Liste veya kitaplık görünümü oluşturma, değiştirme veya silme

Liste veya kitaplık görünümü oluşturma, değiştirme veya silme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kitaplıkları ve listeleri düzenleme ve sıralama veya filtreleme eklemek veya daha çekici bir stil için (gibi bazı sütunlar) sizin için önemli olan öğeleri göstermek için özel görünümler oluşturabilirsiniz. (Yalnızca siz görebilirsiniz) kişisel bir görünüm oluşturabileceğiniz veya bunu yapma izniniz varsa, ortak görünüm görmek için liste kullanan herkes için oluşturabilirsiniz.

Not : Filtrelerinizi altındaki gösterilenlerle eşleşmiyorsa, yeni deneyim SharePoint Online'da kullanıyor olabilirsiniz. Bir belge kitaplığının özel görünüm oluşturmakonusuna bakın.

Bu makalede yer almaktadır:

Görünüm oluşturma

Not : Telefonlar ve diğer mobil cihazlar tarafından erişilecek görünümler oluşturuyorsanız, Mobil cihazların özelliklerini dikkate almalısınız. Daha fazla bilgi için SharePoint sitesini mobil cihazlar için yapılandırmakonusuna bakın.

Görünüm oluşturmak için:

 1. Gidin liste veya kitaplığa bir görünüm oluşturmak istediğiniz yere, liste veya kitaplık sekmesini tıklatın ve sonra da Görünüm Oluştur'ıtıklatın.

  Not : Görünüm Oluştur devre dışıysa, bir görünüm oluşturmak için izinlere sahip değilsiniz. Kişisel ve ortak görünümler oluşturmak için gereken izinler hakkında bilgi için aşağıdaki Görünüm ayarları bölümüne bakın.

  Şeritte SharePoint Kitaplığı Görünüm oluştur düğmesi.

 2. Ayarlar sayfasında, görünüm türü seçin. Her türü hakkında daha fazla bilgi için bkz: seçim yapabileceğiniz görünüm türleri aşağıdaki.

 3. Görünüm Adı kutusuna görünümünüzün adını yazın. Bunu liste veya kitaplık için varsayılan görünüm yapmak istiyorsanız Bunu varsayılan görünüm yap'ı seçin. Yalnızca bir ortak görünüm bir liste veya kitaplık için varsayılan görünüm olabilir.

  Görünüm Ayarları sayfası oluşturma
 4. Hedef kitle bölümünde, Görünümün hedef kitlesialtında Kişisel görünüm oluşturma veya ortak görünüm oluştur' ı seçin. Yalnızca kendiniz için bir görünüm istediğinizde kişisel görünüm oluşturma. Bunu görmek için liste kullanan herkes istediğinizde genel bir görünüm oluşturun.

  Not : Ortak Görünüm Oluştur devre dışıysa, bu liste veya kitaplık için ortak görünüm oluşturmaya ilişkin gerekli izinleriniz yoktur.

 5. Sütunlar bölümünde, görünümde olmasını istediğiniz sütunları seçin ve istemediğiniz sütunları silin. Sütun numaralarının yanında, görünümdeki sütunların olmasını istediğiniz sırayı seçin.

 6. Sırala ve filtregibi görünümünüz için diğer ayarları yapılandırın ve sayfanın alt kısmındaki Tamam ' ı tıklatın. Açıklamaları seçim yapabileceğiniz ayarların tümü için Görünüm ayarları aşağıya bakın.

Görünümü değiştirme

Görünümü değiştirmek (örneğin, varsayılan görünüm yapma, sütun ekleme veya kaldırma ve görünümdeki öğelerin sıralama düzenini değiştirme) için aşağıdaki adımları uygulayın.

