Listelere giriş

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir liste, ekip üyeleri ve diğer site kullanıcılarının paylaşmak veri topluluğudur. Çok sayıda kullanıma hazır listeler ve liste öğelerini düzenlemek için iyi bir başlangıç noktası sağlamak için liste şablonları SharePoint sağlar bulabilirsiniz. Bu makalede listeleri oluşturma ve kullanma arkasına kavramları açıklanır.

Oluşturma, düzenleme ve listeleri silme hakkında bilgi için aşağıdaki konulara bakın.

Not: Buradaki bilgiler ve sizin için kullanılabilir liste türleri, kullanmakta olduğunuz SharePoint sürümüne bağlıdır dikkat edin. Yöneticinize başvurun, Yardım Masası veya Yöneticisi veya görmek sürüm bilmiyorsanız SharePoint hangi sürümünü kullanıyorum?.

Bir site, genellikle işbirliği veya işe yönelik bir çözüm için odak noktası olarak kullanabileceğiniz Bağlantılar, Duyurular, Kişiler, Konu İzleme, Anketler ve Görevler gibi pek çok varsayılan liste içerir. Çoğu durumda bu varsayılan listeler, çok az değişiklikle veya hiç değişiklik yapmadan kullanılacak hızlı ve etkin çözümler sağlayabilir. Örneğin, şunları kullanabilirsiniz:

 • Sahiplik ve ilerleme durumunu izlemeyi ve bunun yanı sıra liste içeriğinin görsel olarak çekici bir şekilde sunumu için sayfa içi zaman çizelgesini kapsayan görevler.

 • Çalışma grubu projelerini ve ortak çalışma görevlerini ayrıntılı incelemek için sürüm oluşturma ve sürüm geçmişi depolama özellikleri sunan Konu İzleme.

Listeler zengin ve esnektir, ayrıca verileri depolamak, paylaşmak ve verilerle çalışmak için sağlam bir yöntem sağlayan pek çok yerleşik özelliğe sahiptir. Listelerle şunları yapabilirsiniz:

 • Listeyi; Metin, Sayı, Seçenek, Para Birimi, Tarih ve Saat, Arama, Evet/Hayır ve Hesaplanmış gibi türlerde çeşitli sütunlarla oluşturabilirsiniz. Ayrıca ek ayrıntılar sağlamak için bir liste öğesine, destekleyici sayılar içeren bir elektronik tablo veya arka plan bilgileri içeren bir belge gibi bir veya daha çok dosya da ekleyebilirsiniz.

 • Düzenlemek için liste görünümleri oluşturabilir, verileri sıralama ve filtre farklı ve özel yollarla; ekleme ve sütunları silerek ve geçerlilik kuralları düzenleyerek meta verileri değiştirebilir; ve listeleri, içerik türleri, site sütunları ve şablonlar yardımıyla siteleri arasında tutarlı olarak kullanma. Örneğin, yalnızca geçerli takvim olayları giriş sayfasında görüntüleyebilir ve görsel görünüm oluşturma — duvar takvimine benzer; başka bir sayfada.

 • Hepsi de daha ileri düzey iş çözümleri oluşturma becerinizi geliştirecek ve verilerinizin bütünlüğünü korumanıza yardımcı olacak benzersiz sütunlar, arama sütunları ve ilişki yaptırımı (art arda ve kısıtlanmış silme) özelliklerinin bir birleşimini kullanarak listeler arasında ilişkiler oluşturabilirsiniz.

 • Özel listeler oluşturabilir, verileri Web Bölümlerinde ve Web Bölümü Sayfalarında görüntüleyebilir, Excel ve Access gibi başka programlarla veri alışverişi ve bağlantısı yapabilirsiniz.

 • Sürümleri ve ayrıntılı geçmişi izleyebilir, verileri değiştirmek için onay gerekmesini sağlayabilir, öğe ve klasör düzeyi güvenlik kullanabilir, kullanıma alma ve iade etme yönteminden yararlanabilir ve uyarılar ve RSS akışları kullanarak değişikliklerle ilgili otomatik olarak bilgilendirilmenizi sağlayabilirsiniz.

