Mac için Word'de üst bilgi ve alt bilgileri ekleme veya düzenleme

Üst bilgiler ve alt bilgiler bir belgedeki her sayfanın üst ve alt kenar boşluklarında yer alan alanlardır. Üst bilgileri ve alt bilgileri ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Üst bilgi veya alt bilgi ekleme

 1. Ekle'ye tıklayın ve sonra Üst bilgi veya Alt bilgi'ye tıklayın.

  Ekle sekmesinde Üst Bilgi ve Alt Bilgi vurgulanmıştır

 2. Kullanmak istediğiniz düzene tıklayın. Word birçok yerleşik düzenle birlikte gelir, dolayısıyla bunların tümünü görmek için listeyi kaydırmanız gerekebilir.

  Alt Bilgi galerisi

  Notlar: 

  • Üst bilgi ve alt bilgi alanı Üst Bilgi veya Alt Bilgi etiketiyle ve belgenizin üst kısmına veya alt kısmına doğru bir çizgiyle işaretlenir. Üst bilgi veya alt bilgi alanı açıkken belgenizin gövdesini düzenleyemezsiniz.

  • Belgenin üst bilgi alanı gösterilir

 3. Üst bilgi ve alt bilgilerin çoğu bazı yer tutucu metinler içerir. Yer tutucu metnin üzerine kendi metninizi yazın.

 4. Bitirdiğinizde, Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları sekmesinde Üst Bilgi ve Alt Bilgiyi Kapat'a tıklayın.

  Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesinde Üst Bilgi ve Alt Bilgiyi Kapat seçeneği vurgulanmıştır

Üst bilgi veya alt bilgiyi düzenleme

 1. Üst bilgi veya alt bilgi alanının (sayfanın en üstüne veya en altına yakın) içine çift tıklayarak Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesini açın.

  Belgenin üst bilgi alanı gösterilir

 2. Değiştirmek istediğiniz metni seçin ve onun yerine yeni üst bilginizi veya alt bilginizi yazın.

 3. İşiniz bittiğinde, Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesinde Üst Bilgi ve Alt Bilgiyi Kapat'a tıklayın. İsterseniz, Üst Bilgi ve Alt Bilgi Araçları'nı kapatmak için üst bilgi veya alt bilgi alanının dışında herhangi bir yere çift tıklayın.

  Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesinde Üst Bilgi ve Alt Bilgiyi Kapat seçeneği vurgulanmıştır

Üst bilgi veya alt bilginin tasarımını değiştirme

Yerleşik koleksiyondaki farklı bir tasarımı uygulayarak üst bilginin veya alt bilginin görünümünü değiştirebilirsiniz.

Not: Üst bilgi veya alt bilgi stilleri değiştirildiğinde, geçerli üst bilgi veya alt bilginizin üzerine yazılır; dolayısıyla bilgileri yeniden yazmanız gerekir.

 1. Üst bilgi veya alt bilgi alanının (sayfanın en üstüne veya en altına yakın) içine çift tıklayarak Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesini açın.

 2. Üst Bilgi ve Alt Bilgi’nin altında Üst Bilgi veya Alt Bilgi’ye tıklayın.

 3. Galeriden bir stil seçin.

İşiniz bitiğinde üst bilgi veya alt bilgi alanının dışındaki herhangi bir yere tıklayarak belgenizin gövdesine geri dönebilirsiniz.

Üst bilgi veya alt bilgiyi silme

 1. Üst bilgi veya alt bilgi alanının (sayfanın en üstüne veya en altına yakın) içine çift tıklayarak Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesini açın.

 2. Üst Bilgi ve Alt Bilgi’nin altında Üst Bilgi veya Alt Bilgi’ye tıklayın.

 3. Pencerenin en altında Üst Bilgiyi Kaldır'a veya Alt Bilgiyi Kaldır'a tıklayın.

İşiniz bitiğinde üst bilgi veya alt bilgi alanının dışındaki herhangi bir yere tıklayarak belgenizin gövdesine geri dönebilirsiniz.

