Mac için Excel'de bir veri tablosu kullanarak birden çok sonuç hesaplama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir veri tablosu, formül içinde bir veya iki değişken değiştirme bu formüllerin sonuçlarını nasıl etkileyeceğini gösteren bir hücre aralığıdır. Veri tabloları bir işlem ve bir şekilde görüntüleme ve karşılaştırma sonuçları farklı değişimleri sayfanızdaki birlikte birden çok sonuç hesaplamak için bir kısayol sağlar.

Veri tabloları, durum çözümlemesi araçları adlı komut takımının bir parçası olan. Veri tabloları kullandığınızda, durum çözümlemesi yaptığını. Durum Çözümlemesi değişiklikleri sayfadaki formüller sonucundan nasıl etkileyeceğini görmek için hücrelerdeki değerler değiştirir. Örneğin, bir veri tablosu bir kredinin aylık ödeme tutarları olası belirlemek için kullanılan süre ve faiz oranını değiştirmek için kullanabilirsiniz.

Durum Çözümlemesi araçları Excel'de üç tür vardır: senaryoları, veri tabloları ve hedef ara. Senaryolar ve veri tabloları giriş değer kümesini alma ve olası sonuçları belirleyebilirsiniz. Bir sonuç alır ve bu sonuca Sebze olası değerlerle belirler, hedef arama senaryoları ve veri tablolardan farklı çalışır. Senaryolar gibi veri tabloları olası sonuç kümesi keşfetmenize yardımcı olur. Senaryolar farklı olarak, veri tabloları, sonuçları bir sayfadaki tek bir tablodaki göstereceğiz. Veri tabloları kullanarak bir bakışta olasılıklar aralığı incelemek kolaylaştırır. Yalnızca bir veya iki değişkene odaklandığınızdan, sonuçlar kolayca tablo biçiminde okunup paylaşılabilir.

Bir veri tablosu ikiden fazla değişkenleri kapsayamaz. İkiden fazla değişkenleri çözümlemek istiyorsanız, bunun yerine senaryoları kullanmanız gerekir. Yalnızca bir veya iki değişken (tek satır giriş hücresi için) ve sütun giriş hücresi için bir sınırlı olsa da, birçok farklı değişkenli veri tablosu ekleyebilirsiniz. Senaryo maksimum 32 farklı değeri olabilir, ancak olmasını istiyorsanız istediğiniz sayıda senaryolar oluşturabilirsiniz.

Veri tabloları hakkında temel bilgiler

Tek değişkenli veya iki değişkenli veri tabloları, değişkenleri ve test etmek istediğiniz formülleri sayısına bağlı olarak oluşturabilirsiniz. Bu formüllerin sonuçlarını daha fazla formülleri değişir veya tek bir değişkenin nasıl farklı değerleri görmek isterseniz tek değişkenli veri tablosu kullanın. Örneğin, nasıl farklı faiz oranı görmek için tek değişkenli veri tablosu kullanabilirsiniz Devresel_ödeme işlevini kullanarak aylık ipotek ödemesini etkiler. Bir satır veya sütunda değişken değerlerini girin ve sonuçları bir bitişik sütun veya satırı görüntülenir.

Daha fazla bilgi için devresel_ödeme işlevikonusuna bakın.

Ödeme formülü içeren hücreyi D2 B3 giriş hücresine başvuran, =PMT(B3/12,B4,-B5).

Tek değişkenli veri tablosu

Durum Çözümlemesi - tek değişkenli tablo

Açıklama balonu 1 Giriş hücresi.

Açıklama Balonu 2 Excel B3 giriş hücresine değiştirir değerler listesi.

Bu formülün sonucunu kullan nasıl farklı bir formülde iki değişken değerlerini görmek için iki değişkenli veri tablosu değiştirir. Örneğin, iki değişkenli veri tablosu faiz oranı nasıl farklı bileşimleri görmek için kullanabileceğiniz ve aylık ipotek ödemesini kredi terimleri etkiler.

C2 hücresinde içeren ödeme formülü B3 ve B4 olmak üzere iki giriş hücresi kullanan, =PMT(B3/12,B4,-B5).

