Liste veya kitaplık için gelen e-posta desteğini etkinleştirme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Liste veya kitaplık e-postayı almadan önce, site sahibi gelen e-postayı liste veya kitaplık için etkinleştirmeli ve yapılandırmalıdır.

Ne yapmak istersiniz?

Genel bakış

Kitaplık için e-posta ayarlarını etkinleştirme ve yapılandırma

Duyurular listesi için e-posta ayarlarını etkinleştirme ve yapılandırma

Takvim listesi için e-posta ayarlarını etkinleştirme ve yapılandırma

Tartışma panosu için e-posta ayarlarını etkinleştirme ve yapılandırma

Genel Bakış

Site sahibi Windows SharePoint Services 3.0içinde etkinleştirme ve gelen e-posta desteğini aşağıdakileri yapılandırın:

 • Belge, resim veya form kitaplığı

 • Duyurular listesi

 • Takvim listesi

 • Tartışma panosu

 • Web günlüğü

Gelen e-posta desteği Yönetim Merkezi'nde etkinleştirildiyse, bir liste veya kitaplık oluşturduğunuzda söz konusu liste veya kitaplık türlerinin herhangi biri için gelen e-posta desteğini etkinleştirebilirsiniz. Liste veya kitaplık için e-posta adresi belirtmek de bu yordama dahildir. Bununla birlikte, liste veya kitaplık oluşturduğunuzda diğer tüm yapılandırma seçenekleri varsayılan değerlere göre ayarlanır.

Notlar: 

 • Toplantı Çalışma Alanı sitelerindeki listelere veya kitaplıklara e-posta göndererek içerik ekleyemezsiniz.

 • Etkinleştirme veya bir liste veya kitaplık gelen e-posta desteğini yapılandırmak için Listeleri Yönetme liste veya kitaplık üzerinde izniniz olmalıdır. Listeleri Yönetme iznine varsayılan olarak Site adı sahipleri SharePoint grubuna verilir.

Liste veya kitaplık üzerindeki e-posta ayarlarını değiştirme işlem adımları liste veya kitaplık türüne göre değişir. Aşağıdaki bölümlerde, yukarıda sıralanan liste veya kitaplık türlerine ilişkin gelen e-posta desteğini etkinleştirme ve yapılandırma adımları sunulmaktadır.

Sayfanın Başı

Bir kitaplık için e-posta ayarlarını etkinleştirme ve yapılandırma

Bir belge, resim veya form kitaplığı için e-posta ayarlarını etkinleştirmek ve yapılandırmak için aşağıdakileri yapın.

 1. E-posta ayarlarını etkinleştirmek ve yapılandırmak istediğiniz kitaplığı açın.

 2. Ayarlar menüsünde ayarlar menüsü, Belge kitaplığı ayarları, Resim kitaplığı ayarlarıveya Form kitaplığı ayarları' nı tıklatın, kitaplık türüne bağlı olarak, etkinleştirme yapılandırma ve.

 3. Gelen e-posta ayarları iletişimaltında tıklatın.

  Not: Gelen e-posta desteği Yönetim Merkezi'nde etkinse, gelen e-posta ayarları bağlantısı kullanılamaz.

 4. E-posta bölümünde e-posta almak bu kitaplığı etkinleştirmek için Evet'i tıklatın.

 5. E-posta adresi kutusuna, bu kitaplık için e-posta adresine bir parçası kullanmak için benzersiz bir ad yazın.

 6. E-posta eklerini bölümünde, kaydetmek istediğiniz yeri ve e-posta eklerini bu kitaplıktaki gruplandırılacak nasıl seçin ve sonra aynı ada sahip dosyaları üzerine mi seçin.

  Aynı addaki dosyaların üzerine yazmayı seçmez ve daha sonra kitaplıktaki dosyayla aynı ada sahip bir dosyayı kaydetmeye çalışırsanız, yeni eke ait dosya adına rasgele dört rakam eklenir. Bu eylem gerçekleştirilemezse, dosya adına genel bir benzersiz tanımlayıcı (GUID) eklenir. Bu eylemlerin her ikisi de benzersiz bir dosya adı üretemezse, ek atılır.

