Liste veya kitaplığa Bilgi Hakları Yönetimi uygulama

Liste veya kitaplığa Bilgi Hakları Yönetimi uygulama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Liste veya kitaplıklardan karşıdan yüklenen dosyaları denetlemeye ve korumaya yardımcı olmak üzere Bilgi Hakları Yönetimi'ni (IRM) kullanabilirsiniz.

Başlamadan önce

 • Azure bilgileri koruma ve şirket içi eşdeğeri, Active Directory Rights Management Services (AD RMS) Azure Rights Management hizmetinden (Azure RMS) siteler için Bilgi Hakları Yönetimi'ni desteklemez. Hiçbir ayrı veya ek yüklemeler gereklidir.

 • IRM bir liste veya kitaplığa uygulamak için bu liste veya kitaplık için yönetici izinlerine sahip olmanız gerekir.

 • Bir liste veya kitaplığa IRM uygulama önce bunu ilk siteniz için bir yönetici tarafından etkinleştirilmesi gerekir.

 • SharePoint Online kullanıyorsanız, kullanıcılarınız daha büyük IRM korumalı dosyalar yüklerken zaman aşımları yaşayabilirsiniz. Bu durumda, Office programlarınızı kullanarak IRM koruması uygulayın ve daha büyük dosyalar IRM kullanmayan bir SharePoint kitaplığında depolayabileceğiniz.

Not: SharePoint Server 2013kullanıyorsanız, Sunucu Yöneticisi, kuruluşunuzdaki kişilerin IRM kullanarak korumak istediğiniz her dosya türü için tüm ön uç Web sunucularında koruyucuları yüklemesi gerekir.

Liste veya kitaplığa IRM uygulama

Bilgi Hakları Yönetimi Ayarları

 1. IRM'yi yapılandırmak istediğiniz listeye veya kitaplığa gidin.

 2. Şeritte, kitaplık sekmesini tıklatın ve sonra Kitaplık Ayarları' nı tıklatın. (Bir listede çalışıyorsanız, liste sekmesini tıklatın ve ardından Liste ayarları' nı tıklatın).

  Şerit üzerindeki SharePoint kitaplık ayarları düğmeleri
 3. İzinler ve yönetimaltında Bilgi Hakları Yönetimi'nitıklatın. Bilgi Hakları Yönetimi bağlantısı görünmüyorsa, siteniz için IRM etkinleştirilmemiş olabilir. Siteniz için IRM etkinleştirmek mümkün olup olmadığını görmek için sunucu yöneticinize başvurun. Resim kitaplıkları için Bilgi Hakları Yönetimi bağlantısı görünmez.

 4. Bilgi Hakları Yönetimi Ayarları sayfasında sınırlı izinleri bu listeden veya kitaplıktan indirilen belgeler uygulamak için indirme tarihte bu kitaplıktaki belgelere izni kısıtlamak onay kutusunu seçin.

 5. İzin İlkesi başlık oluştur kutusunda daha sonra bu kuralı diğer ilkeleri ayırt etmek için kullanabileceğiniz ilke için açıklayıcı bir ad yazın. Örneğin, bir liste veya gizli olan şirket belgeleri içeren kitaplığa kısıtlı izin uyguluyorsanız Şirkete özel yazabilirsiniz.

 6. İzin İlkesi Açıklama Ekle kutusunda, bu liste veya kitaplık bunlar bu liste veya kitaplıktaki belgeleri nasıl idare açıklayan kullanan kişiler için görünecek bir açıklama yazın. Örneğin, bilgi çalışanları için bu belgeler üzerinde erişimi kısıtlamak istiyorsanız, Bu belgeyi yalnızca diğer çalışanların içeriğini tartışmak yazabilirsiniz.

 7. Bu liste veya kitaplıktaki belgelere ek kısıtlamalar uygulamak için Seçenekleri Göster'itıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  Bunu yapmak için:

  Yapılacaklar:

  Kişilerin bu liste veya kitaplıktaki belgeleri yazdırmasına izin verme.

  Yazdırmaya görüntüleyiciler izin ver onay kutusunu seçin.

  En azından Öğe Görüntüleme iznine sahip kişilerin belgelerde eklenmiş kod veya makro çalıştırmalarına izin verme.

  Komut dosyası ve ekran okuyucusu işlevine indirilen belgeler üzerinde çalıştırmak görüntüleyiciler izin ver onay kutusunu seçin.

  Not: Bu seçeneği işaretlerseniz, kullanıcılar belgenin içindekileri ayıklamak için kod çalıştırabilir.

  Kişilerin kimlik bilgilerini belirli aralıklarla doğrulamasını gerekli kılma.

  Belirli bir zaman aralığı boyunca içeriğe erişimi kısıtlamak istiyorsanız bu seçeneği seçin. Bu seçeneği seçerseniz, kişilerin içeriğe erişmek için verme lisansları belirtilen gün sayısının ardından sona erer ve kişilerden kimlik bilgilerini doğrulamaları ve yeni bir kopya yüklemeleri için sunucuya dönmeleri istenir.