Ayrıca bkz:

Mac için Word 2016’da tek bir sayfadan üst bilgi veya alt bilgi silme

Mac için Word 2016'da tüm üst bilgileri ve alt bilgileri kaldırma

Mac için Word 2016’da tek ve çift sayfalar için farklı üst bilgiler veya alt bilgiler oluşturma

Mac için Word 2016’da üst bilgiye veya alt bilgiye resim ekleme

Üst bilgi veya alt bilgi ekleme

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Belge Öğeleri sekmesinde, Üst Bilgi ve Alt Bilgi altında, Üst Bilgi veya Alt Bilgi’ye tıklayın ve galeriden bir üst bilgi veya alt bilgi seçin.

  Belge Öğeleri sekmesi, Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubu

 3. Belgede, üst bilgi veya alt bilginin içine tıklayın ve istediğiniz metni yazın veya grafiği ekleyin.

 4. Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesine tıklayın ve Ekle altında, Seçenekler altında veya Konum altında, istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  İpucu: Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesi, yalnızca üst bilgi veya alt bilgi içinde olduğunuz sırada şeritte beliren mor renkli bağlamsal sekmedir.

 5. Belgenize dönmek için Üst bilgiyi kapat düğmesi öğesine tıklayın.

  İpuçları: 

  • Üst bilgi ve alt bilgilerin belgenizin ilk sayfasında görünmesini önlemek için, Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesinde, Seçenekler altında, Farklı İlk Sayfa’ya tıklayın ve üst bilgi ve alt bilgileri boş bırakın.

  • Belgenizdeki tek ve çift sayılı sayfalar için farklı üst bilgi ve alt bilgiler oluşturmak için, Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesinde, Seçenekler altında, Tek ve Çift Sayfalarda Farklı’ya tıklayın.

  • Belgenin dosya adı veya yazar adı gibi başka ortak üst bilgi veya alt bilgi öğeleri eklemek için, Ekle menüsünde, Otomatik Metin üzerine gelin ve eklemek istediğiniz öğeye tıklayın.

  • Belgede üst bilgi ve alt bilgilerine resim eklemek için, üst bilgi veya alt bilgi içinde, resmi eklemek istediğiniz yere tıklayın. Ekle menüsünde, Resim’e tıklayın ve uygun resim türünü seçin. Resmi yeniden boyutlandırmak için, resme tıklayın ve sonra da boyutlandırma tutamaçlarını sürükleyin.

  • Bir üst bilgi veya alt bilgiye geçerli tarih veya saati eklemek için, Görünüm menüsünde, Üst Bilgi ve Alt Bilgi’ye tıklayın. İmleci üst bilgi veya alt bilgiye yerleştirin ve Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesinde, Ekle altında, Tarih veya Saat’e tıklayın.

Belgenizdeki farklı bölümler için farklı üst bilgiler veya alt bilgiler ekleme

Belgenizdeki her bölüme farklı üst bilgiler veya alt bilgiler ekleyebilirsiniz. Bu genellikle birçok bölüm içeren uzun belgelerle çalışırken yararlı olur.

 1. Bölüm veya kısım sonunda, bölüm sonu eklemek istediğiniz yere tıklayın.

 2. Belge Öğeleri sekmesinde, Sayfa Ekle altında, Kesme’ye tıklayın ve istediğiniz belge sonu türünü ekleyin.

  Belge Öğeleri sekmesi, Sayfa Ekle grubu

 3. Belge Öğeleri sekmesinde, Üst Bilgi ve Alt Bilgi altında, Üst Bilgi veya Alt Bilgi’ye tıklayın ve istediğiniz türde üst bilgi veya alt bilgiyi ekleyin.

  Belge Öğeleri sekmesi, Üst Bilgi ve Alt Bilgi grubu

 4. Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesine tıklayın ve Seçenekler altında, Öncekine Bağla onay kutusunu temizleyin ve belgenizin yeni bölümündeki üst bilgi ve alt bilgileri düzenleyin.

