım görünümü'ne tıklayın.

  2. Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Özellik Sayfası'na tıklayın.

  3. Kısayol menüsünü eklemek istediğiniz denetimi veya nesneyi seçin.

   Not: Nesnenin tamamını seçmek Için, özellik sayfası görev bölmesinin en üstündeki listeden form veya rapor 'ı seçin.

  4. Özellik sayfasındaki diğer sekmesinde, kısayol menü çubuğu özellik kutusunda, adım 2 ' de oluşturduğunuz makronun adını yazın (Bu örnekte, "mcrAddShortcutMenu").

 • Menüyü genel kısayol menüsü olarak ekleme

  Bu yordam, geçerli veritabanındaki tüm varsayılan kısayol menülerini değiştirir. Belirli formlara, raporlara veya denetimlere eklediğiniz özel kısayol menüleri etkilenmez.

  1. Microsoft Office düğmesi 'ne ve ardından Access Seçenekleri'ne tıklayın.

  2. Access Seçenekleri iletişim kutusunda Geçerli Veritabanı'na tıklayın.

  3. Şerit ve araç çubuğu seçenekleri'nin altında, kısayol menü çubuğunda , adım 2 ' de oluşturduğunuz makronun adını (Bu örnekte, "mcrAddShortcutMenu") yazın.

 • Özel kısayol menüleri, bağlı oldukları nesneler için varsayılan kısayol menülerini değiştirir. Bu menülerde kullanılacak belirli Access komutlarını korumak istiyorsanız, komutlarıçalıştır eylemini kullanarak, komutları istediğiniz menülerin makro gruplarına ekleyin.

 • Bir denetime eklenmiş özel bir kısayol menüsü, veritabanında tanımlanan diğer özel kısayol menülerinin yerini alır. Forma veya rapora eklenmiş özel bir kısayol menüsü, özel genel kısayol menüsünün yerini alır.

 • Form veya rapor veya veritabanı için bir menü makrosu belirttiğinizde, Access, form, rapor veya veritabanı açıldığında bu menü makrosunu çalıştırır. Form, rapor veya veritabanı açıkken, menü makrosunda veya komutlarını tanımlayan makro grubunda değişiklikler yaparsanız, değişiklikleri görmek için formu, raporu veya veritabanını kapatmanız ve yeniden açmanız gerekir.

 • alt menü oluşturmak Için, adım 1 ' i uygulayarak yalnızca alt menü komutlarını içeren ayrı bir makro grubu oluşturun. Ardından, daha üst düzey menünün komutlarını tanımlamak için 1. MenüEkle makro eylemini kullanarak alt menüyü üst düzey makro grubundaki bir öğe olarak ekleyin. Aşağıdaki çizimde, alt menü içeren bir menünün makro grubu gösterilir ve ardından ortaya çıkan kısayol menüsü gösterilir. Makro grubundaki üçüncü satır dışarı aktar.. . alt menüsünü (mcralt menüsü) oluşturur.

  Alt menüsü olan bir kısayol menüsü

  Her menü düzeyi için makro gruplarındaki MenüEkle eylemlerini kullanarak birden çok alt menü oluşturabilirsiniz. Her MenüEkle eyleminin menü adı bağımsız değişkeni için bir değer belirttiğinizden emin olun, aksi halde alt menü daha üst düzey menüde boş bir satır olarak görünür.

 • Makro koşulları yalnızca üst düzey menü makrolarından desteklenir. Başka bir deyişle, belirli bir menünün veya kısayol menüsünün görüntülenip görüntülenmediğini, ancak yalnızca en üstteki menülerde görüntülemek için menü makroundaki bir koşulu kullanabilirsiniz. Menülerde komutları veya alt menüleri görüntülemek veya gizlemek için koşullar kullanamazsınız. Ayrıca bir koşulu, özel bir kısayol menüsünü veya genel kısayol menüsünü gizlemek veya göstermek için de kullanabilirsiniz.

 • Isteğe bağlı olarak, adım 2 ' de oluşturduğunuz menü makrosu bir makro grubunun parçası olabilir. Örneğin, farklı nesneler veya denetimler için birkaç kısayol menüleriniz varsa, gerekli tüm menü makrolarını içeren tek bir makro nesnesi oluşturabilirsiniz. Makro adı sütununu görüntüleyip her makro için benzersiz bir ad yazın. Adım 3 ' te aşağıdaki gösterimi kullanarak makroya bakın: makrogrupadı. makroadı. Örneğin, Mcraddshortcutmenus. AddMenu2.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×