Mac için Word’de metni veya biçimlendirmeyi bulma ve değiştirme

Özel karakterler (uzun tireler vb.) ve belge öğeleri (sayfa sonları vb.) dahil olmak üzere metinleri arayabilir ve değiştirebilirsiniz. Ayrıca, özel biçimleri (karakter ve paragraf biçimleri vb.), stilleri ve vurgulamaları arayabilir ve metni değiştirmeden biçimi değiştirebilirsiniz. Metin araması yaptığınızda, Word belgedeki tüm eşleşmeleri vurgular. Ayrıca metinleri bulmak ve değiştirmek için joker karakterleri de kullanabilirsiniz.

Belgenin sağ üst köşesindeki arama kutusuna Belgede aramak üzere metin girin , bulmak istediğiniz sözcüğü veya tümceciği yazın; Word belgenin tamamında bu sözcük veya tümceciği tüm geçtiği yerlerde vurgular.

Bulunan metin değiştirmek için:

 1. Büyütece tıklayın, sonra da Değiştir’e tıklayın.

  Arama kutusunda Değiştir seçeneği vurgulanmış

 2. Şununla Değiştir kutusuna, diğerinin yerine geçecek yeni metni yazın.

 3. Tümü Değiştir veya Değiştir’e tıklayın.

  İpuçları: 

  • Temel Bul ve Değiştir bölmesini CONTROL + H klavye kısayoluyla da açabilirsiniz.

  • Metin değiştirirken, Tümünü Değiştir yerine Değiştir’e tıklamak daha uygun olur. Bu sayede değiştirmeden önce her öğeyi gözden geçirebilirsiniz.

Biçim menüsünü kullanarak, kalın ve vurgu gibi özel biçimlendirmeye sahip metinleri bulabilirsiniz.

 1. Görünüm > Gezinti Bölmesi’ne tıklayın.

  Görünüm sekmesinde Gezinti Bölmesi işaretli

 2. Gezinti Bölmesi’ndeki büyütece tıklayın.

 3. Ayarlar düğmesine tıklayın, sonra da Gelişmiş Bul ve Değiştir’e tıklayın.

  Bul ve Değiştir kutusunda, Gelişmiş Bul ve Değiştir vurgulanmış

  Notlar: 

  • Tüm seçeneklerin gösterilmesi için Bul ve Değiştir iletişim kutusunun altındaki oka tıklayın.

  • Biçim açılan menüsünün nasıl açılacağını gösterir

 4. Biçim menüsünde istediğiniz seçeneğe tıklayın.

  Biçimlendirme seçeneklerini gösterir

  İkinci bir iletişim kutusu açılırsa istediğiniz seçenekleri belirtin ve ardından Tamam’a tıklayın.

 5. Bul ve Değiştir iletişim kutusunda, Sonrakini Bul veya Tümünü Bul seçeneklerinden birine tıklayın.

Biçim menüsünü kullanarak, kalın ve vurgu gibi özel biçimlendirmeye sahip metinleri bulabilir ve değiştirebilirsiniz.

 1. Görünüm > Gezinti Bölmesi’ne tıklayın.

  Görünüm sekmesinde Gezinti Bölmesi işaretli

 2. Gezinti Bölmesi’ndeki büyütece tıklayın.

 3. Ayarlar düğmesine tıklayın, sonra da Gelişmiş Bul ve Değiştir’e tıklayın.

  Bul ve Değiştir kutusunda, Gelişmiş Bul ve Değiştir vurgulanmış

 4. İletişim kutusunun en üstündeki Değiştir’e tıklayın.

  Notlar: 

  • Tüm seçeneklerin gösterilmesi için Bul ve Değiştir iletişim kutusunun altındaki oka tıklayın.

  • Biçim açılan menüsünün nasıl açılacağını gösterir

 5. Aranan kutusuna, bulmak istediğiniz metni yazın.

 6. Biçim menüsünde, bulmak istediğiniz biçimlendirmeyi seçin.

  Biçimlendirme seçeneklerini gösterir

  İkinci bir iletişim kutusu açılırsa istediğiniz seçenekleri belirtin ve ardından Tamam’a tıklayın.