 • Daha rahat kullanım ve daha iyi performans sağlamak için içeriği tek bir listede klasörler halinde düzenleyebilir ve dizin kullanarak büyük listelerdeki performansı genel olarak artırabilirsiniz.

Aşağıda, grubunuzla ilgili bilgileri yönetmenizi kolaylaştırmak üzere listelerle çalışabileceğiniz bazı yollar gösterilmiştir.

Sürümleri ve ayrıntılı geçmişi izleme     Bir sürümden diğerine hangi öğelerin değiştiğini ve liste öğelerini kimlerin değiştirdiğini görebilmek için liste öğelerinin sürümlerini izleyebilirsiniz. Yeni bir sürümde hata yapılmışsa, öğenin önceki bir sürümünü geri yükleyebilirsiniz. Bir listenin geçmişini izlemek, özellikle kuruluşunuzun bir listenin gelişimini izlemesi gerekiyorsa önemlidir.

Onay gerektirme     Bir liste öğesinin herkes tarafından görüntülenebilmesi için onay gerektirmesini sağlayabilirsiniz. Öğeler, onaylama iznine sahip bir kişi tarafından onaylanana veya reddedilene kadar bekleme durumunda kalır. Onaylanmadan önce liste öğesini hangi kullanıcı gruplarının görüntüleyebileceğini denetleyebilirsiniz.

İzinleri özelleştirme     Listenizdeki katılımcıların yalnızca kendi oluşturdukları öğeleri mi, yoksa listedeki tüm öğeleri mi okuyup düzenleyebileceğini belirleyebilirsiniz. Listeleri yönetme iznine sahip kişiler tüm liste öğelerini okuyabilir ve düzenleyebilir. Örneğin, öğe gizli bilgiler içeriyorsa, tek bir liste öğesine özel izin düzeyleri de uygulayabilirsiniz.

Görünümleri oluşturma ve yönetme     Grubunuz, aynı listenin farklı görünümlerini oluşturabilir. Gerçek listenin içeriği değişmeden kalır, fakat gereksinimlerine bağlı olarak kişilerin en önemli veya ilginç bilgileri bulabilmesi için öğeler düzenlenir veya öğelere filtre uygulanır.

Listeleri güncelleştirme     Güncelleştireceğiniz listenin türü ne olursa olsun, liste öğeleri ekleme, düzenleme ve silme işlemleri aynıdır. Listeye öğe ekleme veya listedeki öğeyi düzenleme işlemleri iki şekilde yapılır.

 • Form kullanarak; bu varsayılan yöntemdir.

 • Satır içi; bu yöntemde öğeyi liste sayfasında doğrudan eklersiniz.

Liste sürümleri izleyecek şekilde ayarlanırsa, bir liste öğesini her düzenlemenizde liste öğesinin yeni bir sürümü oluşturulur. Liste öğesinin nasıl değiştiğini geçmişinde görüntüleyebilir ve yeni bir sürümde yanlışlık yaparsanız önceki bir sürümünü yükleyebilirsiniz.

Formüller ve hesaplanmış değerler kullanma     Bir listenin sütunlarında dinamik olarak bilgi üretmek için formül ve hesaplanmış değerler kullanabilirsiniz. İşlemler, geçerli tarihi göstermek için [bugün] gibi sistem işlevlerinin yanı sıra listedeki bir veya birden fazla sütundan bilgi içerebilir. Örneğin, geçerli tarihten sonra yedi gün olacak şekilde varsayılan bir son tarih belirtebilirsiniz.

Değişiklikler hakkında bilgilendirilme     Listeler ve görünümler, çalışma grubunuzun üyelerinin güncelleştirmeleri otomatik olarak alabilmeleri için RSS kullanır. RSS, birleştirilmiş bir konumda kişilerin haber ve bilgilere ilişkin güncelleştirme ve RSS akışları almasına ve görüntülemesine olanak sağlayan bir teknolojidir. Listeler değiştirildiğinde veya yeni öğeler eklendiğinde sizi bilgilendirmesi için e-posta uyarıları da oluşturabilirsiniz. Uyarılar, sizin için önemli olan değişiklikleri izlemek açısından uygun bir yoldur.