  Seçin Kullanıcılar bu aralık kullanarak kullanıcıların kimlik bilgilerini doğrula gerekir (gün) onay kutusunu işaretleyin ve ardından belgenin görüntülenebilir olmasını istediğiniz gün sayısını belirtin.

  Kişilerin bu listeye veya kitaplığa IRM'yi desteklemeyen belgeleri karşıya yüklemesini önleme.

  Bu seçeneği seçerseniz, kişiler aşağıdaki dosya türlerinden hiçbirini karşıya yükleyemez:

  • Tüm ön uç Web sunucularında karşılık gelen yüklü IRM koruyucuları olmayan dosya türleri.

  • SharePoint Server 2010 programının şifresini çözemediği dosya türleri.

  • Başka bir programda IRM koruması uygulanmış dosya türleri.

  Kullanıcıların IRM'yi desteklemeyen belgeleri karşıya yüklemesine izin verme onay kutusunu işaretleyin.

  Kısıtlanmış izinleri bu listeden veya kitaplıktan belirli bir tarihte kaldırma.

  Kitaplık erişimi kısıtlama Durdur onay kutusunu seçin ve sonra da istediğiniz tarihi seçin.

  Belgeyi açmak üzere lisanslı program için kimlik bilgilerinin önbelleğe alınma aralığını denetleyin.

  Grup korumasını ve kimlik bilgileri aralığını ayarlayın, ayarlaalanına kimlik gün sayısını girin.

  Kullanıcıların aynı grubun üyeleriyle paylaşım yapabilmeleri için grup korumasına izin verin.

  Grup korumasına izin ver’i seçin ve grubun paylaşım adını girin.

 8. İstediğiniz seçenekleri seçmeyi bitirdiğinizde, Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) nedir?

Bilgi Hakları Yönetimi (IRM), kullanıcıların listelerinden veya kitaplıklardan yüklemiş oldukları dosyalar üzerinde gerçekleştirebildikleri eylemleri sınırlandırmanıza olanak sağlar. IRM, karşıdan yüklenen dosyaları şifreler ve bu dosyaların şifresini çözmesine izin verilen kullanıcı ve program kümesini sınırlandırır. IRM ayrıca, dosyaların kopyalarını yazdırmak veya bunlardan metin kopyalamak gibi eylemleri gerçekleştirememeleri için, dosyaları okumalarına izin verilen kullanıcıların haklarını sınırlandırabilir.

Önemli içeriğin dağıtılmasını sınırlamak için liste veya kitaplıklarda IRM'yi kullanabilirsiniz. Örneğin, seçili pazarlama temsilcileriyle çıkacak ürünler hakkında bilgi paylaşmak için bir belge kitaplığı oluşturuyorsanız, bu kişilerin ilgili içeriği şirketteki diğer çalışanlarla paylaşmasını önlemek için IRM'yi kullanabilirsiniz.

Bir sitede, IRM'yi tek tek dosyaların yerine bir listenin veya kitaplığın tamamına uygularsınız. Bu, bir belge veya dosya dizisinin tamamı için tutarlı bir koruma düzeyi sağlamanızı kolaylaştırır. Bu nedenle, IRM kuruluşunuzun gizli veya özel mülkiyete ilişkin bilgileri şirket içinde kullanımı ve dağıtılması ile ilgili şirket ilkelerini uygulamasına yardımcı olur.

Not: Bu sayfada Bilgi Hakları Yönetimi ile ilgili bilgileri Microsoft SharePoint Server 2013 ve SharePoint Server 2016 lisans terim sözleşmeleri içinde 'Bilgi Hakları Yönetimi' başvuran tüm terimler yerini alır.

IRM içeriği korumaya nasıl yardımcı olabilir?

IRM kısıtlanmış içeriği şu yollarla korumaya yardımcı olur:

 • Yetkili bir görüntüleyicinin içeriği yetkisiz kullanım amacıyla kopyalamasını, değiştirmesini, yazdırmasını, faks göndermesini veya kopyalayıp yapıştırmasını önlemeye yardımcı olur

 • Yetkili bir görüntüleyicinin içeriği Microsoft Windows'taki Print Screen özelliğini kullanarak kopyalamasını önlemeye yardımcı olur

 • İçerik sunucudan indirildikten sonra e-posta iletisinde gönderilmişse, yetkisiz bir görüntüleyicinin bu içeriği görüntülemesini önlemeye yardımcı olur

 • Belirli bir zaman aralığı boyunca içeriğe erişimi kısıtlama (bu zaman aralığından sonra kullanıcıların kimlik bilgilerini onaylaması ve içeriği yeniden indirmesi gerekir)

 • Kuruluşunuzun içeriğin şirket içinde kullanımı ve dağıtılması ile ilgili şirket ilkelerini uygulamasına yardımcı olur.

