Liste veya kitaplığa Bilgi Hakları Yönetimi'ni uygulama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Listelerden veya kitaplıklardan yüklenen dosyaları denetlemeye ve korumaya yardımcı olmak için Microsoft Office SharePoint Server 2007 ile Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) kullanabilirsiniz.

Bu makalede

Bilgi Hakları Yönetimi nedir?

SharePoint listeler ve kitaplıklar için IRM nasıl çalışır?

Bir liste veya kitaplığa IRM uygulama

Bilgi Hakları Yönetimi nedir?

Bilgi Hakları Yönetimi (IRM), kullanıcıların SharePoint listelerinden veya kitaplıklardan yüklemiş oldukları dosyalar üzerinde gerçekleştirebildikleri eylemleri sınırlandırmanıza olanak sağlar. IRM, karşıdan yüklenen dosyaları şifreler ve bu dosyaların şifresini çözmesine izin verilen kullanıcı ve program kümesini sınırlandırır. IRM ayrıca, dosyaların kopyalarını yazdırmak veya bunlardan metin kopyalamak gibi eylemleri gerçekleştirememeleri için, dosyaları okumalarına izin verilen kullanıcıların haklarını sınırlandırabilir.

Duyarlı içeriğin yayılmasını sınırlandırmak için listelerde veya kitaplıklarda IRM kullanabilirsiniz. Örneğin, yaklaşan ürünler hakkında seçili pazarlama temsilcileriyle bilgi paylaşmak için bir belge kitaplığı oluşturuyorsanız, bu kişilerin bu içeriği şirketteki diğer çalışanlarla paylaşmalarına engel olmak için IRM kullanabilirsiniz.

Bir Office SharePoint Server 2007 sitesinde, IRM'yi tek tek dosyalara değil, liste veya kitaplığın tümüne uygularsınız. Bu, belge veya dosya kümesinin tümü için tutarlı bir düzeyde koruma sağlamayı kolaylaştırır. Bu şekilde IRM, kuruluşunuzun, gizli veya özel bilgilerin denetimini veya yayılmasını düzenleyen şirket ilkelerini etkili kılmasına yardımcı olabilir.

IRM içeriği korumaya nasıl yardımcı olabilir?

IRM kısıtlanmış içeriği şu yollarla korumaya yardımcı olur:

 • Yetkili bir görüntüleyicinin içeriği yetkisiz kullanım amacıyla kopyalamasını, değiştirmesini, yazdırmasını, faks göndermesini veya kopyalayıp yapıştırmasını önlemeye yardımcı olur

 • Yetkili bir görüntüleyicinin içeriği Microsoft Windows'taki Print Screen özelliğini kullanarak kopyalamasını önlemeye yardımcı olur

 • İçerik sunucudan karşıdan yüklendikten sonra e-posta iletisinde gönderilmişse, yetkisiz bir görüntüleyicinin bu içeriği görüntülemesini önlemeye yardımcı olur

 • Belirli bir zaman aralığı boyunca içeriğe erişimi kısıtlama (bu zaman aralığından sonra kullanıcıların kimlik bilgilerini onaylaması ve içeriği yeniden karşıdan yüklemesi gerekir)

 • Kuruluşunuzun içeriğin şirket içinde kullanımı ve dağıtılması ile ilgili şirket ilkelerini uygulamasına yardımcı olur.

IRM içeriği korumaya hangi durumlarda yardımcı olamaz

IRM kısıtlanmış içeriği şunlardan koruyamaz:

 • Truva atları, tuş vuruşu kaydediciler ve belirli türde casus yazılımlar gibi kötü amaçlı programlar tarafından silinmesi, çalınması veya ele geçirilip iletilmesi

 • Bilgisayar virüslerinin eylemleri nedeniyle kaybolması veya bozulması

 • İçeriğin ekrandaki görüntü yoluyla el ile kopyalanması veya tekrar yazılması

 • Ekranda görüntülenen içeriğin dijital veya film olarak fotoğraflanması

 • Üçüncü taraflara ait ekran yakalama programları kullanılarak kopyalanması

 • İçerik meta verilerini (sütun değerleri) başka ekran yakalama programlarının kullanılması veya kopyalayıp yapıştırma eylemi ile kopyalama

Sayfanın Başı

IRM, SharePoint listeleri ve kitaplıklar için nasıl çalışır?

IRM koruması, liste veya kitaplık düzeyindeki dosyalara uygulanır. Bir liste veya kitaplık için IRM'yi etkinleştirdiğinizde, o liste veya kitaplıktaki tüm uygulama Web sunucularına bir koruyucunun yüklendiği her tür dosyayı koruyabilirsiniz. Koruyucu, belirli bir dosya biçimindeki hakları yönetilen dosyaların şifrelenmesini ve şifresinin çözülmesini denetleyen bir programdır.

