Makro oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Belirli bir dizi eylemi gerçekleştirmek için makro oluşturabilirsiniz ve ilişkili dizi eylemi gerçekleştirmek için makro grubu oluşturabilirsiniz.

Microsoft Office Access 2007 uygulamasında, makrolar makro nesnelerine (bazen bağımsız makrolar denir) eklenebilir veya formların, raporların veya denetimlerin olay özelliklerine katıştırılabilir. Katıştırılan makrolar, katıştırıldıkları nesne veya denetimin parçası haline gelirler. Makro nesneleri Gezinti Bölmesi'nde, Makrolar altında görünür; katıştırılmış makrolar görünmez.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Makro Oluşturucusu hakkında bilgi alma

Bağımsız makro oluşturma

Makro grubu oluşturma

Katıştırılmış makro oluşturma

Makro düzenleme

Makro eylemlerini denetlemek için koşullar kullanma

Makro eylemleri hakkında bilgi alma

Makro Oluşturucusu hakkında bilgi alma

Makro oluşturmak ve değiştirmek için Makro Oluşturucusu'nu kullanırsınız. Makro Oluşturucusu'nu açmak için:

 • Oluştur sekmesinde, diğer grubunda, makroyutıklatın. Bu komutu kullanılamıyorsa, Modül veya Sınıf modülü düğmesinin altındaki oku ve sonra makroyutıklatın. Düğme görüntüsü

  Makro Oluşturucusu görüntülenir.

Makro Oluşturucusu

Makro Oluşturucusu penceresinde, makro çalıştırıldığında gerçekleştirilmesini istediğiniz eylemlerin listesini oluşturursunuz. Makro Oluşturucusu'nu ilk açtığınızda Eylem sütunu, Bağımsız Değişkenler sütunu ve Açıklama sütunu görüntülenir.

Eylem Değişkenleri altında, her makro eylemi için (gerekliyse), sol tarafta bağımsız değişken girebilir ve bunları düzenleyebilirsiniz. Sağ tarafta, her eylem veya bağımsız değişkenin kısa açıklamasını veren bir açıklama kutusu görüntülenir. Kutudaki açıklamayı okumak için eylemi veya eylem bağımsız değişkenini tıklatın.

Makro oluşturmak, sınamak ve çalıştırmak için Makro Oluşturucusu'nun Tasarım sekmesindeki komutları kullanırsınız.

Aşağıdaki tabloda Tasarım sekmesinde kullanılabilen komutlar açıklanmıştır.

Grup

Komut

Açıklaması

Araçlar

Çalıştır

Makroda listelenen eylemleri gerçekleştirir.

Tek Adım

Tek Adım modunu etkinleştirir. Makroyu bu modda çalıştırdığınızda her eylem tek tek gerçekleştirilir. Her eylem tamamlandıktan sonra Makro Tek Adım iletişim kutusu görüntülenir. Sonraki eyleme geçmek için iletişim kutusundaki Adımla düğmesini tıklatın. Bu ve diğer çalışan makroları durdurmak için Tüm Makroları Durdur komutunu tıklatın. Tek adım modundan çıkmak ve durdurmadan geri kalan eylemleri gerçekleştirmek için Devam'ı tıklatın.

Oluşturucu

ifade içerebilen bir eylem bağımsız değişkeni girdiğinizde bu düğme etkinleştirilir. İfadeyi oluşturmak için kullanabileceğiniz, İfade Oluşturucusu iletişim kutusunu açmak için Oluşturucu'yu tıklatın.

Satırlar

Satır Ekle

Seçilen satır veya satırların üzerine bir veya daha çok boş eylem satırı ekler.

Satır Sil

Seçilen eylem satırını veya satırlarını siler.

Göster/Gizle

Tüm Eylemleri Göster

Eylem açılan listesinde daha çok veya daha az makro eylemi görüntüler.

 • Daha uzun bir makro eylemleri listesi görüntülemek için Tüm Eylemleri Göster komutunu tıklatın. Daha uzun makro eylemleri listesi kullanılabildiğinde, Tüm Eylemleri Göster düğmesi seçili olarak belirir. Bu daha uzun makro eylemleri listesinden bir makro eylemi seçerseniz, eylemi çalıştırmadan önce veritabanına açık güven durumu vermeniz gerekebilir.