 7. E-posta iletisi bölümünde bu Kitaplığı'nda özgün e-posta iletisi kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçin.

  Evetseçerseniz, özgün iletiyi ayrı bir öğe Kitaplığı'nda olarak kaydedilir.

 8. E-posta Toplantı Davetleri bölümünde bu Kitaplığı'nda toplantı davetlerinizi ekleri kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçin.

 9. E-posta güvenliği bölümünde e-postadan yalnızca kitaplık ya da e-posta gönderen kimin ne olursa olsun arşiv yazabilirsiniz üyeler sitenin arşivleme göndermemeyi seçin.

  Önemli: Tüm gönderenlerden gelen e-postaların arşivlenmesi herkesin (kimliği doğrulanmamış kullanıcılar da dahil) kitaplığınıza yazmasına olanak tanır. Olası bir güvenlik riskinden dolayı bu seçeneği dikkatlice düşündükten sonra vermelisiniz.

 10. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam ' ı tıklatın.

Not: Evet için bu seçeneğin belirlenmesi, toplantı davetlerini belge kitaplığına bağlı dosyalar arşivleri. E-posta işleyiciler belirli parçalarını e-posta gönderdiğiniz diğer listeleri haberdar olmadığına dikkat edin. Takvim hem bir belge kitaplığı bir toplantı daveti göndermek, toplantı isteğini Takvim listesinde arşivlenen ve Toplantı isteğiyle ilişkili tüm ekleri belge kitaplığında arşivlenen.

Sayfanın Başı

Duyurular listesi için e-posta ayarlarını etkinleştirme ve yapılandırma

 1. Gelen e-posta desteğini etkinleştirmek ve yapılandırmak istediğiniz duyurular listesini açın.

 2. Ayarlar' ı tıklatın ve ardından Liste ayarları' nı tıklatın.

 3. Gelen e-posta ayarları iletişimaltında tıklatın.

  Not: Gelen e-posta desteği Yönetim Merkezi'nde etkinse, gelen e-posta ayarları bağlantısı kullanılamaz.

 4. E-posta bölümünde, e-posta almak için bu listeyi etkinleştirmek için Evet'i seçin ve sonra bu listeye e-posta göndermek için kullanmak istediğiniz diğer ad yazın.

 5. E-posta eklerini bölümünde, bu listede e-posta eklerini arşivleme isteyip istemediğinizi belirleyin.

  Not: Hayır' ı seçerseniz, e-posta eklerini atılır.

 6. E-posta iletisi bölümünde bu listede özgün e-posta kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçin.

  Evetseçerseniz, özgün e-posta eki kaydedilir.

 7. E-posta Toplantı Davetleri bölümünde bu listede e-posta olarak gönderilen toplantı davetlerini arşivleme göndermemeyi seçin.

  Evet için bu seçeneği belirlemek Duyurular listesinde, toplantı davetlerini arşivleme yolu sunar. E-posta işleyiciler olmadığınızdan haberdar hangi diğer listeleri, e-posta gönderme, hem takvimi e-posta adresini ve e-posta adresini (Bu ayar için seçme Evet ) Duyurular listesi için bir toplantı daveti gönderebilir dikkat edin. Bu şekilde, toplantı isteğini Takvim hem Duyurular listesi görüntülenir.

 8. E-posta güvenliği bölümünde mi, yoksa yalnızca listeye yazabilirsiniz üyelerinden sitenin gelen e-posta kabul etmek için e-posta gönderen kimin ne olursa olsun, e-posta kabul etmek için seçin.

  Önemli: Tüm gönderenlerden gelen e-postaların arşivlenmesi herkesin (kimliği doğrulanmamış kullanıcılar da dahil) kitaplığınıza yazmasına olanak tanır. Olası bir güvenlik riskinden dolayı bu seçeneği dikkatlice düşündükten sonra vermelisiniz.