Not : Bir görünüm oluşturulduktan sonra Görünüm türü değiştiremezsiniz (örneğin, standart görünümünden veri sayfası görünümü veya Takvim görünümü veya tersi Gantt görünümüne geçiş yapamazsınız). Yeni görünüm oluşturmak istediğiniz görünüm türünü ile çözmeniz gerekir. Size yalnızca listeler veya kitaplıklar sayfasındaki sütunlar ve Satırlar hızlı bir şekilde düzenlemek için arıyorsanız, ancak siz geçici olarak Standart Görünüm veri sayfası görünümüne Hızlı Düzen'i kullanarak değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için Şeritte liste veya kitaplık sekmesine gidin ve Hızlı Düzen' i tıklatın. Bitirdiğinizde, görünümü ne önceden haline geri gider. Size hızlı düzenleme görünümlerde öğeleri nerede gruplandırılmış kullanamazsınız. Veri Sayfası görünümü hakkında daha fazla bilgi için seçim yapabileceğiniz görünümlertürlerinde aşağıdaki veri sayfası görünümü bölümüne bakın.

 1. Liste veya kitaplık görünümü değiştirme ve liste veya kitaplık sekmesini istediğiniz yere gidin.

 2. Görünümü Değiştir' i tıklatın.

  Not : Görünümü Değiştir devre dışıysa, geçerli görünümü değiştirmek için izinlere sahip değilsiniz. Ancak, kişisel görünümleri değiştirebilirsiniz. Kişisel ve ortak görünümler oluşturmak için gereken izinler hakkında bilgi için Görünüm ayarları makalenin devamındaki bölümüne bakın.

 3. Geçerli Görünüm açılan listesinden değiştirmek istediğiniz görünümü seçin.

 4. Değişikliklerinizi yapın ve sayfanın alt kısmındaki Tamam ' ı tıklatın. Açıklamaları değiştirmek istediğiniz tüm ayarları için Görünüm ayarları aşağıya bakın.

  Not : Geçerli Görünüm açılan listesinde görünümleri alfabetik olarak sıralanmıştır ve değiştirilemez. Bununla birlikte, böylece ilk harfi istediğiniz alfabetik sırayla, görünümün adını değiştirebilirsiniz.

Görünüm silme

Bir görünümü silmek için aşağıdaki adımları kullanın.

 1. Liste veya kitaplık görünümü silmek istediğiniz gidin ve liste veya kitaplık sekmesini tıklatın.

 2. Geçerli Görünüm açılan listesinden silmek istediğiniz görünümü seçin.

  Geçerli liste görünümlerinin açılan listesi

 3. Görünümü Değiştir' i tıklatın.

  Not : Görünümü Değiştir devre dışıysa, geçerli görünümü değiştirmek için gerekli izinlere sahip değil. Ancak, kişisel görünümleri değiştirebilirsiniz. Kişisel ve ortak görünümler oluşturmak için gereken izinler hakkında bilgi için bu makalenin devamındaki Görünüm ayarları bakın.

  Değiştir açılan açılan ile görünümü düğmesi

 4. Ayarlar sayfasının görünümleri bölümüne ilerleyin ve silmek istediğiniz görünümü tıklatın.

 5. Görünümün en üst alanında Sil'i tıklatın.

  Sil görünümü düğmesi

  Not : Sil seçeneği değilse, bu liste veya kitaplık için varsayılan görünüm olabilir ve varsayılan görünüm silemezsiniz. Önce başka bir görünümü değiştir ve varsayılan yapın.

 6. Sorulduğunda Tamam'ı tıklatın.

Seçim yapabileceğiniz görünüm türleri

Görünüm türleri sayfası

Not : Oluşturulduktan sonra bir görünümün biçimini gibi takvim biçiminden Gantt görünümüne değiştiremezsiniz. Bununla birlikte, aynı veriler için kullanmak istediğiniz her yeni biçime ek görünümlerini oluşturabilirsiniz.

