Mac için PowerPoint'teki klavye kısayolları

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcıların önemli bir kısmı, Mac üzerinde PowerPoint ile birlikte bir harici klavye ve klavye kısayolları kullanmanın daha verimli çalışmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Hareket veya görme engelli kişiler için klavye kısayolları dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımına etkili bir alternatiftir. Bu makalede, Mac üzerinde PowerPoint ile kullanılabilen klavye kısayolları listelenmiştir.

Notlar: 

  • Klavye kısayolu açıklamalarında ABD klavye düzeni kullanılır. Diğer klavye düzenlerindeki tuşlar, ABD klavyesindeki tuşlara karşılık gelmeyebilir. Dizüstü bilgisayarlara yönelik klavye kısayolları farklı olabilir.

  • Bir kısayolda aynı anda iki veya daha çok tuşa basmak gerekiyorsa bu konuda tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılmış olarak gösterilir. Bir tuşun hemen ardından diğerine basmanız gerekiyorsa, tuşlar virgülle (,) ayrılmış olarak gösterilir.

  • Macintosh işletim sisteminin bazı sürümleriyle bazı yardımcı program uygulamalarındaki ayarlar, Office’teki klavye kısayolları ve işlev tuşu işlemleriyle çakışabilir. Klavye kısayollarından birinin tuş atamasını değiştirme hakkında bilgi için, Macintosh işletim sisteminizin sürümüne yönelik Mac Yardımına veya yardımcı program uygulamanıza bakın.

  • Burada gereksinimlerinizi karşılayacak klavye kısayolunu görmüyorsanız, özel bir klavye kısayolu oluşturabilirsiniz.

