Listelere giriş

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Liste, ekip üyeleriyle paylaştığınız bir bilgi topluluğudur. Örneğin, bir etkinlik için kaydolma sayfası oluşturabilir veya bir takvimdeki ekip etkinliklerini izleyebilirsiniz.

Genel Bakış

Bir Microsoft Windows SharePoint Services sitesi oluşturduğunuzda, sizin için birkaç tür liste oluşturulur. Bu varsayılan listeler, tartışma panosundan takvim listesine kadar çeşitlilik gösterir.

Listeleri özelleştirebilir, bu listelere öğe ekleyebilir, zaten varolan liste şablonlarından ek listeler oluşturabilir ve yalnızca seçtiğiniz ayar ve sütunlarla özel listeler oluşturabilirsiniz.

Bir listeyi birkaç farklı yolla görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, bir sayfada tüm görevlerin bir görünümünü sağlayabilir ve başka bir sayfada yalnızca son tarihi bugün olan görevlerin bir görünümünü oluşturabilirsiniz. Liste öğelerinizi düzenlemek için klasörleri de kullanabilirsiniz. Örneğin, takvimden yalnızca güncel etkinlikleri giriş sayfasında görüntüleyebilir, başka bir sayfada duvar takvimine benzer bir görsel görünüm oluşturabilirsiniz.  

Windows SharePoint Services 3.0 sitesindeki bir listede kullanmak istediğiniz bir elektronik tabloda verileriniz mi var? Bir elektronik tablo alarak, sütun ve veriler dahil olmak üzere yeni liste oluşturabilirsiniz.

Bilgisayarınızda Microsoft Office Access 2007 gibi Windows SharePoint Services 3.0 ile uyumlu veritabanı programları varsa ve tarayıcınız ActiveX denetimlerini destekliyorsa, liste verilerinizi sorgu, birleşim ve rapor gibi veritabanı araçlarıyla tümleştirebilirsiniz.

Listeler, sitenizdeki sayfalara Web bölümlerinde de görüntülenebilir. Bir Web sitesinin yapı taşları bazı Web Bölümleri ve Web Bölümü sayfasına doğrudan bir listeden öğe eklemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca doğrudan bir listesini açın ve bu içerikle çalışabilmek. Örneğin, bir Web bölümünde yeni bir giriş sayfasındaki varsayılan Duyurular listesinde görüntülenir, ancak açın ve kendi sayfasında bu içerikle çalışabilmek için listenin başlığı seçeneğini de tıklatabilirsiniz.

Aşağıda grubunuz hakkındaki bilgileri yönetmenize yardımcı olacak listelerle çalışma yollarından bazıları açıklanmaktadır:

 • Sürümleri ve ayrıntılı geçmişi izleme     Bir sürümden diğerine hangi öğelerin değiştiğini ve liste öğelerini kimlerin değiştirdiğini görebilmek için liste öğelerinin sürümlerini izleyebilirsiniz. Yeni bir sürümde hata yapılmışsa, öğenin önceki bir sürümünü geri yükleyebilirsiniz. Bir listenin geçmişini izlemek, özellikle kuruluşunuzun bir listeyi gelişirken görüntülemesi gerekiyorsa önemlidir.

  Liste sürüm geçmişi

 • Onay gerektirme    Herkes tarafından görüntülenebilmesi için liste öğesi için onay gerektiğini belirtebilirsiniz. Öğeler, onaylama iznine sahip biri tarafından onaylanana veya reddedilene kadar bekleme durumunda kalır. Onaylanmadan önce liste öğesini hangi kullanıcı gruplarının görüntüleyebileceğini denetleyebilirsiniz.

 • E-postayı listeyle tümleştirme    Sitenizde, gelen veya giden posta etkinleştirilmişse, listeler e-posta özelliklerinden faydalanabilir. Takvim gibi bazı listeler, e-posta göndererek kişilerin bu listelere içerik ekleyebileceği bir şekilde ayarlanabilir. Görev listesi gibi diğer listeler, kişilere kendilerine öğe atandığı zaman posta gönderecek şekilde ayarlanabilir. Kuruluşunuz, e-posta almak için diğer liste türlerini özelleştirebilir.

 • İzinleri özelleştirme    Listenizdeki katılımcıların yalnızca kendi oluşturdukları öğeleri mi yoksa listedeki tüm öğeleri mi okuyup düzenleyebileceğini belirtebilirsiniz. Listeleri yönetme iznine sahip kişiler tüm liste öğelerini okuyabilir ve düzenleyebilir. Örneğin, konu gizli bilgiler içeriyorsa, tek bir liste öğesine özel izin düzeyleri uygulayabilirsiniz.

 • Görünüm oluşturma ve yönetme    Grubunuz, aynı listenin farklı görünümlerini oluşturabilir. Gerçek listenin içeriği değişmeden kalır, fakat gereksinimlerine bağlı olarak kişilerin en önemli veya ilginç bilgileri bulabilmesi için öğeler düzenlenir veya öğelere filtre uygulanır.