 • Daha uzun makro eylemleri listesinden, yalnızca güvenilmeyen bir veritabanında kullanılabilen makro eylemlerini görüntüleyen daha kısa bir listeye geçmek için, Tüm Eylemleri Göster düğmesinin seçili olmamasına dikkat edin.

  İpucu: Tüm Eylemleri Göster düğmesi seçiliyse, seçimi kaldırmak için Tüm Eylemleri Göster düğmesini tıklatın. Tüm Eylemleri Göster düğmesi seçili değilken, daha kısa olan güvenilir makro eylemleri listesi kullanılabilir.

Makro Adları

Makro Adı sütununu gösterir veya gizler. Makro adları, makro gruplarında ayrı makroların birbirinden ayırt edilmesi için gereklidir, onun dışında makro adları isteğe bağlıdır. Daha fazla bilgi için, Makro grubu oluşturma başlıklı bölüme bakın.

Koşullar

Koşul sütununu gösterir veya gizler. Bir eylemin gerçekleştirilme zamanını denetleyen ifadeler girmek için bu sütunu kullanırsınız.

Bağımsız değişkenler

Bağımsız Değişkenler sütununu gösterir veya gizler. Bu sütun her makro eylemi için bağımsız değişkenleri görüntüler ve makronuza göz atmayı kolaylaştırır. Bağımsız Değişkenler sütunu görüntülenmiyorsa, her eylemi tıklatıp, Eylem Değişkenleri altındaki bağımsız değişkenleri okumanız gerekir. Bağımsız Değişkenler sütununa bağımsız değişken giremezsiniz.

İpucu: Makro Oluşturucusu'nu Access 2010'da bile oluşturma, değiştirme ve Access makrolarını paylaşma kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Sayfanın Başı

Bağımsız makro oluşturma

 1. Oluştur sekmesinde, diğer grubunda, makroyutıklatın. Bu komutu kullanılamıyorsa, Modül veya Sınıf modülü düğmesinin altındaki oku ve sonra makroyutıklatın. Düğme görüntüsü

  Makro Oluşturucusu görüntülenir.

 2. Makroya eylem ekleme:

  • Makro Oluşturucusu'nda, Eylem sütunundaki birinci boş hücreyi tıklatın.

  • Kullanmak istediğiniz eylemi yazın veya kullanılabilir eylemlerin listesini görüntülemek için oku tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz eylemi seçin.

   makro eylemi seçme

  • Eylem Değişkenleri'nin altında (Makro Oluşturucusu'nun alt bölümünde), gerekiyorsa eylem için bağımsız değişkenleri belirtin.

   Eylem değişkenleri girme

   Not: 

   • Eylem Değişkenleri bölmesine bağımsız değişkenler yazdıkça, bunlar eylem listesinde Bağımsız Değişkenler sütununda görüntülenir. Bununla birlikte, Bağımsız Değişkenler sütunu yalnızca görüntüleme amaçlıdır; bu sütuna bağımsız değişken giremezsiniz.

   • Her bağımsız değişkenin kısa bir açıklamasını görmek için, Eylem Değişkenleri bölmesinde bağımsız değişken kutusunu tıklatın ve ardından yanındaki kutudaki açıklamayı okuyun.

    İpuçları

    • Bir veritabanı nesnesi adı başlayan ayarıdır bir eylem bağımsız değişkeni için nesneyi Gezinti Bölmesi'nden eylemin Nesne adı bağımsız değişken kutusuna sürükleyerek bağımsız değişkeni ayarlayabilirsiniz.

    • Bir veritabanı nesnesini Gezinti Bölmesi'nden Makro Oluşturucusu'ndaki boş bir satıra sürükleyerek de eylem oluşturabilirsiniz. Makro Oluşturucusu'na bir tablo, sorgu, form, rapor veya modül sürüklerseniz, Access, tablo, sorgu, form veya raporu açan bir eylem ekler. Makro Oluşturucusu'na bir makro sürüklerseniz, Access, makroyu çalıştıran bir eylem ekler.

  • İsterseniz, Açıklama sütununa eylem için bir açıklama yazın.

 3. Makroya başka eylemler de eklemek için, başka bir eylem satırına geçin ve 2. adımı yineleyin.

Makroyu çalıştırdığınızda, Access eylemleri listelediğiniz sırayla yürütür.