Bu konuda

Metin ve nesne düzenleme

Kullanım amacı

Basılacak tuş

Soldan bir karakter silme

DELETE

Sağdan bir karakter silme

FUNCTION + DELETE

Seçili metni veya nesne kesme

COMMAND + X

Seçili metin veya nesneyi kopyalama

COMMAND + C

Kesilen veya kopyalanan metni veya nesneyi yapıştırma

COMMAND + V

Özel yapıştırma

COMMAND + CONTROL + V

Yazı tipi boyutunu büyütme

COMMAND + SHIFT + >

Yazı tipi boyutunu küçültme

COMMAND + SHIFT + <

Kalın biçimlendirme uygulama

COMMAND + B

Alt çizgi uygulama

COMMAND + U

İtalik biçimlendirme uygulama

COMMAND + I

Paragrafı ortalama

COMMAND + E

Paragrafı iki yana yaslama

COMMAND + J

Paragrafı sola yaslama

COMMAND + L

Paragrafı sağa yaslama

COMMAND + R

Son eylemi yineleme

COMMAND + Y

Son eylemi geri alma

COMMAND + Z

Metni Biçimlendir iletişim kutusunu, Yazı Tipi seçeneklerini açma

COMMAND + T

Metni Biçimlendir iletişim kutusunu, Paragraf seçeneklerini açma

COMMAND + OPTION + M

Sayfanın Başı

Metin içinde hareket etme

Gidilecek yer

Buna basın

Bir sözcüğün başına veya bir sözcük sola gitme

OPTION + SOL OK

Sağa doğru bir sözcük

OPTION + SAĞ OK

Satırın sonuna

COMMAND + SAĞ OK

Satırın başına

COMMAND + SOL OK

Paragrafın başına veya bir paragraf yukarıya

OPTION + YUKARI OK

Bir paragraf aşağı

OPTION + AŞAĞI OK

Düzenlemekte olduğunuz nesnedeki tüm metnin başlangıcına veya bitişine

COMMAND + YUKARI/AŞAĞI OK

Sayfanın Başı

Nesnelerle çalışma

Kullanım amacı

Buna basın

Sonraki nesneyi seçme

SEKME

Önceki nesneyi seçme

SHIFT + SEKME

Tüm nesneleri ve tüm metni seçme

COMMAND + A

Seçili nesneyi ok yönünde taşıma

Ok tuşları veya COMMAND + ok tuşu

Seçili nesneleri gruplandırma

COMMAND + OPTION + G

Seçili nesnelerin grubunu çözme

COMMAND + OPTION + SHIFT + G

Seçili nesneleri yeniden gruplandırma

COMMAND + OPTION + J

Seçili nesneyi saat yönünde döndürme

OPTION + sağ ok

Seçili nesneyi saat yönünün tersine döndürme

OPTION + sol ok

Seçilen nesneyi biçimlendirme

COMMAND + SHIFT + 1

Seçili nesneleri çoğaltma

COMMAND + D

CONTROL + sürükleyin

Seçili nesneleri yeniden boyutlandırma

SHIFT + ok tuşları

Sayfanın Başı

Sunular

Kullanım amacı

Basılacak tuş

Yeni sunu oluşturma

COMMAND + N

PowerPoint Sunu galerisinden bir şablon ile yeni bir sunu oluşturma

COMMAND + SHIFT + P

Yeni slayt ekleme

COMMAND + SHIFT + N

Uzaklaştırma

COMMAND + EKSİ İŞARETİ

Yakınlaştırma

COMMAND + ARTI İŞARETİ

Seçili slaydın kopyasını oluşturma

COMMAND + SHIFT + D

Bir sunu açma

COMMAND + O

Bir sunuyu kapatma

COMMAND + W

Bir sunuyu yazdırma

COMMAND + P

Bir sunuyu kaydetme

COMMAND + S

Sunuyu farklı bir ad, konum veya dosya biçiminde kaydetme.

COMMAND + SHIFT + S

PowerPoint'ten çıkma

COMMAND + Q

Metin ve biçimlendirme bulma

COMMAND + F

Seçili metne, resme veya nesneye köprü ekleme

COMMAND + K

Farklı Kaydet gibi bir komutu iptal etme

ESC

Eylemi geri alma

COMMAND + Z

Eylemi yeniden yapma veya yineleme

COMMAND + Y

Birden çok açık sunu arasında hareket etme.

COMMAND + ~

Son kullanılan dosyayı açma

COMMAND + SHIFT+ O

Sayfanın Başı

Görünümleri değiştirme

Kullanım amacı

Basılacak tuş

Normal görünüme geçiş yapma

COMMAND + 1

Slayt sıralayıcısı görünümüne geçiş yapma

COMMAND + 2

Notlar sayfası görünümüne geçiş yapma

COMMAND + 3

Ana hat görünümüne geçme

COMMAND + 4

Slayt gösterisine geçme

COMMAND + SHIFT + RETURN

Tam ekrana geçiş yapma (menüleri gizleme)

COMMAND + CONTROL + F

Sunucu görünümüne geçiş yapma

OPTION + RETURN

Kılavuzları gösterme veya gizleme

COMMAND + OPTION + CONTROL + G

Asıl dinleyici notu görünümüne geçiş yapma

COMMAND + OPTION + 2 veya SHIFT + Slayt Sıralayıcı Görünümü’ne tıklama  Slayt Sıralayıcısı Görünümü düğmesi

Asıl slayt görünümüne geçiş yapma

COMMAND + OPTION + 1 veya SHIFT + Normal Görünüm’e tıklama  Normal görünüm düğmesi

Asıl notlar görünümüne geçiş yapma

COMMAND + OPTION + 3

Sayfanın Başı

Metin seçme

Bunu seçmek için

Basılacak tuş

Sağa doğru bir karakter

SHIFT + SAĞ OK

Sola doğru bir karakter

SHIFT + SOL OK

Ekleme noktasından bir satır yukarıda aynı noktaya

SHIFT + YUKARI OK

Ekleme noktasından bir satır aşağıda aynı noktaya

SHIFT + AŞAĞI OK

Satırının başına kadar tüm metin

COMMAND + SHIFT + SOL OK

Satırının sonuna kadar tüm metin

COMMAND + SHIFT + SAĞ OK

Ekleme noktasından paragrafın sonuna kadar

SHIFT + OPTION + AŞAĞI OK

Ekleme noktasından paragrafın başına kadar

ÜST KRKT + OPTION + YUKARI OK

Sayfanın Başı

Slayt gösterileri

Tam ekran modunda, sunucu görünümü kullanarak veya kullanmadan slayt gösterinizi çalıştırırken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