Liste ilişkileri oluşturma     İki liste arasında bir ilişki oluşturmak için kaynak listede bir arama sütunu oluşturursunuz ve bu sütun, hedef listeden kaynak listedeki arama sütununda bulunan değerle eşleşen bir veya daha çok değeri (varsa) alır (veya "arar"). İsterseniz, hedef listeden kaynak listeye başka sütunlar eklemeye devam edebilirsiniz. Arama sütunu oluşturduğunuzda, verilerinizin geçerliliğini korumaya ve daha ileride sorunlara yol açabilecek tutarsızlıkları engellemeye yardımcı olacak bir art arda silme veya kısıtlanmış silme seçeneği ayarlayarak ilişki davranışı uygulamaya da karar verebilirsiniz.

Bir veritabanı programı liste bilgi paylaşın    Yüklüyse, Access gibi bir veritabanı programı varsa, dışarı aktarma ve sitenizden için veri aktarma yanı veritabanından bir tabloyu listesine bağlayın. Liste verilerinizi Access veritabanı ile çalışırken, sorgular, formlar ve raporlar oluşturabilirsiniz. Access veritabanına verileri aktarma daha fazla bilgi için bkz.

Listeleri siteler arasında tutarlı olarak kullanma     Grubunuz çeşitli liste türleriyle çalışıyorsa, içerik türleri, site sütunları ve şablonlar kullanarak birden çok liste arasında tutarlılık sağlayabilirsiniz. Bu özellikler ayarları ve liste yapısını etkin bir şekilde yeniden kullanmanızı sağlar. Örneğin, bir müşteri hizmetleri konusu için belirli sütunlar tanımlayan (müşteri sözleşmesi gibi) bir içerik türü oluşturabilir ve bu içerik türüne yönelik iş süreçleri tanımlayabilirsiniz. Başka bir örnek ise bölüm adları için bölümlere yönelik açılan bir liste içeren site sütunu oluşturmaktır. Adların her listede her zaman aynı şekilde görünmesini sağlamak için bu sütunu birden çok listede yeniden kullanabilirsiniz.

Liste öğelerini bir e-posta programından çalışma   SharePoint teknolojileri ile uyumlu bir e-posta programını kullanarak sizinle önemli liste bilgilerini alabilir. Örneğin, Outlook ile görüntüleme ve Outlook'tan sitenizde görevleri, kişileri ve tartışma panolarına güncelleştirin. Dış liste Outlook'a Bağlan daha fazla bilgi için bkz.

İçerik hedefleme ayarlama     Bir liste için hedef kitle belirleme özelliğini etkinleştirebilir ve listedeki öğelerin yalnızca belli SharePoint ve Active Directory gruplarının üyelerine veya izleyicilerine görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bu, listeyi kullanıcının grup üyeliğine göre filtrelemek için hedef kitle belirleme özelliğini kullanan İçerik Sorgusu Web Bölümü gibi Web Bölümleri kullanılarak yapılır. Listedeki öğelerin belli bir hedef kitleye yönelik olarak etkinleştirilebilmesi için öncelikle listenin Hedef Kitle Belirleme sütunuyla yapılandırılmış olması gerekir.

Kullanacağınız liste türleri, paylaşacağınız bilgilerin türüne göre değişir.

Duyurular     Haberleri ve durum bilgilerini paylaşmak ve anımsatıcılar sağlamak için duyuru listesi kullanın. Duyurular görüntü, köprü ve biçimlendirilmiş metin gibi gelişmiş biçimlendirme özelliklerini destekler.

Kişiler     Birlikte çalıştığınız kişi veya gruplarla ilgili bilgileri depolamak için kişi listesi kullanın. SharePoint teknolojileriyle uyumlu bir e-posta veya kişi yönetimi programı kullanıyorsanız, sitenizdeki kişileri bu programdan görüntüleyip güncelleştirebilirsiniz. Örneğin, kuruluşunuzun tüm sağlayıcılarının listesini Outlook gibi SharePoint teknolojileriyle uyumlu bir e-posta programından güncelleştirebilirsiniz. Kişi listeleri gerçekte sitenizin üyelerini yönetmez, ancak dış satıcılar gibi kuruluşunuzla ilgili kişileri depolamak ve paylaşmak için kullanılabilir.

