Listelere giriş

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bir liste, ekip üyeleri ve diğer site kullanıcılarının paylaşmak veri topluluğudur. Çok sayıda kullanıma hazır listeler ve liste öğelerini düzenlemek için iyi bir başlangıç noktası sağlamak için liste şablonları SharePoint sağlar bulabilirsiniz. Bu makalede listeleri oluşturma ve kullanma arkasına kavramları açıklanır.

Oluşturma, düzenleme ve listeleri silme hakkında bilgi için aşağıdaki konulara bakın.

Not: Buradaki bilgiler ve sizin için kullanılabilir liste türleri, kullanmakta olduğunuz SharePoint sürümüne bağlıdır dikkat edin. Yöneticinize başvurun, Yardım Masası veya Yöneticisi veya görmek sürüm bilmiyorsanız SharePoint hangi sürümünü kullanıyorum?.

Bir site, genellikle işbirliği veya işe yönelik bir çözüm için odak noktası olarak kullanabileceğiniz Bağlantılar, Duyurular, Kişiler, Konu İzleme, Anketler ve Görevler gibi pek çok varsayılan liste içerir. Çoğu durumda bu varsayılan listeler, çok az değişiklikle veya hiç değişiklik yapmadan kullanılacak hızlı ve etkin çözümler sağlayabilir. Örneğin, şunları kullanabilirsiniz:

 • Sahiplik ve ilerleme durumunu izlemeyi ve bunun yanı sıra liste içeriğinin görsel olarak çekici bir şekilde sunumu için sayfa içi zaman çizelgesini kapsayan görevler.

 • Çalışma grubu projelerini ve ortak çalışma görevlerini ayrıntılı incelemek için sürüm oluşturma ve sürüm geçmişi depolama özellikleri sunan Konu İzleme.

Listeler zengin ve esnektir, ayrıca verileri depolamak, paylaşmak ve verilerle çalışmak için sağlam bir yöntem sağlayan pek çok yerleşik özelliğe sahiptir. Listelerle şunları yapabilirsiniz:

 • Listeyi; Metin, Sayı, Seçenek, Para Birimi, Tarih ve Saat, Arama, Evet/Hayır ve Hesaplanmış gibi türlerde çeşitli sütunlarla oluşturabilirsiniz. Ayrıca ek ayrıntılar sağlamak için bir liste öğesine, destekleyici sayılar içeren bir elektronik tablo veya arka plan bilgileri içeren bir belge gibi bir veya daha çok dosya da ekleyebilirsiniz.

 • Verileri farklı ve özel yöntemlerle düzenlemek, sıralamak ve filtrelemek için liste görünümleri oluşturabilir; sütun ekleyip silerek ve geçerlilik kuralları düzenleyerek meta verileri değiştirebilir ve içerik türleri, site sütunları ve şablonlar yardımıyla listeleri siteler arasında tutarlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin, takvimden yalnızca güncel etkinlikleri giriş sayfasında görüntüleyebilir, başka bir sayfada duvar takvimine benzer bir görsel görünüm oluşturabilirsiniz.

 • Hepsi de daha ileri düzey iş çözümleri oluşturma becerinizi geliştirecek ve verilerinizin bütünlüğünü korumanıza yardımcı olacak benzersiz sütunlar, arama sütunları ve ilişki yaptırımı (art arda ve kısıtlanmış silme) özelliklerinin bir birleşimini kullanarak listeler arasında ilişkiler oluşturabilirsiniz.

 • Özel listeler oluşturabilir, verileri Web Bölümlerinde ve Web Bölümü Sayfalarında görüntüleyebilir, Excel ve Access gibi başka programlarla veri alışverişi ve bağlantısı yapabilirsiniz.

 • Sürümleri ve ayrıntılı geçmişi izleyebilir, verileri değiştirmek için onay gerekmesini sağlayabilir, öğe ve klasör düzeyi güvenlik kullanabilir, kullanıma alma ve iade etme yönteminden yararlanabilir ve uyarılar ve RSS akışları kullanarak değişikliklerle ilgili otomatik olarak bilgilendirilmenizi sağlayabilirsiniz.