Sayfanın Başı

Makro grubu oluşturma

Birkaç ilgili makroyu tek bir makro nesnesi içinde gruplandırmak isterseniz, bir makro grubu oluşturabilirsiniz.

 1. Oluştur sekmesinde, diğer grubunda, makroyutıklatın. Bu komutu kullanılamıyorsa, Modül veya Sınıf modülü düğmesinin altındaki oku ve sonra makroyutıklatın. Düğme görüntüsü

  Makro Oluşturucusu görüntülenir.

 2. Zaten seçili değilse Tasarım sekmesinde Göster/Gizle grubunda, Makro adları Düğme görüntüsü tıklatın.

  Makro Oluşturucusu'nda Makro Adı sütunu görüntülenir.

  Not: Makro gruplarında, makro adları ayrı makroların birbirinden ayırt edilmesi için gereklidir. Makro adı, makronun birinci eylemiyle aynı satırda görüntülenir. Makro adı sütunu, makroda bulunan sonraki eylemler için boş bırakılır. Sonraki makro adıyla karşılaşıldığında makro sona erer.

 3. Makro Adı sütununa, makro grubundaki ilk makro için bir ad yazın.

 4. Birinci makronun gerçekleştirmesini istediğiniz eylemleri ekleyin:

  • Eylem sütununda, eylem listesini görüntülemek için oku tıklatın.

  • Kullanmak istediğiniz eylemi tıklatın.

  • Eylem Değişkenleri altında, gerekiyorsa eylem için bağımsız değişkenleri belirtin.

   Her bağımsız değişkenin kısa bir açıklamasını görmek için, bağımsız değişken kutusunu tıklatın ve ardından, bağımsız değişkenin sağ tarafındaki açıklamayı okuyun.

   İpuçları

   • Ayarı veritabanı nesnesi adı olan bir eylem bağımsız değişkeni için, nesneyi Gezinti Bölmesi'nden eylemin Nesne Adı bağımsız değişken kutusuna sürükleyerek bağımsız değişkeni ayarlayabilirsiniz.

   • Bir veritabanı nesnesini Gezinti Bölmesi'nden Makro Oluşturucusu'ndaki boş bir satıra sürükleyerek de eylem oluşturabilirsiniz. Makro Oluşturucusu'na bir tablo, sorgu, form, rapor veya modül sürüklerseniz, Access, tablo, sorgu, form veya raporu açan bir eylem ekler. Makro Oluşturucusu'na bir makro sürüklerseniz, Access, makroyu çalıştıran bir eylem ekler.

  • İsteğe bağlı olarak, eylem için bir açıklama yazın.

 5. Sonraki boş satıra gidin ve ardından Makro Adı sütununa sonraki makro için bir ad yazın.

 6. Makronun gerçekleştirmesini istediğiniz eylemleri ekleyin.

 7. Makro grubundaki her makro için 5. ve 6. adımları yineleyin.

Aşağıdaki resimde küçük bir makro grubu görülmektedir. Makro grubu, adları Makro Adı sütununda görüntülenen iki makro içerir. Her makro iki eylem içerir.

makro grubu örneği

Not: 

 • Makro grubunu kaydettiğinizde, belirttiğiniz ad, tüm makrolar grubunuzun adıdır. Yukarıdaki örnekte, makro grubunun adı Makro3'tür. Bu ad, Gezinti Bölmesi'ndeki Makrolar altında görüntülenir. Bir makro grubundaki bağımsız makroya başvurmak için, bu söz dizimini kullanın:

  makrogrupadı.makroadı

  Örneğin, yukarıdaki resimde, Makro3.FoundMsg makro grubundaki ikinci makroya başvuruda bulunmaktadır.

 • Makro grubu Düğme görüntüsü Tasarım sekmesindeki Araçlar grubunda Çalıştır' ı tıklatarak yaparak veya Gezinti Bölmesi'nde çift çalıştırırsanız, Access ikinci ulaştığında durdurma grubunda, yalnızca ilk makro yürütür. Makro adı.