Office SharePoint Server 2007 aşağıdaki dosya türleri için koruyucular içerir:

 • Microsoft Office InfoPath formları

 • Şu Microsoft Office programları için 97-2003 dosya biçimleri: Word, Excel ve PowerPoint

 • Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 ve Microsoft Office PowerPoint 2007 için Office Open XML Biçimleri

 • XML Kağıt Belirtim (XPS) biçimi

Kuruluşunuz, yukarıda listelenenlere ek olarak başka tür dosyaları da korumak için IRM kullanmayı planlıyorsa, sunucu yöneticinizin bu ek dosya biçimleri için koruyucuları yüklemesi gerekir.

IRM bir kitaplık için etkinleştirildiğinde, haklar yönetimi bu kitaplıktaki tüm dosyalara uygulanır. IRM bir liste için etkinleştirildiğinde, haklar yönetimi yalnızca liste öğelerine eklenen dosyalara uygulanır, gerçek liste öğelerine uygulanmaz.

Kişiler IRM'nin etkin olduğu bir liste veya kitaplığa dosya yüklediklerinde, bunları yalnızca yetkili kişilerin görüntüleyebilmesi için, dosyalar şifrelenir. Haklar yönetiminin uygulandığı her dosya, dosyayı görüntüleyen kişilere sınırlamalar getiren bir verme lisansını da içerir. Genel sınırlamalar, dosyayı salt okunur yapma, metnin kopyalanmasını engelleme, kişilerin yerel kopya yapmalarını engelleme ve kişilerin dosyayı yazdırmalarına engel olmayı içerir. IRM destekli dosya türlerini okuyabilen istemci programlarında, bu sınırlamaları uygulayan haklar yönetimi dosyasının içindeki verme lisansı kullanılır. Haklar yönetimi dosyası, sunucudan yüklendikten sonra bile korumasını bu şekilde alıkoyar.

Liste veya kitaplıktan yüklendiğinde bir dosyaya uygulanan sınırlama türleri, bireysel kullanıcının, o dosyayı içeren Office SharePoint Server sitesindeki izinlerine bağlıdır. Aşağıdaki tabloda, Office SharePoint Server 2007 sitelerindeki izinlerin, IRM izinlerine nasıl karşılık geldiği açıklanmaktadır.

Office SharePoint Server 2007izinleri

IRM izinleri

İzinleri Yönet, Web Sitesi Yönetme

Tam denetim (istemci programı tarafından tanımlandığı şekilde): Bu izin genellikle kullanıcının hak yönetimi uygulanan içeriğin izinlerini okumasına, düzenlemesine, kopyalamasına, kaydetmesine ve değiştirmesine olanak sağlar.

Öğeleri Düzenleme, Listeleri Yönetme, Sayfa Ekleme ve Özelleştirme

Düzenleme, Kopyalama ve Kaydetme: Kullanıcı dosyayı yalnızca bu listenin veya kitaplığın Bilgi Hakları Yönetimi Ayarları sayfasında Kullanıcıların belge yazdırmasına izin ver onay kutusunu işaretlemişseniz yazdırabilir.

Öğeleri Görüntüleme

Okuma: Kullanıcı bir belgeyi okuyabilir, ancak içeriğini kopyalayamaz veya değiştiremez. Kullanıcı yalnızca bu listenin veya kitaplığın Bilgi Hakları Yönetimi Ayarları sayfasında Kullanıcıların belge yazdırmasına izin ver onay kutusunu işaretlemişseniz yazdırma işlemi gerçekleştirebilir.

Diğer

Diğer hiçbir izin doğrudan IRM izinlerine karşılık gelmiyor.

Sayfanın Başı

Liste veya kitaplığa IRM uygulama

IRM'nin liste ve kitaplıklar için etkinleştirilebilmesi için önce SharePoint sitenizin tüm ön uç Web sunucularına Microsoft Windows Rights Management Services (RMS) İstemcisi'nin ve Service Pack 2'nin.yüklenmesi gerekir. Buna ek olarak, Bilgi Hakları Yönetimi siteniz için Merkezi Yönetim'de etkinleştirilmesi gerekir. Ayrıca, şirketinizdeki kişilerin IRM'yi kullanarak korumak istedikleri tüm dosya türleri için bir site yöneticisinin tüm ön uç Web sunucularına koruyucular yüklemesi gerekir.