İpucu: Klavye kısayollarının bir listesini görmek için slayt gösterisi sırasında / tuşuna basabilirsiniz.

Kullanım amacı

Basılacak tuş

Sonraki animasyonu gerçekleştirme veya bir sonraki slayda ilerleme

N , PAGE DOWN , SAĞ OK, AŞAĞI OK veya ARA ÇUBUĞU (veya fare düğmesine tıklama)

Önceki animasyona dönme veya önceki slayda dönme

P , PAGE UP, SOL OK, YUKARI OK veya DELETE

Slayt numarasına gitme

Görüntülemek istediğiniz slaydın numarasını girip RETURN tuşuna basın

Siyah bir ekran görüntüleme veya siyah bir ekrandan slayt gösterisine dönme

B

NOKTA

SHIFT + B

Beyaz bir ekran görüntüleme veya beyaz bir ekrandan slayt gösterisine dönme

W

VİRGÜL

SHIFT + W

Slayt gösterisini ilk slayttan oynatma

COMMAND + SHIFT+ RETURN

Slayt gösterisini geçerli slayttan oynatma

COMMAND + RETURN

Slayt gösterisini sonlandırma

ESC , COMMAND + NOKTA veya KISA ÇİZGİ

Ekran açıklamalarını silme

E

SHIFT + E

Sonraki slayt gizlenmişse, bir sonraki gizlenmiş slayda gitme

H

Fare işaretçisini gizle

COMMAND + I

Fareye dokunulduğunda gizli fare işaretçisini otomatik olarak görünür yapma

COMMAND + U

Gizli işaretçiyi yeniden görüntüleme ve/veya işaretçiyi kaleme dönüştürme

COMMAND + P

Gizli işaretçiyi yeniden görüntüleme ve/veya işaretçiyi oka dönüştürme

COMMAND + A

Fare hareket ettiğinde işaretçiyi gizleme

CONTROL + H

Bağlam menüsünü görüntüleme

CONTROL tuşunu basılı tutarak farenin düğmesine tıklayın

Seçili sözcük için eş anlamlılar sözlüğü girişi gösterme

COMMAND + OPTION + CONTROL + R

Seçili sözcük veya tümcecik için Akıllı Arama girişi gösterme

COMMAND + OPTION + CONTROL + L

Sunucu görünümüne geçiş yapma

OPTION + RETURN

Sayfanın Başı

Tablolarda çalışma

Kullanım amacı

Buna basın

Bir sonraki hücreye gitme

SEKME

Bir önceki hücreye gitme

SHIFT + SEKME

Bir sonraki satıra gitme

AŞAĞI OK

Bir önceki satıra gitme

YUKARI OK

Hücre içinde yeni paragraf başlatma

RETURN

Tablonun altına yeni satır ekleme

Son satırın sonunda SEKME

Sayfanın Başı

Pencereler ve iletişim kutuları

Kullanım amacı

Basılacak tuş

Etkin pencereyi kapatır

COMMAND + W

İletişim kutusundaki varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme

RETURN

Bir komutu iptal edip iletişim kutusunu kapatma

ESC

Geçerli pencereyi gizleme

COMMAND + H

Geçerli pencereyi simge durumuna küçültme

COMMAND + M

Sayfanın Başı

Çizim

Kullanım amacı

Basılacak tuş

Çizim Modunu Değiştir

COMMAND + CONTROL + Z

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×