Sayfanın Başı

Katıştırılmış makro oluşturma

Katıştırılmış makrolar, formların, raporların veya denetimlerin olay özelliklerinde depolanmaları nedeniyle bağımsız makrolardan farklıdır. Bunlar Gezinti Bölmesi'nde Makrolar'ın altında nesneler olarak görüntülenmez. Bu, bir form veya rapor için makrolar içeren ayrı makro nesnelerini izlemeniz gerekmediğinden, veritabanınızın daha kolay yönetilmesini sağlayabilir. Ayrıca, kopyaladığınız, aldığınız veya verdiğiniz zaman katıştırılmış makrolar form veya rapora eklenir.

Örneğin, bir raporun veri yokken görüntülenmesini engellemek isterseniz, raporun Veri Yokken olay özelliğine bir makro katıştırabilirsiniz. İleti görüntülemek için İletiKutusu eylemini kullanabilir ve ardından, boş sayfa görüntülemek yerine raporu iptal etmek için OlayıİptalEt eylemini kullanabilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, form veya rapor, makro içeren ve Düğme görüntüsü Tasarım görünümüveya Düzen görünümü Düğme görüntüsü i sağ tıklatın.

 2. Özellik sayfası görünmüyorsa, görüntülenmesi için F4 tuşuna basın.

 3. Makroyu katıştırmak istediğiniz olay özelliğini içeren denetimi veya bölümü tıklatın. Ayrıca, özellik sayfasının en başındaki Seçim Türü'nün altındaki açılır listeyi kullanarak denetimi veya bölümü de (ya da form veya raporun tamamını) seçebilirsiniz.

 4. Özellik sayfasında Olay sekmesini tıklatın.

 5. Makroyu katıştırmak istediğiniz olay özelliğini tıklatın ve Oluşturucu düğmesi düğmesini tıklatın.

 6. Oluşturucu Seç iletişim kutusunda, Makro Oluşturucusu seçeneğini tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 7. Makro Oluşturucusu'nda, Eylem sütununun birinci satırını tıklatın.

 8. Eylem açılan listesinde, istediğiniz eylemi tıklatın.

 9. Eylem Değişkenleri altında gerekli bağımsız değişkenleri girin.

 10. Başka bir eylem eklemek isterseniz, Eylem sütununun sonraki satırını tıklatın ve ardından 8. ve 9. adımları yineleyin.

 11. Makronuz tamamlanınca Kaydet'i ve sonra Kapat'ı tıklatın.

Makro, olay özelliğinin her tetiklenişinde çalıştırılır.

Not: Access, makro grup katıştırılmış makro olarak oluşturmanıza olanak verir. Olayı harekete Bununla birlikte, yalnızca ilk makro grubunda çalışır. Sonraki makro grubunda dikkate alınmaz.

Sayfanın Başı

Makro düzenleme

 • Eylem satırı eklemek için     Üst kısmına yeni eylem satırını eklemek istediğiniz eylem satırını sağ tıklatın ve ardından Satır Ekle'yi Düğme resmi tıklatın.

 • Eylem satırını silmek için     Silmek istediğiniz eylem satırını sağ tıklatın ve ardından Satır Sil'i Düğme görüntüsü tıklatın.

 • Eylem satırını taşımak için     Eylemin solundaki satır başlığını tıklatarak eylem satırını seçin ve ardından yeni konuma sürükleyin.

Birden fazla satır eklemek, silmek veya taşımak için, önce satır grubunu seçip ardından istediğiniz eylemi gerçekleştirebilirsiniz. Bir satır grubunu seçmek için, seçmek istediğiniz ilk satırın başlığını tıklatın, ÜSTKRKT tuşunu basılı tutarak, seçmek istediğiniz son satırın başlığını tıklatın. (Satır başlığı, her eylem satırının solunda bulunan gölgeli kutudur.)

Birden fazla satır seçmek için alternatif bir yöntem de imleci ilk satırın başlığı üzerine getirip tıklattıktan sonra işaretçiyi yukarı veya aşağı doğru sürükleyerek diğer satırları seçmektir.

Not: Satırları tıklatıp sürükleyerek seçerken, seçeceğiniz ilk satırın zaten seçili olmaması gerekir. Seçiliyse, Access bu satırı yeni bir konuma sürüklemek istediğinizi kabul eder.

