LOT işlevi

Bu makalede, Microsoft Excel'de LOT işlevinin formül söz dizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Açıklama

Regresyon çözümlemesinde, verilerinize uyan üstel eğriyi hesaplar ve eğriyi tanımlayan değerler dizisini verir. Bu işlev değerler dizisini verdiği için, dizi formülü olarak girilmiş olmalıdır.

Eğrinin denklemi:

y = b*m^x

veya

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

Birden çok x değeri varsa, burada bağımlı y değeri bağımsız x değerlerinin işlevidir. m değerleri her bir üst x değeriyle ilgili esaslardır ve b sabit değerdir. y, x ve m değerlerinin vektör olabileceğini unutmayın. LOT {mn;mn-1;...;m1;b} dizisini verir.

Söz dizimi

LOT(bilinen_y'ler; [bilinen_x'ler]; [sabit]; [istatistikler])

LOT işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

 • Bilinen_y'ler    Gerekli. Y = b*m^x ilişkisinde zaten bildiğiniz y değerleri kümesidir.

  • Bilinen_y'ler tek bir sütundaysa, bilinen_x'lerin her sütunu ayrı bir değişken olarak yorumlanır.

  • Bilinen_y'ler tek bir satırdaysa, bilinen_x'lerin her satırı ayrı bir değişken olarak yorumlanır.

 • Bilinen_x'ler    İsteğe bağlı. Y = b*m^x ilişkisinde zaten bildiğiniz isteğe bağlı x değerleri kümesidir.

  • Bilinen_x'ler dizisi bir veya daha fazla değişken kümesi içerebilir. Yalnızca bir değişken kullanılırsa, bilinen_y'ler ve bilinen_x'ler eşit boyutları olmak koşuluyla herhangi bir şeklin aralığı olabilir. Birden çok değişken kullanılırsa, bilinen_y'ler bir satır yüksekliği veya bir sütun genişliği (vektör olarak da bilinir) olan hücre aralıkları olmalı.

  • Bilinen_x'ler belirtilmezse, bilinen_y'lerle aynı büyüklükte olan {1,2,3,...} dizisi olmalıdır.

 • Sabit    İsteğe bağlı. B sabitinin 1 olup olmayacağını belirten mantıksal bir değerdir.

  • Sabit DOĞRU'ysa veya belirtilmemişse, b normal şekilde hesaplanır.

  • Sabit YANLIŞ'sa, b 1'e eşitlenir ve m değerleri y = m^x denklemine uydurulur.

 • Konum    İsteğe bağlı. Ek gerileme istatistiklerinin verilip verilmeyeceğini belirleyen mantıksal değer.

  • Konum DOĞRU ise, LOT ek gerileme istatistiklerini verir, böylece verilen dizi {mn;mn-1;...;m1;b;shn;shn-1;...;sh1;shb;r 2;sey/F,df/ssreg;ssresid}.

  • Konum YANLIŞ veya atlanmışsa, LOT, m katsayısını ve b sabitini verir.

Ek regresyon istatistikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. DOT işlevi.

Notlar

 • Verilerinizin grafiği üstel verilere ne kadar benzerse, hesaplanan doğru verilerinize o kadar iyi uyar. Değerler arasındaki ilişkiyi tanımlayan DOT ve LOT gibi işlevler değerler dizisini verir, ancak DOT verilerinize doğruyu ayarlar; LOT üstel eğriyi ayarlar. Daha fazla bilgi edinmek için DOT işlevine başvurun.

 • Yalnızca bir bağımsız x değişkeniniz varsa, aşağıdaki formülleri kullanarak y kesişim noktası (b) değerlerini doğrudan elde edebilirsiniz:

  Y kesişim noktası (b):
  İNDİS(LOT(bilinen_y'ler;bilinen_x'ler);2)

  y'nin sonraki değerlerini önceden bildirmek için y = b*m^x denklemini kullanabilirsiniz, ancak Microsoft Excel sizin adınıza yapmak için BÜYÜME işlevini sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için BÜYÜME işlevine bakın.

 • Dizi veren formüller dizi formülleri olarak girilmelidir.

  Not: Excel Online uygulamasında dizi formülü oluşturamazsınız.

 • Dizi sabiti (örneğin bilinen_x'ler) bağımsız değişken olarak girildiğinde, aynı satırdaki değerleri ayırmak için virgül ve satırları ayırmak için noktalı virgül kullanın. Ayırıcı karakterler bölgesel ayarlara bağlı olarak farklı olabilir.

 • Denklemi belirlemek için kullandığınız y değerleri aralık dışındaysa regresyon denklemi tarafından öngörülen y değerlerinin geçerli olamayacağını unutmayın.

Örnek

Örnek 1

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Ay

Birimler

11

33100

12

47300

13

69000

14

102000

15

150000

16

220000

Formül

Açıklama

Sonuç

=LOT(B2:B7,A2:A7, DOĞRU, YANLIŞ)

Not: Örnekteki formülün, Excel programında dizi formülü olarak girilmesi gerekir. Örneği boş bir çalışma sayfasına kopyaladıktan sonra, formül hücresiyle başlayan C9:D9 aralığını seçin. F2'ye basın ve ardından CTRL+ÜSTKRKT+ENTER tuşlarına basın. Formül bir dizi formülü olarak girilmezse, tek sonuç 1,4633 olacaktır.

1,4633

495,3048

Örnek 2

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Ay

Birimler

11

33.100

12

47.300

13

69.000

14

102.000

15

150.000

16

220.000

Formül

Sonuç

=LOT(B2:B7,A2:A7,DOĞRU,DOĞRU)

1,4633

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×