Mac için Excel 2011’deki klavye kısayolları

Mac için Excel 2011’deki klavye kısayolları

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Çok sayıda kullanıcı Mac için Excel için klavye kısayolları ile dış klavye kullanarak bunları daha verimli çalışmanıza yardımcı olacağını öğrenin. Mobility veya görme engelli olan kullanıcılar için klavye kısayolları dokunmatik kullanmak yerine daha kolay olabilir ve fare kullanarak temel bir alternatiftir. Bu makalede Mac için Exceliçin klavye kısayolları maddeler halinde listelemektedir.

Bir Windows klavyede Ctrl tuşunu kullanın kısayollarının birçoğunu Mac için Exceldenetim anahtarında ile de çalışır. Bununla birlikte, tüm yapın.

Notlar: 

  • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

  • Bir kısayolda aynı anda iki veya daha çok tuşa basmak gerekiyorsa bu konuda tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılmış olarak gösterilir. Bir tuşun hemen ardından diğerine basmanız gerekiyorsa, tuşlar virgülle (,) ayrılmış olarak gösterilir.

  • Mac işletim sistemindeki (OS) bazı sürümleri ve bazı yardımcı uygulamalarında ayarları klavye kısayolları ve Mac için Officeanahtar işlem işlevi çakışıyor. Önemli bir klavye kısayolu atamasını değiştirme hakkında bilgi için Mac OS sürümü için Mac Yardımı'na bakın veya yardımcı uygulamanızı bakın. Ayrıca bu konunun ilerleyen bölümlerindeki kısayol çakışmaları bakın.

Bu konuda

Sık kullanılan kısayollar

Bu tabloda en sık kullanılan kısayolları Mac için Excelmaddeler halinde listelemektedir.

