Mac için Office'te metin efektleri ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Hangi Office programını kullanıyorsunuz?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Belgenize görsel derinlik katmak istediğinizde, seçenekleriniz vardır. Metni ilginç şekilde geren veya kıvıran önceden ayarlanmış birtakım metin efektleri olan WordArt ekleyebilirsiniz. Veya zaten eklemiş olduğunuz metne, bağımsız metin veya bir metin kutusu içindeki metin halinde metin stilleri uygulayabilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Varolan metne metin efekti uygulama

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yazı Tipi altında, Metin Efektleri  Metin Efektleri düğmesi ’ne tıklayın ve metne uygulamak istediğiniz efekti seçin.

  İpucu: Başka metin biçimlendirmesi ve efektleri (örneğin, küçük büyük harfler veya üstü çift çizili) uygulamak için, Biçim menüsünde, Yazı Tipi’ne tıklayın.

WordArt Ekleme

 1. Mac için Word 2016: Ekle sekmesinde WordArt'ıtıklatın.

  Mac için Word 2011: Belge öğeleri sekmesinde, Metin öğeleri' nin altında WordArt' ı tıklatın ve sonra istediğiniz WordArt'ı tıklatın.

 2. İstediğiniz metni yazın.

Metni küçük büyük harf olarak biçimlendirme

 1. Küçük büyük harf olarak biçimlendirmek istediğiniz küçük harfli metni seçin.

 2. Biçim menüsünde Yazı Tipi’ne tıklayın.

 3. Efektler altında, Küçük büyük harf’e tıklayın.

Metni ters çevirerek ayna görüntüsü oluşturma

Örneğin, kumaşa ütü baskısı için özel kağıtlara yazdırmak gibi bir amaçla ayna görüntüsü elde etmek üzere metni ters çevirmek için bir metin kutusu kullanabilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinde, Ekle altında, Metin Kutusu’na tıklayın.

  Word Giriş sekmesi, Ekle grubu

 2. Metin kutusunu oluşturmak için sürükleyin ve sonra içine metni yazın.

 3. Metin kutusunun kenarlığına tıklayın ve Biçim menüsünde, Şekil’e tıklayın.

 4. 3-b döndürme' ye tıklayın ve sonra döndürmeX kutusunda, efektler sekmesinin altında 180yazın.

Yansıma ekleme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni veya WordArt’ı seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yazı Tipi altında, Metin Efektleri  Metin Efektleri düğmesi ’ne tıklayın, Yansıma üzerine gelin ve istediğiniz yansıma stiline tıklayın.

Gölge ekleme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni veya WordArt’ı seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yazı Tipi altında, Metin Efektleri  Metin Efektleri düğmesi ’ne tıklayın, Gölge üzerine gelin ve istediğiniz gölge stiline tıklayın.

Parlama eklemek

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni veya WordArt’ı seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yazı Tipi altında, Metin Efektleri  Metin Efektleri düğmesi ’ne tıklayın, Parlama üzerine gelin ve istediğiniz parlama stiline tıklayın.

Başka efektler ekleme

Bir metin kutusu içindeki metne veya WordArt’a başka efektler uygulayabilirsiniz. Örneğin, metni bükebilir veya 3B olmasını sağlayabilirsiniz.

 1. Metin kutusunu veya biçimlendirmek istediğiniz WordArt'ı seçin ve sonra Biçim menüsünü tıklatın.

 2. Mac için Word 2016: Metin efektlerialtında metin efektleri sekmesini tıklatın ve sonra da istediğiniz birine tıklayın.

  Mac için Word 2011: Metin stillerialtında Efektler'etıklayın, bir efektin üzerine gelin ve sonra da istediğiniz birine tıklayın.

  Biçim sekmesi, Metin Stilleri grubu

Gölge ekleme [Uyumluluk Modu]

Uyumluluk modu, belgenin Word’ün önceki bir sürümünde oluşturulduğunu veya önceki bir dosya biçiminde kaydedildiğini gösterir.

 1. Metin kutusunu veya biçimlendirmek istediğiniz WordArt'ı seçin ve sonra Biçim menüsünü tıklatın.

 2. Mac için Word 2016: Metin efektlerialtında Metin efektleri sekmesini seçin ve Gölge' yi tıklatın.

  Mac için Word 2011: Gölge efektlerialtında Gölge' yi tıklatın.

  Biçim sekmesi, Gölge Efektleri grubu

Ayrıca bkz.