  İpucu: Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesi, yalnızca üst bilgi veya alt bilgi içinde olduğunuz sırada şeritte beliren mor renkli bağlamsal sekmedir.

Üst bilgi veya alt bilgiyi düzenleme

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Belgede, üst bilgi veya alt bilgiye çift tıklayın ve istediğiniz değişiklikleri yapın.

  İpucu: Sayfa numaraları, tarihler ve biçim özellikleri eklemek için Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesini kullanabilirsiniz. Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesi, yalnızca üst bilgi veya alt bilgi içinde olduğunuz sırada şeritte beliren mor renkli bağlamsal sekmedir.

 3. Belgenize dönmek için Üst bilgiyi kapat düğmesi öğesine tıklayın.

  Not: Bir üst bilgi veya alt bilgiyi değiştirdiğinizde, Word belgenin tamamında aynı üst bilgi veya alt bilgiyi otomatik olarak değiştirir. Belgenin bir bölümü için farklı bir üst bilgi veya alt bilgi oluşturmak için, Bölüm sonu ekleme, silme veya değiştirme yoluyla belgeyi bölümlere ayırın.

Üst bilgi veya alt bilgiyi silme

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Belgede, kaldırmak istediğiniz üst bilgi veya alt bilgiye çift tıklayın.

 3. Düzen menüsünde, Tümünü Seç’e tıklayın.

 4. DELETE tuşuna basın.

 5. Belgenize dönmek için Üst bilgiyi kapat düğmesi öğesine tıklayın.

Üst bilgi veya alt bilgi ile sayfanın başı veya sonu arasındaki boşluğu değiştirme

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Belgede, üst bilgi veya alt bilgiye çift tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Kullanım amacı

Yapılması gereken

Üst bilgi ile sayfanın başı arasındaki boşluğu değiştirme

Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesine tıklayın ve Konum altında, Üstten Üst Bilgi ayarını değiştirin.

Alt bilgi ile sayfanın sonu arasındaki boşluğu değiştirme

Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesine tıklayın ve Konum altında, Alttan Alt Bilgi ayarını değiştirin.

 1. Tamamladığınızda üst bilgi veya alt bilgiye geri dönün ve Üst bilgiyi kapat düğmesi öğesine tıklayın.

  Notlar: 

  • Bir üst bilgi veya alt bilgiyi değiştirdiğinizde, Word belgenin tamamında aynı üst bilgi veya alt bilgiyi otomatik olarak değiştirir. Belgenin bir bölümü için farklı bir üst bilgi veya alt bilgi oluşturmak için, Bölüm sonu ekleme, silme veya değiştirme yoluyla belgeyi bölümlere ayırın.

  • Word aralığı, varsayılan ölçü birimine (örneğin, inç) dayalı olarak belirler. Ölçü birimini değiştirmek için, Word menüsünde, Tercihler’e tıklayın, Genel’e tıklayın ve Ölçü birimleri açılır menüsünden bir ölçü birimi seçin.

Belgenizde üst bilgiler ve alt bilgiler arasında hareket etme

Belgenizde üst bilgi ve alt bilgi arasında kaydırma yapabilir veya belgenizin farklı bölümlerindeki üst bilgi ve alt bilgiler arasında hareket etmek için Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesindeki araçları kullanabilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Belgede, üst bilgi veya alt bilgiye çift tıklayın.

 3. Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesine tıklayın ve Gezinti altında, seçeneklerden birini belirleyin.

  İpucu: Üst Bilgi ve Alt Bilgi sekmesi, yalnızca üst bilgi veya alt bilgi içinde olduğunuz sırada şeritte beliren mor renkli bağlamsal sekmedir.

 4. Tamamladığınızda üst bilgi veya alt bilgiye geri dönün ve Üst bilgiyi kapat düğmesi öğesine tıklayın.

Ayrıca bkz:

Her sayfada yinelenen öğeler ekleme

Bölüm sonunu ekleme, silme veya değiştirme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×