Tartışma panoları     Ekip tartışmalarını, haber gruplarındakine benzer biçimde kaydetmek ve depolamak için merkezi bir yer sağlamak üzere tartışma panosu kullanın. Yöneticiniz sitenizdeki listelerin e-posta iletileri almasını etkinleştirmişse, tartışma panoları yaygın kullanılan e-posta programlarından gelen tartışma e-postalarını depolayabilir. Örneğin, kuruluşunuzun yeni ürün sürümü için bir tartışma panosu oluşturabilirsiniz.

Bağlantılar     Internet'e, şirketinizin intranetine ve diğer kaynaklara olan bağlantılar için merkezi bir konum olarak bağlantı listesi kullanın. Örneğin, müşterilerinizin Web siteleri için bir bağlantı listesi oluşturabilirsiniz.

Tanıtılan Bağlantılar    Görsel bir düzende bağlantı eylemleri kümesini görüntülemek için bu listeyi kullanın.

Takvim    Takvim için tüm ekibinizin olaylarını veya şirket tatilleri gibi özel durumlar için kullanın. Takvim görsel görünümleri, masa veya duvar takvime toplantılar, sosyal olayları ve tüm günlük olay dahil olmak üzere, ekip olaylarının, benzer sağlar. Son tarihler veya belirli bir zaman aralığı için ilgili olmayan ürün sürüm tarihleri gibi ekip kilometre de izleyebilirsiniz. SharePoint teknolojileri ile uyumlu bir e-posta veya takvim program kullanıyorsanız, görüntüleyebilir ve diğer program çalışırken sitenizden takviminizi güncelleştirebilir. Örneğin, karşılaştırabilirsiniz ve her ikisi de göstererek Outlook takviminden, takviminizi sitede tarihleri güncelleştirme yan yana takvimleri veya birbirleriyle Outlook'ta üstlerinde. Daha fazla bilgi için bkz: bir takvimi oluşturma .

Görevler    Projeler ve diğer Yapılacaklar olayları grubunuz için ilgili bilgileri izlemek için bir görev listesini kullanın. Siz kişilere görevler atama yanı sıra görevin tamamlanması doğru hareket ederken durum ve tamamlanma yüzdesini izleme. SharePoint teknolojileri ile uyumlu bir e-posta veya görev yönetimi program kullanıyorsanız, görüntüleyebilir ve diğer programınızda sitenizden görevlerinizi güncelleştirin. Örneğin, kuruluşunuzun bütçe işlemi için bir görev listesi oluşturmak ve sonra görüntüleyebilir ve Outlook'ta birlikte diğer görevlerinizi güncelleştirin. Daha fazla bilgi için bkz: liste oluşturma .

Proje görevleri    Proje Görev listesi ile görüntüleme ve ilerleme durumunu Gantt çubuklarının görev bilgileri depolamak için kullanın. Görevi tamamlama doğru hareket ederken, durum ve tamamlanma yüzdesini izleyebilirsiniz. SharePoint teknolojileri ile uyumlu bir e-posta veya görev yönetimi program kullanıyorsanız, görüntüleyebilir ve diğer programınızda sitenizden proje görevlerinizi güncelleştirin. Örneğin, sitenizde belirleme ve eğitim el ile oluşturmak için iş atamak için proje görev listesini oluşturabilirsiniz ve sonra kuruluşunuzun ilerleme durumunu Project'ten izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: liste oluşturma .

Sorun izleme    Kişilerin ilerleme durumunu izlemek ve sorun izleme listesi desteği sorunları gibi belirli konular hakkında bilgi depolamak için kullanın. Sorunları atayabilir, bunları kategorilere ayırmak ve sorunları birbiriyle ilişkili. Örneğin, müşteri hizmeti sorunlar ve çözümleri yönetmek için bir sorun izleme listesi oluşturabilirsiniz. Ayrıca, özgün sorun açıklaması değiştirmeden açıklamaları geçmişini oluşturma düzenlemeden her zaman sorunları üzerinde yorum yapabileceği. Örneğin, müşteri hizmeti temsilcisinin sonuçlarını ve sorunu çözmek için geçen her adımı kaydedebilirsiniz. Kuruluşunuzun sorun veya proje izleme yönetmenize yardımcı olacak bir ile üç durumlu iş akışı bir sorun izleme listesi de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: liste oluşturma .