 7. Şununla değiştir’in yanındaki kutuya tıklayın.

 8. Biçim menüsünde, yeni biçimi seçin. İkinci bir iletişim kutusu görüntülenirse, istediğiniz biçimleri seçin ve Tamam’a tıklayın.

 9. Değiştir, Tümünü Değiştir veya Sonrakini Bul seçeneklerinden birine tıklayın.

 1. Görünüm > Gezinti Bölmesi’ne tıklayın.

 2. Gezinti Bölmesi’ndeki büyütece tıklayın.

 3. Ayarlar düğmesine tıklayın, sonra da Gelişmiş Bul ve Değiştir’e tıklayın.

  Bul ve Değiştir kutusunda, Gelişmiş Bul ve Değiştir vurgulanmış

  Notlar: 

  • Tüm seçeneklerin gösterilmesi için Bul ve Değiştir iletişim kutusunun altındaki oka tıklayın.

  • Biçim açılan menüsünün nasıl açılacağını gösterir

 4. Özel menüsünde, bulmak istediğiniz özel karaktere tıklayın.

  Özel karakterleri bulma

 5. Sonrakini Bul'a tıklayın.

 1. Görünüm > Gezinti Bölmesi’ne tıklayın.

  Görünüm sekmesinde Gezinti Bölmesi işaretli

 2. Gezinti Bölmesi’ndeki büyütece tıklayın.

 3. Ayarlar düğmesine tıklayın, sonra da Gelişmiş Bul ve Değiştir’e tıklayın.

  Bul ve Değiştir kutusunda, Gelişmiş Bul ve Değiştir vurgulanmış

  Notlar: 

  • Tüm seçeneklerin gösterilmesi için Bul ve Değiştir iletişim kutusunun altındaki oka tıklayın.

  • Biçim açılan menüsünün nasıl açılacağını gösterir

 4. Bul ve Değiştir iletişim kutusunun en üstünde, Değiştir’e ve sonra Aranan kutusuna tıklayın, ancak buraya herhangi bir şey yazmayın. Daha sonra özel bir karakter seçtiğinizde Word, karakter kodunu kutuya sizin yerinize otomatik olarak ekler.

  Not: Tüm seçeneklerin gösterilmesi için Bul ve Değiştir iletişim kutusunun altındaki oka tıklayın.
  Biçim açılan menüsünün nasıl açılacağını gösterir

 5. Özel menüsünde, bulmak istediğiniz özel karaktere tıklayın.

 6. Şununla değiştir kutusuna tıklayın.

 7. Özel menüsünde, yerine kullanmak istediğiniz özel karaktere tıklayın.

 8. Değiştir'e veya Sonrakini Bul’a tıklayın.

 1. Görünüm > Gezinti Bölmesi’ne tıklayın.

  Görünüm sekmesinde Gezinti Bölmesi işaretli

 2. Gezinti Bölmesi’ndeki büyütece tıklayın.

 3. Ayarlar düğmesine tıklayın, sonra da Gelişmiş Bul ve Değiştir’e tıklayın.

  Bul ve Değiştir kutusunda, Gelişmiş Bul ve Değiştir vurgulanmış

 4. Joker karakter kullan onay kutusunu seçin.

  Joker karakter kullan onay kutusunu görmüyorsanız, Diğer seçenekler için aşağı ok simgesine tıklayın.

 5. Özel menüsüne tıklayın, bir joker karaktere tıklayın ve sonra Aranan kutusuna ek metni yazın.

  Bul ve Değiştir iletişim kutusunda joker karakterleri kullanma

 6. Sonrakini Bul'a tıklayın.

  İpuçları: 

  • Devam eden bir aramayı iptal etmek için COMMAND + NOKTA tuşlarına basın.