 • Formül ve hesaplanmış değerleri kullanma    Bir listenin sütunlarında dinamik olarak bilgi üretmek için formül ve hesaplanmış değerleri kullanabilirsiniz. İşlemler, geçerli tarihi göstermek için [bugün] gibi sistem işlevlerinin yanı sıra listedeki bir veya birden fazla sütundan bilgi içerebilir. Örneğin, geçerli tarihten itibaren yedi gün olacak şekilde varsayılan bir son tarih belirtebilirsiniz.

 • Değişikliklerden haberdar olma    Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasındaki liste ve görünümler, çalışma grubunuzun üyelerinin güncelleştirmeleri otomatik olarak alabilmeleri için RSS kullanır. RSS, birleştirilmiş bir konumda kişilerin haber ve bilgilere ilişkin güncelleştirme ve RSS akışları almasına ve görüntülemesine olanak sağlayan bir teknolojidir. Listeler değiştirildiğinde veya yeni öğeler eklendiğinde sizi bilgilendirmesi için e-posta uyarıları da oluşturabilirsiniz. Uyarılar, sizin için önemli olan değişiklikleri izlemek için uygun bir yoldur.

 • Liste bilgilerini bir veritabanı programıyla paylaşma     Bilgisayarınızda Microsoft Office Access 2007 gibi Windows SharePoint Services 3.0 ile uyumlu bir veritabanı programı yüklüyse, veritabanındaki tabloyu bir SharePoint listesine bağlayabilmenin yanı sıra sitenizden veri verebilir ve sitenize veri alabilirsiniz. Bir veritabanında liste verilerinizle çalışırken, bu liste verilerini sorgu, birleşim ve rapor kullanarak herhangi bir veriyi çözümlediğiniz şekilde çözümleyebilirsiniz.

  • Siteler arasında tutarlı olarak kullanma listeler    Grubunuza listeleri birkaç türleriyle çalışıyorsa, tutarlılık birden çok liste içerik türleri, site sütunları ve şablonlar ile ekleyebilirsiniz. Bu özellikler ayarları ve liste yapısını verimli bir şekilde yeniden kullanmak etkinleştirin. Örneğin, bir içerik türü için belirli sütunları (örneğin, müşteri ilgili kişisi) belirten bir müşteri hizmet sorunu ve içerik türü için iş süreçlerini oluşturabilirsiniz. Başka bir örnek departmanların bir açılan listeyi içeren site için bir sütun departman adları oluşturur. Adları her zaman aynı şekilde her listede göründüğünden emin olmak için birden çok liste sütununda yeniden kullanabilirsiniz.

   Ayrıca Bkz bölümünde içerik türleri, site sütunları ve liste şablonları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmanızı sağlayan bağlantılar bulabilirsiniz.

 • Bir e-posta programından liste öğeleri üzerinde çalışma    Windows SharePoint Services 3.0 ile uyumlu bir e-posta programı kullanarak, önemli liste bilgilerini yanınızda taşıyabilirsiniz. Örneğin, Microsoft Office Outlook 2007 ile sitenizdeki görevleri, kişileri ve tartışma panolarını Outlook'tan görüntüleyebilir ve güncelleştirebilirsiniz.

Kullandığınız listenin türü, paylaşmakta olduğunuz bilgilerin türlerine bağlıdır.

 • Duyurular    Duyurular listesi haber ve durum paylaşma ve anımsatıcılar sağlamak için kullanın. Duyurular destek geliştirilmiş resimler, köprüler, biçimlendirme ve biçimlendirilmiş metin.

 • İlgili kişiler    Kişilerin veya grupların birlikte çalıştığınız hakkındaki bilgileri saklamak için Kişiler listesini kullanın. Bir e-posta kullanarak veya kişi Windows SharePoint Services 3.0ile uyumlu yönetim programı, görüntüleyebilir ve diğer programında SharePoint sitenizden kişilerinizi güncelleştirin. Örneğin, tüm kuruluşunuzun donanımlarında Office Outlook 2007listesini güncelleştirebilirsiniz. Kişi listesine gerçekten sitenizi üyelerini yönetme değildir, ancak depolamak ve dış satıcıları listesi gibi kuruluşunuz için kişileri paylaşmak için kullanılabilir.

 • Tartışma panoları    Tartışma panosunu haber biçimine benzer kayıt yapma ve ekip tartışmaları depolamak için merkezi bir konum sağlamak için kullanın. Tartışma panoları yöneticiniz e-posta almayı sitenizdeki listeleri etkinleştirmişse, en yaygın e-posta programlarından e-posta tartışmaları depolayabilirsiniz. Örneğin, kuruluşunuzun yeni ürün sürümü için tartışma panosu oluşturabilirsiniz. Windows SharePoint Services 3.0ile uyumlu bir e-posta programı kullanıyorsanız, görüntüleyebilir ve diğer programda çalışırken, tartışma panosu güncelleştirme.