 • Daha rahat kullanım ve daha iyi performans sağlamak için içeriği tek bir listede klasörler halinde düzenleyebilir ve dizin kullanarak büyük listelerdeki performansı genel olarak artırabilirsiniz.

Aşağıda, grubunuzla ilgili bilgileri yönetmenizi kolaylaştırmak üzere listelerle çalışabileceğiniz bazı yollar gösterilmiştir.

Sürümleri ve ayrıntılı geçmişi izleme    Hangi öğelerin sürümden sürüme değişmiş görebilmeniz için liste öğeleri, sürümleri izleyebilirsiniz kimlerin liste öğeleri değiştirilmiş sıra. Hataları daha yeni bir sürümde yapılırsa, öğenin önceki bir sürümünü geri yükleyebilirsiniz. Bir liste geçmişi izleme kuruluşunuz bu dönüşmesi gibi bir liste izleme gerekiyorsa, özellikle önemlidir.

Onay gerektirme    Bunu herkes tarafından görüntülenebilir önce bir liste öğesi için onayının gerekli olduğu belirtebilirsiniz. Onaylandı veya bunları onaylama iznine sahip birisi tarafından reddedildi kadar öğeleri bekleme durumunda kalır. Kullanıcı gruplarını önce onaylanmış liste öğesi görüntüleyebilirsiniz denetleyebilirsiniz.

Özelleştir izinleri    Listede olup listeniz için katılımcıları okuyabilir ve oluşturduğu öğeleri düzenleme veya tüm öğeleri belirtebilirsiniz. Listeleri Yönetme izni olan kişiler okuyun ve tüm liste öğelerini düzenleyin. Öğeyi gizli bilgiler içeriyorsa, ayrıca belirli izin düzeylerine tek liste öğesi, örneğin, uygulayabilirsiniz.

Oluştur ve görünümleri Yönet    Grubunuza aynı listenin farklı görünümlerini oluşturabilirsiniz. Fiili listesinin içeriğini değişmiyorsa, ancak öğeleri düzenli veya kişiler gereksinimlerine bağlı olarak en önemli veya ilginç bilgilerini bulabilmeniz için filtrelenmiş.

Güncelleştirmeyi listeler    Güncelleştirmekte olduğunuz liste türü ne olursa olsun ekleme, düzenleme ve liste öğelerini silme işlemi benzer. Listeye bir öğe düzenlemek veya eklemek için iki yolu vardır.

 • Form kullanarak; bu varsayılan yöntemdir.

 • Satır içi; bu yöntemde öğeyi liste sayfasında doğrudan eklersiniz.

Liste sürümleri izleyecek şekilde ayarlanırsa, bir liste öğesini her düzenlemenizde liste öğesinin yeni bir sürümü oluşturulur. Liste öğesinin nasıl değiştiğini geçmişinde görüntüleyebilir ve yeni bir sürümde yanlışlık yaparsanız önceki bir sürümünü yükleyebilirsiniz.

Formüller ve hesaplanmış değerler kullanma    Dinamik olarak bilgileri liste sütunları oluşturmak için formüller ve hesaplanan değerler kullanabilirsiniz. İşlemleri bilgileri listesindeki diğer sütunları içerebilir geçerli tarihi göstermek için sistem işlevleri [Bugün] gibi sıra. Örneğin, bir varsayılan belirtebilirsiniz yedi gündür tarihten geçerli bitiş tarihi.

Değişiklikler hakkında bilgilendirilme    Grubunuzun üyeleri otomatik olarak güncelleştirmeleri almak için RSS, listeleri ve görünümleri kullanabilirsiniz. RSS almak ve birleştirilmiş bir konumda güncelleştirmeleri veya RSS akışlarını haber ve bilgileri görüntülemek kişiler olanak sağlayan bir teknolojisidir. E-posta uyarıları listeleri değiştiğinde veya yeni öğeler eklendiğinde bildirmek için de oluşturabilirsiniz. Uyarılar, sizin için önemli olan değişiklikleri izlemek için kullanışlı bir yoldur.