Yapılacak işlem

Tuş

Yapıştırma

COMMAND + V
veya
CONTROL + V

Kopyalama

COMMAND + C
veya
CONTROL + C

Temizleme

DELETE

Kaydetme

COMMAND + S
veya
CONTROL + S

Geri alma

COMMAND + Z
veya
CONTROL + Z

Yineleme

COMMAND + Y
veya
CONTROL + Y
veya
COMMAND + SHIFT+ Z

Kesme

COMMAND + X
veya
CONTROL + X

Kalın

COMMAND + B
veya
CONTROL + B

Yazdırma

COMMAND + P
veya
CONTROL + P

Visual Basic'i açma

OPTION + F11

Aşağıya Doğru Doldurma

COMMAND + D
veya
CONTROL + D

Sağa Doğru Doldurma

COMMAND + R
veya
CONTROL + R

Hücre ekleme

CONTROL + SHIFT + =

Hücre silme

COMMAND + KISA ÇİZGİ
veya
CONTROL + KISA ÇİZGİ

Tüm açık çalışma kitaplarını hesaplama

COMMAND + =
veya
F9

Pencere kapatma

COMMAND + W
veya
CONTROL + W

Excel'den çıkma

COMMAND + Q

Git iletişim kutusunu görüntüleme

CONTROL + G
veya
F5

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüleme

COMMAND + 1
veya
CONTROL + 1

Değiştir iletişim kutusunu görüntüleme

CONTROL + H
veya
COMMAND + SHIFT + H

özel yapıştır

COMMAND + CONTROL + V
veya
CONTROL + OPTION + V
veya
COMMAND + OPTION + V

Altını çizme

COMMAND + U

İtalik

COMMAND + I
veya
CONTROL + I

Yeni boş çalışma kitabı

COMMAND + N
veya
CONTROL + N

Şablondan yeni çalışma kitabı

COMMAND + SHIFT + P

Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüleme

COMMAND + SHIFT + S
veya
F12

Yardım penceresini görüntüleme

F1
veya
COMMAND + /

Tümünü Seçme

COMMAND + A
veya
COMMAND + SHIFT + ARA ÇUBUĞU

Filtre ekleme veya kaldırma

COMMAND + SHIFT + F
veya
CONTROL + SHIFT + L

Şerit sekmelerini simge durumuna küçültme veya en büyük boyuta getirme

COMMAND + OPTION + R

iletişim kutusunu görüntüleme

COMMAND + O
veya
CONTROL + O

Yazım denetimi

F7

Eş anlamlılar sözlüğünü açma

SHIFT + F7

Formül Oluşturucu’yu görüntüleme

SHIFT + F3

Ad Tanımla iletişim kutusunu açma

COMMAND + F3

Ad oluştur iletişim kutusunu açma

COMMAND + SHIFT + F3

Yeni sayfa ekleme *

SHIFT + F11

Yazdırma

COMMAND + P
veya
CONTROL + P

kırtasiyeci grafiği

COMMAND + P
veya
CONTROL + P

Başlangıç yapma

Çoğu klavyede, işlev tuşlarına varsayılan olarak özel işlevler atanmıştır. İşlev tuşunu farklı bir amaçla kullanmak için Fn tuşuyla birlikte işlev tuşuna basmanız gerekir. İşlev tuşlarının Fn tuşuna basmadan nasıl etkinleştirileceği konusunda bilgi edinmek için İşlev tuşu kısayollarını kullanma bölümüne bakın.

Kısayol çakışmaları

Bazı Windows klavye kısayolları, karşılık gelen varsayılan Mac OS klavye kısayollarıyla çakışır. Bu tür kısayollar, bu konuda yıldız ( * ) ile işaretlenmiştir. Bu kısayolları kullanmak için Mac klavye ayarlarınıza giderek, ilgili tuşun kullanıldığı kısayolu değiştirmeniz gerekebilir.

Klavye kısayolu için sistem tercihlerini fareyle değiştirme

  1. Apple menüsünde Sistem Tercihleri’ne basın.

  2. Klavye’ye basın.

  3. Sekmelerde Kısayollar’a basın.

  4. Mission Control’e tıklayın.

  5. Kullanmak istediğiniz klavye kısayolunun onay kutusunun işaretini kaldırın.

Pencerelerde ve iletişim kutularında çalışma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Şeridi genişletme veya simge durumuna küçültme

COMMAND + OPTION + R

Tam ekrana görünümüne geçme

COMMAND + CONTROL + F

Bir sonraki uygulamaya geçiş yapma

COMMAND + SEKME

Bir önceki uygulamaya geçiş yapma

COMMAND + SHIFT + SEKME

Etkin çalışma kitabı penceresini kapatma

COMMAND + W

Ekranın resmini kopyalama ve bunu
masaüstünüzde bir Ekran Görüntüsü dosyasına kaydetme.

COMMAND + SHIFT + 3

Etkin pencereyi simge durumuna küçültme

CONTROL + F9

Etkin pencereyi ekran boyutuna getirme veya geri yükleme

CONTROL + F10
veya
COMMAND + F10

Excel’i gizleme

COMMAND + H

Sonraki kutu, seçenek, denetim veya komuta gitme

SEKME

Önceki kutu, seçenek, denetim veya komuta gitme

SHIFT + SEKME

İletişim kutusundan çıkma veya eylemi iptal etme

ESC

Varsayılan komut düğmesine atanan eylemi gerçekleştirme (ana hattı kalın olan düğme olup genelde Tamam düğmesidir)

RETURN

Komutu iptal edip kapatma

ESC

Bir sayfa veya çalışma kitabı içinde hareket etme veya kaydırma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir hücre yukarıya, aşağıya, sola veya sağa taşıma

OK TUŞLARI

Geçerli veri bölgesinin kenarına gitme

COMMAND + OK TUŞU

Satırın başına gitme

HOME
MacBook’ta FN + SOL OK tuşuna basın

Sayfanın başına gitme

CONTROL + HOME
MacBook’ta CONTROL + FN + SOL OK tuşlarına basın

Sayfada kullanımda olan son hücreye gitme

CONTROL + END
MacBook’ta CONTROL + FN + SAĞ OK tuşlarına basın

Bir ekran aşağı gitme

PAGE DOWN
MacBook’ta FN + AŞAĞI OK tuşlarına basın

Bir ekran yukarı gitme

PAGE UP
MacBook’ta FN + YUKARI OK tuşlarına basın

Bir ekran sağa taşıma

OPTION + PAGE DOWN
MacBook’ta FN + OPTION + AŞAĞI OK tuşlarına basın

Bir ekran sola taşıma

OPTION + PAGE UP
MacBook’ta FN + OPTION + YUKARI OK tuşlarına basın

Çalışma kitabında sonraki sayfaya gitme

CONTROL + PAGE DOWN
veya
OPTION + SAĞ OK

Çalışma kitabında önceki sayfaya gitme

CONTROL + PAGE DOWN
veya
OPTION + SOL OK

Etkin hücreyi görüntülemek için kaydırma

CONTROL + DELETE

Git iletişim kutusunu görüntüleme

CONTROL + G

Bul iletişim kutusunu görüntüleme

CONTROL + F
veya
SHIFT + F5

Aramaya erişme (bir hücredeyken veya bir hücre seçiliyken)