Anket    Anket toplamak ve geri bildirim, örneğin bir çalışan memnuniyetini anket veya bir test derlemek için kullanın. Sorular ve yanıtlar birkaç farklı yolla tasarlayın ve geri bildirim genel bakış konusuna bakın. SharePoint teknolojileri ile uyumlu bir elektronik tablo veya veritabanı program yüklü varsa, bunları daha ayrıntılı çözümlemek için sonuçlarınızı dışarı aktarabilirsiniz. Anket Oluştur daha fazla bilgi için bkz.

Özel    Bir listeyi baştan başlatmak için özel bir liste kullanın. SharePoint teknolojileri ile uyumlu bir elektronik tablo programı varsa, bir elektronik tabloya dayalı özel bir liste oluşturabilirsiniz. Örneğin, depolamak ve satıcılarla sözleşmelerin yönetmek için oluşturduğunuz Excel'den liste aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: bir elektronik tabloya dayalı liste oluşturma .

Dış listeler    SharePoint dışında depolanan, ancak SharePoint içinde okuyup yazabildiğiniz verilerle çalışmak için dış liste kullanın. Dış listeye ait veri kaynağına Dış içerik türü adı verilir. Yerel bir SharePoint listesinden farklı olarak dış liste, ilgili sistem gerek bir veritabanı, gerekse Web hizmeti ya da iş kolu sistemi olsun, verilere doğrudan dış bir sistemden (SAP, Siebel ve Microsoft SQL Server gibi) ulaşmak için İş Bağlantı Hizmetleri'ni kullanır.

Veri Sayfası     Görünümünde özel liste Özel listeye benzeyen, ancak listeyi varsayılan olarak veri sayfası görünümünde görüntüleyen boş bir liste oluşturmak için Veri Sayfası Görünümünde özel liste kullanın. Veri Sayfası görünümü verileri satırlar ve sütunlar biçiminde görüntülemek ve düzenlemek için bir veri kılavuzu sağlar. Satır ve sütun ekleyip düzenleyebilir, filtre ve sıralama düzeni uygulayabilir, hesaplanmış değerler ve toplamlar görüntüleyebilir ve verileri kılavuz hücrelerinde rahatça düzenleyebilirsiniz. Veri Sayfası görünümü 32 bit istemci bilgisayarına yüklenmiş Office uygulaması ve ActiveX denetimlerini destekleyen bir tarayıcı gerektirir.

Durum listesi    Projenizin hedeflerini görüntülemek ve izlemek için durum listesi kullanın. Listede hedeflere ne düzeyde ulaşıldığını göstermek için bir dizi renkli simge bulunur.

Dolaşımlar    Onay damgaları gibi bilgileri ekip üyelerinize göndermek için dolaşım listesi kullanın.

Microsoft IME Sözlüğü listesi    Listedeki verileri bir Microsoft IME sözlüğü olarak kullanmak istediğinizde Microsoft IME Sözlüğü listesini kullanın. Microsoft IME'yi kullanarak Okuma sütunundaki öğeleri Görüntüleme olarak değiştirebilir ve Açıklama içindeki içeriği IME Açıklama penceresinde görüntüleyebilirsiniz. Veriler belirli bir URL'ye bağlanabilir.

PerformancePoint İçerik Listesi    Karne, rapor, filtre, pano sayfası ve PerformancePoint Pano Tasarımcısı kullanarak oluşturduğunuz diğer pano öğeleri gibi pano öğelerini depolamak için PerformancePoint İçerik listesi kullanın.