Liste ilişkiler oluşturma    Kaynak listesinde, iki liste arasında bir ilişki oluşturmak için bir arama alır sütunu (veya "arar") oluşturduktan bu değerler kaynak listedeki arama sütunundaki value ile eşleşiyorsa, bir hedef listeden bir veya daha fazla değerleri. İsterseniz, ek sütun hedef listeden kaynak listeye eklemeye devam edebilirsiniz. Arama sütunu, ayrıca art arda Sil ayarlayarak ilişki davranışını zorla karar veya kısıtlama oluşturduğunuzda, verilerinizin geçerli kalmasına ve çalışırken sorunlara neden olabilecek tutarsızlıkları önlemeye yardımcı olan seçeneği silin.

Bir veritabanı programı liste bilgi paylaşın    Yüklüyse, Access gibi bir veritabanı programı varsa, dışarı aktarma ve sitenizden için veri aktarma yanı veritabanından bir tabloyu listesine bağlayın. Liste verilerinizi Access veritabanı ile çalışırken, sorgular, formlar ve raporlar oluşturabilirsiniz. Access veritabanına verileri aktarma daha fazla bilgi için bkz.

Siteler arasında tutarlı olarak kullanma listeler    Grubunuza listeleri birkaç türleriyle çalışıyorsa, tutarlılık birden çok liste içerik türleri, site sütunları ve şablonlar ile ekleyebilirsiniz. Bu özellikler ayarları ve liste yapısını verimli bir şekilde yeniden kullanmak etkinleştirin. Örneğin, bir içerik türü için belirli sütunları (örneğin, müşteri ilgili kişisi) belirten bir müşteri hizmet sorunu ve içerik türü için iş süreçlerini oluşturabilirsiniz. Başka bir örnek departmanların bir açılan listeyi içeren site için bir sütun departman adları oluşturur. Adları her zaman aynı şekilde her listede göründüğünden emin olmak için birden çok liste sütununda yeniden kullanabilirsiniz.

Liste öğelerini bir e-posta programından çalışma   SharePoint teknolojileri ile uyumlu bir e-posta programını kullanarak sizinle önemli liste bilgilerini alabilir. Örneğin, Outlook ile görüntüleme ve Outlook'tan sitenizde görevleri, kişileri ve tartışma panolarına güncelleştirin. Dış liste Outlook'a Bağlan daha fazla bilgi için bkz.

İçerik hedefleme ayarlama    Bir listesi için hedef kitle etkinleştirmek ve listedeki öğeleri yalnızca belirli SharePoint ve Active Directory grupları veya izleyicileri üyesi olan kişiler için görünür yapın. Bu içerik sorgu kullanıcının grubu üyeliği göre listeye filtre uygulamak için hedef kitle kullanan Web Bölümü gibi Web Bölümleri kullanarak gerçekleştirilir. Liste bir listedeki öğeleri belirli bir hedef kitle için etkinleştirilebilir önce hedef kitleyi hedef sütunuyla ayarlanması gerekir.

Kullanacağınız liste türleri, paylaşacağınız bilgilerin türüne göre değişir.

Duyurular    Duyurular listesi haber ve durum paylaşma ve anımsatıcılar sağlamak için kullanın. Duyurular destek geliştirilmiş resimler, köprüler, biçimlendirme ve biçimlendirilmiş metin.

İlgili kişiler    Kişilerin veya grupların birlikte çalıştığınız hakkındaki bilgileri saklamak için Kişiler listesini kullanın. E-posta kullanarak veya kişi SharePoint teknolojileri ile uyumlu yönetim programı, görüntüleyebilir ve diğer programında sitenizden kişilerinizi güncelleştirin. Örneğin, Outlook gibi SharePoint teknolojileri ile uyumlu bir e-posta programından tüm kuruluşunuzun satıcılar listesini güncelleştirebilirsiniz. Kişi listesine gerçekten sitenizi üyelerini yönetme değildir, ancak depolamak ve dış satıcıları listesi gibi kuruluşunuz için kişileri paylaşmak için kullanılabilir.