IRM'yi bir liste veya kitaplığa uygulamak için bu liste veya kitaplık için en az Tasarım izin düzeyine sahip olmanız gerekir.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta liste veya kitaplığın adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da listenizin veya kitaplığınızın adını tıklatın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , Liste ayarları' nı tıklatın veya açmaya çalıştığınız kitaplığın türüne için Ayarlar'ı tıklatın.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 2. İzinler ve Yönetim'in altında, Bilgi Hakları Yönetimi'ni tıklatın.

  Not: Bilgi Hakları Yönetimi bağlantısı görünmüyorsa, sitenizde IRM etkinleştirilmemiş olabilir. Siteniz için IRM'yi etkinleştirilip etkinleştirilemeyeceğini belirlemek için sunucu yöneticinize başvurun. Resim kitaplıkları için Bilgi Hakları Yönetimi bağlantısı görünmez.

 3. Bilgi Hakları Yönetimi Ayarları sayfasında, bu liste veya kitaplıktan karşıdan yüklenen belgelere kısıtlanmış izin uygulamak için Yüklemede bu kitaplıktaki belgelere izni kısıtla onay kutusunu işaretleyin.

 4. İzin ilkesi başlığı'nın altında, ilke için daha sonra bu ilkeyi diğer ilkelerden ayırmak üzere kullanabileceğiniz açıklayıcı bir ad yazın.

  Örneğin, gizli şirket belgelerini içerecek bir liste veya kitaplığa kısıtlanmış izin uyguluyorsanız, Şirket Gizli Bilgisi yazabilirsiniz.

 5. İzin ilkesi açıklaması'nın altında, bu listeyi veya kitaplığı kişilere görünecek olan ve bu liste veya kitaplıktaki dosyaları nasıl işlemeleri gerektiğini anlatan bir açıklama yazın.

  Örneğin, kuruluşunuz içindeki çalışanların bu belgelerdeki bilgilere erişimini kısıtlamak istiyorsanız, Bu belgenin içeriklerini yalnızca diğer çalışanlarla tartış yazabilirsiniz.

 6. Bu liste veya kitaplıktaki belgelere ek kısıtlamalar uygulamak istiyorsanız, aşağıdakilerden birini yapın.

  Bunu yapmak için

  Bunu yapın

  Kişilerin bu liste veya kitaplıktaki belgeleri yazdırmasına izin ver.

  Kullanıcıların belge yazdırmasına izin ver onay kutusunu işaretleyin.

  En azından Öğe Görüntüleme iznine sahip kişilerin belgelerde katıştırılmış kod veya makro çalıştırmalarına izin verin.

  Kullanıcıların içeriklere programla erişmesine izin ver onay kutusunu seçin.

  Not: Bu seçeneği işaretlerseniz, kullanıcılar belgenin içindekileri ayıklamak için kod çalıştırabilir.

  Kişilerin kimlik bilgilerini belirli aralıklarla doğrulamalarını gerektirme.

  Belirli bir zaman aralığı boyunca içeriğe erişimi kısıtlamak istiyorsanız bu seçeneği seçin. Bu seçeneği seçerseniz, kişilerin içeriğe erişmek için verme lisansları belirtilen gün sayısının ardından sona erer ve kişilerden kimlik bilgilerini doğrulamaları ve yeni bir kopya yüklemeleri için sunucuya dönmeleri istenir.

  Kullanıcıların kimlik bilgilerini doğrulaması gerekir onay kutusunu işaretleyin ve ardından belgenin görüntülenebilir olmasını istediğiniz gün sayısını belirtin.

  Kişilerin bu listeye veya kitaplığa IRM'yi desteklemeyen belgeleri karşıya yüklemesini önle.

  Bu seçeneği seçerseniz, kişiler aşağıdaki dosya türlerinden hiçbirini karşıya yükleyemez:

  • Tüm ön uç Web sunucularında karşılık gelen yüklü IRM koruyucuları olmayan dosya türleri.

  • Office SharePoint Server 2007 programının şifresini çözemediği dosya türleri.

  • Başka bir programda IRM ile korunan dosya türleri.

  Kullanıcıların IRM'yi desteklemeyen belgeleri karşıya yüklemesine izin verme onay kutusunu işaretleyin.

  Kısıtlanmış izinleri bu listeden veya kitaplıktan belirli bir tarihte kaldır.

  Şu tarihte bu kitaplıktaki belgelere izinleri kısıtlamayı durdur onay kutusunu işaretleyin ve ardından istediğiniz tarihi girin.

 7. İstediğiniz seçenekleri seçme işlemini bitirdiğinizde, Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×