Nesneyi yeniden boyutlandırma

Nesnelere stil ve efektler uygulama veya kaldırma

Nesneler veya metinler arasında biçimlendirmeyi kopyalama

Bir resim için stili veya efekt uygulama veya değiştirme

Dolgu rengi ekleme veya değiştirme

PowerPoint

Belgenize görsel derinlik katmak istediğinizde, seçenekleriniz vardır. Metni ilginç şekilde geren veya kıvıran önceden ayarlanmış birtakım metin efektleri olan WordArt ekleyebilirsiniz. Veya bir metin kutusu içindeki metne veya nesne öğesine metin stilleri uygulayabilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Varolan metne metin efekti uygulama

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Yazı Tipi altında, Metin Efektleri  Metin Efektleri düğmesi ’ne tıklayın ve metne uygulamak istediğiniz efekti seçin.

  İpucu: Başka metin biçimlendirmesi ve efektleri (örneğin, küçük büyük harfler veya üstü çift çizili) uygulamak için, Biçim menüsünde, Yazı Tipi’ne tıklayın.

WordArt Ekleme

 1. Mac için PowerPoint 2016: Ekle sekmesinde WordArt'ıtıklatın.

  Mac için PowerPoint 2011: Belge öğeleri sekmesinde, Metin öğeleri' nin altında WordArt' ı tıklatın ve sonra istediğiniz WordArt'ı tıklatın.

  Giriş sekmesi, Ekle grubu

 2. İstediğiniz metni yazın.

Metni küçük büyük harf olarak biçimlendirme

 1. Küçük büyük harf olarak biçimlendirmek istediğiniz küçük harfli metni seçin.

 2. Biçim menüsünde Yazı Tipi’ne tıklayın.

 3. Efektleri veya Temel efektleraltında küçük büyük harf'etıklayın.

Metni ters çevirerek ayna görüntüsü oluşturma

Örneğin, kumaşa ütü baskısı için özel kağıtlara yazdırmak gibi bir amaçla ayna görüntüsü elde etmek üzere metni ters çevirmek için bir metin kutusu kullanabilirsiniz.

 1. Mac için PowerPoint 2016: Ekle sekmesinde, Metin kutusunutıklatın.

  Mac için PowerPoint 2011: Giriş sekmesinde, Eklealtında Metin kutusunutıklatın.

  Giriş sekmesi, Ekle grubu

 2. Metin kutusunu oluşturmak için sürükleyin ve sonra içine metni yazın.

 3. Metin kutusunun kenarlığına tıklayın ve Biçim menüsünde, Şekil’e tıklayın.

 4. Efektler sekmesi, 3B Döndürme' ye tıklayın ve sonra döndürmealtındaki X kutusuna 180yazın.

Yansıma ekleme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni veya WordArt’ı seçin.

 2. Mac için PowerPoint 2016: Şekil biçimi menüsünde, Metin efektleri' ne tıklayın, yansımaüzerine gelin ve sonra istediğiniz yansıma stiline tıklayın.

  Mac için PowerPoint 2011: Giriş sekmesinde, yazı tipialtında Metin efektleri  Metin Efektleri düğmesi tıklayın, yansımaüzerine gelin ve sonra istediğiniz yansıma stiline tıklayın.

Gölge ekleme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni veya WordArt’ı seçin.

 2. Mac için PowerPoint 2016: Şekil biçimi sekmesinde, Metin efektleri' ne tıklayın, Gölgeüzerine gelin ve sonra da istediğiniz gölge stiline tıklayın.

  Mac için PowerPoint 2011: Giriş sekmesinde, yazı tipialtında Metin efektleri  Metin Efektleri düğmesi tıklayın, Gölgeüzerine gelin ve sonra da istediğiniz gölge stiline tıklayın.

Parlama eklemek

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni veya WordArt’ı seçin.

 2. Mac için PowerPoint 2016: Şekil biçimi sekmesinde, Metin efektleri' ne tıklayın, parlamaüzerine gelin ve sonra da istediğiniz parlama stiline tıklayın.

  Mac için PowerPoint 2011: Giriş sekmesinde, yazı tipialtında Metin efektleri  Metin Efektleri düğmesi tıklayın, parlamaüzerine gelin ve sonra da istediğiniz parlama stiline tıklayın.

Yansıma efektini silmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve Yansıma Yok'u tıklatın.

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni veya WordArt’ı seçin.

 2. Mac için PowerPoint 2016: Şekil biçimi sekmesinde, Metin efektleri' ne tıklayın, 3B Döndürmeüzerine gelin ve sonra da istediğiniz biçimi stilini tıklatın.