İki değişkenli veri tablosu

Durum Çözümlemesi - İki değişkenli veri tablosu

Açıklama balonu 1 Sütun giriş hücresi.

Açıklama Balonu 2 Excel satır giriş hücresi, B4 değiştirir değerler listesi.

belirtme çizgisi 3 Satır giriş hücresi.

Adım 4 Excel sütun giriş hücresi, B3 değiştirir değerler listesi.

Bir sayfayı yeniden hesaplandığında değil değiştirmiş olsanız bile, veri tabloları yeniden hesaplanır. Veri tablosu içeren bir çalışma sayfasının hızlandırmak için otomatik olarak sayfa ancak veri tabloları yeniden hesaplamak için hesaplama seçenekleri değiştirebilirsiniz.

Tek değişkenli veri tablosu sütun (sütun yönelimli) veya (satır yönelimli) bir satır boyunca listelenen değerleri giriş. Tek değişkenli veri tablosunda kullanılan formüllerin tek bir giriş hücresine başvurması gerekir.

 1. Bir sütun veya bir satır boyunca giriş hücresinde yerine koymak istediğiniz değerlerin listesini yazın. Birkaç boş satır ve sütun değerleri her iki tarafındaki bırakın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Veri tablosu ise

Yapılması gereken

Sütun yönelimli (sütundaki değerlerdir değişkeniniz)

Bir hücrenin satır Yukarıdaki formülde ve değerler sütununun sağındaki bir hücreyi yazın.

Genel Bakış bölümünde gösterilen tek değişkenli veri tablosu çizimde sütun dayalıdır ve formülü D2 hücresinde yer alır.

Not: Diğer formüller çeşitli değerleri etkilerini incelemek isterseniz, ilk formülü sağındaki Hücrelerde formüllerin yazın.

Satır yönelimli (bir satırda değerlerdir değişkeniniz)

İlk değer ve değerler satırının altındaki bir hücreyi solundaki hücreyi bir sütundaki formülü yazın.

Not: Diğer formüller çeşitli değerleri etkilerini incelemek isterseniz, ek formülleri ilk formülün altındaki hücrelere yazın.

 1. Formülleri ve yerine koymak istediğiniz değerleri içeren hücre aralığını seçin. Önceki genel bakış bölümünde ilk resimde bağlı olarak, bu C2:D5aralığıdır.

 2. Mac için Excel 2016'da: veri > Durum çözümlemesini > veri tablosu' ı tıklatın.

  Veri tablosu seçeneği

  Mac 2011 için Excel'de: Veri sekmesi, Çözümleme' nin altında tıklatın Benzetimve ardından Veri Tablosu'nutıklatın.

  Veri tablosu iletişim kutusu

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Veri tablosu ise

Yapılması gereken

Sütun yönelimli

Giriş hücresinin hücre başvurusunu Sütun giriş hücresi kutusuna yazın. İlk resimde gösterilen örnekte, giriş hücresinin B3 kullanmaktır.

Satır yönelimli

Giriş hücresinin hücre başvurusunu Satır giriş hücresi kutusuna yazın.

Not: Veri Tablonuzu oluşturduktan sonra sonuç hücreleri biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz. Çizimde, sonuç hücreleri para birimi olarak biçimlendirilir.

Tek değişkenli veri tablosunda kullanılan formüllerin aynı giriş hücresine başvurması gerekir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Veri tablosu ise

Yapılması gereken

Sütun yönelimli (sütundaki değerlerdir değişkeniniz)

Varolan bir veri tablosu en üst satırı formülün sağındaki boş bir hücreye yeni formülü yazın.

Satır yönelimli (bir satırda değerlerdir değişkeniniz)

Veri tablosunun ilk sütunundaki varolan bir formülün altındaki boş bir hücreye yeni formülü yazın.