Tartışma panoları    Tartışma panosunu haber biçimine benzer kayıt yapma ve ekip tartışmaları depolamak için merkezi bir konum sağlamak için kullanın. Tartışma panoları yöneticiniz e-posta iletilerini almak için sitenizdeki listeleri etkinleştirmişse, e-posta tartışmaları en yaygın e-posta programlarının depolayabilirsiniz. Örneğin, kuruluşunuzun yeni ürün sürümü için tartışma panosu oluşturabilirsiniz.

Bağlantılar    Internet, şirketinizin intranetinde ve diğer kaynaklara bağlantılar için merkezi bir konum bir bağlantılar listesini kullanın. Örneğin, müşterilerinizin Web sitelerinin bağlantılarını listesini oluşturabilirsiniz.

Tanıtılan Bağlantılar    Görsel bir düzende bağlantı eylemleri kümesini görüntülemek için bu listeyi kullanın.

Takvim    Takvim için tüm ekibinizin olaylarını veya şirket tatilleri gibi özel durumlar için kullanın. Takvim görsel görünümleri, masa veya duvar takvime toplantılar, sosyal olayları ve tüm günlük olay dahil olmak üzere, ekip olaylarının, benzer sağlar. Son tarihler veya belirli bir zaman aralığı için ilgili olmayan ürün sürüm tarihleri gibi ekip kilometre de izleyebilirsiniz. SharePoint teknolojileri ile uyumlu bir e-posta veya takvim program kullanıyorsanız, görüntüleyebilir ve diğer program çalışırken sitenizden takviminizi güncelleştirebilir. Örneğin, karşılaştırabilirsiniz ve her ikisi de göstererek Outlook takviminden, takviminizi sitede tarihleri güncelleştirme yan yana takvimleri veya birbirleriyle Outlook'ta üstlerinde. Daha fazla bilgi için bkz: bir takvimi oluşturma .

Görevler    Projeler ve diğer Yapılacaklar olayları grubunuz için ilgili bilgileri izlemek için bir görev listesini kullanın. Siz kişilere görevler atama yanı sıra görevin tamamlanması doğru hareket ederken durum ve tamamlanma yüzdesini izleme. SharePoint teknolojileri ile uyumlu bir e-posta veya görev yönetimi program kullanıyorsanız, görüntüleyebilir ve diğer programınızda sitenizden görevlerinizi güncelleştirin. Örneğin, kuruluşunuzun bütçe işlemi için bir görev listesi oluşturmak ve sonra görüntüleyebilir ve Outlook'ta birlikte diğer görevlerinizi güncelleştirin. Daha fazla bilgi için bkz: liste oluşturma .

Proje görevleri    Proje Görev listesi ile görüntüleme ve ilerleme durumunu Gantt çubuklarının görev bilgileri depolamak için kullanın. Görevi tamamlama doğru hareket ederken, durum ve tamamlanma yüzdesini izleyebilirsiniz. SharePoint teknolojileri ile uyumlu bir e-posta veya görev yönetimi program kullanıyorsanız, görüntüleyebilir ve diğer programınızda sitenizden proje görevlerinizi güncelleştirin. Örneğin, sitenizde belirleme ve eğitim el ile oluşturmak için iş atamak için proje görev listesini oluşturabilirsiniz ve sonra kuruluşunuzun ilerleme durumunu Project'ten izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: liste oluşturma .

Sorun izleme    Kişilerin ilerleme durumunu izlemek ve sorun izleme listesi desteği sorunları gibi belirli konular hakkında bilgi depolamak için kullanın. Sorunları atayabilir, bunları kategorilere ayırmak ve sorunları birbiriyle ilişkili. Örneğin, müşteri hizmeti sorunlar ve çözümleri yönetmek için bir sorun izleme listesi oluşturabilirsiniz. Ayrıca, özgün sorun açıklaması değiştirmeden açıklamaları geçmişini oluşturma düzenlemeden her zaman sorunları üzerinde yorum yapabileceği. Örneğin, müşteri hizmeti temsilcisinin sonuçlarını ve sorunu çözmek için geçen her adımı kaydedebilirsiniz. Kuruluşunuzun sorun veya proje izleme yönetmenize yardımcı olacak bir ile üç durumlu iş akışı bir sorun izleme listesi de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: liste oluşturma .