  • Özel açılır menüsünden bir öğe seçmek yerine, joker karakteri doğrudan Aranan kutusuna da girebilirsiniz.

  • Joker karakter olarak tanımlanmış bir karakteri aramak için, karakterin önüne bir ters eğik çizgi (\) koyun. Örneğin, soru işaretini aramak için \? yazın.

  • Joker karakterleri ve metni gruplandırmak ve değerlendirme sırasını belirtmek için ayraç kullanabilirsiniz. Örneğin, "önizleme" ve "önemseme" sözcüklerini bulmak için <(ön)*(me)> araması yapın.

  • Bir ifadeyi arayabilir ve arama dizesini yeniden düzenlenmiş ifadeyle değiştirmek için \n joker karakterini kullanabilirsiniz. Örneğin, Aranan kutusuna (Koç) (Zeynep) yazın ve Yeni değer kutusuna \2 \1 girin. Word, "Koç Zeynep"i bulur ve "Zeynep Koç" ile değiştirir.

 7. Bulunan metin değiştirmek için:

  1. Değiştir sekmesine tıklayın ve sonra da Yeni değer kutusuna tıklayın.

  2. Özel’e tıklayın ve sonra Yeni değer kutusuna ek metni yazın.

  3. Tümünü Değiştir, Değiştir veya Sonrakini Bul’a tıklayın.

   İpucu: Metni değiştirirken, Tümünü Değiştir yerine Değiştir’e tıklamak daha uygun olur. Bu şekilde, doğru olduğundan emin olmak için her değişikliği onaylayabilirsiniz.

Aşağıdaki joker karakterlerden herhangi birini kullanarak bir arama tanımlayabilirsiniz.

Bulunan

Kullanılan

Örneğin

Tek bir karakter

?

s?t girişi "süt" ve "set" sözcüklerini bulur.

Herhangi bir karakter dizesi

*

t*k girişi "tek" ve "tarak" sözcüklerini bulur.

Belirtilen karakterlerden biri

[ ]

t[ae]n "tan" ve "ten" sözcüklerini bulur.

Bu aralıktaki herhangi bir karakter

[-]

[s-y]eni girişi "seni", "teni" ve "yeni" sözcüklerini bulur.

Aralıklar artan düzende olmalıdır.

Köşeli ayracın içinde bulunanlar dışındaki herhangi bir karakter

[!]

s[!a]na girişi "sena" ve "sina" sözcüklerini bulur ancak "sana" sözcüğünü bulmaz.

Köşeli ayracın içindeki aralıkta bulunanlar dışında herhangi bir karakter

[!x-z]

t[!a-m]p girişi "top" ve "tüp" sözcüklerini bulur ancak "tıp" veya "tip" sözcüğünü bulmaz.

Aralıklar artan düzende olmalıdır.

Karakterin veya ifadenin tam olarak n kez yinelendiği yerler

{ n}

bel{2}i girişi "belli" sözcüğünü bulur ancak "beli" sözcüğünü bulmaz.

Karakterin veya ifadenin en az n kez yinelendiği yerler

{ n,}

bel{1,} girişi "beli" ve "belli" sözcüklerini bulur.

Karakterin veya ifadenin yinelenme aralığı

{ n, n}

10{1,3} girişi "10", "100" ve "1000" rakamlarını bulur.

Karakterin veya ifadenin bir veya birden çok kez yinelenmesi

@

ka@n girişi "kan" ve "kaan" sözcüklerini bulur.

Sözcüğün başı

<

<(mat) girişi "matematik" ve "matkap" sözcüklerini bulur ancak "şamata" sözcüğünü bulamaz.

Sözcüğün sonu

>

(in)> girişi "in" ve "derin" sözcüklerini bulur ancak "incelik" sözcüğünü bulamaz.

 1. Arama alanına Word'e Arama Alanı , bulmak istediğiniz sözcük veya tümceciği yazın.

  Word sözcük veya tümceciğin belgedeki tüm örneklerini vurgular.