 9. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam ' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Takvim listesi için e-posta ayarlarını etkinleştirme ve yapılandırma

 1. Gelen e-posta desteğini etkinleştirmek ve yapılandırmak istediğiniz Takvim listesini açın.

 2. Ayarlar' ı tıklatın ve ardından Liste ayarları' nı tıklatın.

 3. Gelen e-posta ayarları iletişimaltında tıklatın.

  Not: Gelen e-posta desteği Yönetim Merkezi'ndeki değilse, gelen e-posta ayarları bağlantısı kullanılamaz.

 4. E-posta bölümünde, e-posta almak için bu listeyi etkinleştirmek için Evet'i seçin ve sonra bu listeye e-posta göndermek için kullanmak istediğiniz diğer ad yazın.

 5. E-posta eklerini bölümünde e-posta eklerini arşivlemek için bu listeyi isteyip istemediğinizi seçin.

  Not: Hayır' ı seçerseniz, e-posta eklerini atılır.

 6. E-posta güvenliği bölümünde, e-postadan yalnızca listeye yazabilirsiniz üyeler sitenin arşivleme mi, yoksa e-posta gönderen kimin ne olursa olsun, e-posta kabul etmek için seçin.

  Önemli: Tüm gönderenlerden gelen e-postaların arşivlenmesi herkesin (kimliği doğrulanmamış kullanıcılar da dahil) kitaplığınıza yazmasına olanak tanır. Olası bir güvenlik riskinden dolayı bu seçeneği dikkatlice düşündükten sonra vermelisiniz.

 7. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam ' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Tartışma panosu için e-posta ayarlarını etkinleştirme ve yapılandırma

 1. Gelen e-posta desteğini etkinleştirmek ve yapılandırmak istediğiniz tartışma panosunu açın.

 2. Ayarlar' ı tıklatın ve ardından Liste ayarları' nı tıklatın.

 3. Gelen e-posta ayarları iletişimaltında tıklatın.

  Not: Gelen e-posta desteği Yönetim Merkezi'nde etkinse, gelen e-posta ayarları bağlantısı kullanılamaz.

 4. E-posta bölümünde, e-posta almak için bu listeyi etkinleştirmek için Evet'i seçin ve sonra bu site için e-posta göndermek için kullanmak istediğiniz diğer ad yazın.

 5. E-posta eklerini bölümünde e-posta eklerini arşivlemek için bu listeyi isteyip istemediğinizi seçin.

  Not: Hayır' ı seçerseniz, e-posta eklerini atılır.

 6. E-posta iletisi bölümünde bu listede özgün e-posta iletisi kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçin.

  Evetseçerseniz, özgün iletiyi ek olarak kaydedilir.

 7. E-posta Toplantı Davetleri bölümünde bu listede e-posta olarak gönderilen davetleri toplantı kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçin.

  Evet için bu seçeneğin belirlenmesi, toplantı davetlerini tartışma panosuna arşivleme yolu sunar. E-posta işleyiciler olmadığınızdan haberdar hangi diğer listeleri, e-posta gönderme, takvimi e-posta adresini ve e-posta adresi (Bu ayar için seçme Evet ) tartışma panosu olarak bir toplantı daveti gönderebilir dikkat edin. Takvim hem tartışma panosunu bu şekilde, toplantı isteğini görünür.

 8. E-posta güvenliği bölümünde, e-postadan yalnızca listeye yazabilirsiniz üyeler sitenin arşivleme mi, yoksa e-posta gönderen kimin ne olursa olsun, e-posta kabul etmek için seçin.

  Önemli: Tüm gönderenlerden gelen e-postaların arşivlenmesi herkesin (kimliği doğrulanmamış kullanıcılar da dahil) kitaplığınıza yazmasına olanak tanır. Olası bir güvenlik riskinden dolayı bu seçeneği dikkatlice düşündükten sonra vermelisiniz.

 9. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam ' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Uyarı oluşturma veya RSS akışına abone olma

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×