Sayfanın Başı

Makro eylemlerini denetlemek için koşullar kullanma

Bir koşul Doğru/Yanlış veya Evet/Hayır olarak değerlendirilen herhangi bir ifade kullanabilirsiniz. Koşul Doğru (veya Evet) değerlendirilirse, makro eylemi yürütülür.

Bir makro eylemi için koşul girmek için, önce Makro Oluşturucusu'nda Koşul sütununu görüntülemeniz gerekir:

 • Tasarım sekmesinde, Göster/Gizle grubunda KoşullarDüğme görüntüsü tıklatın.

Koşul sütununa bir ifade yazın. İfadenin başına eşittir işareti (=) koymayın. Bir koşulu aynı anda birden fazla eylem için geçerli kılmak için, izleyen her satıra ... yazın. Örneğin:

Birden fazla makro eylemi için geçerli olan koşul

İpucu: Access'in bir eylemi geçici olarak yoksayması için, koşul olarak Yanlış girin. Siz makrodaki sorunları ararken eylemi geçici olarak yoksaymak işinizi kolaylaştırabilir.

Makro koşulu örnekleri

Bu ifadeyi kullanın

Aşağıdaki koşullarda eylemi gerçekleştirmek için

[Şehir]="Paris"

Paris, makronun çalıştırıldığı formdaki alanda bulunan Şehir değeriyse.

DCount("[SiparişNo]", "Siparişler")>35

Siparişler tablosunun SiparişNo alanında 35'ten fazla giriş varsa.

DCount("*", "Sipariş Ayrıntıları", "[SiparişNo]=Formlar![Siparişler]![SiparişNo]")>3

Sipariş Ayrıntıları tablosunun SiparişNo alanında, Siparişler formu SiparişNo alanıyla eşleşen üçten fazla giriş varsa.

[SevkTarihi] Between #2-Şub-2007# And #2-Mar-2007#

Makronun çalıştırıldığı formdaki SevkTarihi değeri, 2-Şub-2007'den daha önce ve 2-Mar-2007'den daha sonra değilse.

Formlar![Ürünler]![StokBirimSayısı]<5

Ürünler formundaki StokBirimSayısı alanının değeri 5'ten az ise.

IsNull([Ad])

Makronun çalıştırıldığı formdaki ad değeri Is Null (değeri yok). Bu ifade [eşdeğerFirstNameise] olduğu Null.

[Ülke]="TR" And Formlar![Satış Toplamları]![ToplamSiparişler]>100

Makronun çalıştırıldığı form üzerindeki Ülke alanı değeri TR ise ve SatışToplamları formu üzerindeki ToplamSiparişler alanının değeri 100'den büyükse.

[Ülke] In ("Fransa", "İtalya", "İspanya") And Len([PostaKodu])<>5

Makronun çalıştırıldığı form üzerindeki Ülke alanı değeri Fransa, İtalya veya İspanya ise ve posta kodu 5 karakterden uzun değilse.

MsgBox("Değişiklikleri onaylıyor musunuz?",1)=1

İletiKutusu işlevinin Değişiklikleri onaylıyor musunuz? iletisini görüntülediği kutuda Tamam'ı tıklatın. İletişim kutusunda İptal'i tıklatırsanız, Access eylemi yoksayar.

[GeçiciDeğişken]![Değişkenim]=43

Geçici benimDeðiþkenim değerini (kullanılarak oluşturulan Geçicideğişkenbelirle makro eylemi) 43'e eşittir.

[MakroHatası]<>0

MakroHatası nesnenin sayı özelliğinin değeri 0'sa, makroyu bir hata oluştu anlamına gelen eşit değil. Bu koşul ile birlikte kullanılabilir Makrohatasınıtemizle ve bir hata oluştuğunda ne olacağını denetlemek için HataDurumunda makro eylemleri.

İfadeler hakkında daha fazla bilgi için, İfade oluşturma makalesine bakın.

Sayfanın Başı

Makro eylemleri hakkında bilgi alma

Makro Oluşturucusu'nda çalışırken, bir eylem veya bağımsız değişkeni tıklatıp, Makro Oluşturucusu penceresinin sağ alt köşesindeki kutuda bulunan açıklamasını okuyarak, onun hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, her makro eylemiyle ilişkili bir Yardım konusu vardır. Bir eylem hakkında daha fazla bilgi almak için, eylem listesinden eylemi seçin ve ardından F1 tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×