Anket    Anket toplamak ve geri bildirim, örneğin bir çalışan memnuniyetini anket veya bir test derlemek için kullanın. Sorular ve yanıtlar birkaç farklı yolla tasarlayın ve geri bildirim genel bakış konusuna bakın. SharePoint teknolojileri ile uyumlu bir elektronik tablo veya veritabanı program yüklü varsa, bunları daha ayrıntılı çözümlemek için sonuçlarınızı dışarı aktarabilirsiniz. Anket Oluştur daha fazla bilgi için bkz.

Özel    Bir listeyi baştan başlatmak için özel bir liste kullanın. SharePoint teknolojileri ile uyumlu bir elektronik tablo programı varsa, bir elektronik tabloya dayalı özel bir liste oluşturabilirsiniz. Örneğin, depolamak ve satıcılarla sözleşmelerin yönetmek için oluşturduğunuz Excel'den liste aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: bir elektronik tabloya dayalı liste oluşturma .

Dış listeler    Dış liste saklı dışarıdan SharePointolan, ancak okuma ve yazma SharePointverilerle çalışmak için kullanın. Dış liste için veri kaynağını bir dış içerik türü adı verilir. Yerel SharePoint liste farklı olarak, dış liste iş Bağlantı Hizmetleri verilere erişmek için (örneğin, SAP, Siebel ve Microsoft SQL Server), doğrudan dış sistemden olup olmadığı bir veritabanı, Web hizmeti veya çizgi iş kolu sistem sistem olan kullanır.

Özel veri sayfası   Görünümü Özel liste veri sayfası görünümünde, boş bir liste benzer özel bir liste oluşturmak için ancak veri sayfası görünümünde varsayılan olarak listesini görüntülemek için kullanın. Veri Sayfası görünümü görüntüleme ve veri satırları ve sütunları düzenlemek için veri kılavuzu sağlar. Size ekleme ve satırları ve sütunları Düzenle, filtre uygulama ve siparişler sıralamak, hesaplanan değerler ve toplamları görüntüleme ve kılavuz hücrelerdeki verileri düzenleyemeyeceğiniz. Veri Sayfası görünümü Office'in 32-bit istemci bilgisayar ve ActiveX denetimlerini destekleyen bir tarayıcı gerektirir.

Durum listesi    Durum listesi projenizin hedefleri izlemek ve görüntülemek için kullanın. Liste için hedefler karşılandığında derecesini iletişim kurmak için renkli simgeler kümesi içerir.

Dolaşımlar    Ekip üyelerinizin onay damgaları gibi bilgileri göndermek için Dolaşım listesi kullanın.

Microsoft IME sözlüğü listesi    Microsoft IME sözlüğü listesi için veri listede bir Microsoft IME Sözlük kullanmak istediğinizde kullanın. Okuma sütun öğeleri için Microsoft IME kullanarak görüntü dönüştürün ve içeriği IME açıklama penceresindeki açıklamayı görüntüleyebilirsiniz. Verileri belirli bir URL'yi ilişkilendirilebilir.

PerformancePoint İçerik listesi    PerformancePoint İçerik listesi karne, rapor, filtreleri, Pano sayfalarını ve PerformancePoint Pano Tasarımcısı'nı kullanarak oluşturduğunuz diğer Pano öğeleri gibi pano öğelerini depolamak için kullanın.

Diller ve çevirmenler    Çeviri Yönetimi Kitaplığı'nda Çeviri Yönetimi iş akışıyla diller ve çevirmenler listesini kullanın. İş akışı listesi çeviri görevler listesinde her dil için belirtilen translator atamak için kullanır. Bu listeyi el ile oluşturabilir veya bir Çeviri Yönetimi Kitaplığı Çeviri Yönetimi iş akışı eklediğinizde, otomatik olarak oluşturulan bu listeyi sahip olmayı seçebilirsiniz.