 2. Bulunan metin değiştirmek için:

  1. Büyüteç açılır menüsünde, Değiştir’e tıklayın.

   Arama açılan menüsü

   İsterseniz, COMMAND COMMAND +SHIFT + H klavye kısayolunu kullanın.

  2. Şununla Değiştir kutusuna, diğerinin yerine geçecek yeni metni yazın.

  3. Tümünü Değiştir, Değiştir veya Bul’a tıklayın.

  İpuçları: 

  • Metin değiştirirken, Tümünü Değiştir yerine Değiştir’e tıklamak daha uygun olur. Böylece, doğru olduğundan emin olmak için her bir değişikliği onaylayabilirsiniz.

  • Devam eden bir aramayı iptal etmek için COMMAND + NOKTA tuşlarına basın.

 1. Düzen menüsünde, Bul seçeneğine gidin ve Gelişmiş Bul ve Değiştir’e tıklayın.

 2. Biçim açılan menüsünde, bulmak istediğiniz biçimlere tıklayın.

  Biçim açılır menüsünü göremiyorsanız, Ok düğmesi öğesine tıklayın.

 3. İkinci bir iletişim kutusu görüntülenirse, istediğiniz biçimleri seçin ve Tamam’a tıklayın.

 4. Sonrakini Bul’a tıklayın.

  İpuçları: 

  • Önceki bir aramayı seçmek için, Önceki arama düğmesi öğesine tıklayın.

  • Devam eden bir aramayı iptal etmek için COMMAND + NOKTA tuşlarına basın.

 5. Bulunan metin değiştirmek için:

  1. Değiştir sekmesinde, Şununla değiştir’in yanındaki kutuya tıklayın.

  2. Biçim açılan menüsünde, değiştirmek istediğiniz biçimlere tıklayın.

  3. İkinci bir iletişim kutusu görüntülenirse, istediğiniz biçimleri seçin ve Tamam’a tıklayın.

  4. Tümünü Değiştir, Değiştir veya Bul’a tıklayın.

   İpucu: Metin değiştirirken, Tümünü Değiştir yerine Değiştir’e tıklamak daha uygun olur. Böylece, doğru olduğundan emin olmak için her bir değişikliği onaylayabilirsiniz.

 1. Standart araç çubuğunda, Kenar çubuğunu göster veya gizle  Kenar Çubuğu Düğmesi ’ye tıklayın.

 2. Kenar çubuğunda, Bul ve Değiştir'e Bul ve Değiştir düğmesi tıklayın.

 3. Arama seçenekleri açılan menüsünde Arama Seçenekleri düğmesi , Gelişmiş Bul ve Değiştir’e tıklayın.

 4. Özel açılan menüsünde, istediğiniz özel karaktere tıklayın.

  Özel açılır menüsünü göremiyorsanız, Ok düğmesi öğesine tıklayın.

 5. Sonrakini Bul’a tıklayın.

  İpuçları: 

  • Önceki bir aramayı seçmek için, Önceki arama düğmesi öğesine tıklayın.

  • Devam eden bir aramayı iptal etmek için COMMAND + NOKTA tuşlarına basın.

 6. Bulunan işaretleri ve karakterleri değiştirmek için, Tümünü Değiştir, Değiştir veya Bul'a tıklayın.

  İpucu: Metin değiştirirken, Tümünü Değiştir yerine Değiştir’e tıklamak daha uygun olur. Böylece, doğru olduğundan emin olmak için her bir değişikliği onaylayabilirsiniz.

 1. Düzen menüsünde, Bul seçeneğine gidin ve Gelişmiş Bul ve Değiştir’e tıklayın.

 2. Joker karakter kullan onay kutusunu seçin

  Joker karakter kullan onay kutusunu görmüyorsanız, Ok düğmesi ögesine tıklayın.

 3. Özel açılır menüsünde bir joker karaktere tıklayın ve sonra Aranan kutusuna ek metni yazın.