 • Bağlantılar    Bağlantı listesi Web, şirketinizin intranetinde ve diğer kaynaklara bağlantılar için merkezi bir konum kullanın. Örneğin, müşterilerinizin Web sitelerinin bağlantılarını listesini oluşturabilirsiniz.

 • Takvim    Takvim için tüm ekibinizin olaylarını veya şirket tatilleri gibi özel durumlar için kullanın. Takvim görsel görünümleri, masa veya duvar takvime toplantılar, sosyal olayları ve tüm günlük olay dahil olmak üzere, ekip olaylarının, benzer sağlar. Son tarihler veya belirli bir zaman aralığı için ilgili olmayan ürün sürüm tarihleri gibi ekip kilometre de izleyebilirsiniz. Windows SharePoint Services 3.0ile uyumlu bir e-posta veya takvim program kullanıyorsanız, görüntüleyebilir ve diğer program çalışırken SharePoint sitenizden takviminizi güncelleştirebilir. Örneğin, karşılaştırabilirsiniz ve her ikisi de göstererek Office Outlook 2007 takviminizden SharePoint sitesiyle takviminizde tarihleri güncelleştirme yan yana takvimleri veya birbirleriyle Office Outlook 2007içinde yer paylaşımlı olarak.

 • Görevler    Projeler ve diğer Yapılacaklar olayları grubunuz için ilgili bilgileri izlemek için bir görev listesini kullanın. Siz kişilere görevler atama yanı sıra görevin tamamlanması doğru hareket ederken durum ve tamamlanma yüzdesini izleme. Windows SharePoint Services 3.0ile uyumlu bir e-posta veya görev yönetimi program kullanıyorsanız, görüntüleyebilir ve diğer programınızda SharePoint sitenizden görevlerinizi güncelleştirin. Örneğin, kuruluşunuzun bütçe işlemi için bir görev listesi oluşturmak ve sonra görüntüleyebilir ve diğer görevlerinizi birlikte Office Outlook 2007 içinde güncelleştirin.

 • Proje görevleri    Görev listesine benzer bilgiler depolamak, ancak de ilerleme çubuklarıyla visual veya Gantt görünümü sağlamak için proje görev listesini kullanın. Görevi tamamlama doğru hareket ederken, durum ve tamamlanma yüzdesini izleyebilirsiniz. Windows SharePoint Services 3.0ile uyumlu bir e-posta veya görev yönetimi program kullanıyorsanız, görüntüleyebilir ve diğer programınızda SharePoint sitenizden proje görevlerinizi güncelleştirin. Örneğin, bir görev listesini tanımlama ve eğitim el ile oluşturmak için iş atamak için SharePoint sitenizde oluşturabilirsiniz. Ardından Office Outlook 2007kuruluşunuzun ilerleme durumunu izleyebilirsiniz.

 • Sorun izleme    Kişilerin ilerleme durumunu izlemek ve sorun izleme listesi desteği sorunları gibi belirli konular hakkında bilgi depolamak için kullanın. Sorunları atayabilir, bunları kategorilere ayırmak ve sorunları birbiriyle ilişkili. Örneğin, müşteri hizmeti sorunlar ve çözümleri yönetmek için bir sorun izleme listesi oluşturabilirsiniz. Ayrıca, özgün sorun açıklaması değiştirmeden açıklamaları geçmişini oluşturma düzenlemeden her zaman sorunları üzerinde yorum yapabileceği. Örneğin, müşteri hizmeti temsilcisinin sonuçlarını ve sorunu çözmek için geçen her adımı kaydedebilirsiniz.

 • Anket    Topla ve geri bildirim, örneğin bir çalışan memnuniyetini anket veya bir test derleme için bir anket kullanın. Sorular ve yanıtlar birkaç farklı yolla tasarlayın ve geri bildirim genel bakış konusuna bakın. Windows SharePoint Services 3.0 veya Windows SharePoint Services 2.0 ile uyumlu bir elektronik tablo veya veritabanı program yüklü varsa, bunları daha ayrıntılı çözümlemek için sonuçlarınızı dışarı aktarabilirsiniz.

 • Özel    Herhangi bir liste özelleştirebilirsiniz, ancak bir özel listeyle başlatma ve belirttiğiniz ayarlarını özelleştirin. Windows SharePoint Services 3.0 veya Windows SharePoint Services 2.0 ve Windows Internet Explorer ve Microsoft Windows ile uyumlu bir elektronik tablo programı varsa, bir elektronik tabloya dayalı liste oluşturabilirsiniz. Örneğin, depolamak ve satıcılarla sözleşmelerin yönetmek için oluşturduğunuz Microsoft Office Excel 2007 gelen bir liste içeri aktarabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×