Aralarından seçim yapabileceğiniz görünümler türleri şunlardır:

Standart Görünüm    Bu görünüm, liste ve kitaplık öğelerinizi satır satır görüntüler. Standart görünüm, çoğu liste ve kitaplık türü için varsayılan görünümdür. Görünümü pek çok bakımdan özelleştirebilirsiniz (örneğin, görünüme sütun ekleme veya var olanları kaldırma).

standart bir görünüm

Takvim görünümü    Bu görünüm, liste ve kitaplık için duvar takvimine benzer bir biçimde görüntüler. Günlük, haftalık veya aylık görünümleri bu biçimde uygulayabilirsiniz. Bu görünüm liste veya kitaplıkta öğeleri kronolojik olarak görmek isterseniz yardımcı olabilir. Bu görünüm kullanmak için liste veya kitaplık başlangıç ve bitiş tarihleri için takvim öğelerini sütunlarla içermelidir.

takvim görünümü

Veri sayfası görünümü    Bu görünümde liste ve kitaplık öğelerini kılavuzunda, bir elektronik tabloya benzer şekilde görüntülenir. Bu görünüm, olarak da bilinen hızlı düzenleme, aynı anda bir listede veya kitaplıkta çok sayıda öğeye düzenlemek varsa yararlı olabilir. Bu görünüm, ayrıca bir elektronik tablo veya veritabanı programına verilerinizi vermek istiyorsanız yararlıdır. Veri Sayfası görünümüne bazı sınırlamalar vardır - örneğin tüm Excel işlevselliği kullanılabilir. Bir sütundaki bir öğeyi dışıysa, bu türde bir sütun düzenlenemez.

Veri Sayfası görünümü

Gantt görünümü    Bu görünüm, ilerleme durumunu izlemek çubuğa liste ve kitaplık öğelerini görüntüler. Gantt görünümü projeler yönetmenize yardımcı olur. Bu görünüm, örneğin, hangi görevlerin üst üste binen görmek ve genel ilerleme durumu görselleştirmek için kullanabilirsiniz. Bu görünüm kullanmak için liste veya kitaplık başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren sütun içermelidir.

Gantt görünümü

Access görünümü    Microsoft Access formları ve liste veya kitaplık dayalı raporlar oluşturmak için kullanın. Yalnızca Microsoft Access yüklü olduğunda kullanılabilir.

Microsoft Access ile görünüm oluşturma

SharePoint Designer'da özel görünüm    Başlatın ve Gelişmiş özel görünümler oluşturmak için SharePoint Designer uygulamasını kullanın. Bu gelişmiş izinler ve SharePoint Designer'da gerektirir.

SharePoint Designer 2013 ön sayfası görüntüsü.

Var olan Görünüm     Varolan bir görünümü neredeyse istediğiniz görünümü ise, için yeni görünümünüzü oluştururken başlangıç noktası olarak varolan bir görünümü kullanarak zaman kazanabilirsiniz. Başlığı altında başlangıç varolan görünümden, geçerli görünümlerinizi listesini görürsünüz. Yeni bir görünüm oluşturmak için bir görünümü'nü tıklatın.

var olan görünümden başlama

Görünüm ayarları

Görünümlerde, bir liste veya kitaplıktaki gerekli bilgileri daha hızlı bulmanıza yardımcı olacak pek çok ayar vardır. Aşağıda SharePoint görünümlerinin ayarları verilmiştir. Tüm ayarlar tüm görünüm türlerinde bulunmaz. Takvim görünümlerinin ayarları diğer görünüm türlerinden farklıdır.

Görünümdeki öğeleri en çok 5000'dir. Filtre ve öğe sınırı ayarları kullanarak bir görünümde öğelerin sayısını yönetebilirsiniz. Listeleri ve kitaplıkları çok öğeli yönetme daha fazla bilgi için bkz.

 • Varsayılan görünümü    Tüm listeleri ve kitaplıkları liste veya kitaplığa gittiğinizde kişileri görme görünümdür bir varsayılan görünüm sahiptir. Bu liste veya kitaplık için herhangi bir ortak görünüm için varsayılan görünümünü değiştirebilirsiniz. Ancak, kişisel görünümünü varsayılan görünüm olarak ayarlayamazsınız. Varsayılan görünüm bir görünümü silmek için önce bu liste veya kitaplık için varsayılan başka bir ortak görünüm olmalısınız.