COMMAND + F

Korumalı bir sayfanın kilitlenmemiş hücreleri arasında hareket etme

SEKME

Sayfaya veri girme

Yapılacak işlem

Tuş

Seçili hücreyi düzenleme

F2

Bir hücre girişini tamamlama ve seçimde ileri gitme

RETURN

Aynı hücrede yeni bir satır başlatma

CONTROL + OPTION + RETURN

Seçili hücre aralığını yazdığınız metinle doldurma

COMMAND + RETURN
veya
CONTROL + RETURN

Bir hücre girişini tamamlama ve seçimde yukarı gitme

SHIFT + RETURN

Bir hücre girişini tamamlama ve seçimde sağa gitme

SEKME

Bir hücre girişini tamamlama ve seçimde sola gitme

SHIFT + SEKME

Hücre girişini iptal etme

ESC

Ekleme noktasının solundaki karakteri silme veya seçimi silme

DELETE

Ekleme noktasının sağındaki karakteri silme veya seçimi silme
Not: Bazı küçük klavyelerde bu tuş yoktur

Sil
MacBook’ta FN + DELETE tuşlarına basın

Satırın sonuna kadar metni silme
Not: Bazı küçük klavyelerde bu tuş yoktur

CONTROL + Sil
MacBook’ta CONTROL + FN + DELETE tuşlarına basın

Bir karakter yukarı, aşağı, sola veya sağa gitme

OK TUŞLARI

Satırın başına gitme

HOME
MacBook’ta FN + SOL OK tuşuna basın

Açıklama ekleme

SHIFT + F2

Bir hücre açıklamasını açma ve düzenleme

SHIFT + F2

Aşağıya doğru doldurma

CONTROL + D
veya
COMMAND + D

Sağa doğru doldurma

CONTROL + R
veya
COMMAND + R

Ad tanımlama

CONTROL + L

Hücrelerde veya formül çubuğunda çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Seçili hücreyi düzenleme

F2

Etkin hücreyi düzenleme ve sonra temizleme veya hücre içeriğini düzenlerken etkin hücre içinde önceki karakteri silme

DELETE

Hücre girişini tamamlama

RETURN

Formülü bir dizi formülü olarak girme

COMMAND + SHIFT + RETURN
veya
CONTROL + SHIFT + RETURN

Hücrede veya formül çubuğunda bir girişi iptal etme

ESC

Bir formülde geçerli bir işlev adı yazdıktan sonra Formül Oluşturucu'yu görüntüleme

CONTROL + A

Köprü ekleme

COMMAND + K
veya
CONTROL + K

Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını satırın sonunda konumlandırma

CONTROL + U

Formül Oluşturucu’yu açma

SHIFT + F3

Etkin sayfayı hesaplama

SHIFT + F9

Bağlam menüsünü görüntüleme

SHIFT + F10

Formül başlatma

=

Formül başvuru stilini mutlak, göreli ve karma arasında değiştirme

COMMAND + T
veya
F4

Otomatik Toplam formülü ekleme

COMMAND + SHIFT + T

Tarih girme

CONTROL + NOKTALI VİRGÜL (;)

Saati girme

COMMAND + NOKTALI VİRGÜL (;)

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya formül çubuğuna kopyalama

CONTROL + SHIFT + İNÇ İŞARETİ (")

Hücre değerlerini ve formülleri görüntüleme arasında geçiş yapma

CONTROL + AKSAN İŞARETİ (`)

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki formülü, hücreye veya formül çubuğuna kopyalama

CONTROL + KESME İŞARETİ (')