IRM içeriği korumaya hangi durumlarda yardımcı olamaz

IRM kısıtlanmış içeriği şunlardan koruyamaz:

 • Truva atları, tuş vuruşu kaydediciler ve belirli türde casus yazılımlar gibi kötü amaçlı programlar tarafından silinmesi, çalınması veya ele geçirilip iletilmesi

 • Bilgisayar virüslerinin eylemleri nedeniyle kaybolması veya bozulması

 • İçeriğin ekrandaki görüntü yoluyla el ile kopyalanması veya tekrar yazılması

 • Ekranda görüntülenen içeriğin dijital veya film olarak fotoğraflanması

 • Üçüncü taraflara ait ekran yakalama programları kullanılarak kopyalanması

 • Üçüncü tarafa ait ekran yakalama programları veya kopyala yapıştır eylemi kullanılarak içerik meta verilerinin (sütun değerleri) kopyalanması

Sayfanın Başı

Listeler ve kitaplıklar için IRM nasıl çalışır

IRM korumalı dosyalar liste veya kitaplık düzeyinde uygulanır. IRM kitaplık için etkinleştirildiğinde, hak yönetimi tüm bu kitaplıktaki dosyalar için geçerlidir. IRM bir liste için etkinleştirildiğinde, hak yönetimi yalnızca liste öğelerine değil fiili liste öğelerine eklenmiş dosyalara uygulanır.

Kişiler IRM'nin etkin olduğu bir liste veya kitaplıkta dosyalar indirirken, yalnızca yetkili kişilerin görüntüleyebilmesi için bu dosyalar şifrelenir. Ayrıca, hak yönetimi uygulanan her bir dosya, bu dosyayı görüntüleyen kişilere kısıtlama getiren bir verme lisansı içerir. Genel kısıtlamalar arasında dosyayı salt okunur yapma, metin kopyalamasını devre dışı bırakma, kişilerin yerel bir kopya oluşturmasını ve dosyayı yazdırmasını önleme gibi kısıtlamalar bulunur. IRM destekli dosya türlerini okuyabilen istemci programları bu kısıtlamaları uygulamak için hak yönetimi uygulanan dosya içerisindeki verme lisansını kullanır. Böylece, hak yönetimi uygulanan bir dosya sunucudan indirildikten sonra bile korumasını muhafaza eder.

Liste veya kitaplıktan yüklenirken bir dosyaya uygulanan kısıtlama türleri, dosyayı yükleyen kişinin bu dosyayı içeren sitedeki kullanıcı izinlerine bağlıdır. Aşağıdaki tabloda, sitelerdeki izinlerin ne şekilde IRM izinlerine karşılık geldiği açıklanmaktadır.

İzinler

IRM İzinleri

İzinleri Yönet, Web Sitesi Yönetme

Tam Denetim (istemci programı tarafından tanımlandığı şekilde): Bu izin genellikle kullanıcının okuma, düzenleme, kopyalama, kaydetme ve hakları yönetilen içeriğin izinlerini değiştirmek sağlar.

Öğeleri Düzenleme, Listeleri Yönetme, Sayfa Ekleme ve Özelleştirme

Düzenleme, kopyalamave kaydedin: yalnızca listeye veya kitaplığa bilgi hakları yönetimi ayarları sayfasındaki kullanıcıların belgeleri yazdırmasına izin ver onay kutusunu seçtiyseniz, kullanıcı dosyayı yazdırabilirsiniz.

Öğeleri Görüntüleme

Okuma: kullanıcı, belgeyi okuma ancak yapamazsınız kopyalayabilir veya içeriğini değiştirme. Yalnızca listeye veya kitaplığa bilgi hakları yönetimi ayarları sayfasındaki kullanıcıların belgeleri yazdırmasına izin ver onay kutusunu seçtiyseniz, kullanıcı yazdırabilirsiniz.

Diğer

Diğer hiçbir izin doğrudan IRM izinlerine karşılık gelmiyor.

Liste veya kitaplıkta SharePoint Server 2013için IRM etkinleştirdiğinizde, yalnızca söz konusu liste veya kitaplıktaki bir koruyucusu tüm ön uç Web sunucularında yüklendiği dosya türleri koruyabilirsiniz. Bir koruyucusu şifreleme ve şifre çözme dosyaların hakları yönetilen bir belirli dosya biçiminin belirleyen bir programıdır. SharePoint aşağıdaki dosya türleri için koruyucular içerir:

 • Microsoft Office InfoPath formları

 • Şu Microsoft Office programları için 97-2003 dosya biçimleri: Word, Excel ve PowerPoint

 • Şu Microsoft Office programları için 97-2003 dosya biçimleri: Word, Excel ve PowerPoint

 • XML Kağıt Belirtim (XPS) biçimi

Kuruluşunuz, yukarıda listelenenlere ek olarak başka tür dosyaları da korumak için IRM kullanmayı planlıyorsa, sunucu yöneticinizin bu ek dosya biçimleri için koruyucuları yüklemesi gerekir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×