  Not : Bu varsayılan görünüm yapabilir veya Oluştur görüntülenmez görünümü sayfaları düzenleme, ortak görünüm oluşturmak için izinlere sahip değil veya kişisel görünüm görünümüdür. Ortak görünüm oluşturmak için Tasarımcısı grubunda liste veya kitaplık için olmanız veya eşdeğer izinlere sahip olmanız gerekir. SharePoint izin düzeylerini anlama daha fazla bilgi için bkz.

 • Hedef kitle    Bir görünüm oluştururken, Kişisel veya Genel görünümündeolması için hedef kitlenin görünüm için ayarlayabilirsiniz. Kişisel görünüm, yalnızca sizin gördüğünüz bir görünümüdür. Ortak görünüm herkesin görebileceği bir görünümüdür.

  Kişisel bir görünümü ortak görünüme veya ortak görünümü kişisel görünüme dönüştüremezsiniz. Kişisel veya ortak görünümler için başlangıç noktası olarak bir ortak görünümü kullanabilirsiniz. Kişisel bir görünümü ise yalnızca kişisel görünümler için başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz.

  Bir görünüm oluşturmaya çalıştığınızda Görünüm Oluştur devre dışıysa, bir görünüm oluşturmak için uygun izinlere sahip. Görünüm Oluştur kullanılabilir ancak ortak görünüm oluştur seçeneği devre dışıdır Tasarımcı grubunun veya eşdeğer izinleri olması gerekir. Kişisel Görünüm Oluşturile liste veya kitaplık için üye grubunda olmanız veya eşdeğer izinlere sahip olmanız gerekir.

 • Sütunları    Bir görünümü'nde sütunları için liste veya kitaplık öğelerini görmek için gereken bilgileri içerir. Sütunlar, görünümler, filtreler gibi diğer özellikleri ile birlikte çalışmanızı için en önemli bilgileri görmenize yardımcı olabilir. Liste veya kitaplıkta çok sayıda öğe içeriyorsa, bu özellikle kullanışlıdır. Özel görünümler oluşturmak için sütunlarla çalışma hakkında daha fazla bilgi için liste veya kitaplıkta sütun oluşturmakonusuna bakın.

 • Gantt Sütunları    Gantt görünümünde bulunacak sütunları seçin. Başlık, gerekli bir metin alanıdır. Başlangıç Tarihi ve Son Tarih gerekli tarih alanlarıdır. Bir sütunu seçtiğinizde (örneğin, Başlık), açılır listede hiçbir seçenek görüntülenmiyorsa, sütunu bu görünümü destekleyecek şekilde oluşturmalısınız.

 • Sırala    Görünümde öğelerin görüntülenme sırasını ayarlayın. En fazla iki ölçütünüz olabilir. Örneğin, öğeleri önceliğe ve ardından son tarihe göre sıralanmış bir görev listesinde gösterin.

 • Filtre    Bir liste veya kitaplığın sütunlarındaki bilgilerle o liste veya kitaplıktaki öğeleri filtreleyerek öğelerin alt kümesini gösterecek şekilde bir görünümü yapılandırın. Örneğin, bir görünüm, bir kitaplıkta bulunan ve belirli bir proje ile ilgili olan belgeleri görüntüleyebilir.

  İpucu : Hesaplanan sütunlar veya tarihi bugün veya görünümün kullanıcı için öğeleri göstermek için [Ben] eşleştiğinde öğeleri göstermek için [Bugün] gibi hesaplamaları kullanma filtreleri kullanabilirsiniz. Ayrıca, basit denklemler işlevleri ile birleştirebilirsiniz. Örneğin, son yedi gün, oluşturulan bir sütun, filtre oluşturulan öğeleri gösterecek şekilde işleci ayarlamak olduğu küçüktürve [Bugün] -7 için (boşluk) değerini ayarlayın. SharePoint listeleri, sık kullanılan formüllere örnekler daha fazla bilgi için bkz.

 • Tablo Görünümü    Kullanıcıların toplu işlem yapmak için birden fazla liste veya kitaplık öğesini seçebilmesini sağlamak üzere her öğe için onay kutuları sağlar. Bu, bir liste veya kitaplıktaki pek çok öğenin değiştirilmesi gerektiğinde zamandan önemli ölçüde kazandırabilir. Örneğin, bir kullanıcı birden fazla belgeyi seçip kullanıma alabilir.