Otomatik Tamamlama listesini görüntüleme

CONTROL + OPTION + AŞAĞI OK

Ad tanımlama

CONTROL + L

Akıllı Arama bölmesini açma

CONTROL + OPTION + COMMAND + L

Veri biçimlendirme ve düzenleme

Bunu yapmak için

Tuş

Seçili hücreyi düzenleme

F2

Tablo oluşturma

COMMAND + T
veya
CONTROL + T

Hücreye satır sonu ekleme

COMMAND + OPTION + RETURN
veya
CONTROL + OPTION + RETURN

Semboller gibi (örneğin, emoji) özel karakterler ekleme

CONTROL + COMMAND + ARA ÇUBUĞU

Yazı tipi boyutunu büyütme

COMMAND + SHIFT + >

Yazı tipi boyutunu küçültme

COMMAND + SHIFT + <

Ortaya hizalama

COMMAND + E

Sola hizalama

COMMAND + L

Hücre Stilini Değiştir iletişim kutusunu görüntüleme

COMMAND + SHIFT + L

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüleme

COMMAND + 1

Genel sayı biçimini uygulama

CONTROL + SHIFT + ~

İki ondalık basamaklı para birimi biçimini uygulama (negatif sayılar parantez içinde kırmızı olarak görüntülenir)

CONTROL + SHIFT + $

Ondalık basamaksız yüzde biçimini uygulama

CONTROL + SHIFT + %

İki ondalık basamaklı üstel sayı biçimini uygulama

CONTROL + SHIFT + ^

Günü, ayı ve yılı gösteren tarih biçimini uygulama

CONTROL + SHIFT + #

Saati ve dakikayı gösteren saat biçimini uygulama ve ÖÖ veya ÖS belirtme

CONTROL + SHIFT + @

İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren sayı biçimini uygulama

CONTROL + SHIFT + !

Seçili hücrelerin çevresindeki dış kenarlığı kaldırma

COMMAND + OPTION + SIFIR

Seçimin sağına bir anahat kenarlığı ekleme

COMMAND + OPTION + SAĞ OK

Seçimin soluna bir anahat kenarlığı ekleme

COMMAND + OPTION + SOL OK

Seçimin üstüne bir anahat kenarlığı ekleme

COMMAND + OPTION + YUKARI OK

Seçimin altına bir anahat kenarlığı ekleme

COMMAND + OPTION + AŞAĞI OK

Anahat kenarlıklarını kaldırma

COMMAND + OPTION + KISA ÇİZGİ

Kalın biçimlendirme uygulama veya kaldırma

COMMAND + B

İtalik biçimlendirme uygulama veya kaldırma

COMMAND + I

Alt çizgi uygulama veya kaldırma

COMMAND + U

Üstü çizili biçimlendirme uygulama veya kaldırma

COMMAND + SHIFT + X

Sütunu gizleme

COMMAND + )
veya
CONTROL + )

Sütun gösterme

COMMAND + SHIFT + )
veya
CONTROL + SHIFT + )

Satırı gizleme

COMMAND + (
veya
CONTROL + (

Satırın gizliliğini kaldırma

COMMAND + SHIFT + (
veya
CONTROL + SHIFT + (

Etkin hücreyi düzenleme

CONTROL + U

Hücrede veya formül çubuğunda bir girişi iptal etme

ESC

Etkin hücreyi düzenleme ve sonra temizleme veya hücre içeriğini düzenlerken etkin hücre içinde önceki karakteri silme

DELETE

Etkin hücreye metin yapıştırma

COMMAND + V

Hücre girişini tamamlama

RETURN

Seçili hücrelere geçerli hücrenin girdisini verme

COMMAND + RETURN
veya
CONTROL + RETURN

Formülü bir dizi formülü olarak girme

COMMAND + SHIFT + RETURN
veya
CONTROL + SHIFT + RETURN

Bir formülde geçerli bir işlev adı yazdıktan sonra Formül Oluşturucu'yu görüntüleme

CONTROL + A

Hücre, sütun veya satırları seçme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seçimi bir hücre genişletme

SHIFT + OK TUŞU

Seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki
boş olmayan son hücreye genişletme