Diller ve Çevirmenler    Bir Çeviri Yönetimi kitaplığındaki Çeviri Yönetimi iş akışıyla Diller ve Çevirmenler listesi oluşturabilirsiniz. İş akışı listeyi kullanarak, listede her dil için belirtilen çevirmene çeviri görevleri atar. Bu listeyi el ile oluşturabilir veya Çeviri Yönetimi kitaplığına bir Çeviri Yönetimi iş akışı eklediğinizde listenin otomatik olarak oluşturulmasını tercih edebilirsiniz.

KPI Listesi    Ana Performans Göstergeleri, ölçülebilir hedeflere göre ilerleme durumunu hızlı bir şekilde değerlendirmenize olanak sağlar. Şu dört veri kaynağından birini kullanarak performansı izlemek için KPI listeleri ayarlayabilirsiniz: el ile girilen veriler, bir SharePoint listesinde bulunan veriler, Excel çalışma kitaplarında bulunan veriler veya Analysis Services'ten (bir Microsoft SQL Server bileşenidir) alınan veriler. KPI listesi oluşturulduktan sonra, göstergenin durumunu pano sayfasında görüntülemek için bu listeyi kullanabilirsiniz.

Elektronik Tabloyu İçeri Aktarma    Var olan bir elektronik tablonun sütunlarını ve verilerini kullanan bir liste oluşturun. Elektronik tabloyu içe aktarmak için Microsoft Excel veya başka bir uyumlu program gerekir.

Bu listeleri sayfanıza ekleyin

 1. Siteler, Ayarlar: profilinizi güncelleştirme, yazılım yükleme ve buluta bağlanma Ayarlar' ı tıklatın ve sonra da Site içeriği' ni tıklatın.

 2. Uygulama Ekle simgesini tıklatın.

  Site içeriği iletişim kutusunda bir uygulama simgesini ekleme.
 3. İlerleyin ve kullanmak istediğiniz uygulamayı tıklatın. Birden çok sayfa olabilir.

 4. Böylece daha sonra bir sayfa için geri çekme ve Oluştur' u tıklatın uygulamayı benzersiz bir ad verin.

 5. Site içeriği ekranına geri aldığınızda, üç şey yapabilirsiniz:

  • Pencereyi kapatın ve sayfasına geri dönün. Yeni uygulama Web Bölümleri Ekle kullanarak sayfanızda ekleyin.

  • Uygulamayı tıklatın ve veri girerek başlayın.

  • Üç nokta ... tıklatın ve ardından Değiştir'i Ayarlar. Sütunları ekleme, adlarını değiştirmek ve diğer görevleri burada yapın.

Sitede listeleri düzenleme

Liste özelliklerini çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz ama bu özellikleri nasıl kullanacağınız sahip olduğunuz listelerin boyutuyla sayısına ve kuruluşunuzun gereksinimlerine bağlıdır.

Çeşitli gereksinimleri karşılaması için tek bir büyük liste isteyebilirsiniz. Örneğin, kuruluşunuzun içinde izlemeniz gereken çok sayıda teknik konunuz olabilir ve bu konular birden çok proje veya grup için geçerli olabilir.

Aşağıdaki durumlarda tek bir liste kullanın:

 • Grubunuzun liste öğeleri hakkında özet bilgileri veya aynı öğe kümesinin farklı görünümlerini görmesi gerekiyor. Bir yönetici, örneğin, kuruluştaki teknik konuların tümündeki ilerlemeyi veya aynı zaman aralığında dosyalanan konuların tümünü görmek isteyebilir.

 • Kişiler, sitede aynı konumdaki konulara göz atmak veya konuları aramak istiyor.

 • Liste öğelerine, sürümleri izleme veya onay isteme gibi aynı ayarları uygulamak istiyorsunuz.

 • Liste üzerinde çalışan gruplar aynı izin düzeyleri gibi benzer özellikleri paylaşıyor. Belirli liste öğelerine benzersiz izin uygulanabilir, ancak izin düzeyleri büyük ölçüde farklılık gösteriyorsa, birden çok liste kullanmayı düşünün.

 • Liste hakkındaki bilgileri çözümlemek veya liste için birleştirilmiş güncelleştirmeler almak istiyorsunuz. RSS teknolojisini kullanarak liste öğeleri değiştirildiğinde uyarı alabilir veya bir listedeki değişiklikleri görebilirsiniz. RSS akışı çalışma grubunuzun üyelerine, değişen bilgilerin birleştirilmiş bir listesini görme olanağı sağlar.