 • Gruplandırma Ölçütü    Liste ve kitaplık öğelerini sütunlardaki bilgilere göre gruplandırın. Örneğin, bir görev listesindeki öğeleri önceliğe, ardından da tamamlanma yüzdesine göre gruplandırın.

 • Toplamlar    Görünümdeki sütunlara ilişkin özel hesaplamaları görüntüler (örneğin, say, ortalama, en büyük, en küçük). Örneğin, bir belge kitaplığında sütun başlığı Say olarak ayarlandığında, görünümde ve görünümdeki gruplarda bulunan belgelerin sayısı görüntülenir. Toplamlar için kullanılabilen sütunlar ve her sütun için kullanılabilen ayarlar sütunun türüne (örneğin, sayı) ve görünümün oluşturulduğu liste veya kitaplığın türüne göre değişir.

 • Stil    Görünümün düzenini belirler (örneğin, bülten). Tüm stiller tüm görünüm türlerinde kullanılamaz.

  • Temel tablo    Öğeleri satırlar halinde görüntüler.
   standart bir görünüm

  • Kutulu    Kartvizitleri benzer bir düzen kullanarak listedeki öğeleri görüntüler. Bu stili yalnızca listeler için kullanılabilir.
   kutulu stil görünümü

  • Kutulu, etiketsiz    Kutulu stile benzer, ancak görünümde sütunlar için etiket bulunmaz. Bu stil yalnızca listeler için kullanılabilir.

  • Varsayılan    Varsayılan görünüm, liste veya kitaplığın türüne ve yapılandırmasına göre değişir.

  • Belge ayrıntıları    Kartvizitleri benzer bir düzen kullanarak kitaplığındaki dosyaları görüntüler. Bu stili çoğu kitaplıklar için kullanılabilir ancak değil listeler.
   Belge ayrıntıları görünümü

  • Bülten    Öğeleri satırlar halinde satır aralarına çizgi görüntüler.
   bülten stili görünümü

  • Bülten, çizgisiz    Öğeleri satır aralarına çizgi koymadan dönüşümlü gölgelendirmelere sahip satırlar görüntüler.
   Bülten çizgisiz görünümü

  • Önizleme bölmesi Sayfanın sol tarafında öğeleri adını görüntüler. Öğe adının üzerine geldiğinizde, sayfanın sağ tarafında görünüm için Seçili sütunlar görüntülenir.
   Önizleme Bölmesi Görünüm Stili

  • Gölgeli    Öğeleri dönüşümlü gölgelendirmelere sahip satırlar görüntüler.
   Gölgeli görünüm

 • Klasörler    Görünümde öğelerle birlikte liste veya kitaplık klasörlerini görüntülemek için Öğeleri klasörlerde göster'i seçin. Görünümde yalnızca liste veya kitaplık öğelerini görüntülemek için Tüm öğeleri klasör olmadan görüntüle'yi seçin, buna düz görünüm de denir. Ayrıca oluşturduğunuz görünümün tüm klasörler için mi, yalnızca en üst düzey klasör için mi, yoksa belirli bir içerik türü klasörler için mi geçerli olacağını da belirtebilirsiniz.

 • Öğe sınırı    Her görünümde aynı anda kaç öğenin görüntüleneceğini (toplu işlem) veya görünümde görüntülenebilecek toplam öğe sayısını belirtebilirsiniz. Bir görünümdeki öğe toplu işlemi ne kadar büyük olursa, tarayıcıya yüklemek de o kadar uzun sürer.

 • Mobil    Bu görünümün mobil cihazlar için olduğunu, mobil cihazlar için varsayılan mobil görünüm olduğunu ve bu görünüm için liste görünümü Web Parçasında görüntülenecek öğe sayısını belirtebilirsiniz. Bu seçenek tüm listeler ve kitaplıklarda kullanılamaz. Görünüm ortak bir görünüm olmalıdır.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Site sütun türleri ve seçenekleri

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×