KPI listesi    KPI listesi ölçülebilir hedeflere karşı yapılan ilerleme durumunu hızlı değerlendirmede katılmanıza olanak tanıyan önemli performans göstergeleri izlemek için kullanın. Dört veri kaynaklarından birini kullanarak performans izlemek için KPI listesi ayarlayın: el ile Çözümleme Hizmetleri'nden girilen veri, veri SharePoint listesinde, Excel çalışma kitaplarındaki verileri veya veri — Microsoft SQL Server bileşeni. KPI listesi oluşturulduktan sonra bir Pano sayfasında göstergesi durumunu görüntülemek için kullanabilirsiniz.

Elektronik Tabloyu İçeri Aktarma    Var olan bir elektronik tablonun sütunlarını ve verilerini kullanan bir liste oluşturun. Elektronik tabloyu içe aktarmak için Microsoft Excel veya başka bir uyumlu program gerekir.

Bu listeleri sayfanıza ekleyin

 1. Siteler, Ayarlar: profilinizi güncelleştirme, yazılım yükleme ve buluta bağlanma Ayarlar' ı tıklatın ve sonra da Site içeriği' ni tıklatın.

 2. Uygulama Ekle simgesini tıklatın.

  Site içeriği iletişim kutusunda bir uygulama simgesini ekleme.
 3. İlerleyin ve kullanmak istediğiniz uygulamayı tıklatın. Birden çok sayfa olabilir.

 4. Böylece daha sonra bir sayfa için geri çekme ve Oluştur' u tıklatın uygulamayı benzersiz bir ad verin.

 5. Site içeriği ekranına geri aldığınızda, üç şey yapabilirsiniz:

  • Pencereyi kapatın ve sayfasına geri dönün. Yeni uygulama Web Bölümleri Ekle kullanarak sayfanızda ekleyin.

  • Uygulamayı tıklatın ve veri girerek başlayın.

  • Üç nokta ... tıklatın ve ardından Değiştir'i Ayarlar. Sütunları ekleme, adlarını değiştirmek ve diğer görevleri burada yapın.

Sitede listeleri düzenleme

Liste özelliklerini çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz ama bu özellikleri nasıl kullanacağınız sahip olduğunuz listelerin boyutuyla sayısına ve kuruluşunuzun gereksinimlerine bağlıdır.

Çeşitli gereksinimleri karşılaması için tek bir büyük liste isteyebilirsiniz. Örneğin, kuruluşunuzun içinde izlemeniz gereken çok sayıda teknik konunuz olabilir ve bu konular birden çok proje veya grup için geçerli olabilir.

Aşağıdaki durumlarda tek bir liste kullanın:

 • Grubunuzun liste öğeleri hakkında özet bilgileri veya aynı öğe kümesinin farklı görünümlerini görmesi gerekiyor. Bir yönetici, örneğin, kuruluştaki teknik konuların tümündeki ilerlemeyi veya aynı zaman aralığında dosyalanan konuların tümünü görmek isteyebilir.

 • Kişiler, sitede aynı konumdaki konulara göz atmak veya konuları aramak istiyor.

 • Liste öğelerine, sürümleri izleme veya onay isteme gibi aynı ayarları uygulamak istiyorsunuz.

 • Liste üzerinde çalışan gruplar aynı izin düzeyleri gibi benzer özellikleri paylaşıyor. Belirli liste öğelerine benzersiz izin uygulanabilir, ancak izin düzeyleri büyük ölçüde farklılık gösteriyorsa, birden çok liste kullanmayı düşünün.

 • Liste hakkındaki bilgileri çözümlemek veya liste için birleştirilmiş güncelleştirmeler almak istiyorsunuz. RSS teknolojisini kullanarak liste öğeleri değiştirildiğinde uyarı alabilir veya bir listedeki değişiklikleri görebilirsiniz. RSS akışı çalışma grubunuzun üyelerine, değişen bilgilerin birleştirilmiş bir listesini görme olanağı sağlar.