COMMAND + SHIFT + ok tuşu

Seçimi satırın başına kadar genişletme

SHIFT + HOME
MacBook’ta SHIFT + FN + SOL OK tuşuna basın

Seçimi sayfanın başına kadar genişletme

CONTROL + SHIFT + HOME
MacBook’ta CONTROL + SHIFT + FN + SOL OK tuşlarına basın

Seçimi sayfada kullanılan son hücreye
kadar (sağ alt köşe) genişletme

CONTROL + SHIFT + END
MacBook’ta CONTROL + SHIFT + FN + SAĞ OK tuşlarına basın

Sütunun tamamını seçme

CONTROL + ARA ÇUBUĞU

Satırın tamamını seçme

SHIFT + ARA ÇUBUĞU

Sayfanın tamamını seçme

COMMAND + A

Yalnızca görünür hücreleri seçme

COMMAND + SHIFT + * (yıldız işareti)

Birden çok hücre seçiliyken, yalnızca etkin hücreyi seçme

SHIFT + DELETE

Seçimi bir ekran aşağı genişletme

SHIFT + PAGE DOWN
MacBook’ta SHIFT + FN + AŞAĞI OK

Seçimi bir ekran yukarı genişletme

SHIFT + PAGE UP
MacBook’ta SHIFT + FN + YUKARI OK

Nesneleri gizleme, nesneleri görüntüleme ve nesnelerin
yer tutucularını görüntüleme arasında geçiş yapma

CONTROL + 6

Ok tuşlarını kullanarak seçimi
genişletme özelliğini açma

F8

Seçime bir hücre aralığı daha ekleme

SHIFT + F8

Etkin hücrenin ait olduğu dizi olan
geçerli diziyi seçme

CONTROL + /

Bir satırda, o satırdaki etkin hücrenin değeriyle
eşleşmeyen hücreleri seçme.
Satırı, etkin hücreden başlayarak seçmeniz gerekir

CONTROL + \

Yalnızca doğrudan seçimdeki formüller tarafından başvurulan hücreleri seçme

CONTROL + SHIFT + [

Doğrudan veya dolaylı olarak seçimdeki formüller tarafından başvurulan tüm hücreleri seçme

CONTROL + SHIFT + {

Yalnızca etkin hücreye doğrudan başvuran formüllerin bulunduğu hücreleri seçme

CONTROL + ]

Etkin hücreye doğrudan veya dolaylı olarak başvuran formüllerin bulunduğu tüm hücreleri seçme

CONTROL + SHIFT + }

Seçim ile çalışma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Kopyalama

COMMAND + C
veya
CONTROL + V

Yapıştırma

COMMAND + V
veya
CONTROL + V

Kesme

COMMAND + X
veya
CONTROL + X

Temizleme

DELETE

Seçimi silme

CONTROL + KISA ÇİZGİ

Son eylemi geri alma

COMMAND + Z

Sütunu gizleme

COMMAND + )
veya
CONTROL + )

Sütun gösterme

COMMAND + SHIFT + )
veya
CONTROL + SHIFT + )

Satırı gizleme

COMMAND + (
veya
CONTROL + (

Satırın gizliliğini kaldırma

COMMAND + SHIFT + (
veya
CONTROL + SHIFT + (

Seçim içinde üstten alta doğru hareket etme (aşağı) *

RETURN

Seçim içinde alttan üste doğru hareket etme (yukarı) *

SHIFT + RETURN

Seçim içinde soldan sağa hareket etme
veya yalnızca bir sütun seçiliyse bir hücre aşağı hareket etme

SEKME

Seçim içinde sağdan sola hareket etme
veya yalnızca bir sütun seçiliyse bir hücre yukarı hareket etme

SHIFT + SEKME

Seçimin sonraki köşesine saat yönünde hareket etme

CONTROL + NOKTA

Seçili hücreleri gruplama

COMMAND + SHIFT + K

Seçili hücrelerin grubunu çözme

COMMAND + SHIFT + J

* Bu kısayollar, yukarı veya aşağı dışında bir yöne hareket ettirebilir. Fareyi kullanarak bu kısayolların yönünü değiştirmek isterseniz, Excel menüsünde Tercihler’e ve sonra Düzenle’ye tıklayın. Ardından, Return tuşuna bastıktan sonra seçimi taşı seçeneğinin altında, hareket ettirmek istediğiniz yönü belirleyin.