 4. Sonrakini Bul'u tıklatın.

  İpuçları: 

  • Devam eden bir aramayı iptal etmek için COMMAND + NOKTA tuşlarına basın.

  • Özel açılır menüsünden bir öğe seçmek yerine, joker karakteri doğrudan Aranan kutusuna da girebilirsiniz.

  • Joker karakter olarak tanımlanmış bir karakteri aramak için, karakterin önüne bir ters eğik çizgi (\) koyun. Örneğin, soru işaretini aramak için \? yazın.

  • Joker karakterleri ve metni gruplandırmak ve değerlendirme sırasını belirtmek için ayraç kullanabilirsiniz. Örneğin, "önizleme" ve "önemseme" sözcüklerini bulmak için <(ön)*(me)> araması yapın.

  • Bir ifadeyi arayabilir ve arama dizesini yeniden düzenlenmiş ifadeyle değiştirmek için \n joker karakterini kullanabilirsiniz. Örneğin, Aranan kutusuna (Koç) (Zeynep) yazın ve Yeni değer kutusuna \2 \1 girin. Word, "Koç Zeynep"i bulur ve "Zeynep Koç" ile değiştirir.

 5. Bulunan metin değiştirmek için:

  1. Değiştir sekmesine tıklayın ve sonra da Yeni değer kutusuna tıklayın.

  2. Özel’e tıklayın ve sonra Yeni değer kutusuna ek metni yazın.

  3. Tümünü Değiştir, Değiştir veya Bul’a tıklayın.

   İpucu: Metin değiştirirken, Tümünü Değiştir yerine Değiştir’e tıklamak daha uygun olur. Böylece, doğru olduğundan emin olmak için her bir değişikliği onaylayabilirsiniz.

Aşağıdaki joker karakterlerden herhangi birini kullanarak bir arama tanımlayabilirsiniz.

Bulunan

Kullanılan

Örneğin

Tek bir karakter

?

s?t girişi "süt" ve "set" sözcüklerini bulur.

Herhangi bir karakter dizesi

*

t*k girişi "tek" ve "tarak" sözcüklerini bulur.

Belirtilen karakterlerden biri

[ ]

t[ae]n "tan" ve "ten" sözcüklerini bulur.

Bu aralıktaki herhangi bir karakter

[-]

[s-y]eni girişi "seni", "teni" ve "yeni" sözcüklerini bulur.

Aralıklar artan düzende olmalıdır.

Köşeli ayracın içinde bulunanlar dışındaki herhangi bir karakter

[!]

s[!a]na girişi "sena" ve "sina" sözcüklerini bulur ancak "sana" sözcüğünü bulmaz.

Köşeli ayracın içindeki aralıkta bulunanlar dışında herhangi bir karakter

[!x-z]

t[!a-m]p girişi "top" ve "tüp" sözcüklerini bulur ancak "tıp" veya "tip" sözcüğünü bulmaz.

Aralıklar artan düzende olmalıdır.

Karakterin veya ifadenin tam olarak n kez yinelendiği yerler

{ n}

bel{2}i girişi "belli" sözcüğünü bulur ancak "beli" sözcüğünü bulmaz.

Karakterin veya ifadenin en az n kez yinelendiği yerler

{ n,}

bel{1,} girişi "beli" ve "belli" sözcüklerini bulur.

Karakterin veya ifadenin yinelenme aralığı

{ n, n}

10{1,3} girişi "10", "100" ve "1000" rakamlarını bulur.

Karakterin veya ifadenin bir veya birden çok kez yinelenmesi

@

ka@n girişi "kan" ve "kaan" sözcüklerini bulur.

Sözcüğün başı

<

<(mat) girişi "matematik" ve "matkap" sözcüklerini bulur ancak "şamata" sözcüğünü bulamaz.

Sözcüğün sonu

>

(in)> girişi "in" ve "derin" sözcüklerini bulur ancak "incelik" sözcüğünü bulamaz.

Ayrıca bkz.

Windows için Word'de metinleri ve diğer verileri bulma ve değiştirme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×