Yönetmek istediğiniz öğeler arasında veya bu öğelerle çalışan kişi grupları arasında büyük farklar olduğunda birden çok liste kullanmak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda birden çok liste kullanın:

 • Kişilerin öğe özetlerine hep birlikte gereksinim duyacağını düşünmüyorsunuz.

 • Bilgilerle çalışan kişi grupları birbirinden farklı ve farklı izin düzeylerine sahip.

 • Birden çok öğe kümesine, sürüm oluşturma veya onay gibi farklı ayarlar uygulamanız gerekiyor.

 • Öğeleri birlikte çözümlemeniz veya liste için birleştirilmiş güncelleştirmeler almanız gerekmiyor.

Aşağıda liste ve liste öğelerini düzenlemenin bazı yolları açıklanmaktadır:

Sütun Ekle    En önemli öğeleri pinpoint grubunuza yardımcı olmak için listenize sütunlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, listeye görüntülemek ve bunların öğelerle çalışmak daha kolay belirli projelerde çalışan kişi yardımcı olması için proje sütun ekleyebilirsiniz. Ek bilgi için bölüm adı veya bir çalışanın adını gibi her liste öğesi toplamak isterseniz daha fazla sütun eklemek isteyebilirsiniz.

Bir listede birden fazla öğe varsa, birden fazla öğeyi görüntülerken performansını artırmak için bazı sütunlar dizin oluşturma veya Görünüm geçiş düşünebilirsiniz. Bu özellik öğeleri düzenlenir biçimini değişmez ancak daha kolay bir listedeki öğeleri çok sayıda depolamak kuruluşların sağlayabilir. Bununla birlikte, dizin daha fazla veritabanı alanı sürebilir. Oluşturma, değiştirme veya bir liste veya kitaplık görünümünü silme

Görünümleri oluşturma    Grubunuzdaki kişilerin belirli bir şekilde verileri görmek sık gereksinim duyarsanız, görünümler kullanabilirsiniz. Görünümleri sıralama, grubu, filtre için sütunları kullanma ve veri görüntüleme. Aynı anda her görünümünde görüntülenen kaç öğelerin de seçebilirsiniz. Örneğin, kişilerin kümeleri tercihlerini ve bunların bağlantı hızına bağlı olarak sayfa başına 25 veya 100 liste öğelerinin bir listesi göz atabilirsiniz.

Görünümler bir takvimde bir listedeki öğeleri çok sayıda depolamak için ancak yalnızca bu yıl, postalanan sorunları gibi belirli bir zamanda istediğiniz alt kümelerini görmek için esneklik veya yalnızca geçerli olayları sağlar. Yalnızca sizin için kullanılabilir kişisel görünümler oluşturabilirsiniz ve listeyi değiştirme izni varsa, herkes için kullanılabilen ortak görünümler oluşturabilirsiniz. Oluşturma, değiştirme veya bir liste veya kitaplık görünümünü silme

Klasörler oluşturma    Oluşturulacak klasörler, liste sahibi izin verdiyse çoğu tür listesi, klasörler ekleyebilirsiniz. Liste öğelerinizi belirli bir biçimde gibi Grup veya project tarafından ayrılabilir bu özellikle kullanışlıdır. Klasörleri daha kolay tarayın ve liste öğelerini yönetmek için kişiler yardımcı olur. kişilerin kendi sitelerini ve klasörleri benzer bunların sabit diskte klasörlerle çalıştıkları şekilde gitmenizi sağlayan bir ağaç görünümü SharePoint teknolojileri sağlar. Örneğin, her bölüm kendi klasörü olabilir. Listedeki bir klasör oluşturun

Ayrıca Bkz:

Ekleme, düzenleme veya liste öğelerini silme

Etkinleştirme ve bir liste veya kitaplık için sürüm oluşturmayı yapılandırma

Listedeki bir klasör oluşturun

Bir listede klasör silme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×