Grafikleri kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Yeni bir grafik sayfası ekleme. *

F11

Grafik nesnesi seçimini değiştirme

OK TUŞLARI

PivotTable raporlarını sıralama, filtreleme ve kullanma

Yapılacak işlem

Buna basın

Sırala iletişim kutusunu açma

COMMAND + SHIFT + R

Filtre ekleme veya kaldırma

COMMAND + SHIFT + F
veya
CONTROL + SHIFT + L

Seçili hücre için Filtre listesini veya PivotTable
sayfa alanı açılır menüsünü görüntüleme

OPTION + AŞAĞI OK

Verilerin ana hattını çıkarma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seviyelendirme simgelerini gösterme veya gizleme

CONTROL + 8

Seçili satırları gizleme

CONTROL + 9

Seçili satırları gösterme

CONTROL + SHIFT + Açma parantezi ( ( )

Seçili sütunları gizleme

CONTROL + SIFIR

Seçili sütunları gösterme

CONTROL + SHIFT + Kapatma parantezi ( ) )

İşlev tuşu kısayollarını kullanma

işlev tuşları Mac için Excel sık kullanılan komutlar, Kopyala ve Yapıştır dahil olmak üzere kullanır. Bu kısayolların, hızlı erişim için bir işlev tuşu kısayolu her kullanışınızda FN tuşuna zorunda kalmamak için Apple sistem tercihlerinizi değiştirebilirsiniz

Not: İşlev tuşları için sistem tercihlerini değiştirdiğinizde işlev tuşlarının çalışma biçimi, yalnızca Excel’de değil Mac’inizin tamamında değişir. Bu ayarı değiştirdikten sonra, işlev tuşunun üzerinde yazan özel işlevleri gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Bunun için FN tuşuna basmanız yeterlidir. Örneğin, ses düzeyinizi değiştirmek için F12 tuşunu kullanmak üzere FN+F12 tuşlarına basabilirsiniz.

Bir işlev tuşu beklediğiniz şekilde çalışmıyorsa, işlev tuşunun yanı sıra FN tuşuna da basın. Her seferinde FN tuşuna basmak istemiyorsanız, Apple sistem tercihlerinizi değiştirebilirsiniz:

İşlev tuşu tercihlerini fareyle değiştirme

  1. Apple menüsünde Sistem Tercihleri’ne basın.

  2. Klavye’yi seçin.

  3. Klavye sekmesinde, Tüm F1, F2 gibi tuşları standart işlev tuşları olarak kullan kutusunu işaretleyin.

Aşağıdaki tabloda işlev tuşu kısayolları için Mac için Excel sağlar.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Yardım penceresini görüntüleme

F1

Seçili hücreyi düzenleme

F2

Hücre açıklaması ekleme veya düzenleme

SHIFT + F2

Kaydet iletişim kutusunu açma

OPTION + F2

Formül Oluşturucu’yu açma

SHIFT +F3

Ad Tanımla iletişim kutusunu açma

COMMAND +F3

Kapatma

COMMAND +F4

Git iletişim kutusunu görüntüleme

F5

Bul iletişim kutusunu görüntüleme.

SHIFT + F5

Sayfada Ara kutusuna gitme

CONTROL + F5

Yazım denetimi

F7

Eş anlamlılar sözlüğünü açma

SHIFT + F7
veya
CONTROL + OPTION + COMMAND + R

Seçimi genişletme

F8

Seçime ekleme

SHIFT + F8

Makro iletişim kutusunu görüntüleme

OPTION +F8

Tüm açık çalışma kitaplarını hesaplama

F9

Etkin sayfayı hesaplama

SHIFT + F9

Etkin pencereyi simge durumuna küçültme

CONTROL + F9

Bağlam menüsünü veya "sağ tıklama" menüsünü görüntüleme

SHIFT + F10

Etkin pencereyi ekran boyutuna getirme veya geri yükleme

CONTROL + F10
veya
COMMAND + F10

Yeni grafik sayfası ekleme*

F11

Yeni sayfa ekleme*

SHIFT + F11

Excel 4.0 makro sayfası ekleme

COMMAND + F11

Visual Basic'i açma

OPTION + F11

Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüleme

F12

Aç iletişim kutusunu görüntüleme

COMMAND + F12

Çizim

Yapılacak işlem

Buna basın

Çizim Modunu Değiştir

COMMAND + CONTROL + Z

Ayrıca bkz.

Araştırma ve Excel gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×