 1. Veri tablosunu ve yeni formülü içeren hücre aralığını seçin.

 2. Mac için Excel 2016'da: veri > Durum çözümlemesini > veri tablosu' ı tıklatın.

  Veri tablosu seçeneği

  Mac 2011 için Excel'de: Veri sekmesi, Çözümleme' nin altında tıklatın Benzetimve ardından Veri Tablosu'nutıklatın.

  Veri tablosu iletişim kutusu

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Veri tablosu ise

Yapılması gereken

Sütun yönelimli

Giriş hücresinin hücre başvurusunu Sütun giriş hücresi kutusuna yazın.

Satır yönelimli

Giriş hücresinin hücre başvurusunu Satır giriş hücresi kutusuna yazın.

İki değişkenli veri tablosu iki giriş değeri listesi içeren bir formül kullanır. Formülün iki farklı giriş hücresine başvurması gerekir.

 1. Sayfadaki bir hücresinde, iki giriş hücresine başvuran formülü girin. Formülün başlangıç değerleri hücrelerde B3, B4 ve B5; girildi aşağıdaki örnekte, C2 hücresindeki formül =DEVRESEL_ÖDEME(B3/12,B4,-B5) yazın.

 2. Giriş değerlerinin bir listesini formülün altındaki aynı sütuna yazın. Bu durumda, C3, C4 ve C5 hücrelerinde farklı faiz oranı yazın.

 3. İkinci liste kendi sağını formülün aynı sırada girin. Borcun terimlerinde (ay) D2 ve E2 hücrelerine yazın.

 4. (C2) satır ve sütun değerlerini (C3:C5 ve D2:E2) ve hesaplanan değerler (D3:E5) istediğiniz hücreleri formülü içeren hücre aralığını seçin. Bu örnekte, C2: E5 aralığını seçin.

 5. Mac için Excel 2016'da: veri > Durum çözümlemesini > veri tablosu' ı tıklatın.

  Veri tablosu seçeneği

  Mac 2011 için Excel'de: Veri sekmesi, Çözümleme' nin altında tıklatın Benzetimve ardından Veri Tablosu'nutıklatın.

  Veri tablosu iletişim kutusu

 6. Satır giriş hücresi kutusunda satırdaki giriş değerleri için giriş hücresinin başvurusunu girin. B4Satır giriş hücresi kutusuna yazın.

 7. Sütun giriş hücresi hücre kutusunda, sütundaki giriş değerleri için giriş hücresinin başvurusunu girin. B3Sütun giriş hücresi kutusuna yazın.

İki değişkenli veri tablosu faiz oranı nasıl farklı bileşimleri gösterebilir ve Borç terimleri aylık ipotek ödemesini etkiler. Aşağıdaki çizimde, C2 hücresini ödeme formülü içeren B3 ve B4 olmak üzere iki giriş hücresi kullanan, =PMT(B3/12,B4,-B5).

Durum Çözümlemesi - İki değişkenli veri tablosu

Açıklama balonu 1 Sütun giriş hücresi.

Açıklama Balonu 2 Excel satır giriş hücresi, B4 değiştirir değerler listesi.

belirtme çizgisi 3 Satır giriş hücresi.

Adım 4 Excel sütun giriş hücresi, B3 değiştirir değerler listesi.

Önemli: Bu hesaplama seçeneğini belirlediğinizde, kalan çalışma kitabının yeniden hesaplandığında veri tabloları atlanır. Veri tablonuzun el ile yeniden hesaplamak için onun formülleri seçin ve F9tuşuna basın. Mac OS X 10.3 veya sonraki sürümde bu klavye kısayolunu kullanmak için önce bu anahtar Exposé klavye kısayolu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Windows için Excel'de klavye kısayollarıkonusuna bakın.

 1. Excel menüsünde Tercihler’e tıklayın.

 2. Formüller ve listeler bölümünde, Hesaplama' yı tıklatın ve sonra da veri tabloları dışında otomatik olarak'ıtıklatın.

Ayrıca Bkz:

Durum Çözümlemesine giriş

Veri eğilimleri tahmin

Çözücü'yü kullanarak bir sorunu tanımlama ve çözme

Bir formülden almak istediğiniz sonuçları almak için hedef arama'yı kullanma

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×