Yönetmek istediğiniz öğeler arasında veya bu öğelerle çalışan kişi grupları arasında büyük farklar olduğunda birden çok liste kullanmak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda birden çok liste kullanın:

 • Kişilerin öğe özetlerine hep birlikte gereksinim duyacağını düşünmüyorsunuz.

 • Bilgilerle çalışan kişi grupları birbirinden farklı ve farklı izin düzeylerine sahip.

 • Birden çok öğe kümesine, sürüm oluşturma veya onay gibi farklı ayarlar uygulamanız gerekiyor.

 • Öğeleri birlikte çözümlemeniz veya liste için birleştirilmiş güncelleştirmeler almanız gerekmiyor.

Aşağıda liste ve liste öğelerini düzenlemenin bazı yolları açıklanmaktadır:

Sütun ekleme     Grubunuzun en önemli öğeleri belirlemesine yardımcı olmak için listenize sütun ekleyebilirsiniz. Örneğin, belirli bir projede çalışan kişilerin öğelerini daha kolay görüntülemesine ve öğeleriyle daha kolay çalışmasına yardımcı olmak için listeye Proje sütunu ekleyebilirsiniz. Bölüm adı veya bir çalışan adı gibi her bir liste öğesi için ek bilgi toplamak istiyorsanız daha fazla sütun eklemek isteyebilirsiniz.

Bir listede birden fazla öğe varsa, birden fazla öğeyi görüntülerken performansını artırmak için bazı sütunlar dizin oluşturma veya Görünüm geçiş düşünebilirsiniz. Bu özellik öğeleri düzenlenir biçimini değişmez ancak daha kolay bir listedeki öğeleri çok sayıda depolamak kuruluşların sağlayabilir. Bununla birlikte, dizin daha fazla veritabanı alanı sürebilir. Oluşturma, değiştirme veya bir liste veya kitaplık görünümünü silme

Görünüm oluşturma     Grubunuzdaki kişilerin verileri genellikle belirli bir şekilde görmesi gerekiyorsa, görünümleri kullanabilirsiniz. Görünümler, verileri sıralamak, gruplandırmak, görüntülemek ve verilere filtre uygulamak için sütunları kullanır. Ayrıca her görünümde bir kerede kaç öğenin görüntüleneceğini seçebilirsiniz. Örneğin, kişiler tercihlerine ve bağlantı hızlarına göre bir listeye sayfa başına 25 veya 100'lük liste öğesi kümeleri halinde göz atabilir.

Görünümler bir takvimde bir listedeki öğeleri çok sayıda depolamak için ancak yalnızca bu yıl, postalanan sorunları gibi belirli bir zamanda istediğiniz alt kümelerini görmek için esneklik veya yalnızca geçerli olayları sağlar. Yalnızca sizin için kullanılabilir kişisel görünümler oluşturabilirsiniz ve listeyi değiştirme izni varsa, herkes için kullanılabilen ortak görünümler oluşturabilirsiniz. Oluşturma, değiştirme veya bir liste veya kitaplık görünümünü silme

Klasörler oluşturma    Oluşturulacak klasörler, liste sahibi izin verdiyse çoğu tür listesi, klasörler ekleyebilirsiniz. Liste öğelerinizi belirli bir biçimde gibi Grup veya project tarafından ayrılabilir bu özellikle kullanışlıdır. Klasörleri daha kolay tarayın ve liste öğelerini yönetmek için kişiler yardımcı olur. kişilerin kendi sitelerini ve klasörleri benzer bunların sabit diskte klasörlerle çalıştıkları şekilde gitmenizi sağlayan bir ağaç görünümü SharePoint teknolojileri sağlar. Örneğin, her bölüm kendi klasörü olabilir. Listedeki bir klasör oluşturun

Ayrıca Bkz

Liste öğeleri ekleme, düzenleme veya silme

Liste ve kitaplık için sürüm oluşturmayı etkinleştirme ve yapılandırma

Listede klasör oluşturma

Listeden klasör silme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×