  Mac için PowerPoint 2011: Giriş sekmesinde, yazı tipialtında Metin efektleri  Metin Efektleri düğmesi tıklayın, 3B Döndürmeüzerine gelin ve sonra da istediğiniz biçimi tıklatın.

Eğim ekleme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni veya WordArt’ı seçin.

 2. Mac için PowerPoint 2016: Şekil biçimi sekmesinde, Metin efektleri' ne tıklayın, Eğimüzerine gelin ve sonra da istediğiniz Eğim stiline tıklayın.

  Mac için PowerPoint 2011: Giriş sekmesinde, yazı tipialtında Metin efektleri  Metin Efektleri düğmesi tıklayın, Eğimüzerine gelin ve sonra istediğiniz Eğim stiline tıklayın.

Metni bükme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni veya WordArt’ı seçin.

 2. Mac için PowerPoint 2016: Şekil biçimi sekmesinde, Metin efektleri' ne tıklayın, Dönüşümgelin ve sonra istediğiniz dönüşüm stiline tıklayın.

  Mac için PowerPoint 2011: Giriş sekmesinde, yazı tipialtında Metin efektleri  Metin Efektleri düğmesi tıklayın, dönüştürmegelin ve sonra da istediğiniz dönüşüm stiline tıklayın.

Ayrıca bkz.

Nesnelere stil ve efektler uygulama veya kaldırma

Nesneler veya metinler arasında biçimlendirmeyi kopyalama

Bir resim için stili veya efekt uygulama veya değiştirme

Dolgu rengi ekleme veya değiştirme

Excel

Belgenizdeki metnin görünümünü geliştirmek istediğinizde, seçenekleriniz vardır. Metni ilginç şekilde geren veya kıvıran önceden ayarlanmış birtakım metin efektleri olan WordArt ekleyebilirsiniz. Veya bir metin kutusu içindeki metne metin stilleri uygulayabilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Varolan metne metin efekti uygulama

 1. Biçimlendirmek istediğiniz bir metin kutusundaki metni seçin ve sonra Şekil biçimi veya Biçim sekmesini tıklatın.

  Not: Bir hücre içindeki metne metin efektleri uygulanamaz.

 2. İstediğiniz stile tıklayın.

  Biçim sekmesi, Metin Stilleri grubu

  Daha fazla stil görmek için, bir stil üzerine gelin ve Diğer Aşağı Ok öğesine tıklayın.

WordArt Ekleme

 1. Ekle menüsünde, WordArt’a tıklayın.

 2. İstediğiniz metni yazın.

Metni ters çevirerek ayna görüntüsü oluşturma

Örneğin, kumaşa ütü baskısı için özel kağıtlara yazdırmak gibi bir amaçla ayna görüntüsü elde etmek üzere metni ters çevirmek için bir metin kutusu kullanabilirsiniz.

 1. Ekle menüsünde, Metin Kutusu’na tıklayın.

 2. Metin kutusunu oluşturmak için sürükleyin ve sonra içine metni yazın.

 3. Metin kutusunun kenarlığına tıklayın ve Biçim menüsünde, Şekil’e tıklayın.

 4. Şekil Biçimlendir bölmesindeki efektler sekmesi, 3B Döndürme' ye tıklayın ve sonra döndürmealtındaki X kutusuna 180yazın.

Yansıma ekleme

 1. Metin kutusunu veya biçimlendirmek istediğiniz WordArt'ı seçin ve sonra Şekil biçimi veya Biçim sekmesini tıklatın.

 2. Metin stillerialtında Metin efektleri veya efektleritıklayın, yansımaüzerine gelin ve sonra istediğiniz yansıma stiline tıklayın.

  Biçim sekmesi, Metin Stilleri grubu

Başka efektler ekleme

Bir metin kutusu içindeki metne veya WordArt’a başka efektler uygulayabilirsiniz. Örneğin, metnin çevresine gölge veya parlama ekleyebilir metni bükebilir veya 3B görünmesini sağlayabilirsiniz.

 1. Metin kutusunu veya biçimlendirmek istediğiniz WordArt'ı seçin ve sonra Şekil biçimi veya Biçim sekmesini tıklatın.

 2. Metin stillerialtında Metin efektleri veya efektleritıklatın, bir efektin üzerine gelin ve sonra da istediğiniz birine tıklayın.

  Biçim sekmesi, Metin Stilleri grubu

Ayrıca bkz.

Nesnelere stil ve efektler uygulama veya kaldırma

Nesneler veya metinler arasında biçimlendirmeyi kopyalama

Bir resim için stili veya efekt uygulama veya değiştirme

Dolgu rengi